Chế độ demo
Mua
0.02
14.06.2019 23:32:10
1.12072
1.12049
0.00000
1.13000
Lợi nhuận
-0.46 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2019 23:32:10
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.12072
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.46 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.12049
Chốt lời
1.13000
Mua
0.02
14.06.2019 23:15:34
0.64916
0.64882
0.00000
0.65500
Lợi nhuận
-0.68 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2019 23:15:34
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.64916
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.68 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.64882
Chốt lời
0.65500
Mua
0.02
14.06.2019 18:27:05
1.26054
1.25817
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-4.74 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2019 18:27:05
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.26054
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.74 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.25817
Chốt lời
0.00000
Mua
0.02
14.06.2019 15:34:24
1.12502
1.12049
0.00000
1.13000
Lợi nhuận
-9.06 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2019 15:34:24
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.12502
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-9.06 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.12049
Chốt lời
1.13000
Mua
0.02
14.06.2019 04:52:44
0.68960
0.68660
0.00000
0.70300
Lợi nhuận
-6.00 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2019 04:52:44
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.68960
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-6.00 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.68660
Chốt lời
0.70300
Mua
0.02
14.06.2019 04:00:10
1.26789
1.25817
0.00000
1.28950
Lợi nhuận
-19.44 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2019 04:00:10
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.26789
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-19.44 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.25817
Chốt lời
1.28950
Mua
0.02
14.06.2019 03:59:40
0.65472
0.64882
0.00000
0.65500
Lợi nhuận
-11.80 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2019 03:59:40
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.65472
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-11.80 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.64882
Chốt lời
0.65500
Mua
0.02
13.06.2019 09:00:08
1.12996
1.12049
0.00000
1.13000
Lợi nhuận
-18.94 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.06.2019 09:00:08
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.12996
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-18.94 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.12049
Chốt lời
1.13000
Mua
0.02
13.06.2019 04:16:23
0.69311
0.68660
0.00000
0.70300
Lợi nhuận
-13.02 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.06.2019 04:16:23
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.69311
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-13.02 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.68660
Chốt lời
0.70300
Mua
0.02
13.06.2019 03:41:04
0.69365
0.68660
0.00000
0.70300
Lợi nhuận
-14.10 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.06.2019 03:41:04
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.69365
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-14.10 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.68660
Chốt lời
0.70300
Mua
0.02
13.06.2019 03:40:17
0.65853
0.64882
0.00000
0.65500
Lợi nhuận
-19.42 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.06.2019 03:40:17
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.65853
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-19.42 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.64882
Chốt lời
0.65500
Mua
0.02
10.06.2019 06:23:09
0.69764
0.68660
0.00000
0.70300
Lợi nhuận
-22.08 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2019 06:23:09
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.69764
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-22.08 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.68660
Chốt lời
0.70300
Mua
0.02
31.05.2019 12:31:44
108.811
108.540
0.000
109.000
Lợi nhuận
-4.99 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
31.05.2019 12:31:44
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
108.811
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-4.99 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
108.540
Chốt lời
109.000
Mua
0.02
27.05.2019 00:15:45
1.27287
1.25817
0.00000
1.28950
Lợi nhuận
-29.40 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2019 00:15:45
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.27287
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-29.40 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.25817
Chốt lời
1.28950
Mua
0.02
16.05.2019 20:15:30
1.27950
1.25817
0.00000
1.28950
Lợi nhuận
-42.66 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2019 20:15:30
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.27950
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-42.66 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.25817
Chốt lời
1.28950
Mua
0.02
15.05.2019 15:50:26
1.28585
1.25817
0.00000
1.28950
Lợi nhuận
-55.36 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2019 15:50:26
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.28585
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-55.36 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.25817
Chốt lời
1.28950
Mua
0.02
14.05.2019 16:06:49
1.29215
1.25817
0.00000
1.28950
Lợi nhuận
-67.96 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2019 16:06:49
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.29215
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-67.96 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.25817
Chốt lời
1.28950
Mua
0.02
13.05.2019 22:45:01
1.29658
1.25817
0.00000
1.28950
Lợi nhuận
-76.82 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 22:45:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.29658
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-76.82 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.25817
Chốt lời
1.28950
Mua
0.02
10.05.2019 01:00:01
1.30161
1.25817
0.00000
1.28950
Lợi nhuận
-86.88 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2019 01:00:01
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.30161
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-86.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.25817
Chốt lời
1.28950
Mua
0.02
09.05.2019 21:01:47
1.30361
1.25817
0.00000
1.28950
Lợi nhuận
-90.88 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2019 21:01:47
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.30361
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-90.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.25817
Chốt lời
1.28950
Mua
0.02
07.05.2019 05:20:30
1.31136
1.25817
0.00000
1.28950
Lợi nhuận
-106.38 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2019 05:20:30
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.31136
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-106.38 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.25817
Chốt lời
1.28950
Mua
0.02
02.05.2019 05:17:54
0.70242
0.68660
0.00000
0.70300
Lợi nhuận
-31.64 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
02.05.2019 05:17:54
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.70242
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-31.64 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.68660
Chốt lời
0.70300
Mua
0.02
30.04.2019 12:45:21
0.70596
0.68660
0.00000
0.70300
Lợi nhuận
-38.72 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 12:45:21
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.70596
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-38.72 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.68660
Chốt lời
0.70300
Mua
0.02
23.04.2019 15:50:42
0.71039
0.68660
0.00000
0.70300
Lợi nhuận
-47.58 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2019 15:50:42
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.71039
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-47.58 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.68660
Chốt lời
0.70300
Mua
0.02
22.04.2019 14:19:31
0.71363
0.68660
0.00000
0.70300
Lợi nhuận
-54.06 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2019 14:19:31
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.71363
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-54.06 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.68660
Chốt lời
0.70300
Mua
0.02
18.04.2019 12:03:23
0.71637
0.68660
0.00000
0.70300
Lợi nhuận
-59.54 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.04.2019 12:03:23
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.71637
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-59.54 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
0.68660
Chốt lời
0.70300
Mua
0.02
22.03.2019 09:48:31
1.13886
1.12049
0.00000
1.13000
Lợi nhuận
-36.74 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
22.03.2019 09:48:31
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.13886
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-36.74 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.12049
Chốt lời
1.13000