Chế độ demo
Mua
0.01
01.03.2021 21:47:53
84.472
84.390
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.01 USD
CADJPY
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2021 21:47:53
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
84.472
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.01 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
84.390
Chốt lời
0.000
Mua
0.1
01.03.2021 21:43:37
1.27467
1.27379
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.10 USD
GBPCHF
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2021 21:43:37
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.27467
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.10 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.27379
Chốt lời
0.00000
Mua
0.1
01.03.2021 21:40:05
1.10283
1.10314
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
0.03 USD
EURCHF
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2021 21:40:05
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.10283
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.03 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.10314
Chốt lời
0.00000
Bán
0.1
26.02.2021 02:14:44
1.65350
1.65874
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.38 USD
EURNZD
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2021 02:14:44
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.65350
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.38 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.65874
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
21.01.2021 17:51:16
125.845
128.448
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.24 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
21.01.2021 17:51:16
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
125.845
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.24 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
128.448
Chốt lời
0.000