Chế độ demo
Bán
0.05
28.09.2020 05:52:40
105.340
105.566
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.11 USD
USDJPY
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 05:52:40
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
105.340
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.11 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
105.566
Chốt lời
0.000
Bán
0.1
25.09.2020 12:04:05
1.27585
1.28628
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.05 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2020 12:04:05
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.27585
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.05 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
1.28628
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
24.09.2020 07:55:04
0.70406
0.71241
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.08 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2020 07:55:04
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.70406
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.08 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71241
Chốt lời
0.00000