Chế độ demo
Bán
0.01
04.05.2021 21:12:18
1.26823
1.27059
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.03 USD
GBPCHF
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 21:12:18
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.26823
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.03 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.27059
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
04.05.2021 21:08:14
1.38923
1.39088
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.02 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 21:08:14
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.38923
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.02 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.39088
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
03.05.2021 19:44:03
0.77597
0.77401
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-0.02 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2021 19:44:03
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.77597
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.02 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.77401
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
15.04.2021 06:49:42
117.856
119.695
0.000
0.000
Lợi nhuận
-0.17 USD
CHFJPY
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 06:49:42
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
117.856
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.17 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
119.695
Chốt lời
0.000