Chế độ demo
Bán
0.05
23.04.2021 10:52:49
1.38824
1.38768
0.00000
1.38468
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 10:52:49
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.38824
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.03 USD
Khối lượng giao dịch
0.05
Giá hiện tại
1.38768
Chốt lời
1.38468
Bán
0.03
23.04.2021 07:17:00
1.38625
1.38768
0.00000
1.38468
Lợi nhuận
-0.04 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 07:17:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.38625
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.38768
Chốt lời
1.38468
Bán
0.02
23.04.2021 05:47:57
1.38558
1.38768
0.00000
1.38468
Lợi nhuận
-0.04 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 05:47:57
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.38558
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.38768
Chốt lời
1.38468
Bán
0.01
23.04.2021 05:27:14
1.38507
1.38768
0.00000
1.38468
Lợi nhuận
-0.03 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 05:27:14
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.38507
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.03 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.38768
Chốt lời
1.38468
Mua
0.02
23.04.2021 01:15:04
1.38414
1.38743
0.00000
1.39362
Lợi nhuận
0.07 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 01:15:04
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.38414
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
0.07 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.38743
Chốt lời
1.39362
Bán
0.01
22.04.2021 22:39:54
1.38398
1.38768
0.00000
1.38468
Lợi nhuận
-0.04 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 22:39:54
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.38398
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.38768
Chốt lời
1.38468
Mua
0.01
20.04.2021 05:01:11
1.39939
1.38743
0.00000
1.39362
Lợi nhuận
-0.12 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 05:01:11
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.39939
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.12 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.38743
Chốt lời
1.39362
Mua
0.01
20.04.2021 00:15:46
1.39879
1.38743
0.00000
1.39362
Lợi nhuận
-0.11 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 00:15:46
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.39879
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.11 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.38743
Chốt lời
1.39362
Bán
0.1
13.04.2021 15:03:55
0.75923
0.77314
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.39 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 15:03:55
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.75923
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.39 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
0.77314
Chốt lời
0.00000
Bán
0.2
13.04.2021 03:52:28
0.76100
0.77314
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-2.43 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 03:52:28
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.76100
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.43 USD
Khối lượng giao dịch
0.2
Giá hiện tại
0.77314
Chốt lời
0.00000
Bán
0.4
13.04.2021 03:26:00
0.76122
0.77314
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-4.77 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 03:26:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.76122
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-4.77 USD
Khối lượng giao dịch
0.4
Giá hiện tại
0.77314
Chốt lời
0.00000
Bán
0.1
09.04.2021 09:32:00
0.75947
0.77314
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-1.37 USD
AUDUSD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 09:32:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.75947
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.37 USD
Khối lượng giao dịch
0.1
Giá hiện tại
0.77314
Chốt lời
0.00000
Sao chép
1 399.73 USD
03.03.2021 11:03:26
30.65%
-366.18%
0.00
0.00
Lợi nhuận
-450.10 USD
WIDOW
Ngày và giờ mở cửa
03.03.2021 11:03:26
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-450.10 USD
Khối lượng giao dịch
1 399.73 USD
Chốt lời
0.00