Chế độ demo
Mua
0.01
12.05.2021 16:25:59
0.77801
0.77732
0.00000
0.77956
Lợi nhuận
-0.69 USD
AUDUSD_S
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 16:25:59
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.77801
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.69 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.77732
Chốt lời
0.77956
Mua
0.01
10.05.2021 09:30:31
0.86473
0.86086
0.00000
0.86626
Lợi nhuận
-5.46 USD
EURGBP_S
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 09:30:31
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.86473
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-5.46 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.86086
Chốt lời
0.86626
Mua
0.01
10.05.2021 05:51:22
0.86698
0.86086
0.00000
0.86800
Lợi nhuận
-8.63 USD
EURGBP_S
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 05:51:22
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.86698
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-8.63 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.86086
Chốt lời
0.86800