Chế độ demo
Bán
0.01
14.04.2021 01:41:34
1.19491
1.19789
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-2.98 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 01:41:34
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.19491
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.98 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.19789
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
13.04.2021 20:37:48
1.37500
1.37830
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-3.30 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 20:37:48
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.37500
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.30 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.37830
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
13.04.2021 19:00:52
0.70400
0.71556
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-11.56 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 19:00:52
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.70400
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-11.56 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71556
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
13.04.2021 15:52:21
1.19234
1.19789
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-5.55 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 15:52:21
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.19234
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-5.55 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.19789
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
12.04.2021 10:00:10
1.37099
1.37830
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-7.31 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2021 10:00:10
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.37099
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-7.31 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.37830
Chốt lời
0.00000
Mua
0.01
07.04.2021 15:00:35
1.38128
1.37805
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-3.23 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 15:00:35
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.38128
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-3.23 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.37805
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
06.04.2021 17:05:01
1.18372
1.19789
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-14.17 USD
EURUSD
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 17:05:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.18372
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-14.17 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.19789
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
05.02.2021 11:13:16
80.275
84.190
0.000
0.000
Lợi nhuận
-35.95 USD
AUDJPY
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 11:13:16
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
80.275
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-35.95 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
84.190
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
28.01.2021 15:18:03
142.429
150.121
0.000
0.000
Lợi nhuận
-70.62 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
28.01.2021 15:18:03
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
142.429
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-70.62 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
150.121
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
28.01.2021 08:36:29
126.130
130.455
0.000
126.080
Lợi nhuận
-39.71 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
28.01.2021 08:36:29
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
126.130
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-39.71 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
130.455
Chốt lời
126.080
Bán
0.01
18.01.2021 11:58:38
1.35263
1.37830
0.00000
1.35160
Lợi nhuận
-25.67 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
18.01.2021 11:58:38
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.35263
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-25.67 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.37830
Chốt lời
1.35160
Bán
0.01
11.01.2021 12:05:01
140.388
150.121
0.000
0.000
Lợi nhuận
-89.36 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
11.01.2021 12:05:01
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
140.388
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-89.36 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
150.121
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
23.12.2020 21:18:36
73.498
77.936
0.000
73.398
Lợi nhuận
-40.74 USD
NZDJPY
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2020 21:18:36
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
73.498
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-40.74 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
77.936
Chốt lời
73.398
Bán
0.01
01.12.2020 12:36:24
124.903
130.455
0.000
0.000
Lợi nhuận
-50.98 USD
EURJPY
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 12:36:24
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
124.903
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-50.98 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
130.455
Chốt lời
0.000
Bán
0.01
25.11.2020 08:32:19
72.753
77.936
0.000
72.653
Lợi nhuận
-47.58 USD
NZDJPY
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2020 08:32:19
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
72.753
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-47.58 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
77.936
Chốt lời
72.653
Bán
0.01
16.11.2020 15:19:54
0.68635
0.71556
0.00000
0.68535
Lợi nhuận
-29.21 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
16.11.2020 15:19:54
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.68635
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-29.21 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71556
Chốt lời
0.68535
Bán
0.01
13.11.2020 11:11:50
0.68100
0.71556
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-34.56 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2020 11:11:50
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.68100
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-34.56 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71556
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
05.11.2020 14:45:14
0.67493
0.71556
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-40.63 USD
NZDUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 14:45:14
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.67493
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-40.63 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
0.71556
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
05.11.2020 09:46:14
1.30081
1.37830
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-77.49 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2020 09:46:14
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.30081
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-77.49 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.37830
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
03.11.2020 06:18:23
1.29177
1.37830
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-86.53 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
03.11.2020 06:18:23
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.29177
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-86.53 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.37830
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
30.09.2020 12:28:47
1.28184
1.37830
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-96.46 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2020 12:28:47
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.28184
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-96.46 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.37830
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
28.09.2020 08:54:19
1.27642
1.37830
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-101.88 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 08:54:19
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.27642
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-101.88 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.37830
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
28.09.2020 04:01:42
1.27538
1.37830
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-102.92 USD
GBPUSD
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 04:01:42
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.27538
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-102.92 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.37830
Chốt lời
0.00000