Chế độ demo
Mua
0.03
21.04.2021 10:25:53
1.20187
1.20177
0.00000
1.20316
Lợi nhuận
-0.30 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 10:25:53
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.20187
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.30 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.20177
Chốt lời
1.20316
Mua
0.03
21.04.2021 10:25:53
1.20187
1.20174
0.00000
1.20314
Lợi nhuận
-0.39 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 10:25:53
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.20187
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-0.39 USD
Khối lượng giao dịch
0.03
Giá hiện tại
1.20174
Chốt lời
1.20314
Mua
0.02
21.04.2021 07:35:47
1.20267
1.20179
0.00000
1.20316
Lợi nhuận
-1.76 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 07:35:47
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.20267
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.76 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.20179
Chốt lời
1.20316
Mua
0.02
21.04.2021 07:35:47
1.20267
1.20179
0.00000
1.20314
Lợi nhuận
-1.76 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 07:35:47
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.20267
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.76 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
1.20179
Chốt lời
1.20314
Mua
0.01
21.04.2021 05:01:19
1.20346
1.20179
0.00000
1.20314
Lợi nhuận
-1.67 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 05:01:19
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.20346
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.67 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.20179
Chốt lời
1.20314
Mua
0.01
21.04.2021 05:01:19
1.20346
1.20177
0.00000
1.20316
Lợi nhuận
-1.69 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 05:01:19
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.20346
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-1.69 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.20177
Chốt lời
1.20316
Mua
0.01
21.04.2021 04:44:38
1.20426
1.20177
0.00000
1.20316
Lợi nhuận
-2.49 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 04:44:38
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.20426
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.49 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.20177
Chốt lời
1.20316
Mua
0.01
21.04.2021 04:41:06
1.20425
1.20177
0.00000
1.20314
Lợi nhuận
-2.48 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 04:41:06
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
1.20425
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-2.48 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.20177
Chốt lời
1.20314
Bán
0.01
21.04.2021 03:16:56
1.20369
1.20165
1.20315
0.00000
Lợi nhuận
2.04 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 03:16:56
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.20369
Dừng lỗ
1.20315
Lợi nhuận
2.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.20165
Chốt lời
0.00000
Bán
0.01
21.04.2021 03:16:55
1.20369
1.20165
1.20315
0.00000
Lợi nhuận
2.04 USD
EURUSD.
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 03:16:55
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
1.20369
Dừng lỗ
1.20315
Lợi nhuận
2.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
1.20165
Chốt lời
0.00000