Chế độ demo
Mua
0.33
09.04.2021 18:39:20
0.95701
0.95647
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-16.51 USD
AUDCAD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 18:39:20
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.95701
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-16.51 USD
Khối lượng giao dịch
0.33
Giá hiện tại
0.95647
Chốt lời
0.00000
Mua
0.33
09.04.2021 16:15:42
0.95600
0.95647
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
10.06 USD
AUDCAD
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 16:15:42
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.95600
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
10.06 USD
Khối lượng giao dịch
0.33
Giá hiện tại
0.95647
Chốt lời
0.00000
Mua
0.33
07.04.2021 10:54:09
0.96275
0.95647
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-167.54 USD
AUDCAD
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 10:54:09
Loại giao dịch
Mua
Giá mở cửa
0.96275
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-167.54 USD
Khối lượng giao dịch
0.33
Giá hiện tại
0.95647
Chốt lời
0.00000
Bán
0.33
01.04.2021 19:13:32
0.88105
0.88256
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-42.04 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2021 19:13:32
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.88105
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-42.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.33
Giá hiện tại
0.88256
Chốt lời
0.00000
Bán
0.33
01.04.2021 19:09:27
0.88099
0.88256
0.00000
0.00000
Lợi nhuận
-43.62 USD
NZDCAD
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2021 19:09:27
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
0.88099
Dừng lỗ
0.00000
Lợi nhuận
-43.62 USD
Khối lượng giao dịch
0.33
Giá hiện tại
0.88256
Chốt lời
0.00000