Chế độ demo
11.05.2021 16:33:24
12.05.2021 09:58:23
Bán
0.01
1.2153
1.21337
Lợi nhuận
1.83 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#15178285
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 16:33:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2153
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 09:58:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.21337
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.83 USD
11.05.2021 16:33:24
12.05.2021 06:55:26
Bán
0.01
1.2153
1.21168
Lợi nhuận
3.52 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#15132263
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 16:33:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2153
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 06:55:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.21168
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.52 USD
12.05.2021 02:56:19
12.05.2021 04:17:45
Bán
0.01
1835.74
1832.48
Lợi nhuận
3.06 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#15170849
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2021 02:56:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1835.74
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 04:17:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1832.48
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.06 USD
11.05.2021 16:57:22
12.05.2021 02:52:14
Bán
0.01
1.20798
1.20987
Lợi nhuận
-1.66 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#15134789
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 16:57:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20798
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.05.2021 02:52:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20987
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.66 USD
11.05.2021 20:37:03
11.05.2021 22:29:13
Bán
0.01
1834.91
1837.16
Lợi nhuận
-2.45 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#15157181
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2021 20:37:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1834.91
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 22:29:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1837.16
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.45 USD
10.05.2021 18:12:07
11.05.2021 16:16:25
Bán
0.01
132.214
131.837
Lợi nhuận
3.28 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#15045092
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 18:12:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
132.214
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 16:16:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
131.837
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.28 USD
10.05.2021 04:14:30
11.05.2021 16:06:01
Bán
0.01
1.216
1.218
Lợi nhuận
-2.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#14954902
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 04:14:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.216
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.05.2021 16:06:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.218
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.10 USD
10.05.2021 16:30:22
10.05.2021 17:23:06
Mua
0.01
1845.01
1842.24
Lợi nhuận
-2.97 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#14930920
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 16:30:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1845.01
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.05.2021 17:23:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1842.24
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.97 USD
10.05.2021 12:35:22
10.05.2021 16:25:56
Mua
0.01
1.21197
1.20899
Lợi nhuận
-2.56 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#14998873
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 12:35:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21197
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.05.2021 16:25:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20899
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.56 USD
10.05.2021 10:08:43
10.05.2021 13:53:40
Bán
0.01
1834.12
1840
Lợi nhuận
-6.08 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#14979559
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2021 10:08:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1834.12
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.05.2021 13:53:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1840
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-6.08 USD
07.05.2021 19:42:07
07.05.2021 23:58:31
Mua
0.01
1.21538
1.21197
Lợi nhuận
-2.91 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#14910081
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 19:42:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21538
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 23:58:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.21197
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.91 USD
07.05.2021 17:04:11
07.05.2021 22:09:48
Bán
0.01
1.39471
1.40002
Lợi nhuận
-5.41 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#14876796
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 17:04:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.39471
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 22:09:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.40002
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-5.41 USD
07.05.2021 18:48:02
07.05.2021 19:12:22
Bán
0.01
1.39958
1.39853
Lợi nhuận
0.95 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#14902369
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 18:48:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.39958
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 19:12:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39853
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.95 USD
07.05.2021 17:05:05
07.05.2021 18:43:52
Bán
0.01
1.21229
1.216
Lợi nhuận
-3.81 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#14877122
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 17:05:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.21229
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 18:43:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.216
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-3.81 USD
07.05.2021 15:46:47
07.05.2021 18:33:53
Mua
0.01
1.2184
1.214
Lợi nhuận
-3.72 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#14855883
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 15:46:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.2184
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 18:33:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.214
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-3.72 USD
07.05.2021 17:00:06
07.05.2021 17:39:47
Bán
0.01
1838.56
1833.32
Lợi nhuận
5.04 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#14875443
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 17:00:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1838.56
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 17:39:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1833.32
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.04 USD
07.05.2021 17:09:47
07.05.2021 17:21:06
Mua
0.01
1.21581
1.21624
Lợi nhuận
0.25 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#14878249
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 17:09:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21581
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 17:21:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.21624
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.25 USD
07.05.2021 15:30:23
07.05.2021 15:35:31
Mua
0.01
1825.45
1833.83
Lợi nhuận
8.18 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#14808961
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 15:30:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1825.45
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 15:35:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1833.83
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
8.18 USD
07.05.2021 15:05:12
07.05.2021 15:30:54
Mua
0.02
1.21818
1.216
Lợi nhuận
-3.79 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#14845033
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 15:05:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21818
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 15:30:54
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.216
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-3.79 USD
07.05.2021 15:12:05
07.05.2021 15:30:23
Bán
0.01
1817.59
1825.45
Lợi nhuận
-8.06 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#14845860
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 15:12:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1817.59
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 15:30:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1825.45
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-8.06 USD
07.05.2021 15:04:45
07.05.2021 15:12:45
Bán
0.01
1.20619
1.20591
Lợi nhuận
0.18 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#14844990
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 15:04:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20619
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 15:12:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20591
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.18 USD
07.05.2021 12:59:40
07.05.2021 14:59:50
Bán
0.02
1.20783
1.20657
Lợi nhuận
2.32 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#14834975
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 12:59:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20783
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 14:59:50
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.20657
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.32 USD
07.05.2021 14:36:47
07.05.2021 14:39:55
Bán
0.01
1.39012
1.38965
Lợi nhuận
0.37 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#14841839
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 14:36:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.39012
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 14:39:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38965
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.37 USD
07.05.2021 11:13:40
07.05.2021 14:33:15
Bán
0.02
1.3922
1.39067
Lợi nhuận
2.86 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#14826000
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 11:13:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3922
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 14:33:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.39067
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.86 USD
07.05.2021 08:06:57
07.05.2021 11:14:52
Bán
0.01
0.65579
0.65525
Lợi nhuận
0.39 USD
NZDCHF
Thỏa thuận
#14809659
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 08:06:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.65579
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 11:14:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.65525
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.39 USD
07.05.2021 04:09:41
07.05.2021 11:14:32
Mua
0.02
1.21617
1.21852
Lợi nhuận
3.66 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#14802448
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 04:09:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21617
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 11:14:32
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.21852
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.66 USD
07.05.2021 04:05:54
07.05.2021 10:14:20
Bán
0.02
1.20615
1.20715
Lợi nhuận
-2.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#14802307
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 04:05:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20615
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 10:14:20
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.20715
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.20 USD
07.05.2021 09:25:15
07.05.2021 10:04:51
Bán
0.01
1.38995
1.3915
Lợi nhuận
-1.65 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#14810329
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 09:25:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38995
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 10:04:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3915
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.65 USD
07.05.2021 08:03:28
07.05.2021 10:04:01
Bán
0.01
1819.68
1819.51
Lợi nhuận
-0.03 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#14809583
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 08:03:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1819.68
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 10:04:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1819.51
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.03 USD
07.05.2021 06:03:44
07.05.2021 07:43:57
Mua
0.01
1820
1819.81
Lợi nhuận
-0.39 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#14802204
Ngày và giờ mở cửa
07.05.2021 06:03:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1820
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 07:43:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1819.81
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.39 USD
06.05.2021 10:57:07
06.05.2021 21:10:35
Bán
0.01
0.72007
0.723
Lợi nhuận
-3.03 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#14745411
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 10:57:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.72007
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 21:10:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.723
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-3.03 USD
06.05.2021 16:35:54
06.05.2021 16:49:37
Mua
0.01
1801
1810.04
Lợi nhuận
8.84 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#14687825
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 16:35:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1801
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 16:49:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1810.04
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
8.84 USD
06.05.2021 10:57:07
06.05.2021 15:12:49
Bán
0.01
0.72007
0.72169
Lợi nhuận
-1.72 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#14711934
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 10:57:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.72007
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 15:12:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.72169
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.72 USD
06.05.2021 10:57:45
06.05.2021 12:44:27
Bán
0.2
65.84
65.283
Lợi nhuận
1.01 USD
USCrude_n
Thỏa thuận
#14712003
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 10:57:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
65.84
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 12:44:27
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
65.283
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.01 USD
06.05.2021 05:46:33
06.05.2021 11:14:17
Mua
0.01
1.22865
1.225
Lợi nhuận
-3.08 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#14685978
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 05:46:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.22865
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 11:14:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.225
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-3.08 USD
06.05.2021 10:58:41
06.05.2021 11:14:17
Mua
0.01
1.22596
1.225
Lợi nhuận
-0.88 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#14712074
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 10:58:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.22596
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 11:14:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.225
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.88 USD
06.05.2021 03:05:24
06.05.2021 10:25:36
Bán
0.2
64.975
65.805
Lợi nhuận
-1.76 USD
USCrude_n
Thỏa thuận
#14679249
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 03:05:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
64.975
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 10:25:36
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
65.805
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.76 USD
06.05.2021 10:01:21
06.05.2021 10:25:36
Bán
0.2
65.527
65.805
Lợi nhuận
-0.66 USD
USCrude_n
Thỏa thuận
#14704210
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 10:01:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
65.527
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 10:25:36
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
65.805
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.66 USD
06.05.2021 06:00:57
06.05.2021 09:37:55
Bán
0.02
1.19981
1.20153
Lợi nhuận
-3.64 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#14688136
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 06:00:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19981
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 09:37:55
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.20153
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-3.64 USD
06.05.2021 06:01:38
06.05.2021 08:42:15
Bán
0.01
1789.4
1791.03
Lợi nhuận
-1.83 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#14688192
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 06:01:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1789.4
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 08:42:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1791.03
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.83 USD
06.05.2021 05:46:59
06.05.2021 05:59:56
Bán
0.01
1788.01
1790.01
Lợi nhuận
-2.20 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#14686060
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 05:46:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1788.01
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 05:59:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1790.01
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.20 USD
05.05.2021 18:10:22
05.05.2021 23:41:59
Bán
0.01
57059.15
56743.35
Lợi nhuận
3.06 USD
BTCUSD
Thỏa thuận
#14655615
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 18:10:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
57059.15
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 23:41:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
56743.35
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.06 USD
05.05.2021 16:35:14
05.05.2021 20:00:03
Bán
0.01
131.121
131.088
Lợi nhuận
0.10 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#14641610
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 16:35:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
131.121
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 20:00:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
131.088
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
05.05.2021 19:08:47
05.05.2021 19:33:47
Bán
0.01
1784.33
1782.81
Lợi nhuận
1.32 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#14660311
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 19:08:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1784.33
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 19:33:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1782.81
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.32 USD
05.05.2021 17:56:21
05.05.2021 18:54:44
Bán
0.3
66.189
65.813
Lợi nhuận
0.98 USD
USCrude_n
Thỏa thuận
#14653572
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 17:56:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
66.189
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 18:54:44
Khối lượng giao dịch
0.3
Thoát
65.813
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
0.98 USD
05.05.2021 18:03:42
05.05.2021 18:48:45
Bán
0.2
66.377
65.931
Lợi nhuận
0.79 USD
USCrude_n
Thỏa thuận
#14654864
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 18:03:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
66.377
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 18:48:45
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
65.931
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.79 USD
05.05.2021 13:45:50
05.05.2021 17:49:11
Bán
0.5
66.364
65.834
Lợi nhuận
2.40 USD
USCrude_n
Thỏa thuận
#14635022
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 13:45:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
66.364
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 17:49:11
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
65.834
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
2.40 USD
05.05.2021 16:14:42
05.05.2021 17:41:47
Mua
0.01
1.2281
1.2265
Lợi nhuận
-1.40 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#14639233
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 16:14:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.2281
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 17:41:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2265
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.40 USD
05.05.2021 17:14:24
05.05.2021 17:20:02
Bán
0.01
1782.31
1780.25
Lợi nhuận
1.86 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#14647640
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 17:14:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1782.31
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 17:20:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1780.25
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.86 USD
05.05.2021 13:45:50
05.05.2021 15:42:23
Bán
0.5
66.364
66.537
Lợi nhuận
-1.12 USD
USCrude_n
Thỏa thuận
#14621970
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 13:45:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
66.364
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 15:42:23
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
66.537
Phí hoa hồng
-0.25 USD
Lợi nhuận
-1.12 USD