Chế độ demo
16.04.2021 17:14:23
16.04.2021 18:09:58
Bán
0.18
0.77366
0.77389
Lợi nhuận
-0.04 USD
AUDUSD_S
Thỏa thuận
#1504672483
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 17:14:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77366
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 18:09:58
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
0.77389
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.04 USD
16.04.2021 17:57:14
16.04.2021 18:09:57
Bán
0.18
1.38103
1.38238
Lợi nhuận
-0.24 USD
GBPUSD_S
Thỏa thuận
#1504676886
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 17:57:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38103
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 18:09:57
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
1.38238
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.24 USD
16.04.2021 16:55:42
16.04.2021 16:56:03
Bán
0.61
0.7734
0.77359
Lợi nhuận
-0.12 USD
AUDUSD_S
Thỏa thuận
#1504670922
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 16:55:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.7734
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 16:56:03
Khối lượng giao dịch
0.61
Thoát
0.77359
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.12 USD
14.04.2021 17:41:24
16.04.2021 16:56:02
Bán
0.38
0.71374
0.71472
Lợi nhuận
-0.40 USD
NZDUSD_S
Thỏa thuận
#1504492515
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 17:41:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71374
Phí qua đêm
-0.03 USD
Tổng cộng
-0.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 16:56:02
Khối lượng giao dịch
0.38
Thoát
0.71472
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.40 USD
15.04.2021 09:16:28
16.04.2021 16:56:01
Bán
0.18
0.77196
0.77357
Lợi nhuận
-0.30 USD
AUDUSD_S
Thỏa thuận
#1504537051
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 09:16:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77196
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
-0.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 16:56:01
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
0.77357
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.30 USD
14.04.2021 13:06:40
16.04.2021 16:55:58
Bán
0.18
0.7107
0.7147
Lợi nhuận
-0.74 USD
NZDUSD_S
Thỏa thuận
#1504465932
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 13:06:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.7107
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
-0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 16:55:58
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
0.7147
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.74 USD
14.04.2021 17:37:26
16.04.2021 16:55:55
Bán
0.24
0.77111
0.77358
Lợi nhuận
-0.62 USD
AUDUSD_S
Thỏa thuận
#1504491616
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 17:37:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77111
Phí qua đêm
-0.03 USD
Tổng cộng
-0.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 16:55:55
Khối lượng giao dịch
0.24
Thoát
0.77358
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.62 USD
14.04.2021 16:45:04
16.04.2021 16:55:55
Bán
0.18
0.71261
0.71473
Lợi nhuận
-0.40 USD
NZDUSD_S
Thỏa thuận
#1504484939
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 16:45:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71261
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
-0.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 16:55:55
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
0.71473
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.40 USD
14.04.2021 13:04:05
16.04.2021 16:55:53
Bán
0.28
0.76873
0.77357
Lợi nhuận
-1.39 USD
AUDUSD_S
Thỏa thuận
#1504465416
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 13:04:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.76873
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
-1.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 16:55:53
Khối lượng giao dịch
0.28
Thoát
0.77357
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.39 USD
14.04.2021 16:41:20
16.04.2021 16:55:48
Bán
0.43
0.77009
0.77355
Lợi nhuận
-1.54 USD
AUDUSD_S
Thỏa thuận
#1504483662
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 16:41:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77009
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
-1.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 16:55:48
Khối lượng giao dịch
0.43
Thoát
0.77355
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.54 USD
15.04.2021 10:08:18
16.04.2021 16:55:38
Bán
0.54
0.77322
0.77354
Lợi nhuận
-0.19 USD
AUDUSD_S
Thỏa thuận
#1504540649
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 10:08:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77322
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
-0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 16:55:38
Khối lượng giao dịch
0.54
Thoát
0.77354
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.19 USD
16.04.2021 08:06:18
16.04.2021 16:55:38
Bán
0.34
0.77386
0.77354
Lợi nhuận
0.11 USD
AUDUSD_S
Thỏa thuận
#1504625492
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 08:06:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77386
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 16:55:38
Khối lượng giao dịch
0.34
Thoát
0.77354
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
16.04.2021 09:17:53
16.04.2021 16:55:37
Bán
0.18
0.71647
0.7147
Lợi nhuận
0.32 USD
NZDUSD_S
Thỏa thuận
#1504629683
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 09:17:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71647
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 16:55:37
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
0.7147
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.32 USD
16.04.2021 13:03:22
16.04.2021 16:55:36
Bán
0.48
0.77464
0.77354
Lợi nhuận
0.53 USD
AUDUSD_S
Thỏa thuận
#1504652327
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 13:03:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77464
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 16:55:36
Khối lượng giao dịch
0.48
Thoát
0.77354
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.53 USD
16.04.2021 14:01:20
16.04.2021 16:55:35
Bán
0.57
0.7754
0.77353
Lợi nhuận
1.07 USD
AUDUSD_S
Thỏa thuận
#1504658614
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 14:01:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.7754
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 16:55:35
Khối lượng giao dịch
0.57
Thoát
0.77353
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.07 USD
15.04.2021 14:19:49
16.04.2021 16:55:31
Bán
0.45
0.71597
0.71472
Lợi nhuận
0.55 USD
NZDUSD_S
Thỏa thuận
#1504564807
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 14:19:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71597
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 16:55:31
Khối lượng giao dịch
0.45
Thoát
0.71472
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.55 USD
16.04.2021 14:15:53
16.04.2021 16:55:28
Bán
0.23
0.71707
0.71475
Lợi nhuận
0.53 USD
NZDUSD_S
Thỏa thuận
#1504659472
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 14:15:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71707
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 16:55:28
Khối lượng giao dịch
0.23
Thoát
0.71475
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.53 USD
14.04.2021 13:08:31
16.04.2021 10:00:23
Bán
0.18
0.96434
0.96846
Lợi nhuận
-0.61 USD
AUDCAD_S
Thỏa thuận
#1504466193
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 13:08:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.96434
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
-0.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 10:00:23
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
0.96846
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.61 USD
15.04.2021 14:22:04
16.04.2021 10:00:20
Bán
0.18
0.96737
0.96846
Lợi nhuận
-0.16 USD
AUDCAD_S
Thỏa thuận
#1504565270
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 14:22:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.96737
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 10:00:20
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
0.96846
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.16 USD
15.04.2021 16:18:50
16.04.2021 10:00:17
Bán
0.18
0.96943
0.96849
Lợi nhuận
0.13 USD
AUDCAD_S
Thỏa thuận
#1504578202
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 16:18:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.96943
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 10:00:17
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
0.96849
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.13 USD
15.04.2021 18:04:51
16.04.2021 06:22:28
Bán
0.56
0.97148
0.97035
Lợi nhuận
0.49 USD
AUDCAD_S
Thỏa thuận
#1504592259
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 18:04:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.97148
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 06:22:28
Khối lượng giao dịch
0.56
Thoát
0.97035
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.49 USD
14.04.2021 13:06:23
16.04.2021 04:31:36
Bán
0.18
1.19553
1.19552
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1504465724
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 13:06:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19553
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 04:31:36
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
1.19552
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
15.04.2021 22:02:52
16.04.2021 04:09:04
Bán
0.18
0.97213
0.97157
Lợi nhuận
0.08 USD
AUDCAD_S
Thỏa thuận
#1504603600
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 22:02:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.97213
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 04:09:04
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
0.97157
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
15.04.2021 23:30:55
16.04.2021 04:09:00
Bán
0.19
0.97274
0.9716
Lợi nhuận
0.17 USD
AUDCAD_S
Thỏa thuận
#1504605380
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 23:30:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.97274
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 04:09:00
Khối lượng giao dịch
0.19
Thoát
0.9716
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.17 USD
15.04.2021 14:21:02
16.04.2021 04:08:58
Bán
0.57
0.77437
0.77373
Lợi nhuận
0.35 USD
AUDUSD_S
Thỏa thuận
#1504565041
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 14:21:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77437
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
0.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 04:08:58
Khối lượng giao dịch
0.57
Thoát
0.77373
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.35 USD
15.04.2021 17:19:41
16.04.2021 04:08:56
Bán
0.38
0.71718
0.71613
Lợi nhuận
0.39 USD
NZDUSD_S
Thỏa thuận
#1504587240
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 17:19:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71718
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 04:08:56
Khối lượng giao dịch
0.38
Thoát
0.71613
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.39 USD
15.04.2021 17:21:10
16.04.2021 04:08:54
Bán
0.68
0.77539
0.77371
Lợi nhuận
1.12 USD
AUDUSD_S
Thỏa thuận
#1504587742
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 17:21:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77539
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
1.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 04:08:54
Khối lượng giao dịch
0.68
Thoát
0.77371
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.12 USD
15.04.2021 18:04:51
15.04.2021 18:04:52
Bán
0.03
0.97147
0.97182
Lợi nhuận
-0.01 USD
AUDCAD_S
Thỏa thuận
#1504592244
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 18:04:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.97147
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 18:04:52
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.97182
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.01 USD
15.04.2021 12:03:02
15.04.2021 14:16:40
Bán
0.18
0.96811
0.96757
Lợi nhuận
0.08 USD
AUDCAD_S
Thỏa thuận
#1504552650
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 12:03:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.96811
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 14:16:40
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
0.96757
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
15.04.2021 10:08:18
15.04.2021 14:16:38
Bán
0.48
0.71617
0.71591
Lợi nhuận
0.12 USD
NZDUSD_S
Thỏa thuận
#1504540645
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 10:08:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71617
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 14:16:38
Khối lượng giao dịch
0.48
Thoát
0.71591
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
14.04.2021 18:32:43
15.04.2021 14:15:54
Bán
0.18
1.19732
1.19672
Lợi nhuận
0.12 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1504500339
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 18:32:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19732
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 14:15:54
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
1.19672
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
15.04.2021 10:32:56
15.04.2021 14:15:50
Bán
0.74
0.77473
0.77448
Lợi nhuận
0.19 USD
AUDUSD_S
Thỏa thuận
#1504544818
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 10:32:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77473
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 14:15:50
Khối lượng giao dịch
0.74
Thoát
0.77448
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.19 USD
15.04.2021 10:35:26
15.04.2021 14:15:48
Bán
0.26
0.71693
0.71603
Lợi nhuận
0.23 USD
NZDUSD_S
Thỏa thuận
#1504545189
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 10:35:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71693
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 14:15:48
Khối lượng giao dịch
0.26
Thoát
0.71603
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.23 USD
15.04.2021 12:03:35
15.04.2021 14:15:45
Bán
0.28
0.71762
0.71605
Lợi nhuận
0.44 USD
NZDUSD_S
Thỏa thuận
#1504552901
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 12:03:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71762
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 14:15:45
Khối lượng giao dịch
0.28
Thoát
0.71605
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.44 USD
15.04.2021 12:00:26
15.04.2021 14:15:41
Bán
0.56
0.77549
0.77453
Lợi nhuận
0.54 USD
AUDUSD_S
Thỏa thuận
#1504552255
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 12:00:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77549
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 14:15:41
Khối lượng giao dịch
0.56
Thoát
0.77453
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.54 USD
15.04.2021 06:57:38
15.04.2021 09:15:18
Mua
1.19
0.77134
0.77213
Lợi nhuận
0.94 USD
AUDUSD_S
Thỏa thuận
#1504531459
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 06:57:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.77134
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 09:15:18
Khối lượng giao dịch
1.19
Thoát
0.77213
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.94 USD
14.04.2021 15:51:00
15.04.2021 07:17:27
Bán
0.18
0.96619
0.96594
Lợi nhuận
0.02 USD
AUDCAD_S
Thỏa thuận
#1504477018
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 15:51:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.96619
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 07:17:27
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
0.96594
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
14.04.2021 18:04:26
15.04.2021 07:08:48
Bán
0.24
0.77191
0.77113
Lợi nhuận
0.16 USD
AUDUSD_S
Thỏa thuận
#1504497231
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 18:04:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77191
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 07:08:48
Khối lượng giao dịch
0.24
Thoát
0.77113
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.16 USD
14.04.2021 23:09:25
15.04.2021 04:55:09
Bán
0.12
0.71426
0.71412
Lợi nhuận
0.01 USD
NZDUSD_S
Thỏa thuận
#1504513460
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 23:09:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71426
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 04:55:09
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
0.71412
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
14.04.2021 18:04:46
15.04.2021 04:48:05
Bán
0.18
0.96773
0.96714
Lợi nhuận
0.07 USD
AUDCAD_S
Thỏa thuận
#1504497443
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 18:04:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.96773
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 04:48:05
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
0.96714
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
15.04.2021 04:07:36
15.04.2021 04:45:27
Bán
0.23
0.71514
0.7143
Lợi nhuận
0.19 USD
NZDUSD_S
Thỏa thuận
#1504522575
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 04:07:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71514
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 04:45:27
Khối lượng giao dịch
0.23
Thoát
0.7143
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.19 USD
15.04.2021 04:20:24
15.04.2021 04:45:26
Bán
0.18
1.19856
1.19759
Lợi nhuận
0.17 USD
EURUSD_S
Thỏa thuận
#1504523447
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 04:20:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19856
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 04:45:26
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
1.19759
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.17 USD
15.04.2021 04:07:36
15.04.2021 04:45:21
Bán
0.64
0.77362
0.77255
Lợi nhuận
0.68 USD
AUDUSD_S
Thỏa thuận
#1504522569
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 04:07:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77362
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 04:45:21
Khối lượng giao dịch
0.64
Thoát
0.77255
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.68 USD
15.04.2021 03:07:43
15.04.2021 04:04:21
Bán
0.18
0.71479
0.71578
Lợi nhuận
-0.18 USD
NZDUSD_S
Thỏa thuận
#1504519080
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 03:07:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71479
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 04:04:21
Khối lượng giao dịch
0.18
Thoát
0.71578
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.18 USD
15.04.2021 04:00:49
15.04.2021 04:04:11
Bán
0.78
0.77393
0.77431
Lợi nhuận
-0.30 USD
AUDUSD_S
Thỏa thuận
#1504521645
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2021 04:00:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77393
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2021 04:04:11
Khối lượng giao dịch
0.78
Thoát
0.77431
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.30 USD
14.04.2021 23:01:27
14.04.2021 23:24:22
Bán
0.35
0.77285
0.77238
Lợi nhuận
0.16 USD
AUDUSD_S
Thỏa thuận
#1504513117
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 23:01:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77285
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 23:24:22
Khối lượng giao dịch
0.35
Thoát
0.77238
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.16 USD
14.04.2021 18:30:58
14.04.2021 22:53:27
Bán
0.38
0.77293
0.77252
Lợi nhuận
0.16 USD
AUDUSD_S
Thỏa thuận
#1504499741
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 18:30:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77293
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 22:53:27
Khối lượng giao dịch
0.38
Thoát
0.77252
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.16 USD
14.04.2021 18:37:25
14.04.2021 22:53:25
Bán
0.21
0.71476
0.71393
Lợi nhuận
0.17 USD
NZDUSD_S
Thỏa thuận
#1504500979
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 18:37:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71476
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 22:53:25
Khối lượng giao dịch
0.21
Thoát
0.71393
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.17 USD
14.04.2021 19:58:59
14.04.2021 22:53:23
Bán
0.26
0.77343
0.7725
Lợi nhuận
0.24 USD
AUDUSD_S
Thỏa thuận
#1504507004
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 19:58:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77343
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 22:53:23
Khối lượng giao dịch
0.26
Thoát
0.7725
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.24 USD
14.04.2021 17:41:23
14.04.2021 17:41:24
Bán
0.02
0.71379
0.71388
Lợi nhuận
0.00 USD
NZDUSD_S
Thỏa thuận
#1504492497
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 17:41:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71379
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.04.2021 17:41:24
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.71388
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD