Chế độ demo
08.01.2021 18:16:24
12.01.2021 10:43:09
Mua
0.5
1853
1854.88
Lợi nhuận
94.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#67651528
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2021 18:16:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1853
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
94.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.01.2021 10:43:09
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1854.88
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
94.00 USD
08.01.2021 17:23:03
12.01.2021 10:43:09
Mua
0.5
1852
1854.88
Lợi nhuận
144.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#67651501
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2021 17:23:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1852
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
144.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.01.2021 10:43:09
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1854.88
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
144.00 USD
11.01.2021 03:16:34
11.01.2021 08:22:01
Mua
0.5
1820.62
1842.94
Lợi nhuận
1 116.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#67690863
Ngày và giờ mở cửa
11.01.2021 03:16:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1820.62
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1 116.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.01.2021 08:22:01
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1842.94
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1 116.00 USD
09.01.2021 16:09:40
10.01.2021 13:02:25
Bán
0.5
41300
40199.17
Lợi nhuận
550.42 USD
BTCUSD
Thỏa thuận
#67674469
Ngày và giờ mở cửa
09.01.2021 16:09:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
41300
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
550.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.01.2021 13:02:25
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
40199.17
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
550.42 USD
08.01.2021 16:03:44
08.01.2021 16:56:44
Bán
0.5
1892
1860.81
Lợi nhuận
1 559.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#67641794
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2021 16:03:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1892
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1 559.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2021 16:56:44
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1860.81
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1 559.50 USD
08.01.2021 15:59:17
08.01.2021 16:56:26
Bán
1.5
1889.67
1861.86
Lợi nhuận
4 171.50 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#67641104
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2021 15:59:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1889.67
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4 171.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2021 16:56:26
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
1861.86
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4 171.50 USD
08.01.2021 12:43:00
08.01.2021 15:58:57
Mua
1
1890.97
1890.03
Lợi nhuận
-94.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#67629250
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2021 12:43:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1890.97
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-94.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2021 15:58:57
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1890.03
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-94.00 USD
08.01.2021 15:17:06
08.01.2021 15:58:51
Mua
1
1883
1889.34
Lợi nhuận
634.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#67635488
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2021 15:17:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1883
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
634.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2021 15:58:51
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1889.34
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
634.00 USD
07.01.2021 17:50:47
08.01.2021 15:17:26
Bán
0.5
38636.44
41124.18
Lợi nhuận
-1 243.87 USD
BTCUSD
Thỏa thuận
#67586104
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2021 17:50:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
38636.44
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1 243.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2021 15:17:26
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
41124.18
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1 243.87 USD
06.01.2021 23:27:29
08.01.2021 12:23:39
Bán
1
36100
39680.65
Lợi nhuận
-3 580.65 USD
BTCUSD
Thỏa thuận
#67487651
Ngày và giờ mở cửa
06.01.2021 23:27:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
36100
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3 580.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2021 12:23:39
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
39680.65
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3 580.65 USD
05.01.2021 23:23:09
07.01.2021 17:28:48
Bán
1
33815.75
38350.13
Lợi nhuận
-4 534.38 USD
BTCUSD
Thỏa thuận
#67443095
Ngày và giờ mở cửa
05.01.2021 23:23:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
33815.75
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4 534.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2021 17:28:48
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
38350.13
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4 534.38 USD
30.12.2020 11:21:27
04.01.2021 15:18:28
Bán
0.3
1.3575
1.3625
Lợi nhuận
-150.00 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#67209118
Ngày và giờ mở cửa
30.12.2020 11:21:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3575
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-150.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.01.2021 15:18:28
Khối lượng giao dịch
0.3
Thoát
1.3625
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-150.00 USD
30.12.2020 13:54:23
04.01.2021 15:18:28
Bán
0.28
1.36124
1.3625
Lợi nhuận
-35.28 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#67211916
Ngày và giờ mở cửa
30.12.2020 13:54:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.36124
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-35.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.01.2021 15:18:28
Khối lượng giao dịch
0.28
Thoát
1.3625
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-35.28 USD
31.12.2020 10:31:09
04.01.2021 15:18:28
Bán
0.55
1.3657
1.3625
Lợi nhuận
176.00 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#67247078
Ngày và giờ mở cửa
31.12.2020 10:31:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3657
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
176.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.01.2021 15:18:28
Khối lượng giao dịch
0.55
Thoát
1.3625
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
176.00 USD
30.12.2020 12:00:52
04.01.2021 15:18:28
Bán
0.2
1.3577
1.3625
Lợi nhuận
-96.00 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#67209280
Ngày và giờ mở cửa
30.12.2020 12:00:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3577
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-96.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.01.2021 15:18:28
Khối lượng giao dịch
0.2
Thoát
1.3625
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-96.00 USD
31.12.2020 02:56:47
04.01.2021 15:18:28
Bán
0.4
1.36453
1.3625
Lợi nhuận
81.20 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#67218138
Ngày và giờ mở cửa
31.12.2020 02:56:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.36453
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
81.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.01.2021 15:18:28
Khối lượng giao dịch
0.4
Thoát
1.3625
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
81.20 USD
04.01.2021 02:54:04
04.01.2021 15:18:28
Bán
0.9
1.36754
1.3625
Lợi nhuận
453.60 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#67264110
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2021 02:54:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.36754
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
453.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.01.2021 15:18:28
Khối lượng giao dịch
0.9
Thoát
1.3625
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
453.60 USD
03.01.2021 07:18:27
04.01.2021 12:17:57
Bán
0.1
33768.8
28725.56
Lợi nhuận
504.32 USD
BTCUSD
Thỏa thuận
#67298236
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2021 07:18:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
33768.8
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
504.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.01.2021 12:17:57
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
28725.56
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
504.32 USD
03.01.2021 07:28:54
04.01.2021 12:17:53
Bán
0.1
33878.68
28847.69
Lợi nhuận
503.10 USD
BTCUSD
Thỏa thuận
#67298280
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2021 07:28:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
33878.68
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
503.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.01.2021 12:17:53
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
28847.69
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
503.10 USD
03.01.2021 09:16:36
04.01.2021 12:17:49
Bán
0.1
34000
28754.59
Lợi nhuận
524.54 USD
BTCUSD
Thỏa thuận
#67298582
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2021 09:16:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
34000
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
524.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.01.2021 12:17:49
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
28754.59
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
524.54 USD
29.12.2020 10:36:51
29.12.2020 11:51:17
Bán
0.4
1.35209
1.348
Lợi nhuận
163.60 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#67150111
Ngày và giờ mở cửa
29.12.2020 10:36:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.35209
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
163.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.12.2020 11:51:17
Khối lượng giao dịch
0.4
Thoát
1.348
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
163.60 USD
23.12.2020 16:07:46
28.12.2020 13:07:16
Bán
1
1.34833
1.34895
Lợi nhuận
-62.00 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#66973307
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2020 16:07:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.34833
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-62.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.12.2020 13:07:16
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.34895
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-62.00 USD
23.12.2020 16:30:56
28.12.2020 12:50:58
Bán
1.5
1.3534
1.35
Lợi nhuận
510.00 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#66975662
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2020 16:30:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3534
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
510.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.12.2020 12:50:58
Khối lượng giao dịch
1.5
Thoát
1.35
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
510.00 USD
24.12.2020 12:33:48
24.12.2020 17:48:36
Bán
1
1.3616
1.35263
Lợi nhuận
897.00 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#67019350
Ngày và giờ mở cửa
24.12.2020 12:33:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3616
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
897.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.12.2020 17:48:36
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.35263
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
897.00 USD
17.12.2020 04:31:57
21.12.2020 04:50:55
Mua
0.5
1863.52
1897.38
Lợi nhuận
1 693.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#66683901
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2020 04:31:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1863.52
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1 693.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 04:50:55
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1897.38
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1 693.00 USD
17.12.2020 04:31:39
21.12.2020 04:50:48
Mua
0.5
1863.42
1897.2
Lợi nhuận
1 689.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#66683887
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2020 04:31:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1863.42
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1 689.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 04:50:48
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1897.2
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1 689.00 USD
08.12.2020 10:11:59
21.12.2020 04:31:55
Mua
1
1863.81
1897.2
Lợi nhuận
3 339.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#66271606
Ngày và giờ mở cửa
08.12.2020 10:11:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1863.81
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3 339.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 04:31:55
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1897.2
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3 339.00 USD
08.12.2020 10:12:28
21.12.2020 04:31:55
Mua
1
1863.96
1897.2
Lợi nhuận
3 324.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#66271653
Ngày và giờ mở cửa
08.12.2020 10:12:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1863.96
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3 324.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2020 04:31:55
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1897.2
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3 324.00 USD
07.12.2020 00:49:53
07.12.2020 16:35:38
Mua
0.7
0.94993
0.95118
Lợi nhuận
68.40 USD
AUDCAD.
Thỏa thuận
#66186647
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2020 00:49:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.94993
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
68.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2020 16:35:38
Khối lượng giao dịch
0.7
Thoát
0.95118
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
68.40 USD
07.12.2020 09:57:09
07.12.2020 16:35:17
Mua
0.56
0.94875
0.95103
Lợi nhuận
99.81 USD
AUDCAD.
Thỏa thuận
#66204044
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2020 09:57:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.94875
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
99.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2020 16:35:17
Khối lượng giao dịch
0.56
Thoát
0.95103
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
99.81 USD
07.12.2020 11:16:23
07.12.2020 16:34:42
Mua
1.26
0.94673
0.95104
Lợi nhuận
424.55 USD
AUDCAD.
Thỏa thuận
#66189474
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2020 11:16:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.94673
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
424.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.12.2020 16:34:42
Khối lượng giao dịch
1.26
Thoát
0.95104
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
424.55 USD
05.12.2020 06:08:23
05.12.2020 10:33:20
Sao chép
72.04%
72.04%
Lợi nhuận
0.00 USD
son168
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2020 06:08:23
Điểm vào lệnh
72.04%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
05.12.2020 10:33:20
Thoát
72.04%
Lợi nhuận
0.00 USD
03.12.2020 09:30:29
03.12.2020 20:38:23
Bán
0.21
0.95948
0.95728
Lợi nhuận
35.92 USD
AUDCAD.
Thỏa thuận
#66080491
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2020 09:30:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.95948
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
35.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2020 20:38:23
Khối lượng giao dịch
0.21
Thoát
0.95728
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
35.92 USD
30.11.2020 13:33:22
02.12.2020 11:58:28
Mua
0.14
0.95634
0.95426
Lợi nhuận
-22.52 USD
AUDCAD.
Thỏa thuận
#65878969
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 13:33:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.95634
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-22.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 11:58:28
Khối lượng giao dịch
0.14
Thoát
0.95426
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-22.52 USD
30.11.2020 09:10:03
02.12.2020 11:58:27
Mua
0.07
0.95856
0.95426
Lợi nhuận
-23.28 USD
AUDCAD.
Thỏa thuận
#65857196
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 09:10:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.95856
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-23.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 11:58:27
Khối lượng giao dịch
0.07
Thoát
0.95426
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-23.28 USD
30.11.2020 16:35:14
02.12.2020 11:58:26
Mua
0.21
0.95419
0.95426
Lợi nhuận
1.14 USD
AUDCAD.
Thỏa thuận
#65893276
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 16:35:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.95419
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 11:58:26
Khối lượng giao dịch
0.21
Thoát
0.95426
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.14 USD
30.11.2020 23:35:03
01.12.2020 12:10:16
Bán
0.07
0.95461
0.954
Lợi nhuận
3.30 USD
AUDCAD.
Thỏa thuận
#65914467
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 23:35:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.95461
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 12:10:16
Khối lượng giao dịch
0.07
Thoát
0.954
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.30 USD
26.11.2020 17:50:04
30.11.2020 09:47:00
Bán
0.07
0.95818
0.95892
Lợi nhuận
-3.99 USD
AUDCAD.
Thỏa thuận
#65760409
Ngày và giờ mở cửa
26.11.2020 17:50:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.95818
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.11.2020 09:47:00
Khối lượng giao dịch
0.07
Thoát
0.95892
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.99 USD
27.11.2020 17:41:40
30.11.2020 09:20:55
Bán
0.14
0.96039
0.95889
Lợi nhuận
16.16 USD
AUDCAD.
Thỏa thuận
#65818939
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2020 17:41:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.96039
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.11.2020 09:20:55
Khối lượng giao dịch
0.14
Thoát
0.95889
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
16.16 USD
27.11.2020 17:24:40
30.11.2020 02:20:37
Mua
0.07
0.95972
0.96087
Lợi nhuận
6.20 USD
AUDCAD.
Thỏa thuận
#65817845
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2020 17:24:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.95972
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.11.2020 02:20:37
Khối lượng giao dịch
0.07
Thoát
0.96087
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.20 USD
26.11.2020 04:20:06
26.11.2020 18:00:19
Mua
0.07
0.95693
0.95824
Lợi nhuận
7.05 USD
AUDCAD.
Thỏa thuận
#65720869
Ngày và giờ mở cửa
26.11.2020 04:20:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.95693
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.11.2020 18:00:19
Khối lượng giao dịch
0.07
Thoát
0.95824
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.05 USD
25.11.2020 07:45:07
25.11.2020 10:19:10
Mua
0.07
0.95563
0.95657
Lợi nhuận
5.06 USD
AUDCAD.
Thỏa thuận
#65655379
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2020 07:45:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.95563
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.11.2020 10:19:10
Khối lượng giao dịch
0.07
Thoát
0.95657
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.06 USD
25.11.2020 02:00:28
25.11.2020 07:54:00
Bán
0.07
0.95739
0.95542
Lợi nhuận
10.60 USD
AUDCAD.
Thỏa thuận
#65642858
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2020 02:00:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.95739
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.11.2020 07:54:00
Khối lượng giao dịch
0.07
Thoát
0.95542
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.60 USD
24.11.2020 10:18:19
24.11.2020 17:14:56
Bán
0.12
0.95871
0.95647
Lợi nhuận
20.58 USD
AUDCAD.
Thỏa thuận
#65589105
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 10:18:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.95871
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
20.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.11.2020 17:14:56
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
0.95647
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
20.58 USD
24.11.2020 10:03:16
24.11.2020 17:14:56
Bán
0.08
0.95645
0.95647
Lợi nhuận
-0.13 USD
AUDCAD.
Thỏa thuận
#65586720
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 10:03:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.95645
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.11.2020 17:14:56
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
0.95647
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.13 USD
09.11.2020 05:51:55
09.11.2020 14:10:47
Mua
1
1958.53
1915.4
Lợi nhuận
-4 313.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64849729
Ngày và giờ mở cửa
09.11.2020 05:51:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1958.53
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4 313.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.11.2020 14:10:47
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1915.4
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4 313.00 USD
09.11.2020 05:53:54
09.11.2020 14:10:47
Mua
0.5
1959.86
1915.4
Lợi nhuận
-2 223.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64849807
Ngày và giờ mở cửa
09.11.2020 05:53:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1959.86
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2 223.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.11.2020 14:10:47
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1915.4
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2 223.00 USD
09.11.2020 05:51:36
09.11.2020 05:52:12
Mua
0.01
1957.94
1958.52
Lợi nhuận
0.58 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64849721
Ngày và giờ mở cửa
09.11.2020 05:51:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1957.94
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.11.2020 05:52:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1958.52
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.58 USD
15.10.2020 06:49:08
06.11.2020 13:11:52
Mua
1
1898.18
1954
Lợi nhuận
5 582.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#63758151
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2020 06:49:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1898.18
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5 582.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.11.2020 13:11:52
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1954
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5 582.00 USD
23.10.2020 07:05:04
23.10.2020 09:55:25
Mua
0.01
0.93531
0.93539
Lợi nhuận
0.06 USD
AUDCAD.
Thỏa thuận
#64155458
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 07:05:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.93531
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 09:55:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.93539
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD