Chế độ demo
07.04.2021 09:31:05
07.04.2021 11:34:26
Bán
1
1.37794
1.38256
Lợi nhuận
-4.62 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503927974
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 09:31:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37794
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 11:34:26
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.38256
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.62 USD
07.04.2021 11:29:03
07.04.2021 11:34:25
Bán
2
1.38057
1.38259
Lợi nhuận
-4.04 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503942801
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 11:29:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38057
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 11:34:25
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
1.38259
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.04 USD
06.04.2021 11:21:53
07.04.2021 11:33:58
Mua
5
1.38571
1.3825
Lợi nhuận
-16.05 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503822571
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 11:21:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38571
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-16.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 11:33:58
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
1.3825
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-16.05 USD
06.04.2021 20:02:02
07.04.2021 11:33:56
Mua
13
1.38159
1.38249
Lợi nhuận
11.70 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503884826
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 20:02:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38159
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 11:33:56
Khối lượng giao dịch
13
Thoát
1.38249
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11.70 USD
07.04.2021 10:14:34
07.04.2021 11:33:54
Mua
21
1.37949
1.38251
Lợi nhuận
63.42 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503934977
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 10:14:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37949
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
63.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 11:33:54
Khối lượng giao dịch
21
Thoát
1.38251
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
63.42 USD
06.04.2021 19:18:16
07.04.2021 11:33:52
Mua
8
1.38368
1.38253
Lợi nhuận
-9.20 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503880169
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 19:18:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38368
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 11:33:52
Khối lượng giao dịch
8
Thoát
1.38253
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-9.20 USD
06.04.2021 09:43:27
07.04.2021 11:33:51
Mua
2
1.38986
1.38253
Lợi nhuận
-14.66 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503807543
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 09:43:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38986
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 11:33:51
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
1.38253
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-14.66 USD
06.04.2021 10:04:47
07.04.2021 11:33:51
Mua
3
1.38778
1.38254
Lợi nhuận
-15.72 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503811209
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 10:04:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38778
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 11:33:51
Khối lượng giao dịch
3
Thoát
1.38254
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-15.72 USD
06.04.2021 08:49:37
07.04.2021 11:33:50
Mua
1
1.39189
1.3825
Lợi nhuận
-9.39 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503804288
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 08:49:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39189
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 11:33:50
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.3825
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-9.39 USD
07.04.2021 09:10:45
07.04.2021 10:13:25
Mua
21
1.37891
1.37897
Lợi nhuận
1.26 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503922643
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 09:10:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37891
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 10:13:25
Khối lượng giao dịch
21
Thoát
1.37897
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.26 USD
07.04.2021 09:10:36
07.04.2021 09:31:03
Bán
1
1.37876
1.37805
Lợi nhuận
0.71 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503922431
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 09:10:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37876
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 09:31:03
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.37805
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.71 USD
07.04.2021 09:08:56
07.04.2021 09:10:12
Bán
1
1.38045
1.37971
Lợi nhuận
0.74 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503921250
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 09:08:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38045
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 09:10:12
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.37971
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.74 USD
07.04.2021 08:46:42
07.04.2021 09:08:56
Bán
1
1.38131
1.38061
Lợi nhuận
0.70 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503918886
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 08:46:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38131
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 09:08:56
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.38061
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.70 USD
07.04.2021 00:00:41
07.04.2021 08:46:41
Bán
1
1.38219
1.38146
Lợi nhuận
0.73 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503900087
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 00:00:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38219
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 08:46:41
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.38146
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.73 USD
06.04.2021 20:02:19
07.04.2021 00:00:33
Bán
1
1.38092
1.38232
Lợi nhuận
-1.40 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503885151
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 20:02:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38092
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 00:00:33
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.38232
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.40 USD
06.04.2021 22:55:55
07.04.2021 00:00:27
Bán
2
1.38291
1.38215
Lợi nhuận
1.52 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503897266
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 22:55:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38291
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 00:00:27
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
1.38215
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.52 USD
06.04.2021 20:01:56
06.04.2021 20:02:14
Bán
1
1.38175
1.38104
Lợi nhuận
0.71 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503884679
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 20:01:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38175
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 20:02:14
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.38104
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.71 USD
06.04.2021 19:40:33
06.04.2021 20:01:51
Bán
1
1.38262
1.38189
Lợi nhuận
0.73 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503881736
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 19:40:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38262
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 20:01:51
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.38189
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.73 USD
06.04.2021 19:18:51
06.04.2021 19:40:32
Bán
1
1.38347
1.38276
Lợi nhuận
0.71 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503880233
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 19:18:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38347
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 19:40:32
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.38276
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.71 USD
06.04.2021 16:34:42
06.04.2021 19:18:50
Bán
2
1.38486
1.3836
Lợi nhuận
2.52 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503861603
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 16:34:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38486
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 19:18:50
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
1.3836
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.52 USD
06.04.2021 16:10:46
06.04.2021 19:18:50
Bán
1
1.38286
1.3836
Lợi nhuận
-0.74 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503857871
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 16:10:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38286
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 19:18:50
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.3836
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.74 USD
06.04.2021 12:29:40
06.04.2021 17:55:59
Mua
8
1.38372
1.3865
Lợi nhuận
22.24 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503833035
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 12:29:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38372
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 17:55:59
Khối lượng giao dịch
8
Thoát
1.3865
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
22.24 USD
06.04.2021 12:41:49
06.04.2021 16:10:45
Bán
1
1.38224
1.38299
Lợi nhuận
-0.75 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503835952
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 12:41:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38224
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 16:10:45
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.38299
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.75 USD
06.04.2021 15:20:01
06.04.2021 16:10:44
Bán
2
1.38426
1.383
Lợi nhuận
2.52 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503847385
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 15:20:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38426
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 16:10:44
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
1.383
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.52 USD
06.04.2021 12:30:00
06.04.2021 12:41:48
Bán
1
1.38312
1.38239
Lợi nhuận
0.73 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503833207
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 12:30:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38312
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 12:41:48
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.38239
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.73 USD
06.04.2021 11:39:20
06.04.2021 12:29:57
Bán
1
1.38398
1.38326
Lợi nhuận
0.72 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503825956
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 11:39:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38398
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 12:29:57
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.38326
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.72 USD
06.04.2021 11:36:23
06.04.2021 11:39:18
Bán
1
1.38493
1.38404
Lợi nhuận
0.89 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503824961
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 11:36:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38493
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 11:39:18
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.38404
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.89 USD
06.04.2021 11:18:33
06.04.2021 11:36:22
Bán
1
1.38579
1.38508
Lợi nhuận
0.71 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503821776
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 11:18:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38579
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 11:36:22
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.38508
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.71 USD
06.04.2021 11:09:24
06.04.2021 11:18:32
Bán
1
1.38672
1.38598
Lợi nhuận
0.74 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503820411
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 11:09:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38672
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 11:18:32
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.38598
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.74 USD
06.04.2021 10:05:13
06.04.2021 11:09:24
Bán
1
1.38754
1.38684
Lợi nhuận
0.70 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503811591
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 10:05:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38754
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 11:09:24
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.38684
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.70 USD
06.04.2021 09:54:34
06.04.2021 10:05:07
Bán
1
1.3884
1.38767
Lợi nhuận
0.73 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503809201
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 09:54:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3884
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 10:05:07
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.38767
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.73 USD
05.04.2021 09:02:24
06.04.2021 09:54:33
Bán
1
1.38155
1.38855
Lợi nhuận
-7.00 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503724875
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 09:02:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38155
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 09:54:33
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.38855
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-7.00 USD
05.04.2021 15:51:14
06.04.2021 09:54:32
Bán
5
1.38758
1.38855
Lợi nhuận
-4.85 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503754494
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 15:51:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38758
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 09:54:32
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
1.38855
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.85 USD
05.04.2021 11:12:12
06.04.2021 09:54:32
Bán
3
1.38558
1.38855
Lợi nhuận
-8.91 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503734937
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 11:12:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38558
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 09:54:32
Khối lượng giao dịch
3
Thoát
1.38855
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-8.91 USD
05.04.2021 10:08:02
06.04.2021 09:54:32
Bán
2
1.38356
1.38855
Lợi nhuận
-9.98 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503729531
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 10:08:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38356
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 09:54:32
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
1.38855
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-9.98 USD
06.04.2021 08:49:36
06.04.2021 09:54:31
Bán
13
1.39174
1.38855
Lợi nhuận
41.47 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503804243
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 08:49:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.39174
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
41.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 09:54:31
Khối lượng giao dịch
13
Thoát
1.38855
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
41.47 USD
05.04.2021 16:50:28
06.04.2021 09:54:31
Bán
8
1.38959
1.38855
Lợi nhuận
8.32 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503761533
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 16:50:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38959
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 09:54:31
Khối lượng giao dịch
8
Thoát
1.38855
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.32 USD
06.04.2021 08:02:32
06.04.2021 08:49:37
Mua
1
1.39097
1.39176
Lợi nhuận
0.79 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503802209
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 08:02:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39097
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 08:49:37
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.39176
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.79 USD
06.04.2021 01:54:00
06.04.2021 08:02:31
Mua
1
1.3916
1.39084
Lợi nhuận
-0.76 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503789283
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 01:54:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.3916
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 08:02:31
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.39084
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.76 USD
06.04.2021 05:22:06
06.04.2021 08:02:31
Mua
2
1.38957
1.39085
Lợi nhuận
2.56 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503795869
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 05:22:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38957
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 08:02:31
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
1.39085
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.56 USD
06.04.2021 07:03:58
06.04.2021 07:58:18
Mua
2.01
1.97113
1.973
Lợi nhuận
2.65 USD
GBPNZDf
Thỏa thuận
#1503799929
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2021 07:03:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.97113
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 07:58:18
Khối lượng giao dịch
2.01
Thoát
1.973
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.65 USD
05.04.2021 18:17:14
06.04.2021 01:53:26
Mua
1
1.39071
1.39146
Lợi nhuận
0.75 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503775125
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 18:17:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39071
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2021 01:53:26
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.39146
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.75 USD
05.04.2021 16:51:44
05.04.2021 18:17:14
Mua
1
1.38981
1.39052
Lợi nhuận
0.71 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503761685
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 16:51:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38981
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2021 18:17:14
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.39052
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.71 USD
05.04.2021 16:45:40
05.04.2021 16:51:44
Mua
1
1.38898
1.38969
Lợi nhuận
0.71 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503759858
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 16:45:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38898
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2021 16:51:44
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.38969
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.71 USD
05.04.2021 15:52:19
05.04.2021 16:45:39
Mua
1
1.38806
1.38889
Lợi nhuận
0.83 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503754666
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 15:52:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38806
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2021 16:45:39
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.38889
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.83 USD
05.04.2021 14:24:11
05.04.2021 15:52:19
Mua
1
1.38718
1.38794
Lợi nhuận
0.76 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503746740
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 14:24:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38718
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2021 15:52:19
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.38794
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.76 USD
05.04.2021 11:18:33
05.04.2021 14:24:10
Mua
1
1.38631
1.38705
Lợi nhuận
0.74 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503736102
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 11:18:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38631
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2021 14:24:10
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.38705
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.74 USD
05.04.2021 11:07:54
05.04.2021 11:18:33
Mua
1
1.38546
1.38618
Lợi nhuận
0.72 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503734401
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 11:07:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38546
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2021 11:18:33
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.38618
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.72 USD
05.04.2021 11:05:56
05.04.2021 11:07:52
Mua
1
1.3846
1.38534
Lợi nhuận
0.74 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503733656
Ngày và giờ mở cửa
05.04.2021 11:05:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.3846
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2021 11:07:52
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.38534
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.74 USD
02.04.2021 06:25:18
05.04.2021 11:05:53
Mua
1
1.38503
1.38441
Lợi nhuận
-0.62 USD
GBPUSDf
Thỏa thuận
#1503662358
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2021 06:25:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38503
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2021 11:05:53
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.38441
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.62 USD