Chế độ demo
06.08.2020 15:40:53
06.08.2020 16:45:32
Bán
0.01
2054.58
2065.22
Lợi nhuận
-10.74 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#143235673
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2020 15:40:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
2054.58
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2020 16:45:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
2065.22
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-10.74 USD
06.08.2020 12:30:18
06.08.2020 13:34:19
Bán
0.01
2050.53
2048.74
Lợi nhuận
1.69 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#143215263
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2020 12:30:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
2050.53
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2020 13:34:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
2048.74
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.69 USD
05.08.2020 21:01:44
05.08.2020 22:28:56
Bán
0.05
2036.76
2042.87
Lợi nhuận
-31.05 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#143127894
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2020 21:01:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
2036.76
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-30.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2020 22:28:56
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2042.87
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-31.05 USD
05.08.2020 20:41:24
05.08.2020 20:56:32
Bán
0.05
2036.08
2035.19
Lợi nhuận
3.95 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#143127220
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2020 20:41:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
2036.08
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2020 20:56:32
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
2035.19
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
3.95 USD
05.08.2020 18:59:34
05.08.2020 19:09:37
Bán
0.01
26.793
26.694
Lợi nhuận
4.85 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#143120827
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2020 18:59:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
26.793
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2020 19:09:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
26.694
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.85 USD
05.08.2020 19:01:55
05.08.2020 19:09:35
Bán
0.01
2044.91
2039.4
Lợi nhuận
5.41 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#143121050
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2020 19:01:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
2044.91
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2020 19:09:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
2039.4
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
5.41 USD
05.08.2020 18:06:11
05.08.2020 18:58:51
Bán
0.01
2047.85
2045.34
Lợi nhuận
2.41 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#143110311
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2020 18:06:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
2047.85
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2020 18:58:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
2045.34
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.41 USD
05.08.2020 18:09:35
05.08.2020 18:50:22
Bán
0.01
2048.83
2042.76
Lợi nhuận
5.97 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#143110675
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2020 18:09:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
2048.83
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2020 18:50:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
2042.76
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
5.97 USD
05.08.2020 17:42:09
05.08.2020 18:02:00
Bán
0.01
2052.26
2042.5
Lợi nhuận
9.66 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#143104375
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2020 17:42:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
2052.26
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2020 18:02:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
2042.5
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
9.66 USD