Chế độ demo
08.03.2021 04:00:15
08.03.2021 04:25:10
Bán
0.01
1.19273
1.19221
Lợi nhuận
0.42 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157624535
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2021 04:00:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19273
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2021 04:25:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.19221
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
04.03.2021 02:00:05
04.03.2021 03:26:50
Bán
0.01
1.20474
1.20488
Lợi nhuận
-0.24 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157532898
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 02:00:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20474
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.03.2021 03:26:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20488
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.24 USD
04.03.2021 02:07:04
04.03.2021 03:26:27
Bán
0.01
1.20558
1.20488
Lợi nhuận
0.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157533094
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2021 02:07:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20558
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.03.2021 03:26:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20488
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
03.03.2021 01:59:49
03.03.2021 02:47:50
Mua
0.01
1.39543
1.39578
Lợi nhuận
0.25 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#157486422
Ngày và giờ mở cửa
03.03.2021 01:59:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39543
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.03.2021 02:47:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39578
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.25 USD
02.03.2021 03:59:50
02.03.2021 04:15:16
Bán
0.01
1.26659
1.26605
Lợi nhuận
0.33 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#157443812
Ngày và giờ mở cửa
02.03.2021 03:59:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.26659
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.03.2021 04:15:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.26605
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.33 USD
01.03.2021 04:59:59
01.03.2021 06:04:21
Bán
0.01
1.20837
1.20805
Lợi nhuận
0.22 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157350277
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2021 04:59:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.20837
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.03.2021 06:04:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20805
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
26.02.2021 03:59:36
26.02.2021 05:33:51
Bán
0.01
1.39967
1.4001
Lợi nhuận
-0.53 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#157255078
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2021 03:59:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.39967
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2021 05:33:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.4001
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.53 USD
26.02.2021 04:11:48
26.02.2021 05:33:49
Bán
0.01
1.40034
1.40009
Lợi nhuận
0.15 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#157255559
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2021 04:11:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.40034
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2021 05:33:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.40009
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.15 USD
26.02.2021 04:16:16
26.02.2021 05:33:46
Bán
0.01
1.40126
1.40009
Lợi nhuận
1.07 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#157255780
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2021 04:16:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.40126
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2021 05:33:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.40009
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.07 USD
24.02.2021 01:59:34
24.02.2021 03:24:24
Bán
0.01
1.21515
1.215
Lợi nhuận
0.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157083938
Ngày và giờ mở cửa
24.02.2021 01:59:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.21515
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:24:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.215
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
24.02.2021 02:46:03
24.02.2021 03:24:24
Bán
0.01
1.21575
1.215
Lợi nhuận
0.65 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157084531
Ngày và giờ mở cửa
24.02.2021 02:46:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.21575
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 03:24:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.215
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.65 USD
23.02.2021 05:59:27
23.02.2021 07:00:18
Mua
0.01
1.21666
1.21717
Lợi nhuận
0.41 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#157053653
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2021 05:59:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21666
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2021 07:00:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.21717
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.41 USD
19.02.2021 03:59:06
19.02.2021 04:41:42
Mua
0.01
1.39639
1.39534
Lợi nhuận
-1.15 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#156956636
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2021 03:59:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39639
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2021 04:41:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39534
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.15 USD
19.02.2021 04:06:10
19.02.2021 04:41:40
Mua
0.01
1.39594
1.39534
Lợi nhuận
-0.70 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#156956841
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2021 04:06:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39594
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2021 04:41:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39534
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.70 USD
19.02.2021 04:21:48
19.02.2021 04:41:38
Mua
0.01
1.39529
1.39533
Lợi nhuận
-0.06 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#156957143
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2021 04:21:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39529
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2021 04:41:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39533
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.06 USD
18.02.2021 02:59:25
18.02.2021 03:34:49
Bán
0.01
1.38691
1.38657
Lợi nhuận
0.24 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#156920061
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2021 02:59:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38691
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.02.2021 03:34:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38657
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.24 USD
17.02.2021 01:59:30
17.02.2021 03:05:19
Bán
0.01
1.209
1.2086
Lợi nhuận
0.30 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#156876087
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2021 01:59:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.209
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2021 03:05:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2086
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
15.02.2021 04:59:31
15.02.2021 05:47:15
Bán
0.01
1.26738
1.26688
Lợi nhuận
0.29 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#156812706
Ngày và giờ mở cửa
15.02.2021 04:59:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.26738
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.02.2021 05:47:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.26688
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.29 USD
10.02.2021 02:59:27
10.02.2021 03:45:43
Mua
0.01
1.38113
1.3811
Lợi nhuận
-0.13 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#156690720
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2021 02:59:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38113
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.02.2021 03:45:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3811
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.13 USD
10.02.2021 03:33:51
10.02.2021 03:45:43
Mua
0.01
1.38043
1.3811
Lợi nhuận
0.57 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#156691351
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2021 03:33:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38043
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.02.2021 03:45:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3811
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.57 USD
09.02.2021 02:59:52
09.02.2021 04:12:44
Bán
0.01
1.27322
1.27244
Lợi nhuận
0.51 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#156654368
Ngày và giờ mở cửa
09.02.2021 02:59:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27322
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.02.2021 04:12:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.27244
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.51 USD
08.02.2021 02:59:40
08.02.2021 03:59:01
Mua
0.01
1.37265
1.37318
Lợi nhuận
0.43 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#156598381
Ngày và giờ mở cửa
08.02.2021 02:59:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37265
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.02.2021 03:59:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37318
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.43 USD
04.02.2021 01:59:56
04.02.2021 02:59:37
Mua
0.01
1.27849
1.27894
Lợi nhuận
0.25 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#156511228
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2021 01:59:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.27849
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2021 02:59:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.27894
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.25 USD
03.02.2021 04:00:06
03.02.2021 05:00:17
Bán
0.01
1.36795
1.36734
Lợi nhuận
0.51 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#156478471
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2021 04:00:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.36795
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2021 05:00:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.36734
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.51 USD
02.02.2021 05:30:16
02.02.2021 05:33:04
Bán
0.01
1.36975
1.36905
Lợi nhuận
0.60 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#156432341
Ngày và giờ mở cửa
02.02.2021 05:30:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.36975
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.02.2021 05:33:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.36905
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
02.02.2021 04:59:31
02.02.2021 05:33:01
Bán
0.01
1.3692
1.36907
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#156431417
Ngày và giờ mở cửa
02.02.2021 04:59:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3692
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.02.2021 05:33:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.36907
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
01.02.2021 01:59:27
01.02.2021 02:17:43
Bán
0.01
1.28023
1.27929
Lợi nhuận
0.63 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#156375158
Ngày và giờ mở cửa
01.02.2021 01:59:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.28023
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.02.2021 02:17:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.27929
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.63 USD
28.01.2021 04:59:49
28.01.2021 05:06:36
Mua
0.01
1.28191
1.28266
Lợi nhuận
0.48 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#156270886
Ngày và giờ mở cửa
28.01.2021 04:59:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.28191
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2021 05:06:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.28266
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.48 USD
25.01.2021 04:59:22
25.01.2021 10:19:50
Mua
0.01
1.27072
1.2707
Lợi nhuận
-0.12 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#156120905
Ngày và giờ mở cửa
25.01.2021 04:59:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.27072
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.01.2021 10:19:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2707
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.12 USD
25.01.2021 06:30:32
25.01.2021 10:19:50
Mua
0.01
1.26983
1.2707
Lợi nhuận
0.58 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#156122841
Ngày và giờ mở cửa
25.01.2021 06:30:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.26983
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.01.2021 10:19:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2707
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.58 USD
21.01.2021 07:20:54
21.01.2021 15:00:53
Bán
0.01
1.36853
1.37093
Lợi nhuận
-2.50 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#156002514
Ngày và giờ mở cửa
21.01.2021 07:20:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.36853
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.01.2021 15:00:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37093
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.50 USD
21.01.2021 08:07:15
21.01.2021 15:00:48
Bán
0.01
1.36984
1.3709
Lợi nhuận
-1.16 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#156003826
Ngày và giờ mở cửa
21.01.2021 08:07:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.36984
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.01.2021 15:00:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3709
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.16 USD
21.01.2021 04:39:01
21.01.2021 15:00:45
Bán
0.01
1.36787
1.37091
Lợi nhuận
-3.14 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#155999020
Ngày và giờ mở cửa
21.01.2021 04:39:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.36787
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.01.2021 15:00:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37091
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-3.14 USD
21.01.2021 03:59:26
21.01.2021 15:00:42
Bán
0.01
1.3674
1.37091
Lợi nhuận
-3.61 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#155998291
Ngày và giờ mở cửa
21.01.2021 03:59:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3674
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.01.2021 15:00:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37091
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-3.61 USD
21.01.2021 10:45:35
21.01.2021 15:00:40
Bán
0.01
1.37239
1.37092
Lợi nhuận
1.37 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#156009503
Ngày và giờ mở cửa
21.01.2021 10:45:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37239
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.01.2021 15:00:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37092
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.37 USD
21.01.2021 08:33:42
21.01.2021 15:00:37
Bán
0.01
1.37058
1.37096
Lợi nhuận
-0.48 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#156004586
Ngày và giờ mở cửa
21.01.2021 08:33:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37058
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.01.2021 15:00:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37096
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.48 USD
21.01.2021 10:41:07
21.01.2021 15:00:34
Bán
0.01
1.37151
1.37098
Lợi nhuận
0.43 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#156009243
Ngày và giờ mở cửa
21.01.2021 10:41:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37151
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.01.2021 15:00:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37098
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.43 USD
21.01.2021 07:51:22
21.01.2021 15:00:32
Bán
0.01
1.36904
1.37098
Lợi nhuận
-2.04 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#156003364
Ngày và giờ mở cửa
21.01.2021 07:51:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.36904
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.01.2021 15:00:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37098
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.04 USD
20.01.2021 01:59:26
20.01.2021 02:30:47
Mua
0.01
1.36441
1.36482
Lợi nhuận
0.31 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#155940079
Ngày và giờ mở cửa
20.01.2021 01:59:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.36441
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.01.2021 02:30:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.36482
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.31 USD
19.01.2021 05:59:46
19.01.2021 07:37:20
Mua
0.01
1.27247
1.27266
Lợi nhuận
0.05 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#155906993
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2021 05:59:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.27247
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.01.2021 07:37:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.27266
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
19.01.2021 07:16:37
19.01.2021 07:37:17
Mua
0.01
1.27207
1.27266
Lợi nhuận
0.36 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#155908147
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2021 07:16:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.27207
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.01.2021 07:37:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.27266
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.36 USD
18.01.2021 05:59:04
18.01.2021 06:25:08
Bán
0.01
1.35747
1.3566
Lợi nhuận
0.77 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#155858606
Ngày và giờ mở cửa
18.01.2021 05:59:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.35747
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.01.2021 06:25:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3566
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.77 USD
13.01.2021 04:00:04
13.01.2021 09:33:55
Bán
0.01
1.2706
1.27094
Lợi nhuận
-0.37 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#155570955
Ngày và giờ mở cửa
13.01.2021 04:00:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2706
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.01.2021 09:33:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.27094
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.37 USD
13.01.2021 06:04:36
13.01.2021 09:33:52
Bán
0.01
1.27115
1.27094
Lợi nhuận
0.07 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#155586789
Ngày và giờ mở cửa
13.01.2021 06:04:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27115
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.01.2021 09:33:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.27094
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
13.01.2021 07:36:07
13.01.2021 09:33:50
Bán
0.01
1.27186
1.27094
Lợi nhuận
0.62 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#155590680
Ngày và giờ mở cửa
13.01.2021 07:36:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27186
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.01.2021 09:33:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.27094
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.62 USD
12.01.2021 05:59:11
12.01.2021 06:38:52
Bán
0.01
1.35219
1.3517
Lợi nhuận
0.39 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#155454974
Ngày và giờ mở cửa
12.01.2021 05:59:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.35219
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.01.2021 06:38:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3517
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.39 USD
11.01.2021 05:12:51
11.01.2021 08:32:30
Mua
0.01
1.35082
1.35098
Lợi nhuận
0.06 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#155335224
Ngày và giờ mở cửa
11.01.2021 05:12:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.35082
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.01.2021 08:32:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.35098
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
11.01.2021 05:49:24
11.01.2021 08:32:27
Mua
0.01
1.3502
1.35091
Lợi nhuận
0.61 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#155338234
Ngày và giờ mở cửa
11.01.2021 05:49:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.3502
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.01.2021 08:32:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.35091
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.61 USD
11.01.2021 06:52:00
11.01.2021 08:32:19
Mua
0.01
1.34939
1.3509
Lợi nhuận
1.41 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#155339601
Ngày và giờ mở cửa
11.01.2021 06:52:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.34939
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.01.2021 08:32:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3509
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.41 USD
11.01.2021 04:59:21
11.01.2021 08:32:16
Mua
0.01
1.3515
1.3508
Lợi nhuận
-0.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#155333870
Ngày và giờ mở cửa
11.01.2021 04:59:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.3515
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.01.2021 08:32:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3508
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.80 USD