Chế độ demo
28.05.2020 04:45:00
28.05.2020 04:53:47
Mua
0.01
1.10272
1.10302
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473257445
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 04:45:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10272
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.05.2020 04:53:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10302
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
28.05.2020 03:53:02
28.05.2020 04:44:46
Mua
0.01
1.10243
1.10253
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473254550
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 03:53:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10243
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.05.2020 04:44:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10253
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
28.05.2020 04:12:02
28.05.2020 04:44:46
Mua
0.01
1.10202
1.10253
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473256145
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 04:12:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10202
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.05.2020 04:44:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10253
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
28.05.2020 03:49:01
28.05.2020 03:52:58
Mua
0.01
1.10169
1.10209
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473254263
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 03:49:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10169
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.05.2020 03:52:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10209
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
28.05.2020 03:33:05
28.05.2020 03:52:58
Mua
0.01
1.10188
1.10209
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473253985
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 03:33:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10188
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.05.2020 03:52:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10209
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
28.05.2020 03:13:05
28.05.2020 03:32:19
Mua
0.01
1.10116
1.10166
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473253448
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 03:13:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10116
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.05.2020 03:32:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10166
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
28.05.2020 03:03:01
28.05.2020 03:32:19
Mua
0.01
1.10138
1.10166
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473252903
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 03:03:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10138
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.05.2020 03:32:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10166
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
28.05.2020 02:04:08
28.05.2020 03:32:19
Mua
0.01
1.10153
1.10166
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473251623
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 02:04:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10153
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.05.2020 03:32:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10166
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
28.05.2020 00:51:02
28.05.2020 02:02:07
Mua
0.01
1.10085
1.10137
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473248626
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 00:51:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10085
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.05.2020 02:02:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10137
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
28.05.2020 00:50:06
28.05.2020 02:02:07
Mua
0.01
1.10111
1.10137
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473248620
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 00:50:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10111
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.05.2020 02:02:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10137
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
28.05.2020 00:31:04
28.05.2020 02:02:07
Mua
0.01
1.10125
1.10137
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473246500
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 00:31:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10125
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.05.2020 02:02:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10137
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
27.05.2020 23:36:00
28.05.2020 00:30:31
Mua
0.01
1.10076
1.10091
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473244733
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 23:36:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10076
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.05.2020 00:30:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10091
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
27.05.2020 23:38:02
28.05.2020 00:30:31
Mua
0.01
1.10045
1.10091
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473244784
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 23:38:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10045
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.05.2020 00:30:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10091
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
27.05.2020 23:04:00
27.05.2020 23:35:14
Mua
0.01
1.09991
1.10033
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473244131
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 23:04:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09991
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 23:35:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10033
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
27.05.2020 22:42:01
27.05.2020 23:35:14
Mua
0.01
1.10015
1.10033
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473243036
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 22:42:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10015
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 23:35:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10033
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
27.05.2020 22:29:01
27.05.2020 22:41:02
Mua
0.01
1.0995
1.0998
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473242445
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 22:29:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.0995
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 22:41:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.0998
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
27.05.2020 21:13:01
27.05.2020 22:28:55
Mua
0.01
1.09931
1.09931
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473241200
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 21:13:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09931
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 22:28:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09931
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
27.05.2020 21:31:03
27.05.2020 22:28:55
Mua
0.01
1.09867
1.09931
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473241710
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 21:31:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09867
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 22:28:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09931
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
27.05.2020 21:20:00
27.05.2020 22:28:55
Mua
0.01
1.09905
1.09931
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473241368
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 21:20:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09905
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 22:28:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09931
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
27.05.2020 21:06:00
27.05.2020 21:11:25
Mua
0.01
1.09873
1.09917
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473241067
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 21:06:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09873
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 21:11:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09917
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
27.05.2020 20:43:04
27.05.2020 21:11:25
Mua
0.01
1.09901
1.09917
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473239796
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 20:43:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09901
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 21:11:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09917
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
27.05.2020 20:37:00
27.05.2020 20:42:17
Mua
0.01
1.09827
1.09879
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473239432
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 20:37:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09827
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 20:42:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09879
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
27.05.2020 20:28:01
27.05.2020 20:42:17
Mua
0.01
1.0987
1.09879
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473238959
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 20:28:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.0987
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 20:42:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09879
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
27.05.2020 20:15:04
27.05.2020 20:27:15
Mua
0.01
1.09835
1.09865
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473238160
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 20:15:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09835
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 20:27:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09865
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
27.05.2020 19:24:00
27.05.2020 20:12:12
Mua
0.01
1.09754
1.09824
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473235969
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 19:24:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09754
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 20:12:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09824
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
27.05.2020 19:12:04
27.05.2020 20:12:12
Mua
0.01
1.09798
1.09824
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473235572
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 19:12:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09798
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 20:12:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09824
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
27.05.2020 19:11:02
27.05.2020 20:12:12
Mua
0.01
1.09831
1.09824
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473235490
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 19:11:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09831
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 20:12:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09824
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
27.05.2020 17:25:00
27.05.2020 19:10:20
Mua
0.01
1.10105
1.09833
Lợi nhuận
-0.03 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473223808
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 17:25:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10105
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 19:10:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09833
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.03 USD
27.05.2020 17:41:00
27.05.2020 19:10:20
Mua
0.01
1.09998
1.09833
Lợi nhuận
-0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473225533
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 17:41:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09998
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 19:10:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09833
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.02 USD
27.05.2020 17:56:03
27.05.2020 19:10:20
Mua
0.02
1.09845
1.09833
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473227778
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 17:56:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09845
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 19:10:20
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.09833
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
27.05.2020 18:45:05
27.05.2020 19:10:20
Mua
0.02
1.09621
1.09833
Lợi nhuận
0.04 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473232917
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 18:45:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09621
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 19:10:20
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.09833
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
27.05.2020 17:36:04
27.05.2020 19:10:20
Mua
0.01
1.10038
1.09833
Lợi nhuận
-0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473225109
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 17:36:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10038
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 19:10:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09833
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.02 USD
27.05.2020 17:55:01
27.05.2020 19:10:20
Mua
0.02
1.09889
1.09833
Lợi nhuận
-0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473227499
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 17:55:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09889
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 19:10:20
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.09833
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.01 USD
27.05.2020 18:02:01
27.05.2020 19:10:20
Mua
0.02
1.09684
1.09833
Lợi nhuận
0.03 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473229548
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 18:02:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09684
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 19:10:20
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.09833
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
27.05.2020 17:33:01
27.05.2020 19:10:20
Mua
0.01
1.10072
1.09833
Lợi nhuận
-0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473224613
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 17:33:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10072
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 19:10:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09833
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.02 USD
27.05.2020 17:43:02
27.05.2020 19:10:20
Mua
0.01
1.0995
1.09833
Lợi nhuận
-0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473225783
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 17:43:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.0995
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 19:10:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09833
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.01 USD
27.05.2020 17:58:01
27.05.2020 19:10:20
Mua
0.02
1.09752
1.09833
Lợi nhuận
0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473228197
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 17:58:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09752
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 19:10:20
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.09833
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
27.05.2020 18:47:00
27.05.2020 19:10:20
Mua
0.03
1.09569
1.09833
Lợi nhuận
0.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473233258
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 18:47:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09569
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 19:10:20
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.09833
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
27.05.2020 18:45:05
27.05.2020 18:46:57
Bán
0.01
1.09601
1.09571
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473232918
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 18:45:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09601
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 18:46:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09571
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
27.05.2020 18:42:04
27.05.2020 18:44:02
Bán
0.01
1.09688
1.09658
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473232521
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 18:42:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09688
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 18:44:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09658
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
27.05.2020 18:02:01
27.05.2020 18:41:59
Bán
0.01
1.09663
1.09693
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473229550
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 18:02:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09663
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 18:41:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09693
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
27.05.2020 18:13:01
27.05.2020 18:41:59
Bán
0.01
1.09779
1.09693
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473230499
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 18:13:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09779
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 18:41:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09693
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
27.05.2020 18:03:02
27.05.2020 18:41:59
Bán
0.01
1.09727
1.09693
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473229722
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 18:03:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09727
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 18:41:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09693
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
27.05.2020 17:58:01
27.05.2020 18:01:03
Bán
0.01
1.09732
1.09702
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473228198
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 17:58:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09732
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 18:01:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09702
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
27.05.2020 17:57:00
27.05.2020 17:57:49
Bán
0.01
1.09803
1.09773
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473227881
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 17:57:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09803
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 17:57:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09773
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
27.05.2020 17:55:02
27.05.2020 17:56:48
Bán
0.01
1.09865
1.09835
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473227501
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 17:55:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09865
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 17:56:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09835
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
27.05.2020 17:45:02
27.05.2020 17:54:24
Bán
0.01
1.09978
1.09923
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473225989
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 17:45:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09978
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 17:54:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09923
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
27.05.2020 17:43:02
27.05.2020 17:54:24
Bán
0.01
1.09928
1.09923
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473225782
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 17:43:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09928
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 17:54:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09923
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
27.05.2020 17:18:00
27.05.2020 17:42:39
Bán
0.02
1.10128
1.0998
Lợi nhuận
0.03 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473222736
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 17:18:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10128
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 17:42:39
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.0998
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
27.05.2020 16:50:03
27.05.2020 17:42:39
Bán
0.01
1.09835
1.0998
Lợi nhuận
-0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1473219109
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 16:50:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09835
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 17:42:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.0998
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.01 USD