Chế độ demo
23.04.2021 16:40:00
23.04.2021 20:40:21
Mua
0.1
0.77367
0.77457
Lợi nhuận
0.09 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1505159103
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 16:40:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.77367
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 20:40:21
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.77457
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
23.04.2021 15:25:04
23.04.2021 16:23:54
Bán
0.1
149.306
149.216
Lợi nhuận
0.08 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1505150416
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 15:25:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
149.306
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 16:23:54
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
149.216
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
23.04.2021 00:20:08
23.04.2021 15:25:02
Bán
0.1
77.253
77.288
Lợi nhuận
-0.03 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#1505097384
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 00:20:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
77.253
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 15:25:02
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
77.288
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.03 USD
23.04.2021 07:54:28
23.04.2021 15:25:02
Bán
0.11
77.454
77.288
Lợi nhuận
0.17 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#1505116258
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 07:54:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
77.454
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 15:25:02
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
77.288
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.17 USD
22.04.2021 17:25:01
22.04.2021 21:04:51
Bán
0.1
0.71612
0.71522
Lợi nhuận
0.09 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#1505072190
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 17:25:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71612
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 21:04:51
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.71522
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
22.04.2021 16:45:04
22.04.2021 16:53:57
Bán
0.1
149.695
149.605
Lợi nhuận
0.08 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1505063628
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 16:45:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
149.695
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 16:53:57
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
149.605
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
22.04.2021 10:55:03
22.04.2021 16:31:23
Bán
0.1
77.562
77.472
Lợi nhuận
0.08 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#1505020107
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 10:55:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
77.562
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 16:31:23
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
77.472
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
20.04.2021 12:47:59
22.04.2021 10:48:02
Mua
0.11
1.20536
1.20481
Lợi nhuận
-0.06 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1504857758
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 12:47:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20536
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 10:48:02
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
1.20481
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.06 USD
21.04.2021 10:36:09
22.04.2021 10:48:02
Mua
0.13
1.20125
1.20481
Lợi nhuận
0.46 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1504935258
Ngày và giờ mở cửa
21.04.2021 10:36:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20125
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 10:48:02
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
1.20481
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.46 USD
20.04.2021 10:00:10
22.04.2021 10:48:02
Mua
0.1
1.20736
1.20481
Lợi nhuận
-0.26 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1504839613
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 10:00:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20736
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 10:48:02
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.20481
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.26 USD
20.04.2021 15:43:15
22.04.2021 10:48:02
Mua
0.12
1.20335
1.20481
Lợi nhuận
0.18 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1504873259
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 15:43:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20335
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 10:48:02
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
1.20481
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.18 USD
20.04.2021 09:44:10
20.04.2021 09:58:59
Mua
0.1
151.717
151.81
Lợi nhuận
0.09 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1504836675
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 09:44:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
151.717
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 09:58:59
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
151.81
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
20.04.2021 09:35:00
20.04.2021 09:44:09
Mua
0.1
108.321
108.411
Lợi nhuận
0.08 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1504835253
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 09:35:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
108.321
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 09:44:09
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
108.411
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
20.04.2021 04:25:05
20.04.2021 09:20:44
Mua
0.1
0.91568
0.91533
Lợi nhuận
-0.04 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504813831
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 04:25:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91568
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 09:20:44
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.91533
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.04 USD
20.04.2021 06:16:43
20.04.2021 09:20:44
Mua
0.11
0.91368
0.91533
Lợi nhuận
0.20 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504824583
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2021 06:16:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91368
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 09:20:44
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
0.91533
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
19.04.2021 16:45:01
20.04.2021 04:23:50
Mua
0.1
108.275
108.24
Lợi nhuận
-0.03 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1504780848
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 16:45:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
108.275
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 04:23:50
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
108.24
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.03 USD
19.04.2021 17:48:21
20.04.2021 04:23:50
Mua
0.11
108.075
108.24
Lợi nhuận
0.17 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1504789554
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 17:48:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
108.075
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2021 04:23:50
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
108.24
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.17 USD
19.04.2021 16:10:03
19.04.2021 16:19:28
Mua
0.1
1.24833
1.24923
Lợi nhuận
0.07 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1504777092
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 16:10:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.24833
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 16:19:28
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.24923
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
19.04.2021 14:58:19
19.04.2021 15:16:50
Mua
0.1
1.54827
1.54917
Lợi nhuận
0.07 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#1504767622
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 14:58:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.54827
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 15:16:50
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.54917
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
19.04.2021 14:00:12
19.04.2021 14:58:18
Mua
0.1
1.39191
1.39281
Lợi nhuận
0.09 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1504761644
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 14:00:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39191
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 14:58:18
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.39281
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
19.04.2021 10:50:08
19.04.2021 13:42:08
Mua
0.1
1.54821
1.54786
Lợi nhuận
-0.03 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#1504737297
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 10:50:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.54821
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 13:42:08
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.54786
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.03 USD
19.04.2021 11:45:56
19.04.2021 13:42:08
Mua
0.11
1.54621
1.54786
Lợi nhuận
0.14 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#1504749169
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 11:45:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.54621
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 13:42:08
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
1.54786
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.14 USD
19.04.2021 09:46:25
19.04.2021 10:32:32
Mua
0.1
1.19786
1.19877
Lợi nhuận
0.09 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1504728536
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 09:46:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.19786
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 10:32:32
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.19877
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
16.04.2021 13:35:05
19.04.2021 09:46:23
Mua
0.1
0.71688
0.71539
Lợi nhuận
-0.15 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#1504655129
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 13:35:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.71688
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 09:46:23
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.71539
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.15 USD
19.04.2021 02:59:52
19.04.2021 09:46:23
Mua
0.12
0.71277
0.71539
Lợi nhuận
0.31 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#1504699341
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 02:59:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.71277
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 09:46:23
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
0.71539
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.31 USD
16.04.2021 16:53:04
19.04.2021 09:46:23
Mua
0.11
0.71479
0.71539
Lợi nhuận
0.07 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#1504670776
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 16:53:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.71479
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.04.2021 09:46:23
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
0.71539
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
16.04.2021 09:55:02
16.04.2021 13:22:34
Bán
0.1
108.885
108.795
Lợi nhuận
0.08 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1504634296
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 09:55:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
108.885
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 13:22:34
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
108.795
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
16.04.2021 09:20:28
16.04.2021 09:53:51
Bán
0.1
1.374
1.3731
Lợi nhuận
0.09 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1504630473
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2021 09:20:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.374
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 09:53:51
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.3731
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
14.04.2021 11:33:10
16.04.2021 09:19:58
Bán
0.16
1.3803
1.37511
Lợi nhuận
0.83 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1504455158
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 11:33:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3803
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 09:19:58
Khối lượng giao dịch
0.16
Thoát
1.37511
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.83 USD
13.04.2021 16:10:02
16.04.2021 09:19:58
Bán
0.1
1.3702
1.37511
Lợi nhuận
-0.49 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1504381188
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 16:10:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3702
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 09:19:58
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.37511
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.49 USD
13.04.2021 16:45:09
16.04.2021 09:19:58
Bán
0.12
1.37422
1.37511
Lợi nhuận
-0.11 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1504389105
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 16:45:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37422
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 09:19:58
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
1.37511
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.11 USD
14.04.2021 09:18:32
16.04.2021 09:19:58
Bán
0.15
1.37827
1.37511
Lợi nhuận
0.47 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1504442472
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 09:18:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37827
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 09:19:58
Khối lượng giao dịch
0.15
Thoát
1.37511
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.47 USD
13.04.2021 16:24:44
16.04.2021 09:19:58
Bán
0.11
1.37222
1.37511
Lợi nhuận
-0.32 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1504384495
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 16:24:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37222
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 09:19:58
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
1.37511
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.32 USD
14.04.2021 04:45:26
16.04.2021 09:19:58
Bán
0.13
1.37626
1.37511
Lợi nhuận
0.15 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1504426187
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 04:45:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37626
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2021 09:19:58
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
1.37511
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.15 USD
12.04.2021 10:06:28
13.04.2021 15:41:11
Mua
0.11
0.86663
0.86722
Lợi nhuận
0.09 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1504247667
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2021 10:06:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.86663
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 15:41:11
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
0.86722
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
12.04.2021 05:09:00
13.04.2021 15:41:11
Mua
0.1
0.86868
0.86722
Lợi nhuận
-0.20 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1504230838
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2021 05:09:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.86868
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 15:41:11
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.86722
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.20 USD
12.04.2021 11:05:32
13.04.2021 15:41:11
Mua
0.12
0.86463
0.86722
Lợi nhuận
0.43 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1504255293
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2021 11:05:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.86463
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 15:41:11
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
0.86722
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.43 USD
09.04.2021 10:13:47
12.04.2021 05:08:58
Bán
0.11
130.259
130.201
Lợi nhuận
0.06 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1504154824
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 10:13:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
130.259
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2021 05:08:58
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
130.201
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
09.04.2021 09:45:01
12.04.2021 05:08:58
Bán
0.1
130.059
130.201
Lợi nhuận
-0.13 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1504150891
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 09:45:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
130.059
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2021 05:08:58
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
130.201
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.13 USD
09.04.2021 13:29:03
12.04.2021 05:08:58
Bán
0.12
130.46
130.201
Lợi nhuận
0.28 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1504167745
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 13:29:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
130.46
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2021 05:08:58
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
130.201
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.28 USD
08.04.2021 19:26:01
09.04.2021 15:41:27
Bán
0.05
1.19187
1.18753
Lợi nhuận
0.22 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1504112916
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 19:26:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19187
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 15:41:27
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.18753
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
09.04.2021 08:50:01
09.04.2021 09:40:32
Mua
0.1
0.86783
0.86873
Lợi nhuận
0.12 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1504140873
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 08:50:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.86783
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 09:40:32
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.86873
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
09.04.2021 00:05:41
09.04.2021 08:45:56
Bán
0.1
149.978
150.013
Lợi nhuận
-0.03 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1504121528
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 00:05:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
149.978
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 08:45:56
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
150.013
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.03 USD
09.04.2021 03:15:46
09.04.2021 08:45:56
Bán
0.11
150.178
150.013
Lợi nhuận
0.17 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1504126061
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 03:15:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
150.178
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 08:45:56
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
150.013
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.17 USD
08.04.2021 19:34:38
09.04.2021 08:10:04
Bán
0.05
1.19215
1.19023
Lợi nhuận
0.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1504114189
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 19:34:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19215
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 08:10:04
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.19023
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
08.04.2021 19:22:16
09.04.2021 08:10:01
Bán
0.05
1.19148
1.19031
Lợi nhuận
0.06 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1504112415
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 19:22:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19148
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 08:10:01
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.19031
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
08.04.2021 18:30:01
08.04.2021 19:11:51
Bán
0.1
0.92495
0.92405
Lợi nhuận
0.10 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1504108809
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 18:30:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.92495
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 19:11:51
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.92405
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
08.04.2021 17:10:02
08.04.2021 18:08:07
Mua
0.1
1.55789
1.55879
Lợi nhuận
0.07 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#1504099082
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 17:10:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.55789
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 18:08:07
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.55879
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
08.04.2021 16:20:01
08.04.2021 16:54:56
Mua
0.1
1.37637
1.37602
Lợi nhuận
-0.04 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1504089129
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 16:20:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37637
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 16:54:56
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.37602
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.04 USD
08.04.2021 16:35:15
08.04.2021 16:54:56
Mua
0.11
1.37437
1.37602
Lợi nhuận
0.18 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1504091263
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 16:35:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37437
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 16:54:56
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
1.37602
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.18 USD