Chế độ demo
22.05.2020 13:24:17
28.05.2020 16:05:02
Mua
0.1
9189.39
9393.84
Lợi nhuận
17.56 EUR
BTCUSD
Thỏa thuận
#135382404
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2020 13:24:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
9189.39
Phí qua đêm
-0.13 EUR
Tổng cộng
18.54 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
28.05.2020 16:05:02
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
9393.84
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
17.56 EUR
24.05.2020 20:16:18
28.05.2020 16:04:57
Mua
0.1
8972.15
9392.54
Lợi nhuận
37.22 EUR
BTCUSD
Thỏa thuận
#135464400
Ngày và giờ mở cửa
24.05.2020 20:16:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
8972.15
Phí qua đêm
-0.06 EUR
Tổng cộng
38.13 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
28.05.2020 16:04:57
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
9392.54
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
37.22 EUR
26.05.2020 18:33:29
28.05.2020 16:04:22
Mua
0.05
1714.08
1722.89
Lợi nhuận
37.95 EUR
XAUUSD
Thỏa thuận
#135732743
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 18:33:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1714.08
Phí qua đêm
-1.15 EUR
Tổng cộng
39.95 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
28.05.2020 16:04:22
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1722.89
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
37.95 EUR
20.05.2020 10:54:16
28.05.2020 13:04:33
Mua
0.05
0.89498
0.89878
Lợi nhuận
17.51 EUR
EURGBP
Thỏa thuận
#135091341
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2020 10:54:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.89498
Phí qua đêm
-2.78 EUR
Tổng cộng
21.14 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
28.05.2020 13:04:33
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.89878
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
17.51 EUR
20.05.2020 10:54:35
27.05.2020 13:23:58
Mua
0.05
1.06032
1.06878
Lợi nhuận
38.16 EUR
EURCHF
Thỏa thuận
#135091382
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2020 10:54:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06032
Phí qua đêm
-0.57 EUR
Tổng cộng
39.58 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 13:23:58
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.06878
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
38.16 EUR
06.05.2020 09:50:28
26.05.2020 17:12:59
Mua
0.05
132.264
132.72
Lợi nhuận
14.64 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#133810786
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2020 09:50:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
132.264
Phí qua đêm
-3.82 EUR
Tổng cộng
19.31 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
26.05.2020 17:12:59
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
132.72
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
14.64 EUR
22.05.2020 10:58:02
26.05.2020 17:12:44
Mua
0.05
1.09056
1.0976
Lợi nhuận
31.20 EUR
EURUSD
Thỏa thuận
#135091215
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2020 10:58:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09056
Phí qua đêm
-0.44 EUR
Tổng cộng
32.07 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
26.05.2020 17:12:44
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.0976
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
31.20 EUR
22.05.2020 13:23:30
26.05.2020 17:12:40
Mua
0.05
1.18444
1.19072
Lợi nhuận
28.64 EUR
GBPCHF
Thỏa thuận
#135382233
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2020 13:23:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.18444
Phí qua đêm
-0.14 EUR
Tổng cộng
29.63 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
26.05.2020 17:12:40
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.19072
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
28.64 EUR
12.05.2020 20:25:48
26.05.2020 17:12:32
Mua
0.05
1.22688
1.23322
Lợi nhuận
25.31 EUR
GBPUSD
Thỏa thuận
#134353820
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2020 20:25:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22688
Phí qua đêm
-3.14 EUR
Tổng cộng
28.88 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
26.05.2020 17:12:32
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.23322
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
25.31 EUR
22.05.2020 13:23:46
26.05.2020 10:25:53
Mua
0.05
1.21683
1.22645
Lợi nhuận
43.11 EUR
GBPUSD
Thỏa thuận
#135382287
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2020 13:23:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21683
Phí qua đêm
-0.44 EUR
Tổng cộng
43.98 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
26.05.2020 10:25:53
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.22645
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
43.11 EUR
22.05.2020 10:12:07
26.05.2020 08:14:58
Mua
0.05
130.853
131.779
Lợi nhuận
38.09 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#135091493
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2020 10:12:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
130.853
Phí qua đêm
-0.38 EUR
Tổng cộng
39.32 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
26.05.2020 08:14:58
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
131.779
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
38.09 EUR
20.05.2020 10:53:12
22.05.2020 12:33:30
Bán
0.05
1.09426
1.09024
Lợi nhuận
17.92 EUR
EURUSD
Thỏa thuận
#135091180
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2020 10:53:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09426
Phí qua đêm
-0.09 EUR
Tổng cộng
18.44 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2020 12:33:30
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.09024
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
17.92 EUR
21.05.2020 21:04:44
22.05.2020 12:33:24
Bán
0.05
1.09584
1.09022
Lợi nhuận
25.32 EUR
EURUSD
Thỏa thuận
#135315443
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2020 21:04:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09584
Phí qua đêm
-0.02 EUR
Tổng cộng
25.77 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2020 12:33:24
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.09022
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
25.32 EUR
20.05.2020 15:05:11
22.05.2020 10:13:01
Bán
0.05
0.65808
0.65177
Lợi nhuận
27.89 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#135129983
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2020 15:05:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65808
Phí qua đêm
-0.59 EUR
Tổng cộng
28.91 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2020 10:13:01
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.65177
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
27.89 EUR
20.05.2020 10:54:45
22.05.2020 10:12:47
Bán
0.05
117.804
117.145
Lợi nhuận
27.03 EUR
EURJPY
Thỏa thuận
#135091420
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2020 10:54:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
117.804
Phí qua đêm
-0.25 EUR
Tổng cộng
28.13 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2020 10:12:47
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
117.145
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
27.03 EUR
20.05.2020 15:05:38
22.05.2020 10:12:22
Bán
0.05
70.801
69.955
Lợi nhuận
34.89 EUR
AUDJPY
Thỏa thuận
#135130127
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2020 15:05:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
70.801
Phí qua đêm
-0.37 EUR
Tổng cộng
36.11 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2020 10:12:22
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
69.955
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
34.89 EUR
20.05.2020 10:55:06
22.05.2020 10:12:06
Bán
0.05
131.615
130.856
Lợi nhuận
30.50 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#135091462
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2020 10:55:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
131.615
Phí qua đêm
-1.04 EUR
Tổng cộng
32.39 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2020 10:12:06
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
130.856
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
30.50 EUR
21.05.2020 17:03:11
22.05.2020 10:05:48
Mua
0.1
1729.23
1735.26
Lợi nhuận
52.90 EUR
XAUUSD
Thỏa thuận
#134581905
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2020 17:03:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1729.23
Phí qua đêm
-0.58 EUR
Tổng cộng
55.19 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2020 10:05:48
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1735.26
Phí hoa hồng
-1.71 EUR
Lợi nhuận
52.90 EUR
20.05.2020 10:53:52
22.05.2020 06:41:17
Mua
0.05
1.39463
1.40011
Lợi nhuận
17.04 EUR
USDCAD
Thỏa thuận
#135091254
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2020 10:53:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.39463
Phí qua đêm
-0.43 EUR
Tổng cộng
17.90 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2020 06:41:17
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.40011
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
17.04 EUR
20.05.2020 15:05:02
22.05.2020 06:41:10
Mua
0.05
1.38827
1.40011
Lợi nhuận
37.82 EUR
USDCAD
Thỏa thuận
#135129914
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2020 15:05:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.38827
Phí qua đêm
-0.43 EUR
Tổng cộng
38.68 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2020 06:41:10
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.40011
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
37.82 EUR
16.05.2020 12:50:27
21.05.2020 18:40:02
Bán
0.1
9391.64
9092.89
Lợi nhuận
26.36 EUR
BTCUSD
Thỏa thuận
#134707955
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2020 12:50:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
9391.64
Phí qua đêm
-0.06 EUR
Tổng cộng
27.27 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2020 18:40:02
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
9092.89
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
26.36 EUR
20.05.2020 21:56:39
21.05.2020 18:12:12
Bán
0.05
1.09858
1.09453
Lợi nhuận
18.00 EUR
EURUSD
Thỏa thuận
#135178420
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2020 21:56:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09858
Phí qua đêm
-0.07 EUR
Tổng cộng
18.50 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2020 18:12:12
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.09453
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
18.00 EUR
21.05.2020 08:31:25
21.05.2020 15:54:29
Mua
0.1
1.21927
1.22287
Lợi nhuận
31.89 EUR
GBPUSD
Thỏa thuận
#135091247
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2020 08:31:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21927
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
32.74 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2020 15:54:29
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.22287
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
31.89 EUR
21.05.2020 11:00:26
21.05.2020 11:01:17
Bán
0.05
111.536
111.553
Lợi nhuận
-1.57 EUR
CHFJPY
Thỏa thuận
#135229787
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2020 11:00:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
111.536
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-0.72 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2020 11:01:17
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
111.553
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
-1.57 EUR
21.05.2020 11:00:21
21.05.2020 11:01:15
Mua
0.05
0.6116
0.61163
Lợi nhuận
-0.29 EUR
NZDUSD
Thỏa thuận
#135229733
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2020 11:00:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6116
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
0.14 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2020 11:01:15
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.61163
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
-0.29 EUR
21.05.2020 10:59:45
21.05.2020 11:01:14
Mua
0.5
70.764
70.751
Lợi nhuận
-14.02 EUR
AUDJPY
Thỏa thuận
#135229572
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2020 10:59:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
70.764
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-5.49 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2020 11:01:14
Khối lượng giao dịch
0.5
Ngoài
70.751
Phí hoa hồng
-8.53 EUR
Lợi nhuận
-14.02 EUR
21.05.2020 10:59:22
21.05.2020 11:01:12
Bán
0.25
0.65648
0.65637
Lợi nhuận
0.37 EUR
AUDUSD
Thỏa thuận
#135229473
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2020 10:59:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65648
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
2.50 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2020 11:01:12
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
0.65637
Phí hoa hồng
-2.13 EUR
Lợi nhuận
0.37 EUR
21.05.2020 10:57:47
21.05.2020 11:01:11
Bán
0.05
1.21909
1.21903
Lợi nhuận
-0.15 EUR
GBPUSD
Thỏa thuận
#135229214
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2020 10:57:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.21909
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
0.28 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2020 11:01:11
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.21903
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
-0.15 EUR
21.05.2020 10:57:43
21.05.2020 11:01:08
Bán
0.05
1.39258
1.39262
Lợi nhuận
-0.56 EUR
USDCAD
Thỏa thuận
#135229178
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2020 10:57:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.39258
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-0.13 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2020 11:01:08
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.39262
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
-0.56 EUR
21.05.2020 10:57:37
21.05.2020 11:01:07
Bán
0.05
1735.89
1736.73
Lợi nhuận
-4.68 EUR
XAUUSD
Thỏa thuận
#135229131
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2020 10:57:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1735.89
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-3.83 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2020 11:01:07
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1736.73
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
-4.68 EUR
21.05.2020 10:57:28
21.05.2020 11:01:06
Mua
0.05
131.4
131.399
Lợi nhuận
-0.89 EUR
GBPJPY
Thỏa thuận
#135229082
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2020 10:57:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
131.4
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
-0.04 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2020 11:01:06
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
131.399
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
-0.89 EUR
27.03.2020 10:18:19
21.05.2020 10:58:48
Bán
0.05
1.17298
1.17812
Lợi nhuận
-45.99 EUR
GBPCHF
Thỏa thuận
#130112997
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 10:18:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.17298
Phí qua đêm
-20.89 EUR
Tổng cộng
-24.25 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2020 10:58:48
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.17812
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
-45.99 EUR
27.03.2020 10:22:31
21.05.2020 10:58:19
Mua
0.05
0.90547
0.89948
Lợi nhuận
-49.78 EUR
EURGBP
Thỏa thuận
#130113642
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 10:22:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.90547
Phí qua đêm
-15.63 EUR
Tổng cộng
-33.30 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2020 10:58:19
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.89948
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
-49.78 EUR
08.05.2020 09:16:31
20.05.2020 19:49:20
Bán
0.05
0.97225
0.96504
Lợi nhuận
31.23 EUR
USDCHF
Thỏa thuận
#134024967
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2020 09:16:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.97225
Phí qua đêm
-2.37 EUR
Tổng cộng
34.03 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2020 19:49:20
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.96504
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
31.23 EUR
18.05.2020 07:21:51
20.05.2020 19:01:12
Bán
0.1
9866.92
9378.1
Lợi nhuận
43.63 EUR
BTCUSD
Thỏa thuận
#134732051
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 07:21:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
9866.92
Phí qua đêm
-0.04 EUR
Tổng cộng
44.52 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2020 19:01:12
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
9378.1
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
43.63 EUR
08.05.2020 09:14:56
19.05.2020 15:23:50
Bán
0.05
1.39399
1.39334
Lợi nhuận
0.61 EUR
USDCAD
Thỏa thuận
#134024832
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2020 09:14:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.39399
Phí qua đêm
-1.09 EUR
Tổng cộng
2.13 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
19.05.2020 15:23:50
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.39334
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
0.61 EUR
11.05.2020 17:02:27
19.05.2020 15:23:44
Bán
0.05
1.39854
1.39334
Lợi nhuận
15.65 EUR
USDCAD
Thỏa thuận
#134193671
Ngày và giờ mở cửa
11.05.2020 17:02:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.39854
Phí qua đêm
-0.97 EUR
Tổng cộng
17.05 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
19.05.2020 15:23:44
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.39334
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
15.65 EUR
12.05.2020 14:48:36
19.05.2020 15:22:52
Mua
0.1
107.317
107.847
Lợi nhuận
42.35 EUR
USDJPY
Thỏa thuận
#134193731
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2020 14:48:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
107.317
Phí qua đêm
-1.68 EUR
Tổng cộng
44.88 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
19.05.2020 15:22:52
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
107.847
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
42.35 EUR
15.05.2020 12:54:37
18.05.2020 20:11:42
Mua
0.1
26
30.16
Lợi nhuận
36.94 EUR
USCrude
Thỏa thuận
#134638498
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2020 12:54:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
26
Phí qua đêm
-0.75 EUR
Tổng cộng
38.11 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 20:11:42
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
30.16
Phí hoa hồng
-0.42 EUR
Lợi nhuận
36.94 EUR
27.03.2020 15:02:16
18.05.2020 20:10:21
Mua
0.05
0.89607
0.89563
Lợi nhuận
-17.55 EUR
EURGBP
Thỏa thuận
#130145001
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 15:02:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.89607
Phí qua đêm
-14.24 EUR
Tổng cộng
-2.46 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 20:10:21
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.89563
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
-17.55 EUR
30.04.2020 03:55:01
18.05.2020 20:10:14
Mua
0.05
1.05877
1.06121
Lợi nhuận
9.24 EUR
EURCHF
Thỏa thuận
#133301586
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2020 03:55:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05877
Phí qua đêm
-1.41 EUR
Tổng cộng
11.50 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 20:10:14
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.06121
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
9.24 EUR
04.05.2020 09:20:11
18.05.2020 20:10:09
Mua
0.1
1.05388
1.06112
Lợi nhuận
64.14 EUR
EURCHF
Thỏa thuận
#133352828
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2020 09:20:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05388
Phí qua đêm
-2.38 EUR
Tổng cộng
68.23 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 20:10:09
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.06112
Phí hoa hồng
-1.71 EUR
Lợi nhuận
64.14 EUR
27.03.2020 21:16:07
18.05.2020 20:09:58
Mua
0.15
0.8916
0.89566
Lợi nhuận
22.69 EUR
EURGBP
Thỏa thuận
#130176126
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 21:16:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.8916
Phí qua đêm
-42.74 EUR
Tổng cộng
67.99 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 20:09:58
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.89566
Phí hoa hồng
-2.56 EUR
Lợi nhuận
22.69 EUR
30.03.2020 15:50:03
18.05.2020 20:09:53
Mua
0.1
0.88823
0.89564
Lợi nhuận
53.17 EUR
EURGBP
Thỏa thuận
#130240163
Ngày và giờ mở cửa
30.03.2020 15:50:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.88823
Phí qua đêm
-27.85 EUR
Tổng cộng
82.73 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 20:09:53
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
0.89564
Phí hoa hồng
-1.71 EUR
Lợi nhuận
53.17 EUR
13.05.2020 19:18:24
18.05.2020 20:09:47
Mua
0.05
1.08278
1.09147
Lợi nhuận
38.28 EUR
EURUSD
Thỏa thuận
#134353841
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2020 19:18:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08278
Phí qua đêm
-1.10 EUR
Tổng cộng
39.81 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 20:09:47
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.09147
Phí hoa hồng
-0.43 EUR
Lợi nhuận
38.28 EUR
16.05.2020 12:50:10
18.05.2020 07:21:38
Mua
0.1
9428.46
9867.92
Lợi nhuận
39.76 EUR
BTCUSD
Thỏa thuận
#134707935
Ngày và giờ mở cửa
16.05.2020 12:50:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
9428.46
Phí qua đêm
0.00 EUR
Tổng cộng
40.61 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 07:21:38
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
9867.92
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
39.76 EUR
31.03.2020 16:43:03
15.05.2020 16:21:10
Mua
0.15
0.88332
0.89044
Lợi nhuận
77.50 EUR
EURGBP
Thỏa thuận
#130418843
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 16:43:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.88332
Phí qua đêm
-39.88 EUR
Tổng cộng
119.94 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2020 16:21:10
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
0.89044
Phí hoa hồng
-2.56 EUR
Lợi nhuận
77.50 EUR
05.05.2020 15:42:14
15.05.2020 09:00:51
Mua
0.1
20.51
26.45
Lợi nhuận
33.79 EUR
USCrude
Thỏa thuận
#133732864
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2020 15:42:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
20.51
Phí qua đêm
-20.76 EUR
Tổng cộng
54.97 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2020 09:00:51
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
26.45
Phí hoa hồng
-0.42 EUR
Lợi nhuận
33.79 EUR
08.05.2020 09:16:43
14.05.2020 17:43:47
Mua
0.1
1719.06
1730.13
Lợi nhuận
97.19 EUR
XAUUSD
Thỏa thuận
#134024998
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2020 09:16:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1719.06
Phí qua đêm
-3.53 EUR
Tổng cộng
102.43 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2020 17:43:47
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1730.13
Phí hoa hồng
-1.71 EUR
Lợi nhuận
97.19 EUR
10.05.2020 08:43:46
14.05.2020 11:45:22
Mua
0.1
8659.21
9557.94
Lợi nhuận
82.21 EUR
BTCUSD
Thỏa thuận
#134087046
Ngày và giờ mở cửa
10.05.2020 08:43:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
8659.21
Phí qua đêm
-0.06 EUR
Tổng cộng
83.12 EUR
Ngày và giờ đóng cửa
14.05.2020 11:45:22
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
9557.94
Phí hoa hồng
-0.85 EUR
Lợi nhuận
82.21 EUR