Chế độ demo
09.04.2021 16:22:20
09.04.2021 16:54:23
Bán
1
1734.89
1741.56
Lợi nhuận
-667.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#72277615
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 16:22:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1734.89
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-667.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 16:54:23
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1741.56
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-667.00 USD
09.04.2021 16:22:04
09.04.2021 16:27:26
Bán
2
1.18744
1.18809
Lợi nhuận
-130.00 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72277602
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 16:22:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18744
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-130.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 16:27:26
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
1.18809
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-130.00 USD
09.04.2021 15:26:53
09.04.2021 16:27:22
Bán
1
1.18768
1.1881
Lợi nhuận
-42.00 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72270704
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 15:26:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18768
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-42.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 16:27:22
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.1881
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-42.00 USD
09.04.2021 15:24:34
09.04.2021 16:27:19
Bán
2
1.18749
1.18817
Lợi nhuận
-136.00 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72270213
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 15:24:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18749
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-136.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 16:27:19
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
1.18817
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-136.00 USD
09.04.2021 08:53:14
09.04.2021 16:27:17
Mua
1
1.18965
1.18805
Lợi nhuận
-160.00 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72245489
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 08:53:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18965
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-160.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 16:27:17
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.18805
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-160.00 USD
09.04.2021 05:36:18
09.04.2021 16:27:16
Mua
2
1.19067
1.18808
Lợi nhuận
-518.00 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72239151
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 05:36:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.19067
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-518.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 16:27:16
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
1.18808
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-518.00 USD
09.04.2021 04:37:23
09.04.2021 16:27:14
Mua
3
1.19117
1.18813
Lợi nhuận
-912.00 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#72236853
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 04:37:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.19117
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-912.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 16:27:14
Khối lượng giao dịch
3
Thoát
1.18813
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-912.00 USD
01.12.2020 10:18:16
01.12.2020 18:08:03
Bán
0.1
0.70345
0.70673
Lợi nhuận
-32.80 USD
NZDUSD.
Thỏa thuận
#65942624
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 10:18:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.70345
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-32.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 18:08:03
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.70673
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-32.80 USD
30.11.2020 11:21:45
30.11.2020 13:01:38
Bán
0.1
1.19723
1.19866
Lợi nhuận
-14.30 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#65869335
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 11:21:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19723
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.11.2020 13:01:38
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.19866
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-14.30 USD
30.11.2020 11:21:40
30.11.2020 13:01:38
Bán
0.1
1.19723
1.19866
Lợi nhuận
-14.30 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#65869330
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 11:21:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19723
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.11.2020 13:01:38
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.19866
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-14.30 USD
26.11.2020 11:42:47
26.11.2020 16:41:27
Mua
0.1
1814.63
1809.99
Lợi nhuận
-46.40 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#65740521
Ngày và giờ mở cửa
26.11.2020 11:42:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1814.63
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-46.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.11.2020 16:41:27
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1809.99
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-46.40 USD
25.11.2020 10:54:54
26.11.2020 11:43:43
Bán
0.1
1.1906
1.19141
Lợi nhuận
-8.10 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#65670260
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2020 10:54:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.1906
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.11.2020 11:43:43
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.19141
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-8.10 USD
30.10.2020 10:21:05
30.10.2020 11:16:18
Mua
1
1.29261
1.29353
Lợi nhuận
92.00 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#64505785
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2020 10:21:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.29261
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
92.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 11:16:18
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.29353
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
92.00 USD
30.10.2020 10:23:25
30.10.2020 11:16:16
Mua
1
1.29253
1.29347
Lợi nhuận
94.00 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#64505905
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2020 10:23:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.29253
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
94.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 11:16:16
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.29347
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
94.00 USD
30.10.2020 10:32:33
30.10.2020 11:16:15
Mua
1
1.2923
1.29347
Lợi nhuận
117.00 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#64506479
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2020 10:32:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.2923
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
117.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 11:16:15
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.29347
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
117.00 USD
30.10.2020 09:51:51
30.10.2020 10:07:57
Mua
0.5
1.29176
1.29292
Lợi nhuận
58.00 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#64504405
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2020 09:51:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.29176
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
58.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 10:07:57
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1.29292
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
58.00 USD
30.10.2020 09:02:32
30.10.2020 09:40:13
Mua
0.5
1.29011
1.29262
Lợi nhuận
125.50 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#64501606
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2020 09:02:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.29011
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
125.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 09:40:13
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1.29262
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
125.50 USD
29.10.2020 16:00:24
29.10.2020 17:35:18
Bán
0.5
1.29265
1.2902
Lợi nhuận
122.50 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#64465940
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 16:00:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.29265
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
122.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 17:35:18
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1.2902
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
122.50 USD
20.10.2020 11:15:38
27.10.2020 12:14:38
Bán
1
1.17809
1.18101
Lợi nhuận
-292.00 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#63978252
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 11:15:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17809
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-292.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 12:14:38
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.18101
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-292.00 USD
20.10.2020 12:18:53
27.10.2020 12:14:36
Bán
0.5
1.29761
1.30241
Lợi nhuận
-240.00 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#63983164
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 12:18:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.29761
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-240.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 12:14:36
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1.30241
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-240.00 USD
20.10.2020 12:18:29
27.10.2020 12:14:33
Bán
1
1.17925
1.18108
Lợi nhuận
-183.00 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#63983135
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 12:18:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17925
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-183.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 12:14:33
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.18108
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-183.00 USD
21.10.2020 07:22:44
27.10.2020 12:14:30
Bán
0.5
1.18449
1.18109
Lợi nhuận
170.00 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#64034799
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 07:22:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18449
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
170.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 12:14:30
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1.18109
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
170.00 USD
20.10.2020 15:19:22
27.10.2020 12:14:27
Bán
0.5
1.18083
1.18108
Lợi nhuận
-12.50 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#63995519
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 15:19:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18083
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 12:14:27
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1.18108
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-12.50 USD
21.10.2020 10:58:24
27.10.2020 12:14:25
Bán
0.5
1.30463
1.30248
Lợi nhuận
107.50 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#64046584
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 10:58:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30463
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
107.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 12:14:25
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1.30248
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
107.50 USD
22.10.2020 06:38:35
27.10.2020 12:14:22
Mua
1
1.31267
1.30234
Lợi nhuận
-1 033.00 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#64098952
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 06:38:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.31267
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1 033.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 12:14:22
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.30234
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1 033.00 USD
22.10.2020 06:38:15
27.10.2020 12:14:20
Mua
1
1.18421
1.18084
Lợi nhuận
-337.00 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#64098946
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 06:38:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18421
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-337.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 12:14:20
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.18084
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-337.00 USD
22.10.2020 06:38:21
27.10.2020 12:14:17
Mua
1
1.18422
1.18085
Lợi nhuận
-337.00 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#64098948
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 06:38:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18422
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-337.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 12:14:17
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.18085
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-337.00 USD
22.10.2020 11:08:16
27.10.2020 12:14:15
Mua
1
1.18549
1.18085
Lợi nhuận
-464.00 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#64110088
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 11:08:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18549
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-464.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 12:14:15
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.18085
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-464.00 USD
27.10.2020 09:43:09
27.10.2020 10:09:30
Bán
4
1.18195
1.18184
Lợi nhuận
44.00 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#64289196
Ngày và giờ mở cửa
27.10.2020 09:43:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18195
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
44.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 10:09:30
Khối lượng giao dịch
4
Thoát
1.18184
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
44.00 USD
27.10.2020 09:44:19
27.10.2020 10:09:25
Bán
4
1.18196
1.18181
Lợi nhuận
60.00 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#64289260
Ngày và giờ mở cửa
27.10.2020 09:44:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18196
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
60.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 10:09:25
Khối lượng giao dịch
4
Thoát
1.18181
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
60.00 USD
27.10.2020 09:47:09
27.10.2020 10:09:23
Bán
4
1.18206
1.18186
Lợi nhuận
80.00 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#64289445
Ngày và giờ mở cửa
27.10.2020 09:47:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18206
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
80.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 10:09:23
Khối lượng giao dịch
4
Thoát
1.18186
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
80.00 USD
27.10.2020 09:48:31
27.10.2020 10:09:20
Bán
2
1.18233
1.18186
Lợi nhuận
94.00 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#64289528
Ngày và giờ mở cửa
27.10.2020 09:48:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18233
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
94.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 10:09:20
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
1.18186
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
94.00 USD
26.10.2020 05:28:45
26.10.2020 06:02:12
Bán
4
1.18329
1.18346
Lợi nhuận
-68.00 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#64216344
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 05:28:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18329
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-68.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 06:02:12
Khối lượng giao dịch
4
Thoát
1.18346
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-68.00 USD
23.10.2020 11:00:47
23.10.2020 17:02:14
Bán
0.5
1.18277
1.18354
Lợi nhuận
-38.50 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#64166202
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 11:00:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18277
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-38.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 17:02:14
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1.18354
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-38.50 USD
23.10.2020 10:52:05
23.10.2020 16:19:11
Bán
0.5
1907.95
1907.81
Lợi nhuận
7.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64165384
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 10:52:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1907.95
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 16:19:11
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1907.81
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.00 USD
23.10.2020 10:30:13
23.10.2020 13:37:29
Bán
1
1.30775
1.30634
Lợi nhuận
141.00 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#64163217
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 10:30:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30775
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
141.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 13:37:29
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.30634
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
141.00 USD
23.10.2020 10:52:53
23.10.2020 13:35:54
Bán
1
1.30904
1.30688
Lợi nhuận
216.00 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#64165438
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 10:52:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30904
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
216.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 13:35:54
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.30688
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
216.00 USD
23.10.2020 10:53:52
23.10.2020 13:35:51
Bán
0.5
1.30948
1.30688
Lợi nhuận
130.00 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#64165527
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 10:53:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30948
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
130.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 13:35:51
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1.30688
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
130.00 USD
23.10.2020 11:20:53
23.10.2020 13:35:47
Bán
0.5
1.31106
1.30682
Lợi nhuận
212.00 USD
GBPUSD.
Thỏa thuận
#64168571
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 11:20:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.31106
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
212.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 13:35:47
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1.30682
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
212.00 USD
23.10.2020 01:47:11
23.10.2020 03:10:54
Bán
0.5
1906.5
1903.82
Lợi nhuận
134.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64145417
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 01:47:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1906.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
134.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 03:10:54
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1903.82
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
134.00 USD
22.10.2020 17:08:43
22.10.2020 17:21:19
Bán
2
1902.89
1900.8
Lợi nhuận
418.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#64130679
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 17:08:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1902.89
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
418.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 17:21:19
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
1900.8
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
418.00 USD
20.10.2020 08:09:02
20.10.2020 10:01:45
Bán
1
1.17781
1.17726
Lợi nhuận
55.00 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#63967064
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 08:09:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17781
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
55.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 10:01:45
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.17726
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
55.00 USD
20.10.2020 03:18:00
20.10.2020 05:01:01
Bán
2
1.17728
1.17659
Lợi nhuận
138.00 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#63955248
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 03:18:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17728
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
138.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 05:01:01
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
1.17659
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
138.00 USD
19.10.2020 17:57:43
20.10.2020 01:00:22
Bán
0.5
1908.26
1904.76
Lợi nhuận
175.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#63937089
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 17:57:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1908.26
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
175.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 01:00:22
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1904.76
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
175.00 USD
19.10.2020 12:29:15
20.10.2020 00:54:21
Bán
1
1.17513
1.17684
Lợi nhuận
-171.00 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#63910989
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 12:29:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17513
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-171.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 00:54:21
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1.17684
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-171.00 USD
19.10.2020 15:06:48
20.10.2020 00:54:15
Bán
0.5
1.17851
1.17684
Lợi nhuận
83.50 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#63922513
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 15:06:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17851
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
83.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 00:54:15
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1.17684
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
83.50 USD
19.10.2020 16:33:04
20.10.2020 00:54:08
Bán
0.5
1.17811
1.17684
Lợi nhuận
63.50 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#63929046
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 16:33:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17811
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
63.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 00:54:08
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
1.17684
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
63.50 USD
19.10.2020 12:27:03
19.10.2020 16:32:20
Bán
1
1910.2
1909
Lợi nhuận
120.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#63910750
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 12:27:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1910.2
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
120.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.10.2020 16:32:20
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1909
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
120.00 USD
19.10.2020 12:03:14
19.10.2020 12:17:40
Bán
1
1910.85
1910.21
Lợi nhuận
64.00 USD
XAUUSD.
Thỏa thuận
#63909399
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 12:03:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1910.85
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
64.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.10.2020 12:17:40
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
1910.21
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
64.00 USD
19.10.2020 11:38:40
19.10.2020 11:51:47
Mua
2
1.17337
1.17398
Lợi nhuận
122.00 USD
EURUSD.
Thỏa thuận
#63907514
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 11:38:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17337
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
122.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.10.2020 11:51:47
Khối lượng giao dịch
2
Thoát
1.17398
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
122.00 USD