Chế độ demo
19.06.2020 13:27:52
22.06.2020 17:11:48
Mua
0.02
1.23773
1.24374
Lợi nhuận
11.72 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#138091333
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 13:27:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.23773
Phí qua đêm
-0.10 USD
Tổng cộng
12.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.06.2020 17:11:48
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.24374
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
11.72 USD
18.06.2020 15:02:32
22.06.2020 17:11:47
Mua
0.02
1.24562
1.24374
Lợi nhuận
-4.16 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#138022877
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 15:02:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.24562
Phí qua đêm
-0.20 USD
Tổng cộng
-3.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.06.2020 17:11:47
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.24374
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-4.16 USD
17.06.2020 12:59:00
17.06.2020 13:35:57
Mua
0.02
1.06635
1.0677
Lợi nhuận
2.56 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#137867540
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2020 12:59:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.06635
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 13:35:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.0677
Phí hoa hồng
-0.28 USD
Lợi nhuận
2.56 USD
16.06.2020 05:34:16
16.06.2020 17:21:28
Bán
0.02
1.26589
1.26069
Lợi nhuận
10.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#137755815
Ngày và giờ mở cửa
16.06.2020 05:34:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.26589
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.06.2020 17:21:28
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.26069
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
10.20 USD
15.06.2020 21:15:24
16.06.2020 17:21:28
Bán
0.02
1.25956
1.26069
Lợi nhuận
-2.55 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#137740011
Ngày và giờ mở cửa
15.06.2020 21:15:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.25956
Phí qua đêm
-0.09 USD
Tổng cộng
-2.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.06.2020 17:21:28
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.26069
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.55 USD
12.06.2020 17:41:47
16.06.2020 12:06:01
Bán
0.02
0.94993
0.94792
Lợi nhuận
3.84 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#137591906
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2020 17:41:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.94993
Phí qua đêm
-0.20 USD
Tổng cộng
4.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.06.2020 12:06:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.94792
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.84 USD
15.06.2020 09:04:50
15.06.2020 10:22:15
Mua
0.02
1.24635
1.24843
Lợi nhuận
3.96 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#137670850
Ngày và giờ mở cửa
15.06.2020 09:04:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.24635
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.06.2020 10:22:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.24843
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.96 USD
12.06.2020 19:25:02
12.06.2020 23:32:42
Mua
0.02
1.251
1.25305
Lợi nhuận
3.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#137611785
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2020 19:25:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.251
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 23:32:42
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.25305
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.90 USD
12.06.2020 20:01:50
12.06.2020 22:59:43
Mua
0.02
1.12324
1.1253
Lợi nhuận
3.92 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#137619969
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2020 20:01:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.12324
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 22:59:43
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.1253
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.92 USD
29.05.2020 12:06:09
12.06.2020 20:01:46
Bán
0.02
1.11279
1.12329
Lợi nhuận
-21.34 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136176462
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2020 12:06:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.11279
Phí qua đêm
-0.14 USD
Tổng cộng
-21.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 20:01:46
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.12329
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-21.34 USD
04.06.2020 17:20:00
12.06.2020 20:01:46
Bán
0.04
1.12888
1.12329
Lợi nhuận
21.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136705655
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 17:20:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.12888
Phí qua đêm
-0.16 USD
Tổng cộng
22.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 20:01:46
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.12329
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
21.80 USD
28.05.2020 19:10:43
12.06.2020 20:01:46
Bán
0.02
1.10737
1.12329
Lợi nhuận
-32.19 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136051057
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 19:10:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.10737
Phí qua đêm
-0.15 USD
Tổng cộng
-31.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 20:01:46
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.12329
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-32.19 USD
03.06.2020 17:32:27
12.06.2020 20:01:46
Bán
0.02
1.12291
1.12329
Lợi nhuận
-1.07 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136591130
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 17:32:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.12291
Phí qua đêm
-0.11 USD
Tổng cộng
-0.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 20:01:46
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.12329
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.07 USD
10.06.2020 21:09:59
12.06.2020 20:01:46
Bán
0.02
1.1396
1.12329
Lợi nhuận
32.38 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#137306058
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 21:09:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.1396
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
32.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 20:01:46
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.12329
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
32.38 USD
02.06.2020 12:10:30
12.06.2020 20:01:46
Bán
0.02
1.11821
1.12329
Lợi nhuận
-10.48 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136440795
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 12:10:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.11821
Phí qua đêm
-0.12 USD
Tổng cộng
-10.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 20:01:46
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.12329
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-10.48 USD
04.06.2020 17:54:18
12.06.2020 20:01:46
Bán
0.04
1.13423
1.12329
Lợi nhuận
43.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136713412
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 17:54:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.13423
Phí qua đêm
-0.16 USD
Tổng cộng
43.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 20:01:46
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.12329
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
43.20 USD
12.06.2020 12:57:04
12.06.2020 15:07:16
Bán
0.02
107.53
107.319
Lợi nhuận
3.73 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#137542208
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2020 12:57:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
107.53
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 15:07:16
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
107.319
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.73 USD
12.06.2020 01:05:43
12.06.2020 07:04:00
Bán
0.02
1.36354
1.36148
Lợi nhuận
2.83 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#137468046
Ngày và giờ mở cửa
12.06.2020 01:05:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.36354
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 07:04:00
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.36148
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.83 USD
02.06.2020 03:25:51
12.06.2020 01:05:42
Mua
0.04
1.35513
1.36348
Lợi nhuận
22.92 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#136392826
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 03:25:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.35513
Phí qua đêm
-1.18 USD
Tổng cộng
24.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 01:05:42
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.36348
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
22.92 USD
10.06.2020 21:10:11
12.06.2020 01:05:42
Mua
0.02
1.33407
1.36348
Lợi nhuận
42.74 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#137306093
Ngày và giờ mở cửa
10.06.2020 21:10:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.33407
Phí qua đêm
-0.20 USD
Tổng cộng
43.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 01:05:42
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.36348
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
42.74 USD
01.06.2020 17:56:06
12.06.2020 01:05:42
Mua
0.02
1.36214
1.36348
Lợi nhuận
1.12 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#136339368
Ngày và giờ mở cửa
01.06.2020 17:56:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.36214
Phí qua đêm
-0.65 USD
Tổng cộng
1.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 01:05:42
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.36348
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.12 USD
05.06.2020 15:30:38
12.06.2020 01:05:42
Mua
0.02
1.34117
1.36348
Lợi nhuận
32.18 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#136807314
Ngày và giờ mở cửa
05.06.2020 15:30:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.34117
Phí qua đêm
-0.35 USD
Tổng cộng
32.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 01:05:42
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.36348
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
32.18 USD
01.06.2020 10:43:09
12.06.2020 01:05:42
Mua
0.02
1.36906
1.36348
Lợi nhuận
-9.03 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#136283329
Ngày và giờ mở cửa
01.06.2020 10:43:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.36906
Phí qua đêm
-0.65 USD
Tổng cộng
-8.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 01:05:42
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.36348
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-9.03 USD
03.06.2020 04:02:29
12.06.2020 01:05:42
Mua
0.02
1.34811
1.36348
Lợi nhuận
21.80 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#136514683
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 04:02:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.34811
Phí qua đêm
-0.55 USD
Tổng cộng
22.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 01:05:42
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.36348
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
21.80 USD
26.05.2020 21:56:14
12.06.2020 01:05:41
Mua
0.02
1.37614
1.36348
Lợi nhuận
-19.71 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#135756764
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 21:56:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.37614
Phí qua đêm
-0.94 USD
Tổng cộng
-18.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 01:05:41
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.36348
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-19.71 USD
26.05.2020 15:49:06
12.06.2020 01:05:41
Mua
0.02
1.38321
1.36348
Lợi nhuận
-30.08 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#135712755
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 15:49:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38321
Phí qua đêm
-0.94 USD
Tổng cộng
-28.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 01:05:41
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.36348
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-30.08 USD
26.05.2020 11:41:47
12.06.2020 01:05:41
Mua
0.02
1.3902
1.36348
Lợi nhuận
-40.33 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#135683221
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 11:41:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.3902
Phí qua đêm
-0.94 USD
Tổng cộng
-39.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.06.2020 01:05:41
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.36348
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-40.33 USD
29.05.2020 07:55:53
29.05.2020 16:27:17
Mua
0.02
107.17
107.374
Lợi nhuận
3.60 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#136140366
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2020 07:55:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
107.17
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.05.2020 16:27:17
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
107.374
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.60 USD
27.05.2020 16:36:22
28.05.2020 12:26:00
Mua
0.02
1.22621
1.22825
Lợi nhuận
3.59 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#135852128
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 16:36:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.22621
Phí qua đêm
-0.29 USD
Tổng cộng
4.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.05.2020 12:26:00
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.22825
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.59 USD
27.05.2020 16:40:32
27.05.2020 23:40:01
Mua
0.02
0.65948
0.66159
Lợi nhuận
4.02 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#135852611
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 16:40:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.65948
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 23:40:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.66159
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.02 USD
26.05.2020 11:57:28
27.05.2020 16:39:42
Bán
0.02
0.6622
0.65993
Lợi nhuận
4.27 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#135685999
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 11:57:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.6622
Phí qua đêm
-0.07 USD
Tổng cộng
4.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 16:39:42
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.65993
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.27 USD
27.05.2020 15:06:05
27.05.2020 15:32:32
Mua
0.02
1.22707
1.22877
Lợi nhuận
3.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#135844015
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 15:06:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.22707
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 15:32:32
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.22877
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.20 USD
27.05.2020 12:03:47
27.05.2020 12:27:07
Bán
0.02
0.97179
0.96974
Lợi nhuận
4.03 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#135823278
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 12:03:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.97179
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 12:27:07
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.96974
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.03 USD
26.05.2020 11:10:00
27.05.2020 12:08:38
Bán
0.02
1.22737
1.22847
Lợi nhuận
-2.49 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#135678808
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 11:10:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.22737
Phí qua đêm
-0.09 USD
Tổng cộng
-2.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 12:08:38
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.22847
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.49 USD
26.05.2020 14:51:10
27.05.2020 12:08:38
Bán
0.02
1.23361
1.22847
Lợi nhuận
9.99 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#135704549
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 14:51:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.23361
Phí qua đêm
-0.09 USD
Tổng cộng
10.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 12:08:38
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.22847
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
9.99 USD
26.05.2020 12:10:14
27.05.2020 12:03:52
Bán
0.02
1.09671
1.09474
Lợi nhuận
3.73 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#135688954
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 12:10:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.09671
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
3.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 12:03:52
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.09474
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.73 USD
21.05.2020 18:00:04
26.05.2020 11:03:10
Bán
0.02
0.97107
0.96902
Lợi nhuận
3.73 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#135294155
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2020 18:00:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.97107
Phí qua đêm
-0.30 USD
Tổng cộng
4.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.05.2020 11:03:10
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.96902
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.73 USD
22.05.2020 11:53:08
26.05.2020 06:35:40
Mua
0.02
1.08966
1.09171
Lợi nhuận
3.72 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#135373258
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2020 11:53:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.08966
Phí qua đêm
-0.18 USD
Tổng cộng
4.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.05.2020 06:35:40
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.09171
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.72 USD
22.05.2020 08:09:43
22.05.2020 21:14:10
Bán
0.02
1.40091
1.39885
Lợi nhuận
2.75 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#135351071
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2020 08:09:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.40091
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2020 21:14:10
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.39885
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.75 USD
19.05.2020 17:57:30
22.05.2020 16:33:21
Bán
0.02
0.65694
0.65123
Lợi nhuận
10.88 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#135001630
Ngày và giờ mở cửa
19.05.2020 17:57:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.65694
Phí qua đêm
-0.34 USD
Tổng cộng
11.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2020 16:33:21
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.65123
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
10.88 USD
18.05.2020 16:37:19
22.05.2020 16:33:21
Bán
0.02
0.64947
0.65123
Lợi nhuận
-4.13 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#134821040
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 16:37:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.64947
Phí qua đêm
-0.41 USD
Tổng cộng
-3.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2020 16:33:21
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.65123
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-4.13 USD
19.05.2020 09:27:21
22.05.2020 10:48:35
Bán
0.02
1.09318
1.09117
Lợi nhuận
3.77 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#134919196
Ngày và giờ mở cửa
19.05.2020 09:27:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.09318
Phí qua đêm
-0.05 USD
Tổng cộng
4.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2020 10:48:35
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.09117
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.77 USD
18.05.2020 18:19:59
22.05.2020 10:48:35
Bán
0.02
1.08785
1.09117
Lợi nhuận
-6.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#134842354
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 18:19:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.08785
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
-6.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2020 10:48:35
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.09117
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-6.90 USD
20.05.2020 17:04:50
22.05.2020 10:48:35
Bán
0.02
1.09857
1.09117
Lợi nhuận
14.56 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#135143046
Ngày và giờ mở cửa
20.05.2020 17:04:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.09857
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
14.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2020 10:48:35
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.09117
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
14.56 USD
19.05.2020 03:02:44
22.05.2020 06:22:55
Mua
0.02
1.39349
1.39905
Lợi nhuận
7.51 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#134886420
Ngày và giờ mở cửa
19.05.2020 03:02:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39349
Phí qua đêm
-0.24 USD
Tổng cộng
7.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2020 06:22:55
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.39905
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.51 USD
18.05.2020 16:41:45
22.05.2020 06:22:55
Mua
0.02
1.40058
1.39905
Lợi nhuận
-2.68 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#134822900
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 16:41:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.40058
Phí qua đêm
-0.29 USD
Tổng cộng
-2.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.05.2020 06:22:55
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.39905
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.68 USD
18.05.2020 16:36:36
21.05.2020 04:12:03
Bán
0.02
1.21922
1.22037
Lợi nhuận
-2.96 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#134820695
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 16:36:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.21922
Phí qua đêm
-0.46 USD
Tổng cộng
-2.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2020 04:12:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.22037
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.96 USD
19.05.2020 09:32:29
21.05.2020 04:12:03
Bán
0.02
1.22554
1.22037
Lợi nhuận
9.77 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#134920409
Ngày và giờ mở cửa
19.05.2020 09:32:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.22554
Phí qua đêm
-0.37 USD
Tổng cộng
10.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.05.2020 04:12:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.22037
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
9.77 USD
19.05.2020 16:20:50
19.05.2020 16:47:07
Bán
0.02
108.076
107.863
Lợi nhuận
3.75 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#134984177
Ngày và giờ mở cửa
19.05.2020 16:20:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
108.076
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.05.2020 16:47:07
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
107.863
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.75 USD
15.05.2020 17:43:36
18.05.2020 14:55:23
Mua
0.02
1.21327
1.21555
Lợi nhuận
4.26 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#134682531
Ngày và giờ mở cửa
15.05.2020 17:43:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21327
Phí qua đêm
-0.10 USD
Tổng cộng
4.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 14:55:23
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.21555
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.26 USD