Chế độ demo
27.03.2020 14:20:06
27.03.2020 21:29:19
Bán
0.01
1.40778
1.39362
Lợi nhuận
10.04 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#130140605
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 14:20:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.40778
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2020 21:29:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.39362
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
10.04 USD
17.03.2020 08:31:29
27.03.2020 20:34:31
Bán
0.01
1.39897
1.39826
Lợi nhuận
0.16 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#129116701
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2020 08:31:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.39897
Phí qua đêm
-0.23 USD
Tổng cộng
0.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2020 20:34:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.39826
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
0.16 USD
26.03.2020 15:47:43
26.03.2020 17:55:26
Bán
0.01
1.41412
1.4041
Lợi nhuận
7.02 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#130036597
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2020 15:47:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.41412
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.03.2020 17:55:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.4041
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
7.02 USD
25.03.2020 23:13:04
26.03.2020 14:26:09
Bán
0.01
1.41921
1.41659
Lợi nhuận
1.67 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#129940732
Ngày và giờ mở cửa
25.03.2020 23:13:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.41921
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
1.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.03.2020 14:26:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.41659
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
1.67 USD
20.03.2020 12:02:23
25.03.2020 21:26:12
Bán
0.01
1.42241
1.42096
Lợi nhuận
0.84 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#129569251
Ngày và giờ mở cửa
20.03.2020 12:02:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.42241
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.03.2020 21:26:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.42096
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
0.84 USD
20.03.2020 22:43:37
25.03.2020 19:43:03
Bán
0.01
1.43626
1.42332
Lợi nhuận
8.91 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#129615780
Ngày và giờ mở cửa
20.03.2020 22:43:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.43626
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
9.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.03.2020 19:43:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.42332
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
8.91 USD
23.01.2020 15:34:59
25.03.2020 19:42:57
Mua
0.01
121.717
120.896
Lợi nhuận
-9.30 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#124859031
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2020 15:34:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
121.717
Phí qua đêm
-1.80 USD
Tổng cộng
-7.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.03.2020 19:42:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
120.896
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
-9.30 USD
18.03.2020 11:21:26
20.03.2020 11:25:22
Bán
0.01
1.43053
1.42053
Lợi nhuận
6.85 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#129299381
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 11:21:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.43053
Phí qua đêm
-0.07 USD
Tổng cộng
7.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2020 11:25:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.42053
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
6.85 USD
18.03.2020 22:29:44
20.03.2020 05:08:04
Bán
0.01
1.44791
1.44291
Lợi nhuận
3.28 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#129391134
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 22:29:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.44791
Phí qua đêm
-0.07 USD
Tổng cộng
3.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2020 05:08:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.44291
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
3.28 USD
18.03.2020 22:11:39
19.03.2020 17:43:56
Mua
0.01
1.16462
1.1757
Lợi nhuận
10.63 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#129389863
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 22:11:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.16462
Phí qua đêm
-0.33 USD
Tổng cộng
11.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 17:43:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.1757
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
10.63 USD
19.03.2020 09:14:51
19.03.2020 13:26:04
Bán
0.01
1.45913
1.45413
Lợi nhuận
3.32 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#129436650
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2020 09:14:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45913
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 13:26:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.45413
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
3.32 USD
19.03.2020 06:34:02
19.03.2020 09:09:30
Bán
0.01
1.46163
1.4568400000000001
Lợi nhuận
1.00 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#129426652
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2020 06:34:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.46163
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 09:09:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.4568400000000001
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
1.00 USD
18.03.2020 21:03:22
19.03.2020 02:55:44
Bán
0.01
1.45468
1.4546
Lợi nhuận
-0.12 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#129383021
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 21:03:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45468
Phí qua đêm
-0.05 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2020 02:55:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.4546
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
-0.12 USD
18.03.2020 21:00:06
18.03.2020 21:02:30
Bán
0.01
1.45529
1.45499
Lợi nhuận
0.09 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#129382644
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 21:00:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45529
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 21:02:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.45499
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
18.03.2020 20:46:05
18.03.2020 20:57:02
Bán
0.01
1.45323
1.45293
Lợi nhuận
0.09 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#129380972
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 20:46:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45323
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 20:57:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.45293
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
18.03.2020 20:40:04
18.03.2020 20:43:38
Bán
0.01
1.45488
1.45458
Lợi nhuận
0.09 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#129380241
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 20:40:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45488
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 20:43:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.45458
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
18.03.2020 19:46:24
18.03.2020 20:04:06
Bán
0.01
1.45917
1.45887
Lợi nhuận
0.09 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#129373134
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 19:46:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45917
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 20:04:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.45887
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
18.03.2020 19:29:50
18.03.2020 19:39:31
Bán
0.01
1.46288
1.46322
Lợi nhuận
0.09 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#129370714
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 19:29:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.46288
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 19:39:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.46322
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
18.03.2020 19:25:42
18.03.2020 19:26:54
Bán
0.01
1.463
1.4627
Lợi nhuận
0.09 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#129370081
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 19:25:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.463
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 19:26:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.4627
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
18.03.2020 19:03:34
18.03.2020 19:14:46
Bán
0.01
1.45953
1.45923
Lợi nhuận
0.09 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#129366237
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 19:03:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.45953
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 19:14:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.45923
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
17.03.2020 18:28:33
18.03.2020 05:57:58
Bán
0.01
1.4184
1.4181
Lợi nhuận
0.07 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#129197151
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2020 18:28:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.4184
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 05:57:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.4181
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
17.03.2020 18:03:02
17.03.2020 18:17:40
Bán
0.01
1.41751
1.41721
Lợi nhuận
0.09 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#129194181
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2020 18:03:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.41751
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.03.2020 18:17:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.41721
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
17.03.2020 15:02:26
17.03.2020 15:42:44
Bán
0.01
1.41213
1.41183
Lợi nhuận
0.09 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#129165999
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2020 15:02:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.41213
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.03.2020 15:42:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.41183
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
17.03.2020 14:33:35
17.03.2020 14:35:20
Bán
0.01
1.41227
1.41197
Lợi nhuận
0.09 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#129162775
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2020 14:33:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.41227
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.03.2020 14:35:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.41197
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
17.03.2020 08:31:03
17.03.2020 08:57:54
Mua
0.01
118.975
119.005
Lợi nhuận
0.17 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#129116643
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2020 08:31:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
118.975
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.03.2020 08:57:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
119.005
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
0.17 USD
02.03.2020 09:47:24
13.03.2020 22:16:08
Mua
0.01
108.48
108.367
Lợi nhuận
-0.87 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#127657945
Ngày và giờ mở cửa
02.03.2020 09:47:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.48
Phí qua đêm
0.29 USD
Tổng cộng
-1.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 22:16:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.367
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
-0.87 USD
05.03.2020 11:56:41
13.03.2020 14:16:28
Mua
0.01
106.973
107.023
Lợi nhuận
0.53 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#128068418
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2020 11:56:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.973
Phí qua đêm
0.18 USD
Tổng cộng
0.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 14:16:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
107.023
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
0.53 USD
13.03.2020 10:41:36
13.03.2020 12:13:13
Bán
0.01
1.38361
1.37985
Lợi nhuận
2.60 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#128913863
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 10:41:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.38361
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 12:13:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.37985
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
2.60 USD
13.03.2020 00:04:21
13.03.2020 06:47:55
Bán
0.01
1.39144
1.38988
Lợi nhuận
1.00 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#128884186
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2020 00:04:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.39144
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 06:47:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.38988
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
1.00 USD
06.03.2020 09:45:35
12.03.2020 19:06:09
Mua
0.01
105.932
105.962
Lợi nhuận
0.30 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#128186303
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 09:45:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
105.932
Phí qua đêm
0.14 USD
Tổng cộng
0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.03.2020 19:06:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
105.962
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
12.03.2020 19:03:19
12.03.2020 19:06:08
Mua
0.01
117.552
118.196
Lợi nhuận
5.96 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#128866151
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 19:03:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
117.552
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.03.2020 19:06:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
118.196
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
5.96 USD
12.03.2020 18:14:59
12.03.2020 18:23:55
Bán
0.01
1.3888
1.3863
Lợi nhuận
1.68 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#128858445
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 18:14:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3888
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.03.2020 18:23:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.3863
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
1.68 USD
12.03.2020 12:11:28
12.03.2020 14:35:44
Mua
0.01
103.894
103.959
Lợi nhuận
0.51 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#128810338
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 12:11:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
103.894
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.03.2020 14:35:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
103.959
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
0.51 USD
06.03.2020 09:45:49
12.03.2020 13:58:45
Bán
0.01
1.12293
1.12293
Lợi nhuận
0.11 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128186344
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 09:45:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12293
Phí qua đêm
0.23 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.03.2020 13:58:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12293
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
03.03.2020 11:01:59
12.03.2020 12:05:15
Bán
0.01
1.2766
1.27571
Lợi nhuận
0.66 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#127812066
Ngày và giờ mở cửa
03.03.2020 11:01:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2766
Phí qua đêm
-0.11 USD
Tổng cộng
0.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.03.2020 12:05:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.27571
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
0.66 USD
12.03.2020 11:17:14
12.03.2020 11:45:24
Mua
0.01
116.823
116.853
Lợi nhuận
0.17 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#128804176
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 11:17:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
116.823
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.03.2020 11:45:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
116.853
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
0.17 USD
05.03.2020 00:50:36
11.03.2020 09:01:15
Bán
0.01
1.28644
1.28457
Lợi nhuận
1.71 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#128014750
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2020 00:50:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.28644
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
1.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.03.2020 09:01:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.28457
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
1.71 USD
08.03.2020 23:12:52
10.03.2020 18:16:53
Bán
0.01
1.13415
1.13317
Lợi nhuận
0.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128293164
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2020 23:12:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13415
Phí qua đêm
0.04 USD
Tổng cộng
0.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.03.2020 18:16:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13317
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
05.03.2020 20:33:34
10.03.2020 18:09:30
Bán
0.01
1.29323
1.29293
Lợi nhuận
0.15 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#128116517
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2020 20:33:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29323
Phí qua đêm
-0.03 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.03.2020 18:09:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.29293
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
0.15 USD
08.03.2020 23:14:01
09.03.2020 16:41:47
Bán
0.01
1.35479
1.35333
Lợi nhuận
0.96 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#128293189
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2020 23:14:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.35479
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2020 16:41:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.35333
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
0.96 USD
08.03.2020 23:13:23
09.03.2020 00:03:11
Mua
0.01
104.346
104.449
Lợi nhuận
0.87 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#128293174
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2020 23:13:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
104.346
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2020 00:03:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
104.449
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
0.87 USD
06.03.2020 23:14:05
08.03.2020 23:00:02
Bán
0.01
1.13047
1.12985
Lợi nhuận
0.54 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128286355
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 23:14:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13047
Phí qua đêm
0.04 USD
Tổng cộng
0.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2020 23:00:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12985
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
0.54 USD
06.03.2020 13:46:13
06.03.2020 14:19:51
Bán
0.01
1.13336
1.13086
Lợi nhuận
2.38 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128222571
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 13:46:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13336
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 14:19:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13086
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
2.38 USD
06.03.2020 12:28:48
06.03.2020 12:54:47
Bán
0.01
1.1322
1.13133
Lợi nhuận
0.75 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#128209391
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 12:28:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1322
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 12:54:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13133
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
0.75 USD
05.03.2020 23:58:10
06.03.2020 02:39:13
Mua
0.01
106.165
106.195
Lợi nhuận
0.18 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#128126928
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2020 23:58:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.165
Phí qua đêm
0.02 USD
Tổng cộng
0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 02:39:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
106.195
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
0.18 USD
05.03.2020 23:00:28
05.03.2020 23:30:30
Mua
0.01
106.017
106.047
Lợi nhuận
0.16 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#128125678
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2020 23:00:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.017
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.03.2020 23:30:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
106.047
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
0.16 USD
05.03.2020 20:44:00
05.03.2020 22:13:20
Mua
0.01
106.358
106.388
Lợi nhuận
0.16 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#128117310
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2020 20:44:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.358
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.03.2020 22:13:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
106.388
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
0.16 USD
05.03.2020 20:26:34
05.03.2020 20:43:13
Mua
0.01
106.313
106.343
Lợi nhuận
0.16 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#128115974
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2020 20:26:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.313
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.03.2020 20:43:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
106.343
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
0.16 USD
04.03.2020 15:38:11
05.03.2020 02:02:50
Mua
0.01
107.568
107.598
Lợi nhuận
0.23 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#127973713
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2020 15:38:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
107.568
Phí qua đêm
0.07 USD
Tổng cộng
0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.03.2020 02:02:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
107.598
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
0.23 USD
04.03.2020 15:38:24
04.03.2020 16:34:55
Bán
0.01
1.11212
1.10962
Lợi nhuận
2.38 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#127973802
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2020 15:38:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11212
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.03.2020 16:34:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10962
Phí hoa hồng
-0.12 USD
Lợi nhuận
2.38 USD