Chế độ demo
30.08.2020 23:25:17
31.08.2020 02:45:33
Mua
0.01
62.35
62.5
Lợi nhuận
0.05 USD
LTCUSD
Thỏa thuận
#145444651
Ngày và giờ mở cửa
30.08.2020 23:25:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
62.35
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.08.2020 02:45:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
62.5
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
25.08.2020 04:03:25
30.08.2020 23:23:55
Mua
0.63
407.47
420.58
Lợi nhuận
1.19 USD
ETHUSD
Thỏa thuận
#144898851
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 04:03:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
407.47
Phí qua đêm
-0.77 USD
Tổng cộng
8.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.08.2020 23:23:55
Khối lượng giao dịch
0.63
Thoát
420.58
Phí hoa hồng
-6.30 USD
Lợi nhuận
1.19 USD
25.08.2020 04:03:50
30.08.2020 23:23:54
Mua
0.63
407.94
420.6
Lợi nhuận
0.91 USD
ETHUSD
Thỏa thuận
#144898924
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 04:03:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
407.94
Phí qua đêm
-0.77 USD
Tổng cộng
7.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.08.2020 23:23:54
Khối lượng giao dịch
0.63
Thoát
420.6
Phí hoa hồng
-6.30 USD
Lợi nhuận
0.91 USD
27.08.2020 14:00:05
27.08.2020 14:33:25
Mua
0.05
27.295
27.338
Lợi nhuận
9.75 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#145273659
Ngày và giờ mở cửa
27.08.2020 14:00:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
27.295
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.08.2020 14:33:25
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
27.338
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
9.75 USD
27.08.2020 01:15:06
27.08.2020 10:49:27
Mua
0.05
27.414
27.447
Lợi nhuận
7.25 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#145180242
Ngày và giờ mở cửa
27.08.2020 01:15:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
27.414
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.08.2020 10:49:27
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
27.447
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
7.25 USD
27.08.2020 02:17:25
27.08.2020 03:00:21
Mua
0.01
27.388
27.419
Lợi nhuận
1.35 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#145183356
Ngày và giờ mở cửa
27.08.2020 02:17:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
27.388
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.08.2020 03:00:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
27.419
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.35 USD
27.08.2020 01:30:10
27.08.2020 02:14:31
Mua
0.07
27.379
27.383
Lợi nhuận
0.00 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#145180691
Ngày và giờ mở cửa
27.08.2020 01:30:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
27.379
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.08.2020 02:14:31
Khối lượng giao dịch
0.07
Thoát
27.383
Phí hoa hồng
-1.40 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
25.08.2020 20:54:38
26.08.2020 19:59:41
Mua
0.01
375.78
387.08
Lợi nhuận
0.01 USD
ETHUSD
Thỏa thuận
#145007625
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 20:54:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
375.78
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.08.2020 19:59:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
387.08
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
25.08.2020 20:54:20
26.08.2020 19:59:40
Mua
0.01
376.47
387.08
Lợi nhuận
0.01 USD
ETHUSD
Thỏa thuận
#145007574
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 20:54:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
376.47
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.08.2020 19:59:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
387.08
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
25.08.2020 20:54:17
26.08.2020 19:59:37
Mua
0.01
376.37
387.08
Lợi nhuận
0.01 USD
ETHUSD
Thỏa thuận
#145007564
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 20:54:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
376.37
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.08.2020 19:59:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
387.08
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
25.08.2020 20:54:19
26.08.2020 19:59:34
Mua
0.01
376.46
387.04
Lợi nhuận
0.01 USD
ETHUSD
Thỏa thuận
#145007571
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 20:54:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
376.46
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.08.2020 19:59:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
387.04
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
25.08.2020 20:54:35
26.08.2020 19:59:33
Mua
0.01
375.78
387.04
Lợi nhuận
0.01 USD
ETHUSD
Thỏa thuận
#145007614
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 20:54:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
375.78
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.08.2020 19:59:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
387.04
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
25.08.2020 20:54:39
26.08.2020 19:59:32
Mua
0.01
376.21
387.04
Lợi nhuận
0.01 USD
ETHUSD
Thỏa thuận
#145007630
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 20:54:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
376.21
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.08.2020 19:59:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
387.04
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
25.08.2020 20:54:56
26.08.2020 19:59:21
Mua
0.01
376.44
387.03
Lợi nhuận
0.01 USD
ETHUSD
Thỏa thuận
#145007669
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 20:54:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
376.44
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.08.2020 19:59:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
387.03
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
25.08.2020 12:30:00
25.08.2020 12:30:26
Mua
0.03
1.31092
1.3111
Lợi nhuận
0.24 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#144951427
Ngày và giờ mở cửa
25.08.2020 12:30:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.31092
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.08.2020 12:30:26
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.3111
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.24 USD
24.08.2020 03:30:00
24.08.2020 03:35:03
Bán
0.05
26.555
26.542
Lợi nhuận
2.25 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#144776517
Ngày và giờ mở cửa
24.08.2020 03:30:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
26.555
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.08.2020 03:35:03
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
26.542
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.25 USD
12.08.2020 10:00:03
12.08.2020 10:31:24
Bán
0.05
25.125
25.488
Lợi nhuận
-91.75 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#143824373
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 10:00:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
25.125
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-90.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 10:31:24
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
25.488
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-91.75 USD
12.08.2020 05:14:39
12.08.2020 05:15:10
Bán
0.01
23.864
23.872
Lợi nhuận
-0.60 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#143791965
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2020 05:14:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
23.864
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2020 05:15:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
23.872
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.60 USD
10.08.2020 02:01:51
11.08.2020 23:28:17
Bán
0.01
28.095
24.766
Lợi nhuận
166.23 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#143426264
Ngày và giờ mở cửa
10.08.2020 02:01:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
28.095
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
166.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 23:28:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.766
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
166.23 USD
10.08.2020 02:02:24
11.08.2020 23:28:15
Bán
0.01
28.092
24.766
Lợi nhuận
166.08 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#143426276
Ngày và giờ mở cửa
10.08.2020 02:02:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
28.092
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
166.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 23:28:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.766
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
166.08 USD
10.08.2020 20:30:02
11.08.2020 04:36:26
Mua
0.03
1.30814
1.30829
Lợi nhuận
-0.09 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#143564512
Ngày và giờ mở cửa
10.08.2020 20:30:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.30814
Phí qua đêm
-0.24 USD
Tổng cộng
0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 04:36:26
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.30829
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-0.09 USD
11.08.2020 01:54:38
11.08.2020 04:34:59
Mua
0.01
1.30744
1.30786
Lợi nhuận
0.32 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#143575925
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 01:54:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.30744
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 04:34:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.30786
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.32 USD
11.08.2020 01:54:46
11.08.2020 04:34:55
Mua
0.01
1.30744
1.30786
Lợi nhuận
0.32 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#143575943
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 01:54:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.30744
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 04:34:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.30786
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.32 USD
11.08.2020 01:54:40
11.08.2020 04:34:51
Mua
0.01
1.30744
1.30786
Lợi nhuận
0.32 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#143575929
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 01:54:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.30744
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 04:34:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.30786
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.32 USD
11.08.2020 01:54:43
11.08.2020 04:34:49
Mua
0.01
1.30744
1.30786
Lợi nhuận
0.32 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#143575934
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 01:54:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.30744
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 04:34:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.30786
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.32 USD
11.08.2020 01:54:49
11.08.2020 04:34:49
Mua
0.01
1.30744
1.30786
Lợi nhuận
0.32 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#143575949
Ngày và giờ mở cửa
11.08.2020 01:54:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.30744
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.08.2020 04:34:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.30786
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.32 USD
10.08.2020 02:02:26
10.08.2020 07:54:28
Bán
0.01
28.092
28.072
Lợi nhuận
0.80 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#143426277
Ngày và giờ mở cửa
10.08.2020 02:02:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
28.092
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.08.2020 07:54:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
28.072
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
07.08.2020 19:56:42
07.08.2020 20:54:11
Bán
0.01
27.796
27.776
Lợi nhuận
0.80 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#143386464
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2020 19:56:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
27.796
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2020 20:54:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
27.776
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
07.08.2020 19:59:45
07.08.2020 20:52:23
Bán
0.01
27.708
27.688
Lợi nhuận
0.80 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#143386597
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2020 19:59:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
27.708
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2020 20:52:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
27.688
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
07.08.2020 19:59:48
07.08.2020 20:49:03
Bán
0.01
27.691
27.671
Lợi nhuận
0.80 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#143386599
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2020 19:59:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
27.691
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2020 20:49:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
27.671
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
07.08.2020 19:48:51
07.08.2020 19:53:13
Bán
0.01
27.843
27.831
Lợi nhuận
0.40 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#143386203
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2020 19:48:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
27.843
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2020 19:53:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
27.831
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
08.05.2020 21:18:07
08.05.2020 21:18:45
Sao chép
-72.15%
-72.15%
Lợi nhuận
0.00 USD
SG
saragaspar
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2020 21:18:07
Điểm vào lệnh
-72.15%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
08.05.2020 21:18:45
Thoát
-72.15%
Lợi nhuận
0.00 USD
08.05.2020 21:17:10
08.05.2020 21:17:22
Sao chép
157.25%
157.25%
Lợi nhuận
0.00 USD
Markus
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2020 21:17:10
Điểm vào lệnh
157.25%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
08.05.2020 21:17:22
Thoát
157.25%
Lợi nhuận
0.00 USD
13.05.2019 01:04:37
15.05.2019 19:29:27
Sao chép
1107.75%
1187.37%
Lợi nhuận
-69.09 USD
TradeElementsV1
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 01:04:37
Điểm vào lệnh
1107.75%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
15.05.2019 19:29:27
Thoát
1187.37%
Lợi nhuận
-69.09 USD
09.05.2019 21:22:28
13.05.2019 21:55:39
Sao chép
203.17%
202.34%
Lợi nhuận
-56.08 USD
SpartanScalper
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2019 21:22:28
Điểm vào lệnh
203.17%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2019 21:55:39
Thoát
202.34%
Lợi nhuận
-56.08 USD
13.05.2019 00:31:37
13.05.2019 01:03:24
Sao chép
1107.75%
1107.75%
Lợi nhuận
0.00 USD
TradeElementsV1
Ngày và giờ mở cửa
13.05.2019 00:31:37
Điểm vào lệnh
1107.75%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
13.05.2019 01:03:24
Thoát
1107.75%
Lợi nhuận
0.00 USD
08.05.2019 00:35:46
09.05.2019 21:04:27
Sao chép
204.83%
203.44%
Lợi nhuận
-57.20 USD
SpartanScalper
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2019 00:35:46
Điểm vào lệnh
204.83%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
09.05.2019 21:04:27
Thoát
203.44%
Lợi nhuận
-57.20 USD