Chế độ demo
08.09.2020 05:22:14
25.02.2021 13:10:29
Bán
0.01
71.088
79.102
Lợi nhuận
-75.74 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#146182671
Ngày và giờ mở cửa
08.09.2020 05:22:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
71.088
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-75.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 13:10:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
79.102
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-75.74 USD
04.09.2020 01:17:05
25.02.2021 13:10:26
Bán
0.01
0.67057
0.74562
Lợi nhuận
-75.15 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#145970561
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2020 01:17:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.67057
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-75.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 13:10:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.74562
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-75.15 USD
08.12.2020 01:47:34
25.02.2021 13:10:24
Bán
0.01
0.74178
0.80036
Lợi nhuận
-58.68 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#153075130
Ngày và giờ mở cửa
08.12.2020 01:47:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.74178
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-58.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 13:10:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.80036
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-58.68 USD
27.11.2020 00:08:16
25.02.2021 13:10:21
Bán
0.01
124.156
129.784
Lợi nhuận
-53.26 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#152321877
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2020 00:08:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
124.156
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-53.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 13:10:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
129.784
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-53.26 USD
01.12.2020 01:31:43
25.02.2021 13:10:19
Mua
0.01
1.81407
1.7705
Lợi nhuận
-35.07 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#152507389
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 01:31:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.81407
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-34.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 13:10:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.7705
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-35.07 USD
11.02.2021 02:12:22
25.02.2021 13:10:11
Bán
0.01
0.7722
0.8003
Lợi nhuận
-28.20 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#156727034
Ngày và giờ mở cửa
11.02.2021 02:12:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.7722
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-28.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2021 13:10:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.8003
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-28.20 USD
18.02.2021 00:40:50
24.02.2021 13:51:14
Bán
0.01
83.336
84.25
Lợi nhuận
-8.84 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#156916793
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2021 00:40:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
83.336
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 13:51:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
84.25
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-8.84 USD
19.02.2021 01:18:49
24.02.2021 01:14:46
Bán
0.01
105.659
105.208
Lợi nhuận
4.19 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#156954668
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2021 01:18:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
105.659
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 01:14:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
105.208
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.19 USD
05.02.2021 02:50:48
24.02.2021 01:04:14
Mua
0.01
1.0618
1.07744
Lợi nhuận
11.28 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#156559112
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 02:50:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.0618
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2021 01:04:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07744
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
11.28 USD
18.02.2021 00:40:20
19.02.2021 14:27:18
Bán
0.01
82.047
82.75
Lợi nhuận
-6.87 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#156916776
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2021 00:40:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
82.047
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2021 14:27:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
82.75
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-6.87 USD
11.02.2021 01:12:07
19.02.2021 14:12:49
Bán
0.01
0.7215
0.7275
Lợi nhuận
-6.10 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#156726357
Ngày và giờ mở cửa
11.02.2021 01:12:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.7215
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2021 14:12:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.7275
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-6.10 USD
18.02.2021 00:40:34
18.02.2021 15:40:35
Bán
0.01
146.728
147.753
Lợi nhuận
-9.90 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#156916786
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2021 00:40:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
146.728
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.02.2021 15:40:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
147.753
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-9.90 USD
10.02.2021 04:09:56
17.02.2021 10:39:17
Bán
0.01
0.69016
0.695
Lợi nhuận
-5.61 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#156692050
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2021 04:09:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.69016
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2021 10:39:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.695
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-5.61 USD
08.02.2021 02:15:03
17.02.2021 09:16:18
Mua
0.01
1.20485
1.2075
Lợi nhuận
2.55 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#156597587
Ngày và giờ mở cửa
08.02.2021 02:15:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20485
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2021 09:16:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2075
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.55 USD
11.02.2021 02:24:21
16.02.2021 02:31:27
Mua
0.01
1.2701
1.26248
Lợi nhuận
-6.14 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#156727153
Ngày và giờ mở cửa
11.02.2021 02:24:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.2701
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.02.2021 02:31:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.26248
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-6.14 USD
11.02.2021 01:12:20
15.02.2021 05:09:51
Bán
0.01
0.77226
0.7775
Lợi nhuận
-5.34 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#156726367
Ngày và giờ mở cửa
11.02.2021 01:12:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77226
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.02.2021 05:09:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.7775
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-5.34 USD
12.02.2021 00:19:14
15.02.2021 02:25:09
Bán
0.01
1.38116
1.3875
Lợi nhuận
-6.44 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#156757279
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2021 00:19:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38116
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.02.2021 02:25:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3875
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-6.44 USD
08.02.2021 02:15:14
12.02.2021 10:43:26
Bán
0.01
105.426
105.002
Lợi nhuận
3.94 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#156597598
Ngày và giờ mở cửa
08.02.2021 02:15:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
105.426
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.02.2021 10:43:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
105.002
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.94 USD
11.02.2021 01:12:48
11.02.2021 23:37:25
Bán
0.01
0.98059
0.985
Lợi nhuận
-3.67 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#156726375
Ngày và giờ mở cửa
11.02.2021 01:12:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.98059
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.02.2021 23:37:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.985
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-3.67 USD
11.02.2021 02:24:29
11.02.2021 03:40:38
Mua
0.01
1.2701
1.271
Lợi nhuận
0.61 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#156727159
Ngày và giờ mở cửa
11.02.2021 02:24:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.2701
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.02.2021 03:40:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.271
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.61 USD
11.02.2021 02:12:36
11.02.2021 02:58:36
Bán
0.01
0.72155
0.7205
Lợi nhuận
0.95 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#156727041
Ngày và giờ mở cửa
11.02.2021 02:12:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.72155
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.02.2021 02:58:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.7205
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.95 USD
22.01.2021 02:31:16
10.02.2021 10:57:09
Mua
0.01
1.26471
1.2675
Lợi nhuận
2.10 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#156070382
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2021 02:31:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.26471
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.02.2021 10:57:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2675
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.10 USD
05.02.2021 13:05:50
09.02.2021 05:57:26
Bán
0.01
1806.49
1840.62
Lợi nhuận
-34.33 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#156571442
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 13:05:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1806.49
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-34.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.02.2021 05:57:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1840.62
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-34.33 USD
05.02.2021 03:06:05
09.02.2021 05:57:20
Bán
0.01
1793.87
1840.63
Lợi nhuận
-46.96 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#156559346
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2021 03:06:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1793.87
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-46.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.02.2021 05:57:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1840.63
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-46.96 USD
25.01.2021 01:37:17
09.02.2021 04:27:40
Bán
0.01
1.36877
1.3775
Lợi nhuận
-8.83 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#156117860
Ngày và giờ mở cửa
25.01.2021 01:37:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.36877
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.02.2021 04:27:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3775
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-8.83 USD
14.01.2021 02:12:43
09.02.2021 04:24:19
Bán
0.01
0.77489
0.7725
Lợi nhuận
2.29 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#155685678
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2021 02:12:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77489
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.02.2021 04:24:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.7725
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.29 USD
14.01.2021 02:13:03
08.02.2021 17:28:14
Bán
0.01
0.9835
0.98251
Lợi nhuận
0.57 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#155685695
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2021 02:13:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.9835
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.02.2021 17:28:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.98251
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.57 USD
02.09.2020 01:24:23
08.02.2021 02:14:43
Bán
0.01
1.19166
1.20473
Lợi nhuận
-13.17 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#145684365
Ngày và giờ mở cửa
02.09.2020 01:24:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.19166
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-13.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.02.2021 02:14:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20473
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-13.17 USD
26.01.2021 02:58:35
08.02.2021 02:14:37
Bán
0.01
1.21337
1.20472
Lợi nhuận
8.55 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#156153788
Ngày và giờ mở cửa
26.01.2021 02:58:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.21337
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.02.2021 02:14:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20472
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
8.55 USD
05.01.2021 01:07:52
08.02.2021 02:14:30
Mua
0.01
103.158
105.433
Lợi nhuận
21.48 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#154930957
Ngày và giờ mở cửa
05.01.2021 01:07:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
103.158
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
21.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.02.2021 02:14:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
105.433
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
21.48 USD
21.01.2021 02:06:21
05.02.2021 00:00:06
Bán
0.01
1.07952
1.06351
Lợi nhuận
11.26 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#155996521
Ngày và giờ mở cửa
21.01.2021 02:06:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.07952
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2021 00:00:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.06351
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
11.26 USD
02.02.2021 02:29:46
04.02.2021 21:48:14
Bán
0.01
143.401
144.25
Lợi nhuận
-8.24 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#156427257
Ngày và giờ mở cửa
02.02.2021 02:29:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
143.401
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2021 21:48:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
144.25
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-8.24 USD
04.02.2021 11:04:10
04.02.2021 15:57:11
Bán
0.01
1819.62
1807.5
Lợi nhuận
11.92 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#156528389
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2021 11:04:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1819.62
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2021 15:57:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1807.5
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
11.92 USD
04.02.2021 04:01:06
04.02.2021 07:43:49
Bán
0.01
1826.27
1817.5
Lợi nhuận
8.57 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#156513717
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2021 04:01:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1826.27
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2021 07:43:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1817.5
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
8.57 USD
03.02.2021 08:06:39
03.02.2021 16:48:40
Bán
0.01
1837.51
1832.5
Lợi nhuận
4.81 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#156483309
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2021 08:06:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1837.51
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2021 16:48:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1832.5
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.81 USD
01.02.2021 02:00:20
02.02.2021 13:59:19
Bán
0.01
1855.38
1842.5
Lợi nhuận
12.68 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#156375259
Ngày và giờ mở cửa
01.02.2021 02:00:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1855.38
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.02.2021 13:59:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1842.5
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
12.68 USD
01.02.2021 06:43:34
02.02.2021 09:12:55
Bán
0.01
1860.65
1852.5
Lợi nhuận
7.95 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#156380715
Ngày và giờ mở cửa
01.02.2021 06:43:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1860.65
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.02.2021 09:12:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1852.5
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.95 USD
22.01.2021 01:29:44
29.01.2021 14:44:29
Bán
0.01
1870.3
1867.51
Lợi nhuận
2.59 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#156063228
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2021 01:29:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1870.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2021 14:44:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1867.51
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.59 USD
29.01.2021 04:00:17
29.01.2021 14:07:42
Bán
0.01
1.21078
1.21401
Lợi nhuận
-3.33 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#156324935
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2021 04:00:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.21078
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2021 14:07:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.21401
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-3.33 USD
08.01.2021 11:41:43
29.01.2021 10:55:47
Bán
0.01
117.096
117.75
Lợi nhuận
-6.44 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#155269868
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2021 11:41:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
117.096
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2021 10:55:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
117.75
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-6.44 USD
14.01.2021 02:13:16
27.01.2021 00:04:30
Bán
0.01
141.693
142.531
Lợi nhuận
-8.28 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#155685707
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2021 02:13:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
141.693
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.01.2021 00:04:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
142.531
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-8.28 USD
25.01.2021 07:22:38
26.01.2021 09:34:55
Bán
0.01
1.371
1.3625
Lợi nhuận
8.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#156122467
Ngày và giờ mở cửa
25.01.2021 07:22:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.371
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.01.2021 09:34:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3625
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
8.40 USD
25.01.2021 08:03:57
26.01.2021 09:34:55
Bán
0.01
1.372
1.3625
Lợi nhuận
9.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#156122463
Ngày và giờ mở cửa
25.01.2021 08:03:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.372
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.01.2021 09:34:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3625
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
9.40 USD
04.01.2021 01:57:25
22.01.2021 10:58:06
Bán
0.01
126.464
126.25
Lợi nhuận
1.87 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#154829830
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2021 01:57:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
126.464
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.01.2021 10:58:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
126.25
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.87 USD
08.01.2021 01:49:10
22.01.2021 02:14:13
Bán
0.01
1.22684
1.2175
Lợi nhuận
9.24 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#155226393
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2021 01:49:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.22684
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.01.2021 02:14:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2175
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
9.24 USD
04.01.2021 02:00:09
22.01.2021 00:05:06
Mua
0.01
0.88322
0.88434
Lợi nhuận
1.17 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#154829944
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2021 02:00:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.88322
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.01.2021 00:05:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.88434
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.17 USD
05.01.2021 01:07:30
21.01.2021 10:45:43
Bán
0.01
1.35715
1.37253
Lợi nhuận
-15.48 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#154930963
Ngày và giờ mở cửa
05.01.2021 01:07:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.35715
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.01.2021 10:45:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37253
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-15.48 USD
07.01.2021 02:16:25
21.01.2021 08:53:41
Bán
0.01
1923.1
1875.04
Lợi nhuận
47.86 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#155130134
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2021 02:16:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1923.1
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
48.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.01.2021 08:53:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1875.04
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
47.86 USD
15.01.2021 02:26:45
15.01.2021 22:58:42
Bán
0.01
1.07734
1.08001
Lợi nhuận
-2.11 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#155791777
Ngày và giờ mở cửa
15.01.2021 02:26:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.07734
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.01.2021 22:58:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08001
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.11 USD
05.01.2021 01:08:45
12.01.2021 11:20:56
Bán
0.01
140.01
141.501
Lợi nhuận
-14.51 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#154930940
Ngày và giờ mở cửa
05.01.2021 01:08:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
140.01
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.01.2021 11:20:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
141.501
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-14.51 USD