Chế độ demo
01.12.2020 16:30:59
01.12.2020 18:12:42
Mua
0.01
73.567
73.727
Lợi nhuận
1.33 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#152419449
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 16:30:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
73.567
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 18:12:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
73.727
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.33 USD
30.11.2020 16:08:00
01.12.2020 18:12:39
Mua
0.01
1.33769
1.34247
Lợi nhuận
4.68 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#152419337
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 16:08:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.33769
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 18:12:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.34247
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.68 USD
30.11.2020 10:02:14
01.12.2020 18:12:36
Mua
0.01
1.8994
1.90047
Lợi nhuận
0.55 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#152418117
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 10:02:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.8994
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 18:12:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.90047
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.55 USD
30.11.2020 16:00:23
01.12.2020 18:12:34
Mua
0.01
139.24
140.113
Lợi nhuận
8.16 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#152419270
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 16:00:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
139.24
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 18:12:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
140.113
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
8.16 USD
30.11.2020 09:06:38
01.12.2020 18:12:31
Mua
0.01
1.80865
1.82274
Lợi nhuận
10.17 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#152419095
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 09:06:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.80865
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 18:12:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.82274
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
10.17 USD
01.12.2020 17:17:25
01.12.2020 18:12:28
Mua
0.01
1.20137
1.20452
Lợi nhuận
3.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#152419005
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 17:17:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20137
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 18:12:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20452
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.05 USD
30.11.2020 11:05:57
01.12.2020 18:12:26
Mua
0.01
124.9
125.726
Lợi nhuận
7.72 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#152418900
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 11:05:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
124.9
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 18:12:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
125.726
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.72 USD
30.11.2020 10:59:26
01.12.2020 18:12:23
Mua
0.01
1.62414
1.63561
Lợi nhuận
8.25 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#152418750
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 10:59:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.62414
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 18:12:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.63561
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
8.25 USD
30.11.2020 10:31:47
01.12.2020 18:12:19
Mua
0.01
115.469
115.889
Lợi nhuận
3.83 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#152418681
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 10:31:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
115.469
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 18:12:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
115.889
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.83 USD
30.11.2020 16:02:12
01.12.2020 18:12:17
Mua
0.01
80.496
80.571
Lợi nhuận
0.52 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#152418664
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 16:02:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
80.496
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 18:12:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
80.571
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.52 USD
01.12.2020 16:23:07
01.12.2020 18:12:14
Bán
0.01
1.04443
1.04263
Lợi nhuận
1.07 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#152418431
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 16:23:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.04443
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 18:12:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.04263
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.07 USD
30.11.2020 16:34:10
01.12.2020 18:12:12
Bán
0.01
0.95442
0.95405
Lợi nhuận
0.08 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#152418298
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 16:34:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.95442
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 18:12:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.95405
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
01.12.2020 17:57:02
01.12.2020 18:12:08
Bán
0.01
0.66214
0.66338
Lợi nhuận
-1.58 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#152418326
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 17:57:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.66214
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 18:12:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.66338
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.58 USD
30.11.2020 17:57:23
01.12.2020 18:12:05
Bán
0.01
1.54909
1.56026
Lợi nhuận
-8.83 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#152418793
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 17:57:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.54909
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 18:12:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.56026
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-8.83 USD
30.11.2020 11:09:43
01.12.2020 18:12:01
Mua
0.01
1.70527
1.70494
Lợi nhuận
-0.43 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#152418965
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 11:09:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.70527
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 18:12:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.70494
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.43 USD
27.11.2020 05:00:14
01.12.2020 18:11:59
Bán
0.01
1.1915
1.20438
Lợi nhuận
-12.98 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#152335283
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2020 05:00:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.1915
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 18:11:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20438
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-12.98 USD
30.11.2020 12:47:40
01.12.2020 18:11:55
Bán
0.01
1.72714
1.74013
Lợi nhuận
-10.23 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#152419131
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 12:47:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.72714
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 18:11:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.74013
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-10.23 USD
30.11.2020 21:47:21
01.12.2020 18:11:53
Mua
0.01
1.21029
1.20996
Lợi nhuận
-0.57 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#152419182
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 21:47:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.21029
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 18:11:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.20996
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.57 USD
30.11.2020 15:59:13
01.12.2020 18:11:49
Bán
0.01
1.29439
1.29546
Lợi nhuận
-0.93 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#152419511
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2020 15:59:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.29439
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 18:11:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.29546
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.93 USD
01.12.2020 17:06:43
01.12.2020 18:11:46
Mua
0.01
104.546
104.393
Lợi nhuận
-1.57 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#152419593
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 17:06:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
104.546
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 18:11:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
104.393
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.57 USD
27.11.2020 12:24:27
01.12.2020 10:06:11
Bán
0.01
0.8932
0.8932
Lợi nhuận
-0.20 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#152361483
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2020 12:24:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.8932
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 10:06:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.8932
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.20 USD
27.11.2020 17:55:57
27.11.2020 18:48:02
Bán
0.01
1.3342
1.33
Lợi nhuận
4.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#152390031
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2020 17:55:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3342
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2020 18:48:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.33
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.10 USD
27.11.2020 01:26:44
27.11.2020 04:45:27
Bán
0.01
1.3022
1.30205
Lợi nhuận
0.02 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#152319790
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2020 01:26:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3022
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2020 04:45:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.30205
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
26.11.2020 11:27:07
26.11.2020 15:43:43
Mua
0.01
0.698
0.69835
Lợi nhuận
0.19 USD
CADCHF
Thỏa thuận
#152287067
Ngày và giờ mở cửa
26.11.2020 11:27:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.698
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.11.2020 15:43:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.69835
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.19 USD
26.11.2020 09:58:23
26.11.2020 15:43:40
Bán
0.01
76.8
76.731
Lợi nhuận
0.46 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#152287505
Ngày và giờ mở cửa
26.11.2020 09:58:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
76.8
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.11.2020 15:43:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
76.731
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.46 USD
26.11.2020 09:41:57
26.11.2020 15:43:38
Bán
0.01
0.9575
0.95681
Lợi nhuận
0.33 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#152287261
Ngày và giờ mở cửa
26.11.2020 09:41:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.9575
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.11.2020 15:43:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.95681
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.33 USD
26.11.2020 12:32:39
26.11.2020 15:43:35
Mua
0.01
1.0515
1.05137
Lợi nhuận
-0.29 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#152286975
Ngày và giờ mở cửa
26.11.2020 12:32:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.0515
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.11.2020 15:43:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.05137
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.29 USD
25.11.2020 14:28:12
25.11.2020 17:04:38
Mua
0.01
0.9115
0.91035
Lợi nhuận
-1.36 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#152226020
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2020 14:28:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.9115
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.11.2020 17:04:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91035
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.36 USD
25.11.2020 10:09:24
25.11.2020 17:04:35
Mua
0.01
1.3
1.30239
Lợi nhuận
1.74 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#152203217
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2020 10:09:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.11.2020 17:04:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.30239
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.74 USD
25.11.2020 11:56:23
25.11.2020 17:04:31
Bán
0.01
0.735
0.73283
Lợi nhuận
2.07 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#152211436
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2020 11:56:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.735
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.11.2020 17:04:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.73283
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.07 USD
25.11.2020 10:16:23
25.11.2020 17:04:28
Bán
0.01
0.67
0.66721
Lợi nhuận
2.86 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#152203500
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2020 10:16:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.67
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.11.2020 17:04:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.66721
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.86 USD
24.11.2020 12:42:35
25.11.2020 17:04:25
Bán
0.01
114.241
114.642
Lợi nhuận
-4.04 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#152147369
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 12:42:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
114.241
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.11.2020 17:04:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
114.642
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-4.04 USD
25.11.2020 06:24:30
25.11.2020 09:01:48
Mua
0.01
139.55
139.594
Lợi nhuận
0.22 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#152191989
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2020 06:24:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
139.55
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.11.2020 09:01:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
139.594
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
24.11.2020 12:18:17
24.11.2020 18:04:14
Bán
0.01
1.3032
1.30266
Lợi nhuận
0.31 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#152131837
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 12:18:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3032
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.11.2020 18:04:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.30266
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.31 USD
24.11.2020 09:03:15
24.11.2020 10:17:36
Bán
0.01
104.45
104.306
Lợi nhuận
1.28 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#152117627
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 09:03:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
104.45
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.11.2020 10:17:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
104.306
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.28 USD
23.11.2020 17:25:50
23.11.2020 22:05:57
Mua
0.01
1.3331
1.333
Lợi nhuận
-0.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#152072650
Ngày và giờ mở cửa
23.11.2020 17:25:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.3331
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.11.2020 22:05:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.333
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.20 USD
16.11.2020 08:39:26
23.11.2020 14:04:08
Mua
0.01
1.81422
1.82458
Lợi nhuận
7.39 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#151550569
Ngày và giờ mở cửa
16.11.2020 08:39:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.81422
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.11.2020 14:04:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.82458
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.39 USD
18.11.2020 12:25:51
23.11.2020 14:04:05
Mua
0.01
1.73512
1.74587
Lợi nhuận
8.03 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#151694529
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2020 12:25:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.73512
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.11.2020 14:04:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.74587
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
8.03 USD
16.11.2020 13:56:18
23.11.2020 14:04:01
Mua
0.01
1.20715
1.21387
Lợi nhuận
7.20 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#151550804
Ngày và giờ mở cửa
16.11.2020 13:56:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.20715
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.11.2020 14:04:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.21387
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.20 USD
16.11.2020 13:55:29
23.11.2020 14:03:59
Mua
0.01
138.413
138.667
Lợi nhuận
2.25 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#151550840
Ngày và giờ mở cửa
16.11.2020 13:55:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
138.413
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.11.2020 14:03:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
138.667
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.25 USD
18.11.2020 04:04:56
23.11.2020 14:03:55
Bán
0.01
0.688
0.69596
Lợi nhuận
-8.06 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#151695678
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2020 04:04:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.688
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.11.2020 14:03:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.69596
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-8.06 USD
18.11.2020 07:32:00
23.11.2020 14:03:52
Mua
0.01
1.555
1.5542
Lợi nhuận
-0.82 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#151694177
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2020 07:32:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.555
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.11.2020 14:03:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.5542
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.82 USD
18.11.2020 04:04:52
23.11.2020 14:03:49
Mua
0.01
1.62809
1.62423
Lợi nhuận
-3.02 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#151694006
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2020 04:04:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.62809
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.11.2020 14:03:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.62423
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-3.02 USD
16.11.2020 13:57:04
23.11.2020 14:03:46
Mua
0.01
80.171
79.427
Lợi nhuận
-7.38 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#151549900
Ngày và giờ mở cửa
16.11.2020 13:57:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
80.171
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.11.2020 14:03:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
79.427
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-7.38 USD
18.11.2020 05:42:44
23.11.2020 14:03:43
Bán
0.01
0.72887
0.7329
Lợi nhuận
-4.13 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#151693763
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2020 05:42:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.72887
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.11.2020 14:03:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.7329
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-4.13 USD
18.11.2020 10:13:22
23.11.2020 14:03:40
Bán
0.01
75.96
76.006
Lợi nhuận
-0.65 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#151692997
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2020 10:13:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
75.96
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.11.2020 14:03:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
76.006
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.65 USD
18.11.2020 03:29:30
23.11.2020 14:03:37
Bán
0.01
0.66365
0.66527
Lợi nhuận
-1.98 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#151692642
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2020 03:29:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.66365
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.11.2020 14:03:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.66527
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.98 USD
16.11.2020 09:13:53
18.11.2020 17:10:13
Mua
0.01
1.32168
1.3306
Lợi nhuận
8.82 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#151551005
Ngày và giờ mở cửa
16.11.2020 09:13:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.32168
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.11.2020 17:10:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3306
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
8.82 USD
16.11.2020 13:56:04
18.11.2020 10:13:22
Mua
0.01
76.584
75.96
Lợi nhuận
-6.21 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#151549413
Ngày và giờ mở cửa
16.11.2020 13:56:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
76.584
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.11.2020 10:13:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
75.96
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-6.21 USD
16.11.2020 13:56:05
18.11.2020 03:50:42
Mua
0.01
72.098
71.606
Lợi nhuận
-4.92 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#151551150
Ngày và giờ mở cửa
16.11.2020 13:56:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
72.098
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.11.2020 03:50:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
71.606
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-4.92 USD