Chế độ demo
17.04.2019 11:14:50
30.08.2019 03:33:07
Mua
0.3
0.89723
0.83775
Lợi nhuận
-13.44 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#1465976137
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2019 11:14:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.89723
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-13.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.08.2019 03:33:07
Khối lượng giao dịch
0.3
Ngoài
0.83775
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-13.44 USD
24.04.2019 05:17:26
30.08.2019 03:33:07
Mua
0.1
0.66238
0.63102
Lợi nhuận
-3.14 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#1466002508
Ngày và giờ mở cửa
24.04.2019 05:17:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66238
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.08.2019 03:33:07
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
0.63102
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.14 USD
17.04.2019 10:46:02
30.08.2019 03:33:07
Mua
0.3
0.89793
0.83775
Lợi nhuận
-13.60 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#1465975679
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2019 10:46:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.89793
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-13.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.08.2019 03:33:07
Khối lượng giao dịch
0.3
Ngoài
0.83775
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-13.60 USD
24.04.2019 04:46:29
30.08.2019 03:33:07
Mua
0.1
0.89124
0.83775
Lợi nhuận
-4.03 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#1466002181
Ngày và giờ mở cửa
24.04.2019 04:46:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.89124
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.08.2019 03:33:07
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
0.83775
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.03 USD
30.04.2019 16:25:40
30.05.2019 04:14:54
Bán
0.05
1.84911
1.82356
Lợi nhuận
0.88 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#1465925910
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2019 16:25:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.84911
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.05.2019 04:14:54
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.82356
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.88 USD
09.04.2019 03:21:32
17.04.2019 07:43:42
Bán
0.05
111.561
111.977
Lợi nhuận
-0.19 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1465925916
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2019 03:21:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
111.561
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2019 07:43:42
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
111.977
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.19 USD
12.04.2019 12:32:45
17.04.2019 07:43:38
Bán
0.03
111.875
111.977
Lợi nhuận
-0.03 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1465956804
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2019 12:32:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
111.875
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2019 07:43:38
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
111.977
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.03 USD
17.04.2019 02:28:42
17.04.2019 07:43:32
Mua
0.2
0.67094
0.67303
Lợi nhuận
0.42 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#1465973132
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2019 02:28:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67094
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2019 07:43:32
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.67303
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
08.04.2019 15:32:08
17.04.2019 07:43:27
Mua
0.03
0.67347
0.67301
Lợi nhuận
-0.01 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#1465928836
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2019 15:32:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67347
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2019 07:43:27
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.67301
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.01 USD
08.04.2019 09:54:10
17.04.2019 07:43:20
Mua
0.03
0.67355
0.67298
Lợi nhuận
-0.02 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#1465927202
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2019 09:54:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67355
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2019 07:43:20
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.67298
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.02 USD
17.04.2019 02:28:09
17.04.2019 07:43:14
Mua
0.2
0.89631
0.89777
Lợi nhuận
0.22 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#1465973124
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2019 02:28:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.89631
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2019 07:43:14
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
0.89777
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
10.04.2019 18:12:53
17.04.2019 07:43:08
Mua
0.03
0.89989
0.89778
Lợi nhuận
-0.05 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#1465943980
Ngày và giờ mở cửa
10.04.2019 18:12:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.89989
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2019 07:43:08
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.89778
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.05 USD
10.04.2019 18:14:14
17.04.2019 07:43:03
Mua
0.02
0.89977
0.89779
Lợi nhuận
-0.03 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#1465944001
Ngày và giờ mở cửa
10.04.2019 18:14:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.89977
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2019 07:43:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.89779
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.03 USD
16.04.2019 10:21:15
17.04.2019 02:25:01
Bán
0.2
1.33984
1.33606
Lợi nhuận
0.57 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1465967889
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2019 10:21:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.33984
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2019 02:25:01
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.33606
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.57 USD
10.04.2019 17:57:45
16.04.2019 16:28:49
Bán
0.03
1.94135
1.93263
Lợi nhuận
0.18 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1465943706
Ngày và giờ mở cửa
10.04.2019 17:57:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.94135
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2019 16:28:49
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.93263
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.18 USD
08.04.2019 18:03:02
11.04.2019 02:38:02
Bán
0.03
111.47
110.942
Lợi nhuận
0.14 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1465928124
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2019 18:03:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
111.47
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.04.2019 02:38:02
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
110.942
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.14 USD
08.04.2019 04:05:50
11.04.2019 02:37:34
Bán
0.05
1.93929
1.93538
Lợi nhuận
0.13 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1465925899
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2019 04:05:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.93929
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.04.2019 02:37:34
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.93538
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.13 USD
27.03.2019 14:06:46
05.04.2019 15:20:21
Bán
0.05
1.944
1.93906
Lợi nhuận
0.17 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1465861706
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2019 14:06:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.944
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2019 15:20:21
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.93906
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.17 USD
27.03.2019 20:49:21
05.04.2019 15:20:18
Bán
0.03
1.87013
1.83661
Lợi nhuận
0.72 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#1465839244
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2019 20:49:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.87013
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2019 15:20:18
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.83661
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.72 USD
27.03.2019 14:07:42
05.04.2019 15:20:14
Mua
0.05
0.85337
0.85953
Lợi nhuận
0.40 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#1465861722
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2019 14:07:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.85337
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2019 15:20:14
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.85953
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
22.03.2019 17:03:19
05.04.2019 15:20:07
Bán
0.03
1.8617
1.83629
Lợi nhuận
0.54 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#1465817922
Ngày và giờ mở cửa
22.03.2019 17:03:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.8617
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2019 15:20:07
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.83629
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.54 USD
22.03.2019 17:03:19
05.04.2019 15:20:03
Bán
0.03
1.8617
1.83625
Lợi nhuận
0.54 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#1465817909
Ngày và giờ mở cửa
22.03.2019 17:03:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.8617
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2019 15:20:03
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.83625
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.54 USD
25.03.2019 16:08:12
27.03.2019 15:40:49
Bán
0.03
1320.56
1310.27
Lợi nhuận
0.31 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1465822331
Ngày và giờ mở cửa
25.03.2019 16:08:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1320.56
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2019 15:40:49
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1310.27
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.31 USD
26.03.2019 20:09:43
27.03.2019 04:42:10
Mua
0.05
1.63155
1.65479
Lợi nhuận
0.79 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#1465848352
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2019 20:09:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.63155
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2019 04:42:10
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.65479
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.79 USD
26.03.2019 06:18:05
27.03.2019 04:42:06
Mua
0.03
1.63702
1.65477
Lợi nhuận
0.36 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#1465848330
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2019 06:18:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.63702
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2019 04:42:06
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.65477
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.36 USD
19.03.2019 16:25:27
20.03.2019 14:58:08
Bán
0.03
126.437
126.634
Lợi nhuận
-0.05 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1465805447
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2019 16:25:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
126.437
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2019 14:58:08
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
126.634
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.05 USD
18.03.2019 08:46:11
20.03.2019 14:58:05
Bán
0.03
1.1339
1.13572
Lợi nhuận
-0.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1465794991
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2019 08:46:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1339
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2019 14:58:05
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.13572
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.05 USD
18.03.2019 13:00:44
20.03.2019 14:58:03
Bán
0.03
1.13522
1.13575
Lợi nhuận
-0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1465796257
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2019 13:00:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13522
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2019 14:58:03
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.13575
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.02 USD
20.03.2019 03:40:05
20.03.2019 14:58:00
Bán
0.03
1.877
1.8542
Lợi nhuận
0.49 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#1465808344
Ngày và giờ mở cửa
20.03.2019 03:40:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.877
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2019 14:58:00
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.8542
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.49 USD
19.03.2019 18:39:38
20.03.2019 14:57:57
Bán
0.07
1.87136
1.85397
Lợi nhuận
0.86 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#1465805823
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2019 18:39:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.87136
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2019 14:57:57
Khối lượng giao dịch
0.07
Ngoài
1.85397
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.86 USD
19.03.2019 17:03:09
20.03.2019 14:57:53
Bán
0.03
1.76079
1.75321
Lợi nhuận
0.17 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#1465805542
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2019 17:03:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.76079
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2019 14:57:53
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.75321
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.17 USD
19.03.2019 18:22:12
20.03.2019 14:57:50
Bán
0.03
1.76447
1.7532
Lợi nhuận
0.25 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#1465806270
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2019 18:22:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.76447
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2019 14:57:50
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.7532
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.25 USD
18.03.2019 08:37:43
20.03.2019 14:57:47
Bán
0.05
148.16
146.662
Lợi nhuận
0.67 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1465794936
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2019 08:37:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
148.16
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2019 14:57:47
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
146.662
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.67 USD
19.03.2019 16:18:57
20.03.2019 14:57:44
Bán
0.03
111.433
111.486
Lợi nhuận
-0.01 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1465805376
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2019 16:18:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
111.433
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2019 14:57:44
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
111.486
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.01 USD
19.03.2019 10:46:59
20.03.2019 14:57:41
Bán
0.05
111.264
111.486
Lợi nhuận
-0.10 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1465803000
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2019 10:46:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
111.264
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2019 14:57:41
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
111.486
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.10 USD
20.03.2019 02:56:51
20.03.2019 14:57:31
Bán
0.07
111.609
111.479
Lợi nhuận
0.08 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1465805347
Ngày và giờ mở cửa
20.03.2019 02:56:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
111.609
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2019 14:57:31
Khối lượng giao dịch
0.07
Ngoài
111.479
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
19.03.2019 15:23:35
20.03.2019 03:13:30
Mua
0.1
1.32675
1.33374
Lợi nhuận
0.52 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1465804972
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2019 15:23:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.32675
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2019 03:13:30
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.33374
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.52 USD
18.03.2019 08:40:20
18.03.2019 11:20:27
Bán
0.05
148.166
147.676
Lợi nhuận
0.22 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1465794948
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2019 08:40:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
148.166
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2019 11:20:27
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
147.676
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
11.03.2019 09:03:40
15.03.2019 19:34:27
Bán
0.3
1.13307
1.13548
Lợi nhuận
-0.72 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1465753141
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2019 09:03:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13307
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.03.2019 19:34:27
Khối lượng giao dịch
0.3
Ngoài
1.13548
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.72 USD
11.03.2019 10:01:05
15.03.2019 19:34:23
Bán
0.21
1.13408
1.13548
Lợi nhuận
-0.29 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1465753751
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2019 10:01:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13408
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.03.2019 19:34:23
Khối lượng giao dịch
0.21
Ngoài
1.13548
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.29 USD
11.03.2019 18:17:35
15.03.2019 19:34:11
Bán
0.1
1.01118
1.00287
Lợi nhuận
0.83 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1465758125
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2019 18:17:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.01118
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.03.2019 19:34:11
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.00287
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.83 USD
08.03.2019 04:38:18
15.03.2019 19:34:07
Bán
0.2
1.01085
1.00287
Lợi nhuận
1.59 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#1465743880
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2019 04:38:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.01085
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.03.2019 19:34:07
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.00287
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.59 USD
15.03.2019 13:30:22
15.03.2019 18:30:23
Bán
0.31
1.13601
1.13588
Lợi nhuận
0.04 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1465790041
Ngày và giờ mở cửa
15.03.2019 13:30:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13601
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.03.2019 18:30:23
Khối lượng giao dịch
0.31
Ngoài
1.13588
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
11.03.2019 15:51:55
14.03.2019 20:37:52
Bán
0.22
1.13494
1.13491
Lợi nhuận
0.01 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1465756769
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2019 15:51:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13494
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.03.2019 20:37:52
Khối lượng giao dịch
0.22
Ngoài
1.13491
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
11.03.2019 04:17:36
12.03.2019 02:53:36
Mua
0.01
1.90954
1.93564
Lợi nhuận
0.18 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1465752429
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2019 04:17:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.90954
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.03.2019 02:53:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.93564
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.18 USD
11.03.2019 15:51:07
11.03.2019 17:09:51
Bán
0.22
1.34035
1.34059
Lợi nhuận
-0.04 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#1465756756
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2019 15:51:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.34035
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.03.2019 17:09:51
Khối lượng giao dịch
0.22
Ngoài
1.34059
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.04 USD
08.03.2019 18:13:24
08.03.2019 18:33:17
Bán
0.3
0.70455
0.70515
Lợi nhuận
-0.18 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1465749627
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2019 18:13:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.70455
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2019 18:33:17
Khối lượng giao dịch
0.3
Ngoài
0.70515
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.18 USD
07.03.2019 15:59:09
08.03.2019 01:59:49
Mua
0.11
1285.46
1285.78
Lợi nhuận
0.04 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1465737875
Ngày và giờ mở cửa
07.03.2019 15:59:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1285.46
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.03.2019 01:59:49
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
1285.78
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
07.03.2019 10:35:40
07.03.2019 18:44:28
Bán
0.21
1.13601
1.13315
Lợi nhuận
0.59 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1465734842
Ngày và giờ mở cửa
07.03.2019 10:35:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13601
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.03.2019 18:44:28
Khối lượng giao dịch
0.21
Ngoài
1.13315
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.59 USD
07.03.2019 10:31:31
07.03.2019 18:44:23
Bán
0.21
1.13621
1.13315
Lợi nhuận
0.64 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1465734821
Ngày và giờ mở cửa
07.03.2019 10:31:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13621
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.03.2019 18:44:23
Khối lượng giao dịch
0.21
Ngoài
1.13315
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.64 USD