Chế độ demo
27.04.2021 09:30:26
27.04.2021 09:33:32
Mua
0.01
1.38923
1.38954
Lợi nhuận
0.21 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#159177279
Ngày và giờ mở cửa
27.04.2021 09:30:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.38923
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.04.2021 09:33:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.38954
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.21 USD
27.10.2020 09:19:35
09.11.2020 14:44:48
Mua
0.03
1.18215
1.18931
Lợi nhuận
21.18 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#150008694
Ngày và giờ mở cửa
27.10.2020 09:19:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18215
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
21.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.11.2020 14:44:48
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.18931
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
21.18 USD
28.10.2020 11:01:25
09.11.2020 14:44:45
Mua
0.03
1.1763
1.18929
Lợi nhuận
38.67 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#150159242
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2020 11:01:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.1763
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
38.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.11.2020 14:44:45
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.18929
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
38.67 USD
27.10.2020 08:14:47
09.11.2020 14:44:41
Mua
0.03
1.18348
1.18929
Lợi nhuận
17.13 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#150005230
Ngày và giờ mở cửa
27.10.2020 08:14:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18348
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
17.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.11.2020 14:44:41
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.18929
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
17.13 USD
30.10.2020 17:46:52
02.11.2020 00:05:33
Bán
0.03
1.16577
1.16526
Lợi nhuận
1.23 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#150565395
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2020 17:46:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.16577
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.11.2020 00:05:33
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.16526
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.23 USD
30.10.2020 17:46:49
02.11.2020 00:05:27
Bán
0.03
1.16578
1.1653499999999999
Lợi nhuận
0.99 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#150565347
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2020 17:46:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.16578
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.11.2020 00:05:27
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.1653499999999999
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.99 USD
30.10.2020 17:46:46
02.11.2020 00:05:23
Bán
0.03
1.16582
1.16534
Lợi nhuận
1.14 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#150565301
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2020 17:46:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.16582
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.11.2020 00:05:23
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.16534
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.14 USD
30.10.2020 08:03:00
30.10.2020 11:54:56
Bán
0.03
1.16787
1.16744
Lợi nhuận
0.99 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#150463914
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2020 08:03:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.16787
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 11:54:56
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.16744
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.99 USD
30.10.2020 08:03:04
30.10.2020 11:54:54
Bán
0.03
1.16788
1.16747
Lợi nhuận
0.93 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#150463958
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2020 08:03:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.16788
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 11:54:54
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.16747
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.93 USD
30.10.2020 08:02:56
30.10.2020 11:54:51
Bán
0.03
1.16783
1.16745
Lợi nhuận
0.84 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#150463871
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2020 08:02:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.16783
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 11:54:51
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.16745
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.84 USD
29.10.2020 16:00:54
30.10.2020 03:44:43
Bán
0.03
1.16926
1.16822
Lợi nhuận
2.82 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#150375040
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 16:00:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.16926
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 03:44:43
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.16822
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
2.82 USD
29.10.2020 16:01:27
30.10.2020 03:44:40
Bán
0.03
1.1695
1.16822
Lợi nhuận
3.54 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#150375204
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 16:01:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.1695
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 03:44:40
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.16822
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
3.54 USD
29.10.2020 16:00:24
30.10.2020 03:44:37
Bán
0.03
1.16907
1.16827
Lợi nhuận
2.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#150374892
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 16:00:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.16907
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 03:44:37
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.16827
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
2.10 USD
28.10.2020 05:23:20
28.10.2020 09:14:35
Bán
0.03
1.17788
1.1776
Lợi nhuận
0.54 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#150131725
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2020 05:23:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17788
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.10.2020 09:14:35
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.1776
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.54 USD
28.10.2020 05:23:16
28.10.2020 09:14:32
Bán
0.03
1.17787
1.17761
Lợi nhuận
0.48 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#150131692
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2020 05:23:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17787
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.10.2020 09:14:32
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.17761
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.48 USD
21.10.2020 09:54:15
22.10.2020 13:50:38
Mua
0.03
0.90462
0.90747
Lợi nhuận
9.12 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#149694298
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 09:54:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90462
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 13:50:38
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.90747
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
9.12 USD
20.10.2020 17:08:20
22.10.2020 13:50:34
Mua
0.03
0.9067
0.90746
Lợi nhuận
2.21 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#149626395
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 17:08:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.9067
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 13:50:34
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.90746
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
2.21 USD
20.10.2020 17:19:15
22.10.2020 13:50:31
Mua
0.03
0.90585
0.90746
Lợi nhuận
5.02 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#149626025
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 17:19:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90585
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 13:50:31
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.90746
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
5.02 USD
20.10.2020 16:18:49
22.10.2020 13:50:27
Mua
0.03
0.90779
0.90743
Lợi nhuận
-1.49 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#149625962
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 16:18:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90779
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 13:50:27
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.90743
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-1.49 USD
20.10.2020 02:45:25
20.10.2020 04:14:05
Mua
0.03
1.17701
1.17738
Lợi nhuận
0.81 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149536576
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 02:45:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17701
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.10.2020 04:14:05
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.17738
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.81 USD
19.10.2020 14:33:03
19.10.2020 22:00:25
Bán
0.03
1.17786
1.17661
Lợi nhuận
3.45 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149481187
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 14:33:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17786
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.10.2020 22:00:25
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.17661
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
3.45 USD
19.10.2020 13:58:34
19.10.2020 22:00:22
Bán
0.03
1.17661
1.17661
Lợi nhuận
-0.30 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149480737
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 13:58:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17661
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.10.2020 22:00:22
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.17661
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-0.30 USD
19.10.2020 11:53:03
19.10.2020 12:03:58
Bán
0.03
1.30018
1.29935
Lợi nhuận
2.19 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149473138
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 11:53:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30018
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.10.2020 12:03:58
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.29935
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
2.19 USD
15.10.2020 11:47:14
15.10.2020 13:04:52
Mua
0.03
0.70781
0.70836
Lợi nhuận
1.35 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#149243309
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2020 11:47:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.70781
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.10.2020 13:04:52
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.70836
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.35 USD
14.10.2020 17:50:09
15.10.2020 08:48:18
Mua
0.03
1.17686
1.17572
Lợi nhuận
-3.72 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149156772
Ngày và giờ mở cửa
14.10.2020 17:50:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17686
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.10.2020 08:48:18
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.17572
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-3.72 USD
14.10.2020 18:31:36
15.10.2020 07:54:24
Bán
0.03
1.17602
1.17518
Lợi nhuận
2.22 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149163346
Ngày và giờ mở cửa
14.10.2020 18:31:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17602
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.10.2020 07:54:24
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.17518
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
2.22 USD
13.10.2020 19:42:15
13.10.2020 20:59:14
Mua
0.03
1.17338
1.17372
Lợi nhuận
0.72 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#149068258
Ngày và giờ mở cửa
13.10.2020 19:42:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17338
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.10.2020 20:59:14
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.17372
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.72 USD
13.10.2020 14:30:23
13.10.2020 14:43:13
Mua
0.03
1.30377
1.3031
Lợi nhuận
-2.31 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149044444
Ngày và giờ mở cửa
13.10.2020 14:30:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.30377
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.10.2020 14:43:13
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.3031
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-2.31 USD
13.10.2020 14:30:26
13.10.2020 14:43:07
Mua
0.03
1.30377
1.30309
Lợi nhuận
-2.34 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149044477
Ngày và giờ mở cửa
13.10.2020 14:30:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.30377
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.10.2020 14:43:07
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.30309
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-2.34 USD
13.10.2020 12:33:50
13.10.2020 14:42:40
Mua
0.03
1.30506
1.30318
Lợi nhuận
-5.94 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149031024
Ngày và giờ mở cửa
13.10.2020 12:33:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.30506
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.10.2020 14:42:40
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.30318
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-5.94 USD
13.10.2020 12:19:27
13.10.2020 14:42:26
Mua
0.03
1.30606
1.30316
Lợi nhuận
-9.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149029177
Ngày và giờ mở cửa
13.10.2020 12:19:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.30606
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.10.2020 14:42:26
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.30316
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-9.00 USD
13.10.2020 14:22:25
13.10.2020 14:31:18
Bán
0.03
1.30242
1.30342
Lợi nhuận
-3.30 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149043343
Ngày và giờ mở cửa
13.10.2020 14:22:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30242
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.10.2020 14:31:18
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.30342
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-3.30 USD
13.10.2020 14:22:21
13.10.2020 14:31:15
Bán
0.03
1.30245
1.3034
Lợi nhuận
-3.15 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#149043305
Ngày và giờ mở cửa
13.10.2020 14:22:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30245
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.10.2020 14:31:15
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.3034
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-3.15 USD
12.10.2020 16:01:41
12.10.2020 17:51:40
Mua
0.03
1.30394
1.3065
Lợi nhuận
7.38 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#148954442
Ngày và giờ mở cửa
12.10.2020 16:01:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.30394
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.10.2020 17:51:40
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.3065
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
7.38 USD
09.10.2020 20:15:24
09.10.2020 20:24:41
Bán
0.03
1.3033
1.30289
Lợi nhuận
0.93 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#148886936
Ngày và giờ mở cửa
09.10.2020 20:15:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.3033
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.10.2020 20:24:41
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.30289
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.93 USD
09.10.2020 19:39:26
09.10.2020 19:43:01
Bán
0.03
1.30269
1.30208
Lợi nhuận
1.53 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#148886036
Ngày và giờ mở cửa
09.10.2020 19:39:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30269
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.10.2020 19:43:01
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.30208
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.53 USD
09.10.2020 18:50:01
09.10.2020 19:01:15
Mua
0.03
1.31171
1.31218
Lợi nhuận
0.77 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#148884334
Ngày và giờ mở cửa
09.10.2020 18:50:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.31171
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.10.2020 19:01:15
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.31218
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.77 USD
09.10.2020 18:37:14
09.10.2020 18:41:18
Bán
0.03
1.30132
1.30091
Lợi nhuận
0.93 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#148883851
Ngày và giờ mở cửa
09.10.2020 18:37:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.30132
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.10.2020 18:41:18
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.30091
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.93 USD
09.10.2020 15:47:55
09.10.2020 16:55:03
Mua
0.03
1.31426
1.31556
Lợi nhuận
2.66 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#148874871
Ngày và giờ mở cửa
09.10.2020 15:47:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.31426
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.10.2020 16:55:03
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.31556
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
2.66 USD
09.10.2020 15:43:12
09.10.2020 16:55:00
Mua
0.03
1.31532
1.31561
Lợi nhuận
0.36 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#148874559
Ngày và giờ mở cửa
09.10.2020 15:43:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.31532
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.10.2020 16:55:00
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.31561
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.36 USD
09.10.2020 10:33:36
09.10.2020 10:43:16
Mua
0.03
1.31715
1.3176
Lợi nhuận
0.72 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#148841327
Ngày và giờ mở cửa
09.10.2020 10:33:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.31715
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.10.2020 10:43:16
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.3176
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.72 USD
08.10.2020 10:03:54
09.10.2020 05:44:46
Mua
0.03
1.17725
1.1777
Lợi nhuận
1.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#148749119
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2020 10:03:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17725
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.10.2020 05:44:46
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.1777
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.05 USD
08.10.2020 09:31:15
09.10.2020 05:44:43
Mua
0.03
1.17758
1.1777
Lợi nhuận
0.06 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#148746836
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2020 09:31:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17758
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.10.2020 05:44:43
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.1777
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
08.10.2020 11:04:59
08.10.2020 16:58:46
Bán
0.03
1.17587
1.17442
Lợi nhuận
4.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#148752065
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2020 11:04:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17587
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2020 16:58:46
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.17442
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
4.05 USD
08.10.2020 11:04:55
08.10.2020 16:58:42
Bán
0.03
1.17587
1.17442
Lợi nhuận
4.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#148752035
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2020 11:04:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17587
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2020 16:58:42
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.17442
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
4.05 USD
08.10.2020 10:29:15
08.10.2020 10:45:06
Bán
0.03
1.17689
1.17653
Lợi nhuận
0.78 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#148750396
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2020 10:29:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17689
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2020 10:45:06
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.17653
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.78 USD
08.10.2020 10:29:08
08.10.2020 10:45:03
Bán
0.03
1.17686
1.17656
Lợi nhuận
0.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#148750354
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2020 10:29:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17686
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2020 10:45:03
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.17656
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
07.10.2020 18:15:14
07.10.2020 18:21:09
Mua
0.03
1.29056
1.29073
Lợi nhuận
0.21 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#148709244
Ngày và giờ mở cửa
07.10.2020 18:15:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.29056
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.10.2020 18:21:09
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.29073
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.21 USD
07.10.2020 18:19:04
07.10.2020 18:21:06
Mua
0.03
1.28996
1.29075
Lợi nhuận
2.07 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#148709416
Ngày và giờ mở cửa
07.10.2020 18:19:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.28996
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.10.2020 18:21:06
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.29075
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
2.07 USD
06.10.2020 11:10:33
07.10.2020 07:50:20
Mua
0.03
105.598
105.731
Lợi nhuận
3.47 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#148582920
Ngày và giờ mở cửa
06.10.2020 11:10:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
105.598
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.10.2020 07:50:20
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
105.731
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
3.47 USD