Chế độ demo
18.03.2020 15:47:48
18.03.2020 15:50:44
Mua
0.05
1.17714
1.17775
Lợi nhuận
5.15 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#129339170
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 15:47:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17714
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 15:50:44
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.17775
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
5.15 USD
18.03.2020 15:21:32
18.03.2020 15:33:56
Bán
0.05
1.44455
1.44212
Lợi nhuận
10.18 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#129333865
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 15:21:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.44455
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 15:33:56
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.44212
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
10.18 USD
17.03.2020 18:41:53
17.03.2020 20:38:26
Bán
0.05
1.42158
1.41975
Lợi nhuận
5.94 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#129198865
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2020 18:41:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.42158
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.03.2020 20:38:26
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.41975
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
5.94 USD
12.03.2020 18:14:54
12.03.2020 18:15:50
Mua
0.05
1.24949
1.25034
Lợi nhuận
3.75 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#128858395
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 18:14:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.24949
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.03.2020 18:15:50
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.25034
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
3.75 USD
12.03.2020 17:41:37
12.03.2020 18:10:27
Mua
0.05
0.62802
0.62875
Lợi nhuận
3.15 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#128852846
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 17:41:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.62802
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.03.2020 18:10:27
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.62875
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
3.15 USD
03.03.2020 17:19:59
03.03.2020 17:21:50
Bán
0.05
1.12087
1.12036
Lợi nhuận
2.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#127868260
Ngày và giờ mở cửa
03.03.2020 17:19:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12087
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.03.2020 17:21:50
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.12036
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
2.05 USD
02.03.2020 15:40:50
02.03.2020 15:41:13
Bán
0.05
1.11608
1.11554
Lợi nhuận
2.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#127708978
Ngày và giờ mở cửa
02.03.2020 15:40:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11608
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.03.2020 15:41:13
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.11554
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
2.20 USD
28.02.2020 10:54:13
28.02.2020 16:37:22
Bán
0.05
1.10285
1.09628
Lợi nhuận
32.35 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#127438659
Ngày và giờ mở cửa
28.02.2020 10:54:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10285
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
32.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2020 16:37:22
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.09628
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
32.35 USD
27.02.2020 17:12:05
28.02.2020 16:37:19
Bán
0.05
1.09944
1.09627
Lợi nhuận
15.35 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#127438630
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2020 17:12:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09944
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2020 16:37:19
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.09627
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
15.35 USD
27.02.2020 14:47:47
28.02.2020 16:37:15
Bán
0.05
1.09656
1.09622
Lợi nhuận
1.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#127470008
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2020 14:47:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09656
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2020 16:37:15
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.09622
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.20 USD
27.02.2020 14:33:33
28.02.2020 16:37:09
Bán
0.05
1.09555
1.09616
Lợi nhuận
-3.55 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#127438455
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2020 14:33:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09555
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2020 16:37:09
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.09616
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-3.55 USD
19.02.2020 18:26:11
24.02.2020 17:29:54
Bán
0.05
111.151
110.558
Lợi nhuận
26.32 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#126709711
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 18:26:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
111.151
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
26.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2020 17:29:54
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
110.558
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
26.32 USD
19.02.2020 15:48:05
24.02.2020 17:29:52
Bán
0.05
110.783
110.549
Lợi nhuận
10.08 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#126691698
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 15:48:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.783
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2020 17:29:52
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
110.549
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
10.08 USD
19.02.2020 13:25:59
24.02.2020 17:29:51
Bán
0.05
110.387
110.544
Lợi nhuận
-7.60 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#126670445
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 13:25:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.387
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2020 17:29:51
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
110.544
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-7.60 USD
19.02.2020 15:19:57
24.02.2020 17:29:49
Bán
0.05
110.557
110.542
Lợi nhuận
0.18 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#126661963
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 15:19:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.557
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2020 17:29:49
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
110.542
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
0.18 USD
19.02.2020 12:33:34
24.02.2020 17:29:48
Bán
0.05
110.345
110.546
Lợi nhuận
-9.59 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#126661896
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 12:33:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.345
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2020 17:29:48
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
110.546
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-9.59 USD
18.02.2020 16:13:47
18.02.2020 16:34:11
Mua
0.05
1.0791
1.0796
Lợi nhuận
2.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#126577745
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 16:13:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.0791
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.02.2020 16:34:11
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.0796
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
2.00 USD
18.02.2020 15:39:42
18.02.2020 15:42:29
Mua
0.05
1.07969
1.08009
Lợi nhuận
1.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#126576509
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 15:39:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.07969
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.02.2020 15:42:29
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.08009
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.50 USD
13.02.2020 17:29:20
13.02.2020 17:44:23
Mua
0.05
1.06107
1.06144
Lợi nhuận
0.89 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#126326112
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 17:29:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06107
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2020 17:44:23
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.06144
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.89 USD
03.02.2020 12:01:15
07.02.2020 16:07:50
Mua
0.05
1.30665
1.2926
Lợi nhuận
-70.75 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#125500955
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2020 12:01:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30665
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-70.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.02.2020 16:07:50
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.2926
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-70.75 USD
03.02.2020 11:59:43
07.02.2020 16:07:47
Mua
0.05
1.30806
1.29258
Lợi nhuận
-77.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#125500395
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2020 11:59:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30806
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-77.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.02.2020 16:07:47
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.29258
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-77.90 USD
31.01.2020 19:35:02
31.01.2020 20:21:19
Bán
0.05
1.31932
1.31897
Lợi nhuận
1.25 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#125436182
Ngày và giờ mở cửa
31.01.2020 19:35:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31932
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.01.2020 20:21:19
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.31897
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.25 USD
31.01.2020 18:34:48
31.01.2020 18:42:51
Mua
0.05
0.96347
0.96374
Lợi nhuận
0.90 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#125433702
Ngày và giờ mở cửa
31.01.2020 18:34:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.96347
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.01.2020 18:42:51
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.96374
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
31.01.2020 18:23:31
31.01.2020 18:30:18
Bán
0.05
1.31945
1.31901
Lợi nhuận
1.70 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#125433108
Ngày và giờ mở cửa
31.01.2020 18:23:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31945
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.01.2020 18:30:18
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.31901
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.70 USD
31.01.2020 16:51:09
31.01.2020 17:09:54
Bán
0.05
1.10652
1.10593
Lợi nhuận
2.45 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#125427483
Ngày và giờ mở cửa
31.01.2020 16:51:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10652
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.01.2020 17:09:54
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.10593
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
2.45 USD
31.01.2020 16:42:06
31.01.2020 17:09:51
Bán
0.05
1.10607
1.10604
Lợi nhuận
-0.35 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#125426930
Ngày và giờ mở cửa
31.01.2020 16:42:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10607
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.01.2020 17:09:51
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.10604
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-0.35 USD
31.01.2020 11:22:55
31.01.2020 14:36:30
Mua
0.05
0.6692
0.66997
Lợi nhuận
3.35 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#125401044
Ngày và giờ mở cửa
31.01.2020 11:22:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6692
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.01.2020 14:36:30
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.66997
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
3.35 USD
31.01.2020 10:49:55
31.01.2020 14:36:27
Mua
0.05
0.66991
0.66996
Lợi nhuận
-0.25 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#125399047
Ngày và giờ mở cửa
31.01.2020 10:49:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66991
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.01.2020 14:36:27
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.66996
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-0.25 USD
30.01.2020 17:38:08
30.01.2020 18:12:22
Mua
0.05
0.67031
0.67054
Lợi nhuận
0.65 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#125366161
Ngày và giờ mở cửa
30.01.2020 17:38:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67031
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.01.2020 18:12:22
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.67054
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
0.65 USD
04.12.2019 15:57:35
30.01.2020 16:24:43
Bán
0.05
0.65361
0.64905
Lợi nhuận
22.30 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#121555867
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 15:57:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65361
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
22.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.01.2020 16:24:43
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.64905
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
22.30 USD
02.12.2019 18:50:50
30.01.2020 16:24:41
Bán
0.05
0.65107
0.64905
Lợi nhuận
9.60 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#121324220
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 18:50:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65107
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.01.2020 16:24:41
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.64905
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
9.60 USD
02.12.2019 17:07:09
30.01.2020 16:24:38
Bán
0.05
0.64934
0.64903
Lợi nhuận
1.05 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#121306391
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 17:07:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.64934
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.01.2020 16:24:38
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.64903
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.05 USD
02.12.2019 15:55:47
30.01.2020 16:24:29
Bán
0.05
0.64803
0.64904
Lợi nhuận
-5.55 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#121295497
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 15:55:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.64803
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.01.2020 16:24:29
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.64904
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-5.55 USD
02.12.2019 14:28:14
30.01.2020 16:24:27
Bán
0.05
0.64746
0.64904
Lợi nhuận
-8.40 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#121284530
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 14:28:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.64746
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.01.2020 16:24:27
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.64904
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-8.40 USD
07.01.2020 02:34:04
22.01.2020 10:05:46
Sao chép
-2.02%
-31.23%
Lợi nhuận
-19.92 USD
GeejayFighter
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 02:34:04
Điểm vào
-2.02%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
22.01.2020 10:05:46
Ngoài
-31.23%
Lợi nhuận
-19.92 USD
06.01.2020 17:26:53
06.01.2020 17:28:46
Sao chép
0%
0%
Lợi nhuận
0.00 USD
GeejayFighter
Ngày và giờ mở cửa
06.01.2020 17:26:53
Điểm vào
0%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
06.01.2020 17:28:46
Ngoài
0%
Lợi nhuận
0.00 USD
06.01.2020 17:24:06
06.01.2020 17:25:25
Sao chép
0%
0%
Lợi nhuận
0.00 USD
GeejayFighter
Ngày và giờ mở cửa
06.01.2020 17:24:06
Điểm vào
0%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
06.01.2020 17:25:25
Ngoài
0%
Lợi nhuận
0.00 USD
04.12.2019 11:28:04
04.12.2019 11:29:50
Mua
0.05
0.84844
0.84889
Lợi nhuận
1.94 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#121527113
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 11:28:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.84844
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2019 11:29:50
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.84889
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
1.94 USD
02.12.2019 14:16:15
02.12.2019 16:07:39
Mua
0.05
1.04801
1.04852
Lợi nhuận
0.65 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#121282590
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 14:16:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.04801
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 16:07:39
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.04852
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.65 USD
29.11.2019 15:57:33
29.11.2019 17:17:53
Bán
0.05
1.0019
1.00055
Lợi nhuận
6.25 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#121179609
Ngày và giờ mở cửa
29.11.2019 15:57:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0019
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.11.2019 17:17:53
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.00055
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
6.25 USD
29.11.2019 15:02:29
29.11.2019 17:17:51
Bán
0.05
1.00095
1.00057
Lợi nhuận
1.40 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#121179582
Ngày và giờ mở cửa
29.11.2019 15:02:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.00095
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.11.2019 17:17:51
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.00057
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
29.11.2019 14:25:22
29.11.2019 17:17:47
Bán
0.05
1.00042
1.00055
Lợi nhuận
-1.15 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#121180510
Ngày và giờ mở cửa
29.11.2019 14:25:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.00042
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.11.2019 17:17:47
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.00055
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-1.15 USD
29.11.2019 15:13:17
29.11.2019 16:02:07
Mua
0.05
1.09828
1.09935
Lợi nhuận
4.85 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#121188901
Ngày và giờ mở cửa
29.11.2019 15:13:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09828
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.11.2019 16:02:07
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.09935
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
4.85 USD
29.11.2019 15:08:01
29.11.2019 16:02:03
Mua
0.05
1.09876
1.09935
Lợi nhuận
2.45 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#121187747
Ngày và giờ mở cửa
29.11.2019 15:08:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09876
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.11.2019 16:02:03
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.09935
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
2.45 USD
29.11.2019 14:53:16
29.11.2019 16:02:00
Mua
0.05
1.09952
1.09935
Lợi nhuận
-1.35 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#121183338
Ngày và giờ mở cửa
29.11.2019 14:53:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09952
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.11.2019 16:02:00
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.09935
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-1.35 USD
29.11.2019 14:01:46
29.11.2019 14:08:35
Bán
0.05
1.00046
1.00012
Lợi nhuận
1.20 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#121178859
Ngày và giờ mở cửa
29.11.2019 14:01:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.00046
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.11.2019 14:08:35
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.00012
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.20 USD
28.11.2019 13:39:55
28.11.2019 13:44:46
Mua
0.05
1.1002
1.1005
Lợi nhuận
1.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#121075149
Ngày và giờ mở cửa
28.11.2019 13:39:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1002
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.11.2019 13:44:46
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.1005
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.00 USD
28.11.2019 08:27:10
28.11.2019 13:15:12
Bán
0.05
1.91305
1.9097
Lợi nhuận
10.34 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#121057858
Ngày và giờ mở cửa
28.11.2019 08:27:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.91305
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.11.2019 13:15:12
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.9097
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
10.34 USD
28.11.2019 06:37:58
28.11.2019 13:15:09
Bán
0.05
1.91128
1.90963
Lợi nhuận
4.59 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#121053185
Ngày và giờ mở cửa
28.11.2019 06:37:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.91128
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.11.2019 13:15:09
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.90963
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.59 USD
27.11.2019 21:35:27
27.11.2019 23:01:54
Bán
0.05
141.43
141.362
Lợi nhuận
2.10 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#121029370
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2019 21:35:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
141.43
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2019 23:01:54
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
141.362
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.10 USD