Chế độ demo
06.01.2020 17:26:53
06.01.2020 17:28:46
Sao chép
0%
0%
Lợi nhuận
0.00 USD
GeejayFighter
Ngày và giờ mở cửa
06.01.2020 17:26:53
Điểm vào
0%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
06.01.2020 17:28:46
Ngoài
0%
Lợi nhuận
0.00 USD
06.01.2020 17:24:06
06.01.2020 17:25:25
Sao chép
0%
0%
Lợi nhuận
0.00 USD
GeejayFighter
Ngày và giờ mở cửa
06.01.2020 17:24:06
Điểm vào
0%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
06.01.2020 17:25:25
Ngoài
0%
Lợi nhuận
0.00 USD
04.12.2019 11:28:04
04.12.2019 11:29:50
Mua
0.05
0.84844
0.84889
Lợi nhuận
1.94 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#121527113
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 11:28:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.84844
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2019 11:29:50
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.84889
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
1.94 USD
02.12.2019 14:16:15
02.12.2019 16:07:39
Mua
0.05
1.04801
1.04852
Lợi nhuận
0.65 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#121282590
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 14:16:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.04801
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 16:07:39
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.04852
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.65 USD
29.11.2019 15:57:33
29.11.2019 17:17:53
Bán
0.05
1.0019
1.00055
Lợi nhuận
6.25 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#121179609
Ngày và giờ mở cửa
29.11.2019 15:57:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0019
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.11.2019 17:17:53
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.00055
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
6.25 USD
29.11.2019 15:02:29
29.11.2019 17:17:51
Bán
0.05
1.00095
1.00057
Lợi nhuận
1.40 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#121179582
Ngày và giờ mở cửa
29.11.2019 15:02:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.00095
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.11.2019 17:17:51
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.00057
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
29.11.2019 14:25:22
29.11.2019 17:17:47
Bán
0.05
1.00042
1.00055
Lợi nhuận
-1.15 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#121180510
Ngày và giờ mở cửa
29.11.2019 14:25:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.00042
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.11.2019 17:17:47
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.00055
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-1.15 USD
29.11.2019 15:13:17
29.11.2019 16:02:07
Mua
0.05
1.09828
1.09935
Lợi nhuận
4.85 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#121188901
Ngày và giờ mở cửa
29.11.2019 15:13:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09828
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.11.2019 16:02:07
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.09935
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
4.85 USD
29.11.2019 15:08:01
29.11.2019 16:02:03
Mua
0.05
1.09876
1.09935
Lợi nhuận
2.45 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#121187747
Ngày và giờ mở cửa
29.11.2019 15:08:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09876
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.11.2019 16:02:03
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.09935
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
2.45 USD
29.11.2019 14:53:16
29.11.2019 16:02:00
Mua
0.05
1.09952
1.09935
Lợi nhuận
-1.35 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#121183338
Ngày và giờ mở cửa
29.11.2019 14:53:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09952
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.11.2019 16:02:00
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.09935
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-1.35 USD
29.11.2019 14:01:46
29.11.2019 14:08:35
Bán
0.05
1.00046
1.00012
Lợi nhuận
1.20 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#121178859
Ngày và giờ mở cửa
29.11.2019 14:01:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.00046
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.11.2019 14:08:35
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.00012
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.20 USD
28.11.2019 13:39:55
28.11.2019 13:44:46
Mua
0.05
1.1002
1.1005
Lợi nhuận
1.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#121075149
Ngày và giờ mở cửa
28.11.2019 13:39:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1002
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.11.2019 13:44:46
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.1005
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.00 USD
28.11.2019 08:27:10
28.11.2019 13:15:12
Bán
0.05
1.91305
1.9097
Lợi nhuận
10.34 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#121057858
Ngày và giờ mở cửa
28.11.2019 08:27:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.91305
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.11.2019 13:15:12
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.9097
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
10.34 USD
28.11.2019 06:37:58
28.11.2019 13:15:09
Bán
0.05
1.91128
1.90963
Lợi nhuận
4.59 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#121053185
Ngày và giờ mở cửa
28.11.2019 06:37:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.91128
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.11.2019 13:15:09
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.90963
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.59 USD
27.11.2019 21:35:27
27.11.2019 23:01:54
Bán
0.05
141.43
141.362
Lợi nhuận
2.10 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#121029370
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2019 21:35:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
141.43
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2019 23:01:54
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
141.362
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.10 USD
27.11.2019 20:50:52
27.11.2019 21:02:28
Bán
0.05
141.354
141.265
Lợi nhuận
3.07 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#121026768
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2019 20:50:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
141.354
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2019 21:02:28
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
141.265
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
3.07 USD
27.11.2019 18:44:51
27.11.2019 19:02:13
Bán
0.05
0.99979
0.99949
Lợi nhuận
1.00 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#121014613
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2019 18:44:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99979
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2019 19:02:13
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.99949
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.00 USD
27.11.2019 16:24:45
27.11.2019 17:01:27
Mua
0.05
1.09965
1.09994
Lợi nhuận
0.95 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#120993760
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2019 16:24:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09965
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2019 17:01:27
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.09994
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
0.95 USD
27.11.2019 16:47:26
27.11.2019 17:01:27
Mua
0.05
1.09925
1.09994
Lợi nhuận
2.95 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#120996842
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2019 16:47:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09925
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2019 17:01:27
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.09994
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
2.95 USD
27.11.2019 13:03:42
27.11.2019 13:14:18
Mua
0.05
0.854
0.85442
Lợi nhuận
1.70 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#120973708
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2019 13:03:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.854
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2019 13:14:18
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.85442
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
1.70 USD
25.11.2019 17:04:29
26.11.2019 12:17:38
Bán
0.05
140.399
140.073
Lợi nhuận
13.96 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#120633001
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2019 17:04:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.399
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.11.2019 12:17:38
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
140.073
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
13.96 USD
25.11.2019 11:05:54
26.11.2019 12:17:36
Bán
0.05
140.245
140.078
Lợi nhuận
6.67 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#120631935
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2019 11:05:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.245
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.11.2019 12:17:36
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
140.078
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
6.67 USD
25.11.2019 10:12:50
26.11.2019 12:17:33
Bán
0.05
140.152
140.074
Lợi nhuận
2.58 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#120630788
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2019 10:12:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.152
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.11.2019 12:17:33
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
140.074
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.58 USD
22.11.2019 19:54:31
22.11.2019 23:30:57
Bán
0.05
0.9976
0.99704
Lợi nhuận
2.31 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#120572187
Ngày và giờ mở cửa
22.11.2019 19:54:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.9976
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.11.2019 23:30:57
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.99704
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
2.31 USD
22.11.2019 19:36:06
22.11.2019 23:30:53
Bán
0.05
0.9971
0.99703
Lợi nhuận
-0.15 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#120572164
Ngày và giờ mở cửa
22.11.2019 19:36:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.9971
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.11.2019 23:30:53
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.99703
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-0.15 USD
22.11.2019 18:52:44
22.11.2019 19:09:30
Bán
0.05
0.99668
0.99665
Lợi nhuận
-0.35 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#120570395
Ngày và giờ mở cửa
22.11.2019 18:52:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99668
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.11.2019 19:09:30
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.99665
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-0.35 USD
22.11.2019 18:58:47
22.11.2019 19:08:45
Bán
0.05
0.99691
0.99665
Lợi nhuận
0.80 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#120571004
Ngày và giờ mở cửa
22.11.2019 18:58:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99691
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.11.2019 19:08:45
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.99665
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
22.11.2019 16:47:32
22.11.2019 17:04:16
Bán
0.05
0.99586
0.99543
Lợi nhuận
1.66 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#120559970
Ngày và giờ mở cửa
22.11.2019 16:47:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99586
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.11.2019 17:04:16
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.99543
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.66 USD
22.11.2019 08:57:36
22.11.2019 09:28:46
Bán
0.05
1.63149
1.63065
Lợi nhuận
1.85 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#120506417
Ngày và giờ mở cửa
22.11.2019 08:57:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.63149
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.11.2019 09:28:46
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.63065
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
1.85 USD
05.11.2019 16:14:16
21.11.2019 14:55:05
Mua
0.05
1.1092
1.10923
Lợi nhuận
-0.35 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119197206
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2019 16:14:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1092
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.11.2019 14:55:05
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.10923
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-0.35 USD
05.11.2019 17:00:05
21.11.2019 14:55:04
Mua
0.05
1.10845
1.10923
Lợi nhuận
3.40 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119197235
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2019 17:00:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10845
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.11.2019 14:55:04
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.10923
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
3.40 USD
05.11.2019 17:01:17
21.11.2019 14:55:02
Mua
0.05
1.10775
1.10925
Lợi nhuận
7.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119197280
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2019 17:01:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10775
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.11.2019 14:55:02
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.10925
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
7.00 USD
07.11.2019 12:26:17
08.11.2019 18:23:25
Bán
0.05
109.157
109.088
Lợi nhuận
2.66 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119405598
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 12:26:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.157
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.11.2019 18:23:25
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
109.088
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
2.66 USD
07.11.2019 12:22:18
08.11.2019 18:23:21
Bán
0.05
109.114
109.083
Lợi nhuận
0.92 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119405042
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 12:22:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.114
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.11.2019 18:23:21
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
109.083
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
0.92 USD
07.11.2019 17:51:23
07.11.2019 18:05:08
Bán
0.05
109.347
109.303
Lợi nhuận
1.51 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119407421
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 17:51:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.347
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:05:08
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
109.303
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.51 USD
07.11.2019 12:11:19
07.11.2019 12:14:01
Bán
0.05
140.461
140.397
Lợi nhuận
1.93 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#119403764
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 12:11:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.461
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 12:14:01
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
140.397
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
1.93 USD
05.11.2019 10:11:11
07.11.2019 05:09:11
Bán
0.05
108.872
108.667
Lợi nhuận
8.93 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119087843
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2019 10:11:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.872
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 05:09:11
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
108.667
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
8.93 USD
05.11.2019 01:34:10
07.11.2019 05:09:11
Bán
0.05
108.714
108.667
Lợi nhuận
1.66 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119087709
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2019 01:34:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.714
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 05:09:11
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
108.667
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.66 USD
05.11.2019 17:02:48
07.11.2019 05:09:11
Bán
0.05
109.06
108.667
Lợi nhuận
17.58 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119087814
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2019 17:02:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.06
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 05:09:11
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
108.667
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
17.58 USD
05.11.2019 05:31:48
07.11.2019 05:09:11
Bán
0.05
108.783
108.667
Lợi nhuận
4.84 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119142831
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2019 05:31:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.783
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 05:09:11
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
108.667
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
4.84 USD
05.11.2019 17:00:26
07.11.2019 05:09:11
Bán
0.05
108.96
108.667
Lợi nhuận
12.98 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#119087765
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2019 17:00:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.96
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 05:09:11
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
108.667
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
12.98 USD
04.11.2019 12:25:38
04.11.2019 13:13:02
Bán
0.05
1.10335
1.10285
Lợi nhuận
1.53 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#119057454
Ngày và giờ mở cửa
04.11.2019 12:25:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10335
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.11.2019 13:13:02
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.10285
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
1.53 USD
04.11.2019 12:00:03
04.11.2019 13:12:59
Bán
0.05
1.10296
1.10287
Lợi nhuận
-0.55 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#119057456
Ngày và giờ mở cửa
04.11.2019 12:00:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10296
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.11.2019 13:12:59
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.10287
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-0.55 USD
04.11.2019 11:57:33
04.11.2019 12:09:52
Bán
0.05
1.10298
1.10265
Lợi nhuận
0.67 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#119057263
Ngày và giờ mở cửa
04.11.2019 11:57:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10298
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.11.2019 12:09:52
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.10265
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.67 USD
31.10.2019 18:58:27
01.11.2019 11:34:17
Mua
0.05
108.013
108.032
Lợi nhuận
0.38 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#118892514
Ngày và giờ mở cửa
31.10.2019 18:58:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.013
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.11.2019 11:34:17
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
108.032
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
0.38 USD
30.10.2019 20:18:59
30.10.2019 20:46:11
Bán
0.05
1.31938
1.31877
Lợi nhuận
1.81 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#118769092
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2019 20:18:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31938
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2019 20:46:11
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.31877
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.81 USD
30.10.2019 16:42:58
30.10.2019 16:47:29
Bán
0.05
1.31636
1.31592
Lợi nhuận
1.17 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#118744768
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2019 16:42:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31636
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2019 16:47:29
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.31592
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.17 USD
30.10.2019 10:34:08
30.10.2019 13:05:44
Mua
0.05
0.99194
0.99225
Lợi nhuận
1.06 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#118708404
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2019 10:34:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.99194
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2019 13:05:44
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.99225
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.06 USD
30.10.2019 09:48:37
30.10.2019 10:05:48
Bán
0.05
1.11212
1.11168
Lợi nhuận
1.70 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#118700320
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2019 09:48:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11212
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2019 10:05:48
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.11168
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.70 USD
30.10.2019 09:41:38
30.10.2019 10:05:44
Bán
0.05
1.11186
1.11167
Lợi nhuận
0.45 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#118699212
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2019 09:41:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11186
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2019 10:05:44
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.11167
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
0.45 USD