Chế độ demo
17.10.2019 12:39:15
17.10.2019 12:40:39
Bán
0.05
1.11364
1.11288
Lợi nhuận
3.30 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#117208448
Ngày và giờ mở cửa
17.10.2019 12:39:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11364
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.10.2019 12:40:39
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.11288
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
3.30 USD
16.10.2019 19:45:31
16.10.2019 20:16:40
Bán
0.05
1.10855
1.10785
Lợi nhuận
3.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#117091880
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2019 19:45:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10855
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2019 20:16:40
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.10785
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
3.00 USD
16.10.2019 19:20:27
16.10.2019 20:16:35
Bán
0.05
1.10766
1.10786
Lợi nhuận
-1.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#117091727
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2019 19:20:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10766
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2019 20:16:35
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.10786
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-1.50 USD
16.10.2019 16:42:14
16.10.2019 17:15:09
Bán
0.05
1.76947
1.76657
Lợi nhuận
8.07 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#117060158
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2019 16:42:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.76947
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2019 17:15:09
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.76657
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
8.07 USD
16.10.2019 15:45:53
16.10.2019 17:14:58
Bán
0.05
1.7662
1.76662
Lợi nhuận
-2.31 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#117049268
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2019 15:45:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.7662
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2019 17:14:58
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.76662
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-2.31 USD
16.10.2019 15:24:04
16.10.2019 15:35:30
Bán
0.05
2.05204
2.04461
Lợi nhuận
22.23 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#117042960
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2019 15:24:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.05204
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
23.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2019 15:35:30
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
2.04461
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
22.23 USD
16.10.2019 14:24:41
16.10.2019 14:35:42
Mua
0.05
0.6246
0.62509
Lợi nhuận
1.95 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#117032347
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2019 14:24:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6246
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2019 14:35:42
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.62509
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.95 USD
11.10.2019 11:39:59
11.10.2019 11:44:56
Bán
0.05
1.24806
1.24219
Lợi nhuận
28.85 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#116555200
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 11:39:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24806
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
29.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 11:44:56
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.24219
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
28.85 USD
11.10.2019 11:37:04
11.10.2019 11:44:50
Bán
0.05
1.24613
1.24275
Lợi nhuận
16.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#116554660
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 11:37:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24613
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 11:44:50
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.24275
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
16.40 USD
11.10.2019 11:01:40
11.10.2019 11:18:25
Bán
0.05
1.24662
1.24565
Lợi nhuận
4.35 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#116550902
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 11:01:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24662
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 11:18:25
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.24565
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
4.35 USD
11.10.2019 10:49:53
11.10.2019 10:54:13
Bán
0.05
1.24637
1.24547
Lợi nhuận
4.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#116549687
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 10:49:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24637
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 10:54:13
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.24547
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
4.00 USD
11.10.2019 10:31:07
11.10.2019 10:44:13
Bán
0.05
1.24604
1.24503
Lợi nhuận
4.55 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#116547722
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 10:31:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24604
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 10:44:13
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.24503
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
4.55 USD
10.10.2019 20:44:10
10.10.2019 21:25:57
Bán
0.05
133.975
133.976
Lợi nhuận
-1.04 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#116463489
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 20:44:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
133.975
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 21:25:57
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
133.976
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-1.04 USD
10.10.2019 20:51:47
10.10.2019 21:25:53
Bán
0.05
1.2441
1.24162
Lợi nhuận
11.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#116462797
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 20:51:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2441
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 21:25:53
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.24162
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
11.90 USD
10.10.2019 20:40:13
10.10.2019 21:25:49
Bán
0.05
1.24209
1.24179
Lợi nhuận
1.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#116462710
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 20:40:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24209
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 21:25:49
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.24179
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.00 USD
10.10.2019 20:56:10
10.10.2019 21:07:34
Bán
0.05
134.3
134.226
Lợi nhuận
2.43 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#116463638
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 20:56:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
134.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 21:07:34
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
134.226
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.43 USD
10.10.2019 21:01:05
10.10.2019 21:07:31
Bán
0.05
1.246
1.24462
Lợi nhuận
6.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#116462868
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 21:01:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.246
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 21:07:31
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.24462
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
6.40 USD
10.10.2019 19:20:38
10.10.2019 19:22:40
Bán
0.05
1.239
1.23817
Lợi nhuận
3.65 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#116446324
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 19:20:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.239
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 19:22:40
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.23817
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
3.65 USD
10.10.2019 17:21:09
10.10.2019 18:08:28
Bán
0.05
118.874
118.823
Lợi nhuận
1.36 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#116416516
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 17:21:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
118.874
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 18:08:28
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
118.823
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
1.36 USD
10.10.2019 16:59:22
10.10.2019 17:03:29
Bán
0.05
118.838
118.804
Lợi nhuận
0.58 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#116414562
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 16:59:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
118.838
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 17:03:29
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
118.804
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.58 USD
10.10.2019 12:41:19
10.10.2019 16:39:57
Bán
0.05
1.10252
1.10167
Lợi nhuận
3.75 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#116383859
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 12:41:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10252
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 16:39:57
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.10167
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
3.75 USD
10.10.2019 11:41:00
10.10.2019 16:39:54
Bán
0.05
1.10182
1.1017
Lợi nhuận
0.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#116373931
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 11:41:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10182
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 16:39:54
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.1017
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
10.10.2019 10:35:11
10.10.2019 10:54:41
Bán
0.05
1.10174
1.10127
Lợi nhuận
1.85 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#116362041
Ngày và giờ mở cửa
10.10.2019 10:35:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10174
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 10:54:41
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.10127
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.85 USD
08.10.2019 18:32:54
08.10.2019 19:16:16
Mua
0.05
1.09482
1.09518
Lợi nhuận
1.30 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#116095814
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 18:32:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09482
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 19:16:16
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.09518
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.30 USD
08.10.2019 17:22:04
08.10.2019 17:29:39
Mua
0.05
1.21998
1.22064
Lợi nhuận
2.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#116079867
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 17:22:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21998
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 17:29:39
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.22064
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
2.80 USD
08.10.2019 17:12:13
08.10.2019 17:16:02
Mua
0.05
130.472
130.541
Lợi nhuận
2.23 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#116077477
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 17:12:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
130.472
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 17:16:02
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
130.541
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.23 USD
08.10.2019 15:55:42
08.10.2019 16:55:11
Mua
0.05
1.2212
1.22197
Lợi nhuận
3.35 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#116057218
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 15:55:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2212
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 16:55:11
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.22197
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
3.35 USD
08.10.2019 15:49:05
08.10.2019 16:22:25
Bán
0.05
0.89969
0.89912
Lợi nhuận
2.47 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#116055423
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 15:49:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.89969
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 16:22:25
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.89912
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
2.47 USD
08.10.2019 14:27:15
08.10.2019 15:09:57
Mua
0.05
130.482
130.691
Lợi nhuận
8.78 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#116034475
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 14:27:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
130.482
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 15:09:57
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
130.691
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
8.78 USD
08.10.2019 13:45:46
08.10.2019 15:09:53
Mua
0.05
130.67
130.691
Lợi nhuận
-0.02 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#116025121
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 13:45:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
130.67
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 15:09:53
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
130.691
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-0.02 USD
08.10.2019 14:02:50
08.10.2019 14:18:21
Bán
0.05
0.89968
0.8993
Lợi nhuận
1.32 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#116028509
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 14:02:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.89968
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 14:18:21
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.8993
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
1.32 USD
03.10.2019 09:55:08
03.10.2019 10:19:06
Bán
0.05
1.0023
1.00146
Lợi nhuận
3.69 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#115366942
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 09:55:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0023
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 10:19:06
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.00146
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
3.69 USD
03.10.2019 09:50:17
03.10.2019 10:19:02
Bán
0.05
1.00129
1.00141
Lợi nhuận
-1.10 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#115366001
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 09:50:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.00129
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 10:19:02
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.00141
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-1.10 USD
02.10.2019 15:12:04
02.10.2019 17:40:10
Bán
0.05
1.00134
0.99864
Lợi nhuận
13.02 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#115279830
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2019 15:12:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.00134
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.10.2019 17:40:10
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.99864
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
13.02 USD
02.10.2019 11:45:44
02.10.2019 17:40:05
Bán
0.05
0.99935
0.99855
Lợi nhuận
3.51 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#115258273
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2019 11:45:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99935
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.10.2019 17:40:05
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.99855
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
3.51 USD
02.10.2019 11:19:23
02.10.2019 17:40:02
Bán
0.05
0.99865
0.99849
Lợi nhuận
0.30 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#115258262
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2019 11:19:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99865
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.10.2019 17:40:02
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.99849
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
02.10.2019 10:56:57
02.10.2019 17:39:59
Bán
0.05
0.99804
0.99849
Lợi nhuận
-2.75 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#115258166
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2019 10:56:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99804
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.10.2019 17:39:59
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.99849
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-2.75 USD
01.10.2019 16:44:09
01.10.2019 17:03:13
Mua
0.05
0.66769
0.66841
Lợi nhuận
3.10 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#115197763
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 16:44:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66769
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 17:03:13
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.66841
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
3.10 USD
01.10.2019 15:37:31
01.10.2019 16:02:11
Mua
0.05
0.62085
0.62114
Lợi nhuận
0.95 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#115193220
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 15:37:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.62085
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 16:02:11
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.62114
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
0.95 USD
01.10.2019 11:09:17
01.10.2019 13:25:03
Mua
0.05
0.66964
0.6704
Lợi nhuận
3.30 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#115137448
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 11:09:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.66964
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 13:25:03
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.6704
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
3.30 USD
01.10.2019 09:48:04
01.10.2019 10:40:32
Mua
0.05
0.67019
0.67048
Lợi nhuận
0.95 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#115118569
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 09:48:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67019
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 10:40:32
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.67048
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
0.95 USD
27.09.2019 10:10:41
27.09.2019 11:30:49
Mua
0.05
1.22824
1.22903
Lợi nhuận
3.45 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#114693225
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2019 10:10:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22824
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.09.2019 11:30:49
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.22903
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
3.45 USD
26.09.2019 12:28:09
26.09.2019 14:01:14
Mua
0.05
1.23121
1.2342
Lợi nhuận
14.45 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#114521373
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2019 12:28:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23121
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.09.2019 14:01:14
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.2342
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
14.45 USD
26.09.2019 11:13:15
26.09.2019 14:01:07
Mua
0.05
1.23346
1.23424
Lợi nhuận
3.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#114509654
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2019 11:13:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23346
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.09.2019 14:01:07
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.23424
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
3.40 USD
25.09.2019 21:48:02
26.09.2019 01:53:13
Mua
0.05
1.0939
1.09498
Lợi nhuận
4.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#114432564
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2019 21:48:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.0939
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.09.2019 01:53:13
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.09498
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
4.90 USD
25.09.2019 19:04:11
26.09.2019 01:53:08
Mua
0.04
1.09469
1.09498
Lợi nhuận
0.76 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#114432461
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2019 19:04:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09469
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.09.2019 01:53:08
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.09498
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.76 USD
25.09.2019 17:22:15
25.09.2019 17:53:45
Mua
0.04
0.67436
0.67494
Lợi nhuận
1.92 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#114412291
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2019 17:22:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67436
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2019 17:53:45
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
0.67494
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.92 USD
25.09.2019 17:29:36
25.09.2019 17:53:40
Mua
0.02
0.6741
0.67488
Lợi nhuận
1.36 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#114413751
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2019 17:29:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6741
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2019 17:53:40
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.67488
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.36 USD
20.09.2019 17:37:22
20.09.2019 17:49:32
Mua
0.03
0.62587
0.62641
Lợi nhuận
1.32 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#113838237
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 17:37:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.62587
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 17:49:32
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.62641
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.32 USD
26.07.2019 17:20:08
06.09.2019 15:31:47
Mua
0.05
0.69078
0.68475
Lợi nhuận
-30.65 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#106756912
Ngày và giờ mở cửa
26.07.2019 17:20:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69078
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-30.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.09.2019 15:31:47
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.68475
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-30.65 USD