Chế độ demo
07.07.2020 17:16:03
07.07.2020 17:19:02
Bán
0.03
1.25701
1.25649
Lợi nhuận
1.26 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139744093
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 17:16:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25701
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 17:19:02
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.25649
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.26 USD
07.07.2020 16:39:21
07.07.2020 16:41:04
Mua
0.03
1.25268
1.25329
Lợi nhuận
1.53 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139734768
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 16:39:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.25268
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 16:41:04
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.25329
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.53 USD
06.07.2020 16:35:17
06.07.2020 16:57:05
Bán
0.03
1.13363
1.13276
Lợi nhuận
2.31 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#139554143
Ngày và giờ mở cửa
06.07.2020 16:35:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13363
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.07.2020 16:57:05
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.13276
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
2.31 USD
06.07.2020 16:12:17
06.07.2020 16:14:18
Bán
0.03
1.13326
1.13279
Lợi nhuận
1.11 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#139548593
Ngày và giờ mở cửa
06.07.2020 16:12:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13326
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.07.2020 16:14:18
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.13279
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.11 USD
06.07.2020 09:51:05
06.07.2020 11:09:43
Bán
0.03
0.69788
0.69626
Lợi nhuận
4.56 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#139486253
Ngày và giờ mở cửa
06.07.2020 09:51:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69788
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.07.2020 11:09:43
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.69626
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
4.56 USD
06.07.2020 09:03:01
06.07.2020 11:09:38
Bán
0.03
0.6973
0.69626
Lợi nhuận
2.82 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#139479671
Ngày và giờ mở cửa
06.07.2020 09:03:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6973
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.07.2020 11:09:38
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.69626
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
2.82 USD
29.06.2020 18:15:00
29.06.2020 18:23:40
Mua
0.03
1.22536
1.22614
Lợi nhuận
2.04 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#138911380
Ngày và giờ mở cửa
29.06.2020 18:15:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22536
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.06.2020 18:23:40
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.22614
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
2.04 USD
26.06.2020 16:18:42
26.06.2020 16:35:43
Bán
0.03
1.23703
1.2363
Lợi nhuận
1.89 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#138779636
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2020 16:18:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23703
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2020 16:35:43
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.2363
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.89 USD
25.06.2020 07:10:25
25.06.2020 10:41:09
Mua
0.03
1.24114
1.24393
Lợi nhuận
8.07 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#138587835
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2020 07:10:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.24114
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2020 10:41:09
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.24393
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
8.07 USD
24.06.2020 20:05:25
25.06.2020 10:41:06
Mua
0.03
1.2447
1.24384
Lợi nhuận
-2.88 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#138536194
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 20:05:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2447
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2020 10:41:06
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.24384
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-2.88 USD
24.06.2020 19:07:35
24.06.2020 21:05:44
Bán
0.03
1.24291
1.24222
Lợi nhuận
1.77 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#138528795
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 19:07:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24291
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2020 21:05:44
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.24222
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.77 USD
24.06.2020 19:56:05
24.06.2020 20:00:12
Mua
0.03
1.24456
1.24463
Lợi nhuận
-0.09 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#138534962
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 19:56:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.24456
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2020 20:00:12
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.24463
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-0.09 USD
24.06.2020 18:25:53
24.06.2020 18:32:05
Bán
0.03
1.24329
1.24258
Lợi nhuận
1.83 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#138525309
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 18:25:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24329
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2020 18:32:05
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.24258
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.83 USD
24.06.2020 18:10:53
24.06.2020 18:12:49
Bán
0.03
0.68853
0.68775
Lợi nhuận
2.04 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#138523805
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 18:10:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68853
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2020 18:12:49
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.68775
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
2.04 USD
24.06.2020 16:01:37
24.06.2020 16:16:33
Mua
0.03
0.69145
0.69071
Lợi nhuận
-2.52 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#138511941
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 16:01:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69145
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2020 16:16:33
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.69071
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-2.52 USD
23.06.2020 16:29:03
23.06.2020 17:16:28
Mua
0.03
0.69638
0.69716
Lợi nhuận
2.04 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#138411029
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 16:29:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69638
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.06.2020 17:16:28
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.69716
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
2.04 USD
23.06.2020 15:50:26
23.06.2020 16:20:33
Bán
0.03
0.69698
0.69624
Lợi nhuận
1.92 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#138404304
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 15:50:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69698
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.06.2020 16:20:33
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.69624
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.92 USD
22.06.2020 17:26:34
22.06.2020 17:56:42
Bán
0.03
0.69062
0.68945
Lợi nhuận
3.21 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#138277731
Ngày và giờ mở cửa
22.06.2020 17:26:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69062
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.06.2020 17:56:42
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.68945
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
3.21 USD
22.06.2020 17:12:47
22.06.2020 17:56:39
Bán
0.03
0.68979
0.68944
Lợi nhuận
0.75 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#138274910
Ngày và giờ mở cửa
22.06.2020 17:12:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68979
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.06.2020 17:56:39
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.68944
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.75 USD
19.06.2020 15:36:00
19.06.2020 15:37:24
Bán
0.03
1.12514
1.12455
Lợi nhuận
1.47 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#138102590
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 15:36:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12514
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.06.2020 15:37:24
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.12455
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.47 USD
18.06.2020 19:07:12
18.06.2020 19:43:15
Bán
0.03
1.1213
1.12015
Lợi nhuận
3.15 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#138046086
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 19:07:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1213
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 19:43:15
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.12015
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
3.15 USD
18.06.2020 15:25:08
18.06.2020 15:33:26
Bán
0.03
1.12293
1.1226
Lợi nhuận
0.69 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#138025296
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 15:25:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12293
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 15:33:26
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.1226
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.69 USD
18.06.2020 15:04:51
18.06.2020 15:15:15
Mua
0.03
1.12243
1.12211
Lợi nhuận
-1.26 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#138023257
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 15:04:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12243
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 15:15:15
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.12211
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-1.26 USD
18.06.2020 15:06:42
18.06.2020 15:14:46
Mua
0.03
1.12154
1.12211
Lợi nhuận
1.41 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#138023540
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2020 15:06:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12154
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 15:14:46
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.12211
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.41 USD
17.06.2020 11:19:49
17.06.2020 11:52:57
Mua
0.03
1.3521
1.35271
Lợi nhuận
1.05 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#137858432
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2020 11:19:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.3521
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 11:52:57
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.35271
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.05 USD
16.06.2020 17:59:07
16.06.2020 18:13:43
Mua
0.03
1.12404
1.1247
Lợi nhuận
1.68 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#137814654
Ngày và giờ mở cửa
16.06.2020 17:59:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12404
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.06.2020 18:13:43
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.1247
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.68 USD
03.06.2020 10:27:52
08.06.2020 19:58:50
Bán
0.03
108.695
108.286
Lợi nhuận
11.03 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#136540421
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 10:27:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.695
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.06.2020 19:58:50
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
108.286
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
11.03 USD
02.06.2020 15:27:14
08.06.2020 19:58:14
Bán
0.03
108.314
108.304
Lợi nhuận
-0.02 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#136462376
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 15:27:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.314
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.06.2020 19:58:14
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
108.304
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-0.02 USD
02.06.2020 15:18:01
08.06.2020 19:58:11
Bán
0.03
108.228
108.304
Lợi nhuận
-2.41 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#136461009
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 15:18:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.228
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.06.2020 19:58:11
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
108.304
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-2.41 USD
02.06.2020 15:14:08
08.06.2020 19:58:06
Bán
0.03
108.13
108.304
Lợi nhuận
-5.12 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#136460182
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 15:14:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.13
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.06.2020 19:58:06
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
108.304
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-5.12 USD
02.06.2020 12:12:08
02.06.2020 13:36:20
Bán
0.03
1.11838
1.11663
Lợi nhuận
4.95 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136440986
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 12:12:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11838
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 13:36:20
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.11663
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
4.95 USD
02.06.2020 11:58:49
02.06.2020 13:36:16
Bán
0.03
1.11698
1.11666
Lợi nhuận
0.66 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136439346
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 11:58:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11698
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 13:36:16
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.11666
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.66 USD
02.06.2020 11:50:52
02.06.2020 11:57:06
Bán
0.03
0.68425
0.68371
Lợi nhuận
1.32 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#136438605
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 11:50:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68425
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 11:57:06
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.68371
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.32 USD
02.06.2020 10:50:56
02.06.2020 11:08:11
Bán
0.03
107.817
107.755
Lợi nhuận
1.43 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#136432654
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 10:50:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.817
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 11:08:11
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
107.755
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.43 USD
01.06.2020 08:58:27
01.06.2020 11:14:33
Bán
0.03
1.11401
1.11268
Lợi nhuận
3.69 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#136271987
Ngày và giờ mở cửa
01.06.2020 08:58:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11401
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.06.2020 11:14:33
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.11268
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
3.69 USD
26.05.2020 16:28:36
27.05.2020 03:25:26
Bán
0.03
0.62077
0.61838
Lợi nhuận
6.87 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#135718996
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 16:28:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.62077
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 03:25:26
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.61838
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
6.87 USD
26.05.2020 14:47:58
27.05.2020 03:25:22
Bán
0.03
0.61859
0.61838
Lợi nhuận
0.33 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#135704087
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 14:47:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.61859
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 03:25:22
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.61838
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.33 USD
26.05.2020 11:45:56
27.05.2020 03:25:18
Bán
0.03
0.61676
0.61838
Lợi nhuận
-5.16 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#135683772
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 11:45:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.61676
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.05.2020 03:25:18
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.61838
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-5.16 USD
18.05.2020 20:13:10
20.05.2020 12:02:05
Bán
0.03
1.06351
1.05866
Lợi nhuận
14.44 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#134869145
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 20:13:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06351
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2020 12:02:05
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.05866
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
14.44 USD
18.05.2020 20:11:37
20.05.2020 12:02:02
Bán
0.03
1.0618
1.05868
Lợi nhuận
9.08 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#134871615
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 20:11:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0618
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2020 12:02:02
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.05868
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
9.08 USD
18.05.2020 19:21:41
20.05.2020 12:01:58
Bán
0.03
1.05979
1.0587
Lợi nhuận
2.78 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#134860551
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 19:21:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05979
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2020 12:01:58
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.0587
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
2.78 USD
18.05.2020 18:58:10
20.05.2020 12:01:52
Bán
0.03
1.05743
1.0586
Lợi nhuận
-4.23 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#134853990
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 18:58:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05743
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2020 12:01:52
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.0586
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-4.23 USD
18.05.2020 18:57:23
20.05.2020 12:01:48
Bán
0.03
1.05706
1.05854
Lợi nhuận
-5.19 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#134853731
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 18:57:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05706
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2020 12:01:48
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.05854
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-5.19 USD
18.05.2020 19:10:31
20.05.2020 12:01:33
Bán
0.03
1.05859
1.05847
Lợi nhuận
-0.23 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#134857501
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 19:10:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05859
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.05.2020 12:01:33
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.05847
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-0.23 USD
18.05.2020 18:49:53
18.05.2020 18:51:02
Bán
0.03
1.09127
1.09027
Lợi nhuận
2.70 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#134851716
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 18:49:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09127
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 18:51:02
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.09027
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
2.70 USD
18.05.2020 18:23:30
18.05.2020 18:28:14
Bán
0.03
1.0544
1.05452
Lợi nhuận
-0.97 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#134827404
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 18:23:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0544
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 18:28:14
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.05452
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-0.97 USD
18.05.2020 18:25:57
18.05.2020 18:28:11
Bán
0.03
1.05511
1.05452
Lợi nhuận
1.23 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#134827526
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 18:25:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.05511
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 18:28:11
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.05452
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
1.23 USD
18.05.2020 18:23:01
18.05.2020 18:27:46
Bán
0.03
1.08881
1.08852
Lợi nhuận
0.57 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#134817698
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 18:23:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08881
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 18:27:46
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.08852
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.57 USD
18.05.2020 18:24:16
18.05.2020 18:27:42
Bán
0.03
1.0898
1.08861
Lợi nhuận
3.27 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#134818205
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 18:24:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0898
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 18:27:42
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.08861
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
3.27 USD
18.05.2020 16:42:13
18.05.2020 17:12:22
Bán
0.03
1.08641
1.08526
Lợi nhuận
3.15 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#134823135
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 16:42:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08641
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.05.2020 17:12:22
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.08526
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
3.15 USD