Chế độ demo
01.04.2019 09:41:31
01.04.2019 17:56:57
Bán
0.02
145.215
146.123
Lợi nhuận
-16.74 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#96811674
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2019 09:41:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
145.215
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-16.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2019 17:56:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
146.123
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-16.74 USD
01.04.2019 09:33:44
01.04.2019 17:56:57
Bán
0.01
145.2
146.123
Lợi nhuận
-8.50 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#96809237
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2019 09:33:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
145.2
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2019 17:56:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
146.123
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-8.50 USD
01.04.2019 09:50:25
01.04.2019 17:56:57
Bán
0.01
145.334
146.123
Lợi nhuận
-7.30 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#96811973
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2019 09:50:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
145.334
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2019 17:56:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
146.123
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-7.30 USD
01.04.2019 17:49:54
01.04.2019 17:56:57
Bán
0.01
145.819
146.123
Lợi nhuận
-2.94 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#96842614
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2019 17:49:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
145.819
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2019 17:56:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
146.123
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.94 USD
01.04.2019 11:30:25
01.04.2019 17:37:00
Bán
0.01
145.407
145.807
Lợi nhuận
-3.79 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#96818853
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2019 11:30:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
145.407
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.04.2019 17:37:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
145.807
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-3.79 USD
29.03.2019 19:52:48
29.03.2019 20:17:32
Mua
0.03
143.95
144.051
Lợi nhuận
2.14 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#96777586
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2019 19:52:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
143.95
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.03.2019 20:17:32
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
144.051
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
2.14 USD
29.03.2019 12:39:52
29.03.2019 13:15:12
Mua
0.01
82.465
82.594
Lợi nhuận
0.97 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#96752474
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2019 12:39:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
82.465
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.03.2019 13:15:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
82.594
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.97 USD
28.03.2019 21:31:40
28.03.2019 21:45:14
Mua
0.01
144.344
144.39
Lợi nhuận
0.21 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#96720811
Ngày và giờ mở cửa
28.03.2019 21:31:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
144.344
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.03.2019 21:45:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
144.39
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.21 USD
28.03.2019 14:34:14
28.03.2019 19:01:14
Mua
0.02
144.925
144.475
Lợi nhuận
-8.53 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#96694745
Ngày và giờ mở cửa
28.03.2019 14:34:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
144.925
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.03.2019 19:01:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
144.475
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-8.53 USD
28.03.2019 17:05:33
28.03.2019 19:01:09
Mua
0.01
144.795
144.477
Lợi nhuận
-3.08 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#96695563
Ngày và giờ mở cửa
28.03.2019 17:05:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
144.795
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.03.2019 19:01:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
144.477
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-3.08 USD
28.03.2019 10:43:06
28.03.2019 10:45:47
Mua
0.05
1.12434
1.12474
Lợi nhuận
1.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#96681266
Ngày và giờ mở cửa
28.03.2019 10:43:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12434
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.03.2019 10:45:47
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.12474
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
1.50 USD
28.03.2019 01:24:22
28.03.2019 10:26:51
Mua
0.01
145.3
144.61
Lợi nhuận
-6.47 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#96535355
Ngày và giờ mở cửa
28.03.2019 01:24:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
145.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.03.2019 10:26:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
144.61
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-6.47 USD
27.03.2019 19:33:10
27.03.2019 19:57:34
Mua
0.01
1310.46
1310.01
Lợi nhuận
-0.65 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#96647175
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2019 19:33:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1310.46
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2019 19:57:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1310.01
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.65 USD
27.03.2019 18:27:59
27.03.2019 19:06:37
Mua
0.01
1310.5
1311.79
Lợi nhuận
1.09 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#96643150
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2019 18:27:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1310.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2019 19:06:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1311.79
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.09 USD
27.03.2019 15:49:26
27.03.2019 16:24:50
Mua
0.01
1311.01
1311.61
Lợi nhuận
0.40 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#96627540
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2019 15:49:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1311.01
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2019 16:24:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1311.61
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
26.03.2019 19:45:22
27.03.2019 15:00:07
Mua
0.01
146.044
146.233
Lợi nhuận
1.51 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#96452872
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2019 19:45:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
146.044
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2019 15:00:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
146.233
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.51 USD
26.03.2019 21:22:41
27.03.2019 14:59:59
Mua
0.01
145.99
146.238
Lợi nhuận
2.04 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#96455926
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2019 21:22:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
145.99
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2019 14:59:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
146.238
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.04 USD
27.03.2019 04:04:09
27.03.2019 08:11:24
Mua
0.01
145.714
145.799
Lợi nhuận
0.57 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#96444445
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2019 04:04:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
145.714
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2019 08:11:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
145.799
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.57 USD
26.03.2019 18:23:46
26.03.2019 18:24:03
Mua
0.01
146.012
145.961
Lợi nhuận
-0.66 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#96444426
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2019 18:23:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
146.012
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.03.2019 18:24:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
145.961
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.66 USD
26.03.2019 13:39:15
26.03.2019 18:13:55
Bán
0.02
146.048
146.032
Lợi nhuận
-0.11 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#96413923
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2019 13:39:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
146.048
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.03.2019 18:13:55
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
146.032
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-0.11 USD
25.03.2019 14:39:13
25.03.2019 16:03:53
Bán
0.01
0.71052
0.70999
Lợi nhuận
0.43 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#96351554
Ngày và giờ mở cửa
25.03.2019 14:39:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.71052
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.03.2019 16:03:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.70999
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.43 USD
25.03.2019 11:05:38
25.03.2019 11:14:57
Bán
0.01
145.577
145.45
Lợi nhuận
0.96 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#96333809
Ngày và giờ mở cửa
25.03.2019 11:05:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
145.577
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.03.2019 11:14:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
145.45
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.96 USD
25.03.2019 09:40:24
25.03.2019 10:30:18
Mua
0.01
144.847
145.222
Lợi nhuận
3.21 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#96324441
Ngày và giờ mở cửa
25.03.2019 09:40:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
144.847
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.03.2019 10:30:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
145.222
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.21 USD
20.03.2019 11:09:11
20.03.2019 13:58:14
Bán
0.02
1.03591
1.03548
Lợi nhuận
0.19 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#96085427
Ngày và giờ mở cửa
20.03.2019 11:09:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.03591
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2019 13:58:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.03548
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.19 USD
20.03.2019 13:12:02
20.03.2019 13:44:26
Bán
0.02
147.636
147.564
Lợi nhuận
0.90 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#96091036
Ngày và giờ mở cửa
20.03.2019 13:12:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
147.636
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2019 13:44:26
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
147.564
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
20.03.2019 09:22:58
20.03.2019 10:37:03
Mua
0.01
1304.34
1302.65
Lợi nhuận
-1.89 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#96078919
Ngày và giờ mở cửa
20.03.2019 09:22:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1304.34
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2019 10:37:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1302.65
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.89 USD
20.03.2019 09:06:32
20.03.2019 10:18:59
Bán
0.01
147.88
147.583
Lợi nhuận
2.46 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#96078530
Ngày và giờ mở cửa
20.03.2019 09:06:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
147.88
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2019 10:18:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
147.583
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.46 USD
19.03.2019 11:58:46
19.03.2019 21:36:14
Bán
0.03
0.68594
0.68555
Lợi nhuận
0.87 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#96041395
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2019 11:58:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68594
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2019 21:36:14
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.68555
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.87 USD
19.03.2019 15:06:39
19.03.2019 18:46:56
Bán
0.01
0.68694
0.68585
Lợi nhuận
0.99 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#96052323
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2019 15:06:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68694
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2019 18:46:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.68585
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.99 USD
18.03.2019 07:59:18
19.03.2019 12:07:38
Mua
0.02
1298.78
1306.37
Lợi nhuận
14.78 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#95984268
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2019 07:59:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1298.78
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2019 12:07:38
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1306.37
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
14.78 USD
19.03.2019 08:22:09
19.03.2019 08:32:28
Bán
0.05
147.689
147.677
Lợi nhuận
-0.46 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#96032972
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2019 08:22:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
147.689
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2019 08:32:28
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
147.677
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-0.46 USD
18.03.2019 19:23:00
18.03.2019 19:46:34
Mua
0.01
1301.35
1302.41
Lợi nhuận
0.86 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#96013774
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2019 19:23:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1301.35
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2019 19:46:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1302.41
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.86 USD
18.03.2019 11:35:09
18.03.2019 17:27:52
Bán
0.02
83.69
83.55
Lợi nhuận
2.11 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#95994203
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2019 11:35:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
83.69
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2019 17:27:52
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
83.55
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
2.11 USD
18.03.2019 16:45:23
18.03.2019 17:26:50
Bán
0.01
147.8
147.413
Lợi nhuận
3.27 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#96006283
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2019 16:45:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
147.8
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2019 17:26:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
147.413
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.27 USD
18.03.2019 14:14:50
18.03.2019 16:58:09
Mua
0.01
1304.73
1305.56
Lợi nhuận
0.63 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#96001017
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2019 14:14:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1304.73
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2019 16:58:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1305.56
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.63 USD
18.03.2019 10:30:21
18.03.2019 11:27:16
Mua
0.03
147.924
147.622
Lợi nhuận
-8.72 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#95991573
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2019 10:30:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
147.924
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2019 11:27:16
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
147.622
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-8.72 USD
18.03.2019 08:02:00
18.03.2019 10:25:30
Mua
0.02
148.172
147.926
Lợi nhuận
-4.81 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#95984412
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2019 08:02:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
148.172
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2019 10:25:30
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
147.926
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-4.81 USD
18.03.2019 01:02:03
18.03.2019 08:01:25
Bán
0.02
148.185
148.173
Lợi nhuận
-0.18 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#95975577
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2019 01:02:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
148.185
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2019 08:01:25
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
148.173
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-0.18 USD
14.03.2019 20:23:34
15.03.2019 15:34:11
Bán
0.01
148.4
147.915
Lợi nhuận
4.15 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#95927975
Ngày và giờ mở cửa
14.03.2019 20:23:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
148.4
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.03.2019 15:34:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
147.915
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.15 USD
14.03.2019 18:06:45
15.03.2019 15:21:53
Bán
0.04
148.376
147.872
Lợi nhuận
17.27 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#95926622
Ngày và giờ mở cửa
14.03.2019 18:06:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
148.376
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.03.2019 15:21:53
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
147.872
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
17.27 USD
15.03.2019 10:04:21
15.03.2019 11:05:57
Bán
0.01
126.502
126.43
Lợi nhuận
0.45 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#95947334
Ngày và giờ mở cửa
15.03.2019 10:04:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
126.502
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.03.2019 11:05:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
126.43
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.45 USD
14.03.2019 13:34:31
14.03.2019 18:00:48
Bán
0.05
147.527
148.403
Lợi nhuận
-40.21 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#95916343
Ngày và giờ mở cửa
14.03.2019 13:34:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
147.527
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-39.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.03.2019 18:00:48
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
148.403
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-40.21 USD
14.03.2019 13:33:23
14.03.2019 18:00:48
Bán
0.05
147.444
148.403
Lợi nhuận
-43.92 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#95916297
Ngày và giờ mở cửa
14.03.2019 13:33:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
147.444
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-42.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.03.2019 18:00:48
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
148.403
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-43.92 USD
14.03.2019 13:39:43
14.03.2019 18:00:48
Bán
0.05
147.699
148.403
Lợi nhuận
-32.51 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#95916567
Ngày và giờ mở cửa
14.03.2019 13:39:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
147.699
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-31.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.03.2019 18:00:48
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
148.403
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-32.51 USD
14.03.2019 13:35:34
14.03.2019 18:00:48
Bán
0.05
147.564
148.403
Lợi nhuận
-38.55 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#95916380
Ngày và giờ mở cửa
14.03.2019 13:35:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
147.564
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-37.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.03.2019 18:00:48
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
148.403
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-38.55 USD
14.03.2019 14:32:02
14.03.2019 15:14:43
Bán
0.05
148
147.972
Lợi nhuận
0.25 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#95916470
Ngày và giờ mở cửa
14.03.2019 14:32:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
148
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.03.2019 15:14:43
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
147.972
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.25 USD
14.03.2019 14:47:23
14.03.2019 15:13:00
Bán
0.05
148.2
148.083
Lợi nhuận
4.24 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#95916473
Ngày và giờ mở cửa
14.03.2019 14:47:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
148.2
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.03.2019 15:13:00
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
148.083
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.24 USD
14.03.2019 12:38:27
14.03.2019 13:33:14
Mua
0.01
147.633
147.453
Lợi nhuận
-1.81 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#95913579
Ngày và giờ mở cửa
14.03.2019 12:38:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
147.633
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.03.2019 13:33:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
147.453
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.81 USD
14.03.2019 10:58:38
14.03.2019 12:35:38
Bán
0.02
0.70659
0.7046
Lợi nhuận
3.78 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#95909057
Ngày và giờ mở cửa
14.03.2019 10:58:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.70659
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.03.2019 12:35:38
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.7046
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.78 USD
13.03.2019 22:53:03
14.03.2019 11:10:15
Mua
0.05
1.33025
1.33119
Lợi nhuận
3.03 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#95887810
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2019 22:53:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.33025
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.03.2019 11:10:15
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.33119
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
3.03 USD