Chế độ demo
01.12.2020 10:28:20
01.12.2020 13:34:42
Bán
0.01
1.33914
1.33452
Lợi nhuận
4.52 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#2593021
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 10:28:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.33914
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 13:34:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.33452
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.52 USD
27.11.2020 15:57:57
30.11.2020 11:13:52
Bán
0.01
0.73824
0.73713
Lợi nhuận
1.01 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#2466461
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2020 15:57:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.73824
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.11.2020 11:13:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.73713
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.01 USD
27.11.2020 02:45:06
27.11.2020 11:25:59
Mua
0.01
0.9064
0.90722
Lợi nhuận
0.80 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#2450466
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2020 02:45:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.9064
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2020 11:25:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90722
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
25.11.2020 17:43:47
27.11.2020 04:52:11
Mua
0.01
1.29993
1.30195
Lợi nhuận
1.45 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#2395645
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2020 17:43:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.29993
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2020 04:52:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.30195
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.45 USD
25.11.2020 11:45:27
25.11.2020 13:16:08
Bán
0.01
1.0868
1.08439
Lợi nhuận
2.44 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#2373549
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2020 11:45:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.0868
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.11.2020 13:16:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08439
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.44 USD
25.11.2020 11:34:26
25.11.2020 13:16:04
Bán
0.01
1.08614
1.08438
Lợi nhuận
1.73 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#2373474
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2020 11:34:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.08614
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.11.2020 13:16:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08438
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.73 USD
24.11.2020 09:35:14
25.11.2020 11:24:49
Bán
0.01
139.411
139.36
Lợi nhuận
0.28 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#2309751
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 09:35:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
139.411
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.11.2020 11:24:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
139.36
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.28 USD
24.11.2020 16:40:45
24.11.2020 18:40:14
Bán
0.01
104.7
104.58
Lợi nhuận
1.05 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#2334773
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 16:40:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
104.7
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.11.2020 18:40:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
104.58
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.05 USD
24.11.2020 16:39:57
24.11.2020 16:40:12
Mua
0.01
104.67
104.67
Lợi nhuận
-0.10 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#2334715
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 16:39:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
104.67
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.11.2020 16:40:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
104.67
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.10 USD
24.11.2020 09:29:36
24.11.2020 14:25:52
Mua
0.01
1.30438
1.30589
Lợi nhuận
1.06 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#2309395
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 09:29:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.30438
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.11.2020 14:25:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.30589
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.06 USD
18.10.2020 07:12:01
24.11.2020 10:14:29
Sao chép
-72.06%
-52.29%
Lợi nhuận
13.02 USD
hhadi83
Ngày và giờ mở cửa
18.10.2020 07:12:01
Điểm vào lệnh
-72.06%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
24.11.2020 10:14:29
Thoát
-52.29%
Lợi nhuận
13.02 USD
16.11.2020 09:50:13
23.11.2020 19:47:15
Sao chép
-2.6%
-98.68%
Lợi nhuận
-9.77 USD
Fikalike
Ngày và giờ mở cửa
16.11.2020 09:50:13
Điểm vào lệnh
-2.6%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
23.11.2020 19:47:15
Thoát
-98.68%
Lợi nhuận
-9.77 USD
27.02.2020 08:05:56
05.03.2020 05:02:14
Sao chép
41.1%
-49.5%
Lợi nhuận
-9.29 USD
Fikalike
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2020 08:05:56
Điểm vào lệnh
41.1%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
05.03.2020 05:02:14
Thoát
-49.5%
Lợi nhuận
-9.29 USD
28.10.2019 01:38:11
07.11.2019 02:07:20
Sao chép
0%
-93.36%
Lợi nhuận
-9.37 USD
Fikalike
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2019 01:38:11
Điểm vào lệnh
0%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 02:07:20
Thoát
-93.36%
Lợi nhuận
-9.37 USD