Chế độ demo
19.03.2021 18:18:57
19.03.2021 21:00:20
Bán
0.01
0.93069
0.9292
Lợi nhuận
1.50 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#10500781
Ngày và giờ mở cửa
19.03.2021 18:18:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.93069
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2021 21:00:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.9292
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.50 USD
18.03.2021 15:07:06
18.03.2021 15:12:19
Mua
0.01
1.39392
1.39233
Lợi nhuận
-1.69 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#10280541
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2021 15:07:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39392
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2021 15:12:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39233
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.69 USD
17.03.2021 16:16:44
17.03.2021 16:45:00
Bán
0.01
109.166
109.198
Lợi nhuận
-0.39 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#10127960
Ngày và giờ mở cửa
17.03.2021 16:16:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
109.166
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.03.2021 16:45:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
109.198
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.39 USD
16.03.2021 18:18:21
16.03.2021 19:05:23
Bán
0.01
1.38972
1.39048
Lợi nhuận
-0.86 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#10021220
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2021 18:18:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38972
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.03.2021 19:05:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39048
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.86 USD
16.03.2021 16:06:11
16.03.2021 17:50:45
Bán
0.01
1.38926
1.3877
Lợi nhuận
1.46 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#10003637
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2021 16:06:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.38926
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.03.2021 17:50:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3877
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.46 USD
05.01.2021 10:58:02
05.01.2021 18:40:35
Mua
0.01
0.87943
0.8783
Lợi nhuận
-1.39 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#4065001
Ngày và giờ mở cửa
05.01.2021 10:58:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.87943
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.01.2021 18:40:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.8783
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.39 USD
05.01.2021 10:19:28
05.01.2021 18:40:35
Mua
0.01
0.87965
0.8783
Lợi nhuận
-1.64 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#4064990
Ngày và giờ mở cửa
05.01.2021 10:19:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.87965
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.01.2021 18:40:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.8783
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.64 USD
05.01.2021 11:07:12
05.01.2021 18:40:35
Mua
0.01
0.8792
0.8783
Lợi nhuận
-1.12 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#4065010
Ngày và giờ mở cửa
05.01.2021 11:07:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.8792
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.01.2021 18:40:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.8783
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.12 USD
04.01.2021 14:20:40
04.01.2021 14:51:52
Mua
0.01
0.87945
0.87866
Lợi nhuận
-1.00 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#4019481
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2021 14:20:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.87945
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.01.2021 14:51:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.87866
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.00 USD
04.01.2021 14:21:46
04.01.2021 14:51:52
Mua
0.01
0.87922
0.87866
Lợi nhuận
-0.74 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#4019546
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2021 14:21:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.87922
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.01.2021 14:51:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.87866
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.74 USD
31.12.2020 09:19:59
31.12.2020 17:51:33
Mua
0.01
103.112
103.246
Lợi nhuận
1.20 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#3940235
Ngày và giờ mở cửa
31.12.2020 09:19:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
103.112
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.12.2020 17:51:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
103.246
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.20 USD
23.12.2020 17:02:54
28.12.2020 07:58:47
Mua
0.01
103.389
103.436
Lợi nhuận
0.35 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#3661741
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2020 17:02:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
103.389
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.12.2020 07:58:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
103.436
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.35 USD
24.12.2020 09:11:07
24.12.2020 17:02:07
Bán
0.01
1.08406
1.08619
Lợi nhuận
-2.59 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#3685229
Ngày và giờ mở cửa
24.12.2020 09:11:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.08406
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.12.2020 17:02:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08619
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.59 USD
24.12.2020 15:03:17
24.12.2020 17:02:07
Bán
0.01
1.08499
1.08619
Lợi nhuận
-1.55 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#3685235
Ngày và giờ mở cửa
24.12.2020 15:03:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.08499
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.12.2020 17:02:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08619
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.55 USD
24.12.2020 14:47:39
24.12.2020 17:02:07
Bán
0.01
1.08447
1.08619
Lợi nhuận
-2.13 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#3685233
Ngày và giờ mở cửa
24.12.2020 14:47:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.08447
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.12.2020 17:02:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08619
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.13 USD
24.12.2020 08:21:32
24.12.2020 17:02:07
Bán
0.01
1.08364
1.08619
Lợi nhuận
-3.06 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#3685250
Ngày và giờ mở cửa
24.12.2020 08:21:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.08364
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.12.2020 17:02:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08619
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-3.06 USD
23.12.2020 16:40:02
23.12.2020 17:56:37
Mua
0.01
103.426
103.581
Lợi nhuận
1.40 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#3661586
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2020 16:40:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
103.426
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.12.2020 17:56:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
103.581
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
23.12.2020 16:39:12
23.12.2020 17:56:37
Mua
0.01
103.425
103.581
Lợi nhuận
1.41 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#3661537
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2020 16:39:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
103.425
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.12.2020 17:56:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
103.581
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.41 USD
23.12.2020 16:42:43
23.12.2020 17:56:37
Mua
0.01
103.409
103.581
Lợi nhuận
1.56 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#3661661
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2020 16:42:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
103.409
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.12.2020 17:56:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
103.581
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.56 USD
23.12.2020 04:43:55
23.12.2020 09:49:02
Mua
0.01
0.70397
0.70719
Lợi nhuận
3.12 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#3620623
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2020 04:43:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.70397
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.12.2020 09:49:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.70719
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.12 USD
21.12.2020 23:58:21
22.12.2020 13:45:01
Mua
0.01
103.284
103.39
Lợi nhuận
0.93 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#3510638
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 23:58:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
103.284
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.12.2020 13:45:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
103.39
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.93 USD
21.12.2020 20:49:15
22.12.2020 13:44:56
Mua
0.01
103.338
103.39
Lợi nhuận
0.40 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#3510614
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 20:49:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
103.338
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.12.2020 13:44:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
103.39
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
21.12.2020 20:00:24
22.12.2020 13:44:52
Mua
0.01
103.382
103.393
Lợi nhuận
0.01 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#3510597
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2020 20:00:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
103.382
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.12.2020 13:44:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
103.393
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
02.12.2020 19:44:20
16.12.2020 10:30:03
Mua
0.01
0.89588
0.88449
Lợi nhuận
-12.98 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#2701171
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 19:44:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.89588
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.12.2020 10:30:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.88449
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-12.98 USD
01.12.2020 10:28:20
01.12.2020 13:34:42
Bán
0.01
1.33914
1.33452
Lợi nhuận
4.52 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#2593021
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2020 10:28:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.33914
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.12.2020 13:34:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.33452
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.52 USD
27.11.2020 15:57:57
30.11.2020 11:13:52
Bán
0.01
0.73824
0.73713
Lợi nhuận
1.01 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#2466461
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2020 15:57:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.73824
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.11.2020 11:13:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.73713
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.01 USD
27.11.2020 02:45:06
27.11.2020 11:25:59
Mua
0.01
0.9064
0.90722
Lợi nhuận
0.80 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#2450466
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2020 02:45:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.9064
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2020 11:25:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90722
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
25.11.2020 17:43:47
27.11.2020 04:52:11
Mua
0.01
1.29993
1.30195
Lợi nhuận
1.45 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#2395645
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2020 17:43:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.29993
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2020 04:52:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.30195
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.45 USD
25.11.2020 11:45:27
25.11.2020 13:16:08
Bán
0.01
1.0868
1.08439
Lợi nhuận
2.44 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#2373549
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2020 11:45:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.0868
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.11.2020 13:16:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08439
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.44 USD
25.11.2020 11:34:26
25.11.2020 13:16:04
Bán
0.01
1.08614
1.08438
Lợi nhuận
1.73 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#2373474
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2020 11:34:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.08614
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.11.2020 13:16:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08438
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.73 USD
24.11.2020 09:35:14
25.11.2020 11:24:49
Bán
0.01
139.411
139.36
Lợi nhuận
0.28 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#2309751
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 09:35:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
139.411
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.11.2020 11:24:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
139.36
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.28 USD
24.11.2020 16:40:45
24.11.2020 18:40:14
Bán
0.01
104.7
104.58
Lợi nhuận
1.05 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#2334773
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 16:40:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
104.7
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.11.2020 18:40:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
104.58
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.05 USD
24.11.2020 16:39:57
24.11.2020 16:40:12
Mua
0.01
104.67
104.67
Lợi nhuận
-0.10 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#2334715
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 16:39:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
104.67
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.11.2020 16:40:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
104.67
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.10 USD
24.11.2020 09:29:36
24.11.2020 14:25:52
Mua
0.01
1.30438
1.30589
Lợi nhuận
1.06 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#2309395
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 09:29:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.30438
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.11.2020 14:25:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.30589
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.06 USD
18.10.2020 07:12:01
24.11.2020 10:14:29
Sao chép
-72.06%
-52.29%
Lợi nhuận
13.02 USD
hhadi83
Ngày và giờ mở cửa
18.10.2020 07:12:01
Điểm vào lệnh
-72.06%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
24.11.2020 10:14:29
Thoát
-52.29%
Lợi nhuận
13.02 USD
16.11.2020 09:50:13
23.11.2020 19:47:15
Sao chép
-2.6%
-98.68%
Lợi nhuận
-9.77 USD
Fikalike
Ngày và giờ mở cửa
16.11.2020 09:50:13
Điểm vào lệnh
-2.6%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
23.11.2020 19:47:15
Thoát
-98.68%
Lợi nhuận
-9.77 USD
27.02.2020 08:05:56
05.03.2020 05:02:14
Sao chép
41.1%
-49.5%
Lợi nhuận
-9.29 USD
Fikalike
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2020 08:05:56
Điểm vào lệnh
41.1%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
05.03.2020 05:02:14
Thoát
-49.5%
Lợi nhuận
-9.29 USD
28.10.2019 01:38:11
07.11.2019 02:07:20
Sao chép
0%
-93.36%
Lợi nhuận
-9.37 USD
Fikalike
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2019 01:38:11
Điểm vào lệnh
0%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 02:07:20
Thoát
-93.36%
Lợi nhuận
-9.37 USD