Chế độ demo
27.08.2020 10:50:25
27.08.2020 16:07:29
Bán
0.01
1.32289
1.3257
Lợi nhuận
-2.91 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#145138746
Ngày và giờ mở cửa
27.08.2020 10:50:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.32289
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.08.2020 16:07:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.3257
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.91 USD
15.06.2020 14:47:25
15.06.2020 19:58:25
Bán
0.01
0.68316
0.68743
Lợi nhuận
-4.37 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#137674602
Ngày và giờ mở cửa
15.06.2020 14:47:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.68316
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.06.2020 19:58:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.68743
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-4.37 USD
28.05.2020 18:07:43
01.06.2020 04:30:13
Bán
0.01
0.66655
0.67232
Lợi nhuận
-5.87 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#135954186
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 18:07:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.66655
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.06.2020 04:30:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.67232
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-5.87 USD
26.05.2020 21:03:10
26.05.2020 21:33:49
Bán
0.01
1.23259
1.2344
Lợi nhuận
-1.91 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#135751978
Ngày và giờ mở cửa
26.05.2020 21:03:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.23259
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.05.2020 21:33:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2344
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.91 USD
25.05.2020 03:16:56
25.05.2020 12:00:39
Mua
0.01
1.39857
1.39761
Lợi nhuận
-0.79 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#135468229
Ngày và giờ mở cửa
25.05.2020 03:16:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.39857
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.05.2020 12:00:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39761
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.79 USD
20.04.2020 17:29:22
20.04.2020 18:03:27
Bán
0.01
1685.64
1694.29
Lợi nhuận
-8.85 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#132432791
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2020 17:29:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1685.64
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2020 18:03:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1694.29
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-8.85 USD
20.04.2020 13:42:42
20.04.2020 14:23:34
Mua
0.01
134.22
134.155
Lợi nhuận
-0.81 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#132375174
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2020 13:42:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
134.22
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2020 14:23:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
134.155
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.81 USD
20.04.2020 12:29:34
20.04.2020 13:16:31
Bán
0.01
134.411
134.326
Lợi nhuận
0.59 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#132365593
Ngày và giờ mở cửa
20.04.2020 12:29:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
134.411
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.04.2020 13:16:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
134.326
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.59 USD
17.04.2020 21:44:15
17.04.2020 22:47:36
Mua
0.01
1.24843
1.24943
Lợi nhuận
0.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#132290642
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2020 21:44:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.24843
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2020 22:47:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.24943
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
15.04.2020 20:36:38
15.04.2020 21:17:22
Bán
0.01
1.25445
1.25541
Lợi nhuận
-1.06 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#131934270
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2020 20:36:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.25445
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2020 21:17:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.25541
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.06 USD
15.04.2020 15:35:39
15.04.2020 16:45:00
Mua
0.01
1.24445
1.2456
Lợi nhuận
1.05 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#131909562
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2020 15:35:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.24445
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2020 16:45:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2456
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.05 USD
15.04.2020 09:31:07
15.04.2020 09:39:17
Bán
0.01
1.39443
1.39505
Lợi nhuận
-0.54 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#131864715
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2020 09:31:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.39443
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2020 09:39:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39505
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.54 USD
15.04.2020 07:54:06
15.04.2020 08:15:57
Bán
0.01
1.39052
1.39085
Lợi nhuận
-0.34 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#131851735
Ngày và giờ mở cửa
15.04.2020 07:54:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.39052
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2020 08:15:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.39085
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.34 USD
13.04.2020 06:12:47
13.04.2020 09:22:09
Bán
0.01
1.24634
1.24878
Lợi nhuận
-2.54 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#131559940
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2020 06:12:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.24634
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2020 09:22:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.24878
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.54 USD
25.03.2020 20:41:16
25.03.2020 21:06:52
Bán
0.05
1.1862
1.18812
Lợi nhuận
-10.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#129930084
Ngày và giờ mở cửa
25.03.2020 20:41:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.1862
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.03.2020 21:06:52
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.18812
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-10.10 USD
25.03.2020 20:34:20
25.03.2020 20:36:20
Bán
0.05
1.18572
1.18682
Lợi nhuận
-6.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#129929546
Ngày và giờ mở cửa
25.03.2020 20:34:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18572
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.03.2020 20:36:20
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.18682
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-6.00 USD
25.03.2020 20:30:37
25.03.2020 20:32:16
Bán
0.05
1.1876
1.18699
Lợi nhuận
2.55 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#129929197
Ngày và giờ mở cửa
25.03.2020 20:30:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.1876
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.03.2020 20:32:16
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.18699
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
2.55 USD
25.03.2020 20:23:41
25.03.2020 20:28:50
Bán
0.01
1.18598
1.18962
Lợi nhuận
-3.74 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#129928481
Ngày và giờ mở cửa
25.03.2020 20:23:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18598
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.03.2020 20:28:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18962
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-3.74 USD
24.03.2020 17:40:13
24.03.2020 17:50:35
Mua
0.01
1.07737
1.07838
Lợi nhuận
0.91 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#129792399
Ngày và giờ mở cửa
24.03.2020 17:40:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.07737
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.03.2020 17:50:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07838
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.91 USD
24.03.2020 17:19:01
24.03.2020 17:33:30
Mua
0.01
1.07854
1.07874
Lợi nhuận
0.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#129790755
Ngày và giờ mở cửa
24.03.2020 17:19:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.07854
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.03.2020 17:33:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07874
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
24.03.2020 16:50:24
24.03.2020 16:51:19
Bán
0.01
111.27
111.244
Lợi nhuận
0.13 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#129789138
Ngày và giờ mở cửa
24.03.2020 16:50:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
111.27
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.03.2020 16:51:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
111.244
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.13 USD
23.03.2020 18:42:45
24.03.2020 02:55:21
Mua
0.01
0.98262
0.97872
Lợi nhuận
-4.08 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#129702979
Ngày và giờ mở cửa
23.03.2020 18:42:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.98262
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.03.2020 02:55:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.97872
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-4.08 USD
23.03.2020 17:29:24
23.03.2020 19:02:32
Bán
0.01
1.0781
1.07577
Lợi nhuận
2.23 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#129697206
Ngày và giờ mở cửa
23.03.2020 17:29:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.0781
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.03.2020 19:02:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07577
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.23 USD
18.03.2020 09:18:28
18.03.2020 09:42:02
Mua
0.01
1.10113
1.10008
Lợi nhuận
-1.15 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#129277103
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 09:18:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.10113
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 09:42:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.10008
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.15 USD
18.03.2020 06:55:16
18.03.2020 08:06:59
Bán
0.01
1.10286
1.10255
Lợi nhuận
0.21 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#129255357
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 06:55:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.10286
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 08:06:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.10255
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.21 USD
16.03.2020 22:19:37
17.03.2020 10:03:24
Mua
0.01
0.60368
0.60433
Lợi nhuận
0.55 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#129067715
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2020 22:19:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.60368
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.03.2020 10:03:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.60433
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.55 USD
16.03.2020 15:40:28
17.03.2020 08:07:20
Mua
0.01
0.60003
0.60201
Lợi nhuận
1.88 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#129040072
Ngày và giờ mở cửa
16.03.2020 15:40:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.60003
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.03.2020 08:07:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.60201
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.88 USD
09.03.2020 01:15:09
09.03.2020 03:45:26
Bán
0.01
1.36108
1.36502
Lợi nhuận
-2.99 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#128298161
Ngày và giờ mở cửa
09.03.2020 01:15:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.36108
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2020 03:45:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.36502
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.99 USD
09.03.2020 03:29:48
09.03.2020 03:36:34
Mua
0.01
0.65993
0.65724
Lợi nhuận
-2.79 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#128297900
Ngày và giờ mở cửa
09.03.2020 03:29:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.65993
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2020 03:36:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.65724
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.79 USD
05.03.2020 16:22:00
06.03.2020 12:29:04
Mua
0.01
0.62823
0.63592
Lợi nhuận
7.59 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#127975011
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2020 16:22:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.62823
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 12:29:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.63592
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
7.59 USD
05.03.2020 16:18:28
06.03.2020 04:48:15
Mua
0.01
0.65842
0.65889
Lợi nhuận
0.37 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#127933392
Ngày và giờ mở cửa
05.03.2020 16:18:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.65842
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 04:48:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.65889
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.37 USD
04.03.2020 12:16:09
05.03.2020 12:12:09
Mua
0.01
1.2773
1.29292
Lợi nhuận
15.52 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#127934666
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2020 12:16:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.2773
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.03.2020 12:12:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.29292
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
15.52 USD
28.02.2020 15:41:38
28.02.2020 15:52:33
Mua
0.01
1.28623
1.28467
Lợi nhuận
-1.66 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#127565662
Ngày và giờ mở cửa
28.02.2020 15:41:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.28623
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2020 15:52:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.28467
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.66 USD
28.02.2020 14:09:12
28.02.2020 15:14:35
Mua
0.01
1.09973
1.09773
Lợi nhuận
-2.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#127564415
Ngày và giờ mở cửa
28.02.2020 14:09:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.09973
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2020 15:14:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.09773
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.10 USD
28.02.2020 08:12:54
28.02.2020 11:15:12
Bán
0.01
1.28929
1.28896
Lợi nhuận
0.23 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#127531148
Ngày và giờ mở cửa
28.02.2020 08:12:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.28929
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2020 11:15:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.28896
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.23 USD
28.02.2020 06:53:35
28.02.2020 09:20:47
Bán
0.01
1.28861
1.28724
Lợi nhuận
1.27 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#127525988
Ngày và giờ mở cửa
28.02.2020 06:53:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.28861
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2020 09:20:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.28724
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.27 USD
27.02.2020 20:42:55
28.02.2020 05:10:51
Bán
0.01
1.0992
1.09846
Lợi nhuận
0.64 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#127498263
Ngày và giờ mở cửa
27.02.2020 20:42:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.0992
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2020 05:10:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.09846
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.64 USD
28.02.2020 03:09:35
28.02.2020 03:31:02
Mua
0.01
0.62937
0.6282
Lợi nhuận
-1.27 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#127506837
Ngày và giờ mở cửa
28.02.2020 03:09:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.62937
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.02.2020 03:31:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.6282
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.27 USD
26.02.2020 03:12:09
26.02.2020 23:58:17
Bán
0.01
1.32913
1.33355
Lợi nhuận
-3.41 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#127263544
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2020 03:12:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.32913
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2020 23:58:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.33355
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-3.41 USD
24.02.2020 07:53:39
26.02.2020 18:29:08
Mua
0.01
1.08164
1.08886
Lợi nhuận
7.12 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#126957216
Ngày và giờ mở cửa
24.02.2020 07:53:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.08164
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2020 18:29:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08886
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
7.12 USD
26.02.2020 13:35:44
26.02.2020 15:47:16
Mua
0.02
1.08741
1.08614
Lợi nhuận
-2.74 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#127326180
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2020 13:35:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.08741
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2020 15:47:16
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.08614
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.74 USD
26.02.2020 04:01:44
26.02.2020 04:15:12
Bán
0.21
1.08732
1.08703
Lợi nhuận
3.99 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#127267339
Ngày và giờ mở cửa
26.02.2020 04:01:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.08732
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.02.2020 04:15:12
Khối lượng giao dịch
0.21
Thoát
1.08703
Phí hoa hồng
-2.10 USD
Lợi nhuận
3.99 USD
25.02.2020 12:03:25
25.02.2020 13:15:28
Mua
0.03
1.0845
1.0833
Lợi nhuận
-3.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#127140590
Ngày và giờ mở cửa
25.02.2020 12:03:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.0845
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2020 13:15:28
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.0833
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-3.90 USD
20.02.2020 08:35:27
21.02.2020 17:18:53
Mua
0.01
1.07915
1.08561
Lợi nhuận
6.36 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#126900977
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 08:35:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.07915
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2020 17:18:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08561
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
6.36 USD
20.02.2020 08:35:27
21.02.2020 11:52:48
Mua
0.01
1.07915
1.08146
Lợi nhuận
2.21 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#126792235
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 08:35:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.07915
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2020 11:52:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08146
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.21 USD
18.02.2020 15:57:57
19.02.2020 12:12:28
Mua
0.02
0.6392
0.64026
Lợi nhuận
1.92 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#126577861
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 15:57:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.6392
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 12:12:28
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.64026
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.92 USD
13.02.2020 09:10:58
13.02.2020 11:00:16
Mua
0.01
0.64459
0.64624
Lợi nhuận
1.55 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#126265815
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 09:10:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.64459
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2020 11:00:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.64624
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.55 USD
10.02.2020 05:50:01
11.02.2020 02:09:56
Mua
0.01
1570.73
1571.19
Lợi nhuận
0.26 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#125964113
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 05:50:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1570.73
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.02.2020 02:09:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1571.19
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.26 USD
07.02.2020 08:44:52
07.02.2020 15:01:51
Mua
0.01
1563.97
1564.83
Lợi nhuận
0.66 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#125866125
Ngày và giờ mở cửa
07.02.2020 08:44:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1563.97
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.02.2020 15:01:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1564.83
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.66 USD
03.02.2020 10:14:22
03.02.2020 17:00:10
Mua
0.01
1578.09
1569.86
Lợi nhuận
-8.43 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#125481397
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2020 10:14:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1578.09
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2020 17:00:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1569.86
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-8.43 USD