Chế độ demo
28.10.2019 01:38:11
07.11.2019 02:07:20
Sao chép
0%
-93.36%
Lợi nhuận
-9.37 USD
Fikalike
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2019 01:38:11
Điểm vào
0%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 02:07:20
Ngoài
-93.36%
Lợi nhuận
-9.37 USD
08.04.2019 09:28:36
17.07.2019 19:41:09
Mua
0.01
0.67305
0.6746
Lợi nhuận
1.45 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#97137037
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2019 09:28:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67305
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.07.2019 19:41:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.6746
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.45 USD
16.07.2019 19:00:27
17.07.2019 17:46:20
Bán
0.02
1402.98
1416.91
Lợi nhuận
-28.26 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#105042620
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2019 19:00:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1402.98
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-27.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.07.2019 17:46:20
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1416.91
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-28.26 USD
11.07.2019 01:07:51
16.07.2019 19:00:26
Mua
0.02
1419.9
1402.98
Lợi nhuận
-34.24 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#105042357
Ngày và giờ mở cửa
11.07.2019 01:07:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1419.9
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-33.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 19:00:26
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1402.98
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-34.24 USD
08.07.2019 01:10:06
10.07.2019 01:03:00
Bán
0.02
1397.06
1397.52
Lợi nhuận
-1.32 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#104390569
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2019 01:10:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1397.06
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2019 01:03:00
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1397.52
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-1.32 USD
08.07.2019 01:00:19
08.07.2019 01:08:33
Mua
0.02
1400.77
1397.4
Lợi nhuận
-7.14 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#104390448
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2019 01:00:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1400.77
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2019 01:08:33
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1397.4
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-7.14 USD
05.07.2019 03:42:23
05.07.2019 04:04:48
Bán
0.02
1417.6
1415.38
Lợi nhuận
4.04 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#104234936
Ngày và giờ mở cửa
05.07.2019 03:42:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1417.6
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.07.2019 04:04:48
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1415.38
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
4.04 USD
04.07.2019 01:16:35
04.07.2019 11:06:18
Bán
0.02
1419.58
1412
Lợi nhuận
14.76 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#104159682
Ngày và giờ mở cửa
04.07.2019 01:16:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1419.58
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.07.2019 11:06:18
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1412
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
14.76 USD
02.07.2019 18:11:03
02.07.2019 23:36:03
Mua
0.02
1398.45
1420.49
Lợi nhuận
43.68 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#103702394
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2019 18:11:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1398.45
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
44.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2019 23:36:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1420.49
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
43.68 USD
02.07.2019 01:04:48
02.07.2019 18:11:04
Bán
0.02
1384.98
1398.49
Lợi nhuận
-27.42 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#103702255
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2019 01:04:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1384.98
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-27.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2019 18:11:04
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1398.49
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-27.42 USD
01.07.2019 01:00:08
01.07.2019 01:02:04
Bán
0.01
1392.96
1391.56
Lợi nhuận
1.20 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#103385696
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2019 01:00:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1392.96
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 01:02:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1391.56
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.20 USD
28.06.2019 01:12:35
01.07.2019 01:00:11
Mua
0.01
1409.49
1392.96
Lợi nhuận
-16.73 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#103385676
Ngày và giờ mở cửa
28.06.2019 01:12:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1409.49
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-16.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 01:00:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1392.96
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-16.73 USD
27.06.2019 01:03:25
27.06.2019 12:44:53
Bán
0.01
1408.52
1402.8
Lợi nhuận
5.52 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#103300061
Ngày và giờ mở cửa
27.06.2019 01:03:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1408.52
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.06.2019 12:44:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1402.8
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.52 USD
26.06.2019 05:14:47
26.06.2019 14:10:30
Bán
0.01
1411.47
1405.37
Lợi nhuận
5.90 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#103153733
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2019 05:14:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1411.47
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2019 14:10:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1405.37
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.90 USD
26.06.2019 01:03:31
26.06.2019 05:14:47
Mua
0.01
1420.14
1411.47
Lợi nhuận
-8.87 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#103153709
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2019 01:03:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1420.14
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2019 05:14:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1411.47
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-8.87 USD
25.06.2019 01:10:40
26.06.2019 01:01:32
Mua
0.01
1419.07
1422.57
Lợi nhuận
3.30 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#102923843
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2019 01:10:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1419.07
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2019 01:01:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1422.57
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.30 USD
24.06.2019 02:51:42
24.06.2019 02:54:17
Mua
0.01
1405.48
1405.92
Lợi nhuận
0.24 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#102844979
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2019 02:51:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1405.48
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2019 02:54:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1405.92
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.24 USD
17.04.2019 01:45:17
24.05.2019 15:42:22
Bán
0.01
1.94348
1.93203
Lợi nhuận
7.30 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#97527832
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2019 01:45:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.94348
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2019 15:42:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.93203
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.30 USD
04.04.2019 23:47:13
01.05.2019 21:21:02
Bán
0.01
111.636
111.062
Lợi nhuận
5.07 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#96916487
Ngày và giờ mở cửa
04.04.2019 23:47:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
111.636
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.05.2019 21:21:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
111.062
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
5.07 USD
17.04.2019 10:03:15
22.04.2019 18:22:20
Mua
0.05
0.89841
0.891
Lợi nhuận
-28.76 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#97701501
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2019 10:03:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.89841
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-27.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2019 18:22:20
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.891
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-28.76 USD
18.04.2019 15:00:50
18.04.2019 15:30:08
Bán
0.05
1.01174
1.01292
Lợi nhuận
-6.32 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#97782978
Ngày và giờ mở cửa
18.04.2019 15:00:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.01174
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.04.2019 15:30:08
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.01292
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-6.32 USD
16.04.2019 10:01:04
17.04.2019 15:30:19
Bán
0.01
1.33922
1.33122
Lợi nhuận
5.91 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#97579917
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2019 10:01:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.33922
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2019 15:30:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.33122
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
5.91 USD
16.04.2019 03:42:39
17.04.2019 02:32:56
Bán
0.01
1.33775
1.33595
Lợi nhuận
1.25 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#97555745
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2019 03:42:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.33775
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2019 02:32:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.33595
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.25 USD
11.04.2019 15:07:12
15.04.2019 15:59:49
Bán
0.01
1.33765
1.32985
Lợi nhuận
5.77 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#97357000
Ngày và giờ mở cửa
11.04.2019 15:07:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.33765
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2019 15:59:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.32985
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
5.77 USD
11.04.2019 16:06:55
12.04.2019 17:38:00
Bán
0.01
1.94306
1.93398
Lợi nhuận
5.96 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#97356810
Ngày và giờ mở cửa
11.04.2019 16:06:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.94306
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2019 17:38:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.93398
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.96 USD
03.04.2019 11:09:04
11.04.2019 04:11:41
Bán
0.01
1.94306
1.93496
Lợi nhuận
5.29 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#96969358
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2019 11:09:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.94306
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.04.2019 04:11:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.93496
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.29 USD
27.03.2019 09:59:35
09.04.2019 15:02:54
Bán
0.01
1.93934
1.9356
Lợi nhuận
2.32 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#96559506
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2019 09:59:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.93934
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2019 15:02:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.9356
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.32 USD
27.03.2019 08:10:19
09.04.2019 15:02:46
Bán
0.01
1.93793
1.93563
Lợi nhuận
1.35 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#96535032
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2019 08:10:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.93793
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2019 15:02:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.93563
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.35 USD
22.03.2019 17:03:14
05.04.2019 15:19:09
Bán
0.01
1.8617
1.83625
Lợi nhuận
17.90 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#96137703
Ngày và giờ mở cửa
22.03.2019 17:03:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.8617
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2019 15:19:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.83625
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
17.90 USD
26.03.2019 12:36:09
05.04.2019 01:28:49
Mua
0.01
0.85489
0.85824
Lợi nhuận
4.18 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#96408832
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2019 12:36:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.85489
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.04.2019 01:28:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.85824
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.18 USD
27.03.2019 05:11:12
29.03.2019 06:18:22
Mua
0.01
0.9108
0.91124
Lợi nhuận
0.13 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#96493076
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2019 05:11:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.9108
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.03.2019 06:18:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.91124
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.13 USD
26.03.2019 00:11:38
28.03.2019 16:04:46
Mua
0.01
0.85676
0.85759
Lợi nhuận
0.88 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#96372154
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2019 00:11:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.85676
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.03.2019 16:04:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.85759
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.88 USD
25.03.2019 16:20:18
27.03.2019 00:19:39
Bán
0.01
1321.54
1316.08
Lợi nhuận
5.26 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#96149456
Ngày và giờ mở cửa
25.03.2019 16:20:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1321.54
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.03.2019 00:19:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1316.08
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.26 USD
26.03.2019 14:56:02
26.03.2019 16:33:19
Mua
0.01
1.12245
1.12332
Lợi nhuận
0.67 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#96400296
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2019 14:56:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12245
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.03.2019 16:33:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12332
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.67 USD
25.03.2019 14:42:21
26.03.2019 12:42:14
Mua
0.01
81.928
82.418
Lợi nhuận
4.24 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#96349696
Ngày và giờ mở cửa
25.03.2019 14:42:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
81.928
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.03.2019 12:42:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
82.418
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.24 USD
25.03.2019 01:17:23
25.03.2019 02:56:52
Mua
0.01
81.98
81.748
Lợi nhuận
-2.32 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#96306770
Ngày và giờ mở cửa
25.03.2019 01:17:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
81.98
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.03.2019 02:56:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
81.748
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.32 USD
18.03.2019 13:01:54
22.03.2019 10:30:51
Bán
0.01
1.13544
1.13336
Lợi nhuận
1.98 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#95962525
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2019 13:01:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13544
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.03.2019 10:30:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13336
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.98 USD
15.03.2019 11:37:28
22.03.2019 10:30:51
Bán
0.01
1.13178
1.13336
Lợi nhuận
-1.68 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#95951026
Ngày và giờ mở cửa
15.03.2019 11:37:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.13178
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.03.2019 10:30:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13336
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.68 USD
21.03.2019 09:54:22
21.03.2019 09:55:42
Bán
0.01
1319.03
1318.87
Lợi nhuận
-0.04 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#96149344
Ngày và giờ mở cửa
21.03.2019 09:54:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1319.03
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.03.2019 09:55:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1318.87
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.04 USD
20.03.2019 20:49:48
21.03.2019 07:35:25
Bán
0.01
1.51853
1.5184
Lợi nhuận
-0.10 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#96025747
Ngày và giờ mở cửa
20.03.2019 20:49:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.51853
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.03.2019 07:35:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.5184
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.10 USD
18.03.2019 04:14:25
20.03.2019 14:56:05
Bán
0.01
1.87453
1.8542
Lợi nhuận
14.23 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#95978514
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2019 04:14:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.87453
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2019 14:56:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.8542
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
14.23 USD
13.03.2019 08:58:39
20.03.2019 14:50:29
Bán
0.01
1.85741
1.85554
Lợi nhuận
1.13 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#95771898
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2019 08:58:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.85741
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.03.2019 14:50:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.85554
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.13 USD
13.03.2019 10:14:08
19.03.2019 03:49:06
Mua
0.01
1.03229
1.03722
Lợi nhuận
3.18 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#95785311
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2019 10:14:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.03229
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.03.2019 03:49:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.03722
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.18 USD
11.03.2019 12:25:04
18.03.2019 12:22:52
Bán
0.01
1.00928
1.0004
Lợi nhuận
8.78 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#95661975
Ngày và giờ mở cửa
11.03.2019 12:25:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.00928
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2019 12:22:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.0004
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
8.78 USD
13.03.2019 17:15:51
15.03.2019 09:46:21
Bán
0.01
1.86725
1.86295
Lợi nhuận
2.85 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#95771908
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2019 17:15:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.86725
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.03.2019 09:46:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.86295
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.85 USD
15.03.2019 05:08:53
15.03.2019 09:36:49
Bán
0.1
1.8695
1.86773
Lợi nhuận
10.55 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#95938939
Ngày và giờ mở cửa
15.03.2019 05:08:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.8695
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.03.2019 09:36:49
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.86773
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
10.55 USD
15.03.2019 05:02:34
15.03.2019 05:06:10
Bán
0.1
1.86908
1.8696
Lợi nhuận
-5.69 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#95938431
Ngày và giờ mở cửa
15.03.2019 05:02:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.86908
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.03.2019 05:06:10
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.8696
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-5.69 USD
14.03.2019 20:57:29
14.03.2019 21:11:46
Bán
0.1
1.87309
1.87237
Lợi nhuận
3.08 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#95929702
Ngày và giờ mở cửa
14.03.2019 20:57:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.87309
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.03.2019 21:11:46
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.87237
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
3.08 USD
14.03.2019 20:16:23
14.03.2019 20:23:18
Bán
0.1
1.87886
1.87918
Lợi nhuận
-4.26 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#95928977
Ngày và giờ mở cửa
14.03.2019 20:16:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.87886
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.03.2019 20:23:18
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.87918
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-4.26 USD
14.03.2019 19:15:58
14.03.2019 19:17:10
Bán
0.1
1.87958
1.87955
Lợi nhuận
-1.79 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#95928062
Ngày và giờ mở cửa
14.03.2019 19:15:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.87958
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.03.2019 19:17:10
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.87955
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-1.79 USD