Chế độ demo
18.02.2020 15:57:57
19.02.2020 12:12:28
Mua
0.0200
0.6392
0.64026
Lợi nhuận
1.92 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#126577861
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 15:57:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6392
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 12:12:28
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
0.64026
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.92 USD
13.02.2020 09:10:58
13.02.2020 11:00:16
Mua
0.0100
0.64459
0.64624
Lợi nhuận
1.55 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#126265815
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 09:10:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.64459
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2020 11:00:16
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.64624
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.55 USD
10.02.2020 05:50:01
11.02.2020 02:09:56
Mua
0.0100
1570.73
1571.19
Lợi nhuận
0.26 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#125964113
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 05:50:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1570.73
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.02.2020 02:09:56
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1571.19
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.26 USD
07.02.2020 08:44:52
07.02.2020 15:01:51
Mua
0.0100
1563.97
1564.83
Lợi nhuận
0.66 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#125866125
Ngày và giờ mở cửa
07.02.2020 08:44:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1563.97
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.02.2020 15:01:51
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1564.83
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.66 USD
03.02.2020 10:14:22
03.02.2020 17:00:10
Mua
0.0100
1578.09
1569.86
Lợi nhuận
-8.43 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#125481397
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2020 10:14:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1578.09
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2020 17:00:10
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1569.86
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-8.43 USD
31.01.2020 01:50:56
31.01.2020 03:03:39
Mua
0.0100
1574.88
1571.71
Lợi nhuận
-3.37 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#125381930
Ngày và giờ mở cửa
31.01.2020 01:50:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1574.88
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.01.2020 03:03:39
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1571.71
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-3.37 USD
29.01.2020 10:37:36
29.01.2020 12:35:48
Mua
0.0100
0.65291
0.65238
Lợi nhuận
-0.63 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#125224892
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2020 10:37:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.65291
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2020 12:35:48
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.65238
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.63 USD
29.01.2020 10:26:00
29.01.2020 12:35:43
Mua
0.0100
0.6534
0.65238
Lợi nhuận
-1.12 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#125223251
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2020 10:26:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6534
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2020 12:35:43
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.65238
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.12 USD
29.01.2020 10:14:00
29.01.2020 11:03:37
Mua
0.0100
1.10025
1.09966
Lợi nhuận
-0.69 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#125221892
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2020 10:14:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10025
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2020 11:03:37
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.09966
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.69 USD
29.01.2020 08:41:28
29.01.2020 10:02:32
Bán
0.0100
1567.38
1569.96
Lợi nhuận
-2.78 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#125211175
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2020 08:41:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1567.38
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2020 10:02:32
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1569.96
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.78 USD
29.01.2020 01:07:37
29.01.2020 07:07:21
Bán
0.0100
1569.48
1565.75
Lợi nhuận
3.53 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#125192777
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2020 01:07:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1569.48
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2020 07:07:21
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1565.75
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.53 USD
28.01.2020 05:29:45
28.01.2020 15:41:11
Bán
0.0100
1.10206
1.10085
Lợi nhuận
1.11 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#125111455
Ngày và giờ mở cửa
28.01.2020 05:29:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10206
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2020 15:41:11
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.10085
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.11 USD
22.01.2020 12:48:58
22.01.2020 15:09:22
Bán
0.0100
1558.5
1556.28
Lợi nhuận
2.02 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#124750799
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 12:48:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1558.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.01.2020 15:09:22
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1556.28
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.02 USD
15.01.2020 04:19:43
15.01.2020 05:27:53
Bán
0.0100
1549.13
1552.04
Lợi nhuận
-3.11 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#124193424
Ngày và giờ mở cửa
15.01.2020 04:19:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1549.13
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.01.2020 05:27:53
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1552.04
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-3.11 USD
13.01.2020 17:35:47
13.01.2020 23:55:48
Bán
0.0100
1552.53
1548.37
Lợi nhuận
3.96 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#124023361
Ngày và giờ mở cửa
13.01.2020 17:35:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1552.53
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.01.2020 23:55:48
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1548.37
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.96 USD
10.01.2020 01:53:47
10.01.2020 15:50:09
Bán
0.0100
1552.68
1551.89
Lợi nhuận
0.59 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#123878038
Ngày và giờ mở cửa
10.01.2020 01:53:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1552.68
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.01.2020 15:50:09
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1551.89
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.59 USD
09.01.2020 01:19:10
10.01.2020 15:34:23
Bán
0.0100
1556.61
1556.28
Lợi nhuận
0.13 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#123754206
Ngày và giờ mở cửa
09.01.2020 01:19:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1556.61
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.01.2020 15:34:23
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1556.28
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.13 USD
10.01.2020 14:09:01
10.01.2020 14:35:17
Mua
0.0100
1.10943
1.10959
Lợi nhuận
0.06 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#123913153
Ngày và giờ mở cửa
10.01.2020 14:09:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10943
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.01.2020 14:35:17
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.10959
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
08.01.2020 10:53:50
08.01.2020 15:00:51
Mua
0.0100
1583.43
1572.13
Lợi nhuận
-11.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#123675308
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 10:53:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1583.43
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 15:00:51
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1572.13
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-11.50 USD
07.01.2020 05:37:19
08.01.2020 01:22:36
Mua
0.0100
1559.45
1583.87
Lợi nhuận
24.22 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#123575112
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 05:37:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1559.45
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
24.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 01:22:36
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1583.87
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
24.22 USD
07.01.2020 01:43:57
07.01.2020 03:46:53
Mua
0.0100
1564.43
1558.23
Lợi nhuận
-6.40 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#123559132
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 01:43:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1564.43
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 03:46:53
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1558.23
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-6.40 USD
10.04.2019 17:49:03
03.12.2019 00:25:57
Mua
0.0100
0.89883
0.86485
Lợi nhuận
-25.74 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#97289291
Ngày và giờ mở cửa
10.04.2019 17:49:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.89883
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-25.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2019 00:25:57
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.86485
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-25.74 USD
28.10.2019 01:38:11
07.11.2019 02:07:20
Sao chép
0%
-93.36%
Lợi nhuận
-9.37 USD
Fikalike
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2019 01:38:11
Điểm vào
0%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 02:07:20
Ngoài
-93.36%
Lợi nhuận
-9.37 USD
08.04.2019 09:28:36
17.07.2019 19:41:09
Mua
0.0100
0.67305
0.6746
Lợi nhuận
1.45 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#97137037
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2019 09:28:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67305
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.07.2019 19:41:09
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.6746
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.45 USD
16.07.2019 19:00:27
17.07.2019 17:46:20
Bán
0.0200
1402.98
1416.91
Lợi nhuận
-28.26 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#105042620
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2019 19:00:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1402.98
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-27.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.07.2019 17:46:20
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1416.91
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-28.26 USD
11.07.2019 01:07:51
16.07.2019 19:00:26
Mua
0.0200
1419.9
1402.98
Lợi nhuận
-34.24 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#105042357
Ngày và giờ mở cửa
11.07.2019 01:07:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1419.9
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-33.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2019 19:00:26
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1402.98
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-34.24 USD
08.07.2019 01:10:06
10.07.2019 01:03:00
Bán
0.0200
1397.06
1397.52
Lợi nhuận
-1.32 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#104390569
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2019 01:10:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1397.06
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2019 01:03:00
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1397.52
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-1.32 USD
08.07.2019 01:00:19
08.07.2019 01:08:33
Mua
0.0200
1400.77
1397.4
Lợi nhuận
-7.14 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#104390448
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2019 01:00:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1400.77
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2019 01:08:33
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1397.4
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-7.14 USD
05.07.2019 03:42:23
05.07.2019 04:04:48
Bán
0.0200
1417.6
1415.38
Lợi nhuận
4.04 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#104234936
Ngày và giờ mở cửa
05.07.2019 03:42:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1417.6
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.07.2019 04:04:48
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1415.38
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
4.04 USD
04.07.2019 01:16:35
04.07.2019 11:06:18
Bán
0.0200
1419.58
1412
Lợi nhuận
14.76 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#104159682
Ngày và giờ mở cửa
04.07.2019 01:16:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1419.58
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.07.2019 11:06:18
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1412
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
14.76 USD
02.07.2019 18:11:03
02.07.2019 23:36:03
Mua
0.0200
1398.45
1420.49
Lợi nhuận
43.68 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#103702394
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2019 18:11:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1398.45
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
44.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2019 23:36:03
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1420.49
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
43.68 USD
02.07.2019 01:04:48
02.07.2019 18:11:04
Bán
0.0200
1384.98
1398.49
Lợi nhuận
-27.42 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#103702255
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2019 01:04:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1384.98
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-27.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2019 18:11:04
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1398.49
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-27.42 USD
01.07.2019 01:00:08
01.07.2019 01:02:04
Bán
0.0100
1392.96
1391.56
Lợi nhuận
1.20 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#103385696
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2019 01:00:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1392.96
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 01:02:04
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1391.56
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.20 USD
28.06.2019 01:12:35
01.07.2019 01:00:11
Mua
0.0100
1409.49
1392.96
Lợi nhuận
-16.73 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#103385676
Ngày và giờ mở cửa
28.06.2019 01:12:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1409.49
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-16.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 01:00:11
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1392.96
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-16.73 USD
27.06.2019 01:03:25
27.06.2019 12:44:53
Bán
0.0100
1408.52
1402.8
Lợi nhuận
5.52 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#103300061
Ngày và giờ mở cửa
27.06.2019 01:03:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1408.52
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.06.2019 12:44:53
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1402.8
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.52 USD
26.06.2019 05:14:47
26.06.2019 14:10:30
Bán
0.0100
1411.47
1405.37
Lợi nhuận
5.90 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#103153733
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2019 05:14:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1411.47
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2019 14:10:30
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1405.37
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.90 USD
26.06.2019 01:03:31
26.06.2019 05:14:47
Mua
0.0100
1420.14
1411.47
Lợi nhuận
-8.87 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#103153709
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2019 01:03:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1420.14
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2019 05:14:47
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1411.47
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-8.87 USD
25.06.2019 01:10:40
26.06.2019 01:01:32
Mua
0.0100
1419.07
1422.57
Lợi nhuận
3.30 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#102923843
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2019 01:10:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1419.07
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2019 01:01:32
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1422.57
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.30 USD
24.06.2019 02:51:42
24.06.2019 02:54:17
Mua
0.0100
1405.48
1405.92
Lợi nhuận
0.24 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#102844979
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2019 02:51:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1405.48
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2019 02:54:17
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1405.92
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.24 USD
17.04.2019 01:45:17
24.05.2019 15:42:22
Bán
0.0100
1.94348
1.93203
Lợi nhuận
7.30 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#97527832
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2019 01:45:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.94348
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2019 15:42:22
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.93203
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.30 USD
04.04.2019 23:47:13
01.05.2019 21:21:02
Bán
0.0100
111.636
111.062
Lợi nhuận
5.07 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#96916487
Ngày và giờ mở cửa
04.04.2019 23:47:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
111.636
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.05.2019 21:21:02
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
111.062
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
5.07 USD
17.04.2019 10:03:15
22.04.2019 18:22:20
Mua
0.0500
0.89841
0.891
Lợi nhuận
-28.76 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#97701501
Ngày và giờ mở cửa
17.04.2019 10:03:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.89841
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-27.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2019 18:22:20
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
0.891
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-28.76 USD
18.04.2019 15:00:50
18.04.2019 15:30:08
Bán
0.0500
1.01174
1.01292
Lợi nhuận
-6.32 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#97782978
Ngày và giờ mở cửa
18.04.2019 15:00:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.01174
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.04.2019 15:30:08
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
1.01292
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-6.32 USD
16.04.2019 10:01:04
17.04.2019 15:30:19
Bán
0.0100
1.33922
1.33122
Lợi nhuận
5.91 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#97579917
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2019 10:01:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.33922
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2019 15:30:19
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.33122
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
5.91 USD
16.04.2019 03:42:39
17.04.2019 02:32:56
Bán
0.0100
1.33775
1.33595
Lợi nhuận
1.25 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#97555745
Ngày và giờ mở cửa
16.04.2019 03:42:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.33775
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.04.2019 02:32:56
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.33595
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.25 USD
11.04.2019 15:07:12
15.04.2019 15:59:49
Bán
0.0100
1.33765
1.32985
Lợi nhuận
5.77 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#97357000
Ngày và giờ mở cửa
11.04.2019 15:07:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.33765
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.04.2019 15:59:49
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.32985
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
5.77 USD
11.04.2019 16:06:55
12.04.2019 17:38:00
Bán
0.0100
1.94306
1.93398
Lợi nhuận
5.96 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#97356810
Ngày và giờ mở cửa
11.04.2019 16:06:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.94306
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2019 17:38:00
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.93398
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.96 USD
03.04.2019 11:09:04
11.04.2019 04:11:41
Bán
0.0100
1.94306
1.93496
Lợi nhuận
5.29 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#96969358
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2019 11:09:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.94306
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.04.2019 04:11:41
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.93496
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.29 USD
27.03.2019 09:59:35
09.04.2019 15:02:54
Bán
0.0100
1.93934
1.9356
Lợi nhuận
2.32 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#96559506
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2019 09:59:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.93934
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2019 15:02:54
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.9356
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.32 USD
27.03.2019 08:10:19
09.04.2019 15:02:46
Bán
0.0100
1.93793
1.93563
Lợi nhuận
1.35 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#96535032
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2019 08:10:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.93793
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2019 15:02:46
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.93563
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.35 USD