Chế độ demo
11.12.2019 22:07:19
12.12.2019 18:23:24
Bán
0.02
1.1142
1.11168
Lợi nhuận
4.84 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#121334569
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2019 22:07:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1142
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 18:23:24
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11168
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.84 USD
05.12.2019 18:34:14
12.12.2019 01:52:09
Mua
0.02
1.11038
1.11328
Lợi nhuận
5.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#121618214
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2019 18:34:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11038
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 01:52:09
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11328
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.60 USD
10.12.2019 13:09:48
12.12.2019 01:51:59
Mua
0.02
1.10797
1.11327
Lợi nhuận
10.40 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#121833318
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2019 13:09:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10797
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 01:51:59
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11327
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
10.40 USD
05.12.2019 18:02:10
10.12.2019 15:32:15
Bán
0.02
0.68243
0.68054
Lợi nhuận
3.58 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#121615715
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2019 18:02:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68243
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2019 15:32:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.68054
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.58 USD
09.12.2019 10:13:48
09.12.2019 16:38:00
Mua
0.02
1.10674
1.10722
Lợi nhuận
0.76 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#121717303
Ngày và giờ mở cửa
09.12.2019 10:13:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10674
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.12.2019 16:38:00
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10722
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.76 USD
04.12.2019 11:20:54
06.12.2019 18:25:17
Bán
0.02
1.10711
1.10482
Lợi nhuận
4.38 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#121526516
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 11:20:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10711
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2019 18:25:17
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10482
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.38 USD
05.12.2019 18:34:01
06.12.2019 11:44:51
Mua
0.02
0.68335
0.68439
Lợi nhuận
1.88 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#121618115
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2019 18:34:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68335
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2019 11:44:51
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.68439
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.88 USD
05.12.2019 11:13:52
05.12.2019 16:38:24
Bán
0.02
0.68314
0.68263
Lợi nhuận
0.82 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#121592279
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2019 11:13:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68314
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.12.2019 16:38:24
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.68263
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.82 USD
03.12.2019 14:51:50
04.12.2019 10:33:36
Bán
0.02
0.68399
0.68182
Lợi nhuận
4.14 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#121438645
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 14:51:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68399
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2019 10:33:36
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.68182
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.14 USD
02.12.2019 18:53:51
02.12.2019 20:36:03
Bán
0.02
1.10759
1.1075
Lợi nhuận
-0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#121324692
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 18:53:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10759
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 20:36:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.1075
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.02 USD
18.11.2019 21:41:12
02.12.2019 17:33:41
Mua
0.02
1.1076
1.1075
Lợi nhuận
-0.40 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#120141844
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2019 21:41:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1076
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 17:33:41
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.1075
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.40 USD
25.11.2019 02:27:12
02.12.2019 17:33:36
Mua
0.02
1.10232
1.10745
Lợi nhuận
10.06 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#120585533
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2019 02:27:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10232
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 17:33:36
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10745
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
10.06 USD
25.11.2019 16:34:29
27.11.2019 20:51:35
Bán
0.02
1.10059
1.1004
Lợi nhuận
0.18 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#120708288
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2019 16:34:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10059
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2019 20:51:35
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.1004
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.18 USD
21.11.2019 21:04:48
22.11.2019 17:38:17
Bán
0.02
1.1055
1.104
Lợi nhuận
2.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#120465968
Ngày và giờ mở cửa
21.11.2019 21:04:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1055
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.11.2019 17:38:17
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.104
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.80 USD
21.11.2019 20:28:06
21.11.2019 21:27:54
Bán
0.02
1.10604
1.10591
Lợi nhuận
0.06 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#120463658
Ngày và giờ mở cửa
21.11.2019 20:28:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10604
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.11.2019 21:27:54
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10591
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
20.11.2019 10:14:37
21.11.2019 21:27:49
Bán
0.02
1.10642
1.10591
Lợi nhuận
0.82 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#120314627
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2019 10:14:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10642
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.11.2019 21:27:49
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10591
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.82 USD
08.11.2019 04:50:08
15.11.2019 17:52:48
Mua
0.02
1.10524
1.1051
Lợi nhuận
-0.48 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119490641
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2019 04:50:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10524
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.11.2019 17:52:48
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.1051
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.48 USD
15.11.2019 11:19:49
15.11.2019 17:52:35
Mua
0.02
1.1015
1.10505
Lợi nhuận
6.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#120023923
Ngày và giờ mở cửa
15.11.2019 11:19:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1015
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.11.2019 17:52:35
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10505
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.90 USD
13.11.2019 07:14:27
15.11.2019 04:24:10
Mua
0.02
1.10156
1.1026
Lợi nhuận
1.88 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119742287
Ngày và giờ mở cửa
13.11.2019 07:14:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10156
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.11.2019 04:24:10
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.1026
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.88 USD
15.10.2019 15:28:14
14.11.2019 17:11:06
Bán
0.02
1.10027
1.09997
Lợi nhuận
0.40 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#116852019
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2019 15:28:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10027
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.11.2019 17:11:06
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.09997
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
11.11.2019 09:49:58
12.11.2019 03:12:57
Mua
0.02
1.10277
1.10335
Lợi nhuận
0.96 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119568809
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 09:49:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10277
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 03:12:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10335
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.96 USD
16.10.2019 05:32:14
08.11.2019 18:23:32
Bán
0.02
1.10248
1.10216
Lợi nhuận
0.44 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#116981471
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2019 05:32:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10248
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.11.2019 18:23:32
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10216
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.44 USD
07.11.2019 18:36:52
08.11.2019 18:23:26
Bán
0.02
1.10425
1.1022
Lợi nhuận
3.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119445396
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 18:36:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10425
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.11.2019 18:23:26
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.1022
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.90 USD
07.11.2019 10:24:37
07.11.2019 15:41:15
Mua
0.02
1.10724
1.10737
Lợi nhuận
0.06 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119391119
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 10:24:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10724
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 15:41:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10737
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
16.10.2019 20:42:03
05.11.2019 18:24:45
Bán
0.02
1.10741
1.10684
Lợi nhuận
0.94 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#117101340
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2019 20:42:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10741
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.11.2019 18:24:45
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10684
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.94 USD
25.10.2019 14:57:54
05.11.2019 18:24:40
Bán
0.02
1.11068
1.10685
Lợi nhuận
7.46 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#118331337
Ngày và giờ mở cửa
25.10.2019 14:57:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11068
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.11.2019 18:24:40
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10685
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.46 USD
04.11.2019 12:07:34
05.11.2019 18:24:35
Bán
0.02
1.11587
1.10687
Lợi nhuận
17.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119057899
Ngày và giờ mở cửa
04.11.2019 12:07:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11587
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.11.2019 18:24:35
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10687
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
17.80 USD
31.10.2019 03:31:21
04.11.2019 12:07:18
Mua
0.02
1.11673
1.11588
Lợi nhuận
-1.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#118788411
Ngày và giờ mở cửa
31.10.2019 03:31:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11673
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.11.2019 12:07:18
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11588
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.90 USD
31.10.2019 03:31:25
04.11.2019 12:07:09
Mua
0.02
1.11675
1.11595
Lợi nhuận
-1.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#118788482
Ngày và giờ mở cửa
31.10.2019 03:31:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11675
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.11.2019 12:07:09
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11595
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.80 USD
25.10.2019 11:01:35
25.10.2019 12:02:25
Mua
0.02
1.11157
1.1119
Lợi nhuận
0.46 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#118306292
Ngày và giờ mở cửa
25.10.2019 11:01:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11157
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.10.2019 12:02:25
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.1119
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.46 USD
23.10.2019 12:46:11
25.10.2019 11:01:57
Bán
0.02
1.11127
1.11157
Lợi nhuận
-0.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#117973763
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2019 12:46:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11127
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.10.2019 11:01:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11157
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.80 USD
22.10.2019 11:18:10
23.10.2019 08:42:29
Bán
0.02
1.11415
1.11214
Lợi nhuận
3.82 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#117753607
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2019 11:18:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11415
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2019 08:42:29
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11214
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.82 USD
21.10.2019 11:17:47
21.10.2019 12:10:50
Bán
0.02
1.11745
1.11695
Lợi nhuận
0.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#117535004
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2019 11:17:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11745
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2019 12:10:50
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11695
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
18.10.2019 22:22:46
21.10.2019 03:28:58
Bán
0.02
1.1165
1.11618
Lợi nhuận
0.44 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#117512940
Ngày và giờ mở cửa
18.10.2019 22:22:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1165
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2019 03:28:58
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11618
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.44 USD
17.10.2019 12:35:25
17.10.2019 12:46:30
Mua
0.02
1.11179
1.11208
Lợi nhuận
0.38 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#117207208
Ngày và giờ mở cửa
17.10.2019 12:35:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11179
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.10.2019 12:46:30
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11208
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.38 USD
17.10.2019 12:35:18
17.10.2019 12:46:26
Mua
0.02
1.11171
1.11212
Lợi nhuận
0.62 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#117207095
Ngày và giờ mở cửa
17.10.2019 12:35:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11171
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.10.2019 12:46:26
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11212
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.62 USD
17.10.2019 12:35:12
17.10.2019 12:46:20
Mua
0.02
1.11146
1.11213
Lợi nhuận
1.14 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#117207001
Ngày và giờ mở cửa
17.10.2019 12:35:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11146
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.10.2019 12:46:20
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11213
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.14 USD
19.09.2019 15:01:53
16.10.2019 19:28:10
Mua
0.02
1.10714
1.108
Lợi nhuận
1.52 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#113737801
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 15:01:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10714
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2019 19:28:10
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.108
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.52 USD
15.10.2019 18:49:54
15.10.2019 19:57:27
Bán
0.02
1.10364
1.10198
Lợi nhuận
3.12 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#116909040
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2019 18:49:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10364
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.10.2019 19:57:27
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10198
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.12 USD
11.10.2019 14:20:06
11.10.2019 14:22:39
Mua
0.02
1.10479
1.10554
Lợi nhuận
1.30 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#116578431
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 14:20:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10479
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 14:22:39
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10554
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.30 USD
11.10.2019 03:00:19
11.10.2019 13:53:02
Mua
0.02
1.10112
1.1036
Lợi nhuận
4.76 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#116505180
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 03:00:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10112
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.10.2019 13:53:02
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.1036
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.76 USD
24.09.2019 19:47:04
10.10.2019 16:08:16
Mua
0.02
1.10145
1.10221
Lợi nhuận
1.32 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#114295655
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2019 19:47:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10145
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.10.2019 16:08:16
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10221
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.32 USD
08.10.2019 03:26:02
08.10.2019 09:35:28
Bán
0.02
1.09708
1.0983
Lợi nhuận
-2.64 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#115910358
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 03:26:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09708
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.10.2019 09:35:28
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.0983
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.64 USD
03.10.2019 11:41:09
03.10.2019 19:02:35
Mua
0.02
1.09711
1.09889
Lợi nhuận
3.36 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#115384082
Ngày và giờ mở cửa
03.10.2019 11:41:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09711
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 19:02:35
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.09889
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.36 USD
27.09.2019 18:38:29
03.10.2019 05:30:21
Mua
0.02
1.09587
1.09586
Lợi nhuận
-0.22 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#114759007
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2019 18:38:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09587
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 05:30:21
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.09586
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.22 USD
26.09.2019 20:26:03
03.10.2019 05:30:16
Mua
0.02
1.093
1.09585
Lợi nhuận
5.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#114580422
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2019 20:26:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.093
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 05:30:16
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.09585
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.50 USD
27.09.2019 15:51:37
03.10.2019 05:30:12
Mua
0.02
1.09465
1.09586
Lợi nhuận
2.22 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#114731086
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2019 15:51:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09465
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 05:30:12
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.09586
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.22 USD
01.10.2019 17:08:43
01.10.2019 18:16:40
Bán
0.02
1.09141
1.0929
Lợi nhuận
-3.18 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#115199880
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 17:08:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09141
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 18:16:40
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.0929
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-3.18 USD
01.10.2019 09:49:43
01.10.2019 10:08:05
Bán
0.02
1.0888
1.08901
Lợi nhuận
-0.62 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#115116494
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 09:49:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0888
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 10:08:05
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.08901
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.62 USD
01.10.2019 09:16:52
01.10.2019 09:47:19
Bán
0.02
1.08822
1.0887
Lợi nhuận
-1.16 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#115116881
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 09:16:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.08822
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 09:47:19
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.0887
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.16 USD