Chế độ demo
06.05.2021 23:37:58
07.05.2021 13:17:27
Bán
0.01
0.72376
0.72197
Lợi nhuận
1.69 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#159517050
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2021 23:37:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.72376
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 13:17:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.72197
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.69 USD
05.05.2021 19:54:02
06.05.2021 05:53:44
Bán
0.01
0.7207
0.71864
Lợi nhuận
1.96 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#159480539
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 19:54:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.7207
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 05:53:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.71864
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.96 USD
04.05.2021 18:21:29
04.05.2021 18:39:48
Mua
0.01
0.71309
0.71349
Lợi nhuận
0.30 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#159435250
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 18:21:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.71309
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 18:39:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.71349
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
04.05.2021 18:16:25
04.05.2021 18:19:14
Mua
0.01
0.71288
0.7138
Lợi nhuận
0.82 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#159434811
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 18:16:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.71288
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 18:19:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.7138
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.82 USD
04.05.2021 16:34:45
04.05.2021 18:16:21
Bán
0.01
0.71448
0.71278
Lợi nhuận
1.60 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#159429493
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 16:34:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71448
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 18:16:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.71278
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.60 USD
04.05.2021 14:52:25
04.05.2021 17:21:51
Mua
0.01
0.71247
0.71525
Lợi nhuận
2.68 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#159425523
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 14:52:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.71247
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 17:21:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.71525
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.68 USD
04.05.2021 12:21:17
04.05.2021 17:21:48
Mua
0.01
0.71367
0.71525
Lợi nhuận
1.48 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#159404832
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 12:21:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.71367
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 17:21:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.71525
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.48 USD
04.05.2021 11:58:35
04.05.2021 17:21:46
Mua
0.01
0.71456
0.71524
Lợi nhuận
0.58 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#159399053
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 11:58:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.71456
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 17:21:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.71524
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.58 USD
04.05.2021 12:21:18
04.05.2021 14:52:19
Bán
0.01
0.71359
0.71247
Lợi nhuận
1.02 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#159404834
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 12:21:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71359
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 14:52:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.71247
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.02 USD
14.04.2021 19:13:29
04.05.2021 12:21:14
Bán
0.01
0.71443
0.71367
Lợi nhuận
0.66 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#158928607
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 19:13:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71443
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 12:21:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.71367
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.66 USD
04.05.2021 10:44:45
04.05.2021 11:07:00
Mua
0.01
0.71483
0.71547
Lợi nhuận
0.54 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#159381820
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 10:44:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.71483
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 11:07:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.71547
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.54 USD
03.05.2021 00:00:11
04.05.2021 10:42:37
Bán
0.01
0.7173
0.71476
Lợi nhuận
2.44 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#159300682
Ngày và giờ mở cửa
03.05.2021 00:00:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.7173
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 10:42:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.71476
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.44 USD
30.04.2021 22:07:25
03.05.2021 00:00:07
Mua
0.01
0.71581
0.7165
Lợi nhuận
0.59 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#159292886
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2021 22:07:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.71581
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2021 00:00:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.7165
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.59 USD
22.04.2021 22:46:50
30.04.2021 22:06:48
Bán
0.01
0.71666
0.71582
Lợi nhuận
0.74 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#159097035
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 22:46:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71666
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2021 22:06:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.71582
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.74 USD
28.04.2021 12:06:06
30.04.2021 17:23:24
Bán
0.01
0.72112
0.71918
Lợi nhuận
1.84 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#159208033
Ngày và giờ mở cửa
28.04.2021 12:06:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.72112
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2021 17:23:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.71918
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.84 USD
29.04.2021 18:05:05
30.04.2021 15:19:54
Bán
0.01
0.72358
0.72203
Lợi nhuận
1.45 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#159246890
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 18:05:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.72358
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.04.2021 15:19:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.72203
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.45 USD
29.04.2021 13:49:02
29.04.2021 17:25:37
Bán
0.01
0.72544
0.72284
Lợi nhuận
2.50 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#159237484
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 13:49:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.72544
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2021 17:25:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.72284
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.50 USD
28.04.2021 21:52:32
29.04.2021 12:24:21
Bán
0.02
0.72579
0.72477
Lợi nhuận
1.84 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#159221840
Ngày và giờ mở cửa
28.04.2021 21:52:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.72579
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2021 12:24:21
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.72477
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.84 USD
28.04.2021 21:46:49
28.04.2021 21:52:24
Bán
0.01
0.72643
0.7259
Lợi nhuận
0.43 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#159221685
Ngày và giờ mở cửa
28.04.2021 21:46:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.72643
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.04.2021 21:52:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.7259
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.43 USD
28.04.2021 05:11:38
28.04.2021 05:35:08
Bán
0.01
0.71995
0.7191
Lợi nhuận
0.75 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#159199140
Ngày và giờ mở cửa
28.04.2021 05:11:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71995
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.04.2021 05:35:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.7191
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.75 USD
26.04.2021 11:01:40
28.04.2021 04:00:27
Bán
0.01
0.72124
0.71901
Lợi nhuận
2.13 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#159143459
Ngày và giờ mở cửa
26.04.2021 11:01:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.72124
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.04.2021 04:00:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.71901
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.13 USD
19.04.2021 12:46:18
22.04.2021 22:46:49
Bán
0.01
0.71896
0.71671
Lợi nhuận
2.15 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#159004292
Ngày và giờ mở cửa
19.04.2021 12:46:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.71896
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 22:46:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.71671
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.15 USD
13.04.2021 09:55:02
13.04.2021 15:01:29
Bán
0.01
0.76044
0.75967
Lợi nhuận
0.67 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#158877078
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 09:55:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.76044
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 15:01:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.75967
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.67 USD
13.04.2021 07:05:00
13.04.2021 08:22:08
Mua
0.01
1.56426
1.56506
Lợi nhuận
0.40 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#158873159
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 07:05:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.56426
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 08:22:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.56506
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
13.04.2021 06:00:00
13.04.2021 06:45:43
Bán
0.01
1.18985
1.18905
Lợi nhuận
0.70 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#158872085
Ngày và giờ mở cửa
13.04.2021 06:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18985
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 06:45:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18905
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.70 USD
12.04.2021 00:07:31
13.04.2021 05:38:08
Mua
0.01
109.76
109.629
Lợi nhuận
-1.29 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#158841848
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2021 00:07:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
109.76
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 05:38:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
109.629
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.29 USD
12.04.2021 12:26:35
13.04.2021 05:38:08
Mua
0.01
109.358
109.629
Lợi nhuận
2.37 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#158855163
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2021 12:26:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
109.358
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 05:38:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
109.629
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.37 USD
12.04.2021 04:54:26
13.04.2021 05:38:08
Mua
0.01
109.56
109.629
Lợi nhuận
0.53 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#158844229
Ngày và giờ mở cửa
12.04.2021 04:54:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
109.56
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.04.2021 05:38:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
109.629
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.53 USD
09.04.2021 19:24:00
12.04.2021 08:43:13
Mua
0.01
0.92521
0.92652
Lợi nhuận
1.31 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#158836466
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 19:24:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92521
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.04.2021 08:43:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.92652
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.31 USD
09.04.2021 17:37:32
09.04.2021 18:23:04
Mua
0.01
0.92506
0.92603
Lợi nhuận
0.95 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#158833895
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 17:37:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92506
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 18:23:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.92603
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.95 USD
09.04.2021 15:46:37
09.04.2021 17:23:50
Bán
0.01
130.465
130.345
Lợi nhuận
0.90 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#158829104
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 15:46:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
130.465
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 17:23:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
130.345
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
09.04.2021 13:25:05
09.04.2021 15:43:28
Mua
0.01
0.92655
0.92737
Lợi nhuận
0.78 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#158823752
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 13:25:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92655
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 15:43:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.92737
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.78 USD
09.04.2021 12:17:19
09.04.2021 15:23:24
Bán
0.01
1.18932
1.18788
Lợi nhuận
1.34 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#158822425
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2021 12:17:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18932
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 15:23:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18788
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.34 USD
08.04.2021 11:06:13
09.04.2021 11:51:11
Mua
0.01
109.478
109.643
Lợi nhuận
1.40 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#158792815
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 11:06:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
109.478
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 11:51:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
109.643
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
08.04.2021 18:19:31
09.04.2021 11:51:11
Mua
0.01
109.26
109.643
Lợi nhuận
3.39 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#158806302
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 18:19:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
109.26
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 11:51:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
109.643
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.39 USD
08.04.2021 07:39:56
09.04.2021 11:51:11
Mua
0.01
109.678
109.643
Lợi nhuận
-0.42 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#158787267
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 07:39:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
109.678
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 11:51:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
109.643
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.42 USD
08.04.2021 03:05:01
09.04.2021 11:51:11
Mua
0.01
109.878
109.643
Lợi nhuận
-2.24 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#158783859
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 03:05:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
109.878
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2021 11:51:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
109.643
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.24 USD
08.04.2021 16:03:37
08.04.2021 18:19:03
Mua
0.01
109.081
109.262
Lợi nhuận
1.56 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#158801184
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2021 16:03:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
109.081
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2021 18:19:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
109.262
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.56 USD
07.04.2021 16:30:12
07.04.2021 22:01:21
Mua
0.01
0.92829
0.92958
Lợi nhuận
1.29 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#158771389
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 16:30:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.92829
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 22:01:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.92958
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.29 USD
07.04.2021 16:21:22
07.04.2021 21:49:11
Bán
0.01
1.18846
1.187
Lợi nhuận
1.36 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#158770996
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 16:21:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18846
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 21:49:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.187
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.36 USD
07.04.2021 17:15:01
07.04.2021 17:27:47
Mua
0.01
1.18995
1.19077
Lợi nhuận
0.72 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#158774072
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 17:15:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18995
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 17:27:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.19077
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.72 USD
07.04.2021 17:10:01
07.04.2021 17:11:57
Bán
0.01
109.766
109.684
Lợi nhuận
0.65 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#158773759
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 17:10:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
109.766
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 17:11:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
109.684
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.65 USD
07.04.2021 15:45:00
07.04.2021 15:47:05
Bán
0.01
1.37817
1.37739
Lợi nhuận
0.68 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#158769358
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2021 15:45:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.37817
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2021 15:47:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.37739
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.68 USD