Chế độ demo
01.08.2019 17:05:28
17.09.2019 23:57:44
Mua
0.01
1.0992
1.09947
Lợi nhuận
0.46 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#107756855
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 17:05:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.0992
Phí qua đêm
0.39 USD
Tổng cộng
0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 23:57:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09947
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.46 USD
30.08.2019 23:21:41
10.09.2019 10:18:48
Mua
0.05
0.98987
0.99119
Lợi nhuận
9.13 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#111641489
Ngày và giờ mở cửa
30.08.2019 23:21:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.98987
Phí qua đêm
2.97 USD
Tổng cộng
6.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 10:18:48
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.99119
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
9.13 USD
04.09.2019 01:12:10
05.09.2019 15:39:05
Bán
0.02
1545.63
1536.04
Lợi nhuận
19.02 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#111976818
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2019 01:12:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1545.63
Phí qua đêm
0.24 USD
Tổng cộng
19.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.09.2019 15:39:05
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1536.04
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
19.02 USD
29.08.2019 11:46:29
30.08.2019 13:22:02
Mua
0.01
0.98288
0.98879
Lợi nhuận
5.95 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#111372985
Ngày và giờ mở cửa
29.08.2019 11:46:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.98288
Phí qua đêm
0.07 USD
Tổng cộng
5.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.08.2019 13:22:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.98879
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
5.95 USD
14.08.2019 19:20:42
29.08.2019 11:46:55
Mua
0.01
1.08494
1.08888
Lợi nhuận
3.95 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#109358615
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 19:20:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08494
Phí qua đêm
0.14 USD
Tổng cộng
4.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.08.2019 11:46:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.08888
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.95 USD
29.07.2019 21:50:18
22.08.2019 20:22:38
Mua
0.01
1.22203
1.22511
Lợi nhuận
-0.14 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#107227749
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2019 21:50:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22203
Phí qua đêm
-3.12 USD
Tổng cộng
3.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 20:22:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.22511
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.14 USD
07.08.2019 18:32:08
08.08.2019 04:35:33
Bán
0.02
1506.05
1492.97
Lợi nhuận
26.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#108480806
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 18:32:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1506.05
Phí qua đêm
0.24 USD
Tổng cộng
26.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.08.2019 04:35:33
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1492.97
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
26.00 USD
05.08.2019 06:20:27
06.08.2019 19:36:14
Mua
0.01
1.08932
1.09439
Lợi nhuận
5.00 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#107963735
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2019 06:20:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08932
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
5.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2019 19:36:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09439
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.00 USD
29.07.2019 15:20:47
01.08.2019 12:44:47
Bán
0.01
1420.92
1406.88
Lợi nhuận
14.04 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#107118082
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2019 15:20:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1420.92
Phí qua đêm
0.20 USD
Tổng cộng
14.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.08.2019 12:44:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1406.88
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
14.04 USD
22.07.2019 14:13:36
25.07.2019 17:10:54
Mua
0.01
1.10082
1.10469
Lợi nhuận
3.76 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#106143636
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2019 14:13:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10082
Phí qua đêm
0.04 USD
Tổng cộng
3.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.07.2019 17:10:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10469
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.76 USD
18.07.2019 23:53:14
19.07.2019 15:49:50
Bán
0.01
1445.69
1434.93
Lợi nhuận
10.60 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#105972752
Ngày và giờ mở cửa
18.07.2019 23:53:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1445.69
Phí qua đêm
0.04 USD
Tổng cộng
10.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 15:49:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1434.93
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
10.60 USD
18.07.2019 02:40:47
18.07.2019 15:30:16
Bán
0.01
1426.88
1417.56
Lợi nhuận
9.12 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#105885904
Ngày và giờ mở cửa
18.07.2019 02:40:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1426.88
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 15:30:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1417.56
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
9.12 USD
21.06.2019 23:18:05
01.07.2019 07:53:45
Mua
0.05
0.97677
0.98197
Lợi nhuận
28.63 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#102835062
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2019 23:18:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.97677
Phí qua đêm
2.65 USD
Tổng cộng
26.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 07:53:45
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.98197
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
28.63 USD
20.06.2019 22:20:53
21.06.2019 10:15:01
Mua
0.01
1.10726
1.11051
Lợi nhuận
3.12 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#102673069
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2019 22:20:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10726
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
3.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2019 10:15:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11051
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.12 USD
24.05.2019 00:57:41
28.05.2019 17:04:22
Mua
0.01
1.1221
1.12701
Lợi nhuận
4.67 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#99952276
Ngày và giờ mở cửa
24.05.2019 00:57:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1221
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.05.2019 17:04:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12701
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.67 USD
06.05.2019 03:49:13
06.05.2019 13:02:23
Mua
0.01
1.13657
1.13968
Lợi nhuận
2.85 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#98613215
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2019 03:49:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13657
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2019 13:02:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13968
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.85 USD
02.05.2019 23:41:00
03.05.2019 23:30:20
Mua
0.01
14.632
14.927
Lợi nhuận
14.47 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#98521710
Ngày và giờ mở cửa
02.05.2019 23:41:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
14.632
Phí qua đêm
-0.08 USD
Tổng cộng
14.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2019 23:30:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
14.927
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
14.47 USD
24.04.2019 20:44:43
01.05.2019 09:20:59
Mua
0.01
1.1388
1.14368
Lợi nhuận
4.59 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#98052700
Ngày và giờ mở cửa
24.04.2019 20:44:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1388
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
4.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.05.2019 09:20:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.14368
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.59 USD
23.04.2019 12:42:18
23.04.2019 14:42:52
Mua
0.2
1.01917
1.01972
Lợi nhuận
8.79 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#97943178
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2019 12:42:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.01917
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2019 14:42:52
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.01972
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
8.79 USD
22.04.2019 14:30:36
23.04.2019 12:41:59
Bán
1
26510
26500.5
Lợi nhuận
0.40 USD
YM
Thỏa thuận
#97901618
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2019 14:30:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
26510
Phí qua đêm
-0.05 USD
Tổng cộng
0.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2019 12:41:59
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
26500.5
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
21.03.2019 00:19:27
16.04.2019 00:10:41
Mua
0.01
1.13256
1.13479
Lợi nhuận
2.18 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#96134055
Ngày và giờ mở cửa
21.03.2019 00:19:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13256
Phí qua đêm
0.16 USD
Tổng cộng
2.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.04.2019 00:10:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13479
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.18 USD
25.03.2019 00:46:53
09.04.2019 23:38:51
Mua
0.01
1.12278
1.12607
Lợi nhuận
3.21 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#96305796
Ngày và giờ mở cửa
25.03.2019 00:46:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12278
Phí qua đêm
0.12 USD
Tổng cộng
3.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2019 23:38:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12607
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.21 USD
22.03.2019 00:31:56
22.03.2019 08:17:33
Mua
0.01
1.12834
1.1298
Lợi nhuận
1.27 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#96192696
Ngày và giờ mở cửa
22.03.2019 00:31:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12834
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.03.2019 08:17:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.1298
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.27 USD
20.03.2019 00:31:57
21.03.2019 00:19:03
Bán
1
25855
25678.5
Lợi nhuận
17.14 USD
YM
Thỏa thuận
#96068339
Ngày và giờ mở cửa
20.03.2019 00:31:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
25855
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
17.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.03.2019 00:19:03
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
25678.5
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
17.14 USD
08.03.2019 11:06:54
12.03.2019 00:47:07
Mua
0.01
1.1314
1.13757
Lợi nhuận
5.91 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#95629452
Ngày và giờ mở cửa
08.03.2019 11:06:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1314
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.03.2019 00:47:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13757
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.91 USD
30.01.2019 17:16:34
04.03.2019 22:36:43
Bán
0.01
1310.94
1286.91
Lợi nhuận
25.15 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#94114840
Ngày và giờ mở cửa
30.01.2019 17:16:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1310.94
Phí qua đêm
1.32 USD
Tổng cộng
24.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.03.2019 22:36:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1286.91
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
25.15 USD
17.01.2019 03:54:20
14.02.2019 13:57:30
Bán
0.01
1.28835
1.281
Lợi nhuận
7.82 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#93087986
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2019 03:54:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.28835
Phí qua đêm
0.57 USD
Tổng cộng
7.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.02.2019 13:57:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.281
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
7.82 USD
23.01.2019 19:12:54
05.02.2019 15:04:41
Bán
0.01
1.30702
1.30082
Lợi nhuận
6.37 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#93606718
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2019 19:12:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30702
Phí qua đêm
0.27 USD
Tổng cộng
6.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2019 15:04:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.30082
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
6.37 USD
24.01.2019 19:49:34
25.01.2019 16:32:02
Mua
0.01
1.12645
1.13156
Lợi nhuận
4.95 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#93712705
Ngày và giờ mở cửa
24.01.2019 19:49:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12645
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
5.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.01.2019 16:32:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.13156
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.95 USD
05.12.2018 22:51:22
18.01.2019 22:22:04
Mua
1
11199.5
11234.6
Lợi nhuận
2.99 USD
FDAX
Thỏa thuận
#89969493
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2018 22:51:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
11199.5
Phí qua đêm
-0.50 USD
Tổng cộng
3.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.01.2019 22:22:04
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
11234.6
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
2.99 USD
06.12.2018 08:32:20
18.01.2019 16:49:11
Mua
1
11033
11143.4
Lợi nhuận
11.57 USD
FDAX
Thỏa thuận
#89990959
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2018 08:32:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
11033
Phí qua đêm
-0.49 USD
Tổng cộng
12.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.01.2019 16:49:11
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
11143.4
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
11.57 USD
17.01.2019 22:00:12
18.01.2019 16:43:19
Bán
0.01
1.29899
1.29
Lợi nhuận
8.91 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#93178755
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2019 22:00:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29899
Phí qua đêm
0.02 USD
Tổng cộng
8.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.01.2019 16:43:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.29
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
8.91 USD
07.01.2019 22:43:59
18.01.2019 11:29:24
Bán
0.05
1288.22
1284.82
Lợi nhuận
18.60 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#92444680
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2019 22:43:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1288.22
Phí qua đêm
2.60 USD
Tổng cộng
17.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.01.2019 11:29:24
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1284.82
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
18.60 USD
18.12.2018 20:08:11
04.01.2019 13:11:50
Mua
0.1
47.41
47.9
Lợi nhuận
3.48 USD
USCrude
Thỏa thuận
#91252654
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2018 20:08:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
47.41
Phí qua đêm
-0.92 USD
Tổng cộng
4.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.01.2019 13:11:50
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
47.9
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
3.48 USD
03.01.2019 08:02:49
03.01.2019 20:14:57
Mua
0.01
1.12059
1.12671
Lợi nhuận
5.99 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#92238077
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2019 08:02:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12059
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.01.2019 20:14:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12671
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.99 USD
28.12.2018 16:39:14
28.12.2018 17:59:00
Mua
0.05
1.12281
1.12496
Lợi nhuận
9.92 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#91992938
Ngày và giờ mở cửa
28.12.2018 16:39:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12281
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.12.2018 17:59:00
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.12496
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
9.92 USD
27.12.2018 20:39:41
27.12.2018 22:34:45
Mua
1
10342.9
10422
Lợi nhuận
8.55 USD
FDAX
Thỏa thuận
#91929515
Ngày và giờ mở cửa
27.12.2018 20:39:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
10342.9
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.12.2018 22:34:45
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
10422
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
8.55 USD
27.12.2018 17:24:29
27.12.2018 20:38:33
Mua
0.01
1.12758
1.1299
Lợi nhuận
2.15 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#91916829
Ngày và giờ mở cửa
27.12.2018 17:24:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12758
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.12.2018 20:38:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.1299
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.15 USD
27.12.2018 17:24:57
27.12.2018 18:32:12
Mua
1
10327.3
10399.3
Lợi nhuận
7.72 USD
FDAX
Thỏa thuận
#91916858
Ngày và giờ mở cửa
27.12.2018 17:24:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
10327.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.12.2018 18:32:12
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
10399.3
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
7.72 USD
24.12.2018 20:04:56
26.12.2018 20:03:52
Mua
0.1
43.48
45.37
Lợi nhuận
18.30 USD
USCrude
Thỏa thuận
#91763758
Ngày và giờ mở cửa
24.12.2018 20:04:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
43.48
Phí qua đêm
-0.10 USD
Tổng cộng
18.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.12.2018 20:03:52
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
45.37
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
18.30 USD
21.12.2018 13:38:01
21.12.2018 16:06:30
Mua
1
45.29
45.42
Lợi nhuận
8.00 USD
USCrude
Thỏa thuận
#91646917
Ngày và giờ mở cửa
21.12.2018 13:38:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
45.29
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.12.2018 16:06:30
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
45.42
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
8.00 USD
20.12.2018 21:06:07
20.12.2018 23:14:39
Mua
1
10516.5
10600.3
Lợi nhuận
9.10 USD
FDAX
Thỏa thuận
#91597457
Ngày và giờ mở cửa
20.12.2018 21:06:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
10516.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2018 23:14:39
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
10600.3
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
9.10 USD
07.12.2018 20:14:11
13.12.2018 18:36:36
Mua
1
10776.3
10923.2
Lợi nhuận
16.10 USD
FDAX
Thỏa thuận
#90158534
Ngày và giờ mở cửa
07.12.2018 20:14:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
10776.3
Phí qua đêm
-0.07 USD
Tổng cộng
16.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2018 18:36:36
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
10923.2
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
16.10 USD
11.12.2018 13:41:49
11.12.2018 16:17:44
Mua
0.05
0.98743
0.99
Lợi nhuận
12.48 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#90318752
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2018 13:41:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.98743
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.12.2018 16:17:44
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.99
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
12.48 USD
23.11.2018 00:55:12
05.12.2018 22:56:55
Mua
0.05
1.14064
1.13435
Lợi nhuận
-36.75 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#88715101
Ngày và giờ mở cửa
23.11.2018 00:55:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.14064
Phí qua đêm
-4.80 USD
Tổng cộng
-31.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.12.2018 22:56:55
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.13435
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-36.75 USD
05.12.2018 20:07:33
05.12.2018 22:55:31
Bán
0.01
1239.01
1237.47
Lợi nhuận
1.34 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#89966637
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2018 20:07:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1239.01
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.12.2018 22:55:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1237.47
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.34 USD
29.11.2018 19:40:57
04.12.2018 16:06:42
Mua
0.01
5.17956
5.4007
Lợi nhuận
39.96 USD
USDTRY
Thỏa thuận
#89499135
Ngày và giờ mở cửa
29.11.2018 19:40:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
5.17956
Phí qua đêm
-0.69 USD
Tổng cộng
40.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2018 16:06:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
5.4007
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
39.96 USD
27.11.2018 18:05:25
29.11.2018 19:13:47
Mua
0.05
1.12824
1.13433
Lợi nhuận
29.65 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#89052482
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2018 18:05:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12824
Phí qua đêm
0.11 USD
Tổng cộng
30.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.11.2018 19:13:47
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.13433
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
29.65 USD
23.11.2018 20:05:16
26.11.2018 16:14:32
Mua
0.1
1.13083
1.13393
Lợi nhuận
29.12 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#88848925
Ngày và giờ mở cửa
23.11.2018 20:05:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.13083
Phí qua đêm
0.05 USD
Tổng cộng
31.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.11.2018 16:14:32
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.13393
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
29.12 USD
22.11.2018 21:49:11
23.11.2018 00:43:17
Bán
0.1
5.30223
5.30145
Lợi nhuận
8.71 USD
USDTRY
Thỏa thuận
#88701855
Ngày và giờ mở cửa
22.11.2018 21:49:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
5.30223
Phí qua đêm
10.24 USD
Tổng cộng
1.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.11.2018 00:43:17
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
5.30145
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
8.71 USD