Chế độ demo
18.03.2020 05:10:05
18.03.2020 18:13:52
Mua
0.01
1.10169
1.08327
Lợi nhuận
-18.91 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#129245238
Ngày và giờ mở cửa
18.03.2020 05:10:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.10169
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-18.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.03.2020 18:13:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08327
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-18.91 USD
12.03.2020 21:32:13
13.03.2020 17:43:21
Mua
0.02
1572.92
1548.72
Lợi nhuận
-49.10 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#128879276
Ngày và giờ mở cửa
12.03.2020 21:32:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1572.92
Phí qua đêm
-0.30 USD
Tổng cộng
-48.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.03.2020 17:43:21
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1548.72
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-49.10 USD
06.03.2020 23:38:17
12.03.2020 16:07:41
Mua
0.04
17.349
15.906
Lợi nhuận
-291.64 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#128287817
Ngày và giờ mở cửa
06.03.2020 23:38:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
17.349
Phí qua đêm
-2.24 USD
Tổng cộng
-288.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.03.2020 16:07:41
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
15.906
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
-291.64 USD
03.03.2020 23:51:26
09.03.2020 02:16:25
Bán
0.05
17.201
17.428
Lợi nhuận
-57.20 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#127918736
Ngày và giờ mở cửa
03.03.2020 23:51:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
17.201
Phí qua đêm
0.55 USD
Tổng cộng
-56.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.03.2020 02:16:25
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
17.428
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-57.20 USD
02.03.2020 23:37:37
06.03.2020 13:43:45
Bán
0.05
16.751
17.566
Lợi nhuận
-204.20 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#127751763
Ngày và giờ mở cửa
02.03.2020 23:37:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
16.751
Phí qua đêm
0.55 USD
Tổng cộng
-203.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.03.2020 13:43:45
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
17.566
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-204.20 USD
14.01.2020 16:03:02
03.03.2020 23:22:50
Mua
0.1
1.07789
1.06828
Lợi nhuận
-111.34 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#124148221
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2020 16:03:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.07789
Phí qua đêm
-8.77 USD
Tổng cộng
-100.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.03.2020 23:22:50
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.06828
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
-111.34 USD
10.02.2020 22:12:01
02.03.2020 10:36:07
Mua
0.05
1.06629
1.07001
Lợi nhuận
16.40 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#126048168
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 22:12:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.06629
Phí qua đêm
-1.88 USD
Tổng cộng
19.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.03.2020 10:36:07
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07001
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
16.40 USD
07.02.2020 08:45:52
07.02.2020 12:16:35
Bán
1
29355.5
29249
Lợi nhuận
10.15 USD
YM
Thỏa thuận
#125866151
Ngày và giờ mở cửa
07.02.2020 08:45:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
29355.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.02.2020 12:16:35
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
29249
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
10.15 USD
23.01.2020 18:13:24
23.01.2020 21:47:44
Mua
0.05
1.07058
1.07199
Lợi nhuận
6.27 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#124903195
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2020 18:13:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.07058
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.01.2020 21:47:44
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.07199
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
6.27 USD
09.01.2020 11:08:01
10.01.2020 22:42:18
Bán
1
28891.5
28804
Lợi nhuận
8.20 USD
YM
Thỏa thuận
#123808834
Ngày và giờ mở cửa
09.01.2020 11:08:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
28891.5
Phí qua đêm
-0.05 USD
Tổng cộng
8.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.01.2020 22:42:18
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
28804
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
8.20 USD
10.01.2020 02:19:19
10.01.2020 18:28:13
Bán
1
28989.5
28900.7
Lợi nhuận
8.38 USD
YM
Thỏa thuận
#123878474
Ngày và giờ mở cửa
10.01.2020 02:19:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
28989.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.01.2020 18:28:13
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
28900.7
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
8.38 USD
09.01.2020 19:17:01
09.01.2020 20:22:28
Bán
1
28965.5
28917
Lợi nhuận
4.35 USD
YM
Thỏa thuận
#123865367
Ngày và giờ mở cửa
09.01.2020 19:17:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
28965.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.01.2020 20:22:28
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
28917
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
4.35 USD
07.01.2020 18:00:38
09.01.2020 11:10:31
Mua
0.01
1.08299
1.083
Lợi nhuận
-0.23 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#123643200
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 18:00:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.08299
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.01.2020 11:10:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.083
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.23 USD
18.12.2019 13:53:05
09.01.2020 10:00:07
Bán
0.1
5.89649
5.89908
Lợi nhuận
80.43 USD
USDTRY
Thỏa thuận
#122448677
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2019 13:53:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
5.89649
Phí qua đêm
87.82 USD
Tổng cộng
-4.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.01.2020 10:00:07
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
5.89908
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
80.43 USD
18.12.2019 11:11:50
18.12.2019 13:10:20
Bán
0.1
5.88564
5.90875
Lợi nhuận
-42.11 USD
USDTRY
Thỏa thuận
#122441417
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2019 11:11:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
5.88564
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-39.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.12.2019 13:10:20
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
5.90875
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
-42.11 USD
03.12.2019 11:43:44
18.12.2019 10:25:59
Bán
0.05
1465.97
1477.9
Lợi nhuận
-57.65 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#121413294
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 11:43:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1465.97
Phí qua đêm
3.00 USD
Tổng cộng
-59.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.12.2019 10:25:59
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1477.9
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-57.65 USD
04.12.2019 15:52:30
18.12.2019 10:25:57
Bán
0.05
1478.74
1477.91
Lợi nhuận
5.95 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#121555152
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 15:52:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1478.74
Phí qua đêm
2.80 USD
Tổng cộng
4.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.12.2019 10:25:57
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1477.91
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
5.95 USD
03.12.2019 02:06:34
03.12.2019 15:14:48
Bán
1
27770.5
27573.5
Lợi nhuận
19.20 USD
YM
Thỏa thuận
#121359246
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 02:06:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
27770.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
19.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2019 15:14:48
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
27573.5
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
19.20 USD
07.11.2019 21:39:24
02.12.2019 02:50:58
Bán
0.05
1465.6
1460.82
Lợi nhuận
27.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#119458907
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 21:39:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1465.6
Phí qua đêm
4.60 USD
Tổng cộng
23.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 02:50:58
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1460.82
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
27.50 USD
01.11.2019 00:11:49
05.11.2019 13:40:40
Mua
0.1
0.98668
0.99092
Lợi nhuận
43.11 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#118906476
Ngày và giờ mở cửa
01.11.2019 00:11:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.98668
Phí qua đêm
1.32 USD
Tổng cộng
42.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.11.2019 13:40:40
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
0.99092
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
43.11 USD
14.05.2019 23:32:40
28.10.2019 20:24:36
Mua
0.01
1.13065
1.10417
Lợi nhuận
-25.54 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#99300188
Ngày và giờ mở cửa
14.05.2019 23:32:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.13065
Phí qua đêm
1.28 USD
Tổng cộng
-26.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.10.2019 20:24:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.10417
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-25.54 USD
09.05.2019 19:24:40
28.10.2019 20:24:33
Mua
0.01
1.13768
1.10418
Lợi nhuận
-32.59 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#99047390
Ngày và giờ mở cửa
09.05.2019 19:24:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.13768
Phí qua đêm
1.28 USD
Tổng cộng
-33.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.10.2019 20:24:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.10418
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-32.59 USD
30.05.2019 00:29:48
28.10.2019 20:24:32
Mua
0.01
1.12199
1.10418
Lợi nhuận
-16.85 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#100315028
Ngày và giờ mở cửa
30.05.2019 00:29:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.12199
Phí qua đêm
1.25 USD
Tổng cộng
-17.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.10.2019 20:24:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.10418
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-16.85 USD
12.07.2019 19:28:19
28.10.2019 20:24:30
Mua
0.01
1.109
1.10418
Lợi nhuận
-4.14 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#105368766
Ngày và giờ mở cửa
12.07.2019 19:28:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.109
Phí qua đêm
0.91 USD
Tổng cộng
-4.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.10.2019 20:24:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.10418
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-4.14 USD
01.08.2019 21:15:25
28.10.2019 20:24:28
Bán
0.01
1439.16
1492.17
Lợi nhuận
-49.77 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#107805315
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 21:15:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1439.16
Phí qua đêm
3.44 USD
Tổng cộng
-53.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.10.2019 20:24:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1492.17
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-49.77 USD
11.10.2019 17:25:16
28.10.2019 20:24:26
Bán
0.02
1474.61
1492.19
Lợi nhuận
-34.36 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#116610145
Ngày và giờ mở cửa
11.10.2019 17:25:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1474.61
Phí qua đêm
1.20 USD
Tổng cộng
-35.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.10.2019 20:24:26
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1492.19
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-34.36 USD
28.10.2019 08:50:41
28.10.2019 10:00:23
Bán
0.1
6.3814
6.3794
Lợi nhuận
0.48 USD
EURTRY
Thỏa thuận
#118421020
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2019 08:50:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
6.3814
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.10.2019 10:00:23
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
6.3794
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
0.48 USD
21.10.2019 23:50:12
23.10.2019 06:45:15
Mua
0.05
0.98585
0.98999
Lợi nhuận
21.07 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#117688432
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2019 23:50:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.98585
Phí qua đêm
0.66 USD
Tổng cộng
20.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2019 06:45:15
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.98999
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
21.07 USD
21.10.2019 23:49:00
22.10.2019 18:22:51
Bán
0.05
5.84141
5.79888
Lợi nhuận
37.16 USD
USDTRY
Thỏa thuận
#117688422
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2019 23:49:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
5.84141
Phí qua đêm
1.99 USD
Tổng cộng
36.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2019 18:22:51
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
5.79888
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
37.16 USD
07.08.2019 13:31:45
21.10.2019 23:50:01
Bán
0.02
1488.24
1483.99
Lợi nhuận
14.10 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#108394551
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 13:31:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1488.24
Phí qua đêm
6.00 USD
Tổng cộng
8.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2019 23:50:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1483.99
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
14.10 USD
08.10.2019 02:26:25
18.10.2019 20:21:14
Bán
0.05
5.82412
5.78455
Lợi nhuận
56.50 USD
USDTRY
Thỏa thuận
#115900372
Ngày và giờ mở cửa
08.10.2019 02:26:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
5.82412
Phí qua đêm
23.80 USD
Tổng cộng
34.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.10.2019 20:21:14
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
5.78455
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
56.50 USD
02.10.2019 01:12:47
02.10.2019 12:26:31
Mua
0.05
1.08594
1.09098
Lợi nhuận
24.20 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#115215703
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2019 01:12:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.08594
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
25.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.10.2019 12:26:31
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.09098
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
24.20 USD
24.09.2019 05:01:52
25.09.2019 18:57:21
Bán
0.05
1521.1
1509.86
Lợi nhuận
55.40 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#114106549
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2019 05:01:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1521.1
Phí qua đêm
0.20 USD
Tổng cộng
56.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2019 18:57:21
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1509.86
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
55.40 USD
01.08.2019 17:05:28
17.09.2019 23:57:44
Mua
0.01
1.0992
1.09947
Lợi nhuận
0.46 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#107756855
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 17:05:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.0992
Phí qua đêm
0.39 USD
Tổng cộng
0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 23:57:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.09947
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.46 USD
30.08.2019 23:21:41
10.09.2019 10:18:48
Mua
0.05
0.98987
0.99119
Lợi nhuận
9.13 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#111641489
Ngày và giờ mở cửa
30.08.2019 23:21:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.98987
Phí qua đêm
2.97 USD
Tổng cộng
6.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 10:18:48
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.99119
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
9.13 USD
04.09.2019 01:12:10
05.09.2019 15:39:05
Bán
0.02
1545.63
1536.04
Lợi nhuận
19.02 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#111976818
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2019 01:12:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1545.63
Phí qua đêm
0.24 USD
Tổng cộng
19.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.09.2019 15:39:05
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1536.04
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
19.02 USD
29.08.2019 11:46:29
30.08.2019 13:22:02
Mua
0.01
0.98288
0.98879
Lợi nhuận
5.95 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#111372985
Ngày và giờ mở cửa
29.08.2019 11:46:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.98288
Phí qua đêm
0.07 USD
Tổng cộng
5.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.08.2019 13:22:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.98879
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
5.95 USD
14.08.2019 19:20:42
29.08.2019 11:46:55
Mua
0.01
1.08494
1.08888
Lợi nhuận
3.95 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#109358615
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 19:20:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.08494
Phí qua đêm
0.14 USD
Tổng cộng
4.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.08.2019 11:46:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08888
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.95 USD
29.07.2019 21:50:18
22.08.2019 20:22:38
Mua
0.01
1.22203
1.22511
Lợi nhuận
-0.14 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#107227749
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2019 21:50:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.22203
Phí qua đêm
-3.12 USD
Tổng cộng
3.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 20:22:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.22511
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.14 USD
07.08.2019 18:32:08
08.08.2019 04:35:33
Bán
0.02
1506.05
1492.97
Lợi nhuận
26.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#108480806
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 18:32:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1506.05
Phí qua đêm
0.24 USD
Tổng cộng
26.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.08.2019 04:35:33
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1492.97
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
26.00 USD
05.08.2019 06:20:27
06.08.2019 19:36:14
Mua
0.01
1.08932
1.09439
Lợi nhuận
5.00 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#107963735
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2019 06:20:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.08932
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
5.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2019 19:36:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.09439
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.00 USD
29.07.2019 15:20:47
01.08.2019 12:44:47
Bán
0.01
1420.92
1406.88
Lợi nhuận
14.04 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#107118082
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2019 15:20:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1420.92
Phí qua đêm
0.20 USD
Tổng cộng
14.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.08.2019 12:44:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1406.88
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
14.04 USD
22.07.2019 14:13:36
25.07.2019 17:10:54
Mua
0.01
1.10082
1.10469
Lợi nhuận
3.76 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#106143636
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2019 14:13:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.10082
Phí qua đêm
0.04 USD
Tổng cộng
3.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.07.2019 17:10:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.10469
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.76 USD
18.07.2019 23:53:14
19.07.2019 15:49:50
Bán
0.01
1445.69
1434.93
Lợi nhuận
10.60 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#105972752
Ngày và giờ mở cửa
18.07.2019 23:53:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1445.69
Phí qua đêm
0.04 USD
Tổng cộng
10.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.07.2019 15:49:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1434.93
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
10.60 USD
18.07.2019 02:40:47
18.07.2019 15:30:16
Bán
0.01
1426.88
1417.56
Lợi nhuận
9.12 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#105885904
Ngày và giờ mở cửa
18.07.2019 02:40:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1426.88
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.07.2019 15:30:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1417.56
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
9.12 USD
21.06.2019 23:18:05
01.07.2019 07:53:45
Mua
0.05
0.97677
0.98197
Lợi nhuận
28.63 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#102835062
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2019 23:18:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.97677
Phí qua đêm
2.65 USD
Tổng cộng
26.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2019 07:53:45
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.98197
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
28.63 USD
20.06.2019 22:20:53
21.06.2019 10:15:01
Mua
0.01
1.10726
1.11051
Lợi nhuận
3.12 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#102673069
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2019 22:20:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.10726
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
3.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2019 10:15:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.11051
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.12 USD
24.05.2019 00:57:41
28.05.2019 17:04:22
Mua
0.01
1.1221
1.12701
Lợi nhuận
4.67 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#99952276
Ngày và giờ mở cửa
24.05.2019 00:57:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.1221
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.05.2019 17:04:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.12701
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.67 USD
06.05.2019 03:49:13
06.05.2019 13:02:23
Mua
0.01
1.13657
1.13968
Lợi nhuận
2.85 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#98613215
Ngày và giờ mở cửa
06.05.2019 03:49:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.13657
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2019 13:02:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.13968
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.85 USD
02.05.2019 23:41:00
03.05.2019 23:30:20
Mua
0.01
14.632
14.927
Lợi nhuận
14.47 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#98521710
Ngày và giờ mở cửa
02.05.2019 23:41:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
14.632
Phí qua đêm
-0.08 USD
Tổng cộng
14.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2019 23:30:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
14.927
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
14.47 USD