Chế độ demo
18.09.2019 13:00:59
18.09.2019 13:08:11
Mua
0.01
0.68353
0.68333
Lợi nhuận
-0.20 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#113545182
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 13:00:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68353
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 13:08:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.68333
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.20 USD
12.09.2019 16:55:39
18.09.2019 13:08:09
Mua
16
1516.54
1501.99
Lợi nhuận
-23 280.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#112942468
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:55:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1516.54
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-23 280.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 13:08:09
Khối lượng giao dịch
16
Ngoài
1501.99
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-23 280.00 USD
18.09.2019 13:01:02
18.09.2019 13:08:09
Mua
0.01
1.10508
1.1048
Lợi nhuận
-0.28 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#113545191
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 13:01:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10508
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 13:08:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.1048
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.28 USD
18.09.2019 12:00:44
18.09.2019 12:02:11
Mua
0.01
0.68364
0.68347
Lợi nhuận
-0.17 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#113539521
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 12:00:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68364
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 12:02:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.68347
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.17 USD
18.09.2019 10:46:59
18.09.2019 11:58:04
Bán
0.01
0.99481
0.9958
Lợi nhuận
-0.99 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#113531863
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 10:46:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99481
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 11:58:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.9958
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.99 USD
18.09.2019 10:28:35
18.09.2019 11:58:03
Mua
0.01
0.68387
0.68349
Lợi nhuận
-0.38 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#113529834
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 10:28:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68387
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 11:58:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.68349
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.38 USD
18.09.2019 10:31:08
18.09.2019 11:58:01
Mua
0.01
1.10603
1.10419
Lợi nhuận
-1.84 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#113530193
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 10:31:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10603
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 11:58:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10419
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.84 USD
18.09.2019 10:32:40
18.09.2019 11:58:00
Mua
0.01
68.579
68.521
Lợi nhuận
-0.53 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#113530373
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 10:32:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
68.579
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 11:58:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
68.521
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.53 USD
18.09.2019 11:26:11
18.09.2019 11:57:59
Mua
0.02
0.63349
0.63319
Lợi nhuận
-0.60 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#113535687
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 11:26:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.63349
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 11:57:59
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.63319
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.60 USD
18.09.2019 11:08:01
18.09.2019 11:57:59
Mua
0.02
1.10537
1.10428
Lợi nhuận
-2.18 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#113533924
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 11:08:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10537
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 11:57:59
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10428
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.18 USD
18.09.2019 10:30:50
18.09.2019 11:57:58
Mua
0.01
119.656
119.502
Lợi nhuận
-1.42 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#113530158
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 10:30:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
119.656
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 11:57:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
119.502
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.42 USD
18.09.2019 11:07:39
18.09.2019 11:57:58
Mua
0.02
119.591
119.501
Lợi nhuận
-1.67 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#113533892
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 11:07:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
119.591
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 11:57:58
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
119.501
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.67 USD
18.09.2019 10:32:26
18.09.2019 11:57:57
Mua
0.01
0.63382
0.63319
Lợi nhuận
-0.63 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#113530353
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 10:32:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.63382
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 11:57:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.63319
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.63 USD
18.09.2019 11:06:55
18.09.2019 11:57:56
Mua
0.02
0.68359
0.68347
Lợi nhuận
-0.24 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#113533838
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 11:06:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68359
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 11:57:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.68347
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.24 USD
18.09.2019 10:33:45
18.09.2019 11:57:56
Bán
0.01
1.32594
1.32701
Lợi nhuận
-0.81 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#113530492
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 10:33:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32594
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 11:57:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.32701
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.81 USD
18.09.2019 11:17:27
18.09.2019 11:57:55
Bán
0.01
0.6834
0.68356
Lợi nhuận
-0.16 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#113534706
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 11:17:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6834
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 11:57:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.68356
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.16 USD
18.09.2019 11:15:47
18.09.2019 11:57:55
Bán
0.02
1.32642
1.32701
Lợi nhuận
-0.89 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#113534506
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 11:15:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32642
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 11:57:55
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.32701
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.89 USD
18.09.2019 11:25:51
18.09.2019 11:57:54
Mua
0.02
68.55
68.522
Lợi nhuận
-0.52 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#113535644
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 11:25:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
68.55
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 11:57:54
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
68.522
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.52 USD
18.09.2019 11:31:42
18.09.2019 11:57:54
Bán
0.02
0.99503
0.99572
Lợi nhuận
-1.39 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#113536311
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 11:31:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99503
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 11:57:54
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.99572
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.39 USD
18.09.2019 10:34:43
18.09.2019 11:39:50
Mua
0.01
1502.15
1501.55
Lợi nhuận
-0.60 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#113530567
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 10:34:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1502.15
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 11:39:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1501.55
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.60 USD
18.09.2019 11:06:39
18.09.2019 11:39:45
Mua
0.02
1501.55
1501.55
Lợi nhuận
0.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#113533822
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 11:06:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1501.55
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 11:39:45
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1501.55
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
18.09.2019 11:27:52
18.09.2019 11:39:41
Mua
0.03
1501.02
1501.53
Lợi nhuận
1.53 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#113535811
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 11:27:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1501.02
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 11:39:41
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1501.53
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.53 USD
18.09.2019 11:24:12
18.09.2019 11:31:18
Mua
0.01
134.874
134.728
Lợi nhuận
-1.35 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#113535497
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 11:24:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
134.874
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 11:31:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
134.728
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.35 USD
18.09.2019 11:15:16
18.09.2019 11:26:39
Mua
0.01
1.07849
1.07879
Lợi nhuận
0.19 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#113534452
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 11:15:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.07849
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 11:26:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.07879
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.19 USD
18.09.2019 10:31:45
18.09.2019 10:33:20
Mua
0.01
134.938
134.968
Lợi nhuận
0.28 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#113530262
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 10:31:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
134.938
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 10:33:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
134.968
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.28 USD
17.09.2019 14:04:40
17.09.2019 14:15:25
Mua
1
134.195
134.214
Lợi nhuận
17.56 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#113440852
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 14:04:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
134.195
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
17.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 14:15:25
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
134.214
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
17.56 USD
17.09.2019 10:01:25
17.09.2019 10:18:01
Mua
0.13
1494.75
1496.07
Lợi nhuận
17.16 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#113372260
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 10:01:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1494.75
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
17.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 10:18:01
Khối lượng giao dịch
0.13
Ngoài
1496.07
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
17.16 USD
17.09.2019 09:04:48
17.09.2019 10:18:00
Mua
0.08
1495.9
1496.05
Lợi nhuận
1.20 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#113359858
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 09:04:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1495.9
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 10:18:00
Khối lượng giao dịch
0.08
Ngoài
1496.05
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.20 USD
17.09.2019 09:02:59
17.09.2019 10:18:00
Mua
0.05
1496.92
1496.07
Lợi nhuận
-4.25 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#113359796
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 09:02:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1496.92
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 10:18:00
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1496.07
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.25 USD
17.09.2019 08:54:10
17.09.2019 10:17:59
Mua
0.03
1497.5
1496.05
Lợi nhuận
-4.35 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#113359494
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 08:54:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1497.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 10:17:59
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1496.05
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.35 USD
17.09.2019 08:50:05
17.09.2019 10:17:58
Mua
0.02
1498.21
1496.04
Lợi nhuận
-4.34 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#113359402
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 08:50:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1498.21
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 10:17:58
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1496.04
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.34 USD
17.09.2019 08:46:09
17.09.2019 10:17:57
Mua
0.01
1498.85
1496.05
Lợi nhuận
-2.80 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#113359303
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 08:46:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1498.85
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 10:17:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1496.05
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.80 USD
17.09.2019 10:03:14
17.09.2019 10:08:16
Mua
0.01
0.68343
0.68317
Lợi nhuận
-0.26 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#113372789
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 10:03:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68343
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 10:08:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.68317
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.26 USD
17.09.2019 08:47:29
17.09.2019 09:12:40
Bán
0.01
134.329
134.317
Lợi nhuận
0.11 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#113359335
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 08:47:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
134.329
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 09:12:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
134.317
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
17.09.2019 08:47:18
17.09.2019 09:12:38
Bán
0.01
0.88643
0.88694
Lợi nhuận
-0.63 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#113359324
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 08:47:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.88643
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 09:12:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.88694
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.63 USD
17.09.2019 08:47:13
17.09.2019 09:07:36
Bán
0.01
119.093
119.078
Lợi nhuận
0.14 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#113359320
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 08:47:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
119.093
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 09:07:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
119.078
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.14 USD
17.09.2019 08:58:13
17.09.2019 09:02:14
Mua
0.01
0.68408
0.68389
Lợi nhuận
-0.19 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#113359596
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 08:58:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68408
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 09:02:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.68389
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.19 USD
17.09.2019 08:47:36
17.09.2019 08:55:33
Mua
0.01
0.63343
0.63356
Lợi nhuận
0.13 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#113359340
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 08:47:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.63343
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 08:55:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.63356
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.13 USD
17.09.2019 08:42:29
17.09.2019 08:55:22
Mua
0.01
0.68376
0.68379
Lợi nhuận
0.03 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#113359260
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 08:42:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68376
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 08:55:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.68379
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
17.09.2019 08:49:45
17.09.2019 08:55:10
Mua
0.02
0.68354
0.68371
Lợi nhuận
0.34 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#113359398
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 08:49:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68354
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 08:55:10
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.68371
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.34 USD
17.09.2019 08:46:16
17.09.2019 08:53:44
Bán
0.01
1.10107
1.10084
Lợi nhuận
0.23 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#113359305
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 08:46:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10107
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 08:53:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10084
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.23 USD
17.09.2019 08:31:08
17.09.2019 08:35:14
Mua
1
1498.9
1498.88
Lợi nhuận
-2.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#113359046
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 08:31:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1498.9
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 08:35:14
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1498.88
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.00 USD
17.09.2019 08:31:51
17.09.2019 08:35:13
Mua
10
1498.57
1498.91
Lợi nhuận
340.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#113359055
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 08:31:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1498.57
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
340.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 08:35:13
Khối lượng giao dịch
10
Ngoài
1498.91
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
340.00 USD
16.09.2019 17:20:25
16.09.2019 17:26:24
Bán
2
1497.61
1497.89
Lợi nhuận
-56.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#113251710
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2019 17:20:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1497.61
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-56.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2019 17:26:24
Khối lượng giao dịch
2
Ngoài
1497.89
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-56.00 USD
16.09.2019 17:00:04
16.09.2019 17:04:27
Bán
1
1497.36
1496.57
Lợi nhuận
79.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#113248061
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2019 17:00:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1497.36
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
79.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2019 17:04:27
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1496.57
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
79.00 USD
16.09.2019 17:00:13
16.09.2019 17:04:06
Mua
1
0.68579
0.68549
Lợi nhuận
-30.00 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#113248111
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2019 17:00:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68579
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-30.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2019 17:04:06
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.68549
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-30.00 USD
16.09.2019 17:00:11
16.09.2019 17:04:03
Mua
1
1.10132
1.10061
Lợi nhuận
-71.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#113248106
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2019 17:00:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10132
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-71.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2019 17:04:03
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.10061
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-71.00 USD
16.09.2019 16:00:02
16.09.2019 16:07:35
Bán
1
1501.66
1501.7
Lợi nhuận
-4.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#113235664
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2019 16:00:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1501.66
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2019 16:07:35
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1501.7
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.00 USD
16.09.2019 16:00:12
16.09.2019 16:07:33
Mua
1
0.68629
0.68611
Lợi nhuận
-18.00 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#113235736
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2019 16:00:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68629
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-18.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2019 16:07:33
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
0.68611
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-18.00 USD
16.09.2019 16:00:19
16.09.2019 16:07:32
Mua
1
1.1027
1.10227
Lợi nhuận
-43.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#113235773
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2019 16:00:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1027
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-43.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2019 16:07:32
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1.10227
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-43.00 USD