Chế độ demo
16.08.2019 10:02:38
16.08.2019 10:44:19
Mua
0.01
1516.09
1516.39
Lợi nhuận
0.30 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109553851
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 10:02:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1516.09
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 10:44:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1516.39
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
16.08.2019 09:14:28
16.08.2019 09:28:23
Mua
0.01
1518.6
1514.93
Lợi nhuận
-3.67 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109551738
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 09:14:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1518.6
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 09:28:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1514.93
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.67 USD
16.08.2019 09:21:24
16.08.2019 09:28:22
Mua
0.02
1517.66
1514.91
Lợi nhuận
-5.50 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109551890
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 09:21:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1517.66
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 09:28:22
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1514.91
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-5.50 USD
16.08.2019 09:25:22
16.08.2019 09:28:21
Mua
0.03
1516.67
1514.91
Lợi nhuận
-5.28 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109551991
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 09:25:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1516.67
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 09:28:21
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1514.91
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-5.28 USD
16.08.2019 09:14:03
16.08.2019 09:24:04
Bán
0.01
0.67873
0.6791
Lợi nhuận
-0.37 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#109551728
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 09:14:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67873
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 09:24:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.6791
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.37 USD
16.08.2019 09:12:59
16.08.2019 09:24:01
Mua
0.01
0.91688
0.91656
Lợi nhuận
-0.39 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#109551698
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 09:12:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.91688
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 09:24:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.91656
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.39 USD
15.08.2019 14:35:21
15.08.2019 16:40:04
Mua
10
1516.09
1517.45
Lợi nhuận
1 360.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109407057
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 14:35:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1516.09
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1 360.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 16:40:04
Khối lượng giao dịch
10
Ngoài
1517.45
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1 360.00 USD
15.08.2019 15:30:45
15.08.2019 15:31:16
Bán
10
1510.26
1509.93
Lợi nhuận
330.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109416788
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 15:30:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1510.26
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
330.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 15:31:16
Khối lượng giao dịch
10
Ngoài
1509.93
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
330.00 USD
15.08.2019 14:50:25
15.08.2019 15:21:27
Mua
10
1514.37
1513.52
Lợi nhuận
-850.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109408162
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 14:50:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1514.37
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-850.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 15:21:27
Khối lượng giao dịch
10
Ngoài
1513.52
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-850.00 USD
15.08.2019 13:18:20
15.08.2019 13:19:45
Bán
0.01
1.11546
1.11549
Lợi nhuận
-0.03 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#109402115
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 13:18:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11546
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 13:19:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11549
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.03 USD
15.08.2019 13:04:15
15.08.2019 13:10:43
Mua
10
1519.42
1520.54
Lợi nhuận
1 120.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109401472
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 13:04:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1519.42
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1 120.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 13:10:43
Khối lượng giao dịch
10
Ngoài
1520.54
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1 120.00 USD
15.08.2019 09:30:26
15.08.2019 12:15:20
Mua
10
1514.94
1518.21
Lợi nhuận
3 270.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109390785
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 09:30:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1514.94
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3 270.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 12:15:20
Khối lượng giao dịch
10
Ngoài
1518.21
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3 270.00 USD
15.08.2019 10:26:56
15.08.2019 12:15:18
Mua
10
1513.03
1518.3
Lợi nhuận
5 270.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109393644
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 10:26:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1513.03
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5 270.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 12:15:18
Khối lượng giao dịch
10
Ngoài
1518.3
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5 270.00 USD
15.08.2019 09:18:21
15.08.2019 12:01:58
Mua
0.01
1517.38
1517.68
Lợi nhuận
0.30 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109390523
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 09:18:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1517.38
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 12:01:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1517.68
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
15.08.2019 09:41:11
15.08.2019 10:23:42
Mua
10
1511.23
1512.65
Lợi nhuận
1 420.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109391532
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 09:41:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1511.23
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1 420.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 10:23:42
Khối lượng giao dịch
10
Ngoài
1512.65
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1 420.00 USD
15.08.2019 09:46:25
15.08.2019 09:50:28
Bán
10
128.263
128.233
Lợi nhuận
282.34 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#109391853
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 09:46:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
128.263
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
282.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 09:50:28
Khối lượng giao dịch
10
Ngoài
128.233
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
282.34 USD
15.08.2019 09:39:30
15.08.2019 09:40:05
Bán
10
128.522
128.472
Lợi nhuận
469.67 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#109391261
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 09:39:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
128.522
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
469.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 09:40:05
Khối lượng giao dịch
10
Ngoài
128.472
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
469.67 USD
15.08.2019 08:10:53
15.08.2019 08:16:30
Mua
0.01
1520.17
1520.47
Lợi nhuận
0.30 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109389149
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 08:10:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1520.17
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 08:16:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1520.47
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
15.08.2019 08:00:23
15.08.2019 08:09:56
Mua
0.01
1521.13
1519.44
Lợi nhuận
-1.69 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109388947
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 08:00:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1521.13
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 08:09:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1519.44
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.69 USD
15.08.2019 07:38:55
15.08.2019 07:52:09
Mua
0.01
1521.82
1520.58
Lợi nhuận
-1.24 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109388590
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 07:38:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1521.82
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 07:52:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1520.58
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.24 USD
15.08.2019 07:43:19
15.08.2019 07:52:08
Mua
0.02
1521.5
1520.58
Lợi nhuận
-1.84 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109388650
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 07:43:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1521.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 07:52:08
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1520.58
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.84 USD
15.08.2019 07:45:22
15.08.2019 07:52:07
Mua
0.03
1521.08
1520.58
Lợi nhuận
-1.50 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109388683
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 07:45:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1521.08
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 07:52:07
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1520.58
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.50 USD
15.08.2019 07:47:00
15.08.2019 07:52:07
Bán
0.01
127.642
127.677
Lợi nhuận
-0.33 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#109388704
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 07:47:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
127.642
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 07:52:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
127.677
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.33 USD
15.08.2019 07:47:55
15.08.2019 07:52:06
Bán
0.01
118.055
118.085
Lợi nhuận
-0.29 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#109388720
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 07:47:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
118.055
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 07:52:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
118.085
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.29 USD
15.08.2019 07:48:00
15.08.2019 07:52:05
Bán
0.01
105.875
105.889
Lợi nhuận
-0.13 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#109388724
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 07:48:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
105.875
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 07:52:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
105.889
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.13 USD
14.08.2019 16:18:26
14.08.2019 21:08:49
Mua
10
1516.52
1517.97
Lợi nhuận
1 450.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109349475
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 16:18:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1516.52
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1 450.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2019 21:08:49
Khối lượng giao dịch
10
Ngoài
1517.97
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1 450.00 USD
30.05.2019 20:42:03
13.08.2019 18:38:28
Bán
1
1288.06
1502.53
Lợi nhuận
-21 447.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109062008
Ngày và giờ mở cửa
30.05.2019 20:42:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1288.06
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-21 447.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 18:38:28
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1502.53
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-21 447.00 USD
30.05.2019 20:03:11
13.08.2019 18:38:18
Bán
1
1286.89
1502.76
Lợi nhuận
-21 587.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109061960
Ngày và giờ mở cửa
30.05.2019 20:03:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1286.89
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-21 587.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 18:38:18
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1502.76
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-21 587.00 USD
13.08.2019 17:01:56
13.08.2019 18:31:44
Mua
10
1496.69
1502.45
Lợi nhuận
5 760.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109141003
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 17:01:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1496.69
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5 760.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 18:31:44
Khối lượng giao dịch
10
Ngoài
1502.45
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5 760.00 USD
08.08.2019 18:26:01
13.08.2019 18:31:40
Mua
10
1497.59
1502.34
Lợi nhuận
4 750.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#108644105
Ngày và giờ mở cửa
08.08.2019 18:26:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1497.59
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4 750.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 18:31:40
Khối lượng giao dịch
10
Ngoài
1502.34
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4 750.00 USD
13.08.2019 16:59:11
13.08.2019 17:01:20
Bán
10
1486.8
1492.53
Lợi nhuận
-5 730.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109139757
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 16:59:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1486.8
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5 730.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 17:01:20
Khối lượng giao dịch
10
Ngoài
1492.53
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-5 730.00 USD
13.08.2019 16:59:27
13.08.2019 17:00:34
Bán
10
1485.43
1490.25
Lợi nhuận
-4 820.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109139862
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 16:59:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1485.43
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4 820.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 17:00:34
Khối lượng giao dịch
10
Ngoài
1490.25
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4 820.00 USD
07.08.2019 15:29:59
13.08.2019 16:58:08
Bán
10
1491.79
1487.45
Lợi nhuận
4 340.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#108419854
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 15:29:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1491.79
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4 340.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 16:58:08
Khối lượng giao dịch
10
Ngoài
1487.45
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4 340.00 USD
07.08.2019 14:08:05
13.08.2019 16:57:49
Bán
1
1489.86
1486.42
Lợi nhuận
344.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#108403045
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 14:08:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1489.86
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
344.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 16:57:49
Khối lượng giao dịch
1
Ngoài
1486.42
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
344.00 USD
13.08.2019 16:55:08
13.08.2019 16:57:22
Bán
10
1493.81
1485.91
Lợi nhuận
7 900.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109137601
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 16:55:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1493.81
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7 900.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 16:57:22
Khối lượng giao dịch
10
Ngoài
1485.91
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7 900.00 USD
13.08.2019 16:52:08
13.08.2019 16:57:18
Bán
10
1497.81
1486.8
Lợi nhuận
11 010.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109136403
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 16:52:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1497.81
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11 010.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 16:57:18
Khối lượng giao dịch
10
Ngoài
1486.8
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11 010.00 USD
13.08.2019 16:53:14
13.08.2019 16:57:14
Bán
10
1498.21
1486.85
Lợi nhuận
11 360.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109136833
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 16:53:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1498.21
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11 360.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 16:57:14
Khối lượng giao dịch
10
Ngoài
1486.85
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11 360.00 USD
13.08.2019 16:49:53
13.08.2019 16:52:35
Bán
10
1501.46
1499.15
Lợi nhuận
2 310.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109135361
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 16:49:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1501.46
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2 310.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 16:52:35
Khối lượng giao dịch
10
Ngoài
1499.15
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2 310.00 USD
13.08.2019 16:49:06
13.08.2019 16:49:30
Bán
10
1505.07
1502.72
Lợi nhuận
2 350.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109134940
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 16:49:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1505.07
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2 350.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 16:49:30
Khối lượng giao dịch
10
Ngoài
1502.72
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2 350.00 USD
13.08.2019 16:48:47
13.08.2019 16:49:11
Bán
10
1506.42
1505.12
Lợi nhuận
1 300.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109134823
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 16:48:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1506.42
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1 300.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 16:49:11
Khối lượng giao dịch
10
Ngoài
1505.12
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1 300.00 USD
13.08.2019 16:46:43
13.08.2019 16:49:00
Bán
10
1508.05
1505.77
Lợi nhuận
2 280.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109134118
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 16:46:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1508.05
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2 280.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 16:49:00
Khối lượng giao dịch
10
Ngoài
1505.77
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2 280.00 USD
13.08.2019 16:46:36
13.08.2019 16:48:02
Bán
10
1509.13
1509.08
Lợi nhuận
50.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109134072
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 16:46:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1509.13
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
50.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 16:48:02
Khối lượng giao dịch
10
Ngoài
1509.08
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
50.00 USD
13.08.2019 16:40:17
13.08.2019 16:41:36
Bán
10
1509.58
1512.86
Lợi nhuận
-3 280.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109131697
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 16:40:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1509.58
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3 280.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 16:41:36
Khối lượng giao dịch
10
Ngoài
1512.86
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3 280.00 USD
13.08.2019 16:40:08
13.08.2019 16:40:52
Bán
10
1509.91
1512.13
Lợi nhuận
-2 220.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109131683
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 16:40:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1509.91
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2 220.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 16:40:52
Khối lượng giao dịch
10
Ngoài
1512.13
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2 220.00 USD
13.08.2019 16:37:00
13.08.2019 16:38:25
Bán
10
1512.6
1512.08
Lợi nhuận
520.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109131260
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 16:37:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1512.6
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
520.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 16:38:25
Khối lượng giao dịch
10
Ngoài
1512.08
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
520.00 USD
13.08.2019 11:01:02
13.08.2019 13:44:21
Mua
10
1525.77
1528.79
Lợi nhuận
3 020.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109080902
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 11:01:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1525.77
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3 020.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 13:44:21
Khối lượng giao dịch
10
Ngoài
1528.79
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3 020.00 USD
13.08.2019 10:51:26
13.08.2019 13:44:19
Mua
10
1526.91
1529.02
Lợi nhuận
2 110.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109079569
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 10:51:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1526.91
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2 110.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 13:44:19
Khối lượng giao dịch
10
Ngoài
1529.02
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2 110.00 USD
13.08.2019 10:45:20
13.08.2019 10:48:46
Mua
10
1525.73
1526.23
Lợi nhuận
500.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109079301
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 10:45:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1525.73
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
500.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 10:48:46
Khối lượng giao dịch
10
Ngoài
1526.23
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
500.00 USD
13.08.2019 10:16:12
13.08.2019 10:23:54
Bán
10
1521.46
1523.23
Lợi nhuận
-1 770.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109074490
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 10:16:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1521.46
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1 770.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 10:23:54
Khối lượng giao dịch
10
Ngoài
1523.23
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1 770.00 USD
13.08.2019 09:23:44
13.08.2019 09:47:39
Mua
10
1523.17
1523.57
Lợi nhuận
400.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
Thỏa thuận
#109064402
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 09:23:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1523.17
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
400.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 09:47:39
Khối lượng giao dịch
10
Ngoài
1523.57
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
400.00 USD