Chế độ demo
08.11.2019 08:07:32
08.11.2019 08:34:39
Bán
100.0000
0.63661
0.63618
Lợi nhuận
4 300.00 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#119495519
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2019 08:07:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.63661
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4 300.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.11.2019 08:34:39
Khối lượng giao dịch
100.0000
Ngoài
0.63618
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4 300.00 USD
08.11.2019 07:12:50
08.11.2019 08:34:35
Bán
100.0000
0.63587
0.63619
Lợi nhuận
-3 200.00 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#119494670
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2019 07:12:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.63587
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3 200.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.11.2019 08:34:35
Khối lượng giao dịch
100.0000
Ngoài
0.63619
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3 200.00 USD
07.11.2019 13:45:31
07.11.2019 18:02:47
Bán
10.0000
1.09898
1.09921
Lợi nhuận
-231.10 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#119416474
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 13:45:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09898
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-231.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:02:47
Khối lượng giao dịch
10.0000
Ngoài
1.09921
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-231.10 USD
07.11.2019 13:45:56
07.11.2019 18:02:43
Bán
10.0000
1.09895
1.09925
Lợi nhuận
-301.42 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#119416506
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 13:45:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09895
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-301.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:02:43
Khối lượng giao dịch
10.0000
Ngoài
1.09925
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-301.42 USD
07.11.2019 13:46:36
07.11.2019 18:02:34
Bán
10.0000
1.09895
1.09926
Lợi nhuận
-311.48 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#119416552
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 13:46:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09895
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-311.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:02:34
Khối lượng giao dịch
10.0000
Ngoài
1.09926
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-311.48 USD
07.11.2019 14:13:06
07.11.2019 18:02:28
Bán
10.0000
1.0992
1.09926
Lợi nhuận
-60.29 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#119416616
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 14:13:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0992
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-60.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:02:28
Khối lượng giao dịch
10.0000
Ngoài
1.09926
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-60.29 USD
07.11.2019 14:46:04
07.11.2019 18:02:24
Mua
10.0000
1.107
1.10451
Lợi nhuận
-2 490.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119396602
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 14:46:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.107
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2 490.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:02:24
Khối lượng giao dịch
10.0000
Ngoài
1.10451
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2 490.00 USD
07.11.2019 17:41:17
07.11.2019 18:02:19
Mua
10.0000
1474.15
1469.24
Lợi nhuận
-4 910.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#119439125
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 17:41:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1474.15
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4 910.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:02:19
Khối lượng giao dịch
10.0000
Ngoài
1469.24
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4 910.00 USD
05.11.2019 16:10:02
07.11.2019 18:02:14
Mua
10.0000
1491.77
1468.9
Lợi nhuận
-22 870.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#119201821
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2019 16:10:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1491.77
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-22 870.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:02:14
Khối lượng giao dịch
10.0000
Ngoài
1468.9
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-22 870.00 USD
21.10.2019 14:54:23
07.11.2019 18:02:07
Mua
1.0000
141.202
140.189
Lợi nhuận
-926.60 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#117627369
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2019 14:54:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
141.202
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-926.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:02:07
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
140.189
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-926.60 USD
05.11.2019 20:52:33
07.11.2019 18:02:03
Mua
10.0000
1480.53
1468.95
Lợi nhuận
-11 580.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#119232041
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2019 20:52:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1480.53
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11 580.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:02:03
Khối lượng giao dịch
10.0000
Ngoài
1468.95
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-11 580.00 USD
09.07.2019 17:40:38
07.11.2019 18:01:57
Bán
1.0000
1390.52
1469.37
Lợi nhuận
-7 885.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#104857209
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2019 17:40:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1390.52
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7 885.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:01:57
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
1469.37
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-7 885.00 USD
05.11.2019 17:36:37
07.11.2019 18:01:53
Mua
10.0000
1486.28
1469.14
Lợi nhuận
-17 140.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#119214632
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2019 17:36:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1486.28
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-17 140.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:01:53
Khối lượng giao dịch
10.0000
Ngoài
1469.14
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-17 140.00 USD
18.09.2019 13:08:36
07.11.2019 18:01:50
Mua
16.0000
1502.25
1468.72
Lợi nhuận
-53 648.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#113545951
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 13:08:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1502.25
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-53 648.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:01:50
Khối lượng giao dịch
16.0000
Ngoài
1468.72
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-53 648.00 USD
05.11.2019 15:26:58
07.11.2019 18:01:46
Mua
10.0000
1497.7
1468.99
Lợi nhuận
-28 710.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#119197523
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2019 15:26:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1497.7
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-28 710.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:01:46
Khối lượng giao dịch
10.0000
Ngoài
1468.99
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-28 710.00 USD
22.10.2019 11:10:24
07.11.2019 18:01:31
Mua
1.0000
140.579
140.194
Lợi nhuận
-352.16 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#117752215
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2019 11:10:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
140.579
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-352.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:01:31
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
140.194
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-352.16 USD
07.11.2019 17:32:34
07.11.2019 18:01:27
Mua
10.0000
1.105
1.10445
Lợi nhuận
-550.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119396622
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 17:32:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.105
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-550.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:01:27
Khối lượng giao dịch
10.0000
Ngoài
1.10445
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-550.00 USD
20.06.2019 05:09:47
07.11.2019 18:01:23
Bán
2.0000
1377.99
1469.16
Lợi nhuận
-18 234.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#102491925
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2019 05:09:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1377.99
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-18 234.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:01:23
Khối lượng giao dịch
2.0000
Ngoài
1469.16
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-18 234.00 USD
04.09.2019 09:08:38
07.11.2019 18:01:17
Mua
2.0000
1540.63
1468.62
Lợi nhuận
-14 402.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#112039375
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2019 09:08:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1540.63
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14 402.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:01:17
Khối lượng giao dịch
2.0000
Ngoài
1468.62
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-14 402.00 USD
05.09.2019 15:01:47
07.11.2019 18:01:13
Mua
2.0000
1544.5
1468.72
Lợi nhuận
-15 156.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#112284703
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 15:01:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1544.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15 156.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:01:13
Khối lượng giao dịch
2.0000
Ngoài
1468.72
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-15 156.00 USD
05.09.2019 10:46:10
07.11.2019 18:01:09
Mua
2.0000
1544.48
1469.02
Lợi nhuận
-15 092.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#112238040
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 10:46:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1544.48
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15 092.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:01:09
Khối lượng giao dịch
2.0000
Ngoài
1469.02
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-15 092.00 USD
05.08.2019 07:01:40
07.11.2019 18:01:04
Bán
10.0000
1451.96
1469.25
Lợi nhuận
-17 290.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#107965092
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2019 07:01:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1451.96
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-17 290.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:01:04
Khối lượng giao dịch
10.0000
Ngoài
1469.25
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-17 290.00 USD
30.05.2019 20:42:03
07.11.2019 18:01:00
Bán
4.0000
1288.06
1469.27
Lợi nhuận
-72 484.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#110527791
Ngày và giờ mở cửa
30.05.2019 20:42:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1288.06
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-72 484.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:01:00
Khối lượng giao dịch
4.0000
Ngoài
1469.27
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-72 484.00 USD
04.09.2019 05:02:01
07.11.2019 18:00:54
Mua
2.0000
1541.86
1468.82
Lợi nhuận
-14 608.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#112000512
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2019 05:02:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1541.86
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14 608.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:00:54
Khối lượng giao dịch
2.0000
Ngoài
1468.82
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-14 608.00 USD
01.08.2019 10:59:16
07.11.2019 18:00:49
Bán
10.0000
1404.78
1469.28
Lợi nhuận
-64 500.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#107642844
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 10:59:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1404.78
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-64 500.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:00:49
Khối lượng giao dịch
10.0000
Ngoài
1469.28
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-64 500.00 USD
12.09.2019 15:51:31
07.11.2019 18:00:42
Mua
10.0000
1518.26
1469.24
Lợi nhuận
-49 020.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#112934909
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 15:51:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1518.26
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-49 020.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:00:42
Khối lượng giao dịch
10.0000
Ngoài
1469.24
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-49 020.00 USD
05.09.2019 16:33:54
07.11.2019 18:00:39
Mua
2.0000
1538.17
1469.73
Lợi nhuận
-13 688.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#112295569
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 16:33:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1538.17
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-13 688.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:00:39
Khối lượng giao dịch
2.0000
Ngoài
1469.73
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-13 688.00 USD
14.06.2019 06:00:01
07.11.2019 18:00:34
Bán
8.0000
1346.9
1469.8
Lợi nhuận
-98 320.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#112318524
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2019 06:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1346.9
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-98 320.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:00:34
Khối lượng giao dịch
8.0000
Ngoài
1469.8
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-98 320.00 USD
05.09.2019 10:11:01
07.11.2019 18:00:30
Mua
2.0000
1549.94
1469.38
Lợi nhuận
-16 112.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#112228506
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 10:11:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1549.94
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-16 112.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:00:30
Khối lượng giao dịch
2.0000
Ngoài
1469.38
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-16 112.00 USD
05.09.2019 13:00:19
07.11.2019 18:00:26
Mua
2.0000
1541.43
1469.52
Lợi nhuận
-14 382.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#112268113
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 13:00:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1541.43
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14 382.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:00:26
Khối lượng giao dịch
2.0000
Ngoài
1469.52
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-14 382.00 USD
05.09.2019 17:08:34
07.11.2019 18:00:21
Mua
2.0000
1524.73
1469.54
Lợi nhuận
-11 038.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#112303981
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 17:08:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1524.73
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11 038.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:00:21
Khối lượng giao dịch
2.0000
Ngoài
1469.54
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-11 038.00 USD
12.09.2019 15:42:14
07.11.2019 18:00:17
Mua
10.0000
1522.06
1469.78
Lợi nhuận
-52 280.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#112933872
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 15:42:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1522.06
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-52 280.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:00:17
Khối lượng giao dịch
10.0000
Ngoài
1469.78
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-52 280.00 USD
25.09.2019 19:18:53
07.11.2019 18:00:11
Mua
10.0000
1506.31
1469.54
Lợi nhuận
-36 770.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#114435247
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2019 19:18:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1506.31
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-36 770.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:00:11
Khối lượng giao dịch
10.0000
Ngoài
1469.54
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-36 770.00 USD
16.10.2019 14:49:11
07.11.2019 18:00:02
Bán
10.0000
1480.75
1469.94
Lợi nhuận
10 810.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#117036460
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2019 14:49:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1480.75
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10 810.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 18:00:02
Khối lượng giao dịch
10.0000
Ngoài
1469.94
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10 810.00 USD
14.06.2019 09:26:01
07.11.2019 17:59:50
Bán
9.0000
1353.17
1470.01
Lợi nhuận
-105 156.00 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#111447620
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2019 09:26:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1353.17
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-105 156.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 17:59:50
Khối lượng giao dịch
9.0000
Ngoài
1470.01
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-105 156.00 USD
07.11.2019 11:10:34
07.11.2019 12:57:43
Mua
10.0000
1.10804
1.109
Lợi nhuận
960.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119396565
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 11:10:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10804
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
960.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 12:57:43
Khối lượng giao dịch
10.0000
Ngoài
1.109
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
960.00 USD
07.11.2019 11:08:20
07.11.2019 12:57:43
Mua
10.0000
1.10814
1.109
Lợi nhuận
860.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119396187
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 11:08:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10814
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
860.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 12:57:43
Khối lượng giao dịch
10.0000
Ngoài
1.109
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
860.00 USD
07.11.2019 11:08:16
07.11.2019 12:57:43
Mua
10.0000
1.10812
1.109
Lợi nhuận
880.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#119396179
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 11:08:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10812
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
880.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 12:57:43
Khối lượng giao dịch
10.0000
Ngoài
1.109
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
880.00 USD
07.11.2019 09:12:50
07.11.2019 09:20:36
Bán
10.0000
1.60935
1.6087
Lợi nhuận
446.94 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#119379542
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 09:12:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.60935
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
446.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 09:20:36
Khối lượng giao dịch
10.0000
Ngoài
1.6087
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
446.94 USD
07.11.2019 09:16:35
07.11.2019 09:20:36
Bán
10.0000
1.6097
1.6088
Lợi nhuận
618.84 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#119379815
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 09:16:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.6097
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
618.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 09:20:36
Khối lượng giao dịch
10.0000
Ngoài
1.6088
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
618.84 USD
07.11.2019 09:12:25
07.11.2019 09:20:36
Bán
10.0000
1.60935
1.6088
Lợi nhuận
378.18 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#119379489
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 09:12:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.60935
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
378.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 09:20:36
Khối lượng giao dịch
10.0000
Ngoài
1.6088
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
378.18 USD
07.11.2019 09:14:48
07.11.2019 09:20:36
Bán
10.0000
1.6094
1.6087
Lợi nhuận
481.32 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#119379662
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 09:14:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.6094
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
481.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 09:20:36
Khối lượng giao dịch
10.0000
Ngoài
1.6087
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
481.32 USD
07.11.2019 09:14:46
07.11.2019 09:20:36
Bán
10.0000
1.6095
1.6088
Lợi nhuận
481.32 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#119379580
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 09:14:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.6095
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
481.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 09:20:36
Khối lượng giao dịch
10.0000
Ngoài
1.6088
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
481.32 USD
06.11.2019 09:39:36
06.11.2019 18:52:36
Bán
10.0000
0.68892
0.6884
Lợi nhuận
520.00 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#119278266
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2019 09:39:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68892
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
520.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.11.2019 18:52:36
Khối lượng giao dịch
10.0000
Ngoài
0.6884
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
520.00 USD
06.11.2019 10:47:20
06.11.2019 18:52:36
Bán
10.0000
0.69044
0.6884
Lợi nhuận
2 040.00 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#119284565
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2019 10:47:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69044
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2 040.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.11.2019 18:52:36
Khối lượng giao dịch
10.0000
Ngoài
0.6884
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2 040.00 USD
06.11.2019 09:46:00
06.11.2019 18:52:36
Bán
10.0000
0.68905
0.6884
Lợi nhuận
650.00 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#119278651
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2019 09:46:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68905
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
650.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.11.2019 18:52:36
Khối lượng giao dịch
10.0000
Ngoài
0.6884
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
650.00 USD
06.11.2019 09:41:20
06.11.2019 18:52:36
Bán
10.0000
0.68902
0.6884
Lợi nhuận
620.00 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#119278389
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2019 09:41:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68902
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
620.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.11.2019 18:52:36
Khối lượng giao dịch
10.0000
Ngoài
0.6884
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
620.00 USD
06.11.2019 14:29:26
06.11.2019 18:52:35
Bán
10.0000
0.63735
0.6369
Lợi nhuận
450.00 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#119304445
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2019 14:29:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.63735
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
450.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.11.2019 18:52:35
Khối lượng giao dịch
10.0000
Ngoài
0.6369
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
450.00 USD
06.11.2019 14:29:20
06.11.2019 18:52:35
Bán
10.0000
0.63739
0.6369
Lợi nhuận
490.00 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#119304437
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2019 14:29:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.63739
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
490.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.11.2019 18:52:35
Khối lượng giao dịch
10.0000
Ngoài
0.6369
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
490.00 USD
06.11.2019 15:49:21
06.11.2019 18:52:35
Bán
10.0000
0.63876
0.6369
Lợi nhuận
1 860.00 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#119311801
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2019 15:49:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.63876
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1 860.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.11.2019 18:52:35
Khối lượng giao dịch
10.0000
Ngoài
0.6369
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1 860.00 USD