Chế độ demo
07.01.2020 12:25:41
08.01.2020 04:39:23
Mua
0.0300
74.627
74.451
Lợi nhuận
-4.87 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#52189903
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 12:25:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
74.627
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 04:39:23
Khối lượng giao dịch
0.0300
Ngoài
74.451
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.87 USD
03.01.2020 11:55:21
08.01.2020 04:39:23
Mua
0.0200
74.945
74.451
Lợi nhuận
-9.12 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#52129321
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2020 11:55:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
74.945
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 04:39:23
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
74.451
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-9.12 USD
08.01.2020 01:41:20
08.01.2020 04:39:23
Mua
0.0500
73.981
74.451
Lợi nhuận
21.70 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#52209536
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 01:41:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
73.981
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
21.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 04:39:23
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
74.451
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
21.70 USD
08.01.2020 01:22:00
08.01.2020 04:39:23
Mua
0.0400
74.306
74.451
Lợi nhuận
5.35 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#52207570
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 01:22:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
74.306
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 04:39:23
Khối lượng giao dịch
0.0400
Ngoài
74.451
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.35 USD
03.01.2020 09:57:13
06.01.2020 11:59:11
Mua
0.0200
120.382
120.852
Lợi nhuận
8.70 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#52125523
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2020 09:57:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.382
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.01.2020 11:59:11
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
120.852
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.70 USD
30.12.2019 02:22:36
02.01.2020 13:10:10
Bán
0.0200
0.67154
0.67062
Lợi nhuận
1.84 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#52040659
Ngày và giờ mở cửa
30.12.2019 02:22:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67154
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.01.2020 13:10:10
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
0.67062
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.84 USD
31.12.2019 15:44:02
02.01.2020 13:10:05
Bán
0.0300
0.67475
0.67069
Lợi nhuận
12.18 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#52078452
Ngày và giờ mở cửa
31.12.2019 15:44:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67475
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.01.2020 13:10:05
Khối lượng giao dịch
0.0300
Ngoài
0.67069
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
12.18 USD
30.12.2019 05:04:14
02.01.2020 08:37:49
Bán
0.0200
0.69972
0.69975
Lợi nhuận
-0.06 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#52042890
Ngày và giờ mở cửa
30.12.2019 05:04:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69972
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.01.2020 08:37:49
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
0.69975
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.06 USD
31.12.2019 18:39:59
02.01.2020 08:37:39
Bán
0.0300
0.70293
0.69975
Lợi nhuận
9.54 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#52082798
Ngày và giờ mở cửa
31.12.2019 18:39:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.70293
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.01.2020 08:37:39
Khối lượng giao dịch
0.0300
Ngoài
0.69975
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.54 USD
17.12.2019 10:32:36
20.12.2019 15:59:29
Bán
0.0200
0.84539
0.84981
Lợi nhuận
-11.55 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#51778098
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2019 10:32:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.84539
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2019 15:59:29
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
0.84981
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-11.55 USD
19.12.2019 18:11:31
20.12.2019 15:59:29
Bán
0.0500
0.85451
0.84981
Lợi nhuận
30.68 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#51873442
Ngày và giờ mở cửa
19.12.2019 18:11:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.85451
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
30.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2019 15:59:29
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
0.84981
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
30.68 USD
19.12.2019 13:59:57
20.12.2019 15:59:29
Bán
0.0400
0.85124
0.84981
Lợi nhuận
7.47 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#51859617
Ngày và giờ mở cửa
19.12.2019 13:59:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.85124
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2019 15:59:29
Khối lượng giao dịch
0.0400
Ngoài
0.84981
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.47 USD
17.12.2019 15:02:36
20.12.2019 15:59:29
Bán
0.0300
0.84862
0.84981
Lợi nhuận
-4.66 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#51786790
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2019 15:02:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.84862
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.12.2019 15:59:29
Khối lượng giao dịch
0.0300
Ngoài
0.84981
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.66 USD
12.12.2019 18:00:46
13.12.2019 16:55:42
Bán
0.0200
121.489
121.955
Lợi nhuận
-8.53 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#51668583
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 18:00:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.489
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 16:55:42
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
121.955
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-8.53 USD
13.12.2019 00:19:15
13.12.2019 16:55:42
Bán
0.0500
122.425
121.955
Lợi nhuận
21.49 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#51678725
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 00:19:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
122.425
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
21.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 16:55:42
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
121.955
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
21.49 USD
13.12.2019 00:00:56
13.12.2019 16:55:42
Bán
0.0300
121.832
121.955
Lợi nhuận
-3.37 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#51676596
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 00:00:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.832
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 16:55:42
Khối lượng giao dịch
0.0300
Ngoài
121.955
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.37 USD
13.12.2019 00:02:53
13.12.2019 16:55:42
Bán
0.0400
122.129
121.955
Lợi nhuận
6.37 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#51676743
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 00:02:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
122.129
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 16:55:42
Khối lượng giao dịch
0.0400
Ngoài
121.955
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.37 USD
12.12.2019 17:14:40
13.12.2019 16:07:41
Bán
0.0200
75.297
75.46
Lợi nhuận
-2.98 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#51665286
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 17:14:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
75.297
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 16:07:41
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
75.46
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.98 USD
13.12.2019 00:02:56
13.12.2019 16:07:41
Bán
0.0300
75.639
75.46
Lợi nhuận
4.91 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#51676746
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 00:02:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
75.639
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 16:07:41
Khối lượng giao dịch
0.0300
Ngoài
75.46
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.91 USD
13.12.2019 00:02:22
13.12.2019 10:17:04
Bán
0.0300
1.33997
1.34146
Lợi nhuận
-4.47 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#51676707
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 00:02:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.33997
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 10:17:04
Khối lượng giao dịch
0.0300
Ngoài
1.34146
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.47 USD
13.12.2019 00:04:33
13.12.2019 10:17:04
Bán
0.0400
1.34335
1.34146
Lợi nhuận
7.56 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#51676784
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 00:04:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.34335
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 10:17:04
Khối lượng giao dịch
0.0400
Ngoài
1.34146
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.56 USD
13.12.2019 00:01:12
13.12.2019 10:17:04
Bán
0.0200
1.33571
1.34146
Lợi nhuận
-11.50 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#51676624
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 00:01:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.33571
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 10:17:04
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1.34146
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-11.50 USD
13.12.2019 00:07:01
13.12.2019 10:17:04
Bán
0.0500
1.34616
1.34146
Lợi nhuận
23.50 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#51676888
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 00:07:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.34616
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
23.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 10:17:04
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
1.34146
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
23.50 USD
13.12.2019 00:12:51
13.12.2019 03:24:23
Bán
0.0400
75.93
75.786
Lợi nhuận
5.27 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#51678470
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 00:12:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
75.93
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 03:24:23
Khối lượng giao dịch
0.0400
Ngoài
75.786
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.27 USD
04.12.2019 10:19:59
12.12.2019 20:08:37
Bán
0.0200
1.30412
1.30956
Lợi nhuận
-10.88 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#51427502
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 10:19:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30412
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 20:08:37
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1.30956
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-10.88 USD
05.12.2019 09:24:24
12.12.2019 20:08:37
Bán
0.0500
1.31426
1.30956
Lợi nhuận
23.50 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#51475280
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2019 09:24:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31426
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
23.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 20:08:37
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
1.30956
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
23.50 USD
04.12.2019 17:00:51
12.12.2019 20:08:37
Bán
0.0400
1.311
1.30956
Lợi nhuận
5.76 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#51449549
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 17:00:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.311
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 20:08:37
Khối lượng giao dịch
0.0400
Ngoài
1.30956
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.76 USD
04.12.2019 14:26:56
12.12.2019 20:08:37
Bán
0.0300
1.30759
1.30956
Lợi nhuận
-5.91 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#51442554
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 14:26:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.30759
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 20:08:37
Khối lượng giao dịch
0.0300
Ngoài
1.30956
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-5.91 USD
10.12.2019 13:01:19
12.12.2019 18:04:07
Bán
0.0300
1.3176
1.31253
Lợi nhuận
15.21 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#51577791
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2019 13:01:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3176
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 18:04:07
Khối lượng giao dịch
0.0300
Ngoài
1.31253
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
15.21 USD
03.12.2019 18:33:52
06.12.2019 15:30:08
Mua
0.0200
0.98596
0.99066
Lợi nhuận
9.49 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#51402643
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 18:33:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.98596
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2019 15:30:08
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
0.99066
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.49 USD
12.11.2019 10:48:23
18.11.2019 19:17:46
Bán
0.0300
1.32533
1.32063
Lợi nhuận
10.68 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#50784475
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2019 10:48:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32533
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.11.2019 19:17:46
Khối lượng giao dịch
0.0300
Ngoài
1.32063
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.68 USD
08.11.2019 15:38:50
18.11.2019 19:17:46
Bán
0.0200
1.32208
1.32063
Lợi nhuận
2.20 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#50713578
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2019 15:38:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32208
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.11.2019 19:17:46
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1.32063
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.20 USD
14.11.2019 10:41:26
15.11.2019 14:42:41
Mua
0.0200
1.08748
1.09218
Lợi nhuận
9.50 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#50867751
Ngày và giờ mở cửa
14.11.2019 10:41:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08748
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.11.2019 14:42:41
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1.09218
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.50 USD
15.10.2019 17:46:38
12.11.2019 21:08:01
Bán
0.0300
119.842
120.042
Lợi nhuận
-5.50 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#50076485
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2019 17:46:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
119.842
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 21:08:01
Khối lượng giao dịch
0.0300
Ngoài
120.042
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-5.50 USD
17.10.2019 03:52:44
12.11.2019 21:08:01
Bán
0.0500
120.512
120.042
Lợi nhuận
21.54 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#50122520
Ngày và giờ mở cửa
17.10.2019 03:52:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.512
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
21.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 21:08:01
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
120.042
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
21.54 USD
14.10.2019 07:45:21
12.11.2019 21:08:01
Bán
0.0200
119.517
120.042
Lợi nhuận
-9.63 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#50016144
Ngày và giờ mở cửa
14.10.2019 07:45:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
119.517
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 21:08:01
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
120.042
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-9.63 USD
15.10.2019 18:01:59
12.11.2019 21:08:01
Bán
0.0400
120.17
120.042
Lợi nhuận
4.70 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#50077554
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2019 18:01:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.17
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 21:08:01
Khối lượng giao dịch
0.0400
Ngoài
120.042
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.70 USD
07.11.2019 15:31:23
11.11.2019 09:09:56
Mua
0.0200
1.28025
1.28004
Lợi nhuận
-0.42 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#50668271
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 15:31:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.28025
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2019 09:09:56
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1.28004
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.42 USD
08.11.2019 20:01:41
11.11.2019 09:09:50
Mua
0.0300
1.27702
1.28007
Lợi nhuận
9.15 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#50720203
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2019 20:01:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.27702
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2019 09:09:50
Khối lượng giao dịch
0.0300
Ngoài
1.28007
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.15 USD
07.11.2019 09:41:37
08.11.2019 17:03:39
Bán
0.0300
120.771
120.4
Lợi nhuận
10.19 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#50650359
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 09:41:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.771
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.11.2019 17:03:39
Khối lượng giao dịch
0.0300
Ngoài
120.4
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.19 USD
30.10.2019 22:14:35
08.11.2019 12:29:41
Bán
0.0200
0.68986
0.68676
Lợi nhuận
6.20 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#50459320
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2019 22:14:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68986
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.11.2019 12:29:41
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
0.68676
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.20 USD
28.10.2019 15:49:40
07.11.2019 06:28:51
Bán
0.0200
120.841
120.233
Lợi nhuận
11.18 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#50389158
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2019 15:49:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.841
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 06:28:51
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
120.233
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11.18 USD
21.10.2019 11:44:07
25.10.2019 02:29:41
Bán
0.0200
0.64064
0.63808
Lợi nhuận
5.12 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#50198402
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2019 11:44:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.64064
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.10.2019 02:29:41
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
0.63808
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.12 USD
22.10.2019 03:43:19
22.10.2019 04:14:29
Mua
0.0200
1.308
1.30748
Lợi nhuận
-0.80 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#50219496
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2019 03:43:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.308
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2019 04:14:29
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1.30748
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.80 USD
15.10.2019 17:56:17
15.10.2019 18:21:01
Bán
0.0200
1.27885
1.27416
Lợi nhuận
9.38 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#50077111
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2019 17:56:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.27885
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.10.2019 18:21:01
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1.27416
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.38 USD
14.10.2019 07:38:44
15.10.2019 17:49:02
Mua
0.0200
1.10351
1.10392
Lợi nhuận
0.82 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#50016049
Ngày và giờ mở cửa
14.10.2019 07:38:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10351
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.10.2019 17:49:02
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1.10392
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.82 USD
15.10.2019 15:22:15
15.10.2019 17:48:57
Mua
0.0300
1.09997
1.10382
Lợi nhuận
11.55 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#50068835
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2019 15:22:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09997
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.10.2019 17:48:57
Khối lượng giao dịch
0.0300
Ngoài
1.10382
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11.55 USD
14.10.2019 07:34:57
14.10.2019 09:31:48
Bán
0.0200
1.26134
1.25664
Lợi nhuận
9.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#50015989
Ngày và giờ mở cửa
14.10.2019 07:34:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26134
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.10.2019 09:31:48
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1.25664
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.40 USD
30.07.2019 22:19:31
14.10.2019 06:33:42
Mua
0.0200
0.68775
0.67873
Lợi nhuận
-18.04 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#48671540
Ngày và giờ mở cửa
30.07.2019 22:19:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68775
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-18.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.10.2019 06:33:42
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
0.67873
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-18.04 USD
26.07.2019 03:58:06
14.10.2019 06:33:30
Mua
0.0200
0.69497
0.67872
Lợi nhuận
-32.50 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#48629416
Ngày và giờ mở cửa
26.07.2019 03:58:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69497
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-32.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.10.2019 06:33:30
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
0.67872
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-32.50 USD