Chế độ demo
24.02.2020 22:39:31
25.02.2020 16:17:14
Bán
0.0100
0.87749
0.8753
Lợi nhuận
1.39 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#127092614
Ngày và giờ mở cửa
24.02.2020 22:39:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.87749
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
1.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2020 16:17:14
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.8753
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.39 USD
24.02.2020 22:37:21
25.02.2020 15:14:54
Bán
0.0100
0.8424
0.83947
Lợi nhuận
1.97 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#127092563
Ngày và giờ mở cửa
24.02.2020 22:37:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.8424
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
2.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2020 15:14:54
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.83947
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.97 USD
20.02.2020 04:31:44
25.02.2020 13:52:34
Bán
0.0100
1.06159
1.05989
Lợi nhuận
1.42 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#126775231
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 04:31:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06159
Phí qua đêm
-0.12 USD
Tổng cộng
1.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.02.2020 13:52:34
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.05989
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.42 USD
20.02.2020 04:30:30
24.02.2020 22:35:21
Bán
0.0100
1.0449
1.04168
Lợi nhuận
1.76 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#126775053
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 04:30:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0449
Phí qua đêm
-0.08 USD
Tổng cộng
2.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2020 22:35:21
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.04168
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.76 USD
24.02.2020 15:13:40
24.02.2020 22:35:17
Mua
0.0100
1.29045
1.29263
Lợi nhuận
2.08 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#127030753
Ngày và giờ mở cửa
24.02.2020 15:13:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.29045
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2020 22:35:17
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.29263
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.08 USD
21.02.2020 16:54:38
24.02.2020 10:58:02
Bán
0.0100
114.095
113.642
Lợi nhuận
3.77 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#126935357
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2020 16:54:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
114.095
Phí qua đêm
-0.10 USD
Tổng cộng
4.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2020 10:58:02
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
113.642
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.77 USD
21.02.2020 16:55:22
24.02.2020 10:57:48
Bán
0.0100
144.591
143.906
Lợi nhuận
5.85 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#126935553
Ngày và giờ mở cửa
21.02.2020 16:55:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
144.591
Phí qua đêm
-0.10 USD
Tổng cộng
6.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.02.2020 10:57:48
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
143.906
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.85 USD
20.02.2020 17:07:46
21.02.2020 19:21:43
Bán
0.0100
1.32424
1.32064
Lợi nhuận
2.61 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#126831271
Ngày và giờ mở cửa
20.02.2020 17:07:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32424
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
2.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2020 19:21:43
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.32064
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.61 USD
18.02.2020 18:19:44
21.02.2020 16:49:42
Mua
0.0100
1.4346
1.43709
Lợi nhuận
0.62 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#126586936
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 18:19:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.4346
Phí qua đêm
-1.05 USD
Tổng cộng
1.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2020 16:49:42
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.43709
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.62 USD
18.02.2020 18:20:40
21.02.2020 16:49:39
Bán
0.0100
0.98103
0.97846
Lợi nhuận
1.84 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#126587029
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 18:20:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.98103
Phí qua đêm
-0.69 USD
Tổng cộng
2.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.02.2020 16:49:39
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.97846
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.84 USD
18.02.2020 18:20:15
19.02.2020 19:12:16
Mua
0.0100
0.83073
0.83462
Lợi nhuận
4.74 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#126586992
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 18:20:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.83073
Phí qua đêm
-0.09 USD
Tổng cộng
5.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 19:12:16
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.83462
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.74 USD
19.02.2020 16:03:46
19.02.2020 19:12:07
Bán
0.0100
1.2978
1.29256
Lợi nhuận
5.14 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#126692968
Ngày và giờ mở cửa
19.02.2020 16:03:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2978
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 19:12:07
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.29256
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
5.14 USD
18.02.2020 14:26:52
19.02.2020 15:20:07
Mua
0.0100
143.057
143.577
Lợi nhuận
4.49 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#126570830
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 14:26:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
143.057
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
4.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 15:20:07
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
143.577
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.49 USD
13.02.2020 02:22:42
13.02.2020 13:57:36
Mua
0.0100
1.08727
1.0865
Lợi nhuận
-0.87 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#126229044
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 02:22:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08727
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2020 13:57:36
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.0865
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.87 USD
12.02.2020 17:13:47
12.02.2020 19:13:02
Mua
0.0100
1.08921
1.08849
Lợi nhuận
-0.82 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#126202597
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 17:13:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08921
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.02.2020 19:13:02
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.08849
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.82 USD
12.02.2020 09:56:04
12.02.2020 17:09:57
Mua
0.0100
1.09113
1.08928
Lợi nhuận
-1.95 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#126163669
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 09:56:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09113
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.02.2020 17:09:57
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.08928
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.95 USD
10.02.2020 22:44:30
11.02.2020 15:13:22
Mua
0.0100
1.09091
1.09019
Lợi nhuận
-0.88 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#126050303
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 22:44:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09091
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
-0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.02.2020 15:13:22
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.09019
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.88 USD
30.01.2020 14:00:30
30.01.2020 14:45:02
Bán
0.0100
1.94044
1.94632
Lợi nhuận
-4.15 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#125349613
Ngày và giờ mở cửa
30.01.2020 14:00:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.94044
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.01.2020 14:45:02
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.94632
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-4.15 USD
29.01.2020 23:19:38
30.01.2020 14:01:28
Mua
0.0100
141.947
142.4
Lợi nhuận
3.92 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#125285845
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2020 23:19:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
141.947
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
4.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.01.2020 14:01:28
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
142.4
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.92 USD
30.01.2020 00:01:55
30.01.2020 14:00:16
Bán
0.0100
1.92678
1.94439
Lợi nhuận
-12.05 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#125286196
Ngày và giờ mở cửa
30.01.2020 00:01:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.92678
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.01.2020 14:00:16
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.94439
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-12.05 USD
29.01.2020 17:45:46
29.01.2020 21:42:12
Bán
0.0100
0.97446
0.97381
Lợi nhuận
0.57 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#125276276
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2020 17:45:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.97446
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2020 21:42:12
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.97381
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.57 USD
29.01.2020 15:45:26
29.01.2020 21:42:11
Mua
0.0100
1.09957
1.1011
Lợi nhuận
1.43 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#125264072
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2020 15:45:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09957
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2020 21:42:11
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.1011
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.43 USD
29.01.2020 21:03:19
29.01.2020 21:41:54
Bán
0.0100
1.32069
1.31975
Lợi nhuận
0.61 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#125282116
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2020 21:03:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32069
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2020 21:41:54
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.31975
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.61 USD
29.01.2020 18:03:21
29.01.2020 21:01:32
Bán
0.0100
1.32018
1.321
Lợi nhuận
-0.72 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#125277658
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2020 18:03:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32018
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2020 21:01:32
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.321
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.72 USD
29.01.2020 14:44:58
29.01.2020 15:49:23
Bán
0.0100
1.31781
1.31904
Lợi nhuận
-1.03 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#125254045
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2020 14:44:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31781
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2020 15:49:23
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.31904
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.03 USD
29.01.2020 01:04:45
29.01.2020 05:35:59
Mua
0.0100
0.6757
0.67728
Lợi nhuận
1.48 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#125192592
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2020 01:04:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6757
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2020 05:35:59
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.67728
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.48 USD
28.01.2020 16:40:03
29.01.2020 05:35:54
Mua
0.0100
0.67483
0.67728
Lợi nhuận
2.30 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#125165505
Ngày và giờ mở cửa
28.01.2020 16:40:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67483
Phí qua đêm
-0.05 USD
Tổng cộng
2.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2020 05:35:54
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.67728
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.30 USD
28.01.2020 15:22:09
28.01.2020 16:26:18
Bán
0.0100
141.832
141.615
Lợi nhuận
1.79 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#125156490
Ngày và giờ mở cửa
28.01.2020 15:22:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
141.832
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2020 16:26:18
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
141.615
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.79 USD
28.01.2020 14:55:35
28.01.2020 16:26:10
Bán
0.0100
0.65353
0.6528
Lợi nhuận
0.63 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#125154249
Ngày và giờ mở cửa
28.01.2020 14:55:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65353
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2020 16:26:10
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.6528
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.63 USD
27.01.2020 18:23:03
28.01.2020 16:26:04
Mua
0.0100
0.65507
0.6527
Lợi nhuận
-2.51 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#125074017
Ngày và giờ mở cửa
27.01.2020 18:23:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.65507
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
-2.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2020 16:26:04
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.6527
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.51 USD
28.01.2020 03:16:00
28.01.2020 14:00:53
Bán
0.0100
1.93363
1.9279
Lợi nhuận
3.67 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#125108792
Ngày và giờ mở cửa
28.01.2020 03:16:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.93363
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2020 14:00:53
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.9279
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.67 USD
27.01.2020 17:45:29
27.01.2020 20:53:34
Bán
0.0100
1.93059
1.93057
Lợi nhuận
-0.19 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#125070829
Ngày và giờ mở cửa
27.01.2020 17:45:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.93059
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.01.2020 20:53:34
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.93057
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.19 USD
22.01.2020 22:02:45
23.01.2020 03:04:57
Mua
0.0500
1.68264
1.6835
Lợi nhuận
0.05 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#124797967
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 22:02:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.68264
Phí qua đêm
-1.78 USD
Tổng cộng
2.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.01.2020 03:04:57
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
1.6835
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
22.01.2020 18:12:30
22.01.2020 22:00:31
Bán
0.0500
1.68082
1.68238
Lợi nhuận
-6.14 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#124780802
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 18:12:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.68082
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.01.2020 22:00:31
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
1.68238
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-6.14 USD
21.01.2020 21:10:08
22.01.2020 18:11:09
Bán
0.0500
1.6811
1.6805
Lợi nhuận
0.87 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#124703600
Ngày và giờ mở cửa
21.01.2020 21:10:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.6811
Phí qua đêm
-0.11 USD
Tổng cộng
1.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.01.2020 18:11:09
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
1.6805
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.87 USD
21.01.2020 20:49:41
22.01.2020 02:42:02
Bán
0.0500
1.9056
1.90961
Lợi nhuận
-14.84 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#124703178
Ngày và giờ mở cửa
21.01.2020 20:49:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.9056
Phí qua đêm
-0.13 USD
Tổng cộng
-13.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.01.2020 02:42:02
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
1.90961
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-14.84 USD
21.01.2020 15:42:44
21.01.2020 21:03:20
Bán
0.0500
1.68118
1.681
Lợi nhuận
-0.41 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#124689113
Ngày và giờ mở cửa
21.01.2020 15:42:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.68118
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.01.2020 21:03:20
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
1.681
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-0.41 USD
21.01.2020 15:42:08
21.01.2020 20:19:29
Bán
0.0500
1.90185
1.90551
Lợi nhuận
-13.53 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#124689078
Ngày và giờ mở cửa
21.01.2020 15:42:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.90185
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.01.2020 20:19:29
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
1.90551
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-13.53 USD
21.01.2020 15:30:16
21.01.2020 17:13:32
Bán
0.0500
143.846
143.612
Lợi nhuận
9.64 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#124688369
Ngày và giờ mở cửa
21.01.2020 15:30:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
143.846
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.01.2020 17:13:32
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
143.612
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
9.64 USD
15.01.2020 19:42:39
16.01.2020 02:08:37
Bán
0.0500
1.11585
1.11561
Lợi nhuận
0.32 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#124314872
Ngày và giờ mở cửa
15.01.2020 19:42:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11585
Phí qua đêm
-0.38 USD
Tổng cộng
1.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.01.2020 02:08:37
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
1.11561
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
0.32 USD
15.01.2020 18:14:31
15.01.2020 19:40:25
Bán
0.0100
1.11568
1.11596
Lợi nhuận
-0.38 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#124301479
Ngày và giờ mở cửa
15.01.2020 18:14:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11568
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.01.2020 19:40:25
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.11596
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.38 USD
14.01.2020 05:39:02
14.01.2020 06:48:38
Mua
1.0000
0.64343
0.64347
Lợi nhuận
-15.88 USD
NZDCHF
Thỏa thuận
#124082241
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2020 05:39:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.64343
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.01.2020 06:48:38
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
0.64347
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
-15.88 USD
14.01.2020 04:15:06
14.01.2020 05:37:52
Mua
1.0000
0.74352
0.7436
Lợi nhuận
-11.76 USD
CADCHF
Thỏa thuận
#124074439
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2020 04:15:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.74352
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.01.2020 05:37:52
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
0.7436
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
-11.76 USD
14.01.2020 03:34:45
14.01.2020 04:10:09
Mua
1.0000
1.08116
1.08126
Lợi nhuận
-9.70 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#124068470
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2020 03:34:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08116
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.01.2020 04:10:09
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
1.08126
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
-9.70 USD
14.01.2020 03:02:51
14.01.2020 03:05:18
Mua
1.0000
0.67014
0.66987
Lợi nhuận
-47.82 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#124063663
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2020 03:02:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67014
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-27.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.01.2020 03:05:18
Khối lượng giao dịch
1.0000
Ngoài
0.66987
Phí hoa hồng
-20.00 USD
Lợi nhuận
-47.82 USD
10.12.2019 15:55:44
23.12.2019 21:03:14
Bán
0.0100
0.65458
0.66331
Lợi nhuận
-8.81 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#121851323
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2019 15:55:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65458
Phí qua đêm
0.02 USD
Tổng cộng
-8.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.12.2019 21:03:14
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.66331
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-8.81 USD
04.12.2019 11:55:34
23.12.2019 12:31:57
Bán
0.0100
0.65069
0.66267
Lợi nhuận
-12.05 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#121528960
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 11:55:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65069
Phí qua đêm
0.03 USD
Tổng cộng
-11.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.12.2019 12:31:57
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.66267
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-12.05 USD
10.12.2019 18:31:18
19.12.2019 17:00:32
Mua
0.0100
0.98524
0.97819
Lợi nhuận
-6.56 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#121869503
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2019 18:31:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.98524
Phí qua đêm
0.75 USD
Tổng cộng
-7.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.12.2019 17:00:32
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.97819
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-6.56 USD
13.12.2019 19:06:21
19.12.2019 11:19:10
Bán
0.0100
1475.37
1474.43
Lợi nhuận
0.98 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#122194748
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 19:06:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1475.37
Phí qua đêm
0.24 USD
Tổng cộng
0.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.12.2019 11:19:10
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1474.43
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.98 USD
12.12.2019 16:55:53
13.12.2019 17:12:48
Bán
0.0100
1472.03
1468.99
Lợi nhuận
2.88 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#122055124
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 16:55:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1472.03
Phí qua đêm
0.04 USD
Tổng cộng
3.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 17:12:48
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1468.99
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.88 USD