Chế độ demo
02.10.2019 08:06:15
02.10.2019 16:17:35
Bán
0.03
1476.59
1497.32
Lợi nhuận
-62.79 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#115235853
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2019 08:06:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1476.59
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-62.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.10.2019 16:17:35
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1497.32
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-62.79 USD
02.10.2019 09:09:35
02.10.2019 14:52:15
Bán
0.03
1.82768
1.83985
Lợi nhuận
-24.99 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#115246750
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2019 09:09:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.82768
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-24.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.10.2019 14:52:15
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.83985
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-24.99 USD
02.10.2019 07:15:58
02.10.2019 14:44:55
Bán
0.02
1476.7
1486.27
Lợi nhuận
-19.54 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#115267501
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2019 07:15:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1476.7
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-19.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.10.2019 14:44:55
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1486.27
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-19.54 USD
02.10.2019 07:15:58
02.10.2019 14:17:16
Bán
0.01
1476.7
1486.61
Lợi nhuận
-10.11 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#115231619
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2019 07:15:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1476.7
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.10.2019 14:17:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1486.61
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-10.11 USD
30.09.2019 13:50:27
02.10.2019 10:32:00
Mua
0.04
108.458
107.978
Lợi nhuận
-18.87 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#114963777
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2019 13:50:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.458
Phí qua đêm
-0.22 USD
Tổng cộng
-17.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.10.2019 10:32:00
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
107.978
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
-18.87 USD
02.10.2019 05:49:59
02.10.2019 08:11:31
Bán
0.03
1.82968
1.82973
Lợi nhuận
-0.70 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#115224292
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2019 05:49:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.82968
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.10.2019 08:11:31
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.82973
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-0.70 USD
30.09.2019 15:21:08
02.10.2019 07:16:03
Mua
0.04
108.488
108.535
Lợi nhuận
0.72 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#114983074
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2019 15:21:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.488
Phí qua đêm
-0.22 USD
Tổng cộng
1.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.10.2019 07:16:03
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
108.535
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
0.72 USD
01.10.2019 16:56:44
01.10.2019 17:23:43
Bán
0.04
1.07551
1.07393
Lợi nhuận
3.13 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#115198536
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 16:56:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.07551
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 17:23:43
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.07393
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
3.13 USD
01.10.2019 16:53:22
01.10.2019 17:09:44
Bán
0.04
1.82982
1.82911
Lợi nhuận
1.09 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#115198249
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 16:53:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.82982
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 17:09:44
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.82911
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
1.09 USD
27.09.2019 10:32:46
01.10.2019 17:00:09
Bán
0.05
132.389
132.127
Lợi nhuận
10.39 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#114697030
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2019 10:32:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
132.389
Phí qua đêm
-0.72 USD
Tổng cộng
12.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 17:00:09
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
132.127
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
10.39 USD
01.10.2019 07:45:50
01.10.2019 12:58:36
Mua
0.04
0.8918
0.88974
Lợi nhuận
-7.01 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#115112320
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2019 07:45:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.8918
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 12:58:36
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
0.88974
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
-7.01 USD
30.09.2019 17:56:38
01.10.2019 11:41:23
Bán
0.02
1.23062
1.23027
Lợi nhuận
0.16 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#115024827
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2019 17:56:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23062
Phí qua đêm
-0.14 USD
Tổng cộng
0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2019 11:41:23
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.23027
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.16 USD
30.09.2019 18:29:53
30.09.2019 18:38:37
Bán
0.02
1470.42
1470
Lợi nhuận
0.44 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#115028845
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2019 18:29:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1470.42
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 18:38:37
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1470
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.44 USD
30.09.2019 17:56:38
30.09.2019 18:11:48
Bán
0.02
1.23062
1.22747
Lợi nhuận
5.92 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#115020373
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2019 17:56:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23062
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 18:11:48
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.22747
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
5.92 USD
30.09.2019 02:03:53
30.09.2019 14:59:16
Bán
0.05
1.73931
1.73901
Lợi nhuận
-0.06 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#114820929
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2019 02:03:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.73931
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 14:59:16
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.73901
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-0.06 USD
30.09.2019 09:12:33
30.09.2019 11:49:36
Bán
0.05
1.22923
1.232
Lợi nhuận
-14.35 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#114889615
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2019 09:12:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22923
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-13.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 11:49:36
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.232
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-14.35 USD
30.09.2019 09:12:27
30.09.2019 11:49:35
Bán
0.1
1.22923
1.23198
Lợi nhuận
-28.50 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#114889554
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2019 09:12:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22923
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-27.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 11:49:35
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.23198
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-28.50 USD
27.09.2019 20:10:48
27.09.2019 20:10:54
Mua
0.02
108.964
108.962
Lợi nhuận
-0.44 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#114780576
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2019 20:10:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.964
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.09.2019 20:10:54
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
108.962
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-0.44 USD
27.09.2019 16:25:19
27.09.2019 19:49:50
Bán
0.02
0.99312
0.9903
Lợi nhuận
5.50 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#114760615
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2019 16:25:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99312
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.09.2019 19:49:50
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.9903
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.50 USD
27.09.2019 16:25:19
27.09.2019 18:44:11
Bán
0.02
0.99312
0.99148
Lợi nhuận
3.11 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#114735131
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2019 16:25:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99312
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.09.2019 18:44:11
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.99148
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.11 USD
26.09.2019 17:52:30
27.09.2019 18:22:08
Mua
0.3
55.86
56.58
Lợi nhuận
19.34 USD
USCrude
Thỏa thuận
#114549211
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2019 17:52:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
55.86
Phí qua đêm
-0.76 USD
Tổng cộng
21.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.09.2019 18:22:08
Khối lượng giao dịch
0.3
Ngoài
56.58
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
19.34 USD
26.09.2019 15:52:31
27.09.2019 18:22:05
Mua
0.3
56.21
56.57
Lợi nhuận
8.54 USD
USCrude
Thỏa thuận
#114543957
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2019 15:52:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
56.21
Phí qua đêm
-0.76 USD
Tổng cộng
10.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.09.2019 18:22:05
Khối lượng giao dịch
0.3
Ngoài
56.57
Phí hoa hồng
-1.50 USD
Lợi nhuận
8.54 USD
27.09.2019 07:28:05
27.09.2019 10:00:52
Bán
0.05
1.23293
1.23032
Lợi nhuận
12.55 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#114677189
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2019 07:28:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23293
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.09.2019 10:00:52
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.23032
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
12.55 USD
27.09.2019 05:00:41
27.09.2019 10:00:43
Bán
0.05
1.23271
1.23082
Lợi nhuận
8.95 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#114656461
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2019 05:00:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23271
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.09.2019 10:00:43
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.23082
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
8.95 USD
27.09.2019 05:00:39
27.09.2019 10:00:40
Bán
0.05
1.23271
1.23046
Lợi nhuận
10.75 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#114656412
Ngày và giờ mở cửa
27.09.2019 05:00:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23271
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.09.2019 10:00:40
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.23046
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
10.75 USD
26.09.2019 18:53:29
27.09.2019 10:00:38
Mua
0.04
0.88562
0.8874
Lợi nhuận
7.77 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#114559099
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2019 18:53:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.88562
Phí qua đêm
-0.19 USD
Tổng cộng
8.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.09.2019 10:00:38
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
0.8874
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
7.77 USD
25.09.2019 15:54:33
26.09.2019 11:19:31
Bán
0.04
1.83111
1.8262
Lợi nhuận
12.70 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#114396970
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2019 15:54:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.83111
Phí qua đêm
0.23 USD
Tổng cộng
13.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.09.2019 11:19:31
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.8262
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
12.70 USD
25.09.2019 14:01:27
26.09.2019 05:38:14
Bán
0.04
1.74208
1.74068
Lợi nhuận
3.27 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#114380522
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2019 14:01:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.74208
Phí qua đêm
0.55 USD
Tổng cộng
3.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.09.2019 05:38:14
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.74068
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
3.27 USD
25.09.2019 15:59:46
26.09.2019 05:38:09
Mua
0.04
0.6292
0.62962
Lợi nhuận
0.77 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#114397768
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2019 15:59:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6292
Phí qua đêm
-0.51 USD
Tổng cộng
1.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.09.2019 05:38:09
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
0.62962
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.77 USD
25.09.2019 03:58:52
25.09.2019 15:02:25
Bán
0.01
1.1009
1.09786
Lợi nhuận
2.94 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#114338001
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2019 03:58:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1009
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2019 15:02:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09786
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.94 USD
23.09.2019 19:54:31
25.09.2019 15:01:26
Bán
0.04
1.09855
1.09778
Lợi nhuận
2.48 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#114008142
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2019 19:54:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09855
Phí qua đêm
-0.20 USD
Tổng cộng
3.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2019 15:01:26
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.09778
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
2.48 USD
23.09.2019 16:49:20
25.09.2019 13:37:06
Bán
0.04
133.459
133.39
Lợi nhuận
1.19 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#113963966
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2019 16:49:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
133.459
Phí qua đêm
-0.58 USD
Tổng cộng
2.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2019 13:37:06
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
133.39
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
1.19 USD
25.09.2019 06:50:59
25.09.2019 08:51:14
Bán
0.01
1529.97
1528.76
Lợi nhuận
1.01 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#114345894
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2019 06:50:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1529.97
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2019 08:51:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1528.76
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.01 USD
25.09.2019 01:35:52
25.09.2019 04:48:12
Bán
0.01
1531.27
1530.62
Lợi nhuận
0.45 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#114334184
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2019 01:35:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1531.27
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2019 04:48:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1530.62
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.45 USD
24.09.2019 19:53:01
24.09.2019 21:38:03
Bán
0.01
1534.68
1530.75
Lợi nhuận
3.73 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#114297597
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2019 19:53:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1534.68
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2019 21:38:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1530.75
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.73 USD
24.09.2019 19:46:34
24.09.2019 21:16:41
Bán
0.01
1532.71
1525.69
Lợi nhuận
6.82 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#114295485
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2019 19:46:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1532.71
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2019 21:16:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1525.69
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.82 USD
24.09.2019 19:44:28
24.09.2019 21:16:30
Bán
0.01
1532.54
1525.35
Lợi nhuận
6.99 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#114294719
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2019 19:44:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1532.54
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2019 21:16:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1525.35
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.99 USD
24.09.2019 19:05:52
24.09.2019 19:44:35
Bán
0.02
107.335
107.139
Lợi nhuận
3.46 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#114287721
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2019 19:05:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.335
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2019 19:44:35
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
107.139
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.46 USD
24.09.2019 19:05:52
24.09.2019 19:26:02
Bán
0.02
107.335
107.238
Lợi nhuận
1.61 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#114282233
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2019 19:05:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.335
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2019 19:26:02
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
107.238
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.61 USD
24.09.2019 17:28:45
24.09.2019 18:51:53
Mua
0.01
1522.53
1527.28
Lợi nhuận
4.55 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#114271567
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2019 17:28:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1522.53
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2019 18:51:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1527.28
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.55 USD
24.09.2019 17:28:45
24.09.2019 18:19:29
Mua
0.01
1522.53
1525.33
Lợi nhuận
2.60 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#114259764
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2019 17:28:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1522.53
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2019 18:19:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1525.33
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.60 USD
24.09.2019 08:26:29
24.09.2019 14:14:01
Bán
0.01
1519.79
1520.7
Lợi nhuận
-1.11 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#114141821
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2019 08:26:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1519.79
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2019 14:14:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1520.7
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.11 USD
24.09.2019 08:18:46
24.09.2019 14:02:11
Bán
0.02
1519.78
1521.38
Lợi nhuận
-3.60 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#114140534
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2019 08:18:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1519.78
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2019 14:02:11
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1521.38
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-3.60 USD
23.09.2019 17:06:59
24.09.2019 13:57:04
Bán
0.04
1.62301
1.61852
Lợi nhuận
11.52 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#113965295
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2019 17:06:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.62301
Phí qua đêm
0.13 USD
Tổng cộng
12.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2019 13:57:04
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.61852
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
11.52 USD
24.09.2019 12:39:29
24.09.2019 12:39:35
Bán
0.04
1.83881
1.83978
Lợi nhuận
-3.43 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#114199871
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2019 12:39:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.83881
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2019 12:39:35
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.83978
Phí hoa hồng
-0.80 USD
Lợi nhuận
-3.43 USD
23.09.2019 14:38:41
24.09.2019 08:19:35
Bán
0.03
0.99128
0.99095
Lợi nhuận
0.29 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#113934216
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2019 14:38:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99128
Phí qua đêm
-0.41 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2019 08:19:35
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.99095
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
0.29 USD
23.09.2019 14:40:17
23.09.2019 20:56:13
Bán
0.01
0.99117
0.99001
Lợi nhuận
1.07 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#113934557
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2019 14:40:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99117
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2019 20:56:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.99001
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.07 USD
20.09.2019 20:17:36
23.09.2019 17:25:19
Bán
0.02
72.811
72.714
Lợi nhuận
1.22 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#113866582
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 20:17:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
72.811
Phí qua đêm
-0.19 USD
Tổng cộng
1.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2019 17:25:19
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
72.714
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
1.22 USD
23.09.2019 09:34:41
23.09.2019 10:43:47
Bán
0.03
0.88526
0.88271
Lợi nhuận
8.91 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#113917371
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2019 09:34:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.88526
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2019 10:43:47
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.88271
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
8.91 USD
23.09.2019 05:15:25
23.09.2019 08:40:44
Mua
0.1
1.24802
1.24677
Lợi nhuận
-13.50 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113911443
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2019 05:15:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.24802
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2019 08:40:44
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.24677
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-13.50 USD