Chế độ demo
12.12.2019 16:55:53
13.12.2019 17:12:48
Bán
0.01
1472.03
1468.99
Lợi nhuận
2.88 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#122055124
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 16:55:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1472.03
Phí qua đêm
0.04 USD
Tổng cộng
3.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 17:12:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1468.99
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.88 USD
12.12.2019 21:18:46
12.12.2019 22:36:25
Bán
0.01
121.387
121.65
Lợi nhuận
-2.60 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#122090660
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 21:18:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.387
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 22:36:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
121.65
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.60 USD
12.12.2019 16:27:38
12.12.2019 21:16:52
Mua
0.01
1.31888
1.31869
Lợi nhuận
-0.24 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#122048056
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 16:27:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31888
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 21:16:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.31869
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.24 USD
11.12.2019 22:16:47
12.12.2019 16:11:22
Bán
0.01
1477.04
1485.6
Lợi nhuận
-8.64 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#121979501
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2019 22:16:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1477.04
Phí qua đêm
0.12 USD
Tổng cộng
-8.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 16:11:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1485.6
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-8.64 USD
11.12.2019 22:05:46
12.12.2019 16:01:01
Bán
0.01
1476.82
1483.3
Lợi nhuận
-6.56 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#121979049
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2019 22:05:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1476.82
Phí qua đêm
0.12 USD
Tổng cộng
-6.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 16:01:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1483.3
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-6.56 USD
09.12.2019 20:11:02
12.12.2019 16:00:59
Mua
0.01
108.646
108.589
Lợi nhuận
-0.43 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#121767332
Ngày và giờ mở cửa
09.12.2019 20:11:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.646
Phí qua đêm
0.19 USD
Tổng cộng
-0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 16:00:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.589
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.43 USD
11.12.2019 09:44:58
12.12.2019 15:57:47
Mua
0.01
1.04393
1.04586
Lợi nhuận
1.01 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#121908404
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2019 09:44:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.04393
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
1.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 15:57:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.04586
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.01 USD
09.12.2019 20:11:25
11.12.2019 22:20:15
Mua
0.01
82.09
82.41
Lợi nhuận
2.79 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#121767381
Ngày và giờ mở cửa
09.12.2019 20:11:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
82.09
Phí qua đêm
0.04 USD
Tổng cộng
2.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.12.2019 22:20:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
82.41
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.79 USD
09.12.2019 16:21:26
11.12.2019 17:22:58
Bán
0.01
1.32533
1.32175
Lợi nhuận
2.55 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#121747984
Ngày và giờ mở cửa
09.12.2019 16:21:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32533
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
2.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.12.2019 17:22:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.32175
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.55 USD
06.12.2019 19:39:43
10.12.2019 13:12:18
Mua
0.01
0.74704
0.7445
Lợi nhuận
-2.72 USD
CADCHF
Thỏa thuận
#121680359
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2019 19:39:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.74704
Phí qua đêm
0.06 USD
Tổng cộng
-2.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2019 13:12:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.7445
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.72 USD
03.12.2019 11:13:38
06.12.2019 15:58:31
Bán
0.01
1.10833
1.10762
Lợi nhuận
0.47 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#121410046
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 11:13:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10833
Phí qua đêm
-0.14 USD
Tổng cộng
0.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2019 15:58:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10762
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.47 USD
04.12.2019 11:55:41
06.12.2019 15:58:25
Mua
0.01
108.723
108.819
Lợi nhuận
0.93 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#121528993
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 11:55:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.723
Phí qua đêm
0.15 USD
Tổng cộng
0.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2019 15:58:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.819
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.93 USD
03.12.2019 15:13:17
06.12.2019 15:58:20
Bán
0.01
1470.57
1468.77
Lợi nhuận
1.80 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#121442333
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 15:13:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1470.57
Phí qua đêm
0.20 USD
Tổng cộng
1.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2019 15:58:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1468.77
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
03.12.2019 16:21:01
06.12.2019 15:58:15
Bán
0.01
1477.04
1468.77
Lợi nhuận
8.27 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#121450777
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 16:21:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1477.04
Phí qua đêm
0.20 USD
Tổng cộng
8.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2019 15:58:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1468.77
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
8.27 USD
04.12.2019 15:02:02
06.12.2019 15:58:10
Bán
0.01
1477.7
1468.76
Lợi nhuận
8.90 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#121548498
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 15:02:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1477.7
Phí qua đêm
0.16 USD
Tổng cộng
8.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2019 15:58:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1468.76
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
8.90 USD
03.12.2019 16:49:08
06.12.2019 15:51:56
Bán
0.01
110.005
109.894
Lợi nhuận
0.82 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#121454446
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 16:49:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
110.005
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2019 15:51:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.894
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.82 USD
03.12.2019 10:59:21
06.12.2019 10:05:44
Mua
0.01
1.05068
1.04223
Lợi nhuận
-5.85 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#121407775
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 10:59:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05068
Phí qua đêm
-0.10 USD
Tổng cộng
-5.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2019 10:05:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.04223
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-5.85 USD
04.12.2019 13:06:44
05.12.2019 09:15:40
Mua
0.01
0.84849
0.84368
Lợi nhuận
-6.67 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#121533323
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 13:06:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.84849
Phí qua đêm
-0.15 USD
Tổng cộng
-6.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.12.2019 09:15:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.84368
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-6.67 USD
04.12.2019 13:57:20
04.12.2019 17:16:21
Mua
0.01
81.821
82.298
Lợi nhuận
4.19 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#121538489
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 13:57:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
81.821
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2019 17:16:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
82.298
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.19 USD
04.12.2019 14:40:14
04.12.2019 17:08:49
Bán
0.01
1.29396
1.2952
Lợi nhuận
-1.45 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#121544962
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 14:40:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29396
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2019 17:08:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.2952
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.45 USD
03.12.2019 18:24:26
04.12.2019 17:08:49
Bán
0.01
1.282
1.29521
Lợi nhuận
-13.64 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#121464863
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 18:24:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.282
Phí qua đêm
-0.07 USD
Tổng cộng
-13.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2019 17:08:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.29521
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-13.64 USD
03.12.2019 13:12:22
04.12.2019 10:09:16
Bán
0.01
1.29877
1.3025
Lợi nhuận
-3.82 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#121427166
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 13:12:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29877
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
-3.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2019 10:09:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.3025
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-3.82 USD
03.12.2019 13:12:16
03.12.2019 14:42:09
Bán
0.01
1.72727
1.73052
Lợi nhuận
-2.64 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#121427121
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 13:12:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.72727
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2019 14:42:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.73052
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.64 USD
02.12.2019 16:01:07
02.12.2019 17:51:38
Bán
0.01
0.99661
0.99327
Lợi nhuận
3.26 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#121296632
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 16:01:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99661
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 17:51:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.99327
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.26 USD
02.12.2019 12:43:29
02.12.2019 17:51:33
Bán
0.01
1.99515
1.98941
Lợi nhuận
3.53 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#121278021
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 12:43:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.99515
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 17:51:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.98941
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.53 USD
02.12.2019 12:43:18
02.12.2019 17:51:27
Bán
0.01
1.90099
1.89797
Lợi nhuận
1.86 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#121277986
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 12:43:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.90099
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 17:51:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.89797
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.86 USD
02.12.2019 12:05:07
02.12.2019 17:51:25
Bán
0.01
141.53
141.159
Lợi nhuận
3.20 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#121276211
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 12:05:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
141.53
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 17:51:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
141.159
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.20 USD
25.11.2019 15:10:44
02.12.2019 11:56:38
Bán
0.05
2.00981
1.99791
Lợi nhuận
38.28 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#120686533
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2019 15:10:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.00981
Phí qua đêm
0.83 USD
Tổng cộng
38.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 11:56:38
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.99791
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
38.28 USD
25.11.2019 17:20:57
02.12.2019 11:56:34
Bán
0.05
1.90403
1.90355
Lợi nhuận
1.32 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#120723200
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2019 17:20:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.90403
Phí qua đêm
0.69 USD
Tổng cộng
1.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 11:56:34
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.90355
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
1.32 USD
29.11.2019 12:17:23
02.12.2019 11:56:34
Bán
0.05
1.62429
1.62383
Lợi nhuận
0.72 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#121172593
Ngày và giờ mở cửa
29.11.2019 12:17:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.62429
Phí qua đêm
0.16 USD
Tổng cộng
1.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 11:56:34
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.62383
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.72 USD
25.11.2019 13:14:54
02.12.2019 11:56:29
Bán
0.05
1.7129
1.71564
Lợi nhuận
-10.69 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#120664670
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2019 13:14:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.7129
Phí qua đêm
0.62 USD
Tổng cộng
-10.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 11:56:29
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.71564
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-10.69 USD
20.11.2019 20:17:00
02.12.2019 11:56:24
Bán
0.05
73.682
74.368
Lợi nhuận
-38.03 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#120359303
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2019 20:17:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
73.682
Phí qua đêm
-5.75 USD
Tổng cộng
-31.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 11:56:24
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
74.368
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-38.03 USD
22.11.2019 20:47:24
02.12.2019 11:56:20
Bán
0.05
1.62546
1.62383
Lợi nhuận
5.82 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#120575693
Ngày và giờ mở cửa
22.11.2019 20:47:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.62546
Phí qua đêm
1.29 USD
Tổng cộng
5.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 11:56:20
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.62383
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
5.82 USD
20.11.2019 10:12:04
02.12.2019 11:56:15
Bán
0.05
0.67438
0.6782
Lợi nhuận
-26.09 USD
AUDCHF
Thỏa thuận
#120314462
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2019 10:12:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67438
Phí qua đêm
-5.99 USD
Tổng cộng
-19.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 11:56:15
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.6782
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-26.09 USD
20.11.2019 10:11:48
02.12.2019 11:56:05
Bán
0.05
119.935
120.755
Lợi nhuận
-39.09 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#120314406
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2019 10:11:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
119.935
Phí qua đêm
-0.70 USD
Tổng cộng
-37.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 11:56:05
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
120.755
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-39.09 USD
19.11.2019 20:12:02
02.12.2019 11:56:00
Bán
0.05
1.89305
1.90347
Lợi nhuận
-35.06 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#120248430
Ngày và giờ mở cửa
19.11.2019 20:12:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.89305
Phí qua đêm
1.28 USD
Tổng cộng
-35.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 11:56:00
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.90347
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-35.06 USD
19.11.2019 20:11:55
02.12.2019 11:55:56
Mua
0.05
0.85727
0.85305
Lợi nhuận
-31.45 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#120248394
Ngày và giờ mở cửa
19.11.2019 20:11:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.85727
Phí qua đêm
-3.21 USD
Tổng cộng
-27.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 11:55:56
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.85305
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-31.45 USD
26.11.2019 14:41:13
02.12.2019 08:13:09
Mua
0.05
1.05649
1.05
Lợi nhuận
-22.48 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#120868112
Ngày và giờ mở cửa
26.11.2019 14:41:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.05649
Phí qua đêm
-0.55 USD
Tổng cộng
-20.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 08:13:09
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.05
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-22.48 USD
27.11.2019 12:58:49
29.11.2019 17:07:10
Mua
0.05
82.253
82.359
Lợi nhuận
4.24 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#120973084
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2019 12:58:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
82.253
Phí qua đêm
0.40 USD
Tổng cộng
4.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.11.2019 17:07:10
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
82.359
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.24 USD
28.11.2019 17:27:47
29.11.2019 16:58:48
Mua
0.05
1.46225
1.46273
Lợi nhuận
0.40 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#121096885
Ngày và giờ mở cửa
28.11.2019 17:27:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.46225
Phí qua đêm
-0.41 USD
Tổng cộng
1.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.11.2019 16:58:48
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.46273
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
26.11.2019 19:22:27
29.11.2019 16:47:12
Mua
0.05
74.045
74.094
Lợi nhuận
1.94 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#120916900
Ngày và giờ mở cửa
26.11.2019 19:22:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
74.045
Phí qua đêm
0.70 USD
Tổng cộng
2.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.11.2019 16:47:12
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
74.094
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
1.94 USD
26.11.2019 01:07:21
29.11.2019 15:14:28
Bán
0.05
0.99664
1.0015
Lợi nhuận
-28.15 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#120782121
Ngày và giờ mở cửa
26.11.2019 01:07:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99664
Phí qua đêm
-3.39 USD
Tổng cộng
-24.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.11.2019 15:14:28
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.0015
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
-28.15 USD
22.11.2019 20:47:31
28.11.2019 01:09:02
Mua
0.05
0.90181
0.89849
Lợi nhuận
-13.67 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#120575727
Ngày và giờ mở cửa
22.11.2019 20:47:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.90181
Phí qua đêm
-0.17 USD
Tổng cộng
-12.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.11.2019 01:09:02
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.89849
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-13.67 USD
25.11.2019 14:26:05
27.11.2019 20:48:36
Bán
0.05
109.055
109.551
Lợi nhuận
-23.68 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#120677085
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2019 14:26:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.055
Phí qua đêm
-0.02 USD
Tổng cộng
-22.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2019 20:48:36
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
109.551
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-23.68 USD
25.11.2019 11:37:09
27.11.2019 15:56:27
Bán
0.05
0.75041
0.75351
Lợi nhuận
-17.15 USD
CADCHF
Thỏa thuận
#120649467
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2019 11:37:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.75041
Phí qua đêm
-0.64 USD
Tổng cộng
-15.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2019 15:56:27
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.75351
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-17.15 USD
18.11.2019 11:26:27
25.11.2019 17:55:15
Bán
0.05
0.68155
0.67728
Lợi nhuận
20.64 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#120113816
Ngày và giờ mở cửa
18.11.2019 11:26:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68155
Phí qua đêm
-0.21 USD
Tổng cộng
21.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.11.2019 17:55:15
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.67728
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
20.64 USD
20.11.2019 16:38:06
22.11.2019 21:03:19
Bán
0.05
120.273
119.783
Lợi nhuận
21.32 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#120347769
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2019 16:38:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.273
Phí qua đêm
-0.23 USD
Tổng cộng
22.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.11.2019 21:03:19
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
119.783
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
21.32 USD
19.11.2019 20:11:49
22.11.2019 18:13:50
Bán
0.05
140.24
139.384
Lợi nhuận
36.61 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#120248347
Ngày và giờ mở cửa
19.11.2019 20:11:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.24
Phí qua đêm
-1.79 USD
Tổng cộng
39.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.11.2019 18:13:50
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
139.384
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
36.61 USD
20.11.2019 09:53:50
22.11.2019 14:47:51
Bán
0.05
1.29122
1.28542
Lợi nhuận
28.65 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#120311502
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2019 09:53:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.29122
Phí qua đêm
0.15 USD
Tổng cộng
29.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.11.2019 14:47:51
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.28542
Phí hoa hồng
-0.50 USD
Lợi nhuận
28.65 USD
20.11.2019 10:11:17
20.11.2019 20:37:47
Bán
0.05
1.62447
1.63015
Lợi nhuận
-20.28 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#120314352
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2019 10:11:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.62447
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-19.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.11.2019 20:37:47
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.63015
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-20.28 USD