Chế độ demo
13.07.2020 17:55:06
13.07.2020 18:20:47
Bán
0.03
121.917
121.863
Lợi nhuận
0.91 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#140311199
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 17:55:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.917
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 18:20:47
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
121.863
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
0.91 USD
13.07.2020 17:55:16
13.07.2020 18:20:37
Bán
0.03
121.924
121.868
Lợi nhuận
0.97 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#140311220
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 17:55:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.924
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 18:20:37
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
121.868
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
0.97 USD
13.07.2020 04:05:15
13.07.2020 12:26:25
Bán
0.01
135.086
134.824
Lợi nhuận
2.25 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#140239819
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 04:05:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
135.086
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 12:26:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
134.824
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.25 USD
13.07.2020 03:58:01
13.07.2020 12:26:15
Bán
0.03
135.036
134.833
Lợi nhuận
5.09 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#140239064
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 03:58:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
135.036
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 12:26:15
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
134.833
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
5.09 USD
13.07.2020 04:05:30
13.07.2020 12:25:49
Bán
0.01
135.084
134.841
Lợi nhuận
2.07 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#140239836
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 04:05:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
135.084
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 12:25:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
134.841
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.07 USD
13.07.2020 04:04:33
13.07.2020 11:43:42
Bán
0.01
1.26487
1.26113
Lợi nhuận
3.64 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#140239773
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 04:04:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26487
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 11:43:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.26113
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.64 USD
13.07.2020 04:04:42
13.07.2020 11:43:25
Bán
0.01
1.26483
1.26134
Lợi nhuận
3.39 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#140239781
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 04:04:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26483
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 11:43:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.26134
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.39 USD
13.07.2020 03:57:44
13.07.2020 11:00:49
Bán
0.03
1.26382
1.26185
Lợi nhuận
5.61 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#140238990
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 03:57:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.26382
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 11:00:49
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.26185
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
5.61 USD
13.07.2020 03:54:19
13.07.2020 04:06:45
Mua
0.03
1801.18
1802.87
Lợi nhuận
4.47 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140238230
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 03:54:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1801.18
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 04:06:45
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1802.87
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
4.47 USD
13.07.2020 03:54:14
13.07.2020 04:06:39
Mua
0.03
1801.19
1802.9
Lợi nhuận
4.53 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140238222
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 03:54:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1801.19
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 04:06:39
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1802.9
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
4.53 USD
13.07.2020 03:54:24
13.07.2020 04:06:19
Mua
0.03
1801.18
1802.76
Lợi nhuận
4.14 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140238236
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 03:54:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1801.18
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 04:06:19
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1802.76
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
4.14 USD
13.07.2020 03:54:36
13.07.2020 04:06:00
Mua
0.03
1801.16
1802.23
Lợi nhuận
2.61 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140238244
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 03:54:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1801.16
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 04:06:00
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1802.23
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
2.61 USD
13.07.2020 01:05:06
13.07.2020 03:25:07
Mua
0.03
1799.85
1800.9
Lợi nhuận
2.55 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140227457
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 01:05:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1799.85
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 03:25:07
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1800.9
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
2.55 USD
13.07.2020 01:05:03
13.07.2020 03:25:04
Mua
0.03
1799.87
1800.94
Lợi nhuận
2.61 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140227449
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 01:05:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1799.87
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 03:25:04
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1800.94
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
2.61 USD
13.07.2020 01:04:53
13.07.2020 03:24:59
Mua
0.03
1800.1
1801
Lợi nhuận
2.10 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140227444
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 01:04:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1800.1
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 03:24:59
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1801
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
2.10 USD
13.07.2020 01:04:44
13.07.2020 03:24:40
Mua
0.03
1799.95
1800.91
Lợi nhuận
2.28 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140227434
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 01:04:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1799.95
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 03:24:40
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1800.91
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
2.28 USD
09.07.2020 19:40:59
09.07.2020 20:00:02
Mua
0.12
1799.05
1800.16
Lợi nhuận
10.92 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140032954
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 19:40:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1799.05
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 20:00:02
Khối lượng giao dịch
0.12
Ngoài
1800.16
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
10.92 USD
09.07.2020 19:49:43
09.07.2020 19:59:55
Mua
0.03
1798.36
1800.03
Lợi nhuận
4.41 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140033302
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 19:49:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1798.36
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 19:59:55
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1800.03
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
4.41 USD
09.07.2020 18:06:50
09.07.2020 18:08:17
Mua
0.13
1800.06
1799.18
Lợi nhuận
-14.04 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140025831
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 18:06:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1800.06
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 18:08:17
Khối lượng giao dịch
0.13
Ngoài
1799.18
Phí hoa hồng
-2.60 USD
Lợi nhuận
-14.04 USD
09.07.2020 18:07:55
09.07.2020 18:08:09
Mua
0.12
1797.19
1798.54
Lợi nhuận
13.80 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140026010
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 18:07:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1797.19
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 18:08:09
Khối lượng giao dịch
0.12
Ngoài
1798.54
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
13.80 USD
08.07.2020 12:09:49
09.07.2020 18:06:49
Bán
0.01
1800.19
1799.42
Lợi nhuận
0.51 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#139866642
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 12:09:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1800.19
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
0.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 18:06:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1799.42
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.51 USD
08.07.2020 11:07:15
09.07.2020 18:06:48
Bán
0.03
1798.19
1799.11
Lợi nhuận
-3.53 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#139857898
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 11:07:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1798.19
Phí qua đêm
-0.17 USD
Tổng cộng
-2.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 18:06:48
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1799.11
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-3.53 USD
08.07.2020 10:09:18
09.07.2020 18:06:47
Bán
0.03
1795.51
1798.89
Lợi nhuận
-10.91 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#139850436
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 10:09:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1795.51
Phí qua đêm
-0.17 USD
Tổng cộng
-10.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 18:06:47
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1798.89
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-10.91 USD
09.07.2020 16:17:40
09.07.2020 16:36:59
Bán
0.06
1812.93
1811.85
Lợi nhuận
5.28 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#140012922
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 16:17:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1812.93
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 16:36:59
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
1811.85
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
5.28 USD
08.07.2020 16:13:17
08.07.2020 21:41:11
Bán
0.03
1807.51
1807.68
Lợi nhuận
-1.11 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#139892515
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 16:13:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1807.51
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 21:41:11
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1807.68
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-1.11 USD
08.07.2020 16:21:48
08.07.2020 18:27:49
Bán
0.01
1809.56
1809.34
Lợi nhuận
0.02 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#139893610
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 16:21:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1809.56
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 18:27:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1809.34
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
08.07.2020 17:37:37
08.07.2020 17:44:02
Bán
0.01
1815.62
1813.89
Lợi nhuận
1.53 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#139906568
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 17:37:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1815.62
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 17:44:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1813.89
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.53 USD
08.07.2020 16:28:05
08.07.2020 16:54:51
Bán
0.01
1811.91
1809.77
Lợi nhuận
1.94 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#139894770
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 16:28:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1811.91
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 16:54:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1809.77
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.94 USD
08.07.2020 16:49:37
08.07.2020 16:50:55
Bán
0.01
1814.47
1811.98
Lợi nhuận
2.29 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#139898957
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 16:49:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1814.47
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 16:50:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1811.98
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.29 USD
08.07.2020 10:10:01
08.07.2020 10:54:52
Bán
0.03
134.955
134.906
Lợi nhuận
0.77 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#139850577
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 10:10:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
134.955
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 10:54:52
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
134.906
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
0.77 USD
08.07.2020 10:10:49
08.07.2020 10:54:41
Bán
0.03
1.25574
1.25526
Lợi nhuận
1.14 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139850718
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 10:10:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.25574
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 10:54:41
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.25526
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
1.14 USD
08.07.2020 10:10:19
08.07.2020 10:44:53
Bán
0.03
1.18274
1.18161
Lợi nhuận
3.00 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#139850621
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 10:10:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.18274
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 10:44:53
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.18161
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
3.00 USD
08.07.2020 10:09:33
08.07.2020 10:44:47
Bán
0.03
1.80913
1.80741
Lợi nhuận
2.99 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#139850490
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 10:09:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.80913
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 10:44:47
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.80741
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
2.99 USD
07.07.2020 19:35:26
08.07.2020 03:41:12
Bán
0.06
1795.83
1793.44
Lợi nhuận
13.02 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#139769998
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 19:35:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1795.83
Phí qua đêm
-0.12 USD
Tổng cộng
14.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 03:41:12
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
1793.44
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
13.02 USD
07.07.2020 22:51:19
07.07.2020 23:20:19
Bán
0.03
1796.87
1795.57
Lợi nhuận
3.30 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#139792287
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 22:51:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1796.87
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 23:20:19
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1795.57
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
3.30 USD
07.07.2020 11:02:58
07.07.2020 14:46:10
Mua
0.03
0.69445
0.69429
Lợi nhuận
-0.78 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#139684439
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 11:02:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69445
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 14:46:10
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.69429
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-0.78 USD
07.07.2020 11:02:53
07.07.2020 14:45:55
Mua
0.03
0.69448
0.69425
Lợi nhuận
-0.99 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#139684423
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 11:02:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69448
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 14:45:55
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.69425
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
-0.99 USD
07.07.2020 12:43:58
07.07.2020 14:45:26
Mua
0.03
0.69265
0.69418
Lợi nhuận
4.29 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#139698568
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 12:43:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69265
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 14:45:26
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.69418
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
4.29 USD
07.07.2020 11:10:45
07.07.2020 12:43:20
Mua
0.03
1.17708
1.17842
Lợi nhuận
3.65 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#139685707
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 11:10:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17708
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 12:43:20
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.17842
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
3.65 USD
07.07.2020 11:10:56
07.07.2020 12:43:07
Mua
0.03
1.17717
1.17844
Lợi nhuận
3.43 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#139685730
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 11:10:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17717
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 12:43:07
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.17844
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
3.43 USD
07.07.2020 11:04:18
07.07.2020 11:57:25
Mua
0.03
1.62501
1.62734
Lợi nhuận
4.24 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#139684754
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 11:04:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.62501
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 11:57:25
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.62734
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
4.24 USD
07.07.2020 11:04:08
07.07.2020 11:57:03
Mua
0.03
1.62503
1.62722
Lợi nhuận
3.95 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#139684727
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 11:04:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.62503
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 11:57:03
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.62722
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
3.95 USD
06.07.2020 10:26:39
06.07.2020 12:52:47
Bán
0.06
1776.11
1774.88
Lợi nhuận
6.18 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#139492779
Ngày và giờ mở cửa
06.07.2020 10:26:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1776.11
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.07.2020 12:52:47
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
1774.88
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
6.18 USD
06.07.2020 10:43:10
06.07.2020 12:51:50
Bán
0.03
1776.82
1775.58
Lợi nhuận
3.12 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#139495223
Ngày và giờ mở cửa
06.07.2020 10:43:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1776.82
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.07.2020 12:51:50
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1775.58
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
3.12 USD
06.07.2020 10:26:04
06.07.2020 12:51:35
Mua
0.03
1.17694
1.17792
Lợi nhuận
2.52 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#139492684
Ngày và giờ mở cửa
06.07.2020 10:26:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17694
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.07.2020 12:51:35
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.17792
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
2.52 USD
06.07.2020 10:25:46
06.07.2020 12:51:26
Mua
0.03
1.17697
1.17786
Lợi nhuận
2.23 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#139492631
Ngày và giờ mở cửa
06.07.2020 10:25:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17697
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.07.2020 12:51:26
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.17786
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
2.23 USD
06.07.2020 10:25:15
06.07.2020 12:51:15
Bán
0.03
0.90432
0.90316
Lợi nhuận
3.75 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#139492554
Ngày và giờ mở cửa
06.07.2020 10:25:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.90432
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.07.2020 12:51:15
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.90316
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
3.75 USD
06.07.2020 10:25:14
06.07.2020 12:51:00
Bán
0.03
0.90432
0.90305
Lợi nhuận
4.16 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#139492551
Ngày và giờ mở cửa
06.07.2020 10:25:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.90432
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.07.2020 12:51:00
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.90305
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
4.16 USD
06.07.2020 10:49:59
06.07.2020 11:18:33
Mua
0.03
1.17626
1.1773
Lợi nhuận
2.71 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#139496306
Ngày và giờ mở cửa
06.07.2020 10:49:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.17626
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.07.2020 11:18:33
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.1773
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
2.71 USD
02.07.2020 15:30:16
02.07.2020 15:37:48
Bán
0.12
1763.64
1764.37
Lợi nhuận
-11.16 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#139288631
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 15:30:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1763.64
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 15:37:48
Khối lượng giao dịch
0.12
Ngoài
1764.37
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
-11.16 USD