Chế độ demo
10.07.2020 16:40:42
10.07.2020 20:23:07
Bán
0.02
0.65849
0.65686
Lợi nhuận
3.26 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#58669698
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 16:40:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65849
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2020 20:23:07
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.65686
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.26 USD
08.07.2020 16:37:30
10.07.2020 03:53:10
Bán
0.02
0.65577
0.65496
Lợi nhuận
1.62 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#58533917
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 16:37:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65577
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2020 03:53:10
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.65496
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.62 USD
08.07.2020 16:43:17
10.07.2020 03:53:06
Bán
0.02
0.65631
0.65496
Lợi nhuận
2.70 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#58534689
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 16:43:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65631
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2020 03:53:06
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.65496
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.70 USD
08.07.2020 17:51:57
10.07.2020 03:53:03
Bán
0.02
0.65669
0.65496
Lợi nhuận
3.46 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#58541080
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 17:51:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65669
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2020 03:53:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.65496
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.46 USD
08.07.2020 21:19:01
09.07.2020 18:27:01
Bán
0.02
0.65757
0.656
Lợi nhuận
3.14 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#58480538
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 21:19:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65757
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 18:27:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.656
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.14 USD
08.07.2020 19:22:22
09.07.2020 18:26:57
Bán
0.02
0.65718
0.65597
Lợi nhuận
2.42 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#58546988
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 19:22:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65718
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 18:26:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.65597
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.42 USD
09.07.2020 03:12:16
09.07.2020 18:26:48
Bán
0.02
0.65788
0.65562
Lợi nhuận
4.52 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#58555360
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 03:12:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65788
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 18:26:48
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.65562
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.52 USD
09.07.2020 07:18:19
09.07.2020 18:26:41
Bán
0.02
0.65876
0.65561
Lợi nhuận
6.30 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#58564965
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 07:18:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65876
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 18:26:41
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.65561
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.30 USD
09.07.2020 06:57:17
09.07.2020 18:26:38
Bán
0.02
0.65821
0.65562
Lợi nhuận
5.18 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#58563086
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 06:57:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65821
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 18:26:38
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.65562
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.18 USD
09.07.2020 16:54:14
09.07.2020 18:26:33
Bán
0.02
0.65934
0.6556
Lợi nhuận
7.48 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#58601235
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 16:54:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.65934
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 18:26:33
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.6556
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.48 USD
24.06.2020 16:46:36
08.07.2020 05:24:30
Mua
0.01
1.80654
1.80852
Lợi nhuận
1.37 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#57939963
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 16:46:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.80654
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 05:24:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.80852
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.37 USD
03.07.2020 02:17:24
07.07.2020 14:48:31
Mua
0.02
1.80137
1.80324
Lợi nhuận
2.59 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#58292718
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 02:17:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.80137
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 14:48:31
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.80324
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.59 USD
03.07.2020 05:46:38
07.07.2020 14:02:25
Mua
0.02
1.79975
1.80282
Lợi nhuận
4.26 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#58297423
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 05:46:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.79975
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 14:02:25
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.80282
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.26 USD
03.07.2020 10:06:21
07.07.2020 12:40:13
Mua
0.02
1.79801
1.80095
Lợi nhuận
4.07 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#58305865
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 10:06:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.79801
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 12:40:13
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.80095
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.07 USD
03.07.2020 11:05:13
07.07.2020 11:42:48
Mua
0.02
1.7961
1.799
Lợi nhuận
4.02 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#58311359
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 11:05:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.7961
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 11:42:48
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.799
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.02 USD
06.07.2020 15:06:05
07.07.2020 08:51:01
Mua
0.02
1.79338
1.79563
Lợi nhuận
3.13 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#58376715
Ngày và giờ mở cửa
06.07.2020 15:06:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.79338
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 08:51:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.79563
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.13 USD
06.07.2020 17:39:16
07.07.2020 06:54:59
Mua
0.02
1.78985
1.79458
Lợi nhuận
6.59 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#58390495
Ngày và giờ mở cửa
06.07.2020 17:39:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.78985
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 06:54:59
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.79458
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.59 USD
03.07.2020 12:27:40
06.07.2020 13:45:36
Mua
0.02
1.79466
1.79619
Lợi nhuận
2.13 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#58315614
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 12:27:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.79466
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.07.2020 13:45:36
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.79619
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.13 USD
06.07.2020 06:58:56
06.07.2020 13:44:58
Mua
0.02
1.79356
1.79635
Lợi nhuận
3.88 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#58346391
Ngày và giờ mở cửa
06.07.2020 06:58:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.79356
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.07.2020 13:44:58
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.79635
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.88 USD
06.07.2020 09:45:25
06.07.2020 12:11:01
Mua
0.02
1.79155
1.79487
Lợi nhuận
4.62 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#58354975
Ngày và giờ mở cửa
06.07.2020 09:45:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.79155
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.07.2020 12:11:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.79487
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.62 USD
06.07.2020 10:54:37
06.07.2020 12:04:51
Mua
0.02
1.79049
1.79419
Lợi nhuận
5.15 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#58360510
Ngày và giờ mở cửa
06.07.2020 10:54:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.79049
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.07.2020 12:04:51
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.79419
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.15 USD
25.06.2020 16:30:57
01.07.2020 20:24:14
Mua
0.02
1.80478
1.80568
Lợi nhuận
1.24 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#57959634
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2020 16:30:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.80478
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 20:24:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.80568
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.24 USD
26.06.2020 10:02:04
01.07.2020 20:24:01
Mua
0.02
1.80304
1.80565
Lợi nhuận
3.61 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#57984676
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2020 10:02:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.80304
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 20:24:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.80565
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.61 USD
26.06.2020 10:45:09
01.07.2020 19:10:55
Mua
0.02
1.80189
1.80372
Lợi nhuận
2.53 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#57987403
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2020 10:45:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.80189
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 19:10:55
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.80372
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.53 USD
26.06.2020 14:21:36
01.07.2020 18:40:17
Mua
0.02
1.80046
1.8026
Lợi nhuận
2.96 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#57998425
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2020 14:21:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.80046
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 18:40:17
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.8026
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.96 USD
26.06.2020 18:23:08
01.07.2020 18:40:14
Mua
0.02
1.799
1.80261
Lợi nhuận
4.99 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#58014004
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2020 18:23:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.799
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 18:40:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.80261
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.99 USD
26.06.2020 19:58:02
01.07.2020 13:50:17
Mua
0.02
1.79817
1.79973
Lợi nhuận
2.15 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#58017174
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2020 19:58:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.79817
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 13:50:17
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.79973
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.15 USD
29.06.2020 10:11:00
01.07.2020 13:50:12
Mua
0.02
1.79711
1.7998
Lợi nhuận
3.71 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#58042281
Ngày và giờ mở cửa
29.06.2020 10:11:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.79711
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 13:50:12
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.7998
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.71 USD
29.06.2020 10:18:19
01.07.2020 13:02:35
Mua
0.02
1.79593
1.79722
Lợi nhuận
1.78 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#58042931
Ngày và giờ mở cửa
29.06.2020 10:18:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.79593
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 13:02:35
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.79722
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.78 USD
29.06.2020 11:59:06
01.07.2020 13:01:53
Mua
0.02
1.7944
1.7973
Lợi nhuận
4.00 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#58050610
Ngày và giờ mở cửa
29.06.2020 11:59:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.7944
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.07.2020 13:01:53
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.7973
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.00 USD
29.06.2020 17:41:47
30.06.2020 21:31:01
Mua
0.02
1.7915
1.79529
Lợi nhuận
5.23 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#58078546
Ngày và giờ mở cửa
29.06.2020 17:41:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.7915
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 21:31:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.79529
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.23 USD
30.06.2020 05:01:46
30.06.2020 09:50:31
Mua
0.02
1.78946
1.79139
Lợi nhuận
2.64 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#58098674
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 05:01:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.78946
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 09:50:31
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.79139
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.64 USD
29.06.2020 12:37:37
29.06.2020 16:45:30
Mua
0.02
1.79265
1.79539
Lợi nhuận
3.75 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#58054347
Ngày và giờ mở cửa
29.06.2020 12:37:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.79265
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.06.2020 16:45:30
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.79539
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.75 USD
29.06.2020 14:22:58
29.06.2020 16:07:23
Mua
0.02
1.79014
1.79361
Lợi nhuận
4.76 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#58061649
Ngày và giờ mở cửa
29.06.2020 14:22:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.79014
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.06.2020 16:07:23
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.79361
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.76 USD
26.06.2020 12:52:32
26.06.2020 13:49:25
Mua
0.02
1.80056
1.80277
Lợi nhuận
3.04 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#57994919
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2020 12:52:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.80056
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2020 13:49:25
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.80277
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.04 USD
26.06.2020 02:16:38
26.06.2020 03:40:25
Mua
0.02
1.80319
1.8065
Lợi nhuận
4.55 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#57972909
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2020 02:16:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.80319
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2020 03:40:25
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.8065
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.55 USD
24.06.2020 16:46:36
25.06.2020 11:12:24
Mua
0.01
1.80654
1.81124
Lợi nhuận
3.23 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#57901474
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 16:46:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.80654
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2020 11:12:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.81124
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.23 USD
24.06.2020 17:53:28
25.06.2020 10:58:07
Mua
0.02
1.80522
1.81151
Lợi nhuận
8.63 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#57906921
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2020 17:53:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.80522
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2020 10:58:07
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.81151
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.63 USD
22.06.2020 07:32:22
24.06.2020 13:48:25
Mua
0.02
1.80281
1.81149
Lợi nhuận
12.00 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#57741942
Ngày và giờ mở cửa
22.06.2020 07:32:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.80281
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2020 13:48:25
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.81149
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
12.00 USD
23.06.2020 15:09:17
23.06.2020 19:11:57
Mua
0.02
1.79536
1.80106
Lợi nhuận
7.93 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#57833636
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 15:09:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.79536
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.06.2020 19:11:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.80106
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.93 USD
23.06.2020 15:49:48
23.06.2020 18:03:48
Mua
0.02
1.79341
1.79838
Lợi nhuận
6.92 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#57836620
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 15:49:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.79341
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.06.2020 18:03:48
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.79838
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.92 USD
22.06.2020 16:08:08
23.06.2020 04:13:08
Mua
0.02
1.8018
1.80788
Lợi nhuận
8.38 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#57774400
Ngày và giờ mở cửa
22.06.2020 16:08:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.8018
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.06.2020 04:13:08
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.80788
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.38 USD
22.06.2020 19:16:19
23.06.2020 04:09:23
Mua
0.02
1.80102
1.80494
Lợi nhuận
5.41 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#57786865
Ngày và giờ mở cửa
22.06.2020 19:16:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.80102
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.06.2020 04:09:23
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.80494
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.41 USD
22.06.2020 19:19:19
23.06.2020 04:09:19
Mua
0.02
1.80029
1.80508
Lợi nhuận
6.62 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#57786978
Ngày và giờ mở cửa
22.06.2020 19:19:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.80029
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.06.2020 04:09:19
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.80508
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.62 USD
17.06.2020 02:47:50
18.06.2020 04:34:31
Mua
0.02
1.8252
1.83151
Lợi nhuận
8.63 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#57545477
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2020 02:47:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.8252
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 04:34:31
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.83151
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.63 USD
17.06.2020 15:15:30
18.06.2020 02:59:21
Mua
0.02
1.82164
1.82449
Lợi nhuận
3.92 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#57583932
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2020 15:15:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.82164
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 02:59:21
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.82449
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.92 USD
17.06.2020 15:37:28
18.06.2020 02:13:53
Mua
0.02
1.81957
1.82384
Lợi nhuận
5.87 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#57585021
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2020 15:37:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.81957
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 02:13:53
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.82384
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.87 USD
17.06.2020 16:20:11
18.06.2020 02:13:49
Mua
0.02
1.81847
1.82385
Lợi nhuận
7.41 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#57587711
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2020 16:20:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.81847
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.06.2020 02:13:49
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.82385
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.41 USD
17.06.2020 18:14:42
17.06.2020 21:39:29
Mua
0.02
1.81604
1.81801
Lợi nhuận
2.72 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#57598050
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2020 18:14:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.81604
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 21:39:29
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.81801
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.72 USD
17.06.2020 09:29:42
17.06.2020 15:07:29
Mua
0.02
1.82121
1.82262
Lợi nhuận
1.94 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#57560144
Ngày và giờ mở cửa
17.06.2020 09:29:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.82121
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.06.2020 15:07:29
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.82262
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.94 USD