Chế độ demo
22.08.2019 07:42:31
22.08.2019 13:59:08
Bán
0.01
1.63969
1.63639
Lợi nhuận
2.04 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#110244062
Ngày và giờ mở cửa
22.08.2019 07:42:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.63969
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 13:59:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.63639
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.04 USD
22.08.2019 03:57:10
22.08.2019 13:59:08
Bán
0.01
1.63609
1.63639
Lợi nhuận
-0.40 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#110220041
Ngày và giờ mở cửa
22.08.2019 03:57:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.63609
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 13:59:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.63639
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.40 USD
21.08.2019 09:16:31
22.08.2019 13:43:19
Bán
0.01
0.91383
0.91233
Lợi nhuận
1.70 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#110075707
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 09:16:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.91383
Phí qua đêm
0.08 USD
Tổng cộng
1.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 13:43:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.91233
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.70 USD
22.08.2019 08:49:07
22.08.2019 11:26:17
Bán
0.01
0.9008
0.8993
Lợi nhuận
0.93 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#110251960
Ngày và giờ mở cửa
22.08.2019 08:49:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.9008
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 11:26:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.8993
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.93 USD
22.08.2019 07:20:40
22.08.2019 11:10:21
Mua
0.01
1.21189
1.21536
Lợi nhuận
3.37 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#110244054
Ngày và giờ mở cửa
22.08.2019 07:20:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21189
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 11:10:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.21536
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.37 USD
21.08.2019 09:09:40
22.08.2019 11:10:21
Mua
0.01
1.21428
1.21536
Lợi nhuận
0.62 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#110075678
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 09:09:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21428
Phí qua đêm
-0.36 USD
Tổng cộng
1.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 11:10:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.21536
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.62 USD
21.08.2019 06:39:47
22.08.2019 11:10:21
Mua
0.01
1.21599
1.21536
Lợi nhuận
-1.09 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#110054362
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 06:39:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21599
Phí qua đêm
-0.36 USD
Tổng cộng
-0.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 11:10:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.21536
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.09 USD
21.08.2019 21:00:19
22.08.2019 11:10:21
Mua
0.01
1.21326
1.21536
Lợi nhuận
1.64 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#110169556
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 21:00:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21326
Phí qua đêm
-0.36 USD
Tổng cộng
2.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 11:10:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.21536
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.64 USD
14.08.2019 09:05:55
22.08.2019 10:59:04
Mua
0.01
1.09009
1.09159
Lợi nhuận
1.40 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#109291307
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 09:05:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09009
Phí qua đêm
0.08 USD
Tổng cộng
1.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 10:59:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09159
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
22.08.2019 08:33:32
22.08.2019 10:40:28
Mua
0.01
1.73744
1.73894
Lợi nhuận
0.75 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#110251955
Ngày và giờ mở cửa
22.08.2019 08:33:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.73744
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 10:40:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.73894
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.75 USD
22.08.2019 08:40:01
22.08.2019 10:39:40
Mua
0.01
1.63812
1.63962
Lợi nhuận
0.82 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#110251962
Ngày và giờ mở cửa
22.08.2019 08:40:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.63812
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 10:39:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.63962
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.82 USD
21.08.2019 06:39:47
22.08.2019 10:32:21
Mua
0.01
129.496
129.31
Lợi nhuận
-1.91 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#110054324
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 06:39:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
129.496
Phí qua đêm
0.03 USD
Tổng cộng
-1.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 10:32:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
129.31
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.91 USD
22.08.2019 07:44:44
22.08.2019 10:32:21
Mua
0.01
128.967
129.31
Lợi nhuận
3.02 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#110244022
Ngày và giờ mở cửa
22.08.2019 07:44:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
128.967
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 10:32:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
129.31
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.02 USD
22.08.2019 09:03:29
22.08.2019 10:32:21
Mua
0.01
128.891
129.31
Lợi nhuận
3.74 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#110251967
Ngày và giờ mở cửa
22.08.2019 09:03:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
128.891
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 10:32:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
129.31
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.74 USD
21.08.2019 09:14:07
22.08.2019 10:32:21
Mua
0.01
129.285
129.31
Lợi nhuận
0.07 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#110075685
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 09:14:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
129.285
Phí qua đêm
0.03 USD
Tổng cộng
0.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 10:32:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
129.31
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
22.08.2019 09:15:08
22.08.2019 10:19:46
Mua
0.01
79.869
80.019
Lợi nhuận
1.21 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#110251969
Ngày và giờ mở cửa
22.08.2019 09:15:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
79.869
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 10:19:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
80.019
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.21 USD
22.08.2019 06:37:37
22.08.2019 09:41:18
Bán
0.01
1.73611
1.73461
Lợi nhuận
0.76 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#110244018
Ngày và giờ mở cửa
22.08.2019 06:37:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.73611
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 09:41:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.73461
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.76 USD
21.08.2019 22:51:05
22.08.2019 09:13:33
Bán
0.01
1.19181
1.19031
Lợi nhuận
1.12 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#110192395
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 22:51:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.19181
Phí qua đêm
-0.21 USD
Tổng cộng
1.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 09:13:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.19031
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.12 USD
22.08.2019 06:28:02
22.08.2019 07:21:08
Mua
0.01
1.63769
1.63919
Lợi nhuận
0.82 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#110244057
Ngày và giờ mở cửa
22.08.2019 06:28:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.63769
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 07:21:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.63919
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.82 USD
21.08.2019 22:54:45
22.08.2019 07:20:40
Bán
0.01
1.21332
1.21182
Lợi nhuận
1.46 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#110192401
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 22:54:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.21332
Phí qua đêm
0.06 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 07:20:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.21182
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.46 USD
21.08.2019 23:04:14
22.08.2019 05:40:06
Mua
0.01
1.73165
1.73295
Lợi nhuận
0.28 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#110192383
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 23:04:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.73165
Phí qua đêm
-0.35 USD
Tổng cộng
0.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 05:40:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.73295
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.28 USD
21.08.2019 22:46:18
22.08.2019 04:46:30
Bán
0.01
129.316
129.186
Lợi nhuận
0.78 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#110192391
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 22:46:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
129.316
Phí qua đêm
-0.24 USD
Tổng cộng
1.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 04:46:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
129.186
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.78 USD
21.08.2019 22:29:39
22.08.2019 00:59:44
Bán
0.01
1.63597
1.63457
Lợi nhuận
0.85 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#110192431
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 22:29:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.63597
Phí qua đêm
0.10 USD
Tổng cộng
0.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.08.2019 00:59:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.63457
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.85 USD
21.08.2019 22:24:29
21.08.2019 22:28:21
Mua
0.01
1.63397
1.63547
Lợi nhuận
0.81 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#110192415
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 22:24:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.63397
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.08.2019 22:28:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.63547
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.81 USD
21.08.2019 21:00:27
21.08.2019 21:24:09
Bán
0.01
1.63469
1.63369
Lợi nhuận
0.48 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#110169578
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 21:00:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.63469
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.08.2019 21:24:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.63369
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.48 USD
21.08.2019 21:00:27
21.08.2019 21:16:56
Bán
0.01
1.73229
1.73129
Lợi nhuận
0.44 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#110169568
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 21:00:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.73229
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.08.2019 21:16:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.73129
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.44 USD
21.08.2019 21:00:16
21.08.2019 21:14:17
Mua
0.01
1.1092
1.1102
Lợi nhuận
0.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#110169569
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 21:00:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1092
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.08.2019 21:14:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.1102
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
21.08.2019 21:00:17
21.08.2019 21:02:32
Bán
0.01
0.9816
0.9806
Lợi nhuận
0.92 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#110169604
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 21:00:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.9816
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.08.2019 21:02:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.9806
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.92 USD
21.08.2019 08:59:42
21.08.2019 17:17:09
Bán
0.01
118.208
118.058
Lợi nhuận
1.21 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#110075692
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 08:59:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
118.208
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.08.2019 17:17:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
118.058
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.21 USD
21.08.2019 09:09:36
21.08.2019 16:12:30
Mua
0.01
1.18901
1.19105
Lợi nhuận
1.88 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#110075691
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 09:09:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.18901
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.08.2019 16:12:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.19105
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.88 USD
21.08.2019 06:40:23
21.08.2019 16:12:30
Mua
0.01
1.19009
1.19105
Lợi nhuận
0.78 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#110054335
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 06:40:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.19009
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.08.2019 16:12:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.19105
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.78 USD
21.08.2019 08:28:21
21.08.2019 09:47:51
Mua
0.01
1.63568
1.63718
Lợi nhuận
0.81 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#110075710
Ngày và giờ mở cửa
21.08.2019 08:28:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.63568
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.08.2019 09:47:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.63718
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.81 USD
20.08.2019 09:57:03
21.08.2019 05:10:06
Mua
0.01
79.909
80.039
Lợi nhuận
1.04 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#109878700
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 09:57:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
79.909
Phí qua đêm
0.02 USD
Tổng cộng
1.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.08.2019 05:10:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
80.039
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.04 USD
20.08.2019 20:36:32
21.08.2019 03:34:25
Bán
0.01
1.63833
1.63703
Lợi nhuận
0.71 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#110009516
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 20:36:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.63833
Phí qua đêm
0.03 USD
Tổng cộng
0.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.08.2019 03:34:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.63703
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.71 USD
20.08.2019 22:58:56
21.08.2019 03:05:52
Mua
0.01
129.232
129.362
Lợi nhuận
1.03 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#110024602
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 22:58:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
129.232
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
1.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.08.2019 03:05:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
129.362
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.03 USD
19.08.2019 21:58:57
20.08.2019 18:12:01
Mua
0.01
1.10824
1.10946
Lợi nhuận
0.96 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#109766949
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2019 21:58:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10824
Phí qua đêm
-0.16 USD
Tổng cộng
1.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 18:12:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10946
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.96 USD
20.08.2019 09:30:24
20.08.2019 18:12:01
Mua
0.01
1.10768
1.10946
Lợi nhuận
1.68 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#109878744
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 09:30:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10768
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 18:12:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10946
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.68 USD
20.08.2019 08:29:07
20.08.2019 16:57:04
Mua
0.01
1.21202
1.21352
Lợi nhuận
1.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#109878721
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 08:29:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.21202
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 16:57:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.21352
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
20.08.2019 09:52:59
20.08.2019 16:57:03
Bán
0.01
0.91495
0.91345
Lợi nhuận
1.62 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#109878747
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 09:52:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.91495
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 16:57:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.91345
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.62 USD
20.08.2019 09:43:45
20.08.2019 16:54:12
Bán
0.01
1.72665
1.72515
Lợi nhuận
0.76 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#109878737
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 09:43:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.72665
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 16:54:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.72515
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.76 USD
19.08.2019 09:46:29
20.08.2019 15:48:53
Bán
0.01
108.664
108.42
Lợi nhuận
2.10 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#109656905
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2019 09:46:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.664
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 15:48:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.42
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.10 USD
19.08.2019 00:06:00
20.08.2019 15:48:53
Bán
0.01
108.476
108.42
Lợi nhuận
0.33 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#109650151
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2019 00:06:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.476
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 15:48:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.42
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.33 USD
19.08.2019 00:10:50
20.08.2019 12:15:11
Bán
0.01
80.091
79.792
Lợi nhuận
2.56 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#109650150
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2019 00:10:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
80.091
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
2.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 12:15:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
79.792
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.56 USD
16.08.2019 09:24:02
20.08.2019 12:15:11
Bán
0.01
79.793
79.792
Lợi nhuận
-0.31 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#109549711
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 09:24:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
79.793
Phí qua đêm
-0.12 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 12:15:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
79.792
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.31 USD
20.08.2019 08:21:01
20.08.2019 12:07:31
Mua
0.01
1.6331
1.6351
Lợi nhuận
1.15 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#109878694
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 08:21:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.6331
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 12:07:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.6351
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.15 USD
20.08.2019 07:56:47
20.08.2019 12:07:31
Mua
0.01
1.6341
1.6351
Lợi nhuận
0.47 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#109863606
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 07:56:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.6341
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 12:07:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.6351
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.47 USD
20.08.2019 09:06:45
20.08.2019 10:29:49
Bán
0.01
0.90451
0.90301
Lợi nhuận
0.92 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#109878719
Ngày và giờ mở cửa
20.08.2019 09:06:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.90451
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 10:29:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.90301
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.92 USD
19.08.2019 21:43:55
20.08.2019 10:24:46
Bán
0.01
129.414
128.676
Lợi nhuận
6.65 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#109766909
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2019 21:43:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
129.414
Phí qua đêm
-0.08 USD
Tổng cộng
6.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 10:24:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
128.676
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.65 USD
19.08.2019 06:31:47
20.08.2019 10:24:46
Bán
0.01
129.277
128.676
Lợi nhuận
5.36 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#109654973
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2019 06:31:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
129.277
Phí qua đêm
-0.08 USD
Tổng cộng
5.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 10:24:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
128.676
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
5.36 USD
19.08.2019 00:00:41
20.08.2019 10:24:46
Bán
0.01
129.22
128.676
Lợi nhuận
4.83 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#109650158
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2019 00:00:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
129.22
Phí qua đêm
-0.08 USD
Tổng cộng
5.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.08.2019 10:24:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
128.676
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.83 USD