Chế độ demo
11.09.2019 17:09:41
13.09.2019 23:32:20
Bán
0.02
0.64131
0.63782
Lợi nhuận
6.79 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#112811934
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2019 17:09:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.64131
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
6.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 23:32:20
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.63782
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.79 USD
12.09.2019 02:22:35
13.09.2019 23:29:55
Bán
0.03
81.766
81.419
Lợi nhuận
8.86 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#112834123
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 02:22:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
81.766
Phí qua đêm
-0.17 USD
Tổng cộng
9.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 23:29:55
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
81.419
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
8.86 USD
13.09.2019 09:37:16
13.09.2019 23:29:52
Mua
0.01
81.694
81.41
Lợi nhuận
-2.83 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#113028317
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 09:37:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
81.694
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 23:29:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
81.41
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.83 USD
10.09.2019 20:53:42
13.09.2019 23:19:01
Bán
0.02
1.22298
1.23761
Lợi nhuận
-30.65 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#112699861
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 20:53:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22298
Phí qua đêm
-0.70 USD
Tổng cộng
-29.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 23:19:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.23761
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-30.65 USD
13.09.2019 09:43:34
13.09.2019 22:13:08
Bán
0.02
1.63806
1.65847
Lợi nhuận
-31.15 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#112967483
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 09:43:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.63806
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-30.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 22:13:08
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.65847
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-31.15 USD
12.09.2019 17:10:58
13.09.2019 21:59:50
Bán
0.01
1.07095
1.07971
Lợi nhuận
-5.82 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#112935782
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 17:10:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.07095
Phí qua đêm
-0.04 USD
Tổng cộng
-5.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 21:59:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.07971
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-5.82 USD
13.09.2019 09:11:44
13.09.2019 18:56:58
Mua
0.01
0.9889
0.9904
Lợi nhuận
1.41 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#113028319
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 09:11:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.9889
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 18:56:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.9904
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.41 USD
05.09.2019 03:42:18
13.09.2019 18:42:45
Bán
0.01
1.20235
1.23237
Lợi nhuận
-31.10 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#112147900
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 03:42:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.20235
Phí qua đêm
-0.56 USD
Tổng cộng
-30.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 18:42:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.23237
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-31.10 USD
12.09.2019 16:59:49
13.09.2019 17:49:19
Mua
0.02
1.31864
1.32602
Lợi nhuận
10.94 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#112516171
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:59:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31864
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
11.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 17:49:19
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.32602
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
10.94 USD
13.09.2019 09:39:58
13.09.2019 17:26:59
Mua
0.01
74.223
74.373
Lợi nhuận
1.19 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#113028343
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 09:39:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
74.223
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 17:26:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
74.373
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.19 USD
13.09.2019 09:12:21
13.09.2019 17:08:35
Bán
0.01
1.10794
1.10644
Lợi nhuận
1.40 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#113028337
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 09:12:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10794
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 17:08:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10644
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
13.09.2019 08:25:49
13.09.2019 16:40:19
Bán
0.01
1.61147
1.60997
Lợi nhuận
0.84 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#113028335
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 08:25:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.61147
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 16:40:19
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.60997
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.84 USD
10.09.2019 09:47:24
13.09.2019 16:11:04
Mua
0.01
1.45565
1.46654
Lợi nhuận
7.62 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112623197
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 09:47:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.45565
Phí qua đêm
-0.41 USD
Tổng cộng
8.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 16:11:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.46654
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.62 USD
06.09.2019 15:35:08
13.09.2019 16:10:44
Bán
0.01
0.89601
0.89017
Lợi nhuận
7.28 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#112432025
Ngày và giờ mở cửa
06.09.2019 15:35:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.89601
Phí qua đêm
0.20 USD
Tổng cộng
7.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 16:10:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.89017
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.28 USD
11.09.2019 17:31:08
13.09.2019 11:57:42
Bán
0.01
1.23313
1.24544
Lợi nhuận
-12.38 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112816288
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2019 17:31:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23313
Phí qua đêm
0.03 USD
Tổng cộng
-12.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 11:57:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.24544
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-12.38 USD
11.09.2019 23:52:52
13.09.2019 11:42:21
Bán
0.02
0.90559
0.90941
Lợi nhuận
-6.65 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#112835515
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2019 23:52:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.90559
Phí qua đêm
-0.47 USD
Tổng cộng
-5.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 11:42:21
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.90941
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-6.65 USD
10.09.2019 09:37:05
13.09.2019 11:39:33
Bán
0.01
1.62761
1.64282
Lợi nhuận
-11.61 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#112543038
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 09:37:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.62761
Phí qua đêm
0.09 USD
Tổng cộng
-11.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 11:39:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.64282
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-11.61 USD
06.09.2019 09:26:05
13.09.2019 10:35:35
Bán
0.01
1.06795
1.07389
Lợi nhuận
-4.29 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#112375725
Ngày và giờ mở cửa
06.09.2019 09:26:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06795
Phí qua đêm
-0.28 USD
Tổng cộng
-3.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 10:35:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.07389
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-4.29 USD
09.09.2019 12:35:34
13.09.2019 10:01:39
Bán
0.01
1.91836
1.93644
Lợi nhuận
-11.65 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#112471540
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 12:35:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.91836
Phí qua đêm
0.13 USD
Tổng cộng
-11.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 10:01:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.93644
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-11.65 USD
12.09.2019 16:50:27
13.09.2019 09:57:20
Bán
0.02
1.10316
1.10944
Lợi nhuận
-12.65 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112942059
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:50:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10316
Phí qua đêm
0.11 USD
Tổng cộng
-12.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 09:57:20
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10944
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-12.65 USD
09.09.2019 12:10:56
13.09.2019 09:43:31
Bán
0.01
131.966
133.814
Lợi nhuận
-17.73 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112470542
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 12:10:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
131.966
Phí qua đêm
-0.43 USD
Tổng cộng
-17.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 09:43:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
133.814
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-17.73 USD
11.09.2019 02:30:40
13.09.2019 04:37:38
Mua
0.01
132.898
133.459
Lợi nhuận
4.94 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112704574
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2019 02:30:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
132.898
Phí qua đêm
-0.05 USD
Tổng cộng
5.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 04:37:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
133.459
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
4.94 USD
12.09.2019 07:33:11
13.09.2019 04:36:44
Mua
0.02
0.90711
0.90785
Lợi nhuận
0.71 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#112880345
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 07:33:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.90711
Phí qua đêm
-0.01 USD
Tổng cộng
1.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 04:36:44
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.90785
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
0.71 USD
12.09.2019 16:07:24
12.09.2019 22:21:56
Mua
0.01
1.5956
1.61261
Lợi nhuận
11.47 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#112936218
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:07:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.5956
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 22:21:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.61261
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
11.47 USD
05.09.2019 09:02:30
12.09.2019 19:56:18
Mua
0.01
1.72964
1.725
Lợi nhuận
-4.00 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#112205003
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 09:02:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.72964
Phí qua đêm
-0.82 USD
Tổng cộng
-2.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 19:56:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.725
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-4.00 USD
05.09.2019 07:04:50
12.09.2019 19:56:12
Mua
0.01
1.72959
1.72498
Lợi nhuận
-3.98 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#112187411
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 07:04:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.72959
Phí qua đêm
-0.82 USD
Tổng cộng
-2.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 19:56:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.72498
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-3.98 USD
10.09.2019 18:47:19
12.09.2019 19:55:21
Mua
0.02
1.45126
1.4614
Lợi nhuận
14.28 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112516817
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 18:47:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.45126
Phí qua đêm
-0.67 USD
Tổng cộng
15.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 19:55:21
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.4614
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
14.28 USD
12.09.2019 19:47:49
12.09.2019 19:48:09
Bán
0.02
1.92547
1.92562
Lợi nhuận
-0.59 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#112965735
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 19:47:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.92547
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 19:48:09
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.92562
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-0.59 USD
12.09.2019 16:05:34
12.09.2019 17:32:20
Mua
0.02
1.70661
1.71484
Lợi nhuận
10.20 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#112936071
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:05:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.70661
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 17:32:20
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.71484
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
10.20 USD
04.09.2019 09:02:54
12.09.2019 17:11:03
Bán
0.02
116.483
119.503
Lợi nhuận
-56.51 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#112027989
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2019 09:02:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
116.483
Phí qua đêm
-0.22 USD
Tổng cộng
-55.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 17:11:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
119.503
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-56.51 USD
12.09.2019 15:39:11
12.09.2019 16:46:28
Mua
0.02
1.09431
1.10342
Lợi nhuận
18.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112835524
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 15:39:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09431
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 16:46:28
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10342
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
18.02 USD
12.09.2019 16:03:40
12.09.2019 16:09:42
Mua
0.02
0.9934
0.99331
Lợi nhuận
-0.38 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#112935925
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:03:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.9934
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 16:09:42
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.99331
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.38 USD
06.09.2019 14:56:06
12.09.2019 16:00:00
Bán
0.02
1.72024
1.70474
Lợi nhuận
20.05 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#112424377
Ngày và giờ mở cửa
06.09.2019 14:56:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.72024
Phí qua đêm
0.55 USD
Tổng cộng
19.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 16:00:00
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.70474
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
20.05 USD
10.09.2019 03:46:12
12.09.2019 15:59:07
Bán
0.02
118.612
117.86
Lợi nhuận
13.48 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#112522339
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 03:46:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
118.612
Phí qua đêm
-0.09 USD
Tổng cộng
13.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 15:59:07
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
117.86
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
13.48 USD
10.09.2019 14:38:01
12.09.2019 15:58:26
Bán
0.02
1.1036
1.09428
Lợi nhuận
18.89 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112666059
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 14:38:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1036
Phí qua đêm
0.45 USD
Tổng cộng
18.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 15:58:26
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.09428
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
18.89 USD
12.09.2019 01:43:21
12.09.2019 15:39:34
Bán
0.06
118.702
117.709
Lợi nhuận
54.19 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#112837888
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 01:43:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
118.702
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
55.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 15:39:34
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
117.709
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
54.19 USD
11.09.2019 17:16:58
12.09.2019 15:29:49
Mua
0.02
1.09158
1.08789
Lợi nhuận
-7.81 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#112811469
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2019 17:16:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09158
Phí qua đêm
0.03 USD
Tổng cộng
-7.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 15:29:49
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.08789
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-7.81 USD
11.09.2019 07:33:44
12.09.2019 07:04:13
Mua
0.06
119.112
119.059
Lợi nhuận
-4.44 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#112733552
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2019 07:33:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
119.112
Phí qua đêm
-0.30 USD
Tổng cộng
-2.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 07:04:13
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
119.059
Phí hoa hồng
-1.20 USD
Lợi nhuận
-4.44 USD
11.09.2019 06:04:12
11.09.2019 19:11:51
Bán
0.01
0.90121
0.9062
Lợi nhuận
-3.98 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#112722915
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2019 06:04:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.90121
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2019 19:11:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.9062
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-3.98 USD
11.09.2019 07:33:27
11.09.2019 17:02:51
Mua
0.03
74.081
73.903
Lợi nhuận
-5.55 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#112733522
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2019 07:33:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
74.081
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2019 17:02:51
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
73.903
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-5.55 USD
04.09.2019 21:52:19
11.09.2019 16:12:54
Bán
0.01
1.1037
1.0996
Lợi nhuận
4.41 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112139155
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2019 21:52:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1037
Phí qua đêm
0.41 USD
Tổng cộng
4.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2019 16:12:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.0996
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.41 USD
04.09.2019 09:39:14
11.09.2019 16:12:54
Bán
0.01
1.09849
1.0996
Lợi nhuận
-0.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#112027972
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2019 09:39:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09849
Phí qua đêm
0.41 USD
Tổng cộng
-1.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2019 16:12:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.0996
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.80 USD
09.09.2019 12:54:05
11.09.2019 07:04:33
Bán
0.01
108.161
108.673
Lợi nhuận
-4.95 USD
CHFJPY
Thỏa thuận
#112473466
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 12:54:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.161
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2019 07:04:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.673
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-4.95 USD
26.08.2019 09:09:28
11.09.2019 06:53:38
Bán
0.01
70.978
73.978
Lợi nhuận
-29.65 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#110617074
Ngày và giờ mở cửa
26.08.2019 09:09:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
70.978
Phí qua đêm
-1.60 USD
Tổng cộng
-27.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2019 06:53:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
73.978
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-29.65 USD
09.09.2019 16:46:23
11.09.2019 02:59:11
Bán
0.01
1.71707
1.72289
Lợi nhuận
-3.83 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#112516597
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 16:46:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.71707
Phí qua đêm
0.10 USD
Tổng cộng
-3.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2019 02:59:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.72289
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-3.83 USD
09.09.2019 08:27:33
11.09.2019 00:05:05
Mua
0.01
106.881
107.526
Lợi nhuận
5.98 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#112473437
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 08:27:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.881
Phí qua đêm
0.08 USD
Tổng cộng
6.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2019 00:05:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
107.526
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
5.98 USD
10.09.2019 03:00:54
10.09.2019 20:51:58
Mua
0.03
1.22519
1.22304
Lợi nhuận
-7.11 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#112571243
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 03:00:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22519
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 20:51:58
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.22304
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
-7.11 USD
09.09.2019 08:15:58
10.09.2019 18:51:09
Bán
0.01
81.17
81.76
Lợi nhuận
-5.75 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#112473286
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 08:15:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
81.17
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
-5.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 18:51:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
81.76
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-5.75 USD
04.09.2019 21:20:03
10.09.2019 09:55:17
Bán
0.01
129.882
132.882
Lợi nhuận
-28.57 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112139154
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2019 21:20:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
129.882
Phí qua đêm
-0.43 USD
Tổng cộng
-27.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 09:55:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
132.882
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-28.57 USD
04.09.2019 22:12:04
10.09.2019 09:43:54
Bán
0.01
1.19779
1.2281
Lợi nhuận
-31.17 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#112142068
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2019 22:12:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.19779
Phí qua đêm
-0.42 USD
Tổng cộng
-30.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 09:43:54
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.2281
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-31.17 USD