Chế độ demo
23.10.2020 16:44:01
23.10.2020 23:15:21
Mua
0.01
1.18416
1.18587
Lợi nhuận
0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482622874
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 16:44:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18416
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 23:15:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18587
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
23.10.2020 17:25:02
23.10.2020 18:14:01
Bán
0.01
104.865
104.815
Lợi nhuận
0.00 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1482629532
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 17:25:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
104.865
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 18:14:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
104.815
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
23.10.2020 11:11:44
23.10.2020 17:13:04
Bán
0.16
1.18338
1.18322
Lợi nhuận
0.03 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482593764
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 11:11:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18338
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 17:13:04
Khối lượng giao dịch
0.16
Thoát
1.18322
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
23.10.2020 15:09:10
23.10.2020 16:25:21
Bán
0.32
1.18551
1.18524
Lợi nhuận
0.09 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482613367
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 15:09:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18551
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 16:25:21
Khối lượng giao dịch
0.32
Thoát
1.18524
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
23.10.2020 14:30:00
23.10.2020 15:28:20
Bán
0.01
104.767
104.67
Lợi nhuận
0.01 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1482611331
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 14:30:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
104.767
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 15:28:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
104.67
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
23.10.2020 12:27:02
23.10.2020 15:15:23
Mua
0.01
1.18518
1.1853
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482601326
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 12:27:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18518
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 15:15:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.1853
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
23.10.2020 12:26:34
23.10.2020 13:55:51
Bán
0.01
1.1849
1.18475
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482601266
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 12:26:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.1849
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 13:55:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18475
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
23.10.2020 12:16:01
23.10.2020 12:42:27
Mua
0.01
1.18404
1.18476
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482599924
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 12:16:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18404
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 12:42:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18476
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
22.10.2020 16:58:01
23.10.2020 11:22:35
Mua
0.01
1.18286
1.18401
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482548207
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 16:58:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18286
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 11:22:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18401
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
23.10.2020 05:51:05
23.10.2020 10:43:11
Mua
0.01
1.18026
1.18205
Lợi nhuận
0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482578127
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 05:51:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18026
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 10:43:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18205
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
23.10.2020 03:42:01
23.10.2020 04:04:31
Mua
0.01
1.17883
1.17948
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482573050
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 03:42:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17883
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 04:04:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.17948
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
22.10.2020 17:25:05
23.10.2020 03:50:07
Bán
0.01
104.82
104.773
Lợi nhuận
0.00 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1482551318
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 17:25:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
104.82
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 03:50:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
104.773
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
21.10.2020 17:54:42
23.10.2020 03:21:19
Bán
0.02
1.07298
1.07217
Lợi nhuận
0.02 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1482480000
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 17:54:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.07298
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 03:21:19
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.07217
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
22.10.2020 14:49:03
23.10.2020 03:21:09
Bán
0.01
1.18173
1.17968
Lợi nhuận
0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482537752
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 14:49:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18173
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 03:21:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.17968
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
22.10.2020 14:49:03
23.10.2020 03:21:00
Bán
0.03
1.18173
1.17976
Lợi nhuận
0.06 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482537753
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 14:49:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18173
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 03:21:00
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.17976
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
20.10.2020 15:35:58
23.10.2020 03:20:55
Bán
0.08
1.18128
1.17974
Lợi nhuận
0.12 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482374568
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 15:35:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18128
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 03:20:55
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1.17974
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
23.10.2020 01:38:07
23.10.2020 01:57:28
Bán
0.05
1.65593
1.65789
Lợi nhuận
-0.07 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#1482566235
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 01:38:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.65593
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 01:57:28
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.65789
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.07 USD
19.10.2020 10:42:38
23.10.2020 01:38:06
Bán
0.07
1.65063
1.65651
Lợi nhuận
-0.29 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#1482257786
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 10:42:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.65063
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 01:38:06
Khối lượng giao dịch
0.07
Thoát
1.65651
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.29 USD
19.10.2020 12:31:36
23.10.2020 01:38:06
Bán
0.08
1.65361
1.65651
Lợi nhuận
-0.17 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#1482270629
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 12:31:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.65361
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 01:38:06
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1.65651
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.17 USD
15.10.2020 03:06:45
23.10.2020 01:38:05
Bán
0.05
1.6446
1.65812
Lợi nhuận
-0.48 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#1482059402
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2020 03:06:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.6446
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 01:38:05
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.65812
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.48 USD
15.10.2020 05:48:58
23.10.2020 01:38:05
Bán
0.06
1.64762
1.65812
Lợi nhuận
-0.45 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#1482064746
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2020 05:48:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.64762
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 01:38:05
Khối lượng giao dịch
0.06
Thoát
1.65812
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.45 USD
19.10.2020 17:12:19
23.10.2020 01:38:04
Bán
0.1
1.66029
1.65812
Lợi nhuận
0.15 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#1482298226
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 17:12:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.66029
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 01:38:04
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.65812
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.15 USD
19.10.2020 20:43:06
23.10.2020 01:38:04
Bán
0.11
1.66331
1.65812
Lợi nhuận
0.41 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#1482312015
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 20:43:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.66331
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 01:38:04
Khối lượng giao dịch
0.11
Thoát
1.65812
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.41 USD
19.10.2020 14:33:03
23.10.2020 01:38:03
Bán
0.09
1.65656
1.65812
Lợi nhuận
-0.10 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#1482281776
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 14:33:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.65656
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 01:38:03
Khối lượng giao dịch
0.09
Thoát
1.65812
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.10 USD
19.10.2020 22:08:03
23.10.2020 01:38:03
Bán
0.12
1.66636
1.65812
Lợi nhuận
0.71 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#1482317664
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 22:08:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.66636
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 01:38:03
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
1.65812
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.71 USD
22.10.2020 16:24:53
22.10.2020 16:53:11
Bán
0.16
1.18328
1.18285
Lợi nhuận
0.07 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482545592
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 16:24:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18328
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 16:53:11
Khối lượng giao dịch
0.16
Thoát
1.18285
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
22.10.2020 16:12:00
22.10.2020 16:17:58
Bán
0.16
1.18328
1.18332
Lợi nhuận
-0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482544815
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 16:12:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18328
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 16:17:58
Khối lượng giao dịch
0.16
Thoát
1.18332
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.01 USD
22.10.2020 14:47:00
22.10.2020 15:59:10
Mua
0.01
1.18222
1.18225
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482537675
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 14:47:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18222
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 15:59:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18225
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
22.10.2020 13:19:55
22.10.2020 14:16:43
Bán
0.16
1.18332
1.18276
Lợi nhuận
0.09 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482531734
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 13:19:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18332
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 14:16:43
Khối lượng giao dịch
0.16
Thoát
1.18276
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
22.10.2020 02:47:22
22.10.2020 13:51:25
Bán
0.13
1.66926
1.6668
Lợi nhuận
0.23 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#1482498730
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 02:47:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.66926
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 13:51:25
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
1.6668
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.23 USD
22.10.2020 12:38:02
22.10.2020 13:45:34
Mua
0.01
1.18347
1.18345
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482528480
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 12:38:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18347
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 13:45:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18345
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
21.10.2020 03:22:32
22.10.2020 13:17:54
Bán
0.16
1.1833
1.18313
Lợi nhuận
0.03 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482410671
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 03:22:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.1833
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 13:17:54
Khối lượng giao dịch
0.16
Thoát
1.18313
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
22.10.2020 12:27:00
22.10.2020 12:53:30
Bán
0.03
1.18387
1.18334
Lợi nhuận
0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482527636
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 12:27:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18387
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 12:53:30
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.18334
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
22.10.2020 06:40:16
22.10.2020 12:53:30
Bán
0.03
1.184
1.18334
Lợi nhuận
0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482507985
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 06:40:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.184
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 12:53:30
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.18334
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
22.10.2020 12:27:00
22.10.2020 12:53:30
Bán
0.02
1.18387
1.18334
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482527635
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 12:27:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18387
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 12:53:30
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.18334
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
22.10.2020 10:22:18
22.10.2020 11:25:05
Bán
0.32
1.1853
1.18514
Lợi nhuận
0.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482517305
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 10:22:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.1853
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 11:25:05
Khối lượng giao dịch
0.32
Thoát
1.18514
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
22.10.2020 02:39:43
22.10.2020 10:31:31
Mua
0.01
1.18549
1.18567
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482497867
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 02:39:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18549
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 10:31:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18567
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
22.10.2020 09:18:02
22.10.2020 10:09:32
Bán
0.32
1.18532
1.18467
Lợi nhuận
0.21 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482512319
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 09:18:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18532
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 10:09:32
Khối lượng giao dịch
0.32
Thoát
1.18467
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.21 USD
22.10.2020 02:25:01
22.10.2020 09:49:28
Bán
0.01
104.633
104.583
Lợi nhuận
0.00 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1482497458
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 02:25:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
104.633
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 09:49:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
104.583
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
22.10.2020 04:05:43
22.10.2020 05:44:36
Bán
0.01
1.18482
1.18446
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482502367
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 04:05:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18482
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 05:44:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18446
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
21.10.2020 16:31:58
22.10.2020 03:47:55
Bán
0.32
1.1853
1.18489
Lợi nhuận
0.13 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482466610
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 16:31:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.1853
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 03:47:55
Khối lượng giao dịch
0.32
Thoát
1.18489
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.13 USD
21.10.2020 23:22:13
22.10.2020 00:03:21
Mua
0.01
1.18553
1.1855
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482494017
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 23:22:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18553
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.10.2020 00:03:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.1855
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
21.10.2020 21:20:02
21.10.2020 23:46:57
Bán
0.03
1.18665
1.18602
Lợi nhuận
0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482491083
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 21:20:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18665
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 23:46:57
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.18602
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
21.10.2020 20:26:01
21.10.2020 23:46:57
Bán
0.02
1.18661
1.18602
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482489986
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 20:26:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18661
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 23:46:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.18602
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
21.10.2020 20:26:01
21.10.2020 23:46:57
Bán
0.01
1.18661
1.18602
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482489985
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 20:26:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18661
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 23:46:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18602
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
21.10.2020 19:03:23
21.10.2020 20:34:10
Bán
0.64
1.1873
1.18727
Lợi nhuận
0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482485337
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 19:03:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.1873
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 20:34:10
Khối lượng giao dịch
0.64
Thoát
1.18727
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
20.10.2020 02:31:39
21.10.2020 18:37:27
Bán
0.13
1.66924
1.66744
Lợi nhuận
0.17 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#1482324374
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 02:31:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.66924
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 18:37:27
Khối lượng giao dịch
0.13
Thoát
1.66744
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.17 USD
21.10.2020 17:18:58
21.10.2020 18:34:18
Bán
0.64
1.18732
1.18717
Lợi nhuận
0.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482474182
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 17:18:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18732
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 18:34:18
Khối lượng giao dịch
0.64
Thoát
1.18717
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
21.09.2020 07:06:01
21.10.2020 17:50:44
Mua
0.01
1.18714
1.18748
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1480517358
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 07:06:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18714
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 17:50:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18748
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
21.09.2020 06:40:56
21.10.2020 17:25:24
Mua
0.01
1.18679
1.18681
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1480515217
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 06:40:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18679
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.10.2020 17:25:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18681
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD