Chế độ demo
14.07.2020 10:54:47
14.07.2020 13:52:22
Mua
0.02
134.312
134.449
Lợi nhuận
2.55 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#58803752
Ngày và giờ mở cửa
14.07.2020 10:54:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
134.312
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.07.2020 13:52:22
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
134.449
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.55 USD
14.07.2020 10:54:48
14.07.2020 13:52:21
Mua
0.02
134.311
134.447
Lợi nhuận
2.53 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#58803754
Ngày và giờ mở cửa
14.07.2020 10:54:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
134.311
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.07.2020 13:52:21
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
134.447
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.53 USD
14.07.2020 10:54:47
14.07.2020 13:52:20
Mua
0.02
134.312
134.447
Lợi nhuận
2.51 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#58803751
Ngày và giờ mở cửa
14.07.2020 10:54:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
134.312
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.07.2020 13:52:20
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
134.447
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.51 USD
14.07.2020 09:30:17
14.07.2020 10:54:46
Bán
0.01
0.69497
0.69323
Lợi nhuận
1.74 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#58795439
Ngày và giờ mở cửa
14.07.2020 09:30:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69497
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.07.2020 10:54:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.69323
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.74 USD
14.07.2020 06:31:44
14.07.2020 09:30:34
Mua
0.01
134.484
134.595
Lợi nhuận
1.04 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#58786385
Ngày và giờ mở cửa
14.07.2020 06:31:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
134.484
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.07.2020 09:30:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
134.595
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.04 USD
14.07.2020 03:36:46
14.07.2020 09:30:34
Bán
0.01
1.36164
1.36097
Lợi nhuận
0.49 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#58778845
Ngày và giờ mở cửa
14.07.2020 03:36:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.36164
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.07.2020 09:30:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.36097
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.49 USD
14.07.2020 07:38:10
14.07.2020 09:30:27
Bán
0.08
1.36182
1.36106
Lợi nhuận
4.47 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#58788242
Ngày và giờ mở cửa
14.07.2020 07:38:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.36182
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.07.2020 09:30:27
Khối lượng giao dịch
0.08
Ngoài
1.36106
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.47 USD
13.07.2020 16:32:10
13.07.2020 23:58:59
Bán
0.01
121.636
121.712
Lợi nhuận
-0.71 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#58751447
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 16:32:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.636
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 23:58:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
121.712
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.71 USD
13.07.2020 14:44:55
13.07.2020 23:58:55
Bán
0.01
121.31
121.708
Lợi nhuận
-3.71 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#58741770
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 14:44:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.31
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 23:58:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
121.708
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.71 USD
13.07.2020 21:46:46
13.07.2020 23:58:50
Bán
0.08
121.806
121.711
Lợi nhuận
7.08 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#58770786
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 21:46:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.806
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 23:58:50
Khối lượng giao dịch
0.08
Ngoài
121.711
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.08 USD
13.07.2020 18:52:22
13.07.2020 23:58:47
Bán
0.01
121.861
121.713
Lợi nhuận
1.38 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#58764731
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 18:52:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.861
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 23:58:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
121.713
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.38 USD
13.07.2020 21:46:47
13.07.2020 23:58:30
Bán
0.08
121.806
121.706
Lợi nhuận
7.45 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#58770787
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 21:46:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
121.806
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 23:58:30
Khối lượng giao dịch
0.08
Ngoài
121.706
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.45 USD
13.07.2020 16:42:05
13.07.2020 21:46:45
Mua
0.01
1.35405
1.35899
Lợi nhuận
3.64 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#58752750
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 16:42:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.35405
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 21:46:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.35899
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.64 USD
01.07.2020 02:32:12
13.07.2020 21:11:29
Sao chép
7064.97%
7427.01%
Lợi nhuận
8.90 USD
EXPproject
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 02:32:12
Điểm vào
7064.97%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 21:11:29
Ngoài
7427.01%
Lợi nhuận
8.90 USD
13.07.2020 10:41:23
13.07.2020 11:42:44
Mua
0.02
135.102
135.011
Lợi nhuận
-1.70 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#58717399
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 10:41:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
135.102
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 11:42:44
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
135.011
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.70 USD
13.07.2020 10:38:18
13.07.2020 11:42:43
Mua
0.02
135.142
135.012
Lợi nhuận
-2.43 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#58716991
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 10:38:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
135.142
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 11:42:43
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
135.012
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.43 USD
13.07.2020 10:31:58
13.07.2020 11:42:43
Mua
0.02
135.217
135.008
Lợi nhuận
-3.90 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#58716022
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 10:31:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
135.217
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 11:42:43
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
135.008
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.90 USD
13.07.2020 10:31:58
13.07.2020 11:42:42
Mua
0.02
135.217
135.007
Lợi nhuận
-3.92 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#58716019
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 10:31:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
135.217
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 11:42:42
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
135.007
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.92 USD
13.07.2020 10:31:58
13.07.2020 11:42:42
Mua
0.02
135.217
135.008
Lợi nhuận
-3.90 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#58716021
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 10:31:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
135.217
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 11:42:42
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
135.008
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.90 USD
13.07.2020 10:31:57
13.07.2020 11:42:41
Mua
0.02
135.219
135.007
Lợi nhuận
-3.96 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#58716015
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 10:31:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
135.219
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 11:42:41
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
135.007
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.96 USD
13.07.2020 10:00:14
13.07.2020 11:42:41
Mua
0.02
135.386
135.005
Lợi nhuận
-7.12 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#58712689
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 10:00:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
135.386
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 11:42:41
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
135.005
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-7.12 USD
13.07.2020 09:47:46
13.07.2020 11:42:40
Mua
0.02
135.44
135.005
Lợi nhuận
-8.13 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#58711821
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 09:47:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
135.44
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 11:42:40
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
135.005
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-8.13 USD
13.07.2020 08:43:34
13.07.2020 11:42:40
Mua
0.02
135.421
135.005
Lợi nhuận
-7.78 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#58708047
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 08:43:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
135.421
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 11:42:40
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
135.005
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-7.78 USD
13.07.2020 08:43:09
13.07.2020 11:42:40
Mua
0.02
135.413
135.005
Lợi nhuận
-7.63 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#58708025
Ngày và giờ mở cửa
13.07.2020 08:43:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
135.413
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.07.2020 11:42:40
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
135.005
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-7.63 USD
09.07.2020 02:40:36
10.07.2020 04:04:55
Sao chép
1280.48%
1228.98%
Lợi nhuận
-10.99 USD
DollarGain
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 02:40:36
Điểm vào
1280.48%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2020 04:04:55
Ngoài
1228.98%
Lợi nhuận
-10.99 USD
07.07.2020 17:42:30
09.07.2020 12:55:54
Sao chép
15674.94%
21531.74%
Lợi nhuận
-9.09 USD
frankfx
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 17:42:30
Điểm vào
15674.94%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 12:55:54
Ngoài
21531.74%
Lợi nhuận
-9.09 USD
01.07.2020 16:49:30
08.07.2020 14:48:46
Mua
0.02
1773.3
1803.86
Lợi nhuận
61.12 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#58210760
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 16:49:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1773.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
61.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 14:48:46
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1803.86
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
61.12 USD
01.07.2020 18:10:19
08.07.2020 14:48:46
Mua
0.02
1763.6
1803.86
Lợi nhuận
80.52 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#58219583
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 18:10:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1763.6
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
80.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 14:48:46
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1803.86
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
80.52 USD
19.06.2020 15:25:02
08.07.2020 14:48:46
Bán
0.04
1734.54
1804.86
Lợi nhuận
-281.28 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#57707477
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 15:25:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1734.54
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-281.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 14:48:46
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1804.86
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-281.28 USD
19.06.2020 17:17:03
08.07.2020 14:48:46
Bán
0.05
1736.62
1804.86
Lợi nhuận
-341.20 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#57713868
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 17:17:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1736.62
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-341.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 14:48:46
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1804.86
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-341.20 USD
26.06.2020 16:56:58
08.07.2020 14:48:46
Mua
0.01
1751.11
1803.86
Lợi nhuận
52.75 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#58006581
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2020 16:56:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1751.11
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
52.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 14:48:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1803.86
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
52.75 USD
01.07.2020 16:06:48
08.07.2020 14:48:46
Mua
0.01
1775.64
1803.86
Lợi nhuận
28.22 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#58207046
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 16:06:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1775.64
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
28.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 14:48:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1803.86
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
28.22 USD
01.07.2020 16:56:08
08.07.2020 14:48:46
Mua
0.02
1766.78
1803.86
Lợi nhuận
74.16 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#58211461
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 16:56:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1766.78
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
74.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 14:48:46
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1803.86
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
74.16 USD
19.06.2020 17:10:05
08.07.2020 14:48:46
Bán
0.05
1734.97
1804.86
Lợi nhuận
-349.45 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#57713564
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 17:10:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1734.97
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-349.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 14:48:46
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1804.86
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-349.45 USD
19.06.2020 18:17:25
08.07.2020 14:48:46
Bán
0.09
1741.54
1804.86
Lợi nhuận
-569.88 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#57718553
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 18:17:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1741.54
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-569.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 14:48:46
Khối lượng giao dịch
0.09
Ngoài
1804.86
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-569.88 USD
26.06.2020 09:29:57
08.07.2020 14:48:46
Mua
0.01
1760.92
1803.86
Lợi nhuận
42.94 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#57983189
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2020 09:29:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1760.92
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
42.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 14:48:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1803.86
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
42.94 USD
01.07.2020 16:49:58
08.07.2020 14:48:46
Mua
0.02
1773.13
1803.86
Lợi nhuận
61.46 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#58210792
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 16:49:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1773.13
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
61.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 14:48:46
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1803.86
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
61.46 USD
19.06.2020 17:05:48
08.07.2020 14:48:46
Bán
0.02
1734.37
1804.86
Lợi nhuận
-140.98 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#57713406
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 17:05:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1734.37
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-140.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 14:48:46
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1804.86
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-140.98 USD
19.06.2020 17:43:55
08.07.2020 14:48:46
Bán
0.07
1739.41
1804.86
Lợi nhuận
-458.15 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#57715618
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 17:43:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1739.41
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-458.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 14:48:46
Khối lượng giao dịch
0.07
Ngoài
1804.86
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-458.15 USD
01.07.2020 16:06:07
08.07.2020 14:48:45
Bán
0.01
1.68585
1.70696
Lợi nhuận
-15.53 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#58206996
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 16:06:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.68585
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 14:48:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.70696
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-15.53 USD
19.06.2020 09:37:06
08.07.2020 14:48:45
Bán
0.04
1729.75
1804.86
Lợi nhuận
-300.44 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#57685858
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 09:37:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1729.75
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-300.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 14:48:45
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1804.86
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-300.44 USD
23.06.2020 17:02:57
08.07.2020 14:48:45
Mua
0.01
120.453
121.351
Lợi nhuận
8.36 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#57843512
Ngày và giờ mở cửa
23.06.2020 17:02:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.453
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 14:48:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
121.351
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.36 USD
19.06.2020 05:05:02
08.07.2020 14:48:45
Bán
0.02
1725.2
1804.86
Lợi nhuận
-159.32 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#57677026
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 05:05:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1725.2
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-159.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 14:48:45
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1804.86
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-159.32 USD
19.06.2020 14:45:03
08.07.2020 14:48:45
Bán
0.04
1732.15
1804.86
Lợi nhuận
-290.84 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#57704917
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 14:45:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1732.15
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-290.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 14:48:45
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1804.86
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-290.84 USD
01.07.2020 16:06:29
08.07.2020 14:48:45
Bán
0.01
133.513
135.075
Lợi nhuận
-14.52 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#58207027
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 16:06:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
133.513
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 14:48:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
135.075
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-14.52 USD
19.06.2020 02:35:06
08.07.2020 14:48:45
Bán
0.02
1722.57
1804.86
Lợi nhuận
-164.58 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#57673223
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2020 02:35:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1722.57
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-164.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 14:48:45
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1804.86
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-164.58 USD
01.07.2020 14:22:25
08.07.2020 14:48:44
Mua
0.02
1.52148
1.53358
Lợi nhuận
17.81 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#58199402
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 14:22:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.52148
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
17.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 14:48:44
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.53358
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
17.81 USD
18.05.2020 18:48:05
08.07.2020 14:48:44
Bán
0.01
117.141
121.378
Lợi nhuận
-39.41 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#56326708
Ngày và giờ mở cửa
18.05.2020 18:48:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
117.141
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-39.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 14:48:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
121.378
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-39.41 USD
29.05.2020 16:49:13
08.07.2020 14:48:44
Bán
0.01
119.519
121.378
Lợi nhuận
-17.29 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#56808160
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2020 16:49:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
119.519
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-17.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 14:48:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
121.378
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-17.29 USD
02.06.2020 04:19:01
08.07.2020 14:48:44
Bán
0.01
1.5085
1.53409
Lợi nhuận
-18.83 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#56903981
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 04:19:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.5085
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-18.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 14:48:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.53409
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-18.83 USD