Chế độ demo
31.03.2021 08:48:28
07.05.2021 15:31:37
Bán
0.05
1681.33
1831.51
Lợi nhuận
-750.90 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1263032
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 08:48:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1681.33
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-750.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 15:31:37
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1831.51
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-750.90 USD
01.04.2021 16:26:51
07.05.2021 15:31:37
Bán
0.14
0.75913
0.78138
Lợi nhuận
-311.50 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1274205
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2021 16:26:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.75913
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-311.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 15:31:37
Khối lượng giao dịch
0.14
Thoát
0.78138
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-311.50 USD
31.03.2021 08:48:31
07.05.2021 15:31:37
Bán
0.05
1681.36
1831.51
Lợi nhuận
-750.75 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1263034
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 08:48:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1681.36
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-750.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 15:31:37
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1831.51
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-750.75 USD
31.03.2021 07:48:35
07.05.2021 15:31:37
Bán
0.05
1679.95
1831.51
Lợi nhuận
-757.80 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1262802
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 07:48:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1679.95
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-757.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 15:31:37
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1831.51
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-757.80 USD
01.04.2021 16:26:50
07.05.2021 15:31:37
Bán
0.08
0.75913
0.78138
Lợi nhuận
-178.00 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1274204
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2021 16:26:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.75913
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-178.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 15:31:37
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
0.78138
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-178.00 USD
31.03.2021 08:48:29
07.05.2021 15:31:37
Bán
0.05
1681.35
1831.51
Lợi nhuận
-750.80 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1263033
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2021 08:48:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1681.35
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-750.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 15:31:37
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1831.51
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-750.80 USD
01.04.2021 16:26:50
07.05.2021 15:31:36
Bán
0.05
0.75913
0.78138
Lợi nhuận
-111.25 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1274203
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2021 16:26:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.75913
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-111.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 15:31:36
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.78138
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-111.25 USD
01.04.2021 16:26:49
07.05.2021 15:31:36
Bán
0.01
0.75915
0.78138
Lợi nhuận
-22.23 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1274200
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2021 16:26:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.75915
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-22.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 15:31:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.78138
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-22.23 USD
01.04.2021 16:26:49
07.05.2021 15:31:36
Bán
0.03
0.75916
0.78138
Lợi nhuận
-66.66 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1274202
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2021 16:26:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.75916
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-66.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 15:31:36
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.78138
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-66.66 USD
01.04.2021 16:26:49
07.05.2021 15:31:36
Bán
0.02
0.75916
0.78138
Lợi nhuận
-44.44 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1274201
Ngày và giờ mở cửa
01.04.2021 16:26:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.75916
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-44.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.05.2021 15:31:36
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
0.78138
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-44.44 USD
29.03.2021 16:36:08
06.05.2021 17:25:16
Mua
0.05
1720.59
1813
Lợi nhuận
462.05 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1250548
Ngày và giờ mở cửa
29.03.2021 16:36:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1720.59
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
462.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.05.2021 17:25:16
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1813
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
462.05 USD
05.05.2021 15:32:38
05.05.2021 15:34:48
Mua
0.05
1771.6
1772.82
Lợi nhuận
6.10 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1460911
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 15:32:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1771.6
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 15:34:48
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1772.82
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.10 USD
05.05.2021 15:32:39
05.05.2021 15:34:44
Mua
0.05
1771.51
1772.78
Lợi nhuận
6.35 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1460913
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 15:32:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1771.51
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 15:34:44
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1772.78
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.35 USD
05.05.2021 15:32:40
05.05.2021 15:34:39
Mua
0.05
1771.46
1772.76
Lợi nhuận
6.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1460915
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 15:32:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1771.46
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 15:34:39
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1772.76
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.50 USD
05.05.2021 15:32:42
05.05.2021 15:34:32
Mua
0.05
1771.49
1772.67
Lợi nhuận
5.90 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1460918
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 15:32:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1771.49
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 15:34:32
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1772.67
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.90 USD
05.05.2021 15:32:41
05.05.2021 15:33:57
Mua
0.05
1771.34
1772.48
Lợi nhuận
5.70 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1460917
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 15:32:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1771.34
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 15:33:57
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1772.48
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.70 USD
05.05.2021 09:17:11
05.05.2021 12:50:40
Mua
0.05
1778.39
1779.66
Lợi nhuận
6.35 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1457434
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 09:17:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1778.39
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 12:50:40
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1779.66
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.35 USD
05.05.2021 09:17:12
05.05.2021 12:50:40
Mua
0.05
1778.39
1779.65
Lợi nhuận
6.30 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1457435
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 09:17:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1778.39
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 12:50:40
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1779.65
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.30 USD
05.05.2021 09:17:17
05.05.2021 12:50:40
Mua
0.05
1778.4
1779.65
Lợi nhuận
6.25 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1457437
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 09:17:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1778.4
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 12:50:40
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1779.65
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.25 USD
05.05.2021 09:17:13
05.05.2021 12:50:38
Mua
0.05
1778.39
1779.64
Lợi nhuận
6.25 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1457436
Ngày và giờ mở cửa
05.05.2021 09:17:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1778.39
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 12:50:38
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1779.64
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.25 USD
30.04.2021 22:16:00
05.05.2021 09:17:06
Mua
0.33
0.77
0.77169
Lợi nhuận
55.77 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1423436
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2021 22:16:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.77
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
55.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 09:17:06
Khối lượng giao dịch
0.33
Thoát
0.77169
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
55.77 USD
04.05.2021 18:17:16
05.05.2021 09:17:04
Mua
0.05
0.76882
0.77171
Lợi nhuận
14.45 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1453399
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 18:17:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.76882
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.05.2021 09:17:04
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.77171
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
14.45 USD
04.05.2021 19:31:02
04.05.2021 20:08:35
Mua
0.05
1776.38
1777.65
Lợi nhuận
6.35 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1454307
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 19:31:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1776.38
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 20:08:35
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1777.65
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.35 USD
04.05.2021 19:31:04
04.05.2021 20:08:07
Mua
0.05
1776.19
1777.45
Lợi nhuận
6.30 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1454308
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 19:31:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1776.19
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 20:08:07
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1777.45
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.30 USD
04.05.2021 19:31:06
04.05.2021 20:08:06
Mua
0.05
1776.18
1777.44
Lợi nhuận
6.30 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1454309
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 19:31:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1776.18
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 20:08:06
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1777.44
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.30 USD
04.05.2021 18:17:03
04.05.2021 18:18:29
Mua
0.05
1777.9
1779.19
Lợi nhuận
6.45 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1453389
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 18:17:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1777.9
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 18:18:29
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1779.19
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.45 USD
04.05.2021 18:17:02
04.05.2021 18:18:29
Mua
0.05
1777.99
1779.24
Lợi nhuận
6.25 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1453387
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 18:17:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1777.99
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 18:18:29
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1779.24
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.25 USD
04.05.2021 18:17:04
04.05.2021 18:18:28
Mua
0.05
1777.43
1778.98
Lợi nhuận
7.75 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1453392
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 18:17:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1777.43
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 18:18:28
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1778.98
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.75 USD
04.05.2021 18:17:05
04.05.2021 18:17:43
Mua
0.05
1777.04
1778.49
Lợi nhuận
7.25 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1453395
Ngày và giờ mở cửa
04.05.2021 18:17:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1777.04
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.05.2021 18:17:43
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1778.49
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.25 USD
29.04.2021 09:32:29
03.05.2021 15:22:01
Mua
0.05
1781.39
1782.64
Lợi nhuận
6.25 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1425503
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 09:32:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1781.39
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2021 15:22:01
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1782.64
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.25 USD
29.04.2021 09:32:31
03.05.2021 15:22:01
Mua
0.05
1781.38
1782.63
Lợi nhuận
6.25 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1425506
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 09:32:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1781.38
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2021 15:22:01
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1782.63
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.25 USD
29.04.2021 09:32:30
03.05.2021 15:22:01
Mua
0.05
1781.42
1782.64
Lợi nhuận
6.10 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1425505
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 09:32:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1781.42
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2021 15:22:01
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1782.64
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.10 USD
29.04.2021 09:32:32
03.05.2021 15:22:01
Mua
0.05
1781.37
1782.62
Lợi nhuận
6.25 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1425508
Ngày và giờ mở cửa
29.04.2021 09:32:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1781.37
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.05.2021 15:22:01
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1782.62
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.25 USD
14.04.2021 23:50:07
29.04.2021 02:09:51
Bán
0.05
0.77228
0.78018
Lợi nhuận
-39.50 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1344198
Ngày và giờ mở cửa
14.04.2021 23:50:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.77228
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-39.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2021 02:09:51
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.78018
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-39.50 USD
22.04.2021 15:24:47
29.04.2021 02:09:49
Mua
0.05
0.77374
0.77995
Lợi nhuận
31.05 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1389032
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 15:24:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.77374
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
31.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2021 02:09:49
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.77995
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
31.05 USD
22.04.2021 15:24:48
29.04.2021 02:09:47
Mua
0.05
0.77374
0.77995
Lợi nhuận
31.05 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1389033
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 15:24:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.77374
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
31.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2021 02:09:47
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.77995
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
31.05 USD
22.04.2021 15:24:50
29.04.2021 02:09:46
Mua
0.05
0.77373
0.77995
Lợi nhuận
31.10 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1389034
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 15:24:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.77373
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
31.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2021 02:09:46
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.77995
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
31.10 USD
22.04.2021 15:24:52
29.04.2021 02:09:45
Mua
0.05
0.77373
0.77995
Lợi nhuận
31.10 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1389036
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 15:24:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.77373
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
31.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2021 02:09:45
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.77995
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
31.10 USD
22.04.2021 15:24:56
29.04.2021 02:09:43
Mua
0.05
0.77373
0.77995
Lợi nhuận
31.10 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1389037
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 15:24:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.77373
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
31.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.04.2021 02:09:43
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.77995
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
31.10 USD
23.04.2021 20:04:49
26.04.2021 04:00:20
Mua
0.05
1778.05
1779.3
Lợi nhuận
6.25 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1398940
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 20:04:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1778.05
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.04.2021 04:00:20
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1779.3
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.25 USD
23.04.2021 20:04:51
26.04.2021 04:00:20
Mua
0.05
1778.05
1779.3
Lợi nhuận
6.25 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1398942
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 20:04:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1778.05
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.04.2021 04:00:20
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1779.3
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.25 USD
23.04.2021 20:04:50
26.04.2021 04:00:20
Mua
0.05
1778.09
1779.34
Lợi nhuận
6.25 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1398941
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 20:04:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1778.09
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.04.2021 04:00:20
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1779.34
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.25 USD
23.04.2021 20:04:47
26.04.2021 04:00:11
Mua
0.05
1777.97
1779.22
Lợi nhuận
6.25 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1398939
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 20:04:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1777.97
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.04.2021 04:00:11
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1779.22
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.25 USD
22.04.2021 15:24:45
26.04.2021 03:37:04
Mua
0.05
0.77374
0.77597
Lợi nhuận
11.15 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1389031
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 15:24:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.77374
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.04.2021 03:37:04
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.77597
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11.15 USD
23.04.2021 10:25:04
23.04.2021 10:45:14
Mua
0.05
1782.78
1784.03
Lợi nhuận
6.25 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1395211
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 10:25:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1782.78
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 10:45:14
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1784.03
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.25 USD
23.04.2021 10:25:07
23.04.2021 10:45:14
Mua
0.05
1782.78
1784.03
Lợi nhuận
6.25 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1395213
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 10:25:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1782.78
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 10:45:14
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1784.03
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.25 USD
23.04.2021 10:25:06
23.04.2021 10:45:14
Mua
0.05
1782.76
1784.03
Lợi nhuận
6.35 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1395212
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 10:25:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1782.76
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 10:45:14
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1784.03
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.35 USD
23.04.2021 10:25:08
23.04.2021 10:45:14
Mua
0.05
1782.78
1784.03
Lợi nhuận
6.25 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1395214
Ngày và giờ mở cửa
23.04.2021 10:25:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1782.78
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.04.2021 10:45:14
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1784.03
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.25 USD
22.04.2021 19:30:00
22.04.2021 20:07:42
Mua
0.05
1781.58
1782.85
Lợi nhuận
6.35 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1391807
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 19:30:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1781.58
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 20:07:42
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1782.85
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.35 USD
22.04.2021 19:29:58
22.04.2021 20:07:41
Mua
0.05
1781.59
1782.84
Lợi nhuận
6.25 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1391806
Ngày và giờ mở cửa
22.04.2021 19:29:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1781.59
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.04.2021 20:07:41
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1782.84
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.25 USD