Chế độ demo
16.08.2019 12:15:53
16.08.2019 13:56:07
Bán
0.31
1.88986
1.88952
Lợi nhuận
0.58 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#109563558
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 12:15:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.88986
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 13:56:07
Khối lượng giao dịch
0.31
Ngoài
1.88952
Phí hoa hồng
-6.20 USD
Lợi nhuận
0.58 USD
16.08.2019 12:16:02
16.08.2019 13:56:06
Bán
0.18
1.89017
1.88952
Lợi nhuận
3.93 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#109563731
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 12:16:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.89017
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 13:56:06
Khối lượng giao dịch
0.18
Ngoài
1.88952
Phí hoa hồng
-3.60 USD
Lợi nhuận
3.93 USD
16.08.2019 12:59:41
16.08.2019 13:56:00
Bán
0.37
1.89201
1.88959
Lợi nhuận
50.21 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#109567993
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 12:59:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.89201
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
57.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 13:56:00
Khối lượng giao dịch
0.37
Ngoài
1.88959
Phí hoa hồng
-7.40 USD
Lợi nhuận
50.21 USD
16.08.2019 12:49:12
16.08.2019 13:55:58
Bán
0.37
1.89083
1.88957
Lợi nhuận
22.60 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#109567250
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 12:49:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.89083
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
30.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 13:55:58
Khối lượng giao dịch
0.37
Ngoài
1.88957
Phí hoa hồng
-7.40 USD
Lợi nhuận
22.60 USD
16.08.2019 11:36:55
16.08.2019 12:14:07
Mua
0.18
117.753
117.978
Lợi nhuận
34.45 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#109558753
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 11:36:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
117.753
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
38.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 12:14:07
Khối lượng giao dịch
0.18
Ngoài
117.978
Phí hoa hồng
-3.60 USD
Lợi nhuận
34.45 USD
16.08.2019 10:25:23
16.08.2019 11:21:08
Bán
0.31
1.63566
1.6343
Lợi nhuận
22.40 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#109554578
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 10:25:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.63566
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
28.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 11:21:08
Khối lượng giao dịch
0.31
Ngoài
1.6343
Phí hoa hồng
-6.20 USD
Lợi nhuận
22.40 USD
16.08.2019 09:57:23
16.08.2019 11:21:08
Bán
0.25
1.63464
1.6343
Lợi nhuận
0.77 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#109553278
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 09:57:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.63464
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 11:21:08
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
1.6343
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
0.77 USD
16.08.2019 10:00:10
16.08.2019 11:21:08
Bán
0.31
1.6347
1.6343
Lợi nhuận
2.21 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#109553672
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 10:00:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.6347
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 11:21:08
Khối lượng giao dịch
0.31
Ngoài
1.6343
Phí hoa hồng
-6.20 USD
Lợi nhuận
2.21 USD
16.08.2019 09:57:37
16.08.2019 11:21:08
Bán
0.25
1.63465
1.6343
Lợi nhuận
0.94 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#109553423
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 09:57:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.63465
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 11:21:08
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
1.6343
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
0.94 USD
16.08.2019 09:51:28
16.08.2019 10:14:31
Bán
0.25
1.11021
1.1098
Lợi nhuận
7.75 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#109552726
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 09:51:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11021
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 10:14:31
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
1.1098
Phí hoa hồng
-2.50 USD
Lợi nhuận
7.75 USD
16.08.2019 09:52:04
16.08.2019 10:14:31
Bán
0.25
1.11019
1.1098
Lợi nhuận
7.25 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#109552925
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 09:52:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11019
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 10:14:31
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
1.1098
Phí hoa hồng
-2.50 USD
Lợi nhuận
7.25 USD
16.08.2019 09:52:01
16.08.2019 10:14:31
Bán
0.25
1.11019
1.1098
Lợi nhuận
7.25 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#109552894
Ngày và giờ mở cửa
16.08.2019 09:52:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11019
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 10:14:31
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
1.1098
Phí hoa hồng
-2.50 USD
Lợi nhuận
7.25 USD
15.08.2019 18:32:31
16.08.2019 02:03:43
Mua
0.3
117.856
117.9
Lợi nhuận
6.44 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#109454054
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 18:32:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
117.856
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 02:03:43
Khối lượng giao dịch
0.3
Ngoài
117.9
Phí hoa hồng
-6.00 USD
Lợi nhuận
6.44 USD
15.08.2019 18:24:51
16.08.2019 02:03:42
Mua
0.24
117.876
117.9
Lợi nhuận
0.63 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#109452498
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 18:24:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
117.876
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 02:03:42
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
117.9
Phí hoa hồng
-4.80 USD
Lợi nhuận
0.63 USD
15.08.2019 13:40:31
15.08.2019 14:10:16
Mua
0.37
117.915
118.049
Lợi nhuận
39.45 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#109403270
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 13:40:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
117.915
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
46.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 14:10:16
Khối lượng giao dịch
0.37
Ngoài
118.049
Phí hoa hồng
-7.40 USD
Lợi nhuận
39.45 USD
15.08.2019 13:45:20
15.08.2019 14:10:15
Mua
0.37
117.968
118.05
Lợi nhuận
21.27 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#109403670
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 13:45:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
117.968
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
28.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 14:10:15
Khối lượng giao dịch
0.37
Ngoài
118.05
Phí hoa hồng
-7.40 USD
Lợi nhuận
21.27 USD
14.08.2019 18:20:11
15.08.2019 13:18:04
Bán
0.65
0.97284
0.97271
Lợi nhuận
2.19 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#109356324
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 18:20:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.97284
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 13:18:04
Khối lượng giao dịch
0.65
Ngoài
0.97271
Phí hoa hồng
-6.50 USD
Lợi nhuận
2.19 USD
14.08.2019 18:19:56
15.08.2019 13:18:00
Bán
0.65
0.97277
0.97271
Lợi nhuận
-2.49 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#109356172
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 18:19:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.97277
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 13:18:00
Khối lượng giao dịch
0.65
Ngoài
0.97271
Phí hoa hồng
-6.50 USD
Lợi nhuận
-2.49 USD
14.08.2019 18:22:23
15.08.2019 13:17:58
Bán
0.3
0.97318
0.97271
Lợi nhuận
11.50 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#109356647
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 18:22:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.97318
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 13:17:58
Khối lượng giao dịch
0.3
Ngoài
0.97271
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
11.50 USD
14.08.2019 18:22:05
15.08.2019 13:17:54
Bán
0.65
0.97312
0.97271
Lợi nhuận
20.90 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#109356510
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 18:22:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.97312
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
27.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 13:17:54
Khối lượng giao dịch
0.65
Ngoài
0.97271
Phí hoa hồng
-6.50 USD
Lợi nhuận
20.90 USD
14.08.2019 19:34:59
15.08.2019 13:17:49
Bán
0.3
0.97402
0.97272
Lợi nhuận
37.09 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#109359077
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 19:34:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.97402
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
40.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 13:17:49
Khối lượng giao dịch
0.3
Ngoài
0.97272
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
37.09 USD
14.08.2019 18:41:22
15.08.2019 13:17:45
Bán
0.3
0.97356
0.97271
Lợi nhuận
23.22 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#109357376
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 18:41:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.97356
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
26.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 13:17:45
Khối lượng giao dịch
0.3
Ngoài
0.97271
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
23.22 USD
15.08.2019 11:34:18
15.08.2019 13:17:35
Bán
0.36
0.97477
0.97275
Lợi nhuận
71.16 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#109396133
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 11:34:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.97477
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
74.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 13:17:35
Khối lượng giao dịch
0.36
Ngoài
0.97275
Phí hoa hồng
-3.60 USD
Lợi nhuận
71.16 USD
14.08.2019 17:42:47
14.08.2019 21:20:13
Mua
0.18
117.978
118.012
Lợi nhuận
2.18 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#109354112
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 17:42:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
117.978
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2019 21:20:13
Khối lượng giao dịch
0.18
Ngoài
118.012
Phí hoa hồng
-3.60 USD
Lợi nhuận
2.18 USD
14.08.2019 17:43:05
14.08.2019 21:20:11
Mua
0.18
117.971
118.013
Lợi nhuận
3.54 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#109354272
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 17:43:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
117.971
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2019 21:20:11
Khối lượng giao dịch
0.18
Ngoài
118.013
Phí hoa hồng
-3.60 USD
Lợi nhuận
3.54 USD
14.08.2019 17:41:22
14.08.2019 21:20:02
Mua
0.24
117.945
118.021
Lợi nhuận
12.42 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#109353876
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 17:41:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
117.945
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
17.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2019 21:20:02
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
118.021
Phí hoa hồng
-4.80 USD
Lợi nhuận
12.42 USD
14.08.2019 18:19:50
14.08.2019 21:20:01
Mua
0.41
117.841
118.022
Lợi nhuận
61.84 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#109356040
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 18:19:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
117.841
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
70.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2019 21:20:01
Khối lượng giao dịch
0.41
Ngoài
118.022
Phí hoa hồng
-8.20 USD
Lợi nhuận
61.84 USD
14.08.2019 14:43:18
14.08.2019 17:00:38
Mua
0.65
71.469
71.661
Lợi nhuận
104.64 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#109343926
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 14:43:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
71.469
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
117.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2019 17:00:38
Khối lượng giao dịch
0.65
Ngoài
71.661
Phí hoa hồng
-13.00 USD
Lợi nhuận
104.64 USD
14.08.2019 14:12:19
14.08.2019 17:00:35
Mua
0.41
71.722
71.655
Lợi nhuận
-34.10 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#109339122
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 14:12:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
71.722
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-25.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2019 17:00:35
Khối lượng giao dịch
0.41
Ngoài
71.655
Phí hoa hồng
-8.20 USD
Lợi nhuận
-34.10 USD
14.08.2019 16:34:57
14.08.2019 17:00:33
Mua
0.41
71.401
71.643
Lợi nhuận
85.34 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#109350014
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 16:34:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
71.401
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
93.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2019 17:00:33
Khối lượng giao dịch
0.41
Ngoài
71.643
Phí hoa hồng
-8.20 USD
Lợi nhuận
85.34 USD
07.08.2019 17:37:57
14.08.2019 16:21:19
Bán
0.43
0.67481
0.67372
Lợi nhuận
42.57 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#108456158
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 17:37:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67481
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
46.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2019 16:21:19
Khối lượng giao dịch
0.43
Ngoài
0.67372
Phí hoa hồng
-4.30 USD
Lợi nhuận
42.57 USD
07.08.2019 16:58:49
14.08.2019 14:12:28
Bán
0.47
0.6741
0.67571
Lợi nhuận
-80.37 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#108443520
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 16:58:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6741
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-75.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2019 14:12:28
Khối lượng giao dịch
0.47
Ngoài
0.67571
Phí hoa hồng
-4.70 USD
Lợi nhuận
-80.37 USD
13.08.2019 18:27:58
14.08.2019 12:56:12
Bán
0.25
0.67897
0.67615
Lợi nhuận
68.00 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#109162203
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 18:27:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67897
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
70.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2019 12:56:12
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
0.67615
Phí hoa hồng
-2.50 USD
Lợi nhuận
68.00 USD
13.08.2019 16:12:20
13.08.2019 16:46:45
Mua
0.4
1.1678
1.17144
Lợi nhuận
142.10 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#109126611
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 16:12:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1678
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
150.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 16:46:45
Khối lượng giao dịch
0.4
Ngoài
1.17144
Phí hoa hồng
-8.00 USD
Lợi nhuận
142.10 USD
13.08.2019 14:46:38
13.08.2019 16:46:39
Mua
0.4
1.16875
1.1714
Lợi nhuận
101.27 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#109110766
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 14:46:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.16875
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
109.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 16:46:39
Khối lượng giao dịch
0.4
Ngoài
1.1714
Phí hoa hồng
-8.00 USD
Lợi nhuận
101.27 USD
12.08.2019 19:41:30
13.08.2019 15:40:45
Bán
0.25
1.59803
1.60515
Lợi nhuận
-139.03 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#109018973
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2019 19:41:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.59803
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-134.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 15:40:45
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
1.60515
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
-139.03 USD
13.08.2019 10:08:00
13.08.2019 13:28:22
Mua
0.51
117.814
117.933
Lợi nhuận
47.54 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#109072711
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 10:08:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
117.814
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
57.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 13:28:22
Khối lượng giao dịch
0.51
Ngoài
117.933
Phí hoa hồng
-10.20 USD
Lợi nhuận
47.54 USD
13.08.2019 09:30:24
13.08.2019 13:28:12
Mua
0.35
117.878
117.927
Lợi nhuận
9.31 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#109065602
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 09:30:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
117.878
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 13:28:12
Khối lượng giao dịch
0.35
Ngoài
117.927
Phí hoa hồng
-7.00 USD
Lợi nhuận
9.31 USD
08.08.2019 15:57:31
12.08.2019 16:51:46
Bán
0.53
0.67864
0.67521
Lợi nhuận
176.49 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#108607977
Ngày và giờ mở cửa
08.08.2019 15:57:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67864
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
181.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 16:51:46
Khối lượng giao dịch
0.53
Ngoài
0.67521
Phí hoa hồng
-5.30 USD
Lợi nhuận
176.49 USD
08.08.2019 04:52:43
12.08.2019 16:51:39
Bán
0.47
0.67759
0.67521
Lợi nhuận
107.16 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#108536713
Ngày và giờ mở cửa
08.08.2019 04:52:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67759
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
111.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 16:51:39
Khối lượng giao dịch
0.47
Ngoài
0.67521
Phí hoa hồng
-4.70 USD
Lợi nhuận
107.16 USD
08.08.2019 15:32:10
12.08.2019 16:51:35
Mua
0.96
0.67909
0.67519
Lợi nhuận
-384.00 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#108602045
Ngày và giờ mở cửa
08.08.2019 15:32:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67909
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-374.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 16:51:35
Khối lượng giao dịch
0.96
Ngoài
0.67519
Phí hoa hồng
-9.60 USD
Lợi nhuận
-384.00 USD
08.08.2019 02:10:06
12.08.2019 16:51:31
Bán
0.47
0.67686
0.6752
Lợi nhuận
73.32 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#108510057
Ngày và giờ mở cửa
08.08.2019 02:10:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67686
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
78.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 16:51:31
Khối lượng giao dịch
0.47
Ngoài
0.6752
Phí hoa hồng
-4.70 USD
Lợi nhuận
73.32 USD
12.08.2019 05:32:20
12.08.2019 11:14:40
Mua
0.39
0.73533
0.73644
Lợi nhuận
36.61 USD
CADCHF
Thỏa thuận
#108968494
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2019 05:32:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.73533
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
44.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 11:14:40
Khối lượng giao dịch
0.39
Ngoài
0.73644
Phí hoa hồng
-7.80 USD
Lợi nhuận
36.61 USD
07.08.2019 16:38:38
08.08.2019 12:14:57
Bán
0.47
0.67335
0.67897
Lợi nhuận
-268.84 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#108439685
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 16:38:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67335
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-264.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.08.2019 12:14:57
Khối lượng giao dịch
0.47
Ngoài
0.67897
Phí hoa hồng
-4.70 USD
Lợi nhuận
-268.84 USD
07.08.2019 16:37:58
08.08.2019 12:14:50
Bán
0.47
0.67332
0.67897
Lợi nhuận
-270.25 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#108439455
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 16:37:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67332
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-265.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.08.2019 12:14:50
Khối lượng giao dịch
0.47
Ngoài
0.67897
Phí hoa hồng
-4.70 USD
Lợi nhuận
-270.25 USD
07.08.2019 13:42:31
07.08.2019 14:38:45
Bán
0.43
0.73671
0.73462
Lợi nhuận
83.41 USD
CADCHF
Thỏa thuận
#108396727
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 13:42:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.73671
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
92.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 14:38:45
Khối lượng giao dịch
0.43
Ngoài
0.73462
Phí hoa hồng
-8.60 USD
Lợi nhuận
83.41 USD
07.08.2019 12:31:32
07.08.2019 14:38:42
Bán
0.43
0.73676
0.73461
Lợi nhuận
86.05 USD
CADCHF
Thỏa thuận
#108380419
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 12:31:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.73676
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
94.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 14:38:42
Khối lượng giao dịch
0.43
Ngoài
0.73461
Phí hoa hồng
-8.60 USD
Lợi nhuận
86.05 USD
07.08.2019 10:59:00
07.08.2019 14:38:37
Bán
0.48
0.73588
0.73463
Lợi nhuận
51.83 USD
CADCHF
Thỏa thuận
#108356286
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 10:59:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.73588
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
61.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 14:38:37
Khối lượng giao dịch
0.48
Ngoài
0.73463
Phí hoa hồng
-9.60 USD
Lợi nhuận
51.83 USD
07.08.2019 10:50:41
07.08.2019 14:38:33
Bán
0.43
0.73486
0.73463
Lợi nhuận
1.52 USD
CADCHF
Thỏa thuận
#108353764
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 10:50:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.73486
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 14:38:33
Khối lượng giao dịch
0.43
Ngoài
0.73463
Phí hoa hồng
-8.60 USD
Lợi nhuận
1.52 USD
07.08.2019 08:20:55
07.08.2019 14:38:29
Bán
0.48
106.217
106.085
Lợi nhuận
54.93 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#108316525
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 08:20:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.217
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
59.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 14:38:29
Khối lượng giao dịch
0.48
Ngoài
106.085
Phí hoa hồng
-4.80 USD
Lợi nhuận
54.93 USD