Chế độ demo
13.12.2019 01:47:24
13.12.2019 16:17:22
Bán
0.01
0.66147
0.65992
Lợi nhuận
1.55 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#51684069
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 01:47:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.66147
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 16:17:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.65992
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.55 USD
13.12.2019 12:34:41
13.12.2019 14:57:53
Bán
0.1
1.11775
1.11742
Lợi nhuận
3.30 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51700628
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 12:34:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11775
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 14:57:53
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.11742
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.30 USD
13.12.2019 12:34:52
13.12.2019 14:57:49
Bán
0.1
1.11776
1.11743
Lợi nhuận
3.30 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51700634
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 12:34:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11776
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 14:57:49
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.11743
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.30 USD
13.12.2019 12:35:12
13.12.2019 14:57:46
Bán
0.1
1.11775
1.11746
Lợi nhuận
2.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51700654
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 12:35:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11775
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 14:57:46
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.11746
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.90 USD
13.12.2019 13:08:28
13.12.2019 14:57:43
Bán
0.1
1.1183
1.11742
Lợi nhuận
8.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51701380
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 13:08:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1183
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 14:57:43
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.11742
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.80 USD
13.12.2019 14:20:01
13.12.2019 14:57:40
Bán
0.2
1.11802
1.11742
Lợi nhuận
12.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51703976
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 14:20:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11802
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 14:57:40
Khối lượng giao dịch
0.2
Ngoài
1.11742
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
12.00 USD
13.12.2019 01:49:50
13.12.2019 10:35:01
Mua
0.01
0.83053
0.83313
Lợi nhuận
3.49 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#51684131
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 01:49:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.83053
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 10:35:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.83313
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.49 USD
13.12.2019 01:49:31
13.12.2019 10:34:55
Bán
0.01
147.223
147.097
Lợi nhuận
1.15 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51684128
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 01:49:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
147.223
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 10:34:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
147.097
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.15 USD
13.12.2019 00:12:07
13.12.2019 02:20:35
Bán
0.01
1.34478
1.34626
Lợi nhuận
-1.48 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#51678432
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 00:12:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.34478
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 02:20:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.34626
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.48 USD
12.12.2019 14:55:07
13.12.2019 00:04:54
Mua
0.1
1.3172
1.34305
Lợi nhuận
258.50 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#51654440
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 14:55:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.3172
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
258.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 00:04:54
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.34305
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
258.50 USD
12.12.2019 16:11:48
13.12.2019 00:04:45
Mua
0.04
1.3158
1.34374
Lợi nhuận
111.76 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#51659318
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 16:11:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.3158
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
111.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 00:04:45
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.34374
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
111.76 USD
12.12.2019 16:11:42
13.12.2019 00:04:44
Mua
0.04
1.31583
1.34374
Lợi nhuận
111.64 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#51659309
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 16:11:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31583
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
111.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 00:04:44
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.34374
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
111.64 USD
12.12.2019 16:11:37
13.12.2019 00:04:42
Mua
0.04
1.31591
1.34374
Lợi nhuận
111.32 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#51659302
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 16:11:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31591
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
111.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 00:04:42
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.34374
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
111.32 USD
12.12.2019 15:46:01
13.12.2019 00:04:40
Mua
0.04
1.31321
1.34295
Lợi nhuận
118.96 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#51657275
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 15:46:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31321
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
118.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 00:04:40
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.34295
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
118.96 USD
12.12.2019 15:45:58
13.12.2019 00:04:38
Mua
0.04
1.3132
1.3432
Lợi nhuận
120.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#51657265
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 15:45:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.3132
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
120.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 00:04:38
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.3432
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
120.00 USD
12.12.2019 15:45:56
13.12.2019 00:04:37
Mua
0.04
1.31321
1.34306
Lợi nhuận
119.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#51657261
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 15:45:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31321
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
119.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 00:04:37
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.34306
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
119.40 USD
06.12.2019 18:31:22
12.12.2019 15:43:26
Bán
0.05
1.31122
1.31353
Lợi nhuận
-11.55 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#51527327
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2019 18:31:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31122
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 15:43:26
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.31353
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-11.55 USD
06.12.2019 18:13:39
12.12.2019 15:43:23
Bán
0.08
1.31053
1.31338
Lợi nhuận
-22.80 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#51526936
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2019 18:13:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31053
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-22.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 15:43:23
Khối lượng giao dịch
0.08
Ngoài
1.31338
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-22.80 USD
06.12.2019 18:13:12
12.12.2019 15:43:20
Bán
0.08
1.31042
1.31329
Lợi nhuận
-22.96 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#51526915
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2019 18:13:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31042
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-22.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 15:43:20
Khối lượng giao dịch
0.08
Ngoài
1.31329
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-22.96 USD
06.12.2019 18:13:09
12.12.2019 15:43:16
Bán
0.08
1.31033
1.31331
Lợi nhuận
-23.84 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#51526913
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2019 18:13:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31033
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-23.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 15:43:16
Khối lượng giao dịch
0.08
Ngoài
1.31331
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-23.84 USD
11.12.2019 10:38:01
11.12.2019 10:42:14
Mua
0.1
1.31239
1.31365
Lợi nhuận
12.60 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#51606019
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2019 10:38:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31239
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.12.2019 10:42:14
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.31365
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
12.60 USD
11.12.2019 01:34:16
11.12.2019 02:44:31
Mua
0.1
1.31249
1.3131
Lợi nhuận
6.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#51592960
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2019 01:34:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31249
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.12.2019 02:44:31
Khối lượng giao dịch
0.1
Ngoài
1.3131
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.10 USD
06.12.2019 15:53:31
06.12.2019 16:07:30
Bán
0.11
1.10786
1.10726
Lợi nhuận
6.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51519785
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2019 15:53:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10786
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2019 16:07:30
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
1.10726
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.60 USD
06.12.2019 15:53:42
06.12.2019 16:07:28
Bán
0.11
1.10773
1.10726
Lợi nhuận
5.17 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51519883
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2019 15:53:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10773
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2019 16:07:28
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
1.10726
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.17 USD
06.12.2019 13:49:58
06.12.2019 15:40:45
Bán
0.09
1.10906
1.10749
Lợi nhuận
14.13 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51514498
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2019 13:49:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10906
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2019 15:40:45
Khối lượng giao dịch
0.09
Ngoài
1.10749
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
14.13 USD
06.12.2019 13:50:02
06.12.2019 15:40:45
Bán
0.09
1.10906
1.10748
Lợi nhuận
14.22 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51514507
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2019 13:50:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10906
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2019 15:40:45
Khối lượng giao dịch
0.09
Ngoài
1.10748
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
14.22 USD
06.12.2019 13:49:59
06.12.2019 15:40:45
Bán
0.09
1.10906
1.10748
Lợi nhuận
14.22 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51514501
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2019 13:49:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10906
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2019 15:40:45
Khối lượng giao dịch
0.09
Ngoài
1.10748
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
14.22 USD
04.09.2019 16:04:08
16.10.2019 18:22:12
Sao chép
86.19%
-100%
Lợi nhuận
742.93 USD
LCFX
Ngày và giờ mở cửa
04.09.2019 16:04:08
Điểm vào
86.19%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
16.10.2019 18:22:12
Ngoài
-100%
Lợi nhuận
742.93 USD
02.10.2019 03:11:07
03.10.2019 10:04:08
Sao chép
57.03%
57.03%
Lợi nhuận
0.00 USD
SQDfighterN9
Ngày và giờ mở cửa
02.10.2019 03:11:07
Điểm vào
57.03%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
03.10.2019 10:04:08
Ngoài
57.03%
Lợi nhuận
0.00 USD
29.09.2019 18:36:35
30.09.2019 18:43:18
Sao chép
631.85%
23.91%
Lợi nhuận
-49.00 USD
DBest
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2019 18:36:35
Điểm vào
631.85%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2019 18:43:18
Ngoài
23.91%
Lợi nhuận
-49.00 USD
19.08.2019 02:03:32
26.08.2019 16:16:52
Sao chép
35151.54%
8789.47%
Lợi nhuận
104.47 USD
nabila96
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2019 02:03:32
Điểm vào
35151.54%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
26.08.2019 16:16:52
Ngoài
8789.47%
Lợi nhuận
104.47 USD
19.08.2019 02:03:32
26.08.2019 16:16:52
Sao chép
35151.54%
8789.47%
Lợi nhuận
104.47 USD
nabila96
Ngày và giờ mở cửa
19.08.2019 02:03:32
Điểm vào
35151.54%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
26.08.2019 16:16:52
Ngoài
8789.47%
Lợi nhuận
104.47 USD
12.11.2018 05:28:12
23.08.2019 07:59:00
Sao chép
9.73%
-7.97%
Lợi nhuận
-76.04 USD
ScalpingKilat
Ngày và giờ mở cửa
12.11.2018 05:28:12
Điểm vào
9.73%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
23.08.2019 07:59:00
Ngoài
-7.97%
Lợi nhuận
-76.04 USD
30.07.2019 17:32:50
31.07.2019 06:55:20
Sao chép
303.58%
-42.97%
Lợi nhuận
-44.89 USD
BerjayaCT
Ngày và giờ mở cửa
30.07.2019 17:32:50
Điểm vào
303.58%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
31.07.2019 06:55:20
Ngoài
-42.97%
Lợi nhuận
-44.89 USD
04.06.2019 02:37:09
04.06.2019 02:55:47
Sao chép
511.01%
511.01%
Lợi nhuận
0.00 USD
duyongtrade
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2019 02:37:09
Điểm vào
511.01%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2019 02:55:47
Ngoài
511.01%
Lợi nhuận
0.00 USD
13.03.2019 10:39:27
22.03.2019 11:16:40
Sao chép
723.48%
56.76%
Lợi nhuận
-45.19 USD
Triple M
Ngày và giờ mở cửa
13.03.2019 10:39:27
Điểm vào
723.48%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
22.03.2019 11:16:40
Ngoài
56.76%
Lợi nhuận
-45.19 USD
07.03.2019 01:18:45
07.03.2019 16:51:13
Sao chép
-30.23%
-34.43%
Lợi nhuận
-8.80 USD
fortunestrader
Ngày và giờ mở cửa
07.03.2019 01:18:45
Điểm vào
-30.23%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
07.03.2019 16:51:13
Ngoài
-34.43%
Lợi nhuận
-8.80 USD
06.12.2018 02:38:24
16.02.2019 01:24:16
Sao chép
452.7%
105.36%
Lợi nhuận
3.17 USD
bkhe31
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2018 02:38:24
Điểm vào
452.7%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
16.02.2019 01:24:16
Ngoài
105.36%
Lợi nhuận
3.17 USD
22.10.2018 19:42:04
04.02.2019 08:48:59
Sao chép
26.49%
6.45%
Lợi nhuận
145.97 USD
Rania
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2018 19:42:04
Điểm vào
26.49%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2019 08:48:59
Ngoài
6.45%
Lợi nhuận
145.97 USD
10.01.2019 11:21:06
26.01.2019 01:16:33
Sao chép
90.5%
-70.1%
Lợi nhuận
-17.83 USD
AnakMujahideen
Ngày và giờ mở cửa
10.01.2019 11:21:06
Điểm vào
90.5%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
26.01.2019 01:16:33
Ngoài
-70.1%
Lợi nhuận
-17.83 USD
06.12.2018 03:55:48
22.01.2019 21:18:21
Sao chép
308.31%
322.74%
Lợi nhuận
-3.24 USD
YP
DrPresh
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2018 03:55:48
Điểm vào
308.31%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
22.01.2019 21:18:21
Ngoài
322.74%
Lợi nhuận
-3.24 USD
21.11.2018 09:10:52
02.01.2019 14:02:00
Sao chép
333.92%
-46.04%
Lợi nhuận
-70.25 USD
stratofortress
Ngày và giờ mở cửa
21.11.2018 09:10:52
Điểm vào
333.92%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
02.01.2019 14:02:00
Ngoài
-46.04%
Lợi nhuận
-70.25 USD
06.12.2018 03:57:38
02.01.2019 14:01:34
Sao chép
159.59%
216.27%
Lợi nhuận
-8.78 USD
Kjenthaocafe
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2018 03:57:38
Điểm vào
159.59%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
02.01.2019 14:01:34
Ngoài
216.27%
Lợi nhuận
-8.78 USD
13.12.2018 18:52:28
14.12.2018 11:13:54
Sao chép
51.82%
-82.73%
Lợi nhuận
-436.32 USD
RozieFx
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2018 18:52:28
Điểm vào
51.82%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
14.12.2018 11:13:54
Ngoài
-82.73%
Lợi nhuận
-436.32 USD
06.12.2018 02:39:41
13.12.2018 17:41:38
Sao chép
229.59%
89.63%
Lợi nhuận
-8.25 USD
Hongthuy
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2018 02:39:41
Điểm vào
229.59%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2018 17:41:38
Ngoài
89.63%
Lợi nhuận
-8.25 USD
06.12.2018 02:35:40
11.12.2018 17:19:44
Sao chép
1437.66%
-79.06%
Lợi nhuận
-8.89 USD
rocher
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2018 02:35:40
Điểm vào
1437.66%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
11.12.2018 17:19:44
Ngoài
-79.06%
Lợi nhuận
-8.89 USD
06.12.2018 02:36:39
11.12.2018 17:19:25
Sao chép
290.4%
324.83%
Lợi nhuận
-8.99 USD
Ify12
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2018 02:36:39
Điểm vào
290.4%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
11.12.2018 17:19:25
Ngoài
324.83%
Lợi nhuận
-8.99 USD
02.11.2018 02:33:07
06.12.2018 21:58:52
Sao chép
797.33%
1050.64%
Lợi nhuận
-7.31 USD
SoLoMoN
Ngày và giờ mở cửa
02.11.2018 02:33:07
Điểm vào
797.33%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2018 21:58:52
Ngoài
1050.64%
Lợi nhuận
-7.31 USD
03.12.2018 03:21:00
06.12.2018 21:58:32
Sao chép
1158.43%
-99.86%
Lợi nhuận
81.35 USD
SAFX
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2018 03:21:00
Điểm vào
1158.43%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2018 21:58:32
Ngoài
-99.86%
Lợi nhuận
81.35 USD
25.10.2018 18:17:28
25.10.2018 18:17:44
Sao chép
7.89%
7.89%
Lợi nhuận
0.00 USD
ScalpingKilat
Ngày và giờ mở cửa
25.10.2018 18:17:28
Điểm vào
7.89%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
25.10.2018 18:17:44
Ngoài
7.89%
Lợi nhuận
0.00 USD