Chế độ demo
16.09.2019 15:13:42
16.09.2019 15:18:03
Bán
0.24
1.24572
1.24555
Lợi nhuận
1.68 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113224963
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2019 15:13:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24572
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2019 15:18:03
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
1.24555
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
1.68 USD
16.09.2019 15:13:39
16.09.2019 15:16:46
Bán
0.24
1.24581
1.24568
Lợi nhuận
0.72 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113224951
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2019 15:13:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.24581
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2019 15:16:46
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
1.24568
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
0.72 USD
16.09.2019 15:12:38
16.09.2019 15:13:12
Mua
0.24
1.24655
1.24663
Lợi nhuận
-0.48 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113224593
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2019 15:12:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.24655
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2019 15:13:12
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
1.24663
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
-0.48 USD
13.09.2019 11:39:57
13.09.2019 11:40:04
Mua
0.24
1.24331
1.24325
Lợi nhuận
-3.84 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#113077161
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 11:39:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.24331
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.09.2019 11:40:04
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
1.24325
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
-3.84 USD
12.09.2019 18:29:35
12.09.2019 18:42:29
Mua
0.24
1.23426
1.23436
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112956843
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 18:29:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23426
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 18:42:29
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
1.23436
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
12.09.2019 18:29:20
12.09.2019 18:41:06
Mua
0.24
1.2342
1.23412
Lợi nhuận
-4.32 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112956694
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 18:29:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2342
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 18:41:06
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
1.23412
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
-4.32 USD
12.09.2019 13:17:19
12.09.2019 18:11:07
Mua
0.8
1.06968
1.07069
Lợi nhuận
35.88 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#112924626
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 13:17:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06968
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
51.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 18:11:07
Khối lượng giao dịch
0.8
Ngoài
1.07069
Phí hoa hồng
-16.00 USD
Lợi nhuận
35.88 USD
12.09.2019 17:52:29
12.09.2019 17:52:47
Bán
0.24
1.23363
1.23326
Lợi nhuận
6.48 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112949440
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 17:52:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23363
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 17:52:47
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
1.23326
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
6.48 USD
11.09.2019 15:35:36
12.09.2019 08:18:46
Bán
0.36
1.0704
1.06925
Lợi nhuận
19.45 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#112790639
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2019 15:35:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0704
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
26.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 08:18:46
Khối lượng giao dịch
0.36
Ngoài
1.06925
Phí hoa hồng
-7.20 USD
Lợi nhuận
19.45 USD
12.09.2019 04:06:29
12.09.2019 06:12:58
Bán
0.22
133.255
133.213
Lợi nhuận
4.15 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112856427
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 04:06:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
133.255
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.09.2019 06:12:58
Khối lượng giao dịch
0.22
Ngoài
133.213
Phí hoa hồng
-4.40 USD
Lợi nhuận
4.15 USD
11.09.2019 08:30:57
11.09.2019 10:03:40
Bán
0.29
133.291
133.035
Lợi nhuận
63.11 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112738585
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2019 08:30:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
133.291
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
68.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2019 10:03:40
Khối lượng giao dịch
0.29
Ngoài
133.035
Phí hoa hồng
-5.80 USD
Lợi nhuận
63.11 USD
11.09.2019 08:13:43
11.09.2019 10:03:37
Bán
0.22
133.162
133.038
Lợi nhuận
20.92 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112737127
Ngày và giờ mở cửa
11.09.2019 08:13:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
133.162
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
25.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.09.2019 10:03:37
Khối lượng giao dịch
0.22
Ngoài
133.038
Phí hoa hồng
-4.40 USD
Lợi nhuận
20.92 USD
10.09.2019 16:31:22
10.09.2019 16:46:19
Bán
0.22
132.736
132.636
Lợi nhuận
16.12 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112676007
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 16:31:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
132.736
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
20.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 16:46:19
Khối lượng giao dịch
0.22
Ngoài
132.636
Phí hoa hồng
-4.40 USD
Lợi nhuận
16.12 USD
10.09.2019 15:56:45
10.09.2019 16:46:17
Bán
0.22
132.708
132.635
Lợi nhuận
10.57 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112672127
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 15:56:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
132.708
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 16:46:17
Khối lượng giao dịch
0.22
Ngoài
132.635
Phí hoa hồng
-4.40 USD
Lợi nhuận
10.57 USD
10.09.2019 15:27:16
10.09.2019 16:46:09
Bán
0.15
132.618
132.645
Lợi nhuận
-6.78 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112669715
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 15:27:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
132.618
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 16:46:09
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
132.645
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
-6.78 USD
10.09.2019 14:09:16
10.09.2019 14:29:48
Bán
0.24
1.23437
1.23426
Lợi nhuận
0.24 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112663965
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 14:09:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23437
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 14:29:48
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
1.23426
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
0.24 USD
10.09.2019 14:09:14
10.09.2019 14:28:29
Bán
0.24
1.23447
1.23428
Lợi nhuận
2.16 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112663961
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 14:09:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23447
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 14:28:29
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
1.23428
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
2.16 USD
10.09.2019 10:53:19
10.09.2019 11:04:10
Bán
0.24
1.23126
1.23088
Lợi nhuận
6.72 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112637869
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 10:53:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23126
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 11:04:10
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
1.23088
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
6.72 USD
10.09.2019 09:37:18
10.09.2019 09:44:56
Mua
0.24
1.23624
1.23666
Lợi nhuận
7.68 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112622039
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 09:37:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23624
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 09:44:56
Khối lượng giao dịch
0.24
Ngoài
1.23666
Phí hoa hồng
-2.40 USD
Lợi nhuận
7.68 USD
10.09.2019 04:56:22
10.09.2019 09:11:06
Bán
0.15
118.595
118.538
Lợi nhuận
4.97 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#112590896
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 04:56:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
118.595
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 09:11:06
Khối lượng giao dịch
0.15
Ngoài
118.538
Phí hoa hồng
-3.00 USD
Lợi nhuận
4.97 USD
10.09.2019 04:54:12
10.09.2019 09:10:50
Bán
0.22
118.603
118.534
Lợi nhuận
9.74 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#112590440
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 04:54:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
118.603
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 09:10:50
Khối lượng giao dịch
0.22
Ngoài
118.534
Phí hoa hồng
-4.40 USD
Lợi nhuận
9.74 USD
10.09.2019 05:08:57
10.09.2019 09:10:45
Bán
0.29
118.574
118.534
Lợi nhuận
5.01 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#112593545
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 05:08:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
118.574
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 09:10:45
Khối lượng giao dịch
0.29
Ngoài
118.534
Phí hoa hồng
-5.80 USD
Lợi nhuận
5.01 USD
10.09.2019 06:34:26
10.09.2019 09:10:43
Bán
0.29
118.638
118.534
Lợi nhuận
22.30 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#112605766
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2019 06:34:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
118.638
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
28.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.09.2019 09:10:43
Khối lượng giao dịch
0.29
Ngoài
118.534
Phí hoa hồng
-5.80 USD
Lợi nhuận
22.30 USD
09.09.2019 18:05:23
09.09.2019 18:11:27
Mua
0.23
1.23562
1.2355
Lợi nhuận
-5.06 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112522030
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 18:05:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23562
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 18:11:27
Khối lượng giao dịch
0.23
Ngoài
1.2355
Phí hoa hồng
-2.30 USD
Lợi nhuận
-5.06 USD
09.09.2019 17:42:45
09.09.2019 17:45:34
Bán
0.23
1.23204
1.2319
Lợi nhuận
0.92 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112520274
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 17:42:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23204
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 17:45:34
Khối lượng giao dịch
0.23
Ngoài
1.2319
Phí hoa hồng
-2.30 USD
Lợi nhuận
0.92 USD
09.09.2019 13:33:06
09.09.2019 13:38:38
Bán
0.14
132.458
132.358
Lợi nhuận
10.28 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112509336
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 13:33:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
132.458
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 13:38:38
Khối lượng giao dịch
0.14
Ngoài
132.358
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
10.28 USD
09.09.2019 13:30:14
09.09.2019 13:31:05
Mua
0.23
1.23764
1.23755
Lợi nhuận
-4.37 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112509013
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 13:30:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23764
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 13:31:05
Khối lượng giao dịch
0.23
Ngoài
1.23755
Phí hoa hồng
-2.30 USD
Lợi nhuận
-4.37 USD
09.09.2019 13:29:53
09.09.2019 13:31:02
Mua
0.23
1.23691
1.23755
Lợi nhuận
12.42 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112508742
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 13:29:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23691
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 13:31:02
Khối lượng giao dịch
0.23
Ngoài
1.23755
Phí hoa hồng
-2.30 USD
Lợi nhuận
12.42 USD
09.09.2019 10:51:42
09.09.2019 12:24:54
Bán
0.34
1.06866
1.06706
Lợi nhuận
28.23 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#112491648
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 10:51:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06866
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
35.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 12:24:54
Khối lượng giao dịch
0.34
Ngoài
1.06706
Phí hoa hồng
-6.80 USD
Lợi nhuận
28.23 USD
09.09.2019 10:35:07
09.09.2019 12:24:50
Bán
0.25
1.06797
1.06705
Lợi nhuận
9.80 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#112490234
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 10:35:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06797
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 12:24:50
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
1.06705
Phí hoa hồng
-5.00 USD
Lợi nhuận
9.80 USD
09.09.2019 11:54:16
09.09.2019 11:55:55
Mua
0.27
1.23199
1.23188
Lợi nhuận
-5.67 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112502575
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 11:54:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23199
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 11:55:55
Khối lượng giao dịch
0.27
Ngoài
1.23188
Phí hoa hồng
-2.70 USD
Lợi nhuận
-5.67 USD
09.09.2019 11:30:23
09.09.2019 11:50:36
Mua
0.27
1.23018
1.23067
Lợi nhuận
10.53 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112497983
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 11:30:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23018
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 11:50:36
Khối lượng giao dịch
0.27
Ngoài
1.23067
Phí hoa hồng
-2.70 USD
Lợi nhuận
10.53 USD
09.09.2019 11:30:50
09.09.2019 11:42:53
Bán
0.27
1.22923
1.229
Lợi nhuận
3.51 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112498214
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 11:30:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22923
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 11:42:53
Khối lượng giao dịch
0.27
Ngoài
1.229
Phí hoa hồng
-2.70 USD
Lợi nhuận
3.51 USD
05.09.2019 12:11:37
09.09.2019 10:19:56
Bán
0.33
130.692
130.955
Lợi nhuận
-87.76 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112260456
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 12:11:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
130.692
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-81.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 10:19:56
Khối lượng giao dịch
0.33
Ngoài
130.955
Phí hoa hồng
-6.60 USD
Lợi nhuận
-87.76 USD
05.09.2019 12:02:39
09.09.2019 10:19:46
Bán
0.42
130.8
130.95
Lợi nhuận
-67.32 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112258677
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 12:02:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
130.8
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-58.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 10:19:46
Khối lượng giao dịch
0.42
Ngoài
130.95
Phí hoa hồng
-8.40 USD
Lợi nhuận
-67.32 USD
05.09.2019 12:40:27
09.09.2019 10:19:43
Bán
0.42
130.93
130.952
Lợi nhuận
-17.04 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112265103
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 12:40:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
130.93
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 10:19:43
Khối lượng giao dịch
0.42
Ngoài
130.952
Phí hoa hồng
-8.40 USD
Lợi nhuận
-17.04 USD
05.09.2019 12:13:49
09.09.2019 10:19:36
Bán
0.33
130.752
130.938
Lợi nhuận
-64.00 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112260982
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 12:13:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
130.752
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-57.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 10:19:36
Khối lượng giao dịch
0.33
Ngoài
130.938
Phí hoa hồng
-6.60 USD
Lợi nhuận
-64.00 USD
05.09.2019 16:44:34
09.09.2019 10:19:32
Bán
0.42
131.912
130.939
Lợi nhuận
373.80 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112298136
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 16:44:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
131.912
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
382.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 10:19:32
Khối lượng giao dịch
0.42
Ngoài
130.939
Phí hoa hồng
-8.40 USD
Lợi nhuận
373.80 USD
05.09.2019 13:05:47
09.09.2019 10:19:30
Bán
0.42
131.22
130.939
Lợi nhuận
101.98 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112268925
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 13:05:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
131.22
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
110.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 10:19:30
Khối lượng giao dịch
0.42
Ngoài
130.939
Phí hoa hồng
-8.40 USD
Lợi nhuận
101.98 USD
05.09.2019 12:46:03
09.09.2019 10:19:28
Bán
0.42
131.025
130.939
Lợi nhuận
25.38 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112266010
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 12:46:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
131.025
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
33.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 10:19:28
Khối lượng giao dịch
0.42
Ngoài
130.939
Phí hoa hồng
-8.40 USD
Lợi nhuận
25.38 USD
09.09.2019 04:29:21
09.09.2019 04:52:27
Mua
0.17
1.45137
1.45213
Lợi nhuận
6.41 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112468706
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2019 04:29:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.45137
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.09.2019 04:52:27
Khối lượng giao dịch
0.17
Ngoài
1.45213
Phí hoa hồng
-3.40 USD
Lợi nhuận
6.41 USD
06.09.2019 19:46:01
06.09.2019 20:14:42
Bán
0.27
1.22839
1.22815
Lợi nhuận
3.78 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112457331
Ngày và giờ mở cửa
06.09.2019 19:46:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.22839
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.09.2019 20:14:42
Khối lượng giao dịch
0.27
Ngoài
1.22815
Phí hoa hồng
-2.70 USD
Lợi nhuận
3.78 USD
05.09.2019 15:24:30
05.09.2019 16:59:02
Bán
0.28
1.23159
1.23423
Lợi nhuận
-76.72 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112286370
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 15:24:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23159
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-73.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.09.2019 16:59:02
Khối lượng giao dịch
0.28
Ngoài
1.23423
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
-76.72 USD
05.09.2019 11:56:30
05.09.2019 16:40:41
Bán
0.33
130.668
131.952
Lợi nhuận
-402.91 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112256239
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 11:56:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
130.668
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-396.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.09.2019 16:40:41
Khối lượng giao dịch
0.33
Ngoài
131.952
Phí hoa hồng
-6.60 USD
Lợi nhuận
-402.91 USD
05.09.2019 11:54:37
05.09.2019 16:40:29
Bán
0.33
130.692
131.977
Lợi nhuận
-403.17 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#112255702
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 11:54:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
130.692
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-396.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.09.2019 16:40:29
Khối lượng giao dịch
0.33
Ngoài
131.977
Phí hoa hồng
-6.60 USD
Lợi nhuận
-403.17 USD
05.09.2019 15:15:16
05.09.2019 15:15:52
Bán
0.28
1.2321
1.23368
Lợi nhuận
-47.04 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#112285410
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 15:15:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.2321
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-44.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.09.2019 15:15:52
Khối lượng giao dịch
0.28
Ngoài
1.23368
Phí hoa hồng
-2.80 USD
Lợi nhuận
-47.04 USD
05.09.2019 08:55:44
05.09.2019 10:43:52
Mua
0.33
1.45728
1.4583
Lợi nhuận
18.89 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112212314
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 08:55:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.45728
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
25.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.09.2019 10:43:52
Khối lượng giao dịch
0.33
Ngoài
1.4583
Phí hoa hồng
-6.60 USD
Lợi nhuận
18.89 USD
05.09.2019 08:03:41
05.09.2019 10:43:46
Mua
0.42
1.45793
1.45837
Lợi nhuận
5.59 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112205738
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 08:03:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.45793
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.09.2019 10:43:46
Khối lượng giao dịch
0.42
Ngoài
1.45837
Phí hoa hồng
-8.40 USD
Lợi nhuận
5.59 USD
05.09.2019 08:03:36
05.09.2019 10:43:36
Mua
0.42
1.45791
1.45833
Lợi nhuận
4.96 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112205570
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 08:03:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.45791
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.09.2019 10:43:36
Khối lượng giao dịch
0.42
Ngoài
1.45833
Phí hoa hồng
-8.40 USD
Lợi nhuận
4.96 USD
05.09.2019 08:55:28
05.09.2019 10:43:02
Mua
0.58
1.45728
1.45811
Lợi nhuận
24.85 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#112212112
Ngày và giờ mở cửa
05.09.2019 08:55:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.45728
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
36.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.09.2019 10:43:02
Khối lượng giao dịch
0.58
Ngoài
1.45811
Phí hoa hồng
-11.60 USD
Lợi nhuận
24.85 USD