Chế độ demo
16.01.2020 05:41:42
16.01.2020 10:35:39
Bán
0.01
1.88884
1.88912
Lợi nhuận
-0.20 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#52375924
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 05:41:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.88884
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.01.2020 10:35:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.88912
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.20 USD
14.01.2020 09:08:30
14.01.2020 14:35:24
Bán
0.01
1.11376
1.11224
Lợi nhuận
1.52 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52333203
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2020 09:08:30
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11376
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.01.2020 14:35:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11224
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.52 USD
20.11.2019 03:46:27
13.01.2020 18:37:37
Sao chép
123.53%
-99.85%
Lợi nhuận
-45.75 USD
FIBOSNRSCALPER
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2019 03:46:27
Điểm vào
123.53%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
13.01.2020 18:37:37
Ngoài
-99.85%
Lợi nhuận
-45.75 USD
17.12.2019 18:25:37
13.01.2020 17:34:19
Sao chép
3519.14%
-3.64%
Lợi nhuận
-18.13 USD
haizie
Ngày và giờ mở cửa
17.12.2019 18:25:37
Điểm vào
3519.14%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
13.01.2020 17:34:19
Ngoài
-3.64%
Lợi nhuận
-18.13 USD
09.01.2020 18:23:23
13.01.2020 10:03:52
Bán
0.01
142.984
142.591
Lợi nhuận
3.58 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52272319
Ngày và giờ mở cửa
09.01.2020 18:23:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
142.984
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.01.2020 10:03:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
142.591
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.58 USD
09.01.2020 09:04:39
09.01.2020 11:03:05
Bán
0.01
143.253
143.155
Lợi nhuận
0.90 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52257806
Ngày và giờ mở cửa
09.01.2020 09:04:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
143.253
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.01.2020 11:03:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
143.155
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
08.01.2020 14:45:32
09.01.2020 01:28:11
Bán
0.01
1.1118
1.11112
Lợi nhuận
0.68 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52234993
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 14:45:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1118
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.01.2020 01:28:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11112
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.68 USD
08.01.2020 09:17:25
08.01.2020 10:25:37
Bán
0.05
120.86
120.761
Lợi nhuận
4.56 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#52225592
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 09:17:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.86
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 10:25:37
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
120.761
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.56 USD
03.01.2020 12:07:54
08.01.2020 10:13:20
Bán
0.01
1.11378
1.11377
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52129721
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2020 12:07:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11378
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 10:13:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11377
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
08.01.2020 04:57:38
08.01.2020 08:10:28
Bán
0.05
108.387
108.315
Lợi nhuận
3.32 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#52220379
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 04:57:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.387
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 08:10:28
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
108.315
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.32 USD
08.01.2020 04:57:22
08.01.2020 08:10:24
Bán
0.05
142.361
142.191
Lợi nhuận
7.85 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52220373
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 04:57:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
142.361
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 08:10:24
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
142.191
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.85 USD
08.01.2020 04:57:56
08.01.2020 08:10:21
Bán
0.05
120.966
120.773
Lợi nhuận
8.91 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#52220388
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 04:57:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
120.966
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 08:10:21
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
120.773
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.91 USD
08.01.2020 04:58:45
08.01.2020 08:10:19
Bán
0.05
74.554
74.449
Lợi nhuận
4.85 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#52220415
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 04:58:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
74.554
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 08:10:19
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
74.449
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.85 USD
08.01.2020 02:40:07
08.01.2020 04:26:22
Mua
0.05
120.255
120.616
Lợi nhuận
16.70 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#52215390
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 02:40:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
120.255
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 04:26:22
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
120.616
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
16.70 USD
08.01.2020 02:39:18
08.01.2020 04:26:18
Mua
0.05
141.263
141.891
Lợi nhuận
29.05 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52215373
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 02:39:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
141.263
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
29.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 04:26:18
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
141.891
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
29.05 USD
08.01.2020 02:39:42
08.01.2020 02:43:53
Mua
0.05
107.701
107.749
Lợi nhuận
2.23 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#52215380
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 02:39:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
107.701
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 02:43:53
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
107.749
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.23 USD
07.01.2020 10:57:03
08.01.2020 02:38:56
Bán
0.05
0.96908
0.96695
Lợi nhuận
11.01 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#52187706
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 10:57:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.96908
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 02:38:56
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.96695
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11.01 USD
07.01.2020 16:30:21
07.01.2020 16:56:59
Mua
0.02
1.31302
1.31133
Lợi nhuận
-3.38 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52195168
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 16:30:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31302
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 16:56:59
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.31133
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.38 USD
07.01.2020 16:34:08
07.01.2020 16:56:54
Mua
0.02
1.31265
1.31127
Lợi nhuận
-2.76 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52195264
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 16:34:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31265
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 16:56:54
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.31127
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.76 USD
07.01.2020 16:53:23
07.01.2020 16:54:59
Mua
0.01
1.31083
1.31085
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52195946
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 16:53:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31083
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 16:54:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.31085
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
07.01.2020 14:28:46
07.01.2020 16:29:44
Bán
0.02
1.31127
1.31299
Lợi nhuận
-3.44 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52192385
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 14:28:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31127
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 16:29:44
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.31299
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.44 USD
07.01.2020 15:31:40
07.01.2020 16:29:37
Bán
0.02
1.31124
1.31297
Lợi nhuận
-3.46 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52193706
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 15:31:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31124
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 16:29:37
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.31297
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.46 USD
07.01.2020 15:35:22
07.01.2020 16:05:33
Bán
0.02
1.31184
1.31178
Lợi nhuận
0.12 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52193809
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 15:35:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31184
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 16:05:33
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.31178
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
07.01.2020 14:36:21
07.01.2020 15:14:22
Bán
0.02
1.31218
1.31169
Lợi nhuận
0.98 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52192556
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 14:36:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31218
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 15:14:22
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.31169
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.98 USD
07.01.2020 14:26:47
07.01.2020 15:14:14
Bán
0.02
1.31181
1.31168
Lợi nhuận
0.26 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52192329
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 14:26:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31181
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 15:14:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.31168
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.26 USD
07.01.2020 14:03:28
07.01.2020 15:14:13
Bán
0.05
1.31428
1.31168
Lợi nhuận
13.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52191831
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 14:03:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31428
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 15:14:13
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.31168
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.00 USD
07.01.2020 09:01:20
07.01.2020 15:14:12
Bán
0.01
1.11778
1.11728
Lợi nhuận
0.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52183501
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 09:01:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11778
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 15:14:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11728
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
06.01.2020 14:08:13
07.01.2020 15:14:10
Bán
0.01
1.1198
1.11728
Lợi nhuận
2.52 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52164213
Ngày và giờ mở cửa
06.01.2020 14:08:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1198
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 15:14:10
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11728
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.52 USD
07.01.2020 10:47:38
07.01.2020 15:14:03
Mua
0.01
1.29608
1.29955
Lợi nhuận
2.67 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#52186847
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 10:47:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.29608
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 15:14:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.29955
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.67 USD
06.01.2020 06:05:39
07.01.2020 15:14:01
Mua
0.01
1.29805
1.29955
Lợi nhuận
1.15 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#52151611
Ngày và giờ mở cửa
06.01.2020 06:05:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.29805
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 15:14:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.29955
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.15 USD
07.01.2020 12:57:08
07.01.2020 14:39:19
Mua
0.02
1.31612
1.31209
Lợi nhuận
-8.06 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52190629
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 12:57:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31612
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 14:39:19
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.31209
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-8.06 USD
07.01.2020 10:55:49
07.01.2020 14:39:12
Mua
0.01
1.31908
1.31208
Lợi nhuận
-7.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52187659
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 10:55:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31908
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 14:39:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.31208
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-7.00 USD
07.01.2020 10:43:31
07.01.2020 14:38:36
Mua
0.01
1.32015
1.31209
Lợi nhuận
-8.06 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52186725
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 10:43:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.32015
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 14:38:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.31209
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-8.06 USD
07.01.2020 14:15:31
07.01.2020 14:19:15
Bán
0.02
1.31318
1.31308
Lợi nhuận
0.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52192081
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 14:15:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31318
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 14:19:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.31308
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
07.01.2020 10:41:54
07.01.2020 14:06:14
Mua
0.01
1.32065
1.31295
Lợi nhuận
-7.70 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52186691
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 10:41:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.32065
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 14:06:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.31295
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-7.70 USD
07.01.2020 10:40:10
07.01.2020 14:06:00
Mua
0.01
1.32087
1.31332
Lợi nhuận
-7.55 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52186631
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 10:40:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.32087
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 14:06:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.31332
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-7.55 USD
07.01.2020 12:43:48
07.01.2020 13:04:20
Bán
0.02
1.31473
1.31617
Lợi nhuận
-2.88 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52190370
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 12:43:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31473
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 13:04:20
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.31617
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.88 USD
07.01.2020 12:55:17
07.01.2020 13:00:42
Bán
0.02
1.31524
1.3163
Lợi nhuận
-2.12 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52190588
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 12:55:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31524
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 13:00:42
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.3163
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.12 USD
07.01.2020 12:40:14
07.01.2020 12:50:18
Bán
0.02
1.31543
1.3149
Lợi nhuận
1.06 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52190292
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 12:40:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31543
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 12:50:18
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.3149
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.06 USD
07.01.2020 12:17:32
07.01.2020 12:36:26
Bán
0.02
1.31621
1.31536
Lợi nhuận
1.70 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52189685
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 12:17:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31621
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 12:36:26
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.31536
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.70 USD
07.01.2020 12:12:56
07.01.2020 12:36:22
Bán
0.03
1.31586
1.31537
Lợi nhuận
1.47 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52189588
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 12:12:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31586
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 12:36:22
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.31537
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.47 USD
07.01.2020 10:49:00
07.01.2020 12:17:22
Mua
0.01
1.31952
1.31645
Lợi nhuận
-3.07 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52187473
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 10:49:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31952
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 12:17:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.31645
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.07 USD
07.01.2020 12:06:45
07.01.2020 12:11:30
Bán
0.03
1.31621
1.31629
Lợi nhuận
-0.24 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52189479
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 12:06:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31621
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 12:11:30
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.31629
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.24 USD
07.01.2020 12:01:28
07.01.2020 12:02:01
Bán
0.02
1.31699
1.31687
Lợi nhuận
0.24 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52189344
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 12:01:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31699
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 12:02:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.31687
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.24 USD
07.01.2020 10:26:44
07.01.2020 10:38:16
Mua
0.01
108.418
108.44
Lợi nhuận
0.20 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#52185905
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 10:26:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.418
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 10:38:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.44
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
07.01.2020 10:33:04
07.01.2020 10:37:31
Mua
0.01
1.32004
1.32103
Lợi nhuận
0.99 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52186341
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 10:33:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.32004
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 10:37:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.32103
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.99 USD
07.01.2020 10:32:06
07.01.2020 10:37:30
Mua
0.01
1.32029
1.32103
Lợi nhuận
0.74 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52186295
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 10:32:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.32029
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 10:37:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.32103
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.74 USD
07.01.2020 10:29:47
07.01.2020 10:31:00
Mua
0.01
1.31855
1.32
Lợi nhuận
1.45 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52186025
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 10:29:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31855
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 10:31:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.32
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.45 USD
07.01.2020 08:07:22
07.01.2020 10:29:16
Mua
0.01
1.3159
1.31885
Lợi nhuận
2.95 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52182097
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 08:07:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.3159
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 10:29:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.31885
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.95 USD
07.01.2020 07:53:12
07.01.2020 10:29:15
Mua
0.01
1.31639
1.3189
Lợi nhuận
2.51 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52181505
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 07:53:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.31639
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 10:29:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.3189
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.51 USD