Chế độ demo
09.04.2020 10:24:49
09.04.2020 11:35:20
Bán
1.88
135.032
134.989
Lợi nhuận
0.74 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1471095330
Ngày và giờ mở cửa
09.04.2020 10:24:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
135.032
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.04.2020 11:35:20
Khối lượng giao dịch
1.88
Ngoài
134.989
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.74 USD
08.04.2020 18:16:47
08.04.2020 22:52:37
Bán
1.41
134.803
134.77
Lợi nhuận
0.43 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1471063990
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2020 18:16:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
134.803
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2020 22:52:37
Khối lượng giao dịch
1.41
Ngoài
134.77
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.43 USD
08.04.2020 19:39:24
08.04.2020 20:03:17
Bán
0.46
134.882
134.795
Lợi nhuận
0.37 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1471068901
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2020 19:39:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
134.882
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2020 20:03:17
Khối lượng giao dịch
0.46
Ngoài
134.795
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.37 USD
08.04.2020 16:05:31
08.04.2020 17:48:51
Bán
1.41
134.802
134.475
Lợi nhuận
4.24 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1471051883
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2020 16:05:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
134.802
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2020 17:48:51
Khối lượng giao dịch
1.41
Ngoài
134.475
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.24 USD
08.04.2020 14:17:03
08.04.2020 17:46:38
Bán
0.46
134.5
134.499
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1471045822
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2020 14:17:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
134.5
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2020 17:46:38
Khối lượng giao dịch
0.46
Ngoài
134.499
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
08.04.2020 14:52:22
08.04.2020 17:46:23
Bán
0.46
134.6
134.546
Lợi nhuận
0.23 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1471047868
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2020 14:52:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
134.6
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2020 17:46:23
Khối lượng giao dịch
0.46
Ngoài
134.546
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.23 USD
08.04.2020 03:40:38
08.04.2020 12:16:32
Mua
1.11
1.23192
1.23208
Lợi nhuận
0.18 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1471018736
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2020 03:40:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23192
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2020 12:16:32
Khối lượng giao dịch
1.11
Ngoài
1.23208
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.18 USD
08.04.2020 03:32:28
08.04.2020 08:51:04
Mua
1.11
1.23329
1.23358
Lợi nhuận
0.32 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1471018096
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2020 03:32:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23329
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2020 08:51:04
Khối lượng giao dịch
1.11
Ngoài
1.23358
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.32 USD
08.04.2020 03:33:50
08.04.2020 03:46:41
Mua
1.11
1.23222
1.2323
Lợi nhuận
0.09 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1471018277
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2020 03:33:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.23222
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2020 03:46:41
Khối lượng giao dịch
1.11
Ngoài
1.2323
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
08.04.2020 01:32:31
08.04.2020 03:28:32
Bán
0.18
1.23327
1.23316
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1471014384
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2020 01:32:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23327
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2020 03:28:32
Khối lượng giao dịch
0.18
Ngoài
1.23316
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
08.04.2020 03:04:11
08.04.2020 03:26:41
Bán
1.11
1.23392
1.23337
Lợi nhuận
0.61 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1471016957
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2020 03:04:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23392
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2020 03:26:41
Khối lượng giao dịch
1.11
Ngoài
1.23337
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.61 USD
08.04.2020 03:04:04
08.04.2020 03:07:21
Bán
0.21
1.23391
1.23376
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1471016946
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2020 03:04:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23391
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2020 03:07:21
Khối lượng giao dịch
0.21
Ngoài
1.23376
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
08.04.2020 01:50:49
08.04.2020 03:01:40
Bán
1.09
1.23414
1.2336
Lợi nhuận
0.59 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1471014612
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2020 01:50:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23414
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2020 03:01:40
Khối lượng giao dịch
1.09
Ngoài
1.2336
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.59 USD
08.04.2020 02:29:57
08.04.2020 02:59:06
Bán
0.25
1.23472
1.23394
Lợi nhuận
0.20 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1471015784
Ngày và giờ mở cửa
08.04.2020 02:29:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.23472
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.04.2020 02:59:06
Khối lượng giao dịch
0.25
Ngoài
1.23394
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
07.04.2020 22:45:20
07.04.2020 23:12:58
Bán
0.19
1655.4
1654.08
Lợi nhuận
0.25 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1471011155
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2020 22:45:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1655.4
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2020 23:12:58
Khối lượng giao dịch
0.19
Ngoài
1654.08
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.25 USD
07.04.2020 18:29:53
07.04.2020 21:01:14
Bán
0.09
1656.58
1648.93
Lợi nhuận
0.69 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1471002216
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2020 18:29:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1656.58
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2020 21:01:14
Khối lượng giao dịch
0.09
Ngoài
1648.93
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.69 USD
07.04.2020 13:02:11
07.04.2020 13:56:48
Bán
0.09
134.267
134.147
Lợi nhuận
0.10 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1470981007
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2020 13:02:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
134.267
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2020 13:56:48
Khối lượng giao dịch
0.09
Ngoài
134.147
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
31.03.2020 10:43:02
07.04.2020 07:58:58
Bán
0.02
2.0543
2.05249
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470636845
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 10:43:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.0543
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2020 07:58:58
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.05249
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
07.04.2020 04:30:41
07.04.2020 05:21:29
Bán
0.09
1660.93
1660.54
Lợi nhuận
0.04 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#1470960150
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2020 04:30:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1660.93
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2020 05:21:29
Khối lượng giao dịch
0.09
Ngoài
1660.54
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
07.04.2020 01:20:12
07.04.2020 02:15:35
Mua
0.04
1.22164
1.22173
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1470953382
Ngày và giờ mở cửa
07.04.2020 01:20:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.22164
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2020 02:15:35
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.22173
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
31.03.2020 11:55:24
07.04.2020 01:20:52
Bán
0.02
2.06013
2.05723
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470641365
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 11:55:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.06013
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2020 01:20:52
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.05723
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
31.03.2020 11:47:42
07.04.2020 01:20:49
Bán
0.02
2.05818
2.05828
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470640634
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 11:47:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.05818
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.04.2020 01:20:49
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.05828
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
31.03.2020 11:57:49
06.04.2020 22:37:41
Bán
0.02
2.0613
2.06119
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470641491
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 11:57:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.0613
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2020 22:37:41
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.06119
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
06.04.2020 21:54:31
06.04.2020 22:12:18
Bán
0.04
2.07442
2.06708
Lợi nhuận
0.17 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470948036
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2020 21:54:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.07442
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2020 22:12:18
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
2.06708
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.17 USD
06.04.2020 20:49:33
06.04.2020 21:28:28
Bán
0.04
2.07316
2.0726
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470946693
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2020 20:49:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.07316
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2020 21:28:28
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
2.0726
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
06.04.2020 21:16:15
06.04.2020 21:28:25
Bán
0.04
134.215
134.14
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1470947515
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2020 21:16:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
134.215
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2020 21:28:25
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
134.14
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
06.04.2020 19:21:57
06.04.2020 20:20:42
Bán
0.11
134.302
134.077
Lợi nhuận
0.23 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1470943909
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2020 19:21:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
134.302
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2020 20:20:42
Khối lượng giao dịch
0.11
Ngoài
134.077
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.23 USD
06.04.2020 19:16:50
06.04.2020 19:59:38
Bán
0.04
134.21
134.178
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1470943689
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2020 19:16:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
134.21
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2020 19:59:38
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
134.178
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
06.04.2020 18:02:54
06.04.2020 18:15:22
Bán
0.04
2.06725
2.06611
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470938857
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2020 18:02:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.06725
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2020 18:15:22
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
2.06611
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
06.04.2020 17:39:53
06.04.2020 17:46:33
Mua
0.14
2.06306
2.06502
Lợi nhuận
0.16 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470936779
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2020 17:39:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
2.06306
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2020 17:46:33
Khối lượng giao dịch
0.14
Ngoài
2.06502
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.16 USD
31.03.2020 12:02:46
06.04.2020 17:36:26
Bán
0.02
2.06381
2.06372
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470642376
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 12:02:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.06381
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2020 17:36:26
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.06372
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
31.03.2020 12:52:52
06.04.2020 15:40:09
Bán
0.02
2.07009
2.06911
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470646110
Ngày và giờ mở cửa
31.03.2020 12:52:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.07009
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2020 15:40:09
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.06911
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
06.04.2020 11:56:45
06.04.2020 13:38:33
Bán
0.18
134.288
134.267
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1470917258
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2020 11:56:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
134.288
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2020 13:38:33
Khối lượng giao dịch
0.18
Ngoài
134.267
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
06.04.2020 12:19:43
06.04.2020 12:23:40
Bán
0.18
134.469
134.359
Lợi nhuận
0.18 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1470918890
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2020 12:19:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
134.469
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2020 12:23:40
Khối lượng giao dịch
0.18
Ngoài
134.359
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.18 USD
06.04.2020 10:19:55
06.04.2020 11:39:54
Bán
0.18
134.08
134.06
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1470908633
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2020 10:19:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
134.08
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2020 11:39:54
Khối lượng giao dịch
0.18
Ngoài
134.06
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
06.04.2020 10:46:34
06.04.2020 11:20:07
Bán
0.18
134.317
134.189
Lợi nhuận
0.21 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1470912392
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2020 10:46:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
134.317
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2020 11:20:07
Khối lượng giao dịch
0.18
Ngoài
134.189
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.21 USD
06.04.2020 10:53:13
06.04.2020 11:20:04
Bán
0.18
134.43
134.203
Lợi nhuận
0.37 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1470913033
Ngày và giờ mở cửa
06.04.2020 10:53:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
134.43
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2020 11:20:04
Khối lượng giao dịch
0.18
Ngoài
134.203
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.37 USD
03.04.2020 20:49:25
06.04.2020 01:11:07
Bán
0.02
2.09201
2.09134
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470875422
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2020 20:49:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.09201
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.04.2020 01:11:07
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.09134
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
03.04.2020 23:43:42
03.04.2020 23:59:30
Bán
0.03
2.09499
2.09326
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470880598
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2020 23:43:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.09499
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2020 23:59:30
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
2.09326
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
03.04.2020 21:11:23
03.04.2020 23:58:23
Bán
0.03
2.09464
2.09322
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470876054
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2020 21:11:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.09464
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2020 23:58:23
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
2.09322
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
02.04.2020 12:49:29
03.04.2020 18:35:48
Bán
0.02
2.08715
2.08611
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470778769
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 12:49:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.08715
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2020 18:35:48
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.08611
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
02.04.2020 15:57:44
03.04.2020 16:16:20
Bán
0.01
2.10047
2.0898
Lợi nhuận
0.06 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470790603
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 15:57:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.10047
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2020 16:16:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
2.0898
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
26.03.2020 13:28:32
03.04.2020 16:08:44
Bán
0.01
0.84959
0.84846
Lợi nhuận
0.01 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#1470414706
Ngày và giờ mở cửa
26.03.2020 13:28:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.84959
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2020 16:08:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.84846
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
03.04.2020 12:20:39
03.04.2020 15:34:32
Bán
0.02
2.09756
2.0937
Lợi nhuận
0.05 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470847925
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2020 12:20:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.09756
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2020 15:34:32
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.0937
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
03.04.2020 12:13:12
03.04.2020 15:34:31
Bán
0.02
2.0956
2.0935
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470847109
Ngày và giờ mở cửa
03.04.2020 12:13:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.0956
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2020 15:34:31
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.0935
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
02.04.2020 23:10:20
03.04.2020 06:50:56
Bán
0.02
2.09691
2.09455
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470821337
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 23:10:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.09691
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.04.2020 06:50:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.09455
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
02.04.2020 19:27:38
02.04.2020 22:14:29
Bán
0.02
2.09661
2.09571
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470812472
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 19:27:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.09661
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2020 22:14:29
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.09571
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
27.03.2020 17:49:46
02.04.2020 19:35:33
Bán
0.01
0.85824
0.85441
Lợi nhuận
0.03 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#1470503913
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2020 17:49:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.85824
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2020 19:35:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.85441
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
02.04.2020 15:41:56
02.04.2020 18:59:46
Bán
0.02
2.0986
2.09577
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470788552
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 15:41:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.0986
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2020 18:59:46
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.09577
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
02.04.2020 13:23:08
02.04.2020 17:40:36
Bán
0.02
2.09329
2.0918
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1470780622
Ngày và giờ mở cửa
02.04.2020 13:23:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
2.09329
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.04.2020 17:40:36
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
2.0918
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD