Chế độ demo
28.09.2020 17:51:00
30.10.2020 19:50:59
Bán
0.02
1.16475
1.16467
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1481060284
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 17:51:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.16475
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 19:50:59
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.16467
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
28.09.2020 17:51:00
30.10.2020 19:50:59
Bán
0.03
1.16475
1.16467
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1481060285
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 17:51:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.16475
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 19:50:59
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.16467
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
30.10.2020 17:55:35
30.10.2020 18:47:38
Mua
0.09
135.314
135.472
Lợi nhuận
0.14 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1483094405
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2020 17:55:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
135.314
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 18:47:38
Khối lượng giao dịch
0.09
Thoát
135.472
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.14 USD
30.10.2020 10:30:01
30.10.2020 18:23:24
Bán
0.01
1.06878
1.06778
Lợi nhuận
0.01 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1483049341
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2020 10:30:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.06878
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 18:23:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.06778
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
30.10.2020 16:55:03
30.10.2020 17:00:41
Bán
0.01
104.672
104.627
Lợi nhuận
0.00 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1483086219
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2020 16:55:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
104.672
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 17:00:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
104.627
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
30.10.2020 15:10:01
30.10.2020 16:03:47
Bán
0.01
104.596
104.496
Lợi nhuận
0.01 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1483075519
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2020 15:10:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
104.596
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 16:03:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
104.496
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
06.08.2020 22:18:45
30.10.2020 15:52:02
Sao chép
128.85%
80.37%
Lợi nhuận
-5.38 USD
SabilillahFX
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2020 22:18:45
Điểm vào lệnh
128.85%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 15:52:02
Thoát
80.37%
Lợi nhuận
-5.38 USD
19.10.2020 00:26:10
30.10.2020 15:51:46
Sao chép
3846.66%
-97.35%
Lợi nhuận
-49.75 USD
LanTandus
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 00:26:10
Điểm vào lệnh
3846.66%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 15:51:46
Thoát
-97.35%
Lợi nhuận
-49.75 USD
29.10.2020 12:22:34
30.10.2020 15:13:01
Mua
0.09
135.32
135.581
Lợi nhuận
0.22 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1482957113
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 12:22:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
135.32
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 15:13:01
Khối lượng giao dịch
0.09
Thoát
135.581
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
29.10.2020 15:13:09
30.10.2020 15:12:51
Mua
0.09
122.091
122.37
Lợi nhuận
0.24 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1482978902
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 15:13:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
122.091
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 15:12:51
Khối lượng giao dịch
0.09
Thoát
122.37
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.24 USD
29.10.2020 16:45:02
30.10.2020 14:59:33
Mua
0.01
1.16952
1.16981
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482995405
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 16:45:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.16952
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 14:59:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.16981
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
30.10.2020 04:40:02
30.10.2020 14:59:33
Mua
0.02
1.16896
1.16981
Lợi nhuận
0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1483028065
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2020 04:40:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.16896
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 14:59:33
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.16981
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
29.10.2020 13:06:57
30.10.2020 14:45:08
Bán
0.03
1.0612
1.06071
Lợi nhuận
0.01 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#1482961925
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 13:06:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.0612
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 14:45:08
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.06071
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
30.10.2020 05:02:00
30.10.2020 14:45:08
Bán
0.04
1.0627
1.06071
Lợi nhuận
0.05 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#1483028720
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2020 05:02:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.0627
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 14:45:08
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.06071
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
29.10.2020 11:01:08
30.10.2020 14:45:08
Bán
0.03
1.05989
1.06071
Lợi nhuận
-0.02 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#1482948033
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 11:01:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.05989
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 14:45:08
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.06071
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.02 USD
30.10.2020 08:56:50
30.10.2020 11:00:33
Mua
0.09
134.643
134.953
Lợi nhuận
0.27 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1483041831
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2020 08:56:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
134.643
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 11:00:33
Khối lượng giao dịch
0.09
Thoát
134.953
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.27 USD
29.10.2020 21:04:01
30.10.2020 10:56:33
Bán
0.01
1.16703
1.16666
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1483015710
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 21:04:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.16703
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 10:56:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.16666
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
30.10.2020 08:29:08
30.10.2020 08:42:37
Mua
0.09
134.546
134.64
Lợi nhuận
0.08 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1483040525
Ngày và giờ mở cửa
30.10.2020 08:29:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
134.546
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 08:42:37
Khối lượng giao dịch
0.09
Thoát
134.64
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
29.10.2020 17:40:11
30.10.2020 03:21:46
Bán
0.04
104.652
104.486
Lợi nhuận
0.06 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1483002728
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 17:40:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
104.652
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 03:21:46
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
104.486
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
29.10.2020 14:05:01
30.10.2020 03:21:46
Bán
0.01
104.244
104.486
Lợi nhuận
-0.02 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1482969933
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 14:05:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
104.244
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 03:21:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
104.486
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.02 USD
29.10.2020 16:32:52
30.10.2020 03:21:46
Bán
0.02
104.447
104.486
Lợi nhuận
-0.01 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1482993518
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 16:32:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
104.447
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.10.2020 03:21:46
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
104.486
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.01 USD
29.10.2020 18:55:00
29.10.2020 22:02:30
Mua
0.01
1.16652
1.16724
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1483009421
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 18:55:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.16652
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 22:02:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.16724
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
29.10.2020 18:54:01
29.10.2020 19:13:18
Bán
0.01
1.16631
1.16586
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1483009401
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 18:54:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.16631
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 19:13:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.16586
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
29.10.2020 16:44:03
29.10.2020 16:56:59
Bán
0.01
1.16922
1.16819
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482995290
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 16:44:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.16922
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 16:56:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.16819
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
28.10.2020 16:03:19
29.10.2020 16:54:01
Mua
0.04
0.68558
0.68577
Lợi nhuận
0.01 USD
CADCHF
Thỏa thuận
#1482892544
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2020 16:03:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.68558
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 16:54:01
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
0.68577
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
28.10.2020 14:37:55
29.10.2020 16:54:01
Mua
0.03
0.68703
0.68577
Lợi nhuận
-0.04 USD
CADCHF
Thỏa thuận
#1482879135
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2020 14:37:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.68703
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 16:54:01
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.68577
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.04 USD
28.10.2020 16:36:34
29.10.2020 16:54:01
Mua
0.04
0.6839
0.68577
Lợi nhuận
0.08 USD
CADCHF
Thỏa thuận
#1482897587
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2020 16:36:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.6839
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 16:54:01
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
0.68577
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
29.10.2020 15:18:36
29.10.2020 16:54:01
Mua
0.05
0.6823
0.68577
Lợi nhuận
0.19 USD
CADCHF
Thỏa thuận
#1482979857
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 15:18:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.6823
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 16:54:01
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
0.68577
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.19 USD
29.10.2020 07:02:31
29.10.2020 16:52:18
Bán
0.28
1.84079
1.83564
Lợi nhuận
1.02 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#1482931617
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 07:02:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.84079
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 16:52:18
Khối lượng giao dịch
0.28
Thoát
1.83564
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.02 USD
29.09.2020 11:56:58
29.10.2020 16:28:03
Bán
0.01
1.16817
1.16812
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1481103512
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2020 11:56:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.16817
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 16:28:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.16812
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
29.10.2020 14:20:05
29.10.2020 15:49:59
Bán
0.03
1.16944
1.16925
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482971958
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 14:20:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.16944
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 15:49:59
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.16925
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
15.10.2020 20:54:02
29.10.2020 15:11:16
Bán
0.01
1.16984
1.16982
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482138743
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2020 20:54:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.16984
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 15:11:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.16982
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
29.10.2020 14:34:00
29.10.2020 14:43:29
Bán
0.01
1.17103
1.17051
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482973923
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 14:34:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17103
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 14:43:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.17051
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
19.10.2020 09:58:01
29.10.2020 14:22:50
Bán
0.02
1.17033
1.17015
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482252992
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 09:58:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17033
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 14:22:50
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.17015
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
16.10.2020 11:58:00
29.10.2020 14:22:50
Bán
0.02
1.17039
1.17015
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482169969
Ngày và giờ mở cửa
16.10.2020 11:58:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17039
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 14:22:50
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.17015
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
19.10.2020 09:58:01
29.10.2020 14:22:50
Bán
0.01
1.17033
1.17015
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482252991
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 09:58:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17033
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 14:22:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.17015
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
19.10.2020 05:04:02
29.10.2020 13:43:58
Bán
0.01
1.17092
1.17087
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482241746
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 05:04:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17092
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 13:43:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.17087
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
19.10.2020 05:04:02
29.10.2020 13:43:58
Bán
0.03
1.17092
1.17087
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482241743
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 05:04:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17092
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 13:43:58
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.17087
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
29.10.2020 12:25:01
29.10.2020 12:54:55
Bán
0.01
1.17233
1.17227
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482957553
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 12:25:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17233
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 12:54:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.17227
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
29.10.2020 10:09:49
29.10.2020 10:23:13
Bán
0.01
1.17328
1.17312
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482942421
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 10:09:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17328
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 10:23:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.17312
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
29.10.2020 05:11:16
29.10.2020 10:09:46
Bán
0.01
1.17441
1.17349
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482928176
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 05:11:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17441
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 10:09:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.17349
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
29.10.2020 04:00:02
29.10.2020 07:15:02
Bán
0.01
104.468
104.418
Lợi nhuận
0.00 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1482925473
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 04:00:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
104.468
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 07:15:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
104.418
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
29.10.2020 01:40:01
29.10.2020 07:11:41
Bán
0.01
1.06965
1.06898
Lợi nhuận
0.01 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1482921381
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 01:40:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.06965
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 07:11:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.06898
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
28.10.2020 10:10:21
29.10.2020 06:51:06
Mua
0.08
135.616
135.775
Lợi nhuận
0.12 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1482841291
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2020 10:10:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
135.616
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 06:51:06
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
135.775
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
29.10.2020 03:40:33
29.10.2020 05:11:13
Bán
0.01
1.17516
1.17463
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482924371
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 03:40:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17516
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 05:11:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.17463
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
29.10.2020 02:28:16
29.10.2020 03:40:26
Bán
0.01
1.17549
1.17538
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482922375
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 02:28:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.17549
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 03:40:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.17538
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
29.10.2020 03:00:02
29.10.2020 03:10:59
Bán
0.01
104.402
104.352
Lợi nhuận
0.00 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1482923469
Ngày và giờ mở cửa
29.10.2020 03:00:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
104.402
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.10.2020 03:10:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
104.352
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
28.10.2020 11:23:46
28.10.2020 17:24:08
Mua
0.09
135.335
135.464
Lợi nhuận
0.11 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1482852790
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2020 11:23:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
135.335
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.10.2020 17:24:08
Khối lượng giao dịch
0.09
Thoát
135.464
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
23.10.2020 07:00:26
28.10.2020 16:01:08
Mua
0.29
1.83701
1.84
Lợi nhuận
0.61 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#1482579466
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 07:00:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.83701
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.10.2020 16:01:08
Khối lượng giao dịch
0.29
Thoát
1.84
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.61 USD
28.10.2020 07:50:21
28.10.2020 14:13:16
Mua
0.28
104.287
104.354
Lợi nhuận
0.18 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1482829239
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2020 07:50:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
104.287
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.10.2020 14:13:16
Khối lượng giao dịch
0.28
Thoát
104.354
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.18 USD