Chế độ demo
27.10.2020 21:00:07
27.10.2020 22:58:45
Bán
0.01
104.479
104.433
Lợi nhuận
0.00 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1482796845
Ngày và giờ mở cửa
27.10.2020 21:00:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
104.479
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 22:58:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
104.433
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
27.10.2020 13:40:02
27.10.2020 14:06:00
Mua
0.03
1.18224
1.18268
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482766940
Ngày và giờ mở cửa
27.10.2020 13:40:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18224
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 14:06:00
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.18268
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
26.10.2020 05:39:48
27.10.2020 13:32:54
Bán
0.03
1.06453
1.06458
Lợi nhuận
0.00 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#1482663290
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 05:39:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.06453
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 13:32:54
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.06458
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
26.10.2020 11:03:32
27.10.2020 13:32:54
Bán
0.03
1.06603
1.06458
Lợi nhuận
0.03 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#1482682186
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 11:03:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.06603
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 13:32:54
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.06458
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
27.10.2020 11:19:45
27.10.2020 13:12:22
Mua
0.06
136.227
136.396
Lợi nhuận
0.10 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#1482757771
Ngày và giờ mở cửa
27.10.2020 11:19:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
136.227
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 13:12:22
Khối lượng giao dịch
0.06
Thoát
136.396
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.10 USD
27.10.2020 09:10:04
27.10.2020 10:47:16
Bán
0.01
104.783
104.735
Lợi nhuận
0.00 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1482745707
Ngày và giờ mở cửa
27.10.2020 09:10:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
104.783
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 10:47:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
104.735
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
26.10.2020 22:16:03
27.10.2020 10:22:56
Bán
0.02
1.18068
1.18
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482728457
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 22:16:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18068
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 10:22:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.18
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
27.10.2020 05:13:03
27.10.2020 10:15:41
Bán
0.02
1.18199
1.18058
Lợi nhuận
0.03 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482737433
Ngày và giờ mở cửa
27.10.2020 05:13:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18199
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 10:15:41
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.18058
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
27.10.2020 02:06:13
27.10.2020 09:27:42
Mua
0.03
0.71221
0.71257
Lợi nhuận
0.01 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1482731033
Ngày và giờ mở cửa
27.10.2020 02:06:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.71221
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 09:27:42
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.71257
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
27.10.2020 07:11:04
27.10.2020 08:29:34
Mua
0.03
1.18288
1.18315
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482739714
Ngày và giờ mở cửa
27.10.2020 07:11:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18288
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 08:29:34
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.18315
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
26.10.2020 13:32:01
27.10.2020 08:29:26
Mua
0.02
1.18258
1.18313
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482697017
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 13:32:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18258
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 08:29:26
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.18313
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
26.10.2020 13:32:01
27.10.2020 08:29:18
Mua
0.03
1.18258
1.18314
Lợi nhuận
0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482697018
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 13:32:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18258
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 08:29:18
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.18314
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
27.10.2020 02:00:51
27.10.2020 08:01:37
Mua
0.06
123.791
123.939
Lợi nhuận
0.08 USD
EURJPY
Thỏa thuận
#1482730487
Ngày và giờ mở cửa
27.10.2020 02:00:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
123.791
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 08:01:37
Khối lượng giao dịch
0.06
Thoát
123.939
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
26.10.2020 03:35:00
27.10.2020 02:01:44
Bán
0.01
104.841
104.791
Lợi nhuận
0.00 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1482658595
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 03:35:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
104.841
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.10.2020 02:01:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
104.791
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
26.10.2020 15:31:21
26.10.2020 19:26:31
Mua
0.29
1.94771
1.95
Lợi nhuận
0.44 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#1482706914
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 15:31:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.94771
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 19:26:31
Khối lượng giao dịch
0.29
Thoát
1.95
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.44 USD
26.10.2020 03:11:09
26.10.2020 17:21:15
Bán
0.03
79.65
79.402
Lợi nhuận
0.07 USD
CADJPY
Thỏa thuận
#1482657612
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 03:11:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
79.65
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 17:21:15
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
79.402
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
22.09.2020 13:48:03
26.10.2020 16:04:58
Mua
0.01
0.6684
0.66923
Lợi nhuận
0.01 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#1480686288
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 13:48:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.6684
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 16:04:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.66923
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
26.10.2020 15:13:45
26.10.2020 16:04:49
Bán
0.02
105.041
104.969
Lợi nhuận
0.01 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1482705674
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 15:13:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
105.041
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 16:04:49
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
104.969
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
19.10.2020 11:12:31
26.10.2020 16:04:39
Bán
0.29
1.83
1.8263
Lợi nhuận
0.76 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#1482100896
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 11:12:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.83
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 16:04:39
Khối lượng giao dịch
0.29
Thoát
1.8263
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.76 USD
26.10.2020 14:18:00
26.10.2020 14:57:27
Bán
0.01
1.18171
1.18119
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482699500
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 14:18:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18171
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 14:57:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18119
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
26.10.2020 12:09:00
26.10.2020 13:17:13
Mua
0.01
1.18053
1.1821
Lợi nhuận
0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482690170
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 12:09:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18053
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 13:17:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.1821
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
23.10.2020 10:30:13
26.10.2020 11:29:14
Bán
0.08
1.18138
1.18128
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482587937
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 10:30:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18138
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 11:29:14
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1.18128
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
26.10.2020 10:00:54
26.10.2020 10:13:57
Mua
0.01
1.18299
1.18301
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482674404
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 10:00:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18299
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 10:13:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18301
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
23.10.2020 17:58:47
26.10.2020 10:03:31
Bán
0.16
1.1834
1.1829
Lợi nhuận
0.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482632769
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 17:58:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.1834
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 10:03:31
Khối lượng giao dịch
0.16
Thoát
1.1829
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.08 USD
26.10.2020 08:29:02
26.10.2020 09:55:03
Mua
0.02
1.18376
1.18415
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482668078
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 08:29:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18376
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 09:55:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.18415
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
26.10.2020 03:33:02
26.10.2020 08:05:17
Bán
0.03
1.18389
1.18352
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482658359
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 03:33:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18389
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 08:05:17
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.18352
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
26.10.2020 02:23:47
26.10.2020 03:55:40
Bán
0.01
1.18494
1.18401
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482656481
Ngày và giờ mở cửa
26.10.2020 02:23:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18494
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 03:55:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18401
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
23.10.2020 20:23:20
26.10.2020 01:19:48
Bán
0.32
1.18549
1.18451
Lợi nhuận
0.31 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482640775
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 20:23:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18549
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.10.2020 01:19:48
Khối lượng giao dịch
0.32
Thoát
1.18451
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.31 USD
23.10.2020 16:44:01
23.10.2020 23:15:21
Mua
0.01
1.18416
1.18587
Lợi nhuận
0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482622874
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 16:44:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18416
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 23:15:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18587
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
23.10.2020 17:25:02
23.10.2020 18:14:01
Bán
0.01
104.865
104.815
Lợi nhuận
0.00 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1482629532
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 17:25:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
104.865
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 18:14:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
104.815
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
23.10.2020 11:11:44
23.10.2020 17:13:04
Bán
0.16
1.18338
1.18322
Lợi nhuận
0.03 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482593764
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 11:11:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18338
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 17:13:04
Khối lượng giao dịch
0.16
Thoát
1.18322
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
23.10.2020 15:09:10
23.10.2020 16:25:21
Bán
0.32
1.18551
1.18524
Lợi nhuận
0.09 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482613367
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 15:09:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18551
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 16:25:21
Khối lượng giao dịch
0.32
Thoát
1.18524
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.09 USD
23.10.2020 14:30:00
23.10.2020 15:28:20
Bán
0.01
104.767
104.67
Lợi nhuận
0.01 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1482611331
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 14:30:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
104.767
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 15:28:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
104.67
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
23.10.2020 12:27:02
23.10.2020 15:15:23
Mua
0.01
1.18518
1.1853
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482601326
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 12:27:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18518
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 15:15:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.1853
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
23.10.2020 12:26:34
23.10.2020 13:55:51
Bán
0.01
1.1849
1.18475
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482601266
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 12:26:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.1849
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 13:55:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18475
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
23.10.2020 12:16:01
23.10.2020 12:42:27
Mua
0.01
1.18404
1.18476
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482599924
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 12:16:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18404
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 12:42:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18476
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
22.10.2020 16:58:01
23.10.2020 11:22:35
Mua
0.01
1.18286
1.18401
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482548207
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 16:58:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18286
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 11:22:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18401
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
23.10.2020 05:51:05
23.10.2020 10:43:11
Mua
0.01
1.18026
1.18205
Lợi nhuận
0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482578127
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 05:51:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.18026
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 10:43:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.18205
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
23.10.2020 03:42:01
23.10.2020 04:04:31
Mua
0.01
1.17883
1.17948
Lợi nhuận
0.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482573050
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 03:42:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.17883
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 04:04:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.17948
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
22.10.2020 17:25:05
23.10.2020 03:50:07
Bán
0.01
104.82
104.773
Lợi nhuận
0.00 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#1482551318
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 17:25:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
104.82
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 03:50:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
104.773
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
21.10.2020 17:54:42
23.10.2020 03:21:19
Bán
0.02
1.07298
1.07217
Lợi nhuận
0.02 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#1482480000
Ngày và giờ mở cửa
21.10.2020 17:54:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.07298
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 03:21:19
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.07217
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
22.10.2020 14:49:03
23.10.2020 03:21:09
Bán
0.01
1.18173
1.17968
Lợi nhuận
0.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482537752
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 14:49:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18173
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 03:21:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.17968
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
22.10.2020 14:49:03
23.10.2020 03:21:00
Bán
0.03
1.18173
1.17976
Lợi nhuận
0.06 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482537753
Ngày và giờ mở cửa
22.10.2020 14:49:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18173
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 03:21:00
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.17976
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
20.10.2020 15:35:58
23.10.2020 03:20:55
Bán
0.08
1.18128
1.17974
Lợi nhuận
0.12 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#1482374568
Ngày và giờ mở cửa
20.10.2020 15:35:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.18128
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 03:20:55
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1.17974
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
23.10.2020 01:38:07
23.10.2020 01:57:28
Bán
0.05
1.65593
1.65789
Lợi nhuận
-0.07 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#1482566235
Ngày và giờ mở cửa
23.10.2020 01:38:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.65593
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 01:57:28
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.65789
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.07 USD
19.10.2020 10:42:38
23.10.2020 01:38:06
Bán
0.07
1.65063
1.65651
Lợi nhuận
-0.29 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#1482257786
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 10:42:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.65063
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 01:38:06
Khối lượng giao dịch
0.07
Thoát
1.65651
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.29 USD
19.10.2020 12:31:36
23.10.2020 01:38:06
Bán
0.08
1.65361
1.65651
Lợi nhuận
-0.17 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#1482270629
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 12:31:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.65361
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 01:38:06
Khối lượng giao dịch
0.08
Thoát
1.65651
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.17 USD
15.10.2020 03:06:45
23.10.2020 01:38:05
Bán
0.05
1.6446
1.65812
Lợi nhuận
-0.48 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#1482059402
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2020 03:06:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.6446
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 01:38:05
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
1.65812
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.48 USD
15.10.2020 05:48:58
23.10.2020 01:38:05
Bán
0.06
1.64762
1.65812
Lợi nhuận
-0.45 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#1482064746
Ngày và giờ mở cửa
15.10.2020 05:48:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.64762
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 01:38:05
Khối lượng giao dịch
0.06
Thoát
1.65812
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.45 USD
19.10.2020 17:12:19
23.10.2020 01:38:04
Bán
0.1
1.66029
1.65812
Lợi nhuận
0.15 USD
EURAUD
Thỏa thuận
#1482298226
Ngày và giờ mở cửa
19.10.2020 17:12:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.66029
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.10.2020 01:38:04
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
1.65812
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.15 USD