Chế độ demo
03.02.2020 16:10:36
19.02.2020 14:20:50
Bán
0.0500
1.32437
1.32306
Lợi nhuận
4.95 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#52757961
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2020 16:10:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32437
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.02.2020 14:20:50
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
1.32306
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.95 USD
18.02.2020 12:24:34
18.02.2020 23:44:59
Bán
0.1400
142.868
142.857
Lợi nhuận
1.40 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#53003909
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 12:24:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
142.868
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.02.2020 23:44:59
Khối lượng giao dịch
0.1400
Ngoài
142.857
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
18.02.2020 12:31:33
18.02.2020 23:44:58
Bán
0.1400
142.958
142.854
Lợi nhuận
13.25 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#53004160
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 12:31:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
142.958
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.02.2020 23:44:58
Khối lượng giao dịch
0.1400
Ngoài
142.854
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.25 USD
18.02.2020 12:32:42
18.02.2020 23:44:56
Bán
0.1400
142.917
142.854
Lợi nhuận
8.03 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#53004223
Ngày và giờ mở cửa
18.02.2020 12:32:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
142.917
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.02.2020 23:44:56
Khối lượng giao dịch
0.1400
Ngoài
142.854
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.03 USD
12.02.2020 03:06:09
18.02.2020 12:24:34
Mua
0.0100
1.69096
1.69262
Lợi nhuận
1.07 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#52905827
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 03:06:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.69096
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.02.2020 12:24:34
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.69262
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.07 USD
12.02.2020 03:05:45
18.02.2020 05:37:16
Bán
0.0100
0.62955
0.62897
Lợi nhuận
0.59 USD
NZDCHF
Thỏa thuận
#52905819
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 03:05:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.62955
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.02.2020 05:37:16
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.62897
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.59 USD
17.02.2020 20:03:03
18.02.2020 00:20:52
Bán
0.3600
143.04
142.914
Lợi nhuận
41.29 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52989598
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2020 20:03:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
143.04
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
41.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.02.2020 00:20:52
Khối lượng giao dịch
0.3600
Ngoài
142.914
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
41.29 USD
17.02.2020 18:37:09
18.02.2020 00:20:49
Bán
0.4400
143.001
142.914
Lợi nhuận
34.84 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52988986
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2020 18:37:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
143.001
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
34.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.02.2020 00:20:49
Khối lượng giao dịch
0.4400
Ngoài
142.914
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
34.84 USD
17.02.2020 01:26:37
17.02.2020 14:30:28
Bán
0.2200
143.3
143.044
Lợi nhuận
51.25 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52974268
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2020 01:26:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
143.3
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
51.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2020 14:30:28
Khối lượng giao dịch
0.2200
Ngoài
143.044
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
51.25 USD
17.02.2020 03:11:06
17.02.2020 14:30:16
Bán
0.2200
143.162
143.037
Lợi nhuận
25.02 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52975674
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2020 03:11:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
143.162
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
25.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2020 14:30:16
Khối lượng giao dịch
0.2200
Ngoài
143.037
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
25.02 USD
17.02.2020 04:12:05
17.02.2020 14:30:09
Bán
0.0700
143.267
143.041
Lợi nhuận
14.39 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52976504
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2020 04:12:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
143.267
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2020 14:30:09
Khối lượng giao dịch
0.0700
Ngoài
143.041
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
14.39 USD
17.02.2020 01:40:54
17.02.2020 14:30:02
Bán
0.0700
143.333
143.042
Lợi nhuận
18.54 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52974401
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2020 01:40:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
143.333
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2020 14:30:02
Khối lượng giao dịch
0.0700
Ngoài
143.042
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
18.54 USD
17.02.2020 01:28:33
17.02.2020 14:29:55
Bán
0.0700
143.286
143.042
Lợi nhuận
15.54 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52974280
Ngày và giờ mở cửa
17.02.2020 01:28:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
143.286
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2020 14:29:55
Khối lượng giao dịch
0.0700
Ngoài
143.042
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
15.54 USD
14.02.2020 15:26:01
14.02.2020 18:44:05
Mua
0.2200
142.951
143.05
Lợi nhuận
19.85 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52965081
Ngày và giờ mở cửa
14.02.2020 15:26:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
142.951
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
19.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.02.2020 18:44:05
Khối lượng giao dịch
0.2200
Ngoài
143.05
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
19.85 USD
14.02.2020 17:36:11
14.02.2020 18:42:58
Mua
0.0700
142.826
143.067
Lợi nhuận
15.37 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52968678
Ngày và giờ mở cửa
14.02.2020 17:36:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
142.826
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.02.2020 18:42:58
Khối lượng giao dịch
0.0700
Ngoài
143.067
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
15.37 USD
14.02.2020 17:35:50
14.02.2020 18:42:57
Mua
0.0700
142.815
143.067
Lợi nhuận
16.07 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52968671
Ngày và giờ mở cửa
14.02.2020 17:35:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
142.815
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.02.2020 18:42:57
Khối lượng giao dịch
0.0700
Ngoài
143.067
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
16.07 USD
14.02.2020 17:35:24
14.02.2020 18:42:55
Mua
0.0700
142.835
143.066
Lợi nhuận
14.73 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52968656
Ngày và giờ mở cửa
14.02.2020 17:35:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
142.835
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.02.2020 18:42:55
Khối lượng giao dịch
0.0700
Ngoài
143.066
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
14.73 USD
14.02.2020 15:53:02
14.02.2020 18:42:53
Mua
0.0700
142.959
143.065
Lợi nhuận
6.76 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52966160
Ngày và giờ mở cửa
14.02.2020 15:53:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
142.959
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.02.2020 18:42:53
Khối lượng giao dịch
0.0700
Ngoài
143.065
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.76 USD
13.02.2020 18:01:16
14.02.2020 11:15:00
Mua
0.0100
0.83128
0.83247
Lợi nhuận
1.55 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#52950958
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 18:01:16
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.83128
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.02.2020 11:15:00
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.83247
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.55 USD
13.02.2020 18:34:58
14.02.2020 11:13:38
Bán
0.0300
143.436
143.051
Lợi nhuận
10.52 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52951592
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 18:34:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
143.436
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.02.2020 11:13:38
Khối lượng giao dịch
0.0300
Ngoài
143.051
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.52 USD
14.02.2020 09:17:53
14.02.2020 11:09:29
Bán
0.0400
143.328
143.064
Lợi nhuận
9.62 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52959505
Ngày và giờ mở cửa
14.02.2020 09:17:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
143.328
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.02.2020 11:09:29
Khối lượng giao dịch
0.0400
Ngoài
143.064
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.62 USD
13.02.2020 20:49:38
14.02.2020 10:53:45
Mua
0.0200
0.83088
0.83103
Lợi nhuận
0.39 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#52952609
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 20:49:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.83088
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.02.2020 10:53:45
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
0.83103
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.39 USD
14.02.2020 01:20:52
14.02.2020 10:48:24
Bán
0.0100
143.174
143.2
Lợi nhuận
-0.24 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52953530
Ngày và giờ mở cửa
14.02.2020 01:20:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
143.174
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.02.2020 10:48:24
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
143.2
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.24 USD
13.02.2020 21:06:16
14.02.2020 01:01:28
Bán
0.0300
143.365
143.255
Lợi nhuận
3.00 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52952641
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 21:06:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
143.365
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.02.2020 01:01:28
Khối lượng giao dịch
0.0300
Ngoài
143.255
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.00 USD
13.02.2020 19:04:27
14.02.2020 01:01:23
Bán
0.0300
143.292
143.256
Lợi nhuận
0.99 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52951943
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 19:04:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
143.292
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.02.2020 01:01:23
Khối lượng giao dịch
0.0300
Ngoài
143.256
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.99 USD
13.02.2020 23:35:56
14.02.2020 01:01:19
Bán
0.0300
143.233
143.256
Lợi nhuận
-0.63 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52953012
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 23:35:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
143.233
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.02.2020 01:01:19
Khối lượng giao dịch
0.0300
Ngoài
143.256
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.63 USD
12.02.2020 03:04:29
13.02.2020 19:25:21
Bán
0.0100
0.64567
0.64442
Lợi nhuận
1.25 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#52905784
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 03:04:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.64567
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2020 19:25:21
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.64442
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.25 USD
12.02.2020 03:06:22
13.02.2020 18:16:12
Mua
0.0100
1.04236
1.04343
Lợi nhuận
0.69 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#52905832
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 03:06:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.04236
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2020 18:16:12
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.04343
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.69 USD
13.02.2020 13:05:04
13.02.2020 14:09:25
Mua
0.0200
1.08696
1.08555
Lợi nhuận
-2.82 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52941896
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 13:05:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08696
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2020 14:09:25
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1.08555
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.82 USD
12.02.2020 16:51:34
13.02.2020 14:09:19
Mua
0.0100
1.09029
1.08554
Lợi nhuận
-4.75 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52922514
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 16:51:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09029
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2020 14:09:19
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.08554
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.75 USD
12.02.2020 03:34:07
13.02.2020 14:09:17
Mua
0.0300
1.0918
1.08554
Lợi nhuận
-18.78 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52906369
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 03:34:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.0918
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-18.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2020 14:09:17
Khối lượng giao dịch
0.0300
Ngoài
1.08554
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-18.78 USD
12.02.2020 03:05:21
13.02.2020 13:33:26
Bán
0.0100
70.917
70.773
Lợi nhuận
1.31 USD
NZDJPY
Thỏa thuận
#52905808
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 03:05:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
70.917
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2020 13:33:26
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
70.773
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.31 USD
13.02.2020 00:56:37
13.02.2020 10:09:42
Mua
0.0200
1.08733
1.08792
Lợi nhuận
1.18 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52927751
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 00:56:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.08733
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2020 10:09:42
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1.08792
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.18 USD
12.02.2020 03:04:09
13.02.2020 09:57:36
Mua
0.0100
2.00719
2.01015
Lợi nhuận
1.91 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#52905770
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 03:04:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
2.00719
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2020 09:57:36
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
2.01015
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.91 USD
12.02.2020 03:05:56
13.02.2020 04:34:33
Bán
0.0100
0.85741
0.85487
Lợi nhuận
1.92 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#52905823
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 03:05:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.85741
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2020 04:34:33
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.85487
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.92 USD
05.02.2020 16:41:03
11.02.2020 17:04:56
Bán
0.0500
1.33
1.32828
Lợi nhuận
6.47 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#52780994
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2020 16:41:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.33
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.02.2020 17:04:56
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
1.32828
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.47 USD
07.02.2020 20:30:07
11.02.2020 14:34:31
Bán
0.0200
1.32969
1.32918
Lợi nhuận
0.77 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#52857224
Ngày và giờ mở cửa
07.02.2020 20:30:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32969
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.02.2020 14:34:31
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
1.32918
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.77 USD
10.02.2020 16:00:18
11.02.2020 08:45:19
Bán
0.0100
1.33213
1.32977
Lợi nhuận
1.77 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#52875881
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 16:00:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.33213
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.02.2020 08:45:19
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.32977
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.77 USD
10.02.2020 11:48:45
10.02.2020 15:45:44
Bán
0.0100
0.62691
0.62586
Lợi nhuận
1.08 USD
NZDCHF
Thỏa thuận
#52871380
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 11:48:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.62691
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.02.2020 15:45:44
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.62586
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.08 USD
07.02.2020 17:03:20
07.02.2020 18:37:48
Mua
0.0100
109.563
109.807
Lợi nhuận
2.22 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#52853775
Ngày và giờ mở cửa
07.02.2020 17:03:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.563
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.02.2020 18:37:48
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
109.807
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.22 USD
05.02.2020 12:08:14
07.02.2020 16:48:51
Bán
0.0500
109.693
109.61
Lợi nhuận
3.79 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#52802849
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2020 12:08:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.693
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.02.2020 16:48:51
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
109.61
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.79 USD
04.02.2020 11:27:44
07.02.2020 16:48:39
Bán
0.0200
73.202
73.128
Lợi nhuận
1.35 USD
AUDJPY
Thỏa thuận
#52777193
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2020 11:27:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
73.202
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.02.2020 16:48:39
Khối lượng giao dịch
0.0200
Ngoài
73.128
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.35 USD
05.02.2020 12:08:37
05.02.2020 12:28:59
Mua
0.0500
1549.9
1551.73
Lợi nhuận
9.15 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#52802857
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2020 12:08:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1549.9
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2020 12:28:59
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
1551.73
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.15 USD
24.01.2020 18:43:55
04.02.2020 21:19:21
Mua
0.0500
109.36
109.481
Lợi nhuận
5.53 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#52517693
Ngày và giờ mở cửa
24.01.2020 18:43:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.36
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2020 21:19:21
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
109.481
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.53 USD
03.02.2020 19:31:24
04.02.2020 12:25:51
Bán
0.0500
1.32916
1.32802
Lợi nhuận
4.29 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#52763415
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2020 19:31:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32916
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2020 12:25:51
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
1.32802
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.29 USD
30.01.2020 13:34:58
03.02.2020 19:30:59
Bán
0.0500
1.3029
1.29948
Lợi nhuận
17.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52694969
Ngày và giờ mở cửa
30.01.2020 13:34:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.3029
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
17.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2020 19:30:59
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
1.29948
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
17.10 USD
31.01.2020 09:40:26
03.02.2020 12:48:00
Mua
0.0100
0.84073
0.84671
Lợi nhuận
7.82 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#52717723
Ngày và giờ mở cửa
31.01.2020 09:40:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.84073
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2020 12:48:00
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.84671
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.82 USD
30.01.2020 13:35:23
03.02.2020 12:47:54
Mua
0.0500
0.84588
0.84675
Lợi nhuận
5.68 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#52694978
Ngày và giờ mở cửa
30.01.2020 13:35:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.84588
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2020 12:47:54
Khối lượng giao dịch
0.0500
Ngoài
0.84675
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.68 USD
31.01.2020 09:40:43
03.02.2020 12:47:47
Bán
0.0100
1.31174
1.3068
Lợi nhuận
4.94 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#52717726
Ngày và giờ mở cửa
31.01.2020 09:40:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.31174
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2020 12:47:47
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.3068
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.94 USD
31.01.2020 09:41:08
03.02.2020 01:37:40
Bán
0.0100
143.067
142.905
Lợi nhuận
1.50 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52717735
Ngày và giờ mở cửa
31.01.2020 09:41:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
143.067
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2020 01:37:40
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
142.905
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.50 USD