Chế độ demo
05.06.2020 15:43:22
05.06.2020 15:46:45
Bán
0.01
1.34284
1.34262
Lợi nhuận
0.16 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#57117442
Ngày và giờ mở cửa
05.06.2020 15:43:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.34284
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2020 15:46:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.34262
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.16 USD
05.06.2020 09:32:03
05.06.2020 15:31:39
Bán
0.01
1.70602
1.69765
Lợi nhuận
6.24 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#57098921
Ngày và giờ mở cửa
05.06.2020 09:32:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.70602
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2020 15:31:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.69765
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.24 USD
04.06.2020 18:03:01
05.06.2020 15:31:38
Bán
0.01
1.7011
1.69765
Lợi nhuận
2.58 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#57075610
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 18:03:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.7011
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2020 15:31:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.69765
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.58 USD
05.06.2020 09:32:03
05.06.2020 09:32:04
Bán
0.01
1.70603
1.70643
Lợi nhuận
-0.30 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#57098925
Ngày và giờ mở cửa
05.06.2020 09:32:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.70603
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.06.2020 09:32:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.70643
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.30 USD
04.06.2020 17:49:48
04.06.2020 17:56:43
Bán
0.01
1.52872
1.52967
Lợi nhuận
-0.71 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#57073079
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 17:49:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.52872
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 17:56:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.52967
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.71 USD
04.06.2020 16:52:04
04.06.2020 17:56:33
Bán
0.01
1.52395
1.53014
Lợi nhuận
-4.58 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#57066540
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 16:52:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.52395
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 17:56:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.53014
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.58 USD
04.06.2020 15:27:01
04.06.2020 17:56:14
Bán
0.01
1.696
1.70046
Lợi nhuận
-3.31 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#57059912
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 15:27:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.696
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 17:56:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.70046
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.31 USD
04.06.2020 15:13:52
04.06.2020 17:55:49
Bán
0.01
1.35073
1.34932
Lợi nhuận
1.04 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#57059131
Ngày và giờ mở cửa
04.06.2020 15:13:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.35073
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 17:55:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.34932
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.04 USD
03.06.2020 11:09:02
04.06.2020 10:36:30
Bán
0.01
1.70155
1.69277
Lợi nhuận
6.50 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#56994313
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 11:09:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.70155
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 10:36:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.69277
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.50 USD
03.06.2020 19:52:46
04.06.2020 09:24:53
Bán
0.01
1.12356
1.12068
Lợi nhuận
2.88 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#57023468
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 19:52:46
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12356
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 09:24:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12068
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.88 USD
03.06.2020 19:52:43
04.06.2020 09:24:53
Bán
0.01
1.12361
1.12068
Lợi nhuận
2.93 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#57023467
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 19:52:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12361
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 09:24:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12068
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.93 USD
03.06.2020 19:52:34
04.06.2020 09:24:53
Bán
0.01
1.1236
1.12068
Lợi nhuận
2.92 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#57023463
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 19:52:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1236
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 09:24:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12068
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.92 USD
03.06.2020 19:52:47
04.06.2020 09:24:53
Bán
0.01
1.12356
1.12068
Lợi nhuận
2.88 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#57023469
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 19:52:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.12356
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 09:24:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12068
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.88 USD
12.05.2020 03:30:35
04.06.2020 06:01:15
Sao chép
33.23%
-72.7%
Lợi nhuận
14.85 USD
MA
Afifie13
Ngày và giờ mở cửa
12.05.2020 03:30:35
Điểm vào
33.23%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
04.06.2020 06:01:15
Ngoài
-72.7%
Lợi nhuận
14.85 USD
03.06.2020 19:52:48
03.06.2020 22:32:52
Mua
0.01
1.12376
1.12479
Lợi nhuận
1.03 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#57023472
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 19:52:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.12376
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 22:32:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.12479
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.03 USD
03.06.2020 12:14:18
03.06.2020 15:00:22
Mua
0.02
1718.28
1723.52
Lợi nhuận
10.48 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#56998791
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 12:14:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1718.28
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 15:00:22
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1723.52
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.48 USD
03.06.2020 06:59:03
03.06.2020 15:00:21
Mua
0.01
1725.81
1723.52
Lợi nhuận
-2.29 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#56982802
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 06:59:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1725.81
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 15:00:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1723.52
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.29 USD
03.06.2020 06:35:01
03.06.2020 15:00:21
Mua
0.01
1728.63
1723.52
Lợi nhuận
-5.11 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#56981770
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 06:35:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1728.63
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 15:00:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1723.52
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-5.11 USD
03.06.2020 12:14:17
03.06.2020 15:00:21
Mua
0.02
1718.33
1723.52
Lợi nhuận
10.38 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#56998790
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 12:14:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1718.33
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 15:00:21
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1723.52
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.38 USD
03.06.2020 09:27:01
03.06.2020 15:00:21
Mua
0.02
1723.2
1723.52
Lợi nhuận
0.64 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#56987584
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 09:27:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1723.2
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 15:00:21
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1723.52
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.64 USD
03.06.2020 06:02:12
03.06.2020 06:29:41
Bán
0.01
1728.03
1727.65
Lợi nhuận
0.38 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#56980685
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 06:02:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1728.03
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 06:29:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1727.65
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.38 USD
03.06.2020 05:28:03
03.06.2020 05:41:43
Mua
0.01
1727.45
1728.27
Lợi nhuận
0.82 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#56979602
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 05:28:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1727.45
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 05:41:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1728.27
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.82 USD
03.06.2020 04:27:03
03.06.2020 05:23:12
Bán
0.01
1726.56
1726.29
Lợi nhuận
0.27 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#56976443
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 04:27:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1726.56
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 05:23:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1726.29
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.27 USD
03.06.2020 03:06:33
03.06.2020 04:14:15
Mua
0.01
1723.77
1726.45
Lợi nhuận
2.68 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#56969696
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 03:06:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1723.77
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 04:14:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1726.45
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.68 USD
03.06.2020 02:28:08
03.06.2020 04:14:14
Mua
0.01
1728.9
1726.61
Lợi nhuận
-2.29 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#56967395
Ngày và giờ mở cửa
03.06.2020 02:28:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1728.9
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 04:14:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1726.61
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.29 USD
08.05.2020 18:33:07
03.06.2020 03:13:06
Sao chép
107.19%
25.98%
Lợi nhuận
-7.58 USD
PerangSUCI
Ngày và giờ mở cửa
08.05.2020 18:33:07
Điểm vào
107.19%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 03:13:06
Ngoài
25.98%
Lợi nhuận
-7.58 USD
02.06.2020 19:22:54
03.06.2020 02:09:25
Mua
0.03
1726.58
1731.36
Lợi nhuận
14.34 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#56960168
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 19:22:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1726.58
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 02:09:25
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1731.36
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
14.34 USD
02.06.2020 19:29:08
03.06.2020 02:09:25
Mua
0.04
1724.1
1731.36
Lợi nhuận
29.04 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#56960413
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 19:29:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1724.1
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
29.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 02:09:25
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1731.36
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
29.04 USD
02.06.2020 19:22:53
03.06.2020 02:09:24
Mua
0.02
1726.61
1731.36
Lợi nhuận
9.50 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#56960167
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 19:22:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1726.61
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 02:09:24
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1731.36
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.50 USD
02.06.2020 18:42:43
03.06.2020 02:09:24
Mua
0.02
1733.53
1731.34
Lợi nhuận
-4.38 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#56958685
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 18:42:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1733.53
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 02:09:24
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1731.34
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.38 USD
02.06.2020 18:42:42
03.06.2020 02:09:23
Mua
0.02
1733.56
1731.36
Lợi nhuận
-4.40 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#56958682
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 18:42:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1733.56
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 02:09:23
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1731.36
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.40 USD
02.06.2020 18:42:41
03.06.2020 02:09:23
Mua
0.01
1733.59
1731.36
Lợi nhuận
-2.23 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#56958680
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 18:42:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1733.59
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 02:09:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1731.36
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.23 USD
02.06.2020 18:42:41
03.06.2020 02:09:22
Mua
0.01
1733.68
1731.36
Lợi nhuận
-2.32 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#56958678
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 18:42:41
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1733.68
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.06.2020 02:09:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1731.36
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.32 USD
02.06.2020 09:36:02
02.06.2020 20:34:55
Bán
0.01
1.69639
1.69328
Lợi nhuận
2.30 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#56915990
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 09:36:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.69639
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 20:34:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.69328
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.30 USD
02.06.2020 15:19:47
02.06.2020 15:32:09
Bán
0.01
1739.86
1738.35
Lợi nhuận
1.51 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#56943525
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 15:19:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1739.86
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 15:32:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1738.35
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.51 USD
02.06.2020 12:12:58
02.06.2020 13:12:41
Bán
0.01
1740.21
1738.03
Lợi nhuận
2.18 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#56931964
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 12:12:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1740.21
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 13:12:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1738.03
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.18 USD
02.06.2020 12:12:57
02.06.2020 13:12:39
Bán
0.01
1740.21
1738.02
Lợi nhuận
2.19 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#56931962
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 12:12:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1740.21
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 13:12:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1738.02
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.19 USD
02.06.2020 09:29:03
02.06.2020 12:06:21
Mua
0.01
1737.94
1739.33
Lợi nhuận
1.39 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#56915178
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 09:29:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1737.94
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 12:06:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1739.33
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.39 USD
02.06.2020 03:48:03
02.06.2020 11:44:17
Bán
0.01
1.35463
1.35114
Lợi nhuận
2.58 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#56903001
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 03:48:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.35463
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 11:44:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.35114
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.58 USD
02.06.2020 09:01:10
02.06.2020 09:18:35
Bán
0.01
1738.22
1737.41
Lợi nhuận
0.81 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#56913904
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 09:01:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1738.22
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 09:18:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1737.41
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.81 USD
02.06.2020 07:31:08
02.06.2020 08:49:23
Mua
0.01
1738.6
1739.24
Lợi nhuận
0.64 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#56909882
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 07:31:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1738.6
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 08:49:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1739.24
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.64 USD
02.06.2020 05:06:03
02.06.2020 07:13:48
Bán
0.01
1739.47
1739.02
Lợi nhuận
0.45 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#56905591
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 05:06:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1739.47
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 07:13:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1739.02
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.45 USD
29.05.2020 16:35:20
02.06.2020 06:56:22
Bán
0.01
1.70107
1.69292
Lợi nhuận
6.02 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#56807362
Ngày và giờ mở cửa
29.05.2020 16:35:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.70107
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 06:56:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.69292
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.02 USD
28.05.2020 17:55:02
02.06.2020 06:56:21
Bán
0.01
1.69567
1.69292
Lợi nhuận
2.03 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#56753707
Ngày và giờ mở cửa
28.05.2020 17:55:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.69567
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 06:56:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.69292
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.03 USD
02.06.2020 04:24:00
02.06.2020 04:48:18
Mua
0.01
1738.98
1739.72
Lợi nhuận
0.74 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#56904445
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 04:24:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1738.98
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 04:48:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1739.72
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.74 USD
02.06.2020 02:24:07
02.06.2020 04:01:57
Bán
0.01
1741.38
1739.16
Lợi nhuận
2.22 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#56898783
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 02:24:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1741.38
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 04:01:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1739.16
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.22 USD
02.06.2020 01:37:02
02.06.2020 04:01:57
Bán
0.01
1739.48
1739.16
Lợi nhuận
0.32 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#56896277
Ngày và giờ mở cửa
02.06.2020 01:37:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1739.48
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 04:01:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1739.16
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.32 USD
27.05.2020 17:00:08
02.06.2020 04:01:16
Bán
0.01
1.51683
1.50866
Lợi nhuận
6.02 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#56695262
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 17:00:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.51683
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 04:01:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.50866
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.02 USD
27.05.2020 12:43:03
02.06.2020 04:01:16
Bán
0.01
1.51167
1.50866
Lợi nhuận
2.22 USD
EURCAD
Thỏa thuận
#56674845
Ngày và giờ mở cửa
27.05.2020 12:43:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.51167
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 04:01:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.50866
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.22 USD
01.06.2020 23:09:05
02.06.2020 01:33:42
Mua
0.01
1740.03
1739.97
Lợi nhuận
-0.06 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#56894639
Ngày và giờ mở cửa
01.06.2020 23:09:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1740.03
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.06.2020 01:33:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1739.97
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.06 USD