Chế độ demo
20.01.2021 18:15:45
20.01.2021 18:17:53
Mua
0.01
1.72273
1.72382
Lợi nhuận
0.66 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#155989903
Ngày và giờ mở cửa
20.01.2021 18:15:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.72273
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.01.2021 18:17:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.72382
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.66 USD
20.01.2021 16:40:50
20.01.2021 16:57:35
Mua
0.01
1.73443
1.73187
Lợi nhuận
-2.21 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#155983583
Ngày và giờ mở cửa
20.01.2021 16:40:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.73443
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.01.2021 16:57:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.73187
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.21 USD
20.01.2021 15:35:57
20.01.2021 15:40:53
Mua
0.01
1.73561
1.73617
Lợi nhuận
0.24 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#155979178
Ngày và giờ mở cửa
20.01.2021 15:35:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.73561
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.01.2021 15:40:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.73617
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.24 USD
19.01.2021 17:05:00
19.01.2021 18:08:59
Bán
0.01
1.91561
1.9144
Lợi nhuận
0.66 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#155931873
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2021 17:05:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.91561
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.01.2021 18:08:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.9144
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.66 USD
19.01.2021 15:35:35
19.01.2021 16:43:12
Bán
0.01
1.91002
1.91179
Lợi nhuận
-1.46 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#155927899
Ngày và giờ mở cửa
19.01.2021 15:35:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.91002
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.01.2021 16:43:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.91179
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.46 USD
18.01.2021 15:45:04
18.01.2021 16:00:41
Bán
0.01
1.73051
1.73023
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#155883128
Ngày và giờ mở cửa
18.01.2021 15:45:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.73051
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.01.2021 16:00:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.73023
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
18.01.2021 15:00:08
18.01.2021 15:06:47
Bán
0.01
1.73012
1.72982
Lợi nhuận
0.04 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#155881424
Ngày và giờ mở cửa
18.01.2021 15:00:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.73012
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.01.2021 15:06:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.72982
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
14.01.2021 16:25:04
14.01.2021 16:28:43
Mua
0.01
1.73053
1.73121
Lợi nhuận
0.33 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#155736254
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2021 16:25:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.73053
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.01.2021 16:28:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.73121
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.33 USD
14.01.2021 15:39:32
14.01.2021 16:04:16
Mua
0.01
1.73012
1.73041
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#155731391
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2021 15:39:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.73012
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.01.2021 16:04:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.73041
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
13.01.2021 15:49:52
13.01.2021 17:01:01
Mua
0.01
1.74077
1.73771
Lợi nhuận
-2.60 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#155666067
Ngày và giờ mở cửa
13.01.2021 15:49:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.74077
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.01.2021 17:01:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.73771
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.60 USD
07.01.2021 17:13:31
07.01.2021 17:24:09
Mua
0.01
1.72609
1.725
Lợi nhuận
-1.06 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#155206699
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2021 17:13:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.72609
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2021 17:24:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.725
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.06 USD
07.01.2021 15:25:04
07.01.2021 17:06:16
Bán
0.01
1.75511
1.75307
Lợi nhuận
1.38 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#155192557
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2021 15:25:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.75511
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.58 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2021 17:06:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.75307
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.38 USD
07.01.2021 14:59:53
07.01.2021 15:18:46
Bán
0.01
1.87471
1.87427
Lợi nhuận
0.12 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#155189290
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2021 14:59:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.87471
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2021 15:18:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.87427
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
05.01.2021 21:01:39
06.01.2021 00:00:09
Mua
0.01
1.87891
1.87565
Lợi nhuận
-2.64 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#155007160
Ngày và giờ mở cửa
05.01.2021 21:01:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.87891
Phí qua đêm
-0.07 USD
Tổng cộng
-2.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.01.2021 00:00:09
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.87565
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.64 USD
05.01.2021 18:10:10
05.01.2021 18:35:05
Mua
0.01
1.75989
1.75936
Lợi nhuận
-0.61 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#155000268
Ngày và giờ mở cửa
05.01.2021 18:10:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.75989
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.01.2021 18:35:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.75936
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.61 USD
05.01.2021 17:45:04
05.01.2021 18:06:13
Mua
0.01
1.88225
1.88259
Lợi nhuận
0.05 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#154999198
Ngày và giờ mở cửa
05.01.2021 17:45:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.88225
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.01.2021 18:06:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.88259
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
05.01.2021 14:56:06
05.01.2021 17:31:53
Bán
0.01
1.88509
1.88266
Lợi nhuận
1.55 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#154982018
Ngày và giờ mở cửa
05.01.2021 14:56:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.88509
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.01.2021 17:31:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.88266
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.55 USD
04.01.2021 17:02:09
04.01.2021 18:29:48
Bán
0.01
1.88869
1.89171
Lợi nhuận
-2.37 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#154916247
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2021 17:02:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.88869
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.01.2021 18:29:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.89171
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.37 USD
04.01.2021 16:49:53
04.01.2021 17:01:53
Mua
0.01
1.89172
1.88869
Lợi nhuận
-2.38 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#154914435
Ngày và giờ mở cửa
04.01.2021 16:49:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.89172
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.01.2021 17:01:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.88869
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.38 USD
28.12.2020 18:52:53
28.12.2020 19:14:05
Bán
0.01
1.7304
1.72998
Lợi nhuận
0.13 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#154599601
Ngày và giờ mở cửa
28.12.2020 18:52:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.7304
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.12.2020 19:14:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.72998
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.13 USD
28.12.2020 15:41:11
28.12.2020 16:32:59
Mua
0.01
1.73404
1.7343
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#154578135
Ngày và giờ mở cửa
28.12.2020 15:41:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.73404
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.12.2020 16:32:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.7343
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
28.12.2020 15:00:33
28.12.2020 15:12:49
Mua
0.01
1.89888
1.89924
Lợi nhuận
0.05 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#154573991
Ngày và giờ mở cửa
28.12.2020 15:00:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.89888
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.12.2020 15:12:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.89924
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.05 USD
23.12.2020 16:35:58
23.12.2020 17:00:40
Bán
0.01
1.90569
1.90873
Lợi nhuận
-2.36 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#154440140
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2020 16:35:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.90569
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.12.2020 17:00:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.90873
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.36 USD
23.12.2020 16:38:25
23.12.2020 17:00:40
Bán
0.01
1.73801
1.74101
Lợi nhuận
-2.53 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#154440348
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2020 16:38:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.73801
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.12.2020 17:00:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.74101
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.53 USD
23.12.2020 14:51:04
23.12.2020 15:35:26
Bán
0.01
1.89649
1.90021
Lợi nhuận
-2.83 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#154420686
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2020 14:51:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.89649
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.12.2020 15:35:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.90021
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.83 USD
23.12.2020 14:55:15
23.12.2020 15:06:17
Bán
0.01
1.7278
1.72924
Lợi nhuận
-1.32 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#154422090
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2020 14:55:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.7278
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.12.2020 15:06:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.72924
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.32 USD
23.12.2020 14:44:50
23.12.2020 14:55:12
Mua
0.01
1.72893
1.72778
Lợi nhuận
-1.09 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#154419831
Ngày và giờ mở cửa
23.12.2020 14:44:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.72893
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.12.2020 14:55:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.72778
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.09 USD
22.12.2020 18:14:54
22.12.2020 18:26:22
Mua
0.01
1.72293
1.72476
Lợi nhuận
1.22 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#154313440
Ngày và giờ mở cửa
22.12.2020 18:14:54
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.72293
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.12.2020 18:26:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.72476
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.22 USD
22.12.2020 18:13:59
22.12.2020 18:19:24
Mua
0.01
1.72341
1.72441
Lợi nhuận
0.57 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#154313071
Ngày và giờ mở cửa
22.12.2020 18:13:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.72341
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.12.2020 18:19:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.72441
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.57 USD
22.12.2020 18:12:38
22.12.2020 18:18:46
Mua
0.01
1.72444
1.72382
Lợi nhuận
-0.68 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#154312522
Ngày và giờ mở cửa
22.12.2020 18:12:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.72444
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.12.2020 18:18:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.72382
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.68 USD
22.12.2020 17:48:45
22.12.2020 17:56:12
Bán
0.01
1.72434
1.72391
Lợi nhuận
0.14 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#154309474
Ngày và giờ mở cửa
22.12.2020 17:48:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.72434
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.12.2020 17:56:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.72391
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.14 USD
22.12.2020 17:20:31
22.12.2020 17:46:56
Mua
0.01
1.8972
1.89549
Lợi nhuận
-1.41 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#154305393
Ngày và giờ mở cửa
22.12.2020 17:20:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.8972
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.12.2020 17:46:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.89549
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.41 USD
22.12.2020 16:34:51
22.12.2020 16:55:37
Mua
0.01
1.89616
1.89649
Lợi nhuận
0.04 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#154298198
Ngày và giờ mở cửa
22.12.2020 16:34:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.89616
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.12.2020 16:55:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.89649
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
22.12.2020 15:39:51
22.12.2020 15:46:53
Bán
0.01
1.72763
1.72699
Lợi nhuận
0.30 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#154289925
Ngày và giờ mở cửa
22.12.2020 15:39:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.72763
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.12.2020 15:46:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.72699
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
22.12.2020 15:09:52
22.12.2020 15:36:34
Mua
0.01
1.89791
1.89829
Lợi nhuận
0.07 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#154282723
Ngày và giờ mở cửa
22.12.2020 15:09:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.89791
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.12.2020 15:36:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.89829
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.07 USD
18.12.2020 15:30:52
18.12.2020 15:54:24
Mua
0.01
1.35073
1.35123
Lợi nhuận
0.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#154056972
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2020 15:30:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.35073
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.12.2020 15:54:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.35123
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.40 USD
18.12.2020 14:59:53
18.12.2020 15:22:06
Bán
0.01
1.35193
1.35007
Lợi nhuận
1.76 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#154055729
Ngày và giờ mở cửa
18.12.2020 14:59:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.35193
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.12.2020 15:22:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.35007
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.76 USD
16.12.2020 17:50:01
16.12.2020 18:02:36
Bán
0.01
1.90694
1.90597
Lợi nhuận
0.49 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#153902405
Ngày và giờ mở cửa
16.12.2020 17:50:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.90694
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.12.2020 18:02:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.90597
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.49 USD
16.12.2020 17:23:35
16.12.2020 17:48:50
Mua
0.01
1.9084
1.90789
Lợi nhuận
-0.57 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#153899909
Ngày và giờ mở cửa
16.12.2020 17:23:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.9084
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.12.2020 17:48:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.90789
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.57 USD
15.12.2020 18:01:14
15.12.2020 18:07:05
Bán
0.01
1.70542
1.70833
Lợi nhuận
-2.48 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#153796817
Ngày và giờ mở cửa
15.12.2020 18:01:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.70542
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.12.2020 18:07:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.70833
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.48 USD
15.12.2020 15:10:26
15.12.2020 17:57:43
Bán
0.01
1.89182
1.89423
Lợi nhuận
-1.91 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#153760901
Ngày và giờ mở cửa
15.12.2020 15:10:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.89182
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.12.2020 17:57:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.89423
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.91 USD
15.12.2020 16:44:51
15.12.2020 17:28:26
Bán
0.01
1.33732
1.33788
Lợi nhuận
-0.66 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#153781272
Ngày và giờ mở cửa
15.12.2020 16:44:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.33732
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.12.2020 17:28:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.33788
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.66 USD
15.12.2020 15:10:04
15.12.2020 15:29:31
Bán
0.01
1.77522
1.77774
Lợi nhuận
-2.09 USD
GBPAUD
Thỏa thuận
#153760855
Ngày và giờ mở cửa
15.12.2020 15:10:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.77522
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.12.2020 15:29:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.77774
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.09 USD
15.12.2020 15:09:58
15.12.2020 15:29:07
Bán
0.01
1.70415
1.70665
Lợi nhuận
-2.16 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#153760848
Ngày và giờ mở cửa
15.12.2020 15:09:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.70415
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.12.2020 15:29:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.70665
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-2.16 USD
14.12.2020 14:57:03
14.12.2020 16:32:23
Bán
0.01
1.34076
1.33853
Lợi nhuận
2.13 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#153657790
Ngày và giờ mở cửa
14.12.2020 14:57:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.34076
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.12.2020 16:32:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.33853
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.13 USD
14.12.2020 14:57:12
14.12.2020 15:13:25
Bán
0.01
1.88489
1.88598
Lợi nhuận
-0.98 USD
GBPNZD
Thỏa thuận
#153657831
Ngày và giờ mở cửa
14.12.2020 14:57:12
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.88489
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.12.2020 15:13:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.88598
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.98 USD
14.12.2020 03:05:21
14.12.2020 03:49:21
Bán
0.01
1.32932
1.33182
Lợi nhuận
-2.60 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#153580557
Ngày và giờ mở cửa
14.12.2020 03:05:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.32932
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.12.2020 03:49:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.33182
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.60 USD
09.12.2020 17:39:59
09.12.2020 17:46:15
Mua
0.02
1.71645
1.71395
Lợi nhuận
-4.31 USD
GBPCAD
Thỏa thuận
#153343349
Ngày và giờ mở cửa
09.12.2020 17:39:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.71645
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.12.2020 17:46:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.71395
Phí hoa hồng
-0.40 USD
Lợi nhuận
-4.31 USD
09.12.2020 16:05:32
09.12.2020 16:16:37
Bán
0.02
1.34461
1.34389
Lợi nhuận
1.24 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#153329952
Ngày và giờ mở cửa
09.12.2020 16:05:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.34461
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.12.2020 16:16:37
Khối lượng giao dịch
0.02
Thoát
1.34389
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.24 USD
09.12.2020 15:19:56
09.12.2020 15:25:00
Mua
0.01
1.34576
1.34774
Lợi nhuận
1.88 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#153320969
Ngày và giờ mở cửa
09.12.2020 15:19:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.34576
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.12.2020 15:25:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.34774
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.88 USD