Chế độ demo
12.02.2020 11:36:34
17.02.2020 07:54:33
Mua
0.0100
1.06431
1.06472
Lợi nhuận
0.22 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#126176747
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 11:36:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06431
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2020 07:54:33
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.06472
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.22 USD
12.02.2020 12:25:40
17.02.2020 07:54:28
Mua
0.0100
1.06384
1.06474
Lợi nhuận
0.72 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#126181670
Ngày và giờ mở cửa
12.02.2020 12:25:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06384
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.02.2020 07:54:28
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.06474
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.72 USD
13.02.2020 17:00:33
14.02.2020 11:36:58
Mua
0.0100
1.06177
1.06367
Lợi nhuận
1.73 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#126319924
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 17:00:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06177
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.93 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.02.2020 11:36:58
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.06367
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.73 USD
13.02.2020 02:56:31
14.02.2020 11:17:55
Mua
0.0100
1.06289
1.06387
Lợi nhuận
0.80 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#126216620
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 02:56:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06289
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.02.2020 11:17:55
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.06387
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
13.02.2020 17:19:05
14.02.2020 08:49:07
Mua
0.0100
1.0611
1.06233
Lợi nhuận
1.06 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#126320372
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 17:19:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.0611
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.02.2020 08:49:07
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.06233
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.06 USD
13.02.2020 14:21:03
13.02.2020 14:44:47
Mua
0.0100
1.06209
1.06347
Lợi nhuận
1.21 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#126299240
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 14:21:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06209
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2020 14:44:47
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.06347
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.21 USD
13.02.2020 09:15:17
13.02.2020 13:55:25
Mua
0.0100
1.06228
1.06343
Lợi nhuận
0.98 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#126265925
Ngày và giờ mở cửa
13.02.2020 09:15:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06228
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.02.2020 13:55:25
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.06343
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.98 USD
06.02.2020 15:30:24
11.02.2020 16:13:54
Mua
0.0100
1.29582
1.29523
Lợi nhuận
-0.69 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#125834263
Ngày và giờ mở cửa
06.02.2020 15:30:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.29582
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.02.2020 16:13:54
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.29523
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.69 USD
06.02.2020 15:34:33
11.02.2020 16:13:49
Mua
0.0100
1.2953
1.29523
Lợi nhuận
-0.17 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#125834567
Ngày và giờ mở cửa
06.02.2020 15:34:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2953
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.02.2020 16:13:49
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.29523
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.17 USD
06.02.2020 17:31:39
11.02.2020 14:18:05
Mua
0.0100
1.29408
1.29345
Lợi nhuận
-0.73 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#125841251
Ngày và giờ mở cửa
06.02.2020 17:31:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.29408
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.02.2020 14:18:05
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.29345
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.73 USD
11.02.2020 12:47:58
11.02.2020 14:17:57
Mua
0.0100
1.29206
1.29345
Lợi nhuận
1.29 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#126097341
Ngày và giờ mở cửa
11.02.2020 12:47:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.29206
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.02.2020 14:17:57
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.29345
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.29 USD
10.02.2020 18:06:21
11.02.2020 11:30:07
Mua
0.0100
1.29233
1.29406
Lợi nhuận
1.63 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#126029252
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 18:06:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.29233
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.02.2020 11:30:07
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.29406
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.63 USD
10.02.2020 19:55:26
11.02.2020 11:30:06
Mua
0.0100
1.2908
1.29391
Lợi nhuận
3.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#126031109
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 19:55:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2908
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.02.2020 11:30:06
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.29391
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.01 USD
07.02.2020 18:17:00
10.02.2020 15:38:12
Mua
0.0100
1.29282
1.29426
Lợi nhuận
1.34 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#125931339
Ngày và giờ mở cửa
07.02.2020 18:17:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.29282
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.02.2020 15:38:12
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.29426
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.34 USD
07.02.2020 18:28:23
10.02.2020 13:05:59
Mua
0.0100
1.29078
1.29215
Lợi nhuận
1.27 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#125932737
Ngày và giờ mở cửa
07.02.2020 18:28:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.29078
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.02.2020 13:05:59
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.29215
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.27 USD
10.02.2020 09:46:30
10.02.2020 11:22:15
Mua
0.0100
1.28867
1.29064
Lợi nhuận
1.87 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#125982750
Ngày và giờ mở cửa
10.02.2020 09:46:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.28867
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.02.2020 11:22:15
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.29064
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.87 USD
07.02.2020 20:18:10
10.02.2020 07:13:14
Mua
0.0100
1.2893
1.29056
Lợi nhuận
1.16 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#125941761
Ngày và giờ mở cửa
07.02.2020 20:18:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2893
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.02.2020 07:13:14
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.29056
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.16 USD
06.02.2020 17:51:33
07.02.2020 14:55:10
Mua
0.0100
1.2929
1.29409
Lợi nhuận
1.09 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#125842710
Ngày và giờ mở cửa
06.02.2020 17:51:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.2929
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.02.2020 14:55:10
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.29409
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.09 USD
06.02.2020 01:13:26
06.02.2020 11:26:34
Mua
0.0100
1.09999
1.10059
Lợi nhuận
0.50 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#125787526
Ngày và giờ mở cửa
06.02.2020 01:13:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09999
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.02.2020 11:26:34
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.10059
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
06.02.2020 10:34:40
06.02.2020 11:26:30
Mua
0.0100
1.09945
1.10057
Lợi nhuận
1.02 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#125812248
Ngày và giờ mở cửa
06.02.2020 10:34:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09945
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.02.2020 11:26:30
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.10057
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.02 USD
06.02.2020 02:31:43
06.02.2020 08:39:03
Mua
0.0100
1.69694
1.70005
Lợi nhuận
1.81 USD
EURNZD
Thỏa thuận
#125781998
Ngày và giờ mở cửa
06.02.2020 02:31:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.69694
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.02.2020 08:39:03
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.70005
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.81 USD
05.02.2020 13:06:47
05.02.2020 15:11:19
Sao chép
22.67%
22.8%
Lợi nhuận
0.00 USD
AMS_Turbo
Ngày và giờ mở cửa
05.02.2020 13:06:47
Điểm vào
22.67%
Loại giao dịch
Sao chép
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2020 15:11:19
Ngoài
22.8%
Lợi nhuận
0.00 USD
31.01.2020 01:17:39
05.02.2020 00:40:22
Mua
0.0100
0.64895
0.64966
Lợi nhuận
0.61 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#125379889
Ngày và giờ mở cửa
31.01.2020 01:17:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.64895
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.02.2020 00:40:22
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.64966
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.61 USD
31.01.2020 09:46:02
04.02.2020 19:09:16
Mua
0.0100
0.64791
0.64872
Lợi nhuận
0.71 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#125395202
Ngày và giờ mở cửa
31.01.2020 09:46:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.64791
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2020 19:09:16
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.64872
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.71 USD
31.01.2020 08:28:46
04.02.2020 19:09:08
Mua
0.0100
0.6483
0.64873
Lợi nhuận
0.33 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#125392143
Ngày và giờ mở cửa
31.01.2020 08:28:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6483
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2020 19:09:08
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.64873
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.33 USD
04.02.2020 11:23:33
04.02.2020 18:10:46
Mua
0.0100
0.64633
0.64763
Lợi nhuận
1.20 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#125617359
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2020 11:23:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.64633
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2020 18:10:46
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.64763
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.20 USD
04.02.2020 12:15:51
04.02.2020 18:10:31
Mua
0.0100
0.64594
0.64759
Lợi nhuận
1.55 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#125620695
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2020 12:15:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.64594
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2020 18:10:31
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.64759
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.55 USD
04.02.2020 12:55:10
04.02.2020 18:10:31
Mua
0.0100
0.64544
0.64759
Lợi nhuận
2.05 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#125620472
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2020 12:55:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.64544
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2020 18:10:31
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.64759
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.05 USD
03.02.2020 17:50:12
04.02.2020 08:38:58
Mua
0.0100
0.64586
0.64722
Lợi nhuận
1.26 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#125531252
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2020 17:50:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.64586
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2020 08:38:58
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.64722
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.26 USD
04.02.2020 02:07:21
04.02.2020 08:38:46
Mua
0.0100
0.6457
0.64724
Lợi nhuận
1.44 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#125543186
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2020 02:07:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6457
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2020 08:38:46
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.64724
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.44 USD
04.02.2020 02:24:59
04.02.2020 08:38:36
Mua
0.0100
0.6452
0.64722
Lợi nhuận
1.92 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#125544211
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2020 02:24:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6452
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2020 08:38:36
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.64722
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.92 USD
04.02.2020 02:53:01
04.02.2020 08:38:31
Mua
0.0100
0.64508
0.64721
Lợi nhuận
2.03 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#125546274
Ngày và giờ mở cửa
04.02.2020 02:53:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.64508
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.02.2020 08:38:31
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.64721
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.03 USD
03.02.2020 11:11:44
03.02.2020 17:02:13
Mua
0.0100
0.64562
0.64733
Lợi nhuận
1.61 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#125493305
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2020 11:11:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.64562
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2020 17:02:13
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.64733
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.61 USD
03.02.2020 11:04:46
03.02.2020 17:02:08
Mua
0.0100
0.64574
0.64735
Lợi nhuận
1.51 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#125491579
Ngày và giờ mở cửa
03.02.2020 11:04:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.64574
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2020 17:02:08
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.64735
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.51 USD
31.01.2020 11:16:47
03.02.2020 08:44:40
Mua
0.0100
0.64622
0.64682
Lợi nhuận
0.50 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#125400479
Ngày và giờ mở cửa
31.01.2020 11:16:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.64622
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2020 08:44:40
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.64682
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.50 USD
31.01.2020 11:34:40
03.02.2020 08:44:38
Mua
0.0100
0.64576
0.64679
Lợi nhuận
0.93 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#125402005
Ngày và giờ mở cửa
31.01.2020 11:34:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.64576
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.02.2020 08:44:38
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
0.64679
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.93 USD
29.01.2020 14:45:19
29.01.2020 19:43:24
Mua
0.0100
1.09978
1.1003
Lợi nhuận
0.42 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#125254122
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2020 14:45:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09978
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2020 19:43:24
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.1003
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
29.01.2020 11:02:01
29.01.2020 19:43:13
Mua
0.0100
1.10012
1.10028
Lợi nhuận
0.06 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#125227755
Ngày và giờ mở cửa
29.01.2020 11:02:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10012
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2020 19:43:13
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.10028
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
23.01.2020 15:40:21
29.01.2020 02:55:39
Mua
0.0100
1.07265
1.07264
Lợi nhuận
-0.21 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#124809457
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2020 15:40:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.07265
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2020 02:55:39
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.07264
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.21 USD
23.01.2020 03:11:29
29.01.2020 02:55:39
Mua
0.0100
1.07328
1.07264
Lợi nhuận
-0.86 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#124809369
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2020 03:11:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.07328
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2020 02:55:39
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.07264
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-0.86 USD
23.01.2020 16:24:45
29.01.2020 02:54:56
Mua
0.0100
1.07155
1.07265
Lợi nhuận
0.93 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#124880517
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2020 16:24:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.07155
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.01.2020 02:54:56
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.07265
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.93 USD
24.01.2020 16:27:36
28.01.2020 18:23:14
Mua
0.0100
1.07057
1.07157
Lợi nhuận
0.83 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#124994861
Ngày và giờ mở cửa
24.01.2020 16:27:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.07057
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2020 18:23:14
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.07157
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.83 USD
27.01.2020 11:37:31
28.01.2020 17:56:58
Mua
0.0100
1.06991
1.0712
Lợi nhuận
1.12 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#125044407
Ngày và giờ mở cửa
27.01.2020 11:37:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06991
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2020 17:56:58
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.0712
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.12 USD
27.01.2020 11:52:47
28.01.2020 15:16:45
Mua
0.0100
1.06926
1.07027
Lợi nhuận
0.83 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#125044925
Ngày và giờ mở cửa
27.01.2020 11:52:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06926
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2020 15:16:45
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.07027
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.83 USD
27.01.2020 13:03:48
28.01.2020 15:09:51
Mua
0.0100
1.06871
1.06977
Lợi nhuận
0.89 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#125048731
Ngày và giờ mở cửa
27.01.2020 13:03:48
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06871
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2020 15:09:51
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.06977
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
0.89 USD
28.01.2020 13:19:57
28.01.2020 15:09:43
Mua
0.0100
1.06763
1.06977
Lợi nhuận
2.00 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#125142673
Ngày và giờ mở cửa
28.01.2020 13:19:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06763
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2020 15:09:43
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.06977
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.00 USD
27.01.2020 16:27:31
28.01.2020 09:00:42
Mua
0.0100
1.06809
1.06963
Lợi nhuận
1.39 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#125062291
Ngày và giờ mở cửa
27.01.2020 16:27:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06809
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.01.2020 09:00:42
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
1.06963
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
1.39 USD
13.01.2020 04:11:37
23.01.2020 01:37:14
Bán
0.0100
109.597
109.719
Lợi nhuận
-1.21 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#123951421
Ngày và giờ mở cửa
13.01.2020 04:11:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.597
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.01.2020 01:37:14
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
109.719
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.21 USD
13.01.2020 08:08:47
23.01.2020 01:37:09
Bán
0.0100
109.638
109.719
Lợi nhuận
-0.84 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#123961564
Ngày và giờ mở cửa
13.01.2020 08:08:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.638
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.01.2020 01:37:09
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
109.719
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-0.84 USD
13.01.2020 11:08:11
23.01.2020 01:37:02
Bán
0.0100
109.852
109.719
Lợi nhuận
1.11 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#123974316
Ngày và giờ mở cửa
13.01.2020 11:08:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.852
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.01.2020 01:37:02
Khối lượng giao dịch
0.0100
Ngoài
109.719
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.11 USD