Chế độ demo
04.12.2020 11:49:57
04.12.2020 18:09:44
Bán
0.01
24.222
24.089
Lợi nhuận
6.45 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#152882988
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2020 11:49:57
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
24.222
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2020 18:09:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.089
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.45 USD
03.12.2020 16:41:52
04.12.2020 01:03:47
Mua
0.01
23.906
24.045
Lợi nhuận
6.75 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#152715423
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2020 16:41:52
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
23.906
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2020 01:03:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.045
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.75 USD
02.12.2020 14:53:20
02.12.2020 16:20:00
Mua
0.01
0.89875
0.89617
Lợi nhuận
-2.98 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#152652754
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 14:53:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.89875
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 16:20:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.89617
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.98 USD
02.12.2020 02:29:38
02.12.2020 16:19:57
Bán
0.01
23.82
23.744
Lợi nhuận
3.60 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#152628464
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 02:29:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
23.82
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 16:19:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
23.744
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.60 USD
02.12.2020 12:50:09
02.12.2020 14:12:04
Bán
0.01
24.225
23.99
Lợi nhuận
11.55 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#152647845
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2020 12:50:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
24.225
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2020 14:12:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
23.99
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
11.55 USD
27.11.2020 15:32:12
27.11.2020 18:47:31
Mua
0.01
1788.66
1785.66
Lợi nhuận
-3.20 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#152379940
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2020 15:32:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1788.66
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2020 18:47:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1785.66
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-3.20 USD
27.11.2020 15:35:01
27.11.2020 18:47:16
Mua
0.01
1783.55
1785.77
Lợi nhuận
2.02 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#152380355
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2020 15:35:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1783.55
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2020 18:47:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1785.77
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.02 USD
27.11.2020 15:59:56
27.11.2020 18:47:11
Mua
0.01
1778.75
1785.72
Lợi nhuận
6.77 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#152383433
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2020 15:59:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1778.75
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2020 18:47:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1785.72
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
6.77 USD
27.11.2020 15:31:27
27.11.2020 17:28:04
Mua
0.01
22.604
22.675
Lợi nhuận
3.35 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#152379840
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2020 15:31:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
22.604
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2020 17:28:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
22.675
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
3.35 USD
24.11.2020 13:29:20
25.11.2020 10:57:35
Mua
0.01
23.12
23.371
Lợi nhuận
12.35 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#152151271
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 13:29:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
23.12
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.11.2020 10:57:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
23.371
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
12.35 USD
24.11.2020 04:56:59
25.11.2020 10:57:30
Mua
0.01
23.316
23.372
Lợi nhuận
2.60 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#152105071
Ngày và giờ mở cửa
24.11.2020 04:56:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
23.316
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.11.2020 10:57:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
23.372
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.60 USD
20.11.2020 16:16:29
23.11.2020 14:22:57
Bán
0.01
24.371
24.053
Lợi nhuận
15.70 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#151998347
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2020 16:16:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
24.371
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.11.2020 14:22:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.053
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
15.70 USD
23.11.2020 12:34:10
23.11.2020 14:22:53
Bán
0.01
24.027
24.053
Lợi nhuận
-1.50 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#152055940
Ngày và giờ mở cửa
23.11.2020 12:34:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
24.027
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.11.2020 14:22:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.053
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
-1.50 USD
20.11.2020 11:25:32
23.11.2020 14:22:49
Bán
0.01
24.2
24.053
Lợi nhuận
7.15 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#151972469
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2020 11:25:32
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
24.2
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.11.2020 14:22:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
24.053
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
7.15 USD
28.10.2020 15:54:15
28.10.2020 16:12:46
Mua
0.05
23.275
23.296
Lợi nhuận
4.25 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#150211472
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2020 15:54:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
23.275
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.10.2020 16:12:46
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
23.296
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.25 USD
28.10.2020 15:44:09
28.10.2020 15:53:34
Mua
0.05
23.38
23.28
Lợi nhuận
-26.00 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#150209871
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2020 15:44:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
23.38
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-25.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.10.2020 15:53:34
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
23.28
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-26.00 USD
28.10.2020 15:35:23
28.10.2020 15:37:56
Mua
0.05
23.393
23.441
Lợi nhuận
11.00 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#150208411
Ngày và giờ mở cửa
28.10.2020 15:35:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
23.393
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
12.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.10.2020 15:37:56
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
23.441
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
11.00 USD
13.10.2020 19:11:07
13.10.2020 21:14:22
Mua
0.05
24.061
24.082
Lợi nhuận
4.25 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#149067412
Ngày và giờ mở cửa
13.10.2020 19:11:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
24.061
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.10.2020 21:14:22
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
24.082
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
4.25 USD
13.10.2020 16:35:09
13.10.2020 18:36:04
Mua
0.05
24.315
24.266
Lợi nhuận
-13.25 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#149053734
Ngày và giờ mở cửa
13.10.2020 16:35:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
24.315
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.10.2020 18:36:04
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
24.266
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-13.25 USD
13.10.2020 17:13:08
13.10.2020 18:36:02
Mua
0.05
24.146
24.264
Lợi nhuận
28.50 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#149058632
Ngày và giờ mở cửa
13.10.2020 17:13:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
24.146
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
29.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.10.2020 18:36:02
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
24.264
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
28.50 USD
13.10.2020 16:42:26
13.10.2020 16:58:34
Mua
0.05
24.151
24.273
Lợi nhuận
29.50 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#149054820
Ngày và giờ mở cửa
13.10.2020 16:42:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
24.151
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
30.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.10.2020 16:58:34
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
24.273
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
29.50 USD
12.10.2020 01:01:43
12.10.2020 02:12:15
Bán
0.05
25.122
25.278
Lợi nhuận
-40.00 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#148892488
Ngày và giờ mở cửa
12.10.2020 01:01:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
25.122
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-39.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.10.2020 02:12:15
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
25.278
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-40.00 USD
09.10.2020 19:30:03
12.10.2020 02:12:03
Bán
0.05
24.868
25.283
Lợi nhuận
-104.75 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#148885716
Ngày và giờ mở cửa
09.10.2020 19:30:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
24.868
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-103.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.10.2020 02:12:03
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
25.283
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
-104.75 USD
06.10.2020 23:54:57
07.10.2020 01:01:04
Mua
0.05
22.972
23.095
Lợi nhuận
29.75 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#148636207
Ngày và giờ mở cửa
06.10.2020 23:54:57
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
22.972
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
30.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.10.2020 01:01:04
Khối lượng giao dịch
0.05
Thoát
23.095
Phí hoa hồng
-1.00 USD
Lợi nhuận
29.75 USD
01.10.2020 20:20:04
01.10.2020 20:26:35
Bán
0.1
24.111
24.084
Lợi nhuận
11.50 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#148259622
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2020 20:20:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
24.111
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2020 20:26:35
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
24.084
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
11.50 USD
01.10.2020 18:31:08
01.10.2020 19:20:46
Bán
0.1
23.997
23.981
Lợi nhuận
6.00 USD
XAGUSD
Thỏa thuận
#148246239
Ngày và giờ mở cửa
01.10.2020 18:31:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
23.997
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.10.2020 19:20:46
Khối lượng giao dịch
0.1
Thoát
23.981
Phí hoa hồng
-2.00 USD
Lợi nhuận
6.00 USD
20.07.2020 18:51:07
22.07.2020 12:49:48
Bán
0.01
1.2654
1.26705
Lợi nhuận
-1.75 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#141079334
Ngày và giờ mở cửa
20.07.2020 18:51:07
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2654
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2020 12:49:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.26705
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.75 USD
21.07.2020 16:55:58
22.07.2020 12:49:46
Bán
0.01
1.27117
1.26704
Lợi nhuận
4.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#141225110
Ngày và giờ mở cửa
21.07.2020 16:55:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27117
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2020 12:49:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.26704
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
4.03 USD
21.07.2020 11:54:43
22.07.2020 12:49:44
Bán
0.01
1.26904
1.26703
Lợi nhuận
1.91 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#141162657
Ngày và giờ mở cửa
21.07.2020 11:54:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.26904
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2020 12:49:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.26703
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.91 USD
21.07.2020 04:31:38
22.07.2020 12:49:40
Bán
0.01
1.26776
1.26703
Lợi nhuận
0.63 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#141117679
Ngày và giờ mở cửa
21.07.2020 04:31:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.26776
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2020 12:49:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.26703
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.63 USD
21.07.2020 17:19:42
22.07.2020 12:49:35
Bán
0.01
1.27276
1.26703
Lợi nhuận
5.63 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#141228244
Ngày và giờ mở cửa
21.07.2020 17:19:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27276
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2020 12:49:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.26703
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
5.63 USD
21.07.2020 17:59:37
21.07.2020 23:06:44
Bán
0.01
1.2749
1.27345
Lợi nhuận
1.35 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#141233618
Ngày và giờ mở cửa
21.07.2020 17:59:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2749
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.07.2020 23:06:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.27345
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.35 USD
21.07.2020 10:11:42
21.07.2020 11:03:41
Bán
0.01
1.27105
1.26785
Lợi nhuận
3.10 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#141145809
Ngày và giờ mở cửa
21.07.2020 10:11:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.27105
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.07.2020 11:03:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.26785
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.10 USD
15.07.2020 13:14:41
15.07.2020 16:50:50
Bán
0.01
1.26247
1.26192
Lợi nhuận
0.45 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#140575437
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 13:14:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.26247
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 16:50:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.26192
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.45 USD
15.07.2020 15:11:09
15.07.2020 16:50:49
Bán
0.01
1.26383
1.26188
Lợi nhuận
1.85 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#140587659
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2020 15:11:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.26383
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2020 16:50:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.26188
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.85 USD
03.07.2020 16:20:59
07.07.2020 16:53:40
Bán
0.01
1.24626
1.25569
Lợi nhuận
-9.53 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139410080
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 16:20:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.24626
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 16:53:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.25569
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-9.53 USD
06.07.2020 03:05:28
07.07.2020 16:53:39
Bán
0.01
1.24853
1.25569
Lợi nhuận
-7.26 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139442867
Ngày và giờ mở cửa
06.07.2020 03:05:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.24853
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 16:53:39
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.25569
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-7.26 USD
07.07.2020 16:23:08
07.07.2020 16:53:37
Bán
0.01
1.254
1.25584
Lợi nhuận
-1.94 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139732748
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 16:23:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.254
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 16:53:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.25584
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-1.94 USD
07.07.2020 14:41:31
07.07.2020 16:53:37
Bán
0.01
1.25218
1.2558
Lợi nhuận
-3.72 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139296259
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 14:41:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.25218
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 16:53:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2558
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-3.72 USD
01.07.2020 16:07:11
07.07.2020 16:23:04
Bán
0.01
1.24238
1.25402
Lợi nhuận
-11.74 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139157129
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 16:07:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.24238
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 16:23:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.25402
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-11.74 USD
01.07.2020 17:08:22
07.07.2020 16:23:01
Bán
0.01
1.24374
1.25404
Lợi nhuận
-10.40 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139165054
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 17:08:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.24374
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 16:23:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.25404
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-10.40 USD
06.07.2020 10:10:56
06.07.2020 19:11:29
Bán
0.01
1.25074
1.24858
Lợi nhuận
2.06 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139489565
Ngày và giờ mở cửa
06.07.2020 10:10:56
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.25074
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.07.2020 19:11:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.24858
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.06 USD
01.07.2020 17:30:29
03.07.2020 12:18:07
Bán
0.01
1.24539
1.24442
Lợi nhuận
0.87 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139167521
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 17:30:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.24539
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2020 12:18:07
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.24442
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.87 USD
01.07.2020 18:48:44
02.07.2020 19:08:56
Bán
0.01
1.24722
1.24577
Lợi nhuận
1.35 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139174431
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 18:48:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.24722
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 19:08:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.24577
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.35 USD
02.07.2020 15:36:13
02.07.2020 16:02:56
Bán
0.01
1.25249
1.24921
Lợi nhuận
3.18 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139290642
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 15:36:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.25249
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 16:02:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.24921
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
3.18 USD
02.07.2020 09:10:40
02.07.2020 15:36:01
Bán
0.01
1.2502
1.253
Lợi nhuận
-2.90 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139231655
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 09:10:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2502
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 15:36:01
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.253
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
-2.90 USD
02.07.2020 11:34:27
02.07.2020 14:24:02
Bán
0.01
1.25182
1.25043
Lợi nhuận
1.29 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139252386
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 11:34:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.25182
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 14:24:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.25043
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.29 USD
30.06.2020 20:13:02
30.06.2020 20:38:33
Bán
0.01
1.23871
1.23738
Lợi nhuận
1.23 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139041574
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 20:13:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.23871
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 20:38:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.23738
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
1.23 USD
30.06.2020 18:23:41
30.06.2020 19:03:57
Bán
0.01
1.23893
1.23658
Lợi nhuận
2.25 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139020384
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 18:23:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.23893
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 19:03:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.23658
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
2.25 USD
30.06.2020 18:15:33
30.06.2020 19:03:53
Bán
0.01
1.2374
1.23659
Lợi nhuận
0.71 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#139018290
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 18:15:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
1.2374
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.06.2020 19:03:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.23659
Phí hoa hồng
-0.10 USD
Lợi nhuận
0.71 USD