Chế độ demo
12.12.2019 16:36:47
13.12.2019 18:14:47
Bán
0.07
0.68973
0.68716
Lợi nhuận
17.99 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51660730
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 16:36:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68973
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
17.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 18:14:47
Khối lượng giao dịch
0.07
Ngoài
0.68716
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
17.99 USD
11.12.2019 18:05:31
13.12.2019 18:14:47
Bán
0.05
0.6856
0.68716
Lợi nhuận
-7.80 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51622631
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2019 18:05:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6856
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 18:14:47
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.68716
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-7.80 USD
13.12.2019 00:02:42
13.12.2019 18:14:47
Bán
0.08
0.69193
0.68716
Lợi nhuận
38.16 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51676722
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 00:02:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69193
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
38.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 18:14:47
Khối lượng giao dịch
0.08
Ngoài
0.68716
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
38.16 USD
11.12.2019 21:42:50
13.12.2019 18:14:47
Bán
0.06
0.68761
0.68716
Lợi nhuận
2.70 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51629179
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2019 21:42:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68761
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 18:14:47
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
0.68716
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.70 USD
11.12.2019 13:01:14
13.12.2019 18:14:47
Bán
0.04
0.6836
0.68716
Lợi nhuận
-14.24 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51613595
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2019 13:01:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6836
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 18:14:47
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
0.68716
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-14.24 USD
11.12.2019 09:00:02
13.12.2019 18:14:46
Bán
0.03
0.68159
0.68716
Lợi nhuận
-16.71 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51602290
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2019 09:00:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68159
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-16.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 18:14:46
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.68716
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-16.71 USD
13.12.2019 00:22:03
13.12.2019 17:09:08
Bán
0.09
1.11785
1.11271
Lợi nhuận
46.26 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51678828
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 00:22:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11785
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
46.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 17:09:08
Khối lượng giao dịch
0.09
Ngoài
1.11271
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
46.26 USD
11.12.2019 21:45:37
13.12.2019 17:09:08
Bán
0.06
1.11222
1.11271
Lợi nhuận
-2.94 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51630030
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2019 21:45:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11222
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 17:09:08
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
1.11271
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.94 USD
10.12.2019 13:28:00
13.12.2019 17:09:08
Bán
0.04
1.10828
1.11271
Lợi nhuận
-17.72 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51578721
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2019 13:28:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10828
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-17.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 17:09:08
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.11271
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-17.72 USD
09.12.2019 11:00:02
13.12.2019 17:09:08
Bán
0.03
1.10628
1.11271
Lợi nhuận
-19.29 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51546724
Ngày và giờ mở cửa
09.12.2019 11:00:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10628
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-19.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 17:09:08
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.11271
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-19.29 USD
13.12.2019 00:01:50
13.12.2019 17:09:08
Bán
0.08
1.11584
1.11271
Lợi nhuận
25.04 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51676628
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 00:01:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11584
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
25.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 17:09:08
Khối lượng giao dịch
0.08
Ngoài
1.11271
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
25.04 USD
11.12.2019 22:07:29
13.12.2019 17:09:08
Bán
0.07
1.11419
1.11271
Lợi nhuận
10.36 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51631396
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2019 22:07:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11419
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 17:09:08
Khối lượng giao dịch
0.07
Ngoài
1.11271
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.36 USD
11.12.2019 21:12:19
13.12.2019 17:09:08
Bán
0.05
1.11028
1.11271
Lợi nhuận
-12.15 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51627120
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2019 21:12:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11028
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 17:09:08
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.11271
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-12.15 USD
13.12.2019 17:03:09
13.12.2019 17:04:25
Mua
0.03
0.69111
0.69131
Lợi nhuận
0.60 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51711816
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 17:03:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69111
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 17:04:25
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.69131
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
13.12.2019 14:00:00
13.12.2019 17:03:05
Mua
0.03
0.69157
0.69091
Lợi nhuận
-1.98 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51702178
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 14:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69157
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 17:03:05
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.69091
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.98 USD
13.12.2019 16:12:30
13.12.2019 17:03:05
Mua
0.04
0.68935
0.69091
Lợi nhuận
6.24 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51709015
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 16:12:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68935
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 17:03:05
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
0.69091
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.24 USD
13.12.2019 00:00:19
13.12.2019 00:00:41
Mua
0.04
1.11347
1.114
Lợi nhuận
2.12 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51676464
Ngày và giờ mở cửa
13.12.2019 00:00:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11347
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 00:00:41
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.114
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.12 USD
12.12.2019 22:45:39
13.12.2019 00:00:41
Mua
0.03
1.11305
1.114
Lợi nhuận
2.85 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51675083
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 22:45:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11305
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.12.2019 00:00:41
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.114
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.85 USD
12.12.2019 22:08:07
12.12.2019 22:45:38
Mua
0.03
1.11199
1.11268
Lợi nhuận
2.07 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51673984
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 22:08:07
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11199
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 22:45:38
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.11268
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.07 USD
12.12.2019 20:00:01
12.12.2019 22:08:06
Mua
0.03
1.11113
1.11182
Lợi nhuận
2.07 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51671494
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 20:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11113
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 22:08:06
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.11182
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.07 USD
12.12.2019 16:36:14
12.12.2019 17:11:36
Mua
0.03
143.322
143.448
Lợi nhuận
3.46 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51660647
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 16:36:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
143.322
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 17:11:36
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
143.448
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.46 USD
12.12.2019 16:17:59
12.12.2019 16:36:12
Mua
0.03
143.091
143.259
Lợi nhuận
4.63 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51659737
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 16:17:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
143.091
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 16:36:12
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
143.259
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.63 USD
12.12.2019 15:00:01
12.12.2019 16:17:58
Mua
0.03
143.186
143.047
Lợi nhuận
-3.84 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51654547
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 15:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
143.186
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 16:17:58
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
143.047
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.84 USD
12.12.2019 15:42:45
12.12.2019 16:17:58
Mua
0.04
142.679
143.047
Lợi nhuận
13.55 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51656946
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 15:42:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
142.679
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 16:17:58
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
143.047
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.55 USD
12.12.2019 14:16:50
12.12.2019 15:34:21
Mua
0.03
1.11377
1.11448
Lợi nhuận
2.13 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51653703
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 14:16:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11377
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 15:34:21
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.11448
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.13 USD
12.12.2019 12:00:09
12.12.2019 14:16:49
Mua
0.03
1.11286
1.11357
Lợi nhuận
2.13 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51648743
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 12:00:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11286
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 14:16:49
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.11357
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.13 USD
12.12.2019 03:59:31
12.12.2019 13:01:24
Bán
0.04
143.471
143.074
Lợi nhuận
14.61 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51638887
Ngày và giờ mở cửa
12.12.2019 03:59:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
143.471
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 13:01:24
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
143.074
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
14.61 USD
11.12.2019 15:00:00
12.12.2019 13:01:24
Bán
0.03
142.896
143.074
Lợi nhuận
-4.91 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51615735
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2019 15:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
142.896
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.12.2019 13:01:24
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
143.074
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.91 USD
11.12.2019 09:00:01
11.12.2019 16:16:26
Mua
0.03
1.10874
1.10945
Lợi nhuận
2.13 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51602282
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2019 09:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10874
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.12.2019 16:16:26
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.10945
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.13 USD
11.12.2019 03:00:00
11.12.2019 15:36:50
Mua
0.03
142.895
143.047
Lợi nhuận
4.20 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51594596
Ngày và giờ mở cửa
11.12.2019 03:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
142.895
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.12.2019 15:36:50
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
143.047
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.20 USD
10.12.2019 14:40:35
11.12.2019 11:05:05
Mua
0.04
0.68113
0.68259
Lợi nhuận
5.84 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51580541
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2019 14:40:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68113
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.12.2019 11:05:05
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
0.68259
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.84 USD
09.12.2019 05:00:01
11.12.2019 11:05:05
Mua
0.03
0.68312
0.68259
Lợi nhuận
-1.59 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51537614
Ngày và giờ mở cửa
09.12.2019 05:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68312
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.12.2019 11:05:05
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.68259
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.59 USD
10.12.2019 23:00:00
11.12.2019 00:40:24
Bán
0.03
0.68133
0.68072
Lợi nhuận
1.83 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51589964
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2019 23:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68133
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.12.2019 00:40:24
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.68072
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.83 USD
05.12.2019 09:15:39
11.12.2019 00:23:12
Bán
0.05
143.019
142.734
Lợi nhuận
13.10 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51474814
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2019 09:15:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
143.019
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.12.2019 00:23:12
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
142.734
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.10 USD
04.12.2019 14:00:00
11.12.2019 00:23:12
Bán
0.03
141.878
142.734
Lợi nhuận
-23.61 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51441190
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 14:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
141.878
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-23.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.12.2019 00:23:12
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
142.734
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-23.61 USD
10.12.2019 21:53:28
11.12.2019 00:23:12
Bán
0.06
143.572
142.734
Lợi nhuận
46.23 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51589616
Ngày và giờ mở cửa
10.12.2019 21:53:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
143.572
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
46.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.12.2019 00:23:12
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
142.734
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
46.23 USD
04.12.2019 17:00:44
11.12.2019 00:23:12
Bán
0.04
142.441
142.734
Lợi nhuận
-10.78 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51449512
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 17:00:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
142.441
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-10.78 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.12.2019 00:23:12
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
142.734
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-10.78 USD
09.12.2019 17:54:32
10.12.2019 12:34:02
Mua
0.03
142.892
143.043
Lợi nhuận
4.17 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51557088
Ngày và giờ mở cửa
09.12.2019 17:54:32
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
142.892
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2019 12:34:02
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
143.043
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.17 USD
02.12.2019 04:00:01
10.12.2019 11:22:20
Bán
0.03
0.6772
0.68141
Lợi nhuận
-12.63 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51318101
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 04:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6772
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-12.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2019 11:22:20
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.68141
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-12.63 USD
02.12.2019 17:22:03
10.12.2019 11:22:20
Bán
0.05
0.68119
0.68141
Lợi nhuận
-1.10 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51343800
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 17:22:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68119
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2019 11:22:20
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.68141
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.10 USD
03.12.2019 05:37:09
10.12.2019 11:22:20
Bán
0.06
0.68322
0.68141
Lợi nhuận
10.86 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51363540
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 05:37:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68322
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2019 11:22:20
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
0.68141
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.86 USD
02.12.2019 15:53:16
10.12.2019 11:22:20
Bán
0.04
0.6792
0.68141
Lợi nhuận
-8.84 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51339051
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 15:53:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6792
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2019 11:22:20
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
0.68141
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-8.84 USD
03.12.2019 10:42:21
10.12.2019 11:22:20
Bán
0.07
0.68525
0.68141
Lợi nhuận
26.88 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51373672
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 10:42:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68525
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
26.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.12.2019 11:22:20
Khối lượng giao dịch
0.07
Ngoài
0.68141
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
26.88 USD
09.12.2019 17:00:01
09.12.2019 17:54:31
Mua
0.03
142.678
142.827
Lợi nhuận
4.12 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51555312
Ngày và giờ mở cửa
09.12.2019 17:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
142.678
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.12.2019 17:54:31
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
142.827
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.12 USD
06.12.2019 17:47:00
09.12.2019 13:38:52
Mua
0.06
1.10436
1.10737
Lợi nhuận
18.06 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51525823
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2019 17:47:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10436
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
18.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.12.2019 13:38:52
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
1.10737
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
18.06 USD
06.12.2019 14:00:02
09.12.2019 13:38:52
Mua
0.03
1.10946
1.10737
Lợi nhuận
-6.27 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51514619
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2019 14:00:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10946
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.12.2019 13:38:52
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.10737
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-6.27 USD
06.12.2019 16:55:13
09.12.2019 13:38:52
Mua
0.05
1.10637
1.10737
Lợi nhuận
5.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51523355
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2019 16:55:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10637
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.12.2019 13:38:52
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.10737
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.00 USD
06.12.2019 15:30:17
09.12.2019 13:38:52
Mua
0.04
1.10839
1.10737
Lợi nhuận
-4.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51517087
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2019 15:30:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10839
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.12.2019 13:38:52
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.10737
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.08 USD
06.12.2019 11:14:02
06.12.2019 15:35:15
Mua
0.04
142.445
142.83
Lợi nhuận
14.14 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51510938
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2019 11:14:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
142.445
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2019 15:35:15
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
142.83
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
14.14 USD
05.12.2019 16:39:41
06.12.2019 15:30:04
Bán
0.04
1.11018
1.10862
Lợi nhuận
6.24 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51488603
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2019 16:39:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11018
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2019 15:30:04
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.10862
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.24 USD