Chế độ demo
24.01.2020 19:00:00
24.01.2020 21:37:41
Bán
0.02
142.848
142.758
Lợi nhuận
1.65 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52517878
Ngày và giờ mở cửa
24.01.2020 19:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
142.848
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.01.2020 21:37:41
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
142.758
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.65 USD
24.01.2020 18:00:00
24.01.2020 18:50:19
Bán
0.02
142.983
142.893
Lợi nhuận
1.65 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52516860
Ngày và giờ mở cửa
24.01.2020 18:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
142.983
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.01.2020 18:50:19
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
142.893
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.65 USD
24.01.2020 12:00:01
24.01.2020 14:57:49
Bán
0.02
1.10347
1.10277
Lợi nhuận
1.40 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52508255
Ngày và giờ mở cửa
24.01.2020 12:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10347
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.01.2020 14:57:49
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10277
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
24.01.2020 10:00:02
24.01.2020 11:47:36
Bán
0.02
1.10496
1.10426
Lợi nhuận
1.40 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52505761
Ngày và giờ mở cửa
24.01.2020 10:00:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10496
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.01.2020 11:47:36
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10426
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
24.01.2020 11:00:00
24.01.2020 11:30:01
Mua
0.02
1.27474
1.27564
Lợi nhuận
1.85 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#52506778
Ngày và giờ mở cửa
24.01.2020 11:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.27474
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.01.2020 11:30:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.27564
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.85 USD
24.01.2020 11:00:00
24.01.2020 11:24:22
Mua
0.02
144.074
144.164
Lợi nhuận
1.64 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52506779
Ngày và giờ mở cửa
24.01.2020 11:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
144.074
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.01.2020 11:24:22
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
144.164
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.64 USD
24.01.2020 10:00:01
24.01.2020 10:35:29
Mua
0.02
1.27296
1.27386
Lợi nhuận
1.85 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#52505743
Ngày và giờ mở cửa
24.01.2020 10:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.27296
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.01.2020 10:35:29
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.27386
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.85 USD
23.01.2020 17:00:00
24.01.2020 10:35:21
Mua
0.01
143.528
144
Lợi nhuận
4.31 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52492894
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2020 17:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
143.528
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.01.2020 10:35:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
144
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.31 USD
22.01.2020 17:00:00
24.01.2020 10:35:21
Mua
0.01
144.291
144
Lợi nhuận
-2.66 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52468400
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 17:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
144.291
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.01.2020 10:35:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
144
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.66 USD
23.01.2020 09:47:26
24.01.2020 08:32:37
Mua
0.05
1.27291
1.27392
Lợi nhuận
5.21 USD
GBPCHF
Thỏa thuận
#52483859
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2020 09:47:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.27291
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.01.2020 08:32:37
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.27392
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.21 USD
24.01.2020 02:00:00
24.01.2020 05:35:06
Bán
0.02
1.10545
1.10515
Lợi nhuận
0.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52501778
Ngày và giờ mở cửa
24.01.2020 02:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10545
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.01.2020 05:35:06
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10515
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
22.01.2020 04:00:00
23.01.2020 18:05:37
Bán
0.02
0.68311
0.68441
Lợi nhuận
-2.60 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#52454823
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 04:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68311
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.01.2020 18:05:37
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.68441
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.60 USD
23.01.2020 04:00:00
23.01.2020 18:05:37
Bán
0.02
0.68712
0.68441
Lợi nhuận
5.42 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#52479771
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2020 04:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68712
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.01.2020 18:05:37
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.68441
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.42 USD
23.01.2020 17:00:00
23.01.2020 17:15:26
Bán
0.02
1.10683
1.10613
Lợi nhuận
1.40 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52492898
Ngày và giờ mở cửa
23.01.2020 17:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10683
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.01.2020 17:15:26
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10613
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
22.01.2020 17:00:06
23.01.2020 16:21:47
Bán
0.02
1.10712
1.10642
Lợi nhuận
1.40 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52468444
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 17:00:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10712
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.01.2020 16:21:47
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10642
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
20.01.2020 18:00:00
22.01.2020 16:59:23
Bán
0.02
1.10819
1.10749
Lợi nhuận
1.40 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52426738
Ngày và giờ mở cửa
20.01.2020 18:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10819
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.01.2020 16:59:23
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10749
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
22.01.2020 15:00:00
22.01.2020 16:10:57
Mua
0.01
144.323
144.523
Lợi nhuận
1.82 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52465278
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 15:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
144.323
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.01.2020 16:10:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
144.523
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.82 USD
22.01.2020 14:00:00
22.01.2020 14:13:48
Mua
0.01
144.086
144.286
Lợi nhuận
1.82 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52463799
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 14:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
144.086
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.01.2020 14:13:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
144.286
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.82 USD
22.01.2020 09:00:00
22.01.2020 13:41:56
Mua
0.01
143.792
143.992
Lợi nhuận
1.82 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52458596
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 09:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
143.792
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.01.2020 13:41:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
143.992
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.82 USD
22.01.2020 07:09:39
22.01.2020 07:47:52
Mua
0.05
143.598
143.656
Lợi nhuận
2.64 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#52457124
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 07:09:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
143.598
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.01.2020 07:47:52
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
143.656
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.64 USD
22.01.2020 03:00:01
22.01.2020 03:45:50
Bán
0.02
0.68354
0.68284
Lợi nhuận
1.40 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#52453930
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 03:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68354
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.01.2020 03:45:50
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.68284
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
22.01.2020 03:00:00
22.01.2020 03:10:45
Mua
0.02
1.3086
1.30846
Lợi nhuận
-0.21 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#52453916
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 03:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.3086
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.01.2020 03:10:45
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.30846
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.21 USD
17.01.2020 19:00:01
22.01.2020 02:59:38
Mua
0.02
1.30758
1.30828
Lợi nhuận
1.07 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#52409035
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 19:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30758
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.01.2020 02:59:38
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.30828
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.07 USD
22.01.2020 00:01:27
22.01.2020 02:42:01
Bán
0.02
0.68434
0.68364
Lợi nhuận
1.40 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#52451330
Ngày và giờ mở cửa
22.01.2020 00:01:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68434
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.01.2020 02:42:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.68364
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
21.01.2020 11:00:02
21.01.2020 23:55:44
Bán
0.02
0.68505
0.68461
Lợi nhuận
0.88 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#52438626
Ngày và giờ mở cửa
21.01.2020 11:00:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68505
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.88 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.01.2020 23:55:44
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.68461
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.88 USD
21.01.2020 04:00:00
21.01.2020 10:16:38
Bán
0.02
0.68595
0.68475
Lợi nhuận
2.40 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#52431610
Ngày và giờ mở cửa
21.01.2020 04:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68595
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.01.2020 10:16:38
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.68475
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.40 USD
20.01.2020 18:00:02
21.01.2020 03:55:13
Bán
0.02
0.68655
0.68624
Lợi nhuận
0.62 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#52426754
Ngày và giờ mở cửa
20.01.2020 18:00:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68655
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.01.2020 03:55:13
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.68624
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.62 USD
20.01.2020 16:00:03
20.01.2020 17:55:52
Bán
0.02
0.68605
0.68603
Lợi nhuận
0.04 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#52425127
Ngày và giờ mở cửa
20.01.2020 16:00:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68605
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.01.2020 17:55:52
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.68603
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
20.01.2020 12:00:08
20.01.2020 17:51:39
Bán
0.02
1.10882
1.10792
Lợi nhuận
1.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52421937
Ngày và giờ mở cửa
20.01.2020 12:00:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10882
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.01.2020 17:51:39
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10792
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
20.01.2020 00:00:54
20.01.2020 15:10:07
Bán
0.02
0.68708
0.68618
Lợi nhuận
1.80 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#52413621
Ngày và giờ mở cửa
20.01.2020 00:00:54
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68708
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.01.2020 15:10:07
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.68618
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
17.01.2020 19:00:03
20.01.2020 11:17:22
Bán
0.02
1.10911
1.10878
Lợi nhuận
0.66 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52409053
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 19:00:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10911
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.01.2020 11:17:22
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10878
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.66 USD
17.01.2020 20:00:00
17.01.2020 23:55:00
Bán
0.02
0.68774
0.68737
Lợi nhuận
0.74 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#52409646
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 20:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68774
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 23:55:00
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.68737
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.74 USD
10.01.2020 17:19:29
17.01.2020 19:32:07
Bán
0.03
0.68957
0.6877
Lợi nhuận
5.61 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#52292955
Ngày và giờ mở cửa
10.01.2020 17:19:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68957
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 19:32:07
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.6877
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.61 USD
08.01.2020 01:32:25
17.01.2020 19:31:59
Bán
0.02
0.68552
0.6877
Lợi nhuận
-4.36 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#52208588
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 01:32:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68552
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 19:31:59
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.6877
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.36 USD
17.01.2020 18:00:00
17.01.2020 18:25:59
Bán
0.02
1.10929
1.10929
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52408469
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 18:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10929
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 18:25:59
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10929
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
17.01.2020 16:00:00
17.01.2020 17:38:16
Bán
0.02
1.10996
1.10906
Lợi nhuận
1.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52406186
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 16:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10996
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 17:38:16
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10906
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
17.01.2020 15:00:00
17.01.2020 15:43:00
Bán
0.02
1.11089
1.11033
Lợi nhuận
1.12 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52404819
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 15:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11089
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 15:43:00
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11033
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.12 USD
17.01.2020 13:00:01
17.01.2020 14:49:59
Bán
0.02
1.11145
1.11093
Lợi nhuận
1.04 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52402657
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 13:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11145
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 14:49:59
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11093
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.04 USD
16.01.2020 21:00:01
17.01.2020 14:40:15
Mua
0.02
1.30524
1.30549
Lợi nhuận
0.38 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#52391161
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 21:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30524
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 14:40:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.30549
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.38 USD
16.01.2020 19:00:00
17.01.2020 12:36:53
Bán
0.02
1.11293
1.11203
Lợi nhuận
1.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52390417
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 19:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11293
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 12:36:53
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11203
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
16.01.2020 17:00:02
16.01.2020 18:09:40
Bán
0.02
1.11402
1.11371
Lợi nhuận
0.62 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52387021
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 17:00:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11402
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.01.2020 18:09:40
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11371
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.62 USD
14.01.2020 03:00:00
16.01.2020 18:09:18
Mua
0.02
110.163
110.144
Lợi nhuận
-0.35 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#52327873
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2020 03:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
110.163
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.01.2020 18:09:18
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
110.144
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.35 USD
16.01.2020 16:00:00
16.01.2020 16:21:43
Mua
0.02
1.11525
1.11527
Lợi nhuận
0.04 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52385597
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 16:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11525
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.01.2020 16:21:43
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11527
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
07.01.2020 09:57:21
16.01.2020 15:14:24
Mua
0.05
0.69008
0.69298
Lợi nhuận
14.50 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#52184899
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 09:57:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69008
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.01.2020 15:14:24
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.69298
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
14.50 USD
02.01.2020 19:19:01
16.01.2020 15:14:24
Mua
0.03
0.69807
0.69298
Lợi nhuận
-15.27 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#52109747
Ngày và giờ mở cửa
02.01.2020 19:19:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69807
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.01.2020 15:14:24
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.69298
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-15.27 USD
02.01.2020 00:01:03
16.01.2020 15:14:24
Mua
0.02
0.7021
0.69298
Lợi nhuận
-18.24 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#52086459
Ngày và giờ mở cửa
02.01.2020 00:01:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.7021
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-18.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.01.2020 15:14:24
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.69298
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-18.24 USD
07.01.2020 19:00:04
16.01.2020 15:14:24
Mua
0.06
0.68607
0.69298
Lợi nhuận
41.46 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#52201598
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 19:00:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68607
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
41.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.01.2020 15:14:24
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
0.69298
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
41.46 USD
03.01.2020 11:42:23
16.01.2020 15:14:24
Mua
0.04
0.69407
0.69298
Lợi nhuận
-4.36 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#52128913
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2020 11:42:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69407
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.01.2020 15:14:24
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
0.69298
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.36 USD
16.01.2020 15:00:00
16.01.2020 15:10:17
Mua
0.02
1.1166
1.11667
Lợi nhuận
0.14 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52384260
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 15:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1166
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.01.2020 15:10:17
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11667
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.14 USD
15.01.2020 19:00:00
16.01.2020 14:32:39
Mua
0.02
1.11609
1.11699
Lợi nhuận
1.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52369887
Ngày và giờ mở cửa
15.01.2020 19:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11609
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.01.2020 14:32:39
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11699
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.80 USD