Chế độ demo
10.07.2020 08:00:00
10.07.2020 16:21:56
Bán
0.02
0.89536
0.89476
Lợi nhuận
1.51 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#58634170
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2020 08:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.89536
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2020 16:21:56
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.89476
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.51 USD
09.07.2020 18:30:01
10.07.2020 10:48:55
Mua
0.01
1.062
1.0625
Lợi nhuận
0.53 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58611512
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 18:30:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.062
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2020 10:48:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.0625
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.53 USD
08.07.2020 16:30:04
09.07.2020 17:16:48
Bán
0.01
1.06276
1.06257
Lợi nhuận
0.21 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58532247
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 16:30:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06276
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 17:16:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06257
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.21 USD
08.07.2020 18:29:50
09.07.2020 16:24:49
Mua
0.01
0.88823
0.88972
Lợi nhuận
1.10 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58543858
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 18:29:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.88823
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 16:24:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.88972
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.10 USD
08.07.2020 06:00:02
09.07.2020 16:24:49
Mua
0.01
0.89021
0.88972
Lợi nhuận
-0.36 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58491812
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 06:00:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.89021
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 16:24:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.88972
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.36 USD
09.07.2020 11:30:00
09.07.2020 14:37:45
Mua
0.01
1.06294
1.06343
Lợi nhuận
0.52 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58579805
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2020 11:30:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06294
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 14:37:45
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06343
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.52 USD
08.07.2020 14:45:33
09.07.2020 10:13:32
Bán
0.02
0.89873
0.89765
Lợi nhuận
2.73 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#58524758
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 14:45:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.89873
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.73 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 10:13:32
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.89765
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.73 USD
07.07.2020 18:12:37
09.07.2020 06:46:43
Mua
0.01
1.06344
1.06394
Lợi nhuận
0.53 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58473031
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 18:12:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06344
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2020 06:46:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06394
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.53 USD
08.07.2020 13:00:00
08.07.2020 14:45:31
Bán
0.02
0.89994
0.89912
Lợi nhuận
2.06 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#58519029
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 13:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.89994
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 14:45:31
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.89912
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.06 USD
08.07.2020 04:30:00
08.07.2020 12:19:28
Bán
0.01
1.0626
1.0621
Lợi nhuận
0.53 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58488488
Ngày và giờ mở cửa
08.07.2020 04:30:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.0626
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 12:19:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.0621
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.53 USD
07.07.2020 23:00:01
08.07.2020 01:15:06
Mua
0.01
0.89021
0.89069
Lợi nhuận
0.35 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58481485
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 23:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.89021
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.07.2020 01:15:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.89069
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.35 USD
07.07.2020 18:00:01
07.07.2020 18:12:36
Mua
0.01
1.0628
1.06298
Lợi nhuận
0.19 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58471566
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 18:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.0628
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 18:12:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06298
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.19 USD
07.07.2020 08:30:00
07.07.2020 15:31:11
Mua
0.01
0.88841
0.88791
Lợi nhuận
-0.37 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58417345
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 08:30:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.88841
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 15:31:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.88791
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.37 USD
07.07.2020 11:57:15
07.07.2020 15:31:11
Mua
0.01
0.88639
0.88791
Lợi nhuận
1.12 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58435670
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 11:57:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.88639
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 15:31:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.88791
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.12 USD
06.07.2020 15:08:24
07.07.2020 14:15:29
Bán
0.02
0.90527
0.90247
Lợi nhuận
7.00 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#58376982
Ngày và giờ mở cửa
06.07.2020 15:08:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.90527
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 14:15:29
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.90247
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.00 USD
06.07.2020 05:00:01
07.07.2020 14:15:29
Bán
0.02
0.90268
0.90247
Lợi nhuận
0.52 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#58340659
Ngày và giờ mở cửa
06.07.2020 05:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.90268
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 14:15:29
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.90247
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.52 USD
07.07.2020 10:59:23
07.07.2020 13:33:14
Mua
0.01
1.0647
1.06489
Lợi nhuận
0.20 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58430398
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 10:59:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.0647
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 13:33:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06489
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
07.07.2020 10:30:02
07.07.2020 10:59:23
Mua
0.01
1.06407
1.06424
Lợi nhuận
0.18 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58427651
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 10:30:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06407
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 10:59:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06424
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.18 USD
07.07.2020 03:56:27
07.07.2020 09:04:11
Bán
0.01
1.06622
1.06603
Lợi nhuận
0.20 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58406027
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 03:56:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06622
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 09:04:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06603
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
06.07.2020 02:00:00
07.07.2020 03:56:26
Bán
0.01
1.06255
1.06672
Lợi nhuận
-4.43 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58334495
Ngày và giờ mở cửa
06.07.2020 02:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06255
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 03:56:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06672
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.43 USD
06.07.2020 08:57:59
07.07.2020 03:56:25
Bán
0.01
1.06455
1.06672
Lợi nhuận
-2.31 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58351558
Ngày và giờ mở cửa
06.07.2020 08:57:59
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06455
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 03:56:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06672
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.31 USD
30.06.2020 09:32:50
07.07.2020 03:56:24
Mua
0.01
1.06823
1.06623
Lợi nhuận
-2.13 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58110925
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 09:32:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06823
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 03:56:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06623
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.13 USD
01.07.2020 13:01:22
07.07.2020 03:56:24
Mua
0.01
1.0625
1.06623
Lợi nhuận
3.96 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58193374
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 13:01:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.0625
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 03:56:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06623
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.96 USD
30.06.2020 12:14:01
07.07.2020 03:56:24
Mua
0.01
1.06752
1.06623
Lợi nhuận
-1.38 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58122548
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 12:14:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06752
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 03:56:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06623
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.38 USD
30.06.2020 13:54:19
07.07.2020 03:56:24
Mua
0.01
1.06539
1.06623
Lợi nhuận
0.89 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58127770
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 13:54:19
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06539
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 03:56:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06623
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.89 USD
30.06.2020 09:07:55
07.07.2020 03:56:24
Mua
0.01
1.06893
1.06623
Lợi nhuận
-2.87 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58109075
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 09:07:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06893
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 03:56:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06623
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.87 USD
01.07.2020 07:20:08
07.07.2020 03:56:24
Mua
0.01
1.0632
1.06623
Lợi nhuận
3.21 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58172130
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 07:20:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.0632
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 03:56:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06623
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.21 USD
30.06.2020 13:16:43
07.07.2020 03:56:24
Mua
0.01
1.06612
1.06623
Lợi nhuận
0.11 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58126268
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 13:16:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06612
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 03:56:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06623
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.11 USD
30.06.2020 17:51:00
07.07.2020 03:56:24
Mua
0.01
1.06401
1.06623
Lợi nhuận
2.35 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58146338
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 17:51:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06401
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 03:56:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06623
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.35 USD
30.06.2020 05:30:01
07.07.2020 03:56:24
Mua
0.01
1.06962
1.06623
Lợi nhuận
-3.61 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58100253
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 05:30:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06962
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 03:56:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06623
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.61 USD
01.07.2020 13:45:51
07.07.2020 03:56:24
Mua
0.01
1.0617
1.06623
Lợi nhuận
4.81 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58196917
Ngày và giờ mở cửa
01.07.2020 13:45:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.0617
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 03:56:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06623
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.81 USD
30.06.2020 13:01:33
07.07.2020 03:56:24
Mua
0.01
1.06682
1.06623
Lợi nhuận
-0.63 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58125667
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 13:01:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06682
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 03:56:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06623
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.63 USD
30.06.2020 15:27:10
07.07.2020 03:56:24
Mua
0.01
1.06471
1.06623
Lợi nhuận
1.61 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58132178
Ngày và giờ mở cửa
30.06.2020 15:27:10
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.06471
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 03:56:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06623
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.61 USD
07.07.2020 01:00:02
07.07.2020 02:52:47
Mua
0.01
0.88722
0.88775
Lợi nhuận
0.39 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58399379
Ngày và giờ mở cửa
07.07.2020 01:00:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.88722
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.07.2020 02:52:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.88775
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.39 USD
03.07.2020 23:07:17
03.07.2020 23:27:36
Mua
0.01
0.88531
0.88571
Lợi nhuận
0.30 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58329978
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 23:07:17
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.88531
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2020 23:27:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.88571
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.30 USD
03.07.2020 22:55:43
03.07.2020 23:07:16
Mua
0.01
0.88516
0.8848
Lợi nhuận
-0.27 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58329876
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 22:55:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.88516
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2020 23:07:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.8848
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.27 USD
03.07.2020 22:57:27
03.07.2020 23:07:16
Mua
0.01
0.88382
0.8848
Lợi nhuận
0.72 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58329924
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 22:57:27
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.88382
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2020 23:07:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.8848
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.72 USD
03.07.2020 22:45:04
03.07.2020 23:07:16
Mua
0.01
0.88587
0.8848
Lợi nhuận
-0.79 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58329840
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 22:45:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.88587
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2020 23:07:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.8848
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.79 USD
03.07.2020 22:56:05
03.07.2020 23:07:16
Mua
0.01
0.88422
0.8848
Lợi nhuận
0.43 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58329896
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 22:56:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.88422
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.43 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2020 23:07:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.8848
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.43 USD
03.07.2020 22:55:53
03.07.2020 23:07:16
Mua
0.01
0.88353
0.8848
Lợi nhuận
0.94 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58329888
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 22:55:53
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.88353
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2020 23:07:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.8848
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.94 USD
03.07.2020 22:57:50
03.07.2020 23:07:16
Mua
0.01
0.88376
0.8848
Lợi nhuận
0.77 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58329931
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 22:57:50
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.88376
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2020 23:07:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.8848
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.77 USD
03.07.2020 17:00:01
03.07.2020 18:04:28
Bán
0.01
1.06291
1.06251
Lợi nhuận
0.42 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58323998
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 17:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06291
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2020 18:04:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06251
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
02.07.2020 20:45:01
03.07.2020 13:14:18
Bán
0.01
1.06259
1.06253
Lợi nhuận
0.06 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58288819
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 20:45:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06259
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2020 13:14:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06253
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
03.07.2020 09:22:24
03.07.2020 13:14:18
Bán
0.01
1.06329
1.06253
Lợi nhuận
0.80 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58303942
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 09:22:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06329
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2020 13:14:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06253
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
02.07.2020 23:21:59
03.07.2020 09:26:37
Mua
0.01
0.88374
0.88413
Lợi nhuận
0.29 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58290359
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 23:21:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.88374
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2020 09:26:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.88413
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.29 USD
02.07.2020 19:15:01
03.07.2020 09:26:37
Mua
0.01
0.88444
0.88413
Lợi nhuận
-0.23 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58286502
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 19:15:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.88444
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2020 09:26:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.88413
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.23 USD
03.07.2020 00:13:34
03.07.2020 09:26:37
Mua
0.01
0.88299
0.88413
Lợi nhuận
0.84 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#58290529
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 00:13:34
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.88299
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2020 09:26:37
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.88413
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.84 USD
03.07.2020 05:00:00
03.07.2020 09:23:55
Bán
0.02
0.90185
0.90114
Lợi nhuận
1.77 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#58296174
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2020 05:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.90185
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2020 09:23:55
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.90114
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.77 USD
02.07.2020 02:45:00
02.07.2020 16:07:41
Bán
0.01
1.06406
1.06436
Lợi nhuận
-0.32 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58231217
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 02:45:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06406
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 16:07:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06436
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.32 USD
02.07.2020 09:06:49
02.07.2020 16:07:41
Bán
0.01
1.06547
1.06436
Lợi nhuận
1.17 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#58244378
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2020 09:06:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.06547
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2020 16:07:41
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.06436
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.17 USD