Chế độ demo
15.08.2019 09:39:06
16.08.2019 11:57:40
Mua
0.01
106.745
106.336
Lợi nhuận
-3.85 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48874257
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 09:39:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.745
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 11:57:40
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
106.336
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.85 USD
15.08.2019 12:01:35
16.08.2019 11:57:39
Mua
0.02
106.047
106.337
Lợi nhuận
5.45 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48876677
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 12:01:35
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.047
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.08.2019 11:57:39
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
106.337
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.45 USD
15.08.2019 10:14:52
15.08.2019 12:07:12
Bán
0.01
106.128
105.889
Lợi nhuận
2.26 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48875223
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 10:14:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.128
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 12:07:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
105.889
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.26 USD
14.08.2019 18:00:37
15.08.2019 10:14:52
Bán
0.01
105.724
106.152
Lợi nhuận
-4.03 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48865784
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 18:00:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
105.724
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 10:14:52
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
106.152
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.03 USD
15.08.2019 09:38:45
15.08.2019 10:14:51
Bán
0.02
106.446
106.152
Lợi nhuận
5.54 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48874187
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 09:38:45
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.446
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 10:14:51
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
106.152
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.54 USD
15.08.2019 09:38:45
15.08.2019 09:39:05
Mua
0.01
106.508
106.71
Lợi nhuận
1.89 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48874186
Ngày và giờ mở cửa
15.08.2019 09:38:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.508
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 09:39:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
106.71
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.89 USD
13.08.2019 17:19:15
15.08.2019 09:38:44
Mua
0.01
106.794
106.439
Lợi nhuận
-3.34 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48847286
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 17:19:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.794
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 09:38:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
106.439
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.34 USD
14.08.2019 14:33:08
15.08.2019 09:38:43
Mua
0.02
106.091
106.425
Lợi nhuận
6.28 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48861128
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 14:33:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.091
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.08.2019 09:38:43
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
106.425
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.28 USD
14.08.2019 14:35:52
14.08.2019 18:00:36
Bán
0.01
105.985
105.745
Lợi nhuận
2.27 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48861186
Ngày và giờ mở cửa
14.08.2019 14:35:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
105.985
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2019 18:00:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
105.745
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.27 USD
12.08.2019 13:58:38
14.08.2019 14:35:51
Bán
0.01
105.118
106.013
Lợi nhuận
-8.44 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48826062
Ngày và giờ mở cửa
12.08.2019 13:58:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
105.118
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2019 14:35:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
106.013
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-8.44 USD
13.08.2019 16:46:21
14.08.2019 14:35:51
Bán
0.02
105.845
106.013
Lợi nhuận
-3.17 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48845027
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 16:46:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
105.845
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2019 14:35:51
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
106.013
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.17 USD
13.08.2019 16:59:03
14.08.2019 14:35:50
Bán
0.03
106.547
106.014
Lợi nhuận
15.08 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48846224
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 16:59:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.547
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.08.2019 14:35:50
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
106.014
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
15.08 USD
13.08.2019 16:58:51
13.08.2019 17:19:14
Mua
0.01
106.536
106.775
Lợi nhuận
2.24 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48846192
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 16:58:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.536
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 17:19:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
106.775
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.24 USD
13.08.2019 16:51:08
13.08.2019 16:58:49
Mua
0.01
106.286
106.518
Lợi nhuận
2.18 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48845509
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 16:51:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.286
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 16:58:49
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
106.518
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.18 USD
13.08.2019 16:46:44
13.08.2019 16:51:08
Mua
0.01
106.026
106.259
Lợi nhuận
2.19 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48845093
Ngày và giờ mở cửa
13.08.2019 16:46:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.026
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 16:51:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
106.259
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.19 USD
07.08.2019 03:09:45
13.08.2019 16:46:43
Mua
0.02
106.162
105.971
Lợi nhuận
-3.60 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48763970
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 03:09:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.162
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 16:46:43
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
105.971
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.60 USD
06.08.2019 07:06:44
13.08.2019 16:46:43
Mua
0.01
106.864
105.995
Lợi nhuận
-8.20 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48750423
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2019 07:06:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.864
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 16:46:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
105.995
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-8.20 USD
09.08.2019 18:29:46
13.08.2019 16:46:42
Mua
0.03
105.455
105.981
Lợi nhuận
14.89 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48812187
Ngày và giờ mở cửa
09.08.2019 18:29:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
105.455
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.08.2019 16:46:42
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
105.981
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
14.89 USD
09.08.2019 18:29:51
12.08.2019 13:58:38
Bán
0.01
105.387
105.14
Lợi nhuận
2.35 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48812235
Ngày và giờ mở cửa
09.08.2019 18:29:51
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
105.387
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 13:58:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
105.14
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.35 USD
05.08.2019 13:04:40
12.08.2019 03:37:24
Bán
0.03
1.32361
1.32235
Lợi nhuận
2.86 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#48736195
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2019 13:04:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.32361
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.08.2019 03:37:24
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.32235
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.86 USD
07.08.2019 16:26:49
09.08.2019 18:29:50
Bán
0.01
105.663
105.412
Lợi nhuận
2.38 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48776359
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 16:26:49
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
105.663
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.08.2019 18:29:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
105.412
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.38 USD
07.08.2019 06:14:27
07.08.2019 16:26:48
Bán
0.01
105.935
105.692
Lợi nhuận
2.30 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48767126
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 06:14:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
105.935
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 16:26:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
105.692
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.30 USD
07.08.2019 03:07:35
07.08.2019 06:14:26
Bán
0.01
106.211
105.957
Lợi nhuận
2.40 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48763900
Ngày và giờ mở cửa
07.08.2019 03:07:35
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.211
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 06:14:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
105.957
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.40 USD
06.08.2019 09:09:29
07.08.2019 03:07:34
Bán
0.01
106.477
106.235
Lợi nhuận
2.28 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48752305
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2019 09:09:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.477
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.08.2019 03:07:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
106.235
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.28 USD
06.08.2019 04:21:00
06.08.2019 09:09:28
Bán
0.02
106.281
106.501
Lợi nhuận
-4.13 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48748087
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2019 04:21:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.281
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2019 09:09:28
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
106.501
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.13 USD
06.08.2019 01:01:29
06.08.2019 09:09:28
Bán
0.01
105.583
106.501
Lợi nhuận
-8.62 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48744829
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2019 01:01:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
105.583
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2019 09:09:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
106.501
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-8.62 USD
06.08.2019 07:07:01
06.08.2019 09:09:27
Bán
0.03
107.061
106.5
Lợi nhuận
15.80 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48750455
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2019 07:07:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.061
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2019 09:09:27
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
106.5
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
15.80 USD
06.08.2019 07:00:21
06.08.2019 07:06:44
Mua
0.01
106.597
106.835
Lợi nhuận
2.23 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48750099
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2019 07:00:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.597
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2019 07:06:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
106.835
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.23 USD
01.08.2019 03:37:25
06.08.2019 07:00:20
Mua
0.01
109.226
106.543
Lợi nhuận
-25.18 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48692395
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 03:37:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.226
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-25.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2019 07:00:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
106.543
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-25.18 USD
01.08.2019 15:54:01
06.08.2019 07:00:20
Mua
0.02
108.677
106.547
Lợi nhuận
-39.98 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48700721
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 15:54:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.677
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-39.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2019 07:00:20
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
106.547
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-39.98 USD
01.08.2019 20:41:55
06.08.2019 07:00:19
Mua
0.05
107.58
106.535
Lợi nhuận
-49.04 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48706207
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 20:41:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
107.58
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-49.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2019 07:00:19
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
106.535
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-49.04 USD
01.08.2019 19:46:22
06.08.2019 07:00:19
Mua
0.03
108.126
106.541
Lợi nhuận
-44.63 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48705183
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 19:46:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.126
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-44.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2019 07:00:19
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
106.541
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-44.63 USD
05.08.2019 03:15:24
06.08.2019 07:00:18
Mua
0.13
106.329
106.53
Lợi nhuận
24.53 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48727075
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2019 03:15:24
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
106.329
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
24.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2019 07:00:18
Khối lượng giao dịch
0.13
Ngoài
106.53
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
24.53 USD
02.08.2019 04:12:18
06.08.2019 07:00:18
Mua
0.08
107.03
106.531
Lợi nhuận
-37.47 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48711388
Ngày và giờ mở cửa
02.08.2019 04:12:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
107.03
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-37.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2019 07:00:18
Khối lượng giao dịch
0.08
Ngoài
106.531
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-37.47 USD
06.08.2019 01:01:04
06.08.2019 07:00:17
Mua
0.21
105.632
106.536
Lợi nhuận
178.19 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48744807
Ngày và giờ mở cửa
06.08.2019 01:01:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
105.632
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
178.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2019 07:00:17
Khối lượng giao dịch
0.21
Ngoài
106.536
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
178.19 USD
05.08.2019 04:36:18
06.08.2019 01:01:28
Bán
0.01
105.848
105.61
Lợi nhuận
2.25 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48728514
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2019 04:36:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
105.848
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.08.2019 01:01:28
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
105.61
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.25 USD
05.08.2019 04:18:36
05.08.2019 04:36:18
Bán
0.01
106.106
105.87
Lợi nhuận
2.23 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48727973
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2019 04:18:36
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.106
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:36:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
105.87
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.23 USD
05.08.2019 03:06:33
05.08.2019 04:18:35
Bán
0.01
106.364
106.128
Lợi nhuận
2.22 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48726928
Ngày và giờ mở cửa
05.08.2019 03:06:33
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.364
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 04:18:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
106.128
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.22 USD
02.08.2019 15:31:13
05.08.2019 03:06:33
Bán
0.01
106.629
106.388
Lợi nhuận
2.27 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48719088
Ngày và giờ mở cửa
02.08.2019 15:31:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.629
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.08.2019 03:06:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
106.388
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.27 USD
02.08.2019 04:19:19
02.08.2019 15:31:12
Bán
0.01
106.916
106.675
Lợi nhuận
2.26 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48711659
Ngày và giờ mở cửa
02.08.2019 04:19:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
106.916
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.08.2019 15:31:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
106.675
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.26 USD
01.08.2019 20:56:34
02.08.2019 04:19:18
Bán
0.01
107.435
106.935
Lợi nhuận
4.68 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48706812
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 20:56:34
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.435
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.08.2019 04:19:18
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
106.935
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.68 USD
01.08.2019 20:28:47
01.08.2019 20:56:33
Bán
0.01
107.958
107.458
Lợi nhuận
4.65 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48705662
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 20:28:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.958
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.08.2019 20:56:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
107.458
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.65 USD
01.08.2019 16:18:26
01.08.2019 20:28:46
Bán
0.01
108.489
107.987
Lợi nhuận
4.65 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48701436
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 16:18:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.489
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.08.2019 20:28:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
107.987
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.65 USD
01.08.2019 12:17:55
01.08.2019 16:18:26
Bán
0.01
109.012
108.511
Lợi nhuận
4.62 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48697449
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 12:17:55
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.012
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.08.2019 16:18:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.511
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.62 USD
31.07.2019 22:02:06
01.08.2019 12:17:55
Bán
0.01
108.754
109.032
Lợi nhuận
-2.55 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48688591
Ngày và giờ mở cửa
31.07.2019 22:02:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.754
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.08.2019 12:17:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.032
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.55 USD
01.08.2019 03:46:31
01.08.2019 12:17:54
Bán
0.02
109.254
109.032
Lợi nhuận
4.07 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48692568
Ngày và giờ mở cửa
01.08.2019 03:46:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
109.254
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.08.2019 12:17:54
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
109.032
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.07 USD
31.07.2019 21:00:38
01.08.2019 03:37:24
Mua
0.01
108.756
109.205
Lợi nhuận
4.11 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48684874
Ngày và giờ mở cửa
31.07.2019 21:00:38
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.756
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.08.2019 03:37:24
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
109.205
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.11 USD
30.07.2019 14:17:14
31.07.2019 22:02:06
Bán
0.01
108.487
108.771
Lợi nhuận
-2.61 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48667059
Ngày và giờ mở cửa
30.07.2019 14:17:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.487
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.07.2019 22:02:06
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.771
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.61 USD
31.07.2019 21:52:52
31.07.2019 22:02:05
Bán
0.02
108.985
108.768
Lợi nhuận
3.99 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48688147
Ngày và giờ mở cửa
31.07.2019 21:52:52
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
108.985
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.07.2019 22:02:05
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
108.768
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.99 USD
29.07.2019 18:06:23
31.07.2019 21:00:36
Mua
0.01
108.898
108.724
Lợi nhuận
-1.60 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#48656518
Ngày và giờ mở cửa
29.07.2019 18:06:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.898
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.07.2019 21:00:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
108.724
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.60 USD