Chế độ demo
06.12.2019 11:14:02
06.12.2019 15:35:15
Mua
0.04
142.445
142.83
Lợi nhuận
14.14 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51510938
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2019 11:14:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
142.445
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2019 15:35:15
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
142.83
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
14.14 USD
05.12.2019 16:39:41
06.12.2019 15:30:04
Bán
0.04
1.11018
1.10862
Lợi nhuận
6.24 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51488603
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2019 16:39:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11018
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2019 15:30:04
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.10862
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.24 USD
05.12.2019 05:00:02
06.12.2019 15:30:03
Bán
0.03
1.10818
1.10862
Lợi nhuận
-1.32 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51468435
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2019 05:00:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10818
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2019 15:30:03
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.10862
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.32 USD
06.12.2019 07:00:00
06.12.2019 13:36:44
Mua
0.03
142.993
142.585
Lợi nhuận
-11.28 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51504700
Ngày và giờ mở cửa
06.12.2019 07:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
142.993
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-11.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.12.2019 13:36:44
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
142.585
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-11.28 USD
05.12.2019 14:00:00
05.12.2019 19:17:47
Mua
0.03
0.68288
0.68348
Lợi nhuận
1.80 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51483575
Ngày và giờ mở cửa
05.12.2019 14:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68288
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.12.2019 19:17:47
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.68348
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
04.12.2019 23:00:00
05.12.2019 10:31:14
Mua
0.03
1.10801
1.10871
Lợi nhuận
2.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51459656
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 23:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10801
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.12.2019 10:31:14
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.10871
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.10 USD
04.12.2019 02:00:01
04.12.2019 15:15:47
Mua
0.03
1.10826
1.10898
Lợi nhuận
2.16 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51409895
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 02:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10826
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2019 15:15:47
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.10898
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.16 USD
04.12.2019 06:00:01
04.12.2019 14:53:25
Mua
0.03
0.68317
0.68376
Lợi nhuận
1.77 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51415461
Ngày và giờ mở cửa
04.12.2019 06:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68317
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2019 14:53:25
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.68376
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.77 USD
03.12.2019 18:29:41
04.12.2019 06:44:16
Bán
0.04
1.10908
1.1075
Lợi nhuận
6.32 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51402480
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 18:29:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10908
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2019 06:44:16
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.1075
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.32 USD
02.12.2019 18:00:01
04.12.2019 06:44:16
Bán
0.03
1.10703
1.1075
Lợi nhuận
-1.41 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51347684
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 18:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10703
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2019 06:44:16
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.1075
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.41 USD
03.12.2019 18:00:01
04.12.2019 02:00:03
Mua
0.03
141.065
141.212
Lợi nhuận
4.06 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51400933
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 18:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
141.065
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.12.2019 02:00:03
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
141.212
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.06 USD
03.12.2019 18:00:02
03.12.2019 23:35:23
Mua
0.03
0.68394
0.68454
Lợi nhuận
1.80 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51400954
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 18:00:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68394
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2019 23:35:23
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.68454
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
03.12.2019 07:00:01
03.12.2019 17:19:07
Bán
0.03
141.244
141.098
Lợi nhuận
4.03 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51365696
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 07:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
141.244
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2019 17:19:07
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
141.098
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.03 USD
03.12.2019 04:00:01
03.12.2019 09:24:15
Mua
0.03
1.10732
1.10803
Lợi nhuận
2.13 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51361057
Ngày và giờ mở cửa
03.12.2019 04:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10732
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2019 09:24:15
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.10803
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.13 USD
02.12.2019 21:00:00
03.12.2019 05:32:14
Mua
0.03
141.067
141.217
Lợi nhuận
4.13 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51352679
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 21:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
141.067
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.12.2019 05:32:14
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
141.217
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.13 USD
27.11.2019 20:04:24
02.12.2019 17:35:24
Bán
0.04
141.174
141.113
Lợi nhuận
2.23 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51237540
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2019 20:04:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
141.174
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 17:35:24
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
141.113
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.23 USD
27.11.2019 14:00:01
02.12.2019 17:35:24
Bán
0.03
140.623
141.113
Lợi nhuận
-13.47 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51225441
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2019 14:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.623
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-13.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 17:35:24
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
141.113
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-13.47 USD
28.11.2019 00:27:04
02.12.2019 17:35:24
Bán
0.05
141.72
141.113
Lợi nhuận
27.80 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51241690
Ngày và giờ mở cửa
28.11.2019 00:27:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
141.72
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
27.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 17:35:24
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
141.113
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
27.80 USD
02.12.2019 13:00:01
02.12.2019 15:00:10
Mua
0.03
1.10128
1.10197
Lợi nhuận
2.07 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51332563
Ngày và giờ mở cửa
02.12.2019 13:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10128
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 15:00:10
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.10197
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.07 USD
29.11.2019 18:04:30
02.12.2019 03:45:36
Mua
0.04
0.67575
0.67724
Lợi nhuận
5.96 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51301593
Ngày và giờ mở cửa
29.11.2019 18:04:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67575
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 03:45:36
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
0.67724
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.96 USD
27.11.2019 20:00:00
02.12.2019 03:45:36
Mua
0.03
0.67781
0.67724
Lợi nhuận
-1.71 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51237343
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2019 20:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67781
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.12.2019 03:45:36
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.67724
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.71 USD
28.11.2019 16:00:00
29.11.2019 17:58:16
Mua
0.03
141.434
141.586
Lợi nhuận
4.17 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51267345
Ngày và giờ mở cửa
28.11.2019 16:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
141.434
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.11.2019 17:58:16
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
141.586
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.17 USD
22.11.2019 18:00:00
29.11.2019 17:40:23
Mua
0.03
1.10353
1.10187
Lợi nhuận
-4.98 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51108569
Ngày và giờ mở cửa
22.11.2019 18:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10353
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.11.2019 17:40:23
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.10187
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.98 USD
27.11.2019 16:44:28
29.11.2019 17:40:23
Mua
0.05
1.09948
1.10187
Lợi nhuận
11.95 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51231315
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2019 16:44:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.09948
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.11.2019 17:40:23
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.10187
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11.95 USD
25.11.2019 11:31:42
29.11.2019 17:40:23
Mua
0.04
1.1015
1.10187
Lợi nhuận
1.48 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51135781
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2019 11:31:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1015
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.11.2019 17:40:23
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.10187
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.48 USD
28.11.2019 16:00:04
29.11.2019 16:06:36
Bán
0.03
0.67692
0.67632
Lợi nhuận
1.80 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51267385
Ngày và giờ mở cửa
28.11.2019 16:00:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67692
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.11.2019 16:06:36
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.67632
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
28.11.2019 04:00:03
29.11.2019 13:44:50
Bán
0.03
1.10067
1.09997
Lợi nhuận
2.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51249477
Ngày và giờ mở cửa
28.11.2019 04:00:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10067
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.11.2019 13:44:50
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.09997
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.10 USD
27.11.2019 16:18:14
28.11.2019 01:03:11
Bán
0.03
0.67796
0.67736
Lợi nhuận
1.80 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51230301
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2019 16:18:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67796
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.11.2019 01:03:11
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.67736
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
27.11.2019 15:00:02
27.11.2019 16:18:13
Bán
0.03
0.67875
0.67816
Lợi nhuận
1.77 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51226738
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2019 15:00:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67875
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2019 16:18:13
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.67816
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.77 USD
26.11.2019 09:00:00
27.11.2019 15:30:01
Mua
0.03
140.527
140.683
Lợi nhuận
4.28 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51172058
Ngày và giờ mở cửa
26.11.2019 09:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
140.527
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2019 15:30:01
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
140.683
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.28 USD
27.11.2019 09:00:00
27.11.2019 14:56:41
Mua
0.03
0.67805
0.67865
Lợi nhuận
1.80 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51211807
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2019 09:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67805
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2019 14:56:41
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.67865
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
26.11.2019 09:00:00
27.11.2019 10:00:59
Bán
0.03
1.1013
1.1006
Lợi nhuận
2.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51172060
Ngày và giờ mở cửa
26.11.2019 09:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.1013
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2019 10:00:59
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.1006
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.10 USD
26.11.2019 23:00:01
27.11.2019 09:53:05
Bán
0.03
140.233
140.085
Lợi nhuận
4.07 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51198269
Ngày và giờ mở cửa
26.11.2019 23:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.233
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2019 09:53:05
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
140.085
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.07 USD
26.11.2019 21:00:00
27.11.2019 06:04:15
Bán
0.03
0.67872
0.67812
Lợi nhuận
1.80 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51197717
Ngày và giờ mở cửa
26.11.2019 21:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67872
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.11.2019 06:04:15
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.67812
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
25.11.2019 15:21:36
26.11.2019 11:05:49
Mua
0.04
0.67788
0.67934
Lợi nhuận
5.84 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51142804
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2019 15:21:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67788
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.11.2019 11:05:49
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
0.67934
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.84 USD
22.11.2019 10:28:56
26.11.2019 11:05:49
Mua
0.03
0.67987
0.67934
Lợi nhuận
-1.59 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51091928
Ngày và giờ mở cửa
22.11.2019 10:28:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67987
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.11.2019 11:05:49
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.67934
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.59 USD
26.11.2019 08:00:01
26.11.2019 10:39:56
Bán
0.03
0.67826
0.67763
Lợi nhuận
1.89 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51171117
Ngày và giờ mở cửa
26.11.2019 08:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67826
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.11.2019 10:39:56
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.67763
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.89 USD
26.11.2019 03:46:58
26.11.2019 10:07:55
Bán
0.05
140.859
140.25
Lợi nhuận
27.95 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51166573
Ngày và giờ mở cửa
26.11.2019 03:46:58
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.859
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
27.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.11.2019 10:07:55
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
140.25
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
27.95 USD
25.11.2019 04:00:05
26.11.2019 10:07:55
Bán
0.03
139.754
140.25
Lợi nhuận
-13.66 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51123724
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2019 04:00:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
139.754
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-13.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.11.2019 10:07:55
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
140.25
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-13.66 USD
25.11.2019 16:50:37
26.11.2019 10:07:55
Bán
0.04
140.311
140.25
Lợi nhuận
2.24 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51147017
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2019 16:50:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.311
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.11.2019 10:07:55
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
140.25
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.24 USD
25.11.2019 04:00:06
25.11.2019 10:39:59
Bán
0.03
0.6797
0.6791
Lợi nhuận
1.80 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51123727
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2019 04:00:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6797
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.11.2019 10:39:59
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.6791
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
22.11.2019 13:00:00
25.11.2019 09:56:27
Mua
0.03
139.851
140
Lợi nhuận
4.11 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51098641
Ngày và giờ mở cửa
22.11.2019 13:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
139.851
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.11.2019 09:56:27
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
140
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.11 USD
21.11.2019 20:00:01
22.11.2019 10:28:55
Mua
0.03
0.67907
0.67966
Lợi nhuận
1.77 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51077017
Ngày và giờ mở cửa
21.11.2019 20:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.67907
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.11.2019 10:28:55
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.67966
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.77 USD
22.11.2019 04:00:00
22.11.2019 09:39:54
Bán
0.03
140.376
140.227
Lợi nhuận
4.12 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51084039
Ngày và giờ mở cửa
22.11.2019 04:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.376
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.11.2019 09:39:54
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
140.227
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.12 USD
21.11.2019 20:00:01
22.11.2019 08:48:27
Mua
0.03
1.10637
1.10707
Lợi nhuận
2.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51077019
Ngày và giờ mở cửa
21.11.2019 20:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10637
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.11.2019 08:48:27
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.10707
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.10 USD
21.11.2019 21:00:01
22.11.2019 02:17:22
Mua
0.03
140.14
140.29
Lợi nhuận
4.14 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51077761
Ngày và giờ mở cửa
21.11.2019 21:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
140.14
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.11.2019 02:17:22
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
140.29
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.14 USD
21.11.2019 10:00:01
21.11.2019 18:30:25
Bán
0.03
0.67965
0.67906
Lợi nhuận
1.77 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#51053708
Ngày và giờ mở cửa
21.11.2019 10:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.67965
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.11.2019 18:30:25
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.67906
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.77 USD
21.11.2019 13:59:42
21.11.2019 17:28:10
Bán
0.04
140.692
140.305
Lợi nhuận
14.26 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51061142
Ngày và giờ mở cửa
21.11.2019 13:59:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.692
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.11.2019 17:28:10
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
140.305
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
14.26 USD
20.11.2019 19:58:53
21.11.2019 17:28:10
Bán
0.03
140.139
140.305
Lợi nhuận
-4.59 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#51036369
Ngày và giờ mở cửa
20.11.2019 19:58:53
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.139
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.11.2019 17:28:10
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
140.305
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.59 USD
21.11.2019 15:58:13
21.11.2019 16:14:05
Bán
0.03
1.10764
1.10694
Lợi nhuận
2.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#51067051
Ngày và giờ mở cửa
21.11.2019 15:58:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10764
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.11.2019 16:14:05
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.10694
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.10 USD