Chế độ demo
17.01.2020 18:00:00
17.01.2020 18:25:59
Bán
0.02
1.10929
1.10929
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52408469
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 18:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10929
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 18:25:59
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10929
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
17.01.2020 16:00:00
17.01.2020 17:38:16
Bán
0.02
1.10996
1.10906
Lợi nhuận
1.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52406186
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 16:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10996
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 17:38:16
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10906
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
17.01.2020 15:00:00
17.01.2020 15:43:00
Bán
0.02
1.11089
1.11033
Lợi nhuận
1.12 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52404819
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 15:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11089
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 15:43:00
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11033
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.12 USD
17.01.2020 13:00:01
17.01.2020 14:49:59
Bán
0.02
1.11145
1.11093
Lợi nhuận
1.04 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52402657
Ngày và giờ mở cửa
17.01.2020 13:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11145
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 14:49:59
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11093
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.04 USD
16.01.2020 21:00:01
17.01.2020 14:40:15
Mua
0.02
1.30524
1.30549
Lợi nhuận
0.38 USD
USDCAD
Thỏa thuận
#52391161
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 21:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.30524
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 14:40:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.30549
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.38 USD
16.01.2020 19:00:00
17.01.2020 12:36:53
Bán
0.02
1.11293
1.11203
Lợi nhuận
1.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52390417
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 19:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11293
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.01.2020 12:36:53
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11203
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
16.01.2020 17:00:02
16.01.2020 18:09:40
Bán
0.02
1.11402
1.11371
Lợi nhuận
0.62 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52387021
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 17:00:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11402
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.01.2020 18:09:40
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11371
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.62 USD
14.01.2020 03:00:00
16.01.2020 18:09:18
Mua
0.02
110.163
110.144
Lợi nhuận
-0.35 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#52327873
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2020 03:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
110.163
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.01.2020 18:09:18
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
110.144
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.35 USD
16.01.2020 16:00:00
16.01.2020 16:21:43
Mua
0.02
1.11525
1.11527
Lợi nhuận
0.04 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52385597
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 16:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11525
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.01.2020 16:21:43
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11527
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
07.01.2020 09:57:21
16.01.2020 15:14:24
Mua
0.05
0.69008
0.69298
Lợi nhuận
14.50 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#52184899
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 09:57:21
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69008
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.50 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.01.2020 15:14:24
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.69298
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
14.50 USD
02.01.2020 19:19:01
16.01.2020 15:14:24
Mua
0.03
0.69807
0.69298
Lợi nhuận
-15.27 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#52109747
Ngày và giờ mở cửa
02.01.2020 19:19:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69807
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-15.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.01.2020 15:14:24
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.69298
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-15.27 USD
02.01.2020 00:01:03
16.01.2020 15:14:24
Mua
0.02
0.7021
0.69298
Lợi nhuận
-18.24 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#52086459
Ngày và giờ mở cửa
02.01.2020 00:01:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.7021
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-18.24 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.01.2020 15:14:24
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.69298
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-18.24 USD
07.01.2020 19:00:04
16.01.2020 15:14:24
Mua
0.06
0.68607
0.69298
Lợi nhuận
41.46 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#52201598
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 19:00:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68607
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
41.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.01.2020 15:14:24
Khối lượng giao dịch
0.06
Ngoài
0.69298
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
41.46 USD
03.01.2020 11:42:23
16.01.2020 15:14:24
Mua
0.04
0.69407
0.69298
Lợi nhuận
-4.36 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#52128913
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2020 11:42:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69407
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.01.2020 15:14:24
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
0.69298
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.36 USD
16.01.2020 15:00:00
16.01.2020 15:10:17
Mua
0.02
1.1166
1.11667
Lợi nhuận
0.14 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52384260
Ngày và giờ mở cửa
16.01.2020 15:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1166
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.01.2020 15:10:17
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11667
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.14 USD
15.01.2020 19:00:00
16.01.2020 14:32:39
Mua
0.02
1.11609
1.11699
Lợi nhuận
1.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52369887
Ngày và giờ mở cửa
15.01.2020 19:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11609
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.01.2020 14:32:39
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11699
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
15.01.2020 17:00:00
15.01.2020 18:47:07
Mua
0.02
1.1153
1.11554
Lợi nhuận
0.48 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52367731
Ngày và giờ mở cửa
15.01.2020 17:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1153
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.48 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.01.2020 18:47:07
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11554
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.48 USD
15.01.2020 14:00:00
15.01.2020 16:28:17
Mua
0.02
1.11487
1.11577
Lợi nhuận
1.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52362821
Ngày và giờ mở cửa
15.01.2020 14:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11487
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.01.2020 16:28:17
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11577
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
07.01.2020 17:00:12
15.01.2020 13:09:01
Mua
0.03
1.11465
1.11466
Lợi nhuận
0.03 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52196138
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 17:00:12
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11465
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.01.2020 13:09:01
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.11466
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
08.01.2020 23:47:13
15.01.2020 13:09:01
Mua
0.04
1.11065
1.11466
Lợi nhuận
16.04 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52247856
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 23:47:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11065
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
16.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.01.2020 13:09:01
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.11466
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
16.04 USD
07.01.2020 10:35:18
15.01.2020 13:09:01
Mua
0.02
1.11863
1.11466
Lợi nhuận
-7.94 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52186405
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 10:35:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11863
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.94 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.01.2020 13:09:01
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11466
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-7.94 USD
14.01.2020 02:00:01
14.01.2020 02:50:52
Mua
0.02
110.023
110.113
Lợi nhuận
1.63 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#52326951
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2020 02:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
110.023
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.63 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.01.2020 02:50:52
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
110.113
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.63 USD
14.01.2020 01:00:02
14.01.2020 01:58:41
Mua
0.02
109.95
110.008
Lợi nhuận
1.05 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#52325438
Ngày và giờ mở cửa
14.01.2020 01:00:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.95
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.01.2020 01:58:41
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
110.008
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.05 USD
13.01.2020 13:00:01
14.01.2020 00:01:11
Mua
0.02
109.903
109.914
Lợi nhuận
0.20 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#52315757
Ngày và giờ mở cửa
13.01.2020 13:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.903
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
14.01.2020 00:01:11
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
109.914
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.20 USD
13.01.2020 12:00:01
13.01.2020 12:33:20
Mua
0.02
109.858
109.897
Lợi nhuận
0.71 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#52314174
Ngày và giờ mở cửa
13.01.2020 12:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.858
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.01.2020 12:33:20
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
109.897
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.71 USD
13.01.2020 11:00:00
13.01.2020 11:05:20
Mua
0.02
109.704
109.794
Lợi nhuận
1.64 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#52310901
Ngày và giờ mở cửa
13.01.2020 11:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.704
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.01.2020 11:05:20
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
109.794
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.64 USD
10.01.2020 18:00:01
13.01.2020 10:39:22
Mua
0.02
109.574
109.664
Lợi nhuận
1.64 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#52294078
Ngày và giờ mở cửa
10.01.2020 18:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.574
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
13.01.2020 10:39:22
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
109.664
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.64 USD
09.01.2020 14:00:01
09.01.2020 17:22:03
Mua
0.02
109.462
109.552
Lợi nhuận
1.64 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#52264590
Ngày và giờ mở cửa
09.01.2020 14:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.462
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.01.2020 17:22:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
109.552
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.64 USD
09.01.2020 10:00:00
09.01.2020 13:36:24
Mua
0.02
109.363
109.453
Lợi nhuận
1.64 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#52258929
Ngày và giờ mở cửa
09.01.2020 10:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.363
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.01.2020 13:36:24
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
109.453
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.64 USD
08.01.2020 22:00:01
09.01.2020 09:48:12
Mua
0.02
109.234
109.324
Lợi nhuận
1.65 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#52247399
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 22:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.234
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.01.2020 09:48:12
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
109.324
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.65 USD
08.01.2020 21:00:15
08.01.2020 21:52:35
Mua
0.02
109.152
109.215
Lợi nhuận
1.15 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#52247015
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 21:00:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.152
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 21:52:35
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
109.215
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.15 USD
08.01.2020 19:00:01
08.01.2020 20:02:04
Mua
0.02
109.046
109.111
Lợi nhuận
1.19 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#52245397
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 19:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
109.046
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 20:02:04
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
109.111
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.19 USD
08.01.2020 14:00:01
08.01.2020 18:29:02
Mua
0.02
108.733
108.823
Lợi nhuận
1.65 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#52233604
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 14:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.733
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 18:29:02
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
108.823
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.65 USD
08.01.2020 13:00:00
08.01.2020 13:57:49
Mua
0.02
108.685
108.717
Lợi nhuận
0.59 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#52232277
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 13:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.685
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 13:57:49
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
108.717
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.59 USD
08.01.2020 11:00:00
08.01.2020 12:49:26
Mua
0.02
108.464
108.554
Lợi nhuận
1.66 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#52229036
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 11:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.464
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 12:49:26
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
108.554
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.66 USD
08.01.2020 05:00:00
08.01.2020 10:03:40
Mua
0.02
108.406
108.45
Lợi nhuận
0.81 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#52220455
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 05:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.406
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 10:03:40
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
108.45
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.81 USD
08.01.2020 04:00:00
08.01.2020 09:19:45
Bán
0.02
1.11548
1.11458
Lợi nhuận
1.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52218350
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 04:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11548
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 09:19:45
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11458
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
08.01.2020 02:00:00
08.01.2020 04:40:59
Mua
0.02
108.018
108.409
Lợi nhuận
7.21 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#52211278
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 02:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.018
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 04:40:59
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
108.409
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.21 USD
07.01.2020 18:00:00
08.01.2020 04:40:59
Mua
0.02
108.619
108.409
Lợi nhuận
-3.87 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#52199694
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 18:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.619
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.87 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 04:40:59
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
108.409
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.87 USD
08.01.2020 01:00:21
08.01.2020 01:32:22
Bán
0.02
0.68665
0.68575
Lợi nhuận
1.80 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#52205281
Ngày và giờ mở cửa
08.01.2020 01:00:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68665
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.01.2020 01:32:22
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.68575
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
06.01.2020 22:00:01
07.01.2020 17:30:17
Mua
0.05
108.464
108.554
Lợi nhuận
4.15 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#52174095
Ngày và giờ mở cửa
06.01.2020 22:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.464
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 17:30:17
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
108.554
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.15 USD
07.01.2020 10:00:00
07.01.2020 10:35:17
Mua
0.02
1.11756
1.11843
Lợi nhuận
1.74 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52184993
Ngày và giờ mở cửa
07.01.2020 10:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11756
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 10:35:17
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11843
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.74 USD
03.01.2020 22:33:25
07.01.2020 09:32:49
Bán
0.02
1.11602
1.1175
Lợi nhuận
-2.96 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52140425
Ngày và giờ mở cửa
03.01.2020 22:33:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11602
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.96 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 09:32:49
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.1175
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.96 USD
06.01.2020 13:05:50
07.01.2020 09:32:49
Bán
0.03
1.11999
1.1175
Lợi nhuận
7.47 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#52162827
Ngày và giờ mở cửa
06.01.2020 13:05:50
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11999
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.01.2020 09:32:49
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.1175
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.47 USD
06.01.2020 19:00:05
06.01.2020 21:31:18
Mua
0.05
108.381
108.451
Lợi nhuận
3.23 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#52171717
Ngày và giờ mở cửa
06.01.2020 19:00:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.381
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.01.2020 21:31:18
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
108.451
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.23 USD
06.01.2020 18:00:02
06.01.2020 18:40:50
Mua
0.05
108.331
108.401
Lợi nhuận
3.23 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#52170506
Ngày và giờ mở cửa
06.01.2020 18:00:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
108.331
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.01.2020 18:40:50
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
108.401
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.23 USD
06.01.2020 01:00:04
06.01.2020 18:00:01
Bán
0.05
107.784
108.333
Lợi nhuận
-25.34 USD
USDJPY
Thỏa thuận
#52143988
Ngày và giờ mở cửa
06.01.2020 01:00:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
107.784
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-25.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.01.2020 18:00:01
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
108.333
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-25.34 USD
31.12.2019 15:09:24
06.01.2020 16:45:44
Bán
0.09
0.70203
0.69305
Lợi nhuận
80.82 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#52077863
Ngày và giờ mở cửa
31.12.2019 15:09:24
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.70203
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
80.82 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.01.2020 16:45:44
Khối lượng giao dịch
0.09
Ngoài
0.69305
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
80.82 USD
26.12.2019 20:20:19
06.01.2020 16:45:44
Bán
0.07
0.69403
0.69305
Lợi nhuận
6.86 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#52005295
Ngày và giờ mở cửa
26.12.2019 20:20:19
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69403
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.86 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.01.2020 16:45:44
Khối lượng giao dịch
0.07
Ngoài
0.69305
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.86 USD
27.12.2019 17:31:42
06.01.2020 16:45:44
Bán
0.08
0.69803
0.69305
Lợi nhuận
39.84 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#52032619
Ngày và giờ mở cửa
27.12.2019 17:31:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69803
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
39.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.01.2020 16:45:44
Khối lượng giao dịch
0.08
Ngoài
0.69305
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
39.84 USD