Chế độ demo
20.09.2019 10:21:17
20.09.2019 20:49:33
Bán
0.01
0.98948
0.9906
Lợi nhuận
-1.13 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#49511111
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 10:21:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.98948
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 20:49:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.9906
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.13 USD
20.09.2019 14:47:06
20.09.2019 20:49:33
Bán
0.02
0.99199
0.9906
Lợi nhuận
2.81 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#49518384
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 14:47:06
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99199
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 20:49:33
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.9906
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.81 USD
20.09.2019 16:21:26
20.09.2019 18:27:59
Bán
0.01
1.10121
1.10031
Lợi nhuận
0.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49520932
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 16:21:26
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10121
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 18:27:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10031
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
20.09.2019 10:23:51
20.09.2019 17:07:02
Mua
0.05
0.98947
0.99256
Lợi nhuận
15.57 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#49511230
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 10:23:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.98947
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
15.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 17:07:02
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
0.99256
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
15.57 USD
19.09.2019 10:30:18
20.09.2019 17:07:02
Mua
0.02
0.99514
0.99256
Lợi nhuận
-5.20 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#49483822
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 10:30:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.99514
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 17:07:02
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.99256
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-5.20 USD
19.09.2019 11:01:40
20.09.2019 17:07:02
Mua
0.03
0.9921
0.99256
Lợi nhuận
1.39 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#49484816
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 11:01:40
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.9921
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 17:07:02
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.99256
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.39 USD
18.09.2019 22:23:08
20.09.2019 17:07:02
Mua
0.01
0.99819
0.99256
Lợi nhuận
-5.67 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#49471719
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 22:23:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.99819
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.67 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 17:07:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.99256
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-5.67 USD
20.09.2019 15:30:02
20.09.2019 16:21:25
Bán
0.01
1.10239
1.10149
Lợi nhuận
0.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49519820
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 15:30:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10239
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 16:21:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10149
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
20.09.2019 14:18:13
20.09.2019 15:29:53
Bán
0.01
1.10353
1.10263
Lợi nhuận
0.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49517291
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 14:18:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10353
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 15:29:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10263
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
17.09.2019 09:55:20
20.09.2019 14:18:12
Bán
0.01
1.09894
1.10373
Lợi nhuận
-4.79 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49430099
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 09:55:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09894
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 14:18:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10373
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.79 USD
19.09.2019 12:38:18
20.09.2019 14:18:12
Bán
0.03
1.10651
1.10373
Lợi nhuận
8.34 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49487354
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 12:38:18
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10651
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
8.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 14:18:12
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.10373
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
8.34 USD
17.09.2019 16:17:44
20.09.2019 14:18:12
Bán
0.02
1.10346
1.10373
Lợi nhuận
-0.54 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49438825
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 16:17:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10346
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 14:18:12
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10373
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.54 USD
20.09.2019 09:50:42
20.09.2019 10:21:17
Bán
0.01
0.99064
0.98974
Lợi nhuận
0.91 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#49509529
Ngày và giờ mở cửa
20.09.2019 09:50:42
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99064
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 10:21:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.98974
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.91 USD
19.09.2019 20:37:47
20.09.2019 09:50:42
Bán
0.01
0.99175
0.99085
Lợi nhuận
0.91 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#49498151
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 20:37:47
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99175
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.91 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 09:50:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.99085
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.91 USD
19.09.2019 14:39:31
20.09.2019 09:49:12
Mua
0.01
1.10745
1.10618
Lợi nhuận
-1.27 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49489883
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 14:39:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10745
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 09:49:12
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10618
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.27 USD
19.09.2019 17:44:36
20.09.2019 09:49:12
Mua
0.02
1.1048
1.10618
Lợi nhuận
2.76 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49494296
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 17:44:36
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1048
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
20.09.2019 09:49:12
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10618
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.76 USD
19.09.2019 12:04:27
19.09.2019 20:37:46
Bán
0.01
0.99089
0.99201
Lợi nhuận
-1.13 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#49486479
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 12:04:27
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99089
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.09.2019 20:37:46
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.99201
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.13 USD
19.09.2019 17:44:41
19.09.2019 20:37:46
Bán
0.02
0.9934
0.99201
Lợi nhuận
2.80 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#49494328
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 17:44:41
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.9934
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.09.2019 20:37:46
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.99201
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.80 USD
19.09.2019 11:05:37
19.09.2019 14:39:30
Mua
0.01
1.10643
1.10723
Lợi nhuận
0.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49484992
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 11:05:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10643
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.09.2019 14:39:30
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10723
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
19.09.2019 11:06:48
19.09.2019 12:04:26
Bán
0.01
0.9919
0.9911
Lợi nhuận
0.81 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#49485085
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 11:06:48
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.9919
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.09.2019 12:04:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.9911
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.81 USD
17.09.2019 15:38:25
19.09.2019 11:06:47
Bán
0.03
0.99556
0.99207
Lợi nhuận
10.55 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#49437871
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 15:38:25
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99556
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.09.2019 11:06:47
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.99207
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.55 USD
16.09.2019 02:27:04
19.09.2019 11:06:47
Bán
0.01
0.98659
0.99207
Lợi nhuận
-5.52 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#49396371
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2019 02:27:04
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.98659
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.09.2019 11:06:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.99207
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-5.52 USD
16.09.2019 13:39:05
19.09.2019 11:06:47
Bán
0.02
0.99106
0.99207
Lợi nhuận
-2.04 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#49410056
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2019 13:39:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.99106
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.09.2019 11:06:47
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.99207
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.04 USD
19.09.2019 10:59:31
19.09.2019 11:05:36
Mua
0.01
1.10533
1.10613
Lợi nhuận
0.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49484726
Ngày và giờ mở cửa
19.09.2019 10:59:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10533
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.09.2019 11:05:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10613
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.80 USD
18.09.2019 21:13:25
19.09.2019 10:59:31
Mua
0.02
1.10314
1.10514
Lợi nhuận
4.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49468663
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 21:13:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10314
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.09.2019 10:59:31
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10514
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.00 USD
18.09.2019 02:51:14
19.09.2019 10:59:31
Mua
0.01
1.10765
1.10514
Lợi nhuận
-2.51 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49448919
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 02:51:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10765
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
19.09.2019 10:59:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10514
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.51 USD
18.09.2019 21:13:18
18.09.2019 22:23:08
Mua
0.01
0.99736
0.99796
Lợi nhuận
0.60 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#49468632
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2019 21:13:18
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.99736
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 22:23:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.99796
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
17.09.2019 16:26:08
18.09.2019 21:13:17
Mua
0.01
0.99647
0.99707
Lợi nhuận
0.60 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#49439166
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 16:26:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.99647
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 21:13:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.99707
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
17.09.2019 19:45:08
18.09.2019 02:51:13
Mua
0.01
1.10686
1.10746
Lợi nhuận
0.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49445282
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 19:45:08
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10686
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2019 02:51:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10746
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
17.09.2019 18:27:03
17.09.2019 19:45:08
Mua
0.01
1.10605
1.10665
Lợi nhuận
0.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49443698
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 18:27:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10605
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 19:45:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10665
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
17.09.2019 18:02:03
17.09.2019 18:27:03
Mua
0.01
1.10522
1.10582
Lợi nhuận
0.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49442610
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 18:02:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10522
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 18:27:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10582
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
16.09.2019 16:55:37
17.09.2019 18:02:03
Mua
0.03
1.10148
1.105
Lợi nhuận
10.56 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49414586
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2019 16:55:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10148
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
10.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 18:02:03
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.105
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
10.56 USD
16.09.2019 11:32:09
17.09.2019 18:02:03
Mua
0.02
1.106
1.105
Lợi nhuận
-2.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49406428
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2019 11:32:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.106
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 18:02:03
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.105
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.00 USD
13.09.2019 10:08:26
17.09.2019 18:02:03
Mua
0.01
1.11053
1.105
Lợi nhuận
-5.53 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49375116
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 10:08:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11053
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-5.53 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 18:02:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.105
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-5.53 USD
17.09.2019 13:33:43
17.09.2019 16:26:08
Mua
0.01
0.9956
0.9962
Lợi nhuận
0.60 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#49435524
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 13:33:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.9956
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 16:26:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.9962
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
17.09.2019 12:17:22
17.09.2019 13:33:42
Mua
0.01
0.99475
0.99535
Lợi nhuận
0.60 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#49434284
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2019 12:17:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.99475
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 13:33:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.99535
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
16.09.2019 16:55:49
17.09.2019 12:17:20
Mua
0.01
0.99393
0.99453
Lợi nhuận
0.60 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#49414610
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2019 16:55:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.99393
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 12:17:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.99453
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
16.09.2019 17:54:23
17.09.2019 09:55:20
Bán
0.01
1.09973
1.09913
Lợi nhuận
0.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49416651
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2019 17:54:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09973
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2019 09:55:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.09913
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
16.09.2019 17:03:13
16.09.2019 17:54:22
Bán
0.01
1.10073
1.10013
Lợi nhuận
0.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49414842
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2019 17:03:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10073
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2019 17:54:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.10013
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
16.09.2019 16:53:22
16.09.2019 17:03:12
Bán
0.02
1.10151
1.10091
Lợi nhuận
1.20 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49414477
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2019 16:53:22
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10151
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2019 17:03:12
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.10091
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.20 USD
16.09.2019 16:51:23
16.09.2019 16:55:48
Mua
0.01
0.99312
0.99372
Lợi nhuận
0.60 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#49414398
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2019 16:51:23
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.99312
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2019 16:55:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.99372
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
12.09.2019 17:40:16
16.09.2019 16:53:21
Bán
0.05
1.10646
1.1018
Lợi nhuận
23.30 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49359859
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 17:40:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10646
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
23.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2019 16:53:21
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.1018
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
23.30 USD
12.09.2019 16:45:14
16.09.2019 16:53:21
Bán
0.03
1.10194
1.1018
Lợi nhuận
0.42 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49356437
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:45:14
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10194
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2019 16:53:21
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.1018
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
12.09.2019 16:16:37
16.09.2019 16:53:21
Bán
0.02
1.09726
1.1018
Lợi nhuận
-9.08 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49354778
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:16:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09726
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.08 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2019 16:53:21
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.1018
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-9.08 USD
12.09.2019 15:46:16
16.09.2019 16:53:21
Bán
0.01
1.09267
1.1018
Lợi nhuận
-9.13 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#49353022
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 15:46:16
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.09267
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2019 16:53:21
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.1018
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-9.13 USD
16.09.2019 16:14:14
16.09.2019 16:51:22
Mua
0.01
0.99232
0.99292
Lợi nhuận
0.60 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#49413207
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2019 16:14:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.99232
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2019 16:51:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.99292
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
12.09.2019 16:46:20
16.09.2019 16:14:14
Mua
0.02
0.99005
0.99204
Lợi nhuận
4.01 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#49356673
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 16:46:20
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.99005
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2019 16:14:14
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.99204
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.01 USD
12.09.2019 14:51:58
16.09.2019 16:14:14
Mua
0.01
0.99453
0.99204
Lợi nhuận
-2.51 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#49348789
Ngày và giờ mở cửa
12.09.2019 14:51:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.99453
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2019 16:14:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.99204
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.51 USD
16.09.2019 00:01:28
16.09.2019 02:27:03
Bán
0.01
0.98751
0.98691
Lợi nhuận
0.61 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#49394064
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2019 00:01:28
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.98751
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.61 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2019 02:27:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.98691
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.61 USD
13.09.2019 13:36:44
16.09.2019 00:00:33
Bán
0.01
0.98589
0.98851
Lợi nhuận
-2.65 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#49381507
Ngày và giờ mở cửa
13.09.2019 13:36:44
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.98589
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.65 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.09.2019 00:00:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.98851
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.65 USD