Chế độ demo
11.11.2019 08:00:01
12.11.2019 13:13:32
Bán
0.03
1.10243
1.10174
Lợi nhuận
2.07 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#50735056
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 08:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10243
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.11.2019 13:13:32
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.10174
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.07 USD
08.11.2019 14:00:01
11.11.2019 14:15:30
Mua
0.03
1.10304
1.1037
Lợi nhuận
1.98 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#50708799
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2019 14:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10304
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.98 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2019 14:15:30
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.1037
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.98 USD
08.11.2019 02:00:01
11.11.2019 14:09:24
Mua
0.03
140.137
139.973
Lợi nhuận
-4.51 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#50691863
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2019 02:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
140.137
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2019 14:09:24
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
139.973
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.51 USD
08.11.2019 18:18:06
11.11.2019 14:09:24
Mua
0.04
139.587
139.973
Lợi nhuận
14.18 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#50718421
Ngày và giờ mở cửa
08.11.2019 18:18:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
139.587
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2019 14:09:24
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
139.973
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
14.18 USD
11.11.2019 13:00:05
11.11.2019 14:00:59
Bán
0.03
0.68598
0.68539
Lợi nhuận
1.77 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#50743306
Ngày và giờ mở cửa
11.11.2019 13:00:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68598
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.11.2019 14:00:59
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.68539
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.77 USD
07.11.2019 14:00:10
08.11.2019 17:57:55
Bán
0.03
139.852
139.702
Lợi nhuận
4.12 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#50663754
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 14:00:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
139.852
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.11.2019 17:57:55
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
139.702
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.12 USD
07.11.2019 19:00:01
08.11.2019 04:56:36
Mua
0.03
1.10458
1.10529
Lợi nhuận
2.13 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#50682894
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 19:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10458
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
08.11.2019 04:56:36
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.10529
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.13 USD
07.11.2019 14:00:11
07.11.2019 17:57:07
Bán
0.03
0.68944
0.68884
Lợi nhuận
1.80 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#50663757
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 14:00:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68944
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 17:57:07
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.68884
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
07.11.2019 12:00:01
07.11.2019 14:00:08
Bán
0.03
0.6903
0.68971
Lợi nhuận
1.77 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#50659857
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 12:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.6903
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 14:00:08
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.68971
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.77 USD
07.11.2019 13:52:17
07.11.2019 14:00:04
Bán
0.03
140.202
140.054
Lợi nhuận
4.07 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#50663518
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 13:52:17
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.202
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 14:00:04
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
140.054
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.07 USD
07.11.2019 13:00:00
07.11.2019 14:00:01
Bán
0.03
1.10873
1.10803
Lợi nhuận
2.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#50661779
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 13:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10873
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 14:00:01
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.10803
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.10 USD
07.11.2019 13:00:01
07.11.2019 13:52:16
Bán
0.03
140.418
140.267
Lợi nhuận
4.15 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#50661783
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 13:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.418
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 13:52:16
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
140.267
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.15 USD
05.11.2019 16:00:01
07.11.2019 12:15:14
Mua
0.03
1.11005
1.10841
Lợi nhuận
-4.92 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#50591841
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2019 16:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11005
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 12:15:14
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.10841
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.92 USD
07.11.2019 04:46:47
07.11.2019 12:15:14
Mua
0.05
1.10603
1.10841
Lợi nhuận
11.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#50642328
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 04:46:47
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10603
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
11.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 12:15:14
Khối lượng giao dịch
0.05
Ngoài
1.10841
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
11.90 USD
05.11.2019 17:01:11
07.11.2019 12:15:14
Mua
0.04
1.10803
1.10841
Lợi nhuận
1.52 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#50594670
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2019 17:01:11
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.10803
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.52 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 12:15:14
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
1.10841
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.52 USD
06.11.2019 06:00:01
07.11.2019 11:53:23
Mua
0.03
140.489
140.325
Lợi nhuận
-4.51 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#50611742
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2019 06:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
140.489
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 11:53:23
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
140.325
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.51 USD
06.11.2019 20:05:25
07.11.2019 11:53:23
Mua
0.04
139.939
140.325
Lợi nhuận
14.16 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#50632391
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2019 20:05:25
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
139.939
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
14.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 11:53:23
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
140.325
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
14.16 USD
06.11.2019 22:16:59
07.11.2019 09:21:06
Mua
0.03
0.6885
0.68797
Lợi nhuận
-1.59 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#50634058
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2019 22:16:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6885
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 09:21:06
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.68797
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.59 USD
07.11.2019 05:19:29
07.11.2019 09:21:06
Mua
0.04
0.68651
0.68797
Lợi nhuận
5.84 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#50643278
Ngày và giờ mở cửa
07.11.2019 05:19:29
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68651
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
07.11.2019 09:21:06
Khối lượng giao dịch
0.04
Ngoài
0.68797
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.84 USD
06.11.2019 20:00:01
06.11.2019 22:16:58
Mua
0.03
0.68769
0.68828
Lợi nhuận
1.77 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#50632209
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2019 20:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68769
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.11.2019 22:16:58
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.68828
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.77 USD
06.11.2019 13:56:40
06.11.2019 17:52:08
Bán
0.03
1.10811
1.10742
Lợi nhuận
2.07 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#50621149
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2019 13:56:40
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10811
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.11.2019 17:52:08
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.10742
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.07 USD
06.11.2019 12:00:01
06.11.2019 13:56:38
Bán
0.03
1.10906
1.10834
Lợi nhuận
2.16 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#50618608
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2019 12:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.10906
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.11.2019 13:56:38
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.10834
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.16 USD
05.11.2019 20:32:37
06.11.2019 09:11:59
Bán
0.02
140.643
140.308
Lợi nhuận
6.14 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#50602969
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2019 20:32:37
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.643
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.11.2019 09:11:59
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
140.308
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.14 USD
05.11.2019 05:00:00
06.11.2019 09:11:59
Bán
0.01
140.09
140.308
Lợi nhuận
-2.00 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#50568435
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2019 05:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
140.09
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.11.2019 09:11:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
140.308
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.00 USD
06.11.2019 07:00:00
06.11.2019 09:09:27
Bán
0.03
0.68949
0.68889
Lợi nhuận
1.80 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#50612506
Ngày và giờ mở cửa
06.11.2019 07:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.68949
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.11.2019 09:09:27
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.68889
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.80 USD
05.11.2019 19:00:03
06.11.2019 05:09:59
Mua
0.03
0.6892
0.68979
Lợi nhuận
1.77 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#50601697
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2019 19:00:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.6892
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
06.11.2019 05:09:59
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
0.68979
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.77 USD
05.11.2019 08:00:00
05.11.2019 16:07:15
Bán
0.01
0.69011
0.69085
Lợi nhuận
-0.74 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#50572429
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2019 08:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69011
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.11.2019 16:07:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.69085
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.74 USD
05.11.2019 10:54:13
05.11.2019 16:07:15
Bán
0.02
0.69212
0.69085
Lợi nhuận
2.54 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#50578669
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2019 10:54:13
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69212
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.11.2019 16:07:15
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.69085
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.54 USD
04.11.2019 15:00:01
05.11.2019 10:05:59
Mua
0.01
1.11605
1.11391
Lợi nhuận
-2.14 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#50551231
Ngày và giờ mở cửa
04.11.2019 15:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11605
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.11.2019 10:05:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11391
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.14 USD
05.11.2019 05:33:13
05.11.2019 10:05:59
Mua
0.03
1.11172
1.11391
Lợi nhuận
6.57 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#50569215
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2019 05:33:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11172
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.11.2019 10:05:59
Khối lượng giao dịch
0.03
Ngoài
1.11391
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.57 USD
04.11.2019 20:16:15
05.11.2019 10:05:59
Mua
0.02
1.114
1.11391
Lợi nhuận
-0.18 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#50559841
Ngày và giờ mở cửa
04.11.2019 20:16:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.114
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.18 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.11.2019 10:05:59
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11391
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.18 USD
05.11.2019 01:34:14
05.11.2019 09:41:48
Mua
0.01
140.147
140.296
Lợi nhuận
1.37 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#50564190
Ngày và giờ mở cửa
05.11.2019 01:34:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
140.147
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.11.2019 09:41:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
140.296
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.37 USD
04.11.2019 20:29:37
05.11.2019 06:25:51
Mua
0.02
0.68936
0.69063
Lợi nhuận
2.54 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#50560054
Ngày và giờ mở cửa
04.11.2019 20:29:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68936
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.11.2019 06:25:51
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.69063
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.54 USD
04.11.2019 14:00:01
05.11.2019 06:25:51
Mua
0.01
0.69135
0.69063
Lợi nhuận
-0.72 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#50549866
Ngày và giờ mở cửa
04.11.2019 14:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69135
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.72 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.11.2019 06:25:51
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.69063
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.72 USD
04.11.2019 23:00:01
05.11.2019 01:34:13
Mua
0.01
139.923
140.067
Lợi nhuận
1.33 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#50561214
Ngày và giờ mở cửa
04.11.2019 23:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
139.923
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.11.2019 01:34:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
140.067
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.33 USD
01.11.2019 20:00:08
04.11.2019 10:12:20
Bán
0.01
1.11608
1.11538
Lợi nhuận
0.70 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#50525454
Ngày và giờ mở cửa
01.11.2019 20:00:08
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11608
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.11.2019 10:12:20
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11538
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.70 USD
01.11.2019 06:00:01
01.11.2019 17:45:13
Bán
0.01
139.976
139.827
Lợi nhuận
1.38 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#50502562
Ngày và giờ mở cửa
01.11.2019 06:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
139.976
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.11.2019 17:45:13
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
139.827
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.38 USD
01.11.2019 15:26:58
01.11.2019 16:01:05
Mua
0.01
1.11519
1.11587
Lợi nhuận
0.68 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#50517050
Ngày và giờ mở cửa
01.11.2019 15:26:58
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11519
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.11.2019 16:01:05
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11587
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.68 USD
01.11.2019 15:19:15
01.11.2019 15:26:57
Mua
0.01
1.11424
1.11494
Lợi nhuận
0.70 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#50516676
Ngày và giờ mở cửa
01.11.2019 15:19:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11424
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.11.2019 15:26:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11494
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.70 USD
01.11.2019 15:00:01
01.11.2019 15:19:14
Mua
0.01
1.11329
1.11399
Lợi nhuận
0.70 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#50515903
Ngày và giờ mở cửa
01.11.2019 15:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11329
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.11.2019 15:19:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11399
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.70 USD
01.11.2019 06:00:03
01.11.2019 11:13:43
Bán
0.01
0.69068
0.69009
Lợi nhuận
0.59 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#50502587
Ngày và giờ mở cửa
01.11.2019 06:00:03
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
0.69068
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.59 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.11.2019 11:13:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.69009
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.59 USD
31.10.2019 17:57:31
01.11.2019 10:10:35
Mua
0.01
1.11597
1.11661
Lợi nhuận
0.64 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#50491697
Ngày và giờ mở cửa
31.10.2019 17:57:31
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11597
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.64 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.11.2019 10:10:35
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11661
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.64 USD
01.11.2019 04:00:01
01.11.2019 09:33:48
Bán
0.01
1.11647
1.11577
Lợi nhuận
0.70 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#50500881
Ngày và giờ mở cửa
01.11.2019 04:00:01
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào
1.11647
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.11.2019 09:33:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11577
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.70 USD
31.10.2019 19:39:44
01.11.2019 03:57:38
Mua
0.02
139.687
140.021
Lợi nhuận
6.19 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#50494587
Ngày và giờ mở cửa
31.10.2019 19:39:44
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
139.687
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.19 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.11.2019 03:57:38
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
140.021
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.19 USD
31.10.2019 15:00:00
01.11.2019 03:57:38
Mua
0.01
140.237
140.021
Lợi nhuận
-2.00 USD
GBPJPY
Thỏa thuận
#50484358
Ngày và giờ mở cửa
31.10.2019 15:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
140.237
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.11.2019 03:57:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
140.021
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.00 USD
31.10.2019 14:45:55
01.11.2019 03:45:22
Mua
0.01
0.69127
0.69053
Lợi nhuận
-0.74 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#50483993
Ngày và giờ mở cửa
31.10.2019 14:45:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.69127
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.11.2019 03:45:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
0.69053
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.74 USD
31.10.2019 16:31:49
01.11.2019 03:45:22
Mua
0.02
0.68925
0.69053
Lợi nhuận
2.56 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#50488387
Ngày và giờ mở cửa
31.10.2019 16:31:49
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
0.68925
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.56 USD
Ngày và giờ đóng cửa
01.11.2019 03:45:22
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
0.69053
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.56 USD
31.10.2019 17:40:59
31.10.2019 17:57:29
Mua
0.01
1.11501
1.1157
Lợi nhuận
0.69 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#50491094
Ngày và giờ mở cửa
31.10.2019 17:40:59
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11501
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.69 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.10.2019 17:57:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.1157
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.69 USD
31.10.2019 16:21:30
31.10.2019 17:40:57
Mua
0.02
1.1134
1.11477
Lợi nhuận
2.74 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#50487942
Ngày và giờ mở cửa
31.10.2019 16:21:30
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.1134
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.10.2019 17:40:57
Khối lượng giao dịch
0.02
Ngoài
1.11477
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.74 USD
31.10.2019 15:00:01
31.10.2019 17:40:57
Mua
0.01
1.11539
1.11477
Lợi nhuận
-0.62 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#50484359
Ngày và giờ mở cửa
31.10.2019 15:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào
1.11539
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
31.10.2019 17:40:57
Khối lượng giao dịch
0.01
Ngoài
1.11477
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.62 USD