Chế độ demo
30.09.2020 19:13:56
30.09.2020 19:34:02
Mua
0.01
1.07891
1.07991
Lợi nhuận
1.09 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#62861949
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2020 19:13:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.07891
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2020 19:34:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07991
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.09 USD
30.09.2020 19:00:13
30.09.2020 19:13:56
Mua
0.01
1.07768
1.07843
Lợi nhuận
0.81 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#62860930
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2020 19:00:13
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.07768
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.81 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2020 19:13:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07843
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.81 USD
29.09.2020 15:05:23
30.09.2020 16:11:42
Bán
0.01
0.90938
0.91077
Lợi nhuận
-1.79 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62765985
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2020 15:05:23
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.90938
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2020 16:11:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91077
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.79 USD
30.09.2020 10:16:20
30.09.2020 16:11:42
Bán
0.01
0.91457
0.91077
Lợi nhuận
4.89 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62818213
Ngày và giờ mở cửa
30.09.2020 10:16:20
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.91457
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.89 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2020 16:11:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91077
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.89 USD
29.09.2020 16:59:15
30.09.2020 16:11:42
Bán
0.01
0.91197
0.91077
Lợi nhuận
1.55 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62774154
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2020 16:59:15
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.91197
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
30.09.2020 16:11:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91077
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.55 USD
28.09.2020 21:00:01
29.09.2020 17:34:58
Mua
0.01
1.07864
1.07964
Lợi nhuận
1.09 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#62720763
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 21:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.07864
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2020 17:34:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07964
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.09 USD
29.09.2020 15:00:05
29.09.2020 15:05:22
Bán
0.01
0.90984
0.90975
Lợi nhuận
0.12 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62765470
Ngày và giờ mở cửa
29.09.2020 15:00:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.90984
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2020 15:05:22
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90975
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.12 USD
28.09.2020 23:00:00
29.09.2020 02:07:44
Bán
0.01
0.909
0.90862
Lợi nhuận
0.49 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62722500
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 23:00:00
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.909
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.49 USD
Ngày và giờ đóng cửa
29.09.2020 02:07:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90862
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.49 USD
28.09.2020 12:23:39
28.09.2020 23:01:56
Mua
0.01
0.90666
0.90915
Lợi nhuận
3.20 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62687638
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 12:23:39
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90666
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 23:01:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90915
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.20 USD
28.09.2020 10:32:26
28.09.2020 23:01:56
Mua
0.01
0.90926
0.90915
Lợi nhuận
-0.14 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62677348
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 10:32:26
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90926
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 23:01:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90915
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.14 USD
28.09.2020 01:11:15
28.09.2020 23:01:56
Mua
0.01
0.91181
0.90915
Lợi nhuận
-3.41 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62655954
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 01:11:15
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91181
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 23:01:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90915
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.41 USD
28.09.2020 13:47:45
28.09.2020 23:01:56
Mua
0.01
0.90405
0.90915
Lợi nhuận
6.54 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62694737
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 13:47:45
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.90405
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 23:01:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90915
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.54 USD
25.09.2020 13:00:03
28.09.2020 15:21:02
Mua
0.01
1.08057
1.08151
Lợi nhuận
1.01 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#62626154
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2020 13:00:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.08057
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 15:21:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.08151
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.01 USD
28.09.2020 00:03:09
28.09.2020 01:11:14
Mua
0.01
0.91078
0.91125
Lợi nhuận
0.60 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62655019
Ngày và giờ mở cửa
28.09.2020 00:03:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91078
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.09.2020 01:11:14
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91125
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.60 USD
25.09.2020 12:53:42
25.09.2020 13:01:53
Mua
0.01
0.91488
0.91523
Lợi nhuận
0.45 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62625606
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2020 12:53:42
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91488
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.45 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2020 13:01:53
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91523
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.45 USD
25.09.2020 11:00:03
25.09.2020 12:53:42
Mua
0.01
0.9138
0.91445
Lợi nhuận
0.83 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62616736
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2020 11:00:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.9138
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.83 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2020 12:53:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91445
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.83 USD
25.09.2020 00:03:38
25.09.2020 09:43:34
Bán
0.01
0.91483
0.91441
Lợi nhuận
0.54 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62592308
Ngày và giờ mở cửa
25.09.2020 00:03:38
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.91483
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.09.2020 09:43:34
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91441
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.54 USD
24.09.2020 17:39:51
24.09.2020 18:57:32
Mua
0.01
0.91551
0.91556
Lợi nhuận
0.06 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62578918
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2020 17:39:51
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91551
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.06 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2020 18:57:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91556
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.06 USD
24.09.2020 17:21:56
24.09.2020 17:39:50
Mua
0.01
0.91479
0.91512
Lợi nhuận
0.42 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62577542
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2020 17:21:56
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91479
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.42 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2020 17:39:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91512
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.42 USD
24.09.2020 15:15:33
24.09.2020 17:21:55
Mua
0.01
0.91192
0.91441
Lợi nhuận
3.17 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62566148
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2020 15:15:33
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91192
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2020 17:21:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91441
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.17 USD
24.09.2020 14:38:14
24.09.2020 17:21:55
Mua
0.01
0.91448
0.91441
Lợi nhuận
-0.09 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62563900
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2020 14:38:14
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91448
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2020 17:21:55
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91441
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.09 USD
24.09.2020 13:00:00
24.09.2020 14:38:11
Mua
0.01
0.91388
0.91409
Lợi nhuận
0.27 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62557070
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2020 13:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91388
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.27 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2020 14:38:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91409
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.27 USD
17.09.2020 18:51:11
24.09.2020 13:02:59
Bán
0.01
0.91332
0.9135
Lợi nhuận
-0.23 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62200761
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 18:51:11
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.91332
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2020 13:02:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.9135
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.23 USD
22.09.2020 10:45:39
24.09.2020 13:02:59
Bán
0.01
0.92122
0.9135
Lợi nhuận
9.84 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62387592
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 10:45:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.92122
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.84 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2020 13:02:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.9135
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.84 USD
17.09.2020 17:31:09
24.09.2020 13:02:59
Bán
0.01
0.91066
0.9135
Lợi nhuận
-3.62 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62195196
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 17:31:09
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.91066
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.62 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2020 13:02:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.9135
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.62 USD
21.09.2020 11:12:43
24.09.2020 13:02:59
Bán
0.01
0.91861
0.9135
Lợi nhuận
6.51 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62298205
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 11:12:43
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.91861
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
6.51 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2020 13:02:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.9135
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
6.51 USD
17.09.2020 17:30:29
24.09.2020 13:02:59
Bán
0.01
0.90843
0.9135
Lợi nhuận
-6.47 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62195080
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 17:30:29
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.90843
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-6.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2020 13:02:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.9135
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-6.47 USD
18.09.2020 18:16:10
24.09.2020 13:02:59
Bán
0.01
0.91598
0.9135
Lợi nhuận
3.16 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62257326
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2020 18:16:10
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.91598
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2020 13:02:59
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.9135
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.16 USD
24.09.2020 03:16:46
24.09.2020 10:42:32
Mua
0.01
1.07596
1.07799
Lợi nhuận
2.20 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#62522500
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2020 03:16:46
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.07596
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.20 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2020 10:42:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07799
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.20 USD
24.09.2020 01:00:03
24.09.2020 10:42:32
Mua
0.01
1.07801
1.07799
Lợi nhuận
-0.02 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#62517171
Ngày và giờ mở cửa
24.09.2020 01:00:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.07801
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.09.2020 10:42:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07799
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.02 USD
23.09.2020 20:15:43
23.09.2020 21:13:25
Mua
0.01
0.91638
0.91664
Lợi nhuận
0.33 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62511071
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 20:15:43
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91638
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 21:13:25
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91664
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.33 USD
23.09.2020 18:26:04
23.09.2020 20:15:42
Mua
0.01
0.91581
0.91599
Lợi nhuận
0.23 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62505968
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 18:26:04
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91581
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 20:15:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91599
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.23 USD
23.09.2020 18:00:22
23.09.2020 18:26:03
Mua
0.01
0.91501
0.91545
Lợi nhuận
0.57 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62503406
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 18:00:22
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91501
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.57 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 18:26:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91545
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.57 USD
23.09.2020 07:00:02
23.09.2020 13:44:43
Mua
0.01
1.07624
1.07725
Lợi nhuận
1.09 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#62450707
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 07:00:02
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.07624
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 13:44:43
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07725
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.09 USD
23.09.2020 05:00:00
23.09.2020 09:08:11
Mua
0.01
0.91846
0.91967
Lợi nhuận
1.54 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62445068
Ngày và giờ mở cửa
23.09.2020 05:00:00
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91846
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.54 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.09.2020 09:08:11
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91967
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.54 USD
22.09.2020 11:00:01
22.09.2020 17:21:16
Mua
0.01
1.0753
1.0763
Lợi nhuận
1.09 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#62389274
Ngày và giờ mở cửa
22.09.2020 11:00:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.0753
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.09.2020 17:21:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.0763
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.09 USD
21.09.2020 17:35:01
21.09.2020 23:01:16
Mua
0.01
1.0743
1.07633
Lợi nhuận
2.22 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#62340417
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 17:35:01
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.0743
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 23:01:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07633
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.22 USD
21.09.2020 16:00:05
21.09.2020 23:01:16
Mua
0.01
1.07635
1.07633
Lợi nhuận
-0.02 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#62325934
Ngày và giờ mở cửa
21.09.2020 16:00:05
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.07635
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 23:01:16
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07633
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.02 USD
08.09.2020 21:19:28
21.09.2020 03:12:15
Mua
0.01
1.08033
1.07935
Lợi nhuận
-1.07 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#61722391
Ngày và giờ mở cửa
08.09.2020 21:19:28
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.08033
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.07 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 03:12:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07935
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.07 USD
16.09.2020 17:25:55
21.09.2020 03:12:15
Mua
0.01
1.07438
1.07935
Lợi nhuận
5.46 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#62105177
Ngày và giờ mở cửa
16.09.2020 17:25:55
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.07438
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 03:12:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07935
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
5.46 USD
08.09.2020 17:00:03
21.09.2020 03:12:15
Mua
0.01
1.08232
1.07935
Lợi nhuận
-3.26 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#61708294
Ngày và giờ mở cửa
08.09.2020 17:00:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.08232
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 03:12:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07935
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.26 USD
10.09.2020 10:32:06
21.09.2020 03:12:15
Mua
0.01
1.07633
1.07935
Lợi nhuận
3.32 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#61818430
Ngày và giờ mở cửa
10.09.2020 10:32:06
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.07633
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.32 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 03:12:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07935
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.32 USD
09.09.2020 19:06:09
21.09.2020 03:12:15
Mua
0.01
1.07834
1.07935
Lợi nhuận
1.11 USD
EURCHF
Thỏa thuận
#61792227
Ngày và giờ mở cửa
09.09.2020 19:06:09
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
1.07834
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.11 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.09.2020 03:12:15
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.07935
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.11 USD
18.09.2020 14:42:37
18.09.2020 16:02:17
Mua
0.01
0.91292
0.91329
Lợi nhuận
0.47 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62243277
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2020 14:42:37
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91292
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2020 16:02:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91329
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.47 USD
18.09.2020 14:00:03
18.09.2020 14:42:36
Mua
0.01
0.91228
0.91252
Lợi nhuận
0.31 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62241419
Ngày và giờ mở cửa
18.09.2020 14:00:03
Loại giao dịch
Mua
Điểm vào lệnh
0.91228
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.31 USD
Ngày và giờ đóng cửa
18.09.2020 14:42:36
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91252
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.31 USD
17.09.2020 17:30:21
17.09.2020 17:30:26
Bán
0.01
0.90984
0.90965
Lợi nhuận
0.25 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62195020
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 17:30:21
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.90984
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2020 17:30:26
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.90965
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.25 USD
17.09.2020 17:29:05
17.09.2020 17:30:17
Bán
0.01
0.91364
0.91244
Lợi nhuận
1.55 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62194885
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 17:29:05
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.91364
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2020 17:30:17
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91244
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.55 USD
17.09.2020 16:39:02
17.09.2020 17:29:04
Bán
0.01
0.91423
0.91403
Lợi nhuận
0.26 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62190034
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 16:39:02
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.91423
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.26 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2020 17:29:04
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91403
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.26 USD
17.09.2020 16:33:39
17.09.2020 16:39:00
Bán
0.01
0.91514
0.91461
Lợi nhuận
0.68 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62189478
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 16:33:39
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.91514
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2020 16:39:00
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.91461
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.68 USD
17.09.2020 16:04:31
17.09.2020 16:33:38
Bán
0.01
0.91566
0.9155
Lợi nhuận
0.21 USD
EURGBP
Thỏa thuận
#62186865
Ngày và giờ mở cửa
17.09.2020 16:04:31
Loại giao dịch
Bán
Điểm vào lệnh
0.91566
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.09.2020 16:33:38
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.9155
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.21 USD